Mida uut on programmis Microsoft Outlook 2010?

Microsoft Outlook 2010 sisaldab mitmeid uusi funktsioone ja võimalusi, mis aitavad teil inimestega ühenduses olla ja paremini hallata teie aega ning teavet.

Laiendatud lint

Rakenduses Microsoft Office Outlook 2007 tutvustatud lint on kasutajaliidese Microsoft Office Fluent osa. Lint on loodud selleks, et aidata teil kiiresti leida igaks toiminguks vajalikke käske. Käsud on korraldatud loogiliste rühmadena, mis on koondatud vastavate menüüsakkide alla. Rakenduses Outlook 2010 asendab lint Outlooki põhiakna endisi menüüsid. Lisaks saab linti kohandada nii, et see sisaldaks teie tööviisile kohandatud menüüsakke.

Lindi käsk Uus meilisõnum

Rohkem ruumi konto haldamiseks

Mitmed Outlooki sätted, mis pole otse seotud Outlooki üksuste, näiteks printimiskäskude ja kontohaldussuvandite loomise või haldamisega, on nüüd vaates Microsoft Office Backstage’i vaade. Kontode haldamiseks, reeglite ja automaatvastuste seadistamiseks ning muude "lavataguste" suvandite leidmiseks klõpsake nuppu Fail.

Sõnumite suurema valiku kuvamine

Täiustatud kõnelusvaade on sõnumitega töötamisel nüüd saadaval. See vaade parandab seotud sõnumite jälgimist ja haldamist sõltumata kaustast, kuhu sõnumid kuuluvad. Näete vestluse täielikku kulgu, sealhulgas teie vastuseid, saate otsida kõige hilisemaid vastuseid ja lihtsamini määrata teile kõige tähtsamaid sõnumeid. Saate ka kogu vestlusele lihtsasti kategooriaid määrata või kogu vestlust täielikult eirata. Lisateavet leiate teemast Sissejuhatus kõnelusvaatesse..

Vestlused sisendkausta sõnumiloendis

Sõnumite töötlemise ja registreerimise kiiremaks muutmine

Kiirtoimingud.     Kiirtoimingud muudavad kõige sagedamini kasutatavad käsud ja protseduurid üheks klõpsatuseks. Saate vaikekiirtoiminguid kohandada ja lisaks luua enda nuppe, mis kombineerivad endas teie kõige sagedamini kasutatavaid toiminguid. Kiirtoimingute galerii sisaldab failide ja lippude üheklõpsunuppe, sõnumite saatmist teie töögrupile ja muid populaarseid käske. Lisateavet leiate teemast Kiirtoimingute abil tavaliste või korduvate ülesannete automatiseerimine.

Kiirtoimingute galerii

Koosoleku vastus.     Koosoleku plaanimine on sama lihtne kui sõnumile vastamine. Sõnumi lugemise ajal saate uue käsu Koosoleku vastus abil plaanida koosoleku sõnumi kõigi adressaatidega. Kõik adressaadid saab uude koosolekukutsesse lisada ühe klõpsuga. Lisateavet leiate teemast Meilisõnumile vastamine koosolekukutsega.

Kiirotsingu täiustused.     Outlook 2007 võttis kasutusele kiirotsingu. Rakenduses Outlook 2010 on otsingutulemusi lihtsam kitsendada, kui kasutada selliseid kriteeriume nagu saatja, teema märksõnad ja muud teavet, näiteks manuste olemasolu kohta. Otsinguriistade kontekstipõhine menüü sisaldab filtrite kogumit, mis aitavad teil otsingut tõhusalt keskendada soovitud üksuste eristamiseks. Lisateavet leiate teemast Sõnumi või üksuse otsimine kiirotsingu abil.

Kiirotsingu viimistlemiskäsud

Sisendkausta selgem hoidmine

Vestluse eiramine.     Kui vestlus pole teile enam oluline, saate ära hoida lisavastuste kuvamist teie sisendkaustas. Käsk Eira viib kogu vestluse ja vestlusse hiljem saabuvad sõnumid kausta Kustutatud üksused. Lisateavet leiate teemast Vestluse eiramine.

Menüü Avaleht jaotise kustutamine

Vestluste puhastamine.     Kui sõnum sisaldab vestluse kõiki varasemaid sõnumeid, võite muude üleliigsete andmete eemaldamiseks klõpsata nuppu Puhasta. Kui inimesed saadavad näiteks vestlusse vastuse, on vastus ülevalpool ja vestluse eelmised sõnumid allpool. Kõigi sõnumite uuesti ülevaatamise asemel hoidke alles ainult kõige hilisemad sõnumid, mis sisaldavad kogu vestlust. Lisateavet leiate teemast Vestluse puhastuse abil üleliigsete sõnumite eemaldamine.

Lindi käsk Puhasta

Sõnumite nutikam ja tõhusam käsitlemine

Meilinäpunäited.     Rakendus Outlook 2010 sisaldab meilinäpunäiteid, mis aitavad teil vältida tavalisi, kuid tihti olulisi vigu. Meilinäpunäidete teated kuvatakse erinevate toimingute tegemisel (sh suure adressaatide loendi korral nupu Vasta kõigile klõpsamisel, saates tundliku sisuga teavet kellelegi väljaspool teie ettevõtet või saates meilisõnumit kellelegi, kes on kontorist väljas). Lisateavet leiate teemast Meilinäpunäidete sisse- või väljalülitamine.

Meilinäpunäite teatis adressaadile, kes on kontorist väljas

Unustatud teemad.     Kui klõpsate ilma teemata sõnumil nuppu Saada, küsib kuvatud teade, kas tühi teemarida on tahtlik.

Teemata sõnumi hoiatus-dialoogiboks

Automaatteksti loendi täiustused.     Automaatteksti loendi soovituste hulgast on nime lihtne eemaldada ja juhul, kui kasutate Microsoft Exchange Serveri kontot, siis automaatteksti loend on saadaval kõigis arvutites, kus Outlooki koos Exchange'i kontoga kasutate. Lisateavet leiate teemast Automaattekstiloendist nime kustutamine.

Kustutamisikooniga automaatteksti loend

Allkirjade rändlus.     Kõigis kasutatavates arvutites on kättesaadavad sõnumitele loodavad kohandatud allkirjad.

Manustatud piltide suuruse muutmine.     Saab kasutada suurte manustatud piltide suuruse muutmise võimalust. Lisateavet leiate teemast Piltide ja manuste suuruse vähendamine

Piltmanuse suuruse muutmise võimalused Backstage'i vaates

Kuvatõmmise kaasamine.     Tänu uuele kuvatõmmise kaasamise käsule on kuva jaotamine lihtne. Valige kogu arvutikuva või selle mis tahes osa ja kaasake sõnumisse selle hetktõmmis.

Käsk Lisa hetktõmmis

Tõhusam õigekirjakontroll.     Õigekirjakontrolli kasutamiseks on rohkem kohti. Nendeks kohtadeks on sõnumite teemaread, toimingud ja koosolekukutsed .

Laiendatud kohaletoimetamisteave     Microsoft Exchange Serveri konto kasutamisel saate kontrollida üksikasjalikku kohaletoimetamisteavet nii sissetulevate kui ka väljaminevate meilisõnumite puhul.

Kalendrist ülevaate saamine

Koosolekusoovitused.     Rakenduses Outlook 2007 tutvustatud koosolekusoovitused kuvatakse nüüd koosolekukutse loomisel. Analüüsitakse osavõtjate ajakavasid ja pakutakse välja parim aeg, mis kõigile sobib.

Paan Koosolekusoovitused

Kalendrirühmad.     Saate kiiresti näha nende inimeste kalendreid, kellega teete tihedasti koostööd. Valige liikmed üks kord ja kasutage seejärel kalendrirühma iga kord, kui soovite näha samu kalendreid. Kalendrirühmad võivad näiteks sisaldada ka selliseid ressursse nagu konverentsiruumid. See on hea võimalus teie hoones saadaolevate konverentsiruumide leidmiseks. Lisateavet leiate teemast Kalendrirühma loomine, kuvamine või kustutamine.

Kalendrirühm navigeerimispaanil

Ajakavavaade.     Kui kasutate uusi kalendrirühmi või valite käsitsi vaatamiseks mitu kalendrit, aitavad uued kalendrirühmad teil vältida ebakindlust koosolekute korraldamisel. Horisontaalvaates kuvatakse üksikud kalendrid, ressursikalendrid või kalendrirühma kalendrid, mis aitavad teil kiiresti leida koosolekule parima aja.

Kalendri ajakavavaade

Kiirvaade.     Koosolekukutse saamisel aitab kiirvaade teil paremini mõista, kuidas koosolekukutse mõjutab teie kalendrit. Koosolekukutsele vastuse loomisel kuvatakse koosolekukutses kalendri hetktõmmis. Saate kalendris ilma koosolekukutsest väljumata kohe kontrollida võimalikke vasturääkivusi või ajaliselt lähedasi sündmusi.

Kalendri kiirvaade koosolekukutse sõnumis

Kõigi kontodega üheaegne töötamine Outlookis

Mitu Exchange'i kontot.     Outlook 2010 toetab Outlooki profiilis mitut Exchange'i kontot.

IMAP-i täiustused.     Sõnumite kustutamine IMAP-i e-posti kontol sarnaneb kustutamisega e-posti muude kontotüüpide puhul. Kustutatud sõnumid viiakse kausta Kustutatud üksused. Sõnumite kustutamiseks pole märkimine ja likvideerimine enam vajalik.

Tööülesannete hõlbus jälgimine

Ülesanderiba.     Ülesanderiba on klientide soovide kohaselt muudetud. Rakenduses Outlook 2010 pääseb paremini juurde kogupäevakohtumistele ja -sündmustele. Lisatäiustusteks on konfliktide ja vastamata koosolekukutsete visuaalsed tähised, päevaeraldajad ning mugav suuruse muutmine pukseerimise teel, mis võimaldab vajalikul hetkel kuva suurendada. Lisateavet leiate teemast Ülesanderiba suuruse või sisu muutmine.

Info salvestamine

Andmefaili uus nimi.     Outlooki teabe arvutisse salvestamisel kasutatakse andmefaili. Outlooki eelmistes versioonides nimetati neid faile erakaustafailideks (.pst) ja ühenduseta kausta failideks (.ost). Nüüd nimetatakse neid Outlooki andmefail (PST-fail) ja ühenduseta Outlooki andmefail (OST-fail). Lisateavet leiate teemast Teabe salvestamiseks faili loomine.

Lihtsam juurdepääs Outlooki andmefailidele (.pst ja .ost).     Outlooki kõigis varasemates versioonides salvestati Erakaustafailid (.pst) ja Ühenduseta kausta failid (.ost) arvutis peitkausta. Rakenduses Outlook 2010 salvestatakse kõik loodud andmefailid vaikimisi kausta Documents\My Outlook Files. See lihtsustab Outlooki failide varundamist ning andmefaili leidmist ja kopeerimist uude arvutisse. Lisateavet leiate teemast Faili loomine teabe salvestamiseks.

Ühenduses olemine

Outlook Social Connector    Uus Outlook Social Connector (OCS) loob ühenduse teie kasutatavate suhtlus- ja ärivõrgustikega, sh Microsoft SharePoint, Windows Live ja muud kolmanda osapoole saidid. Nii et saate Outlookist väljumata rohkem teavet ja saate ühenduses olla oma võrku kuuluvate inimestega. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Outlook Social Connector – sissejuhatus.

Paan Inimesed lugemispaanil

Kiirkontaktid.     Kiirkontaktid võimaldavad ilma e-posti vaatest lahkumata pääseda kiiremini juurde oma kontaktidele, sealhulgas sõnumsidele ja kohalolekuindikaatoritele. Tänu lindil olevale uuele boksile Leia kontakt võite alustada otsitava isiku nime tippimist ja saada kohe tulemused  . Sealhulgas on mitu meetodit selle inimesega ühendusse astumiseks – näiteks sõnumside, telefon, e-post ja koosoleku plaanimine. Kui on lubatud integreerimine Microsoft Office Communicatoriga, saate teostada otsingut globaalses aadressiloendis ja kontaktides, kasutades ettetippimisotsingut, mis näitab lisaks nimele kasutajate fotosid, tiitlit ja kättesaadavust.

Hierarhiline aadressiraamat.     Outlooki aadressiraamatu ettevõtte puuvaadet sirvides saab valida sõnumite adressaate, koosolekukutseid ja tööülesandeid.

Ühendatud sõnumside täiustused

Kõneposti logifailid.     Kõneposti eelvaade esitab teie kõneposti jäetud sõnumi kõne tekstiks teisendamise logifaili.

Kõnepostisõnum logifailiga

Kõneposti turvamine.     Kaitstud kõnepost aitab kõneposti turvata ja piirata nii, et see on kättesaadav ainult soovitud adressaatidele.

Lisatäiustused

Suumi juhtelementide kuvamine.     Akna alaosas oleva uue liuguri juhtelemendi abil saate meili- ja kalendrivaadet suurendada või vähendada.

Suumi juhtelementide kuvamine

Ruumimõõdik.     Uues vaates Backstage’i vaade näitab teie kontoteave visuaalselt, kui palju on teie postkastis veel ruumi alles.

Postkastis olemasoleva vaba ruumi indikaator

Navigeerimispaan.     Kõik käsud ja vaated, mis varem olid navigeerimispaan, on viidud lindile. On muudetud ka kaustade järjekorda, et oleks võimalik lihtsamini leida tavalisi vaikekaustu, eelkõige sisendkausta ja kustutatud üksuste kausta. Mõned päised ja ikoonid eemaldati, et muuta navigeerimispaani välimust sujuvamaks.

Laiendatavus.     Outlook 2010 sisaldab arendaja soovitud funktsioone, mis võimaldavad Outlooki kasutajaliidese rakendusepõhist kohandamist. Lisaks Outlooki kasutajaliidese täiustatud programmeeritavusele pakub Outlooki objektimudel toetust toote sellistele uutele ja täiustatud funktsioonidele nagu Vestlused ja Mobiilsed üksused.

Käsureavõtmed.     Kasutamiseks ja tõrkeotsinguks on lisatud täiendavad käsureavõtmed. Lisateavet leiate teemast Microsoft Outlook 2010 käsureavõtmed.

64 biti toega     Outlook 2010 on saadaval nii 32- kui 64-bitisele versioonile.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×