Microsofti teenuselepe

Viimati värskendatud: September 2007

Käesolev leping on sõlmitud teie ja lepingu lõigus 22 nimetatud Microsofti ettevõtte vahel. Käesolevas lepingus viidatakse Microsoftile kui "meie", "me" või "(meie) oma". Leping kehtib kõigi Microsoft Office Online'i ja Microsoft Office Live'i veebisaitide (ja nende tütarsaitide), teenuste (sealhulgas väljalaske-eelsed teenused) ja tarkvara, sealhulgas kõigi värskenduste, tugiteenuste ja sisu kohta. Kõigele eelnimetatule viidatakse käesolevas lepingus ühisnimetusega "teenus". Leping hõlmab ka mis tahes täiendavate Microsofti teenuste teiepoolset kasutamist, mille kasutajaks olete registreerunud käesoleva lepingu jõusoleku vältel, välja arvatud juhul, kui nende teenustega kaasnevad omaette tingimused. Kui teenusega kaasnevad eraldi tingimused, siis kohaldatakse neid eraldi tingimusi. Kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana või olete oma elukohariigis täisealine ning kõik esitatavad andmed on tõesed ja korrektsed. Iga teenuse puhul võivad kehtida muud esitatud teated või tegutsemiseeskirjad. Kõik sellised teated ja tegutsemiseeskirjad on käesolevaga kaasatud sellesse lepingusse.

Tohite teenust kasutada üksnes nende tingimustega nõustumisel. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge teenust kasutage. Käesolev leping piirab teenusega seoses seadustega maksimaalselt lubatud määral meie vastutust ja ütleb lahti garantiidest. Lugege need lepingu lõigud hoolikalt läbi.

Sellel lehel

Teenuse kasutamise aeg

Teenuse kasutamise viisid

Teenuse keelatud kasutusviisid

Teie teenusekonto

Seostuva konto kasutajad

Meie õigus seda lepingut muuta

Tasud ja arve esitamine

Teenuse muudatused; tühistamine või lõpetamine

Teenuse piirangud

Teenus võib olla väljalaske-eelne versioon

Microsoftil puudub kontroll sisu üle

Privaatsus

Tarkvara

Materjalid, mille Microsoft teile litsentsib

Windows Live™ ID

Teie ärisuhted teistega

Tagasiside

Meie teated teile; Teie teated meile

Garantii puudub

Vastutuse piirangud

Nõuded tuleb esitada ühe aasta jooksul

Microsofti äriühing, kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise koht

Lepingu tõlgendamine

Ümberjaotamine

Vääramatu jõud

Teated

Domeeninimede teenus

Lehe algusesse

1.   Teenuse kasutamise aeg
Kui loote teenuse kasutamiseks konto, võite teenust kasutama hakata kohe pärast registreerumise lõpuleviimist. Nagu häälestusprotsessi käigus viidatud, ei pruugi kõik teenuse osad olla saadaval viivitamatult, kuna need tuleb alles teie jaoks konfigureerida. Kui te ei loo teenuse kasutamiseks kontot, saate asuda kättesaadavat teenust kohe kasutama.

Lehe algusesse

2.   Teenuse kasutamise viisid
Teenuse kasutamisel peate:

 1. täitma kõiki seadusi;

 2. täitma mis tahes tegutsemiseeskirju või järgima muid meie esitatud teateid;

 3. järgima Microsofti rämpspostivastast poliitikat;

 4. hoidma oma parooli salajas, ja

 5. meid viivitamatult teavitama juhul, kui saate teada mõnest teenusega seotud turbemeetme rikkumisest.

Lehe algusesse

3.   Keelatud teenuse kasutamise viisid
Teenuse kasutamisel ei tohi te:

 • kasutada teenust viisil, mis kahjustab Microsofti või tema sidusettevõtteid, edasimüüjaid, turustajaid ja/või tarnijaid (ühisnimetusega “Microsofti lepingupooled”) või Micorsofti lepingupoole kliente,

 • kaasa aidata või edendada ebaseaduslikule tegevusele või selles osaleda,

 • teenust (või teenusega ühendatud võrke) kahjustada, keelata, üle koormata, rikkuda või häirida teisi isikuid teenuse kasutamisel;

 • teenust või selle mis tahes osa edasi müüa ega levitada, kui teil pole Microsoftiga sõlmitud vastavat luba andvat lepingut;

 • kasutada teenuse mis tahes osa soovimatute hulgipostitussõnumite või soovimatute reklaamsõnumite ("rämpsposti") sihtkohana;

 • kasutada juurdepääsuks Microsofti sõnumsidevõrgule (praegu tuntud .NET Messengeri teenusega) mitte ühegi volitamata muu tootja tarkvara või teenust;

 • kasutada teenusele juurdepääsuks ja/või selle kasutamiseks mitte mingisugust automatiseeritud protsessi ja/või teenust (nt veebiroboteid, ämblikke, Microsofti salvestatud teabe perioodilist vahemällu talletamist või nn metaotsingut), ega

 • kasutada teenuse muutmiseks või ümbersuunamiseks või katseks muuta või ümber suunata mitte mingeid volitamata vahendeid.

Lehe algusesse

4.   Teie teenusekonto
Teil on õigus luua teenuse jaoks teenusekonto ja parool. Teenus võib anda teile võimaluse lubada teistel inimestel luua teie kontoga seostatud kasutajakontosid ja paroole. Neid kontosid nimetatakse "seostuvateks kontodeks". Teie vastutate kogu tegevuse eest, mis on seotud teie konto, seostuvate kontode ja paroolidega.

Lehe algusesse

5.   Seostuva konto kasutajad
Kui olete mõne seostuva konto kasutaja, on teenuse konto omanikul teie seostuva konto üle täielik kontroll. See kontroll hõlmab õigust teenust lõpetada, teie seostuv konto igal ajal sulgeda või seda muuta ja mõnel juhul taotleda ning saada teie seostuva kontoga seotud arvuti- ja teenusekasutusteavet. Teie seostuva kontoga seotud andmed kogutakse ja edastatakse konto omanikule ja Microsoftile.

Lehe algusesse

6.   Meie õigus seda lepingut muuta
Microsoft võib seda lepingut igal ajal ilma ette teatamata muuta. Kui otsustame käesolevasse lepingusse teha materiaalseid muudatusi, teavitame teid vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Kui te ei nõustu selle muudatusega, peate teenuse kasutamise lõpetama enne muudatuse jõustumist. Kui te ei lõpeta teenuse kasutamist, jätkub teie teenuse kasutamine vastavalt muudetud lepingule.

Lehe algusesse

7.   Tasud ja arve esitamine
Käesolev lõik kehtib kõigil juhtudel, kui maksate teenuse eest otse Microsoftile. Kui maksate teenuse kasutamise eest mõnele teisele ettevõttele peale Microsofti, siis kehtivad selle teise ettevõtte sätestatud tasud ja arveldustingimused. Ka siis, kui te ei maksa teenuse kasutamise eest, võivad teie suhtes kehtida muud teenuse kasutamisega kaasnevad tasud (nt telefoni või Interneti-juurdepääsu, mobiilside lühisõnumite, raadioside või muud andmesidega seotud tasud).

 • Maksmine. Teenuse kasutajaks registreerumisel peate sisestama makseviisi. Kinnitate, et teil on selle makseviisi kasutamise õigus. Annate meile loa nõuda teilt teie valitud makseviisi kaudu tasu nii teenuse kasutamise eest kui ka teenuse mis tahes tasulise funktsiooni eest, mille kasutajaks olete lepingu kehtivuse ajal otsustanud registreeruda või mida olete otsustanud kasutada. Kui teie makseviisi kaudu võetav tasu on teie heakskiidetust suurem, teavitame teid summast vähemalt 10 päeva enne arvelduse sooritamist.

 • Tasud. Teenustasud peate tasuma eelnevalt. Võime teile arve saata korraga rohkem kui ühe eelneva arveldusperioodi eest. Kui teavitasime teid sellest, et teenust osutatakse tähtajatult või pikendatakse automaatselt, võime teie teenust automaatselt pikendada ja teilt mis tahes pikendusperioodi eest tasu nõuda.

 • Teie arvekonto värskendamine. Teie kohustus on tagada, et kogu teie arvekontoga seostuv teave (sh arveldusaadress ja makseviisi aegumiskuupäev) oleks õige ja kehtiv. Oma arvekontot saate vaadata ja muuta aadressil https://billing.microsoft.com. Makseviisi võite igal ajal muuta. Kui palute meil valitud makseviisi kasutamine lõpetada ega esita alternatiivset makseviisi, ütleme teie teenuse üles. Teie teade meile ei mõjuta tasusid, mille oleme esitanud teie arvekontole enne seda, kui oleksime mõistliku ajavaruga saanud teie taotluse rahuldada.

 • Prooviperioodi pakkumised. Võimalik, et saate teenust piiratud aja jooksul tasuta kasutada või kasutate mõnda muud prooviperioodi pakkumist. Kui osalete mis tahes prooviperioodi pakkumises, peate teenuse tühistama prooviperioodi lõpuks, vältimaks edaspidiste kulude kandmist või teenuse asendamist vähemate võimalustega tasuta teenusega, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te ei ütle teenust üles ja me oleme teid teavitanud sellest, et teenus muutub prooviperioodi lõppemisel automaatselt tasuliseks, annate meile loa teilt teenuse kasutamise eest teie valitud makseviisi kaudu tasu nõuda. Kui me asendame teie teenuse mõne vähem võimalusi pakkuva tasuta teenusega, ei pruugi te osale oma andmetest enam juurde pääseda ja Microsoft võib need andmed jäädavalt meie serveritest kustutada. Teie vastutate oma andmete varundamise eest ja peate tagama oma äritegevusvahendite säilimise.

 • Hinnad ja hinnatõusud.

  • Teenuse hinnas ei sisaldu mitte mingisugused maksud ega telefoni või Interneti kasutamise, mobiilside lühisõnumite, raadiosideteenuste või muude andmeedastusviisidega seotud tasud, kui pole märgitud teisiti. Vastavate maksude ja tasude tasumise eest vastutate teie. Valuutakursside arvessevõtmine toimub teie ning teie makseviisi teenusepakkujaga sõlmitud kokkuleppe põhjal.

  • Kui teile tehtud teenusepakkumises on kehtestatud mingi konkreetne ajavahemik ja hind, jääb see hind selle perioodi vältel jõusse. Pärast selle pakkumise perioodi lõppemist võetakse teilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt uuele hinnakirjale.

  • Võime teenuse hinda aeg-ajalt muuta, kuid teavitame teid sellest vähemalt 30 päeva enne uue hinna jõustumist. Kui te ei nõustu uue hinnaga, peate teenuse kasutamise lõpetama ja teenusest üles ütlema enne uue hinna jõustumist. Kui teie teenus on perioodipõhine (nt kuu- või aastatasuga), jõustub uus hind meie teatatud kuupäevast.

 • Teenuse teisendamine. On võimalik, et saate oma teenuse vahetada mõne teise teenuse vastu. Sel juhul annate meile loa teilt uue teenuse kasutamise eest teie valitud makseviisi kaudu tasu nõuda. Kui võtate kasutusele teenuse, mille eest me ei võta üldse tasu või mille eest võtame väiksemat tasu, võime teile tagastada (kuid me ei ole selleks kohustatud) kasutamata jäänud osa selle teenuse tasust, mida varem kasutasite, või teenusetasude summade vahe. Tagastatud summasid ei saa automaatselt üle kanda teiste teenuste eest tasumiseks.

 • Hüvitused. Kui pole selgesõnaliselt väljendatud teisiti või kui seadusega pole määratud teisiti, siis makstud tasusid ei hüvitata. Mis tahes tagastustega seostuvad kulud jäävad teie kanda, kui seadusega pole määratud teisiti.

 • Teile tehtavad maksed. Makse saamiseks peate meile kohe esitama kõik andmed, mida meil on teile makse tegemiseks vaja (nt pangakonto andmed, kuhu makse laekub). Peate meie nõutud teabe meile andma enne, kui teie õigus makset saada hakkab kehtima. Teie vastutate esitatava teabe õigsuse eest ja kohustute tasuma mis tahes maksud, mis võivad makse saamisega kaasneda. Kui saate meilt mõne makse, mis polnud teile ette nähtud, võime makse tühistada või nõuda selle tagastamist, ja te nõustute meiega koostööd tegema.

 • Elektrooniline väljavõte; vead. Anname teile elektroonilise arveväljavõtte. Väljavõtte vaatamiseks, printimiseks või pabereksemplari taotlemiseks minge veebisaidile https://billing.microsoft.com. Kui soovite, et saadaksime teile ühe eksemplari postiga, võime teilt selle eest kättetoimetamistasu nõuda. Pabereksemplare väljastame ainult teie taotlusele eelneva 120 päeva kohta. Kui oleme teie arves teinud mõne vea, parandame selle kohe pärast seda, kui olete meile sellest teatanud ja oleme asja uurinud. Peate meid teavitama 120 päeva jooksul pärast seda, kui teie arves esmakordselt viga esines. Kui te ei teavita meid veast selle ajavahemiku jooksul, pole meil kohustust viga parandada. Te vabastate meid kogu vastutusest ja kahjunõuetest, mis tulenevad mis tahes vigadest, millest te pole meid teavitanud 120 päeva jooksul alates vea esmakordsest esinemisest teie elektroonilises arves. Kui te ei teavita meid veast selle ajavahemiku jooksul, pole meil kohustust viga parandada.

 • Maksmisega viivitamine. Kui te ei tasu õigel ajal, võime teilt nõuda viivist sõltumata sellest, kas olete oma arve vaidlustanud, välja arvatud seadusega keelatud ulatuses. Viivisesumma peate tasuma siis, kui esitame teile selle kohta arve. Viivis on 1% iga kuu jooksul tasumata summast või suurim seadusega lubatud määr, sõltuvalt sellest, kumb summa on väiksem. Varasemate laekumata summade sissenõudmiseks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid. Peate tasuma kõik põhjendatud kulud, mida varasemate laekumata summade sissenõudmine meile põhjustab. Need kulud võivad hõlmata mõistlikke advokaaditasusid ja muid juriidilisi tasusid ning kulusid. Kui te ei maksa teenuse eest õigel ajal, võime teenuse osutamise katkestada või lõpetada.

Lehe algusesse

8.   Teenuse muudatused; tühistamine või lõpetamine

 • Microsofti poolt. Me võime teenust igal ajal ja mis tahes põhjusel ning sellest ette teatamata muuta. Võime teie teenuse või mõne selle osa osutamise igal ajal ja mis tahes põhjusel ning sellest ette teatamata tühistada või katkestada, seda ka juhul, kui rikute käesoleva lepingu tingimusi. Sel juhul lõpeb viivitamatult ka teie õigus teenust kasutada. Teenuse tellimuse tühistamine ei muuda teie kohustust tasuda kõik teie arvekontole laekunud arved. Kui tühistame teenuse tellimuse ilma põhjuseta, hüvitame teile proportsionaalselt teenustasu selle perioodi piires kasutamata jäänud osa.

 • Teie poolt. Teenuse võite igal ajal ja mis tahes põhjusel tühistada. Teenuse kasutamisest loobumise korra kohta saate täpsemat teavet veebisaidil https://billing.microsoft.com. Teatud teenusega seotud pakkumiste osas võidakse rakendada loobumistasusid ning te nõustute tasuma kõik seda pakkumist kirjeldavates materjalides määratud loobumistasud. Teie loobumine teenusest ei muuda teie kohustust tasuda kõik teie arvekontole laekunud arved.

 • Andmed. Teenuse teie- või meiepoolsel mis tahes põhjusel lõpetamisel või tühistamisel võib Microsoft teie andmed jäädavalt meie serveritest kustutada. Teie vastutate oma andmete varundamise eest ja peate tagama oma äritegevusvahendite säilimise.

 • Õigustest ja kohustustest lahtiütlemine. Käesoleva lepingu lõpetamiseks vajalikus ulatuses ütleb iga lepingupool lahti mis tahes kohaldatava lepingu või eeskirja raames lubatud õigustest ja kohustustest, mis on seotud käesoleva lepingu lõpetamiseks kohtu sekkumise taotlemise või saavutamisega.

Lehe algusesse

9.   Teenuse piirangud.
Microsoft võib teenuse osas rakendada piiranguid. Näiteks võime piirata

 • päevade arvu, mille jooksul teenus säilitab e-kirjad, teadetetahvlite postitused ja muu sisu, mida Microsoft, teie või teised kasutajad on postitanud või esitanud;

 • teenuse kaudu saadetavate või vastuvõetavate e-kirjade arvu ja mahtu;

 • Microsofti serverites teile saadaolevat maksimaalset mäluruumi;

 • meilt teie jaoks hostitava veebisaidi liikluse käigus edastatavate andmete hulka;

 • teie konto või mis tahes seostuvate kontode kasutajate arvu;

 • ühe krediitkaardiga tellitavate teenusekontode arvu;

 • ajavahemikku, mille jooksul säilitatakse passiivset teenusekontot ehk kontot, mille kaudu te pole pikema aja jooksul teenusesse sisse loginud, ja

 • teenuse kaudu teostatavate tehingute arvu.

Kui te ületate teenuse jaoks kehtestatud avaldatud piirmäära, jätab Microsoft endale õiguse teie teenus üles öelda.

Lehe algusesse

10.   Teenus võib olla väljalaske-eelne versioon
Mõne teenuse puhul võib olla tegemist väljalaske-eelse versiooniga. See ei pruugi töötada sarnaselt funktsiooni või teenuse lõppversiooniga. Võime seda enne lõpliku kommertsversiooni väljaandmist muuta. Samuti on võimalik, et me ei annagi kommertsversiooni välja. Jätame endale õiguse väljalaske-eelset teenust igal ajal sellest teile ette teatamata muuta.

Lehe algusesse

11.   Microsoftil puudub kontroll sisu üle

 • Sisu. Microsoft, teie, teie seostuvate kontode kasutajad ja kolmandad osapooled võivad teenuse raames postitada või talletada materjale, sealhulgas andmeid, dokumente, teavet, reklaami, kirjavahetust, sõnumeid ja linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ("sisu"). Teenus hõlmab avalikult juurdepääsetavaid alasid, näiteks avalikku veebisaiti, mida Microsoft teie jaoks hostib, veebiklubi teatetahvli teenust, ühiskasutusega kalendrit või mõnda muud avalikku ala, kus saate teistega suhelda ("teenuse avalikud alad"). Samuti hõlmab see teenuse neid alasid, millele teiste juurdepääsu teie kontrollite, näiteks Microsofti serverites asuvaid ühistöösaite ("teenuse eraalad").

 • Intellektuaalset omandit kaitsvad õigused. Microsoft ei luba ega kiida heaks autoriõiguste ja teiste intellektuaalset omandit kaitsvate õigustega kaitstud sisu loata kasutamist. Võtate teadmiseks, et sisu ühiskasutus viisil, mis on vastuolus autoriõiguste ja teiste intellektuaalset omandit kaitsvate õigustega, rikub käesoleva lepingu tingimusi. Te lubate ja garanteerite, et sisu kasutamine ja avaldamine teie ning teiste isikute poolt pole vastuolus ühegi kolmanda osapoole intellektuaalse omandi õigustega. Võtate teadmiseks, et Microsoft võib sisu igal ajal sellest ette teatamata eemaldada, kui see sisu rikub käesoleva lepingu tingimusi või kohaldatavaid tegutsemiseeskirju või kui teeme seda heas usus, et selline teguviis on vajalik.

 • Postitatav sisu. Võtate teadmiseks, et Microsoft ei kontrolli ega toeta sisu, mida teie ja teised isikud postitavad või edastavad teenuse avalikes alades. Microsoft ei pea end teie ja teiste postitatava või esitatava sisu omanikuks. Postitades või esitades sisu Microsoftile ja avalikkusele (sisu, mis on postitatud teenuse avalikel aladel) või nendele avaliku ala liikmetele, kellele olete andnud juurdepääsu õigused (sisu, mis on postitatud teenuse eraaladel), annate te tasuta, piiranguteta ülemaailmse ja alalise loa

  • sisu teenusega seoses kasutada, muuta, kopeerida, levitada ja kuvada ning

  • avaldada koos sisuga teie nime.

   Samuti annate avalikkusele või liikmetele, kellele olete volitanud juurdepääsuloa, õiguse neid lube edasi anda teistele. Te lubate ja garanteerite, et teil on olemas kõik õigused, mida on vaja selleks, et saaksite käesolevas lõigus mainitud õigusi teistele anda, ning et sisu kasutamine ja avaldamine pole ühegi seadusega vastuolus. Microsoft ei maksa teile teenuse avalikesse aladesse postitatud sisu eest. See lõik kehtib ainult seadusega kooskõlas oleva sisu puhul ja ainult tingimusel, et seadusega kooskõlas olevat sisu ei kasutata ega avaldata ebaseaduslikult.

 • Teenuse eraalad. Võtate teadmiseks, et teenuse privaatsetel aladel postitatud sisu teatav tehniline töötlemine võib osutuda vajalikuks, et

  • sisu talletada ja andmebaasist tuua;

  • pidada kinni ühendusvõrkude tehnilistest nõuetest või

  • pidada kinni teenuse piirangutest.

 • Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele. Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Microsoftil puudub kontroll nende kolmandate osapoolte veebisaitide üle. Kui Microsoft on selliseid linke teenusesse kaasanud, pakutakse neid teile ainult teie abistamiseks. Nende linkide kaasamine ei tähenda Microsofti ametlikku toetust ühegi kolmanda osapool veebisaidile, teenusele või tootele. Microsoft jätab endale õiguse keelata lingid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida teie või teised kliendid teenuse raames postitavad.

Lehe algusesse

12.   Privaatsus

 • Juurdepääs ja avalikustamine. Teenuste pakkumiseks ja üldiseks tegutsemiseks vajame teie kohta teatud andmeid. Me kogume ja kaitseme neid andmeid vastavalt Microsofti Võrgu Privaatsusavalduses kirjeldatule. Meil on õigus pääseda juurde teie andmetele (sh teie kirjavahetuste sisule) ja neid andmeid avalikustada, et

  • täita seadust või seaduses nõutavaid andmepäringuid või hagi nõudeid;

  • kaitsta Microsofti või meie klientide (sh teie kasutatavate teenustega seostuvate kokkulepete või eeskirjade/reeglite/praktika täitmist) õiguseid või vara või

  • tegutseda heas usus juhtudel, kui peame vajalikuks andmete kasutamist ja avalikustamist, et kaitsta Microsofti töötajaid, kliente või avalikkust.

   Te nõustute selles lõigus väljatoodud juurdepääsuõiguste ja avalikustamisega.

 • Isikuandmete edastamine. Teenuse raames kogutavaid isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mõnes muus riigis/regioonis, kus Microsoftil või tema sidus- või allettevõtetel või allüksustel on esindused. Teenuse kasutamisega nõustute sellise teabe edastamisega väljaspool oma riiki/regiooni. Microsoft järgib nn turvasadama raamistikku, mille USA kaubandusministeerium on välja töötanud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta. Nende andmete edastamise kohta leiate üksikasjalikumat teavet meie privaatsusavaldusest.

 • Jõudlus- ja kasutusandmed. Teenuse pakkumiseks võime koguda teatud andmeid teenuse jõudluse, teie arvuti ning selle kohta, kuidas te teenust kasutate. Seda teavet võime teie arvutist automaatselt üles laadida. Need andmed ei tuvasta teie isikut.

 • Filtreerimistehnoloogia. Võime teenuse ja klientide kaitsmiseks või teenuse tingimuste teiepoolse rikkumise peatamiseks kasutada tehnilisi või muid vahendeid. Selline vahend võib olla näiteks filtreerimine, et peatada rämpsposti ja viiruste levitamist või parandada turvalisust. Need vahendid võivad teie teenuse kasutamist takistada või selle katkestada.

 • Teie privaatsuspõhimõtted. Teenuse kasutamise käigus võite kolmandate osapooltega suhtlemisel koguda kolmandate osapoolte isikuandmeid. Sel juhul nõustute (a) postitama oma veebisaidil privaatsuspoliitika, milles on avaldatud vähemalt kõik sellistelt kolmandatelt osapooltelt kogutavate isikuandmete kasutusviisid; (b) lisama oma privaatsuspoliitika hüperlingi oma veebisaidi avalehele ja kõigile lehtedele (sh väljalogimislehtedele), kus kogute kolmandate osapoolte isikuandmeid, ja (c) kasutama isikuandmeid ainult oma privaatsuspoliitikas selgesõnaliselt väljendatud viisil.

Lehe algusesse

13.   Tarkvara

 • Kasutamine. Meie pakutava teenusega kaasneva tarkvara allalaadimise korral lähtub selle tarkvara kasutamine vastavalt teile esitatava litsentsi tingimustest, millega peate eelnevalt nõustuma. Kui teile ei esitata litsentsi, anname teile oma (või vastavalt teie elukohariigile ühe meie sidusettevõte) loa kasutada seda tarkvara ainult selles lepingus ettenähtud otstarbeks ja kasutamiseks ainult teenusepakkumises sätestatud arvutites. Meie (või vastavalt teie elukohariigile üks meie sidusettevõte) reserveerime kõik muud õigused tarkvarale. Kui me pole teid teisiti teavitanud, lõppeb teie õigus tarkvara kasutada teenuse kasutamise õiguse lõppemisel või aegumisel, mille korral peate oma arvutist tarkvara kohe eemaldama. Pärast teenusepakkumise tähtaja lõppemist võime selle tarkvara keelata.

 • Värskendus. Võime automaatselt kontrollida teie tarkvara versiooni. Võime automaatselt teie arvutisse alla laadida tootetäiendusi, et antud teenust värskendada, parandada ja edasi arendada.

 • Litsentsi ulatus. Tarkvara kaitsevad autoriõigust ning muud intellektuaalset omandit käsitlevad õigusaktid ja lepingud. Tarkvara ei müüda, vaid sellele väljastatakse kasutuslitsents. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult teatud õigused seda tarkvara kasutada. Microsoft jätab endale kõik muud õigused. Te ei tohi teenusega kaasnevat tarkvara demonteerida, dekompileerida või pöördprojekteerida, välja arvatud ja ainult seaduses selgelt määratletud raamides.

 • Ekspordiseadused. Tarkvara suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Peate täitma kõiki kodumaiseid ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ning määrusi, mis on tarkvara suhtes kohaldatavad. Sealhulgas piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse osas. Lisateavet leiate veebisaidilt www.microsoft.com/exporting.

Lehe algusesse

14.   Materjalid, mille Microsoft teile litsentsib

 • Meediumelemendid ja -mallid.Teil võib olla juurdepääs teenusega seostuvatele piltidele, lõikepiltidele, animatsioonidele, helidele, muusikale, kujunditele, videoklippidele, mallidele ja muul kujul pakutavatele allalaadimissisule ("meediumelemendid"). Vastavalt teie soovile võite meediumelemente ja nende litsentse kopeerida ja kasutada, neid esitada ja levitada oma modifitseeritud tarkvaratoodete (sh teie veebisaidid) osadena, kuid te ei tohi (i) meediumelemente tervikuna või ükskõik millise komplekti või toote osana ise müüa, litsentsida või levitada, kui toote põhiväärtus seisneb meediumelementide kasutamises; (ii) anda oma toote klientidele mis tahes õigusi litsentsida või levitada meediumelemente; (iii) kaubanduslikel eesmärkidel litsentsida või levitada meediumelemente (tuvastavate isikute või riikide tunnuskujutused; logod, initsiaalid, embleemid, kaubamärgid) või ükskõik milliste toodete, üksuse või tegevuse osana reklaamida meediumelemente või viidata meediumelementide toote, üksuse või tegevusega seotusele või kuulumisele; või (iv) luua meediumelemente kasutades roppe või skandaalseid töid, nagu seaduses töö loomise ajal on määratud.

  Kui hangite meediumelemente ja malle Microsoft Office Online'i veebisaidilt (või tütarsaidilt), võite neid kasutada üksnes juhul, kui teil on mõne Microsoft Office'i komplekti või mõne sellisesse komplekti kuuluva programmi või mõne sellise Microsofti tarkvaratoote litsents, mis sisaldab rakendust Microsoft Clip Gallery või Microsoft Clip Organizer (või Microsofti Microsoft Clip Organizeri asendusrakendust).

 • Dokumendid. Teil võib olla juurdepääs teenuses leiduvale teabele, näiteks tehnilisele dokumentatsioonile, teabebaasi artiklitele, andmelehtedele ja KKK-dele ("dokumendid"). Võite neid dokumente kasutada ainult teatmematerjalidena. Te ei tohi neid dokumente kopeerida, levitada, muuta ega luua nendest tuletuslikke teoseid. Haridusasutused, mis on vastavalt kohalikele seadustele ametlikult akrediteeritud, võivad dokumente ainult klassiruumis peetavas õppetöös kasutamiseks alla laadida ja kopeerida.

 • Piirangud. Teenusega kaasnevate meediumelementide, mallide ja dokumentide kasutamiseks antud litsents ei hõlma teenuse ega mitte ühegi Microsoftile kuuluva ega Microsofti käitatava, litsentsitava ega juhitava veebisaidi kujunduse ega ülesehituse litsentsi. Te ei tohiks ilma Microsofti selgesõnalise loata kopeerida ega üle kanda mitte ühtegi teenusest pärinevat logo, graafikaelementi, helifaili ega pilti. Microsoft ja tema tarnijad ei taga ega garanteeri meediumelementide, mallide ega dokumentide täpsust ja teie kasutusotstarbeks sobivust. Nende kaasamine teenusesse ei tähenda nende ametlikku Microsofti-poolset toetust. Mitte ühtegi selle teenuse osa ei tohiks pidada professionaalseks nõuandeks, sealhulgas, kuid mitte ainult, investeerimise või maksudega seotud või juriidiliseks soovituseks.

Lehe algusesse

15.   Windows Live™ ID
Võime anda teile teenuse kasutamiseks vajaliku Windows Live ID mandaadi. Windows Live ID on laiahaardeline autentimist võimaldav veebiteenus, mis hõlbustab veebisaitidele sisselogimist. Te ei tohi kasutada tarkvara ega riistvara, mis vähendab Windows Live ID võrku otse kasutavate või sellele otse juurde pääsevate kasutajate arvu (vahel nimetatakse seda „multipleksimise“ või „seadmepargi“ tarkvaraks või riistvaraks). Teie vastutate ainuisikuliselt mis tahes muu tootjaga (sealhulgas reklaamiandjatega) peetava suhtluse, mis on Windows Live ID-ga seotud (sealhulgas kaupade ja teenuste tarnimine ning nende eest tasumine), eest. Käesolev leping kehtib teile alati, kui kasutate Windows Live ID mandaati. Kui kasutate Windows Live ID-d mis tahes veebisaidile või teenusele juurdepääsuks, võivad kehtida ka selle veebisaidi või teenuse tingimused. Lugege külastatava veebisaidi või teenuse kasutustingimusi.

Lehe algusesse

16.   Teie ärisuhted teistega
Kui hangite teenuse kaudu kolmandatelt osapooltelt (sh kolmandate osapoolte pakutud teenustelt) ükskõik mida, peate olema nõus, et see puudutab ainult teid ja kolmandat osapoolt ning pole seotud Microsoftiga. Juhul kui esitate nõude kolmanda osapoole vastu, ei esita te nõuet Microsofti vastu, isegi juhul, kui Microsoft vahendas kolmanda osapoole teenuse/toote eest faktureerimist. Teie vastutate ainuisikuliselt mis tahes asjaajamise eest kolmandate osapooltega, sealhulgas

 • kaupade ja teenuste tarnimine ning nende eest tasumine;

 • tellimuste, maksete ja muude tehingute menetlus ja kontroll;

 • klientidele tellimuste või tehingutega seotud tugiteenuste (nt kaotsiläinud tellimused, arveldusvaidlused, maksed jne) osutamine;

 • sellistest tellimustest või tehingutest tulenevate või nendega seotud maksude (olemasolul) määratlemine, kogumine ja vastavale ametiasutusele edastamine, ning

 • mis tahes kolmandate osapoolte toodete ja teenuste ostmine ning nende kasutus teie poolt ja teiega seostuvatelt kontodelt.

Te lubate ja garanteerite, et

 • teie reklaamitavate, müüdavate ja levitatavate toodete ning teenuste müük ja levitamine on seadusega lubatud ega riku käesoleva lepingu tingimusi;

 • teil on olemas kõik teie pakutavate kaupade ja teenuste müümiseks, levitamiseks ning reklaamimiseks vajalikud litsentsid;

 • kõik müügitehingud ja reklaamid on vastavuses kohaldatavate seadustega, ja

 • te täidate kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju (sh privaatsust käsitlevaid seadusi ja eeskirju, mis on seotud kolmandatelt osapooltelt isikuandmete kogumisega).

Lehe algusesse

17.   Tagasiside
Kui annate Microsoftile teenuse kohta tagasisidet, annate Microsoftile õiguse teie antud tagasisidet mis tahes viisil ja mis tahes otstarbel tasuta kasutada, teistega jagada ning ärilisel otstarbel kasutada. Samuti annate kolmandatele osapooltele tasu küsimata kõik patendiõigused, mida on vaja nende toodete, tehnoloogiate või teenuste kasutamiseks või suhtlemiseks mõne Microsofti tarkvara või toote kindla osaga, mis hõlmab tagasisidet. Te ei anna sellistele litsentsitingimustele alluvat tagasisidet, mis nõuab Microsofti tarkvara või dokumentatsiooni litsentsimist kolmandatele osapooltele ainult sellel põhjusel, et kaasame neisse teie tagasisidet. Need õigused kestavad edasi ka siis, kui käesolev leping enam ei kehti.

Lehe algusesse

18.   Meie teated teile; teie teated meile
Käesolev leping on elektroonilises vormis. Oleme lubanud teile saata teenustega seotud teatud teavet ja meil on õigus seda teavet teile saata elektroonilisel kujul. Võimalik, et teenusega on seotud ka muud teavet, mida seadus kohustab meid teile saatma. Võime teile seda teavet saata elektroonilisel kujul.

Nõutavat teavet võime teile anda

 • e-posti teel, kasutades e-posti aadressi, mille teatasite meile teenuse kasutajaks registreerumisel, või

 • teie kodulehel, kui saadame teile esmalt e-kirjaga teatise teie kodulehel saabuvast teatest;

teated loetakse üleantuks ja vastuvõetuks vastava e-kirja saatmiskuupäeval. Kuni kasutate võrguteenust ja pääsete sellele juurde, on teie käsutuses nende teadete vastuvõtuks vajalik tark- ja riistvara. Kui te ei nõustu elektroonilisel kujul edastatavate teadete saamisega, peate teenuse kasutamise lõpetama.

Võite Microsoftile saata teateid teie kodulehel või veebisaidil https://billing.microsoft.com pakutavate võimaluste kaudu.

Lehe algusesse

19.   Garantii puudub
Microsoft ei anna mitte mingisugust garantiid teenuse ega teenuse kaudu saadud tulemuste töökindluse, täpsuse ega õigeaegsuse osas. Võtate teadmiseks, et teenuse turbemehhanismidel on teatavad olemuslikud piirangud ning et teie kohus on kindlaks teha, kas teenus vastab teie vajadustele.

Me osutame teenust "olemasoleval kujul", "koos kõigi puudustega" ja "vastavalt kättesaadavusele". Teie vastutate selle kasutamisega kaasnevate riskide eest. Seadustega maksimaalselt lubatud määral ei anna Microsofti lepingupooled mitte mingisuguseid otseseid garantiisid ega tingimusi. Teil võib vastavalt kohalikele seadustele olla muid õigusi, mida käesolev leping ei saa muuta. Seadusega lubatud määral välistab Microsoft kõik tarbijalemüügi puhul asja lepingutingimustele vastavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse, professionaalse hoolsuse, omandiõiguse, lepinguliste kohustuste täitmise ja rahuldava kvaliteediga seotud kaudsed garantiid või tingimused.

Lehe algusesse

20.   Vastutuse piiramine
Teil on õigus nõuda Microsofti lepingupooltelt ainult otseste kahjude hüvitamist teie teenuse ühe kuu kasutustasuga võrdse summa või viie USA dollariga võrdväärse summa ulatuses, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem. Seadusega lubatud määral ei hüvita Microsofti lepingupooled teile mitte mingit otsest varalist kahju ega muid kahjusid, sealhulgas kaudset varalist kahju või saamata jäänud tulu.

See piirang kehtib mis tahes asjaolude kohta järgmiste puhul:

 • teenus;

 • kolmandate osapoolte Interneti-saitide sisu (sh kood), kolmandate osapoolte programmid ja asjaajamised;

 • viirused või muud talitlusvõimetust puudutavad funktsioonid, mis mõjutavad teie juurdepääsu teenusele või selle kasutamist;

 • teenus ja muu teenuste, tarkvara ning riistvara vaheline ühilduvus;

 • viivitused või tõrked, mis võivad ilmneda teenusega seostuvate edastuste või tehingute õigeaegses käivitamises, käitamises või lõpuleviimises ja

 • pretensioonid, mis on seotud lepingu rikkumise, garantii või tingimuste rikkumise, range vastutuse, hooletussejätmise või muude lepinguväliste kahjudega.

Piirang kehtib ka juhul, kui

 • käesolev heastamismeede ei kompenseeri teie kaotusi täielikult või ei täida oma otstarvet, või

 • Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest.

Kuna mõni riik ei luba ettenägematute või põhjuslike kahjude välistamist või piiramist, ei pruugi eelmainitud piirangud või välistamised teie puhul kehtida. Samuti ei pruugi need teie puhul kehtida juhul, kui teie riigis/regioonis või osariigis pole ettenägematute, põhjuslike või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.

Lehe algusesse

21.   Nõuded tuleb esitada ühe aasta jooksul.
Seadusega lubatud määral tuleb mis tahes nõuded, mis on seotud käesoleva lepingu või teenusega, esitada ühe aasta jooksul. See aastane periood algab kuupäevast, mil on esmakordselt võimalik nõuet esitada. Kui nõuet selle aja jooksul ei esitata, on see nõue lõplikult välistatud. See lõik kehtib nii teie kui ka teie õigusjärglaste osas. Samuti kehtib see Microsofti ning tema õigusjärglaste ja tsessionaaride osas.

Lehe algusesse

22.   Microsofti äriühing, kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise koht

Käesolev leping on sõlmitud teie ja teie riigis või regioonis tegutseva Microsofti äriühingu vahel. Valige allolevast ripploendist riik/regioon, kus te elate (kui registreerute teenuse kasutajaks üksikisikuna) või kus asub teie ettevõte (kui registreerute teenuse kasutajaks oma ettevõtte esindajana). Ripploendi kõrval leiate teiega lepingu sõlmiva Microsofti äriühingu nime ning kohaldatava õiguse ja Microsofti äriühinguga tekkivate vaidluste lahendamise koha.

Valige riik või regioon, kus elate või kus asub teie ettevõtte peakontor

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded alluvad Washingtoni osariigi seadustele, sõltumata seadustes esinevate põhimõtete vastuolust. Kõigi muude nõuete osas, sealhulgas tarbijakaitset ja kõlvatut konkurentsi käsitlevate õigusaktidega seotud nõuete ning lepinguväliste nõuete osas kehtivad Ameerika Ühendriikides teie elukoha osariigi seadused või juhul kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, selle riigi/regiooni seadused, kuhu me teie teenuse suuname. Nii teie kui ka meie nõustume pöördumatult sellega, et kõik sellest lepingust tulenevad või sellega seostuvad vaidlused lahendatakse USA Washingtoni osariigi King County erandliku kohtualluvusega ja osariiklikes või föderaalsetes kohtutes.

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st floor
Luxembourg 2543

Käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded alluvad Luksemburgi seadustele, sõltumata seadustes esinevate põhimõtete vastuolust. Kõigi muude pretensioonide, sealhulgas tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja tsiviilhagidega seotud pretensioonide osas kehtivad selle riigi/regiooni seadused, kuhu me teie teenuse suuname. Nii teie kui ka meie nõustume pöördumatult sellega, et kõik sellest lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Luksemburgi erandliku kohtualluvusega ja Luksemburgis asuvates kohtutes.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

Käesoleva lepingu ja kõigi sellest lepingust tulenevate ja lepinguga seotud asjaolude osas kehtivad Jaapani seadused. Nii teie kui ka meie nõustume pöördumatult sellega, et vaidlused lahendatakse Tokyo piirkonnakohtu erandliku algse kohtualluvusega ja sealsetes kohtutes.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

Käesolev leping allub Singapuri seadustele. Sellest lepingust tulenevad vaidlusküsimused (sh lepingu olemust, seaduslikkust ja lõpetamist puudutavad küsimused) lahendab Singapuri vahekohus vastavalt Singapuri Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse arbitraažikoodeksile, mille eeskirjad on viitena antud klauslisse lisatud. Kohtutribunal koosneb ühest vahekohtunikust, kelle määrab SIACi esimees. Vahekohtus kasutatavaks keeleks on inglise keel. Vahekohtuniku otsus on lõplik, kohustuslik ja vastuvaidlematu ning antud otsust võib järgnevalt kasutada kõikides riikides/regioonides kohtumääruse eeskujuna.

Microsoft Regional Sales Corporation on ettevõte, mis allub Ameerika Ühendriikide Nevada osariigi seadustele ja mille allüksus asub Singapuris, kus paikneb selle peakontor aadressil
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Käesolev leping allub Washingtoni osariigi seadustele, sõltumata seadustes esinevate põhimõtete vastuolust. Sellest lepingust tulenevad vaidlusküsimused (sh lepingu olemust, seaduslikkust ja lõpetamist puudutavad küsimused) lahendab Singapuri vahekohus vastavalt Singapuri Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse arbitraažikoodeksile, mille eeskirjad on viitena antud klauslisse lisatud. Kohtutribunal koosneb ühest vahekohtunikust, kelle määrab SIACi esimees. Vahekohtus kasutatavaks keeleks on inglise keel. Vahekohtuniku otsus on lõplik, kohustuslik ja vastuvaidlematu ning antud otsust võib järgnevalt kasutada kõikides riikides/regioonides kohtumääruse eeskujuna.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Käesolev leping allub Washingtoni osariigi seadustele, sõltumata seadustes esinevate põhimõtete vastuolust. USA Washingtoni osariigi King County riiklike või föderaalkohtute kohtualluvus pole erandlik.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

Käesolev leping allub Korea Vabariigi seadustele. Nii teie kui ka meie nõustume pöördumatult sellega, et vaidlused lahendatakse Souli piirkonnakohtu erandliku algse kohtualluvusega ja sealsetes kohtutes.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

Käesolev leping allub Taiwani seadustele. Nii teie kui ka meie määrame tagasivõetamatult Taipei ringkonnakohtu esimese astme kohtuks, kelle pädevusse kuulub kõigi käesolevast lepingust tulenevate või lepinguga seotud vaidluste lahendamine.

Lehe algusesse

23.   Lepingu tõlgendamine
Kõik käesoleva lepingu osad kehtivad seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses. Kohus võib otsustada, et me ei saa osa sellest lepingust siintoodud kujul jõustada. Sel juhul asendatakse see osa tingimustega, mis vastavad kõige täpsemalt jõustamatu osa tahtlusele. Ülejäänud lepingut ei muudeta. Käesolev leping moodustab koos muude meie esitatavate tegutsemiseeskirjade ja teadetega kogu Microsofti ja teie vahel teenuse osas sõlmitava lepingu. See alistab mis tahes varasema lepingu või avaldused, mis on teenusega seotud. Kui teil on teenusega seoses konfidentsiaalsuskohustusi, jäävad need kohustused jõusse (näiteks juhul, kui olite teenuse väljalaske-eelse versiooni testija). Lepingu lõikude pealkirjad ei piira käesoleva lepingu muid tingimusi.

Lehe algusesse

24.   Lepingu ümberjaotamine
Microsoft võib käesoleva lepingu tervenisti või osaliselt mis tahes ajal ümber jaotada, sellest teile teatamata. Teil pole õigust käesolevat lepingut või selle mis tahes osa ühelegi teisele isikule ümber jaotada. Iga selline katse on õigustühine. Küll aga võite teenuse tellimuse tühistada. Teine isik võib seejärel luua teenuse konto ja sõlmida meiega lepingu.

Lehe algusesse

25.   Vääramatu jõud
Microsoft ei vastuta mitte mingisuguste kahjude eest ega loe end käesoleva lepingu tingimusi rikkunuks, kui kahjude põhjuseks on mõni Microsofti mõistliku kontrolli alt välja jääv sündmus või olukord, sealhulgas sõda, invasioon, elektrikatkestus, terroristide rünnak, maavärin või mõni muu vääramatu jõud.

Lehe algusesse

26.   Teatised
Aktsiakursid
Teenuse raames kuvamiseks esitab aktsiakursse ettevõte S&P ComStock, Inc. Aktsiakursid kuvatakse vähemalt 20-minutise hilinemisega (NASDAQ-i aktsiakursside puhul on viivitus vähemalt 15 minutit), kui pole määratud teisiti. Aktsiakursid, mis on tähistatud märkega "Real-time quotes" ("Noteeringud reaalajas"), tehakse kättesaadavaks viivitamatult pärast seda, kui S&P ComStock, Inc. on need vastu võtnud. Reaalaja noteeringute tegelikku kuvamisaega võivad mõjutada Interneti-edastuses ilmnevad viivitused või muud tegurid. Kõik aktsiakursid tähistatakse märkega "Time of last trade" ("Viimase tehingu kellaaeg"), et viidata andmete ajakohasusele.

Kogu teenusesse kaasatud S&P ComStock, Inc. ("ComStock") ja tema sidusettevõtete esitatav teave ("ComStocki teave") kuulub või on litsentsitud ComStockile ja tema sidusettevõtetele ning kasutajad tohivad ComStocki teavet talletada, töödelda, analüüsida, ümber vormindada, printida ja kuvada ainult isiklikuks kasutamiseks. Ükski kasutaja ei tohi ComStocki teavet mitte mingil juhul ega mitte ühelgi kujul mitte kellelegi avaldada, edastada, levitada ega muul viisil reprodutseerida ning ükski kasutaja ei tohi ComStocki teavet kasutada äri- või kommertsettevõtluses (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes väärtpaberite, investeerimise, raamatupidamise, panganduse, juriidilise või ajakirjandusega seotud ettevõtluses) ega sellega seoses. Enne mõne ComStocki teabel põhineva aktsiatehingu sooritamist soovitame teil hinnaandmete kontrollimiseks nõu pidada oma maakleri või finantsesindajaga. ComStock ega tema sidusettevõtted ei anna ComStocki teabe osas mitte mingisugust otsest ega kaudset garantiid (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes garantiid seoses kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks või kasutamiseks sobivusega). ComStocki teave esitatakse kasutajatele "olemasoleval kujul". ComStock ega tema sidusettevõtted ei vastuta ühegi kasutaja ega kellegi teise ees mitte mingisuguste ComStocki teabes esinevate katkestuste, ebatäpsuste, vigade või väljajätmiste eest, sõltumata nende põhjusest, või nendest tulenevate mis tahes kahjude (otsesed või kaudsed, põhjuslikud, karistuslikud või näidislikud) eest.

Autoriõiguse teade
Kogu teenuse sisu on kaitstud autoriõigusega © 2007, Microsoft Corporationile ja/või tema tarnijatele, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Kõik õigused on kaitstud.

Autoriõigusest kinnipidamine
Palun pidage kinni kunstike ja loovisikute õigustest. Autoriõigusega võidakse kaitsta sisu, milleks võivad olla muusika, pildid ja videomaterjal. Isikutel, keda on sisumaterjalis kujutatud, võivad olla õigused enda kujutamise kasutamisele. Te ei tohi jagada teiste isikute sisu, välja arvatud õiguste olemasolul, omaniku loal või juhul, kui taoline jagamine on seadusega kooskõlas.

Kaubamärgiteade
Microsoft on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk. Kaubamärgiteave on saadaval veebilehel http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Kõik õigused, mida pole siinkohal selgelt väljendatud, on kaitstud.

Teated ja autoriõiguste rikkumisega seotud nõuete esitamise kord
Vastavalt Ameerika Ühendriikide Föderaalseaduse peatüki 17 paragrahvile 512(c)(2) tuleb teated väidetavatest autoriõiguste rikkumistest saata meie määratud esindajale. Järelepärimistele, mis pole vastava korraga seotud, ei vastata. Vaadake lõiku Teated ja autoriõiguste rikkumisega seotud nõuete esitamise kord.

Lehe algusesse

27.   Domeeninimede teenus

 • Teenus. Kui kasutate teenust domeeninime registreerimiseks, pikendamiseks või ülekandmiseks, viib Microsoft teid kokku akrediteeritud registreerimisteenusega Melbourne IT Limited. Melbourne IT või mõni teine akrediteeritud registreerimisteenus registreerib või pikendab domeeninime või kannab selle üle. Domeenide teenuselepingud ccTLD-de ja gTLD-de osas (“domeenide teenuselepingud”) on Melbourne IT või mõne teise akrediteeritud registreerimisteenuse ja teie, mitte Microsofti ja teie vahel sõlmitud lepingud. Domeenide teenuselepingud kehtivad domeeninime registreerimise, pikendamise ja ülekandmise osas. Domeeninime kasutamisel tuleb kinni pidada ka ICANN-i ("ICANN" – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) poliitikatest. Nende seas on ka ICANN-i ühtsete domeeninimede vaidluste lahendamise poliitika, mis asub aadressil http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoftil pole kontrolli ühegi domeeninime kättesaadavuse üle, mida soovite registreerida või pikendada. Te lubate ja garanteerite, et mitte ükski teie teenuse ja Melbourne IT kaudu registreeritav, pikendatav või ülekantav domeeninimi ei riku kolmandate osapoolte õigusi.

 • Avalik register. Võtate teadmiseks, et Melbourne IT kogub teie kontaktandmeid (sealhulgas teie nime, postiaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi) ja avaldab need avalikus registris.

 • Teenuse lõpetamine. Teenuse teie- või meiepoolsel lõpetamisel jääb teie domeeninimi aktiivse aastase perioodi jaoks registreerituks, välja arvatud esimese viie päeva jooksul alates teie teenuse kasutajaks registreerumisest. Küll aga ei saa seda enam teenuse raames kasutada. See ei tööta enam teie e-posti teenusega ega osuta teie veebisaidile. Pärast teenuse tellimuse teie- või meiepoolset tühistamist vastutate teie oma domeeninime pikendamise ja vastava pikendamistasu maksmise eest. Teenuse tellimuse tühistamise korral võidakse rakendada loobumistasusid ning te nõustute tasuma kõik seda pakkumist kirjeldavates materjalides määratud loobumistasud. Teie loobumine teenusest ei muuda teie kohustust tasuda kõik teie arvekontole laekunud arved.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×