Microsoft Wordi kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Märkmed : 

 • See artikkel ei sisalda teavet kiirklahvide kohandamise ega makrode või automaatteksti jaoks kiirklahvide loomise kohta. Lisateabe saamiseks klõpsake jaotises Vt ka olevat linki.

 • Microsoft Word Starteri kasutamise korral võtke arvesse, et Word Starter ei toeta kõiki Wordi kohta loetletud funktsioone. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starteri toetatud funktsioonid.

Selle artikli teemad

Kiirklahvide leidmine ja kasutamine

Microsoft Office’i põhifunktsioonid

Lindil liikumine

Microsoft Wordi kiirklahvide tutvustus

Funktsiooniklahvide tutvustus

Kiirklahvide leidmine ja kasutamine

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb korraga vajutada, on Microsoft Word 2010 spikris eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Klaviatuuri abil jaotiste laiendamine

 • Artikli kõigi jaotiste laiendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik, ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER). Kõigi jaotiste ahendamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (ENTER).

 • Kui soovite laiendada ainult artikli ühe jaotise, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse jaotise pealkiri ja plussmärk, ning vajutage siis sisestusklahvi (ENTER). Selle jaotise ahendamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (ENTER).

Artikli sisust otsimine

NB! : Enne otsimist vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik, ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Avaneb dialoogiboks Otsing, kus kursor on juba tippimiseks valmis.

 2. Tippige otsitav tekst väljale.

 3. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Artikli printimine

Selle teema printimiseks vajutage esmalt tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valitakse link Kuva kõik. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Lehe algusse

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Eelmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna maksimeerimiseelse suuruse taastamine.

ALT+F5

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile (päripäeva) liikumine. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva).

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale.

PRINT SCREEN

Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Suvandi valimine ripploendist.

Ripploendi väärtuse esimene märk

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Valitud käsu käivitamine.

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule.

Vasaknool või paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valimise tühistamine.

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valimise tühistamine.

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valimise tühistamine.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valimise tühistamine.

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni.

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Avamine kuvamine.

CTRL+F12 või CTRL+O

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine.

F12

Valitud kausta või faili avamine.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta avamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Valitud kausta või faili kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Ühelt suvandilt järgmisele liikumine.

Tabeldusklahv (TAB)

Ühelt suvandilt eelmisele liikumine.

SHIFT+TAB

Loendi Vt avamine.

F4 või ALT+I

Toimingute tagasivõtmine ja uuesti tegemine

Toiming

Klahvid

Toimingu tühistamine.

Paoklahv (ESC)

Toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Toimingu uuesti tegemine või toimingu kordamine.

CTRL+Y

Juurdepääs tööpaanidele ja galeriidele ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Liikumine aktiivse menüü tööpaanile. (Võib-olla peate klahvikombinatsiooni CTRL+tabeldusklahv vajutama mitu korda.)

CTRL+TAB

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

TAB või SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

CTRL+tühikuklahv

Valitud nupule määratud toimingu tegemine.

Tühik või sisestusklahv (ENTER)

Valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine.

SHIFT+F10

Galerii esimese või viimase üksuse valimine.

HOME- või END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

PAGE UP või PAGE DOWN

Tööpaani sulgemine

 1. Vajaduse korral vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajaduse korral vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

 4. Teisaldage nooleklahvide abil tööpaan ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajaduse korral vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

Juurdepääs saadaolevatele toimingutele ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Saadaoleva toimingu või nupu Automaatkorrektuuri suvandid Nupu pilt või Kleepimissuvandid Nupu pilt menüü või teate kuvamine. Kui saadaval on mitu toimingut, aktiveeritakse järgmine toiming ja kuvatakse selle menüü või teade.

ALT+SHIFT+F10

Saadaval toimingute menüüs ühelt käsult teisele liikumine.

Nooleklahvid

Saadaval toimingute menüüs valitud üksusega toimingu tegemine.

Sisestusklahv (ENTER)

Saadaval toimingute menüü või teate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Kui soovite, saate lasta endale toimingu saadaolekust helisignaaliga teada anda (Word Starteris pole see võimalik). Helivihjete esitamiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab olema installitud ka Microsoft Office Sounds.

 • Kui teil on Interneti-ühendus, saate lisandmooduli Microsoft Office Sounds alla laadida veebisaidilt Office.com. Pärast helifailide allalaadimist tehke järgmist.

  1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, D.

  2. Vajutage nupu Täpsemalt valimiseks klahvi T. Seejärel vajutage vahekaardile Wordiga töötamise täpsemad suvandid liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).

  3. Vajutage jaotises Üldine asuvale märkeruudule Luba heliga tagasiside liikumiseks kolm korda klahve ALT+B ja seejärel tühikuklahvi.

  4. Vajutage nupu OK valimiseks mitu korda tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus. : Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office'i programme.

Lehe algusse

Lindil liikumine

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

Kiirklahvid võimaldavad teil käsuni jõuda vaid paari klahvivajutusega, sõltumata sellest, kus te programmis parajasti asute. Rakenduses Word 2010 saate kõiki käske kasutada kiirklahvide abil. Enamikule käskudele pääseb juurde kahe kuni viie klahvivajutusega. Kiirklahvi kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvispikrid.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvispikris kuvatava tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavad klahvispikrid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja te vajutate täheklahvi D, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvispikrid.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

  Märkus. : Tegevuse katkestamiseks ja klahvispikrite peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus Office'i menüülindiga programmides töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

ALT või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindi järgmisele menüüle.

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool

Lindi laiendamine või ahendamine.

CTRL+F1

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • akna allservas asuv olekuriba

 • teie dokument

F6

Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi).

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale.

allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine.

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine.

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks.

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti.

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

Lehe algusse

Microsoft Wordi kiirklahvide tutvustus

Microsoft Wordi tavalised toimingud

Toiming

Klahvid

Püsitühiku sisestamine.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Sisekriipsu sisestamine.

CTRL+SHIFT+sidekriips

Tähtede muutmine paksuks.

CTRL+B

Tähtede kuvamine kursiivis.

CTRL+I

Tähtede allakriipsutamine.

CTRL+U

Fondi suuruse vähendamine ühe väärtuse võrra.

CTRL+SHIFT+<

Fondi suuruse suurendamine ühe väärtuse võrra.

CTRL+<

Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra.

CTRL+[

Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra.

CTRL+]

Lõigu- või märgivormingu eemaldamine.

CTRL+tühikuklahv

Valitud teksti või objekti kopeerimine.

CTRL+C

Valitud teksti või objekti lõikamine.

CTRL+X

Teksti või objekti kleepimine.

CTRL+V

Teisiti kleepimine.

CTRL+ALT+V

Ainult vormingu kleepimine.

CTRL+SHIFT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Dialoogiboksi Sõnaarvestus avamine.

CTRL+SHIFT+G

Dokumentide ja veebilehtedega töötamine

Dokumentide loomine, vaatamine ja salvestamine

Toiming

Klahvid

Uue dokumendi loomine.

CTRL+N

Dokumendi avamine.

CTRL+O

Dokumendi sulgemine.

CTRL+W

Dokumendiakna tükeldamine.

ALT+CTRL+S

Dokumendiakna tükelduse eemaldamine.

ALT+SHIFT+C või ALT+CTRL+S

Dokumendi salvestamine.

CTRL+S

Teksti otsimine, asendamine ja sirvimine

Toiming

Klahvid

Tööpaani Navigeerimine avamine (dokumendist otsimiseks).

CTRL+F

Otsingut kordamine (akna Otsing ja asendus sulgemise järel).

ALT+CTRL+Y

Teksti, vormingu ja kindlate üksuste asendamine.

CTRL+H

Liikumine leheküljele, järjehoidjale, tabelisse, kommentaari, pildile või mõnda muusse asukohta.

CTRL+G

Ühe neljast viimati redigeeritud asukoha aktiveerimine.

ALT+CTRL+Z

Sirvimissuvandite loendi avamine. Vajutage suvandi valimiseks nooleklahve ja seejärel vajutage valitud suvandi abil dokumendi sirvimiseks sisestusklahvi (ENTER).

ALT+CTRL+HOME

Eelmisele sirvimisobjektile (sirvimissuvandites seatud) liikumine.

CTRL+PAGE UP

Järgmisele sirvimisobjektile (sirvimissuvandites seatud) liikumine.

CTRL+PAGE DOWN

Mõne muu vaate aktiveerimine

Toiming

Klahvid

Küljendivaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+P

Liigendusvaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+O

Mustandvaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+N

Liigendusvaade

Toiming

Klahvid

Lõigu tõstmine.

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine.

ALT+SHIFT+paremnool

Kehateksti langetamine.

CTRL+SHIFT+N

Valitud lõikude kõrgemale tõstmine.

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine.

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirja all oleva teksti laiendamine.

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine.

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kogu teksti või pealkirjade laiendamine või ahendamine.

ALT+SHIFT+A

Märgivormingu peitmine või kuvamine.

Kaldkriips (/) numbriklaviatuuril

Kehateksti esimese rea või kogu kehateksti kuvamine.

ALT+SHIFT+L

Kõigi pealkirjade kuvamine, mille laad on Pealkiri 1.

ALT+SHIFT+1

Kõigi pealkirjade kuvamine pealkirjatasemeni Pealkiri n.

ALT+SHIFT+n

Tabeldusmärgi sisestamine.

CTRL+TAB

Dokumentide printimine ja eelvaates vaatamine

Toiming

Klahvid

Dokumendi printimine.

CTRL+P

Prindi eelvaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+I

Liikumine suumitud eelvaatelehel.

Nooleklahvid

Järgmise või eelmise lehekülje eelvaate kuvamine, kui lehekülgi pole suumitud.

PAGE UP või PAGE DOWN

Liikumine esimesele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

CTRL+HOME

Liikumine viimasele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

CTRL+END

Dokumentide läbivaatamine

Toiming

Klahvid

Kommentaari lisamine.

ALT+CTRL+M

Muutuste jälitamise sisse või välja lülitamine.

CTRL+SHIFT+E

Avatud läbivaatuspaani sulgemine.

ALT+SHIFT+C

Täisekraan-lugemisvaade

Märkus. : Kõik ekraanilugejad ei pruugi ühilduda täisekraan-lugemisvaatega.

Toiming

Klahvid

Liikumine dokumendi algusse.

HOME-klahv

Liikumine dokumendi lõppu.

END-klahv

Liikumine lehele n.

n, sisestusklahv (ENTER)

Lugemisvaate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Viited, all- ja lõpumärkused

Toiming

Klahvid

Sisukorra kirje märkimine.

ALT+SHIFT+O

Teatmeallikate kirje (tsitaadi) märkimine.

ALT+SHIFT+I

Registrikirje märkimine.

ALT+SHIFT+X

Allmärkuse lisamine.

ALT+CTRL+F

Lõpumärkuse lisamine.

ALT+CTRL+D

Veebilehtedega töötamine

Toiming

Klahvid

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Liikumine ühe lehe võrra tagasi.

ALT+vasaknool

Liikumine ühe lehe võrra edasi.

ALT+paremnool

Värskendamine.

F9

Teksti ja piltide redigeerimine ja teisaldamine

Teksti ja piltide kustutamine

Toiming

Klahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Vasakpoolse sõna kustutamine.

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine.

CTRL+DELETE

Valitud teksti lõikamine Office'i lõikelauale.

CTRL+X

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Teksti ja piltide kopeerimine ja teisaldamine

Toiming

Klahvid

Office'i lõikelaua avamine.

Vajutage menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni ALT+H ja seejärel klahve L, F.

Valitud teksti või pildi kopeerimine Office'i lõikelauale.

CTRL+C

Valitud teksti või pildi lõikamine Office'i lõikelauale.

CTRL+X

Viimase täienduse või kleebitud üksuse kleepimine Office'i lõikelaualt.

CTRL+V

Teksti või graafika teisaldamine üks kord.

F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))

Teksti või graafika kopeerimine üks kord.

SHIFT+F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))

Dialoogiboksi Uue koosteüksuse loomine avamine pärast teksti või objekti valimist.

ALT+F3

Pärast koosteüksuse  (nt SmartArt-pilt)  valimist sellega seotud kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Kühvli sisu kleepimine.

CTRL+SHIFT+F3

Dokumendi eelmises sektsioonis kasutatud päise ja jaluse kleepimine.

ALT+SHIFT+R

Erimärkide sisestamine

Selleks, et lisada

Klahvid

Väli

CTRL+F9

Reapiir

SHIFT+ENTER

Leheküljepiir

CTRL+ENTER

Veerupiir

CTRL+SHIFT+ENTER

Mõttekriips

ALT+CTRL+miinusmärk

Sidekriips

CTRL+miinusmärk

Poolituskriips

CTRL+sidekriips

Sisekriips

CTRL+SHIFT+sidekriips

Püsitühik

CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Autoriõiguse sümbol

ALT+CTRL+C

Registreeritud kaubamärgi sümbol

ALT+CTRL+R

Kaubamärgi sümbol

ALT+CTRL+T

Kolmikpunkt

ALT+CTRL+punkt

Üksik algusjutumärk

CTRL+` (üksikjutumärk), ` (üksikjutumärk)

Üksik lõpujutumärk

CTRL+' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Algusjutumärk

CTRL+` (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)

Lõpujutumärk

CTRL+' (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)

Automaatteksti kirje

Sisestusklahv (ENTER) (pärast automaatteksti kirje nime esimeste tähtede tippimist, kui kuvatakse kohtspikker)

Märkide lisamine märgikoodide abil

Toiming

Klahvid

Sisestage määratud Unicode'i (kuueteistkümnendsüsteemis) märgikoodile vastav Unicode'i märk. Näiteks euro valuutamärgi sisestamiseks ( Euro valuutasümbol ) tippige 20AC ja seejärel hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage klahvi X.

Märgikood, ALT+X

Tehke kindlaks valitud märgile vastav Unicode'i märgikood.

ALT+X

Sisestage määratud ANSI (kümnendsüsteemis) märgikoodile vastav ANSI märk. Näiteks euro valuutasümboli sisestamiseks hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage numbriklaviatuuril klahve 0128.

ALT+märgikood (numbriklaviatuuril)

Teksti ja piltide valimine

Valige tekst, hoides all tõstuklahvi (SHIFT) ja kasutades kursori liigutamiseks nooleklahve.

Valiku laiendamine

Toiming

Klahvid

Laiendusrežiimi sisselülitamine.

F8

Lähima märgi valimine.

F8, seejärel vajutage vasaknoolt või paremnoolt

Valiku mahu suurendamine.

F8 (sõna valimiseks vajutage üks kord, lause valimiseks kaks korda jne)

Valiku mahu vähendamine.

SHIFT+F8

Laiendusrežiimi väljalülitamine.

Paoklahv (ESC)

Valiku laiendamine ühe märgi võrra paremale.

SHIFT+paremnool

Valiku laiendamine ühe märgi võrra vasakule.

SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine sõna lõpuni.

CTRL+SHIFT+paremnool

Valiku laiendamine sõna alguseni.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine rea lõpuni.

SHIFT+END

Valiku laiendamine rea alguseni.

SHIFT+HOME

Valiku laiendamine ühe rea võrra alla.

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine ühe rea võrra üles.

SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine lõigu lõpuni.

CTRL+SHIFT+allanool

Valiku laiendamine lõigu alguseni.

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra alla.

SHIFT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra üles.

SHIFT+PAGE UP

Valiku laiendamine dokumendi alguseni.

CTRL+SHIFT+HOME

Valiku laiendamine dokumendi lõpuni.

CTRL+SHIFT+END

Valiku laiendamine akna lõpuni.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine terve dokumendi kaasamiseks.

CTRL+A

Vertikaalse tekstiploki valimine.

CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Valiku laiendamine kindla asukohani dokumendis.

F8+nooleklahvid; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Teksti ja piltide valimine tabelis

Toiming

Klahvid

Järgmise lahtri sisu valimine.

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise lahtri sisu valimine.

SHIFT+TAB

Valiku laiendamine külgnevatele lahtritele.

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt mõnda nooleklahvi

Veeru valimine.

Liikuge nooleklahvide abil veeru kõige ülemisse või alumisse lahtrisse ja tehke siis ühte järgmistest.

 • Veeru valimiseks algusest lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE DOWN

 • Veeru valimiseks lõpust alguseni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE UP.

Valiku (või ploki) laiendamine.

CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Terve tabeli valimine.

ALT+5 numbriklaviatuuril (numbrilukk (NUM LOCK) on välja lülitatud)

Dokumendis liikumine

Et liikuda asukohta

Klahvid

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Ühe lõigu võrra ülespoole

CTRL+ülesnool

Ühe lõigu võrra allapoole

CTRL+allanool

Ühe lahtri võrra vasakule (tabelis)

SHIFT+TAB

Ühe lahtri võrra paremale (tabelis)

Tabeldusklahv (TAB)

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Rea lõppu

END-klahv

Rea algusesse

HOME-klahv

Akna ülaossa

ALT+CTRL+PAGE UP

Akna lõppu

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Ühe kuva võrra üles (kerimine)

PAGE UP

Ühe kuva võrra alla (kerimine)

PAGE DOWN

Järgmise lehekülje ülaossa

CTRL+PAGE DOWN

Eelmise lehekülje ülaossa

CTRL+PAGE UP

Dokumendi lõppu

CTRL+END

Dokumendi algusse

CTRL+HOME

Eelmise paranduse juurde

SHIFT+F5

Pärast dokumendi avamist asukohta, kus enne viimast sulgemist dokumendiga töötasite.

SHIFT+F5

Tabelis liikumine

Et liikuda asukohta

Klahvid

Rea järgmine lahter

Tabeldusklahv (TAB)

Rea eelmine lahter

SHIFT+TAB

Rea esimene lahter

ALT+HOME

Rea viimane lahter

ALT+END

Veeru esimene lahter

ALT+PAGE UP

Veeru viimane lahter

ALT+PAGE DOWN

Eelmine rida

Ülesnool

Järgmine rida

Allanool

Rea võrra üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Rea võrra alla

ALT+SHIFT+allanool

Lõikude ja tabeldusmärkide sisestamine tabelisse

Selleks, et lisada

Klahvid

Uued lõigud lahtris

Sisestusklahv (ENTER)

Lõigumärgid lahtris

CTRL+TAB

Ülekirjutusrežiimi kasutamine

Ülekirjutussätete muutmiseks nii, et ülekirjutusrežiimi aktiveerimiseks piisaks klahvi INSERT vajutamisest, toimige järgmiselt.

 1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, D.

 2. Vajutage kategooria Täpsemalt valimiseks klahvi T ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 3. Märkeruudule Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert) liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+K.

 4. Vajutage ruudu märkimiseks tühikuklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Ülekirjutusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage lisamisklahvi (INSERT).

Märgi- ja lõiguvorming

Vormingu kopeerimine

Toiming

Klahvid

Teksti vormingu kopeerimine.

CTRL+SHIFT+C

Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile.

CTRL+SHIFT+V

Fondi või selle suuruse muutmine

Märkus. : Järgmised kiirklahvid ei toimi täisekraan-lugemisvaates.

Toiming

Klahvid

Fondi muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

CTRL+SHIFT+F

Fondi suurendamine.

CTRL+<

Fondi vähendamine.

CTRL+SHIFT+<

Fondi suurendamine ühe punkti võrra.

CTRL+]

Fondi vähendamine ühe punkti võrra.

CTRL+[

Märgivormingute rakendamine

Toiming

Klahvid

Märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

CTRL+D

Märkide täheregistri muutmine.

SHIFT+F3

Kõigi tähtede suurtähestamine.

CTRL+SHIFT+A

Paksu vormingu rakendamine.

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine.

CTRL+U

Sõnade, kuid mitte tühikute allakriipsutamine.

CTRL+SHIFT+W

Teksti kahekordne allakriipsutamine.

CTRL+SHIFT+D

Peittekstivormingu rakendamine.

CTRL+SHIFT+H

Kursiivvormingu rakendamine.

CTRL+I

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena.

CTRL+SHIFT+K

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+SHIFT+plussmärk

Märkide käsitsivormingu eemaldamine.

CTRL+tühikuklahv

Valitud teksti fondi asendamine fondiga Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Tekstivormingute vaatamine ja kopeerimine

Toiming

Klahvid

Mitteprinditavate märkide kuvamine.

CTRL+SHIFT+* (numbriklaviatuuri tärn ei toimi)

Teksti vormingu läbivaatamine.

SHIFT+F1 (seejärel klõpsake teksti, mille vormingut soovite läbi vaadata)

Vormingute kopeerimine.

CTRL+SHIFT+C

Vormingute kleepimine.

CTRL+SHIFT+V

Reasammu häälestamine

Toiming

Klahvid

Ühekordse reasammuga read.

CTRL+1

Kahekordse reasammuga read.

CTRL+2

1,5-kordse reasammu häälestamine.

CTRL+5

Lõigule eelneva ühe reasammu eemaldamine.

CTRL+0 (null)

Lõikude joondamine

Toiming

Klahvid

Lõigu kesk- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+E

Lõigu rööp- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+J

Lõigu parem- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+R

Lõigu joondamine vasakule.

CTRL+L

Lõigu taandamine vasakult.

CTRL+M

Vasaku lõigutaande eemaldamine.

CTRL+SHIFT+M

Lõigutaande loomine.

CTRL+T

Ripptaande vähendamine.

CTRL+SHIFT+T

Lõiguvormingu eemaldamine.

CTRL+Q

Lõigulaadide rakendamine

Toiming

Klahvid

Tööpaani Laadide rakendamine avamine.

CTRL+SHIFT+S

Tööpaani Laadid avamine.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automaatvormingu käivitamine.

ALT+CTRL+K

Normaallaadi rakendamine.

CTRL+SHIFT+N

Laadi Pealkiri 1 rakendamine.

ALT+CTRL+1

Laadi Pealkiri 2 rakendamine.

ALT+CTRL+2

Laadi Pealkiri 3 rakendamine.

ALT+CTRL+3

Tööpaani Laadid sulgemine

 1. Kui tööpaan Laadid pole valitud, vajutage selle valimiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Objektide lisamine ja redigeerimine

Objekti lisamine

 1. Vajutage dialoogiboksi Objekt avamiseks klahve ALT, D, OO ja seejärel klahvi O.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja siis tippige lisatava objekti faili nimi või otsige sirvides see fail üles.

Objekti redigeerimine

 1. Kui kursor asub dokumendis objektist vasakul, valige objekt klahvikombinatsiooni SHIFT+paremnool abil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10

 3. Vajutage objektile Objekti nimi liikumiseks tabeldusklahvi (TAB), sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel veelkord sisestusklahvi (ENTER).

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt-pildi valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, D ja MM.

 2. Soovitud pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Soovitud pildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

WordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, D ja W.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. WordArt-objekti valimiseks vajutage paoklahvi (ESC). Seejärel nihutage objekti nooleklahvide abil.

 5. Dokumenti naasmiseks vajutage uuesti paoklahvi (ESC).

Kirjakooste ja väljad

Kirjakooste

Märkus. : Nende kiirklahvide kasutamiseks peate olema menüüs Postitused.

Toiming

Klahvid

Kirjakooste eelvaate kuvamine.

ALT+SHIFT+K

Dokumendi ühendamine.

ALT+SHIFT+N

Ühendatud dokumendi printimine.

ALT+SHIFT+M

Kirjakooste andmedokumendi redigeerimine.

ALT+SHIFT+E

Koostevälja lisamine.

ALT+SHIFT+F

Väljadega töötamine

Toiming

Klahvid

Välja DATE lisamine.

ALT+SHIFT+D

Välja LISTNUM lisamine.

ALT+CTRL+L

Välja PAGE lisamine.

ALT+SHIFT+P

Välja TIME lisamine.

ALT+SHIFT+T

Tühja välja lisamine.

CTRL+F9

Lingitud teabe värskendamine Microsoft Wordi algdokumendis.

CTRL+SHIFT+F7

Valitud väljade värskendamine.

F9

Välja lingi eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F9

Valitud väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

SHIFT+F9

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

ALT+F9

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

ALT+SHIFT+F9

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Liikumine eelmisele väljale.

SHIFT+F11

Välja lukustamine.

CTRL+F11

Välja lukustuse eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F11

Keeleriba

Käsitsikirja tuvastus

Toiming

Klahvid

Keelte või klahvipaigutuste vaheldumisi aktiveerimine.

Vasak ALT+SHIFT

Parandusvariantide loendi kuvamine.

Nupu pilt +C

Käsitsikirja sisse- või väljalülitamine.

Nupu pilt +H

Jaapani IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

ALT+~

Korea IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril.

Parempoolne ALT

Hiina IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril.

CTRL+tühikuklahv

Näpunäited

 • Klahvikombinatsiooni keelte või klahvipaigutuste ümberlülitamiseks saate seadistada dialoogiboksis Täpsemad klahvisätted. Dialoogiboksi Täpsemad klahvisätted avamiseks paremklõpsake riba Keel ja seejärel klõpsake käsku Sätted. Klõpsake jaotises Eelistused nuppu Klahvisätted.

 • Windowsi logoga klahv ( Nupu pilt ) asub enamiku klaviatuuride alumises klahvireas.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvide tutvustus

Funktsiooniklahvid

Toiming

Klahvid

Spikri või veebisaidi Microsoft Office.com kuvamine.

F1

Teksti või graafika teisaldamine.

F2

Viimase toimingu kordamine.

F4

Käsu Mine (menüü Avaleht) valimine.

F5

Liikumine järgmisele paanile või paneelile.

F6

Käsu Õigekirjakontroll (menüü Läbivaatus) valimine.

F7

Valiku laiendamine.

F8

Valitud väljade värskendamine.

F9

Klahvivihjete kuvamine.

F10

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Käsu Salvesta nimega valimine.

F12

SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Kontekstitundliku spikri või vormingu käivitamine.

SHIFT+F1

Teksti kopeerimine.

SHIFT+F2

Märkide täheregistri muutmine.

SHIFT+F3

Toimingu Otsi või Mine kordamine.

SHIFT+F4

Liikumine viimasele muudatusele.

SHIFT+F5

Liikumine eelmisele paanile või paneelile (pärast klahvi F6 vajutamist).

SHIFT+F6

Käsu Tesaurus (menüü Läbivaatus jaotis Õigekeelsuskontroll) valimine.

SHIFT+F7

Valiku mahu vähendamine.

SHIFT+F8

Väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

SHIFT+F9

Kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Liikumine eelmisele väljale.

SHIFT+F11

Käsu Salvesta valimine.

SHIFT+F12

CTRL+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Lindi laiendamine või ahendamine.

CTRL+F1

Käsu Prindi eelvaade valimine.

CTRL+F2

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Akna sulgemine.

CTRL+F4

Liikumine järgmisesse aknasse.

CTRL+F6

Tühja välja lisamine.

CTRL+F9

Dokumendiakna maksimeerimine.

CTRL+F10

Välja lukustamine.

CTRL+F11

Käsu Ava valimine.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Kühvli sisu lisamine.

CTRL+SHIFT+F3

Järjehoidja redigeerimine.

CTRL+SHIFT+F5

Liikumine eelmisse aknasse.

CTRL+SHIFT+F6

Lingitud teabe värskendamine Word 2010 lähtedokumendis.

CTRL+SHIFT+F7

Valiku või ploki laiendamine.

CTRL+SHIFT+F8, seejärel vajutage nooleklahvi

Välja lingi eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F9

Välja lukustuse eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F11

Käsu Prindi valimine.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele väljale.

ALT+F1

Uue koosteüksuse loomine.

ALT+F3

Word 2010 sulgemine.

ALT+F4

Programmiakna suuruse taastamine.

ALT+F5

Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul).

ALT+F6

Järgmise õigekirja- või grammatikavea otsimine.

ALT+F7

Makro käivitamine.

ALT+F8

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

ALT+F9

Tööpaani Valik ja nähtavus kuvamine.

ALT+F10

Microsoft Visual Basicu lähteteksti kuvamine.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Liikumine eelmisele väljale.

ALT+SHIFT+F1

Käsu Salvesta valimine.

ALT+SHIFT+F2

Tööpaani Uurimistöö kuvamine.

ALT+SHIFT+F7

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

ALT+SHIFT+F9

Saadaval toimingu menüü või teate kuvamine.

ALT+SHIFT+F10

Nupu Sisukord valimine aktiivses sisukorra ümbrises.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Microsofti süsteemiteabe kuvamine.

CTRL+ALT+F1

Käsu Ava valimine.

CTRL+ALT+F2

Lehe algusse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×