Mida peaksite teadma enne malli loomist?

Kui olete läbi mõelnud, millist tüüpi malli soovite luua ja kes seda kasutada võivad, siis arvestage malli loomise ajal nende asjaoludega.

Selle artikli teemad

Geopoliitilised probleemid

Sihtrühm

Kasutuslihtsus (hõlbustusfunktsioonid)

Tehniline õigsus

Redigeerimisstandardid

Juriidiliste nimede kasutamise nõuded

Sisu taaslevitamise õigused

Näpunäited ja tööriistad Microsoft Office'iga töötamiseks

Geopoliitilised probleemid

Sellist malli, mida kõik saaksid kasutada, on raske luua. Et saaksite luua enamikule kasutajatele sobivaid malle, selgitatakse selles artiklis, kuidas tuvastada või vältida levinumaid geopoliitilisi probleeme.

Kasutage oma mallides

  • hulgaliselt erinevaid rahvuse-, vanuse- ja soovalikuid;

  • religioosse sisuga pilte ja keelekasutust ainult teatud kontekstis (nt pühadekaartidel või religioossete ürituste kutsetel).

Võtke arvesse järgmist:

  • käežeste sisaldavad fotod, pildid ja kunstiteosed võivad mõnda kasutajat solvata;

  • maakaartide ja lippude piltidel kasutamine võib tekitada probleeme.

Lehe algusesse

Sihtrühm

Veenduge, et teie pakutav sisu on sihtrühmakohane. Nt kõnekeelsed väljendid ja viited rahale, ajale või muudele mõõtühikutele peavad vastama malli avaldamispiirkonnas kehtivatele kohalikele seadustele.

Lehe algusesse

Kasutuslihtsus (hõlbustusfunktsioonid)

On võimalik, et mõni kasutaja kasutab teie malli hõlbustusfunktsioonidega (nt ekraaniriiderid ja kõrge kontrastsus). Sellest, kuidas te oma malle välja töötate (nt teie valitud kirjavärvist, taustvärvist ja paigutusest), võib sõltuda teie mallide kasutuslihtsus mõne kasutaja jaoks.

Lisateavet leiate teemast Mallide muutmine puuetega kasutajate jaoks lihtsamini kasutatavaks.

Lehe algusesse

Tehniline õigsus

Kogu mallis esitatav teave peab olema võimalikult täpne. Tehnilised lahendused (nt makrod ja arvutused) peavad õigesti töötama. Kui malli kasutamisel ilmnevad tõrked või mall ei tööta nii, nagu peab, võidakse see veebisaidilt eemaldada.

Lehe algusesse

Redigeerimisstandardid

Veenduge, et kogu teie mallides esitatav teave (õigekiri, grammatika, kirjavahemärgid ja lauseehitus) vastab heakskiidetud redigeerimisstandarditele. Ingliskeelsete mallide korral näiteks saate lisateavet üldtunnustatud stiilijuhenditest "The Chicago Manual of Style" ja "The American Heritage Dictionary of the English Language".

Kui loote dokumendimalli mõnel kindlal tegevus- või ametialal (nt ärikirjades, tehnilistes aruannetes või juriidilistes materjalides) kasutamiseks, veenduge, et dokumendi stiil vastaks viimati avaldatud standarditele. Kui mallile esitatavad stiilinõuded muutuvad, on teie kohustuseks neid malle värskendada.

Lehe algusesse

Juriidiliste nimede kasutamise nõuded

NB!   Autoriõiguse-, kaubamärgi- ja privaatsusnõuete täitmiseks veenduge, et teie mallis sisalduvad isiku- või ettevõttenimed, aadressid, telefoninumbrid, veebisaidi URL-id ja meiliaadressid vastaksid Microsofti juriidiliste nimede kasutamise nõuetele. Lisateabe saamiseks vaadake veebipõhiseid kohatäite ja näidisteksti juhiseid iga toote kohta, mille jaoks malle loote.

Lehe algusesse

Sisu taaslevitamise õigused

Kui teil on küsimusi, kuidas teie või Microsoft saate malle levitada, või soovite selle kohta lisateavet, pöörduge Microsofti esindusse.

Lehe algusesse

Näpunäited ja tööriistad Microsoft Office'iga töötamiseks

Lisateavet Microsoft Office'i tootevärskenduste kohta ning spikri- ja abiteavet leiate veebisaidilt Microsoft Office'i spikker ja abi.

Lisateavet Office 2010 faili mallina salvestamise kohta leiate järgmistest teemadest:

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Publisher 2010, Excel 2007, OneNote 2010, Word 2010, Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2007, Publisher 2007, Access 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt