Migreerimise hindamise skannimine: OneDrive’i pikad URL-id

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis kirjeldatakse pikkade OneDrive’i URL-idega seotud probleemide lahendamist migreerimisel.

Ülevaade

Kui teisaldate OneDrive’i saidi lähtekohast sihtkeskkonda, vahetab OneDrive’i URL vormingut. OneDrive’i saidid on lähteplatvormil vormingus https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. Sihtplatvormil hakkab URL-i osa Domain_User kasutama kasutaja UPN-i. See näeb välja umbes selline: https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Näide

Kui kasutasite faili

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_bobsmith/Dokumendid/Kaust1/Kaust2/ProjektA.docx,

on kataloogi failitee

 • Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

Märkus. : SharePointis on kataloogi failitee suurim lubatud tärkide arv 256.

Pärast migreerimist näeb failitee välja järgmine.

Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

Pange tähele, et URL on nüüd nelja tärgi võrra pikem. Olenevalt sellest, kuidas teie ettevõttes UPN-e luuakse, võib URL muutuda veel pikemaks.

Kui lähtekeskkonna eelmine failitee oli 255 tärki pikk, on pikkus pärast migreerimist 259 tärki, mis ületab andmebaasi toetatud maksimaalse väärtuse. Selle tagajärjel võib sisu migreerimine nurjuda.

Oleme identifitseerinud neli eri asukohta, mille puhul tõrked esinevad pikkade URL-ide tõttu suure tõenäosusega. Seepärast on meil pikkade URL-ide kohta neli eri aruannet. Skannimistulemuste aruannete jaotises kirjeldatakse iga aruannet koos vajalike lahendustega.

Andmete migreerimine

Selle aruande korral toob lähtesisu migreerimine kaasa pikkade URL-ide tõrke. Migreerimistööd nurjuvad ja migreerimisprojekt pikeneb soovimatul viisil.

NB! : Mis tahes leht, mis on seadistatud olekusse „Juurdepääs puudub“ (lukustatud), jäetakse vahele. Lukustatud saidikogumite loendit näete lukustatud saitide skanni väljundis.

Migratsiooniks ettevalmistamine

Vaadake aruanded läbi ja järgige iga aruande lahendussoovitust. Üldiselt hõlmab lahendus sisu teisaldamist saidikogumi juurkaustale lähemale.

Migreerimisjärgsed toimingud

Kinnitage, et sisu on migreeritud.

Skannimistulemuste aruanded

Skanni tulemuseks on neli väljundfaili. Iga fail on ette nähtud konkreetse pika URL-iga seotud probleemi jaoks, mis põhjustab migreerimistõrkeid. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Antud faili tee pikkusega on seotud kaks piirangut.

 • Serveri suhteline tee faili sisaldava kaustani võib olla kuni 256 tärki pikk. Kui kasutate näitefaili

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Dokumendid/Kaust1/Kaust2/ProjektA.docx,

  on kataloogi nimi järgmine: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

  Pärast migreerimist näeb failitee välja järgmine. Pange tähele, et URL on nüüd pikem: Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

 • Serveri suhteline tee faili või kaustani võib olla kuni 260 tärki pikk. Kui kasutate näitefaili

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Dokumendid/Kaust1/Kaust2/ProjektA.docx,

  näeb serveri suhteline tee failini välja umbes selline: Personal/contoso_bobsmith/Dokumendid/Kaust1/Kaust2/ProjektA.docx

Kui aruandes on loetletud failid, tuleb omanikel failid kustutada või teisaldada lühema teega asukohta. Näiteks võiks faili ProjektA.docx teisaldada otse kausta Dokumendid või selle üldse kustutada, kui seda enam vaja pole.

Veerg

Kirjeldus

SiteId

Mõjutatud saidikogumi unikaalne identifikaator.

SiteURL

Mõjutatud saidikogumi URL.

SiteOwner

Saidikogumi omanik.

SiteAdmins

Saidikogumi administraatorite loend.

SiteSizeInMB

Saidikogumi maht megabaitides [MB]

NumOfWebs

Kogumis olevate võrkude arv.

ContentDBName

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi nimi.

ContentDBServerName

SQL serveri nimi, mis majutab sisuandmebaasi.

ContentDBSizeInMB

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi suurus.

LastContentModifiedDate

Kuupäeva/kellaaja saidikogumi oli sisu, mis on muudetud.

TotalItemCount

Üksusi ei leitud saidikogumi koguarv.

Tabamust

Sisse logitud saidikogumi taotluste arv. Viitab andmete kasutamise logimine teenus. Kui kasutamise logimine teenus on keelatud selle rea kuvatakse N/A.

DistinctUsers

Erinevate kasutajate, mis on saidikogum arv. Viitab andmete kasutamise logimine teenus. Kui kasutamise logimine teenus on keelatud selle rea kuvatakse N/A.

DaysOfUsageData

Teenuse kasutuskoha logimine säilitab andmed päevade arv. See võimaldab tabamust ja DistinctUsers kontekstis. Näiteks, kui see on 14 päeva jooksul, tabamust ja DistinctUsers andmed on viimase 14 päeva jooksul.

UPN

UPN, mille abil tehti kindlaks URL-i pikkuse erinevus. Kui UPN on „****“, tähendab see, et omaniku SharePointi profiilis pole atribuut UserPrincipalName määratud. Seepärast kasutati SharePointi profiilisalve väärtuste UserPrincipalName keskmist pikkust.

URLLengthDifference

URL-i pikkuse muutus saidi ümbernimetamisel.

File

Parandatav fail.

ScanID

Kordumatu identidikaator, mis on määratud SharePointi migreerimise hindamise tööriistas spetsiifilisele teostusele.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Navigeerimissõlmede URL-i pikkus võib olla kuni 260 tärki. Seetõttu võib URL-i väli maksimaalse pikkuse ületada.

Oletame, et teie OneDrive’i sait on aadressil https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_georgkallas. Saidi kiirkäivitusalas on link Aruanded ja lingi URL-i sihtaadress on https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_georgkallas/dokumendid/kaust1/…folderN/Aruanded. Migreerimise käigus määrab SharePoint URL-iks aadressi /georgkallas_contoso_com/. URL-ile pikkuse lisamisel võidakse ületada 260 tärgi piirang ja siis võib migreerumine nurjuda.

Probleemi lahendamiseks tuleks teisaldada aruannete kaust teegi /dokumendid/ juurkausta lähedale ja seejärel värskendada kiirkäivituslink. Teine võimalus oleks kiirkäivituslink eemaldada.

Veerg

Kirjeldus

SiteId

Mõjutatud saidikogumi unikaalne identifikaator.

SiteURL

Mõjutatud saidikogumi URL.

SiteOwner

Saidikogumi omanik.

SiteAdmins

Saidikogumi administraatorite loend.

SiteSizeInMB

Saidikogumi maht megabaitides [MB]

NumOfWebs

Kogumis olevate võrkude arv.

ContentDBName

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi nimi.

ContentDBServerName

SQL serveri nimi, mis majutab sisuandmebaasi.

ContentDBSizeInMB

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi maht.

UPN

UPN, mille abil tehti kindlaks URL-i pikkuse erinevus. Kui UPN on „****“, tähendab see, et omaniku SharePointi profiilis pole atribuut UserPrincipalName määratud. Seepärast kasutati SharePointi profiilisalve väärtuste UserPrincipalName keskmist pikkust.

URLLengthDifference

URL-i pikkuse muutus saidi ümbernimetamisel.

WebURL

URL navigeerimissõlmega veebi.

NavigationNodeLocation

Navigeerimissõlmede asukohti näitavad pealkirjad. Navigeerimissõlmed võivad olla mitmel tasemel; pealkirjade abil leiate probleemse sõlme üles.

NavigationNodeTitle

Mõjutatud navigeerimissõlme pealkiri.

NavigationNodeURL

Saidi ümbernimetamisega pikkuse piirangu ületanud URL.

ScanID

Kordumatu identidikaator, mis on määratud SharePointi migreerimise hindamise tööriistas spetsiifilisele teostusele.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    SharePointi objektile määratud õiguseid jälitab selle objekti URL. Kui määrate õigused kaustale, talletab SharePoint kausta suhtelise tee. Kui määrate õigused üksusele, talletab SharePoint serveri suhtelise tee üksuseni.

Selle tulemusena värskendatakse saidi migreerimisel õigustega seotud URL-id. Kui URL on liiga pikk, võib esineda tõrkeid.

Lahendus on mõjutatud objekti teisaldamine saidikogumi juurkaustale lähemale. Teine võimalus on aruandes üksuste eriõigused eemaldada.

Veerg

Kirjeldus

SiteId

Mõjutatud saidikogumi unikaalne identifikaator.

SiteURL

Mõjutatud saidikogumi URL.

SiteOwner

Saidikogumi omanik.

SiteAdmins

Saidikogumi administraatorite loend.

SiteSizeInMB

Saidikogumi maht megabaitides [MB]

NumOfWebs

Kogumis olevate võrkude arv.

ContentDBName

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi nimi.

ContentDBServerName

SQL serveri nimi, mis majutab sisuandmebaasi.

ContentDBSizeInMB

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi maht.

UPN

UPN (UserPrincipalName), mille abil tehti kindlaks URL-i pikkuse erinevus. Kui UPN on „****“, tähendab see, et omaniku SharePointi profiilis pole atribuut UserPrincipalName määratud. Seepärast kasutati SharePointi profiilisalve väärtuste UserPrincipalName keskmist pikkust.

URLLengthDifference

URL-i pikkuse muutus saidi ümbernimetamisel.

WebURL

Turvatud objekti majutava veebi URL.

SecuredObject

Turvatud objekti URL, mis on pärast saidi ümbernimetamist liiga pikk. Kui lisate õigused failile, on see serveri suhteline tee failini. Kui määrate õigused kaustale, on see serveri suhteline tee kaustani.

ScanID

Kordumatu identidikaator, mis on määratud SharePointi migreerimise hindamise tööriistas spetsiifilisele teostusele.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Teatud failidel võib olla lisasõltuvusi. Neid jälitab URL. Kui on sõltuvusteave liiga pikk, siis migreerimine nurjub.

Selle aruande puhul tuleb arvestada kahe piiranguga.

 • FullURL võib olla kuni 260 tärki pikk. Tegemist on sõltuvusi sisaldava failiga. Liiga pika FullURL-i korral tuleb kas fail eemaldada või teisaldada saidikogumi juurkaustale lähemale.

 • DependencyDescription võib olla kuni 270 tärki pikk. See on FullURL-iga seotud sõltuvus. Atribuudiga DependencyDescription seotud probleemi lahendamiseks kas eemaldage sõltuvus või teisaldage see saidikogumi juurkaustale lähemale.

Veerg

Kirjeldus

SiteId

Mõjutatud saidikogumi unikaalne identifikaator.

SiteURL

Mõjutatud saidikogumi URL.

SiteOwner

Saidikogumi omanik.

SiteAdmins

Saidikogumi administraatorite loend.

SiteSizeInMB

Saidikogumi maht megabaitides [MB]

NumOfWebs

Kogumis olevate võrkude arv.

ContentDBName

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi nimi.

ContentDBServerName

SQL serveri nimi, mis majutab sisuandmebaasi.

ContentDBSizeInMB

Saidikogumit majutava sisuandmebaasi maht.

UPN

UPN, mille abil tehti kindlaks URL-i pikkuse erinevus. Kui UPN on „****“, tähendab see, et omaniku SharePointi profiilis pole atribuut UserPrincipalName määratud. Seepärast kasutati SharePointi profiilisalve väärtuste UserPrincipalName keskmist pikkust.

URLLengthDifference

URL-i pikkuse muutus saidi ümbernimetamisel.

FullURL

Sõltuvustega faili URL.

DependencyDescription

Sõltuvusega seotud kirjeldus. See võib olla ümbernimetatav URL.

ScanID

Unikaalne identidikaator, mis on määratud SharePointi migreerimise hindamise tööriistas spetsiifilisele teostusele.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×