Mida peaksite teadma enne malli loomist?

Kui olete läbi mõelnud, mis tüüpi malli soovite luua ja kes seda kasutada võivad, Peaksite malli loomisel silmas pidama järgmist.

Selle artikli teemad

Geopoliitilised probleemid

Sihtrühm

Kasutuslihtsus (hõlbustusfunktsioonid)

Tehniline õigsus

Redigeerimisstandardid

Juriidiliste nimede kasutamise nõuded

Sisu taaslevitamise õigused

Näpunäited ja tööriistad Microsoft Office’iga töötamiseks

Geopoliitilised probleemid

Sellist malli, mis sobiks ühtviisi kõigile kasutajatele, on raske luua. Et saaksite luua enamikule kasutajatele sobivaid malle, selgitatakse selles artiklis, kuidas tuvastada või vältida levinumaid geopoliitilisi probleeme.

Kasutage oma mallides:

  • mitmesuguseid rahvuse-, vanuse- ja soovalikuid;

  • religioosse sisuga pilte ja keelekasutust ainult teatud kontekstis (nt pühadekaartidel või religioossete ürituste kutsetel).

Võtke arvesse järgmist:

  • käežeste sisaldavad fotod, pildid ja kunstiteosed võivad mõnda kasutajat solvata;

  • maakaartide ja lippude piltidel kasutamine võib tekitada probleeme.

Lehe algusse

Sihtrühm

Veenduge, et teie pakutav sisu on sihtrühmakohane. Näiteks kõnekeelsed väljendid ja viited rahale, ajale või muudele mõõtühikutele peavad vastama malli avaldamispiirkonnas kehtivatele kohalikele seadustele.

Lehe algusse

Kasutuslihtsus (hõlbustusfunktsioonid)

On võimalik, et mõni kasutaja kasutab teie malli hõlbustusfunktsioonidega (nt ekraaniriiderid ja suur kontrastsus). Sellest, kuidas te oma malle välja töötate (nt teie valitud kirjavärvist, taustvärvist ja paigutusest), võib sõltuda teie mallide kasutuslihtsus mõne kasutaja jaoks.

Lisateavet leiate teemast Juhised lihtsalt kasutatavate (hõlbustusfunktsioonidega) mallide loomiseks.

Lehe algusse

Tehniline õigsus

Kogu mallis esitatav teave peab olema võimalikult täpne. Tehnilised lahendused (nt makrod ja arvutused) peavad õigesti töötama. Kui malli kasutamisel ilmnevad tõrked või mall ei tööta nii, nagu peab, võidakse see veebisaidilt eemaldada.

Lehe algusse

Redigeerimisstandardid

Veenduge, et kogu teie mallides esitatav teave (õigekiri, grammatika, kirjavahemärgid ja lauseehitus) vastab heakskiidetud redigeerimisstandarditele. Ingliskeelsete mallide korral näiteks saate lisateavet üldtunnustatud stiilijuhenditest „The Chicago Manual of Style” ja „The American Heritage Dictionary of the English Language”.

Kui loote dokumendimalli mõnel kindlal tegevus- või ametialal (nt ärikirjades, tehnilistes aruannetes või juriidilistes materjalides) kasutamiseks, veenduge, et dokumendi stiil vastaks viimati avaldatud standarditele. Kui mallile esitatavad stiilinõuded muutuvad, on teie kohustuseks neid malle värskendada.

Lehe algusse

Juriidiliste nimede kasutamise nõuded

NB! : Autoriõiguse-, kaubamärgi- ja privaatsusnõuete täitmiseks veenduge, et teie mallis sisalduvad isiku- või ettevõttenimed, aadressid, telefoninumbrid, veebisaidi URL-id ja meiliaadressid vastaksid Microsofti juriidiliste nimede kasutamise nõuetele. Lisateabe saamiseks vaadake veebipõhiseid kohatäite ja näidisteksti juhiseid iga toote kohta, mille jaoks malle loote.

Lehe algusse

Sisu taaslevitamise õigused

Kui teil on küsimusi, kuidas teie või Microsoft saate malle levitada, või soovite selle kohta lisateavet, pöörduge Microsofti esindusse.

Lehe algusse

Näpunäited Office 2010 mallide salvestamiseks

Office 2010 faili mallina salvestamise kohta saate lisateavet järgmistest teemadest.

Lehe algusse

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!