Mida on uut Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View’s?

NB!: Power View ja Power Pivot on saadaval väljaannetes Office Professional Plus ja Office 365 Professional Plus ning Excel 2013 eraldiseisvas väljaandes. Lugege Power Pivoti lisandmooduliga Excel 2010 töövihikud ei tööta mõnes versioonis Excel 2013. Soovite vaadata millist Office'i versiooni te kasutate?

Excel 2013 Power View ja SharePoint Serveri Power View pakuvad mõlemad interaktiivset andmete uuringu, visualiseerimise ja esitlemise kogemust kõigil tasemeil kasutajatele. Pange oma andmed interaktiivses vaates kokku tabelite, maatriksite, kaartide ja mitmete diagrammidena, mis panevad andmed elama. Paljud praegused Excel 2013 Power View’ funktsioonid olid juba enne SharePoint 2010 Power View’s ja mõlemasse on lisatud ka uusi funktsioone.

Saate luua Power View SharePoint serveris aruandeid, mis põhinevad SQL Serveri analüüsiteenuste mitmedimensioonilistel mudelitel.

Lisaks saate avaldada Power View lehti sisaldavat Exceli töövihikute Powerbi. Power BI salvestab teie töövihikus Power View lehtede aruande Power BI. Ei kasuta veel Power BI? Registreeruge Power BI kontotasuta.

Lugege, mida saab veel Power View’s teha.

Selles artiklis

Power View rakenduses Excel 2013: uued funktsioonid

Power View’ lehed saab ühendada ühe töövihiku eri andmemudelitega

Sisemise andmemudeli muutmine Power View’ lehelt lahkumata

Power View Exceli teenustes, veebirakenduses Excel Web App ja teenusekomplektis Office 365

Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View: uued funktsioonid

Sektordiagrammid

Kaardid

Juhtimismõõdikud (KPI-d)

Hierarhiad

Üldiseksminek ja süvitsiminek

Aruannete vormindamine laadide, kujunduste ja tekstisuuruse muutmisega

Taustad ja taustakujutised

Hüperlingid

Printimine

Paremalt vasakule kirjutatavate keelte tugi

Muutused täisarvude käsitlemisel Power View’s

Power View’ tagasi- ja edasiühilduvus

Power View ja andmemudelid

Power View ja Exceli teenused

Power View rakenduses SharePoint Server

Power View’ aruanded mitmedimensiooniliste mudelite korral

Power View rakenduses Excel 2013: uued funktsioonid

Power View rakenduses Excel 2013 uued funktsioonid on järgmise jaotise Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View: uued funktsioonid. On ka järgmisi funktsioone, mis pole SharePointi Power View's.

Power View’ lehed saab ühendada ühe töövihiku eri andmemudelitega

Rakenduses Excel 2013 võib iga töövihik sisaldada sisemist andmemudel, mida saab muuta Excelis, Power Pivotis ja isegi Exceli Power View lehel. Töövihik saab sisaldada ainult ühte sisemist andmemudelit ning Power View lehe võite luua selle töövihiku andmemudeli või välise andmeallika alusel. Üks Exceli töövihik võib sisaldada mitut Power View lehte ja iga lehe aluseks võib olla erinev andmemudel.

Igal Power View’ lehel on oma diagrammid, tabelid ja muud visualiseeringud. Diagramme ja muid visualiseeringuid saab kopeerida ja kleepida ühelt lehelt teisele tingimusel, et mõlema lehe aluseks on sama andmemudel.

Lisateavet leiate teemast Excelis välise andmemudeliga ühendatud Power View’ lehe loomine.

Sisemise andmemudeli muutmine Power View’ lehelt lahkumata

Nüüd, kui saate luua Power View lehti ja mõne sisemise andmemudeli rakenduses Excel 2013 töövihiku, kui teie Power View lehe aluseks sisemisse andmemudelisse, te saate muudatusi teha andmemudeli kasutamisel Power View leht. Näiteks:

  • Exceli Power View’ väljaloendis saate luua seoseid töövihiku eri tabelite vahel.

  • Kui Exceli andmemudelis on arvutuslikke välju, saate nende väljade põhjal luua juhtimismõõdikuid ja need Power View’ aruandesse lisada.

Power View Exceli teenustes ja Visio veebirakendusja Teenusekomplektis Office 365

Kui loote Exceli Power View lehti, saate vaadata ja nendega suhelda neile kohapealses Exceli teenustes ja Teenusekomplektis Office 365. Saab redigeerida ainult Excel 2013 Power View lehtede klientarvutis.

Programmis Office 365, saate vaadata Power View lehti Exceli teenuste asemel Visio veebirakendus andmekeskuse, SharePoint Online'i osa.

Lisateavet leiate teemast Exceli Power View’ kasutamine Office 365 teenuses SharePoint Server või SharePoint Online.

Märkused: 

  • Power View’ lehti ei saa kuvada OneDrive’is.

  • Kui salvestate Power View’ lehtedega Exceli töövihiku Power Pivoti galeriisse, ei kuvata galeriis töövihiku Power View’ lehti, kuid need on failis alles. Näete neid, kui avate töövihiku.

  • Lugege teemat tarkvaranõuded ärianalüüsi jaoks (SharePoint 2013).

  • Kui avaldate Power View lehti sisaldavat Exceli töövihikute Power BI. Power BI salvestab teie töövihikus Power View lehtede aruande Power BI. Registreeruge Power BI kontotasuta.

Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View: uued funktsioonid

Sektordiagrammid

Sektordiagrammide abil on lihtne või keerukaid Power View's. Saate mis õppused alla, kui topeltklõpsate mõnda sektorit sektordiagramm või sektordiagrammi sub sektorid jooksul suuremat värvi sektorid kuvava. Te saate ristfiltritega teise diagrammi lintdiagramm sektordiagrammist. Oletagem, et klõpsate lintdiagrammis riba. Osa, mis kehtib selle riba sektordiagrammi on esile tõstetud ja ülejäänud sektordiagramm on hall.

Power View’ müügi sektordiagramm mandrite järgi, valitud 2007. aasta andmed

Lisateavet leiate teemast Sektordiagrammid Power View’s.

Kaardid

Kaardid Power View 's kasutada Bingi kaardi paanid, et saaksite suurendada ja vedamine nagu Bingi kaardi. Asukohad ja väljad on punkti kaardil: suurem väärtus, mida suurem punkti. Mitme väärtusega sarja lisamisel saate sektordiagrammide kaardil.

Power View' USA kaart sektordiagrammidega

Lisateavet leiate teemast Kaardid Power View’s.

Juhtimismõõdikud (KPI-d)

Kui teie Power View’ aruande aluseks olevas andmemudelis on eesmärgid, saate lisada Power View’ aruandesse juhtimismõõdikud (KPI-d), et näidata edasiminekut eesmärkide saavutamise suunas.

Power View' tabel, kus on lendude hilinemist näitavad juhtimismõõdikud

Lisateavet leiate teemast Juhtimismõõdikud (KPI-d) Power Pivot.

Hierarhiad

Kui teie andmemudelis on hierarhia, saate seda kasutada Power View's. Näiteks andmemudeli võib olla nimega asukohta, mis koosneb väljad maailmajaoga > riik/regioon > osariik/provints > linna hierarhia. Power View's saate lisada iga välja ühe korraga kujunduspinna või saate lisada asukoha ja saada kõik väljad hierarhia korraga.

Kui andmemudeli pole hierarhia, saate luua ühe Power View's liiga. Mis tahes järjestuses hierarhia saab luua väljad.

Võite kasutada ka SQL Serveri analüüsiteenuste tabelimudelite hierarhiaid.

Lisateavet leiate teemast Hierarhiad Power View’s.

Üldiseksminek ja süvitsiminek

Lisage üldiseksminek/süvitsiminek Power View’ diagrammi või maatriksisse, et see kuvaks korraga vaid ühe taseme. Aruande lugejad kasutavad üksikasjade jaoks süvitsiminekut või kokkuvõtlike andmete jaoks üldiseksminekut.

Kui maatriksi on mitme välja read või veerud, saate häälestada selle Kuva tasemed ja mis ahendab maatriksi kuvada ainult Ülemiste või äärepoolseimate, tase. Saate topeltklõpsake seda taset laiendamiseks selle ühele hierarhia väärtuste kuvamiseks ühe väärtuse. Klõpsate ülesnoolt, et varundamine süvitsi.

Riba, veerg ja sektordiagrammid toimivad sarnaselt. Kui diagrammil on mitme välja kasti telg, saate määrata selle Kuva tasemed ja näete ainult ühe taseme kaupa, alustades kõrgeima taseme. Ülesnool nurgas viib teid tagasi eelmisele tasemele.

Power View' tulpdiagramm, süvistatud Euroopa riikidele/regioonidele

Märkus.: Klõpsake lisamine diagrammile või maatriksile süvitsiminek toimib filtri objekti. Filtri paanil kuvatakse see filtreerib väärtused objekti, nagu te süvitsi ja eemaldab filtri, nagu te üldiseks tagasi.

Lisateavet leiate teemast Power View’ diagrammis või maatriksis üldiseksminek ja süvitsiminek.

Aruannete vormindamine laadide, kujunduste ja tekstisuuruse muutmisega

Power View’l on uued aruandekujundused. Kui muudate kujundust, rakendub uus kujundus kõigile Power View’ vaadetele aruandes või töövihiku lehtedele.

SharePoint Server 2010 Power View’s oli kaheksa peamist toonikujundust, mis juhtisid diagrammi värve.

Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View’s on nüüd 39 täiendavat kujundust mitmekesisemate värvipalettide, fontide ja taustavärvidega.

Samuti saate muuta kõigi aruandeelementide tekstisuurust.

Lisateavet leiate teemast Power View’ aruannete vormindamine.

Taustad ja taustakujutised

Saate seada iga vaate tausta valgest mustani ohtrate astmikuvariantidega. Tumedamatel taustadel muutub tekst mustast valgeks, et see paremini välja paistaks.

Samuti saate igale lehele või vaatele lisada taustapilte. Määrake pildifaili asukoht kohalikus seadmes või mujal ja rakendage see lehe või vaate taustapildina. Saate selle seada täpselt sobitatuks, venitatuks, paanituks või keskele joondatuks, läbipaistvust saab seada vahemikus 0% (nähtamatu) kuni 100% (läbipaistmatu). Töövihikus või aruandes salvestatakse pildi koopia.

Tausta ja pilti saab kombineerida mitmesuguste efektide abil.

Lugege lisateavet piltide kasutamise kohta Power View’s.

Hüperlingid

Hüperlingi lisamine lehele või vaatesse tekstiväljale. Kui välja andmemudeli sisaldab hüperlinki, lisage väli lehele või vaatesse. See saab linkida mis tahes Interneti- või e-posti aadress

Exceli Power View’s ja SharePointi Power View’ aruande redigeerimisrežiimis saab lingi avada, hoides all klahvi Ctrl ja klõpsates linki.

Lihtsalt klõpsate linki Exceli töövihiku jaoks Exceli teenustes või Office 365-s või Power View’ jaoks SharePointi aruandes lugemis- ja täisekraanirežiimides.

Printimine

Saate printida Power View’ lehti Excelis ja vaateid SharePointis. Mõlemal juhul prinditakse see, mis on lehel või vaates näha printerisse saatmise hetkel. Kui lehel või vaates on kerimisribaga piirkond, sisaldab prinditud leht selle piirkonna ekraanil nähtavat osa. Kui lehel või vaates on paanidega piirkond, prinditakse valitud paan.

Paremalt vasakule kirjutatavate keelte tugi

Power View toetab nüüd nii Excelis kui ka SharePointis paremalt vasakule loetavaid ja kirjutatavaid keeli.

SharePointi Power View's    on vaikimisi uue vaate suuna ja kindla olemasoleva vaate suuna määramiseks sobivad suvandid. Kui muudate, suunas on sama SharePointi suunas.

Exceli Power View's    võtab vaikesuund sätet Excelist. Saate muuta neid sätteid. Excelis, avage fail > Suvandid > Täpsemalt ja otsige vaikimisi suund. Samas dialoogiboksis saate muuta suuna lehel, muutmata vaikimisi suunas.

Lisateavet leiate teemast Paremalt vasakule kirjutatavate keelte tugi Excelis ja tarkvarakomplektis Office 2013.

Muutused täisarvude käsitlemisel Power View’s

Tabeli diagrammiks teisendamiseks tuleb Power View’s liita vähemalt üks andmeveerg.

Vaikimisi liitis SharePoint 2010 Power View kümnendarvud, kuid kohtles täisarve liitmise asemel kategooriatena. Power Pivoti või SQL Serveri andmetööriistade andmemudelikoosturis sai täisarvude jaoks määrata vaikeväärtused, kuid see oli vaikesäte.

Power View rakenduses Excel 2013 ja SharePoint Serveri Power View liitmise kümnendarvude nii täisarvude vaikimisi. Andmete mudeli designer endiselt saate määrata muid vaikekäitumist, kuid see on vaikimisi.

Lisateavet leiate teemast Power View’ arvulised ja mittearvulised väljad.

Power View’ tagasi- ja edasiühilduvus

Power View’ RDLX-failid SharePointis on tagasiühilduvad, s.t kui salvestasite Power View’ faili SQL Server 2012 aruandlusteenuste lisandmooduliga, saate selle avada ja salvestada SharePoint 2010 või SharePoint 2013 Power View’s, millel on SQL Server 2012 hoolduspakett Service Pack 1 (SP 1) aruandlusteenuste lisandmoodul. Vastupidine pole võimalik: uuema versiooni Power View’ RDLX-faili ei saa avada SQL Serveri aruandlusteenuste varasema versiooniga lisandmooduliga SharePointis.

Power View ja andmemudelid

Power View’ ja SQL Serveri analüüsiteenuste andmemudelid on omavahel nii edasi- kui ka tagasiühilduvad.

SQL Server 2012 aruandlusteenuste lisandmooduliga SharePoint 2010 Power View’ faili aluseks saab võtta Excel 2013 andmemudeli või SQL Server 2012 SP 1 analüüsiteenuste tabelmudeli ja vastupidi. Mõned funktsioonid, nagu hierarhiad ja juhtimismõõdikud, on siiski saadaval ainult juhul, kui võtate SQL Server 2012 SP1 aruandlusteenuste lisandmooduliga SharePoint Serveri Power View’ aruande aluseks Excel 2013 andmemudeli või SQL Server 2012 SP 1 analüüsiteenuste tabelmudeli.

Power View ja Exceli teenused

Power View ja Exceli teenused on tagasi-, kuid mitte edasiühilduvad.

  • SharePoint 2013 on tagasiühilduv Excel 2010 Power Pivoti töövihikutega. Kui laadite Excel 2010 Power Pivoti töövihiku üles SharePoint 2013 saidile, saate selle avada Exceli teenustes ja samuti kasutada seda Power View’ aruande alusena.

  • SharePoint 2010 pole Excel 2013 töövihiku andmemudelid edasiühilduvad. Kui andmemudeli abil Excel 2013 töövihiku üleslaadimine SharePoint 2010, see ei tööta õigesti Exceli teenustes ja te ei saa Power View aruande aluseks.

Lisateavet leiate teemast Power Pivoti andmemudelite uuendamine varasemalt versioonilt.

Power View rakenduses SharePoint Server

Power View’ aruanded mitmedimensiooniliste mudelite korral

Saate Power View SharePoint serveris andmete interaktiivseks analüüsimiseks ning analüüsiteenuste mitmedimensiooniliste mudelite põhjal dünaamiliste visualiseeringute loomiseks.

Mitmedimensioonilise mudeli objektid Power View’s

Adventure Worksi mitmedimensioonilise mudeliga tutvumine Power View’ abil

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×