Microsofti tarkvara litsentsitingimused: Microsoft OneNote

Täname, et valisite Microsoft OneNote’i. See on teie ja Microsoft Corporationi (või teie elukohast sõltuvalt Microsoft Corporationi sidusettevõtte) vahel sõlmitud litsentsileping, mis kirjeldab teie õigusi OneNote’i tarkvara kasutamisel. Teie mugavuse huvides jaotasime lepingu kaheks osaks: kaks esimest lehekülge sisaldavad tutvustavaid tingimusi. Need on sõnastatud küsimuste ja vastustena ning käsitlevad sagedasemaid litsentsidega seotud küsimusi; neile järgnevad täiendavad tingimused ja piiratud garantii, mis kirjeldavad üksikasju. Samuti sisaldab see leping viiteid tingimusi sisaldavatele veebilehtedele. Lugege läbi kogu leping, kuna kõik tingimused on olulised ja moodustavad teie jaoks kehtiva lepingu. Kui tarkvara juba töötab, peaksite läbi lugema ka seotud tingimused. KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, HÕLMAVAD TÄIENDAVAD TINGIMUSED SIDUVAT VAHEKOHTU KLAUSLIT JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMISE AVALDUST. NEED MÕJUTAVAD TEIE ÕIGUSI MICROSOFTIGA TEKKINUD VAIDLUSE LAHENDAMISEL. PALUN LUGEGE NEED LÄBI.

TARKVARA ALLALAADIMISE VÕI KASUTAMISEGA NÕUSTUTE KÕIGI NENDE TINGIMUSTEGA JA SOOSTUTE EDASTAMA TEATUD TEAVET TARKVARA ESMAKORDSEL KASUTUSELEVÕTUL, VÄRSKENDAMISEL JA TARKVARA INTERNETI-PÕHISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISEL. KUI KASUTATE FUNKTSIOONE, MILLE OSAS KEHTIVAD SELLES LEPINGUS SISALDUVATEL LINKIDEL ASUVAD TINGIMUSED, NÕUSTUTE SELLEGA NENDEL LINKIDEL ASUVATE TINGIMUSTEGA JA KINNITATE, ET OLETE TINGIMUSED LÄBI LUGENUD. Kui te ei nõustu tingimustega ega soovi neid järgida, siis ei tohi te tarkvara ega funktsioone kasutada.

Kuidas tarkvara kasutada?    Me ei müü oma tarkvara (sh teie eksemplari), vaid litsentsime seda. Litsentsi alusel on teil õigus installida ja kasutada rakenduse ühte eksemplari kuni viieteistkümnes (15) Windows 8 seadmes (või nii paljudes seadmetes, kui on lubatud Windowsi poe kasutustingimustes aadressil http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/store-terms-of-use) (litsentsitud seadmed), mis on seostatud teie Windowsi poe kontoga seotud Microsofti kontoga. Need õigused lõppevad rakenduse desinstallimisel neist litsentsitud seadmetest. Kui välja arvata allolevas jaotises „Kaugpöördus“ kirjeldatud kasutusõigus, on see litsents mõeldud ainult tarkvara otseseks kasutamiseks litsentsitud seadmete sisestusmehhanismide (nt puuteekraani) kaudu. See ei anna õigust installida tarkvara serverisse või kasutada sise- või välisvõrgus muude serveriga ühendatud arvutite või seadmete kaudu. Tarkvara pole litsentsitud ka äriotstarbeliseks majutuseks. Teil pole õigust teha tarkvara võrgu kaudu kättesaadavaks paljude kasutajate samaaegse kasutuse jaoks. Lisateavet mitme kasutaja ja virtualiseerimise kohta leiate täiendavatest tingimustest.

Kuidas on lood tarkvara versiooniuuendustega?    Kui installite selles lepingus kirjeldatud tarkvara olemasoleva tarkvara versiooniuuenduse või -täiendusena, siis asendab versiooniuuendus või -täiendus algse uuendatud või teisendatud tarkvara. Te ei säilita algsele tarkvarale mitte mingeid õigusi, kui olete selle versiooni uuendanud, ja te ei tohi selle kasutamist jätkata ega seda mingil moel edasi anda. Käesolev leping reguleerib teie õigusi uuendatud tarkvara kasutamisel ja asendab uuendatava tarkvara lepingu.

Kas tarkvara saab üle kanda teise seadmesse või teisele isikule?    Litsents annab õiguse tarkvara installida ja seda kasutada samaaegselt kuni viieteistkümnes (15) litsentsitud seadmes (või nii paljudes seadmetes, kui on lubatud Windowsi poe kasutustingimustes). Kui proovite tarkvara installida rohkematesse seadmetesse, võidakse see ühes neist seadmetest automaatselt inaktiveerida, et korraga poleks aktiveeritud lubatud arvust rohkem eksemplare.

Kas selles osas on mingeid piiranguid, kui palju märkmeid saab OneNote’is luua, kasutada või redigeerida?    Loodavate, kasutatavate või redigeeritavate märkmete arvu osas pole mingeid konkreetseid piiranguid. Küll aga võivad piirangud tuleneda teie seadme riistvarapiirangutest või salvestusruumi kitsendustest serveris, kus teie märkmeid talletatakse.

Kas tarkvara kogub minu isiklikke andmeid?    Seadme ühendamisel Internetiga võib osa tarkvarafunktsioone teabe saatmiseks või vastuvõtmiseks luua ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Ühenduse loomisel ei pruugita selle kohta alati eraldi teadet kuvada. Kui otsustate mõnda neist funktsioonidest kasutada, nõustute funktsiooni kasutades seda teavet saatma või vastu võtma. Paljud neist funktsioonidest saab välja lülitada või te ei pea neid kasutama.

Kuidas me teie andmeid kasutame?    Microsoft kasutab tarkvarafunktsioonide kaudu kogutud andmeid tarkvara uuendamiseks või parandamiseks ning muul viisil oma toodete ja teenuste parendamiseks. Teatud olukordades jagame neid ka teistega. Jagame näiteks tõrketeatisi vastavate riistvara- ja tarkvaratarnijatega, et nad saaksid nende andmete abil parandada oma toodete toimimist koos Microsofti toodetega. Nõustute, et võime teavet kasutada ja avaldada vastavalt meie privaatsusavalduses kirjeldatule: OneNote’i privaatsusavaldus.

Mille suhtes käesolev leping kehtib?    See leping kehtib tarkvarale ning Microsofti versiooniuuendustele, täiendustele ja tarkvarateenustele, kui nendega ei ole kaasas muid tingimusi. Muude teenuste kasutamisel võivad kehtida muud tingimused, sealhulgas Windowsi poe kasutustingimused.

Kas on asju, mida tarkvaraga teha ei tohi?    Jah. Kuna tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda, jäävad Microsoftile kõik õigused (näiteks õigused intellektuaalomandiseaduste alusel), mida selles lepingus sõnaselgelt edasi ei anta. Täpsemalt ei anna see litsents teile järgmisi õigusi ja te ei tohi teha järgmist: kasutada ega virtualiseerida tarkvarafunktsioone eraldi, tarkvara avaldada, kopeerida (v.a lubatud varukoopia), rentida, liisida ega laenutada; tarkvara üle kanda (v.a vastavalt selle lepinguga lubatud viisil), üritada vältida tarkvara tehnilisi kaitsemeetmeid, tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, v.a juhul, kui teie elukohariigi seadused seda lubavad, kuigi meie leping seda ei luba. Sellisel juhul võite teha vaid seda, mida teie elukohariigi seadused lubavad. Kui kasutate Interneti-põhiseid funktsioone, ei tohi te neid funktsioone kasutada viisil, mis võivad häirida teistel nende kasutamist, ega üritada ilma volituseta juurde pääseda mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule.

LISATINGIMUSED

 1. LITSENTSIÕIGUSED JA STSENAARIUMID MITME KASUTAJA KORRAL

 2. Arvuti.    Selles lepingus tähendab „arvuti“ tarkvara käitamist võimaldavat mäluseadmega riistvarasüsteemi (füüsiline või virtuaalne). Riistvarasektsiooni või laba loetakse arvutiks.

 3. Mitu ühendust või ühendatud ühendused.    Te ei tohi kasutada riist- või tarkvara mitme ühenduse loomiseks või ühendamiseks ega lubada muul viisil mitmel kasutajal, arvutil või seadmel saada juurdepääsu või kasutada tarkvara kaudselt litsentsitud arvuti kaudu.

 4. Kasutamine virtuaalkeskkonnas.    Kui kasutate ühes arvuti riistvarasüsteemis ühe või mitme virtuaalarvuti loomiseks virtualiseerimistarkvara, sealhulgas Client Hyper-V-d, loetakse iga virtuaalarvutit ja füüsilist arvutit selles lepingus eraldi arvutiks. Kui soovite tarkvara kasutada rohkem kui ühes arvutis, peate tarkvarast hankima eraldi eksemplarid ja litsentsid igale eksemplarile. Digitaalõiguste halduse tehnoloogiaga või muu kettaajami täismahulise krüptimistehnoloogiaga kaitstud sisu võib virtuaalkeskkonnas olla vähem turvaline.

 5. Kaugpöördus.    Windows 8 seadmed võivad sisaldada kaugtöölaua ja kaugpöörduse tehnoloogiaid, mis võimaldavad litsentsitud seadmesse installitud tarkvarale kaugpöörduse abil juurde pääseda ka teistest seadmetest.

  • Kaugtöölaud.    Kaugtöölaud või muud sarnased tehnoloogiad on litsentsitud väljaminevaks kasutuseks litsentsitud seadmest. Teil on õigus pääseda selle litsentsitud seadme kaudu kaugtöölaua abil juurde omaette litsentsitud hostarvutis asuvale tarkvarale.

  • Kaugabi.    Teil on õigus kasutada kaugabi või muid sarnaseid tehnoloogiaid aktiivse seansi jagamiseks kellegi teisega ilma tarkvara jaoks täiendavaid litsentse hankimata. Kaugabi lubab ühel kasutajal luua otseühenduse teise kasutaja arvutiga, enamasti probleemide lahendamiseks.

 6. SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE

 7. Kohaldumine.    See jaotis B kehtib kõigi vaidluste puhul, KUID SEE EI HÕLMA VAIDLUSI, MIS ON SEOTUD TEIE, MICROSOFTI VÕI MÕNE MEIE LITSENTSIAARI INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE JÕUSTAMISE VÕI KEHTIVUSEGA. Vaidlus tähendab mis tahes vaidlust, toimingut või mõnda muud dispuuti teie ja Microsofti vahel, mis puudutab tarkvara (sh selle hinda) või seda lepingut, olgu see vaidlus seotud lepingu, garantii, kahjude, põhikirja, eeskirjade, määruste või mõne muu juriidilisust või õiglust puudutava küsimusega. Sõnal „vaidlus“ on kõige laiem seadusega lubatud tähendus.

 8. Teatis vaidluse kohta.    Vaidluse korral peate teie või peab Microsoft vastaspoolele esitama teatise vaidluse kohta, mis on kirjalik avaldus seda esitava osapoole nime, aadressi ja kontaktandmetega, vaidluse põhjustanud faktidega ja soovitud lahendusega. Teatise vaidluse kohta peate saatma USA postiteenuse kaudu aadressile Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Vorm on saadaval lehel Vaidlusteatis – vahekohtu kokkuleppega Microsofti tarkvara, tooted ja teenused. Microsoft saadab teatise vaidluse kohta USA postiteenuse kaudu teie aadressile, kui meil see olemas on, või teisel juhul teie meiliaadressile. Teie ja Microsoft üritate vaidluse lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel 60 päeva jooksul alates vaidluse teatise saatmise kuupäevast. Pärast 60 päeva möödumist võite teie või võib Microsoft paluda vahekohtu sekkumist.

 9. Kohus väiksemate vaidluste lahendamiseks.    Võite vaidlused lahendada ka oma elukohariigis või King Countys, Washingtonis asuvas väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtus, kui vaidlus vastab nõuetele, mis kehtivad väiksemate vaidluste lahendamise korral. Väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtusse võite pöörduda sõltumata sellest, kas üritasite lahendust leida esmalt mitteametlikult või mitte.

 10. SIDUV VAHEKOHUS.   KUI TEIE JA MICROSOFT VAIDLUST MITTEAMETLIKE LÄBIRÄÄKIMISTE KÄIGUS VÕI VÄIKSEMATE VAIDLUSTE KOHTUS LAHENDADA EI SUUDA, TEGELEB VAIDLUSE LAHENDAMISEGA EDASPIDI AINULT SIDUV VAHEKOHUS. LOOBUTE ÕIGUSEST ESITADA SÜÜDISTUS (VÕI OSALEDA OSAPOOLE VÕI KOLLEKTIIVI LIIKMENA) MIS TAHES VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS KOHTUNIKU VÕI VANDEKOHTU EES. Selle asemel lahendatakse kõik vaidlused neutraalse vahekohtu ees, kelle otsus on lõplik, v.a piiratud õigus edasikaebamiseks Föderaalse Vahekohtu seaduse alusel. Mis tahes kohus, millel on osapooltest kõrgem kohtupädevus, võib vahekohtu otsuse jõustada.

 11. KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE.   MIS TAHES KOHTUMENETLUSED MIS TAHES VAIDLUSTE (KOHTUS) LAHENDAMISEKS MIS TAHES FOORUMIS VIIAKSE LÄBI AINULT ÜKSIKJUHTUMIT ARVESSE VÕTTES. EI TEIE EGA KA MICROSOFT ÜRITA VAIDLUST ISTUNGIL LAHENDADA KOLLEKTIIVSE TOIMINGUNA, ISIKLIKU ADVOKAADI ÜLDTOIMINGUNA VÕI MIS TAHES MUUS MENETLUSES, KUS ÜKS OSAPOOLTEST TEGUTSEB VÕI SOOVIB TEGUTSEDA ENDA ESINDAJANA. ÜHTEGI VAHEKOHUST VÕI MENETLUST EI ÜHENDATA TEISEGA, KUI KÕIK KÕNEALUSE VAHEKOHTU VÕI MENETLUSEGA SEOTUD OSAPOOLED POLE SELLES KIRJALIKULT KOKKU LEPPINUD.

 12. Vahekohtuprotseduur, kulud, tasud ja lisatasud.    Mis tahes vahekohtuprotsessi teostab Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioon (AVA) ärilisi vaidlusi puudutavate vahekohtu reeglite ja paljudel juhtudel ka tarbijatega seotud vaidluste lahendamiseks mõeldud täiendavate protseduurireeglite järgi. Lisateavet leiate Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni veebisaidilt või helistage numbril 1-800-778-7879. Kui vaidlus puudutab summat kuni 75 000 dollarit, hüvitab Microsoft kohe teie kohtutasud ja maksab AVA ja vahekohtu tasud. Teie ja Microsoft nõustute protseduuridele, tasudele ja hüvitistele kehtivate tingimustega, mis on toodud Microsofti osakonna Legal and Corporate Affairs veebisaidil. Vahekohtu sekkumiseks esitage AAA-le vorm, mis on saadaval veebilehel Vahekohtu menetluse nõude esitamine seoses Microsofti tarkvara, toodete ja teenustega Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioonile. Nõustute vahekohtu sekkumisega ainult oma elukohapiirkonnas või King Countys, Washingtonis. Microsoft nõustub vahekohtu sekkumisega ainult teie elukohapiirkonnas.

 13. Nõuded tuleb esitada või vaidlused algatada ühe aasta jooksul.    Selle lepingu alusel tekkinud mis tahes nõue või vaidlus, millele kehtib jaotis B, tuleb seadusega lubatud piires esitada ühe aasta jooksul väiksemate vaidluste lahendamiseks mõeldud kohtule (jaotis B.3) või vahekohtule (jaotis B.4). See aastane periood algab päevast, mil nõuet või vaidlust on esmakordselt võimalik esitada. Kui sellist nõuet või vaidlust ühe aasta jooksul ei esitata, on see lõplikult välistatud.

 14. Lepingu osade lahutamine.    Kui jaotises B.5 olev kollektiivsest hagist loobumine on ebaseaduslik või jõustamatu kogu vaidluse või mingi selle osa suhtes, siis nendele osadele jaotis B (vahekohus) ei kehti. Selle asemel lahutatakse lepingu need osad lepingust ja neile kehtivad kohtu poolt määratud seadused; ülejäänud osadele kehtivad vahekohtu otsused. Kui mõni muu jaotise B säte on ebaseaduslik või jõustamatu, lahutatakse see säte lepingust ja ülejäänud jaotis B jääb täies ulatuses jõusse ja kehtima.

 15. KOHALDATAV SEADUS

Kõigile selle lepinguga seotud nõuetele ja vaidlustele kehtivad selle osariigi või riigi seadused, kus elate, sh lepingu nõuete rikkumise, riikliku tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi seaduse, kaudsete garantiiseaduste, ebaõiglase rikastumise ja kahjude valdkonda kuuluvad pretensioonid. Kui hankisite tarkvara mõnes muus riigis, kohaldatakse selle riigi seadusi. Käesolev leping kirjeldab kindlaid seaduslikke õigusi. Teil võib oma osariigi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi, sh tarbijaõigusi. Teil võivad olla ka õigused lähtuvalt sellest, kelle käest te tarkvara hankisite. Käesolev leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

 1. ESMAKASUTUS JA VÄRSKENDUSED

 2. Esmakasutus.    Teil on õigus tarkvara hankida üksnes Windowsi poest. Pärast tarkvara installimist leiate üksikasjaliku teavet litsentsi kohta tarkvara menüü „Sätted“ jaotisest „Litsentsimisvõimalused“.

 3. Värskendused.    Tarkvara värskendusi või uuendusi saate hankida ainult Microsofti Windowsi poest. Lisateavet leiate Windowsi poe kasutustingimustest.

 4. INTERNETI-PÕHISED FUNKTSIOONID; PRIVAATSUS

Järgmised tarkvarafunktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad Microsoftile (või selle tarnijatele ja teenusepakkujatele) arvutiteavet, näiteks teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle arvuti keelekoodi, kuhu olete tarkvara installinud. Microsoft võimaldab teil selle teabe alusel kasutada Interneti-põhiseid funktsioone vastavalt meie privaatsusavaldusele, mille leiate veebilehelt OneNote’i privaatsusavaldus. Mõned Interneti-põhised funktsioonid võidakse teenuse Microsoft Update kaudu hiljem edastada.

 1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks.    Allpool ja meie privaatsusavalduses kirjeldatud tarkvarafunktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsoftiga või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Mõnel juhul ei kuvata teile ühenduse loomisel vastavat teadet. Võite need funktsioonid mõnel juhul välja lülitada või neid mitte kasutada. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate meie privaatsusavaldusest veebilehel OneNote’i privaatsusavaldus. NENDE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISE KORRAL NÕUSTUTE SELLE TEABE EDASTAMISEGA. Microsoft ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ega teie poole pöördumiseks.

 2. Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP).    See tarkvara kasutab CEIP-i (klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava). CEIP saadab Microsoftile automaatselt teavet teie riistvara kohta ja selle kohta, kuidas te seda tarkvara kasutate. Me ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ega teie poole pöördumiseks. CEIP laadib ka perioodiliselt teie arvutisse väikese faili. See fail aitab meil koguda teavet probleemide kohta, mis tekivad teil selle tarkvara kasutamise käigus. Kui tõrketeadete kohta on saadaval uut spikriteavet, laaditakse ka see automaatselt alla. CEIP kohta saate lisateavet Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava privaatsusavaldusest.

 3. Veebifunktsioonid ja -sisu.    Tarkvaras sisalduvad funktsioonid võivad Microsofti serveritest tuua seostuvat sisu ja seda teile esitada. Need funktsioonid on näiteks lõikepildid, mallid, võrgukoolitus, võrguabi ja spikker. Seda teavet kasutatakse soovitud sisu võimaldamiseks ning meie teenuste täiustamiseks. Võite valida, kas neid veebifunktsioone ja -sisu kasutada või mitte. Lisateavet leiate privaatsusavaldusest, mille link on käesoleva lepingu lõpus.

 4. Küpsised.    Kui otsustate kasutada tarkvara võrgupõhiseid funktsioone, nagu võrguabi ja -spikker, võivad mallid ja küpsised seatud olla. Küpsiste blokeerimise, juhtimise ja kustutamise kohta lisateabe saamiseks lugege küpsiste jaotist selle lepingu lõpus lingitud OneNote’i privaatsusavaldusest.

 5. OneNote opsüsteemis Windows 8    Kui kasutate tarkvara Windows 8 seadmes ning olete aktiveerinud tarkvara võrgupõhised funktsioonid ja sisu, siis logite Microsofti kontoga Windows 8-sse sisselogimisel automaatselt sama Microsofti kontoga sisse ka tarkvarasse. Nii saate veebifaile talletada OneDrive’is ja pääsete neile seal juurde, ilma et peaksite uuesti oma Microsofti kasutajanime ja parooli sisestama. Lisateavet leiate privaatsusavaldusest, mille link on käesoleva lepingu lõpus.

 6. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine.    Te ei tohi neid teenuseid kasutada mitte mingil viisil, mis võib neid teenuseid kahjustada või takistada kellelgi teisel nende teenuste kasutamist. Te ei tohi teenuseid mitte mingil moel kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule loata juurdepääsu saamise katseks.

 • TÄIENDAVAD LITSENTSIMISNÕUDED JA/VÕI KASUTUSÕIGUSED

  1. Muude tootjate programmid.    Tarkvara võib sisaldada mõne muu tootja programme, mille Microsoft, mitte kolmandast isikust osapool, teile selle lepingu alusel litsentsib. Võimalikud teated muude tootjate programmide kohta on lisatud ainult teie teavitamiseks.

  2. Fondikomponendid.    Tarkvara kasutamisel on teil õigus kasutada sisu kuvamiseks selle fonte. Fontide manustamisel sisusse tuleb lähtuda fontide manustamispiirangutest.

  3. Meediumielemendid.    Microsoft annab teile litsentsi kopeerida, levitada, esitada ja kuvada tarkvaras sisalduvaid meediumielemente (pildid, lõikepildid, animatsioonid, helid, muusika, videoklipid, mallid ja sisu muud vormid) projektides ja dokumentides, kuid te ei tohi teha järgmist: (i) mis tahes meediumielementide koopiaid eraldiseisvalt või tootena müüa, litsentsida või nende koopiaid jagada, kui toote peamine väärtus on meediumielemendid; (ii) anda oma klientidele õigust meediumielemente edasi litsentsida või levitada; (iii) kommertseesmärgil litsentsida või levitada meediumielemente, mis sisaldavad äratuntavate inimeste, valitsuste, logode, kaubamärkide või embleemide kujutisi või kasutada seda tüüpi kujutisi viisil, mis võib viidata teie toote, olemi või tegevuse toetamisele või sellega seotusele või (iv) luua meediumielemente, kasutades siivutuid või skandaalseid töid. Muudele meediumielementidele, millele on juurdepääs veebisaidilt Office.com või tarkvara funktsioonide kaudu muudelt veebisaitidelt, kehtivad nende veebisaitide tingimused.

 • GEOGRAAFILISED JA EKSPORDIPIIRANGUD

Kui tarkvara pakendil on tähistatud geograafiline piirkond, tohite seda tarkvara kasutada ainult selles piirkonnas. Lisaks peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse kohta. Lisateavet geograafiliste ja ekspordipiirangute kohta leiate veebisaidilt „Kuidas kindlaks teha?“ ja Microsofti toodete eksportimise veebisaidilt.

 1. TUGI- JA TAGASTAMISPROTSEDUURID

Microsoft osutab selle tarkvara piiratud tugiteenuseid õige litsentsiga tarkvarale, nagu on kirjeldatud aadressil Microsofti tugiteenus.

 1. TERVIKLIK LEPING

Käesolev leping (kaasa arvatud tarkvara täienduste, värskenduste ja teenustega kaasasolevad tingimused, mille on andnud Microsoft ja mida te kasutate) ja selles lepingus loetletud veebilinkides olevad tingimused moodustavad tarkvara ja nende täienduste, värskenduste ja teenuste terviklepingu (v.a juhul, kui Microsoft annab niisuguste täienduste, värskenduste või teenustega kaasa muid tingimusi). Lepingut saate vaadata pärast tarkvara käivitamist tarkvara menüü „Sätted“ jaotises „Litsentsimisvõimalused“. Lisaks saate pärast tarkvara käivitamist tingimusi vaadata selles lepingus sisalduvate linkide kaudu. Nõustute, et iga teenuse või kaasatud rakenduse osas, millele käesolev leping ja konkreetsed selles lepingus lingitud tingimused kehtivad, loete enne teenuse kasutamist selle tingimusi. Mõistate, et teenust kasutades nõustute käesoleva lepingu ja lingitud tingimustega. Need lingid on:

GARANTII PUUDUB

Tarkvara litsentsitakse pakutaval kujul. Teie vastutate selle kasutamisega kaasnevate riskide eest. Microsoft ei anna mitte ühtegi otsest garantiid ega lubadust. Kogu risk, mis on seotud tarkvara kvaliteedi ja tööga, on teie kanda. Kui tarkvara osutub defektseks, jäävad kõik vajalike hooldus- või remonditöödega seotud kulud teie kanda. Teil võib vastavalt kohalikele seadustele olla muid tarbijatele kehtivaid õigusi, mida käesolev leping ei saa muuta. Teie kohalike seadustega maksimaalselt lubatud määral välistab Microsoft kõik kaubastatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja mitte-rikkumisega seotud kaudsed garantiid.

HÜVITISTE JA KAHJUTASUDE MAKSMISE PIIRANGUD NING VÄLISTAMINE. Kui teil on alust kahjude hüvitamiseks, saate Microsoftilt tagasi nõuda ainult otseseid kahjusid kuni 5.00 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda mitte mingite muude kahjude hüvitamist, sealhulgas kaudsete kahjude, saamatajäänud tulu või spetsiifiliste, ettenägematute või juhuslike kahjude hüvitamist.

Seda piirangut kohaldatakse

 • kõigele, mis on seotud tarkvaraga, teenustega, sisuga (sealhulgas kood) muude tootjate Interneti-saitidel või muude tootjate programmidega ja

 • kahjunõuetele, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või tingimuste rikkumisega; mittesüülise vastutuse, hooletuse, vääriti tõlgendamise, tegevusetuse, omandipuutumatuse rikkumise või muu lepinguvälise kahjuga; õigusaktide või määruste rikkumisega; või ebaausa rikastumisega, kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses.

Samuti on see säte kohaldatav ka juhul, kui Microsoft oli või oleks pidanud olema teadlik võimalikest kahjudest. Ülaltoodud piirang või välistamine ei pruugi teile kehtida, sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, põhjustatud või muude kahjude hüvitamise välistamist või piiramist.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×