Microsoft Outlook 2010 kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Mõni selle teema osa ei pruugi mõnele keelele rakendatav olla.

Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja valige teema ülaservas suvand Kuva kõik, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Märkus. : Outlookis ei saa kiirklahve muuta ega kohandada. Sellest TechCenteri artiklist leiate siiski mõne alternatiivse võimaluse.

Üldised toimingud

Põhiline liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Kausta E-post aktiveerimine

CTRL+1

Kausta Kalender aktiveerimine

CTRL+2

Kausta Kontaktid aktiveerimine

CTRL+3

Kausta Tööülesanded aktiveerimine

CTRL+4

Kausta Märkmed aktiveerimine

CTRL+5

Navigeerimispaanil kaustaloendi aktiveerimine

CTRL+6

Otseteede aktiveerimine

CTRL+7

Järgmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+punkt

Eelmise sõnumi aktiveerimine (avatuna)

CTRL+koma

Liikumine navigeerimispaani, Outlooki põhiakna, lugemispaani ja ülesanderiba vahel

CTRL+SHIFT+TAB või SHIFT+TAB

Liikumine Outlooki põhiakna, navigeerimispaani väiksemate paanide, Lugemispaani ja ülesanderiba sektsioonide vahel

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine Outlooki akna, paanide Navigeerimispaan ja Lugemispaan väiksemate paanide ja Ülesanderiba jaotiste vahel ja kiirklahvide kuvamine Outlooki menüülindil

F6

Liikumine sõnumi päiseridade vahel paanil Navigeerimispaan või avatud sõnumis

CTRL+TAB

Navigeerimispaani üksustesse minek

Nooleklahvid

Teise kausta minek

CTRL+Y

Väljale Otsing minek

F3 või CTRL+E

Lugemispaanis eelmise sõnumi juurde minek

ALT+ülesnool või CTRL+koma või ALT+PAGE UP

Lugemispaanis tekstis allapoole minek

TÜHIKUKLAHV

Lugemispaanis tekstis ülespoole minek

SHIFT+tühikuklahv

Rühma laiendamine või ahendamine meilisõnumiloendis

Vasaknool või paremnool

Minek tagasi eelmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+B või ALT+vasaknooleklahv

Minek edasi järgmisse Outlooki põhiakna vaatesse

ALT+paremnool

Teaberiba valimine ja võimaluse korral menüükäskude kuvamine

CTRL+SHIFT+W

Otsing

Toiming

Kiirklahvid

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Otsingutulemi välja tühjendamine

Paoklahv (ESC)

Laiendage otsingu kaasata Kõik meiliüksused, Kõik kalendriüksusedvõi Kõik, olenevalt sellest, et teil on.

CTRL+ALT+A

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Teksti sees avatud üksuse otsimine.

F4

Teksti, sümbolite või vormindamiskäskude otsimine ja asendamine. Töötab avatud üksuse korral paanil Lugemispaan.

CTRL+H

Otsingu laiendamine üksuste lisamiseks praegusest kaustast

CTRL+ALT+K

Otsingu laiendamine alamkaustade kaasamiseks

CTRL+ALT+Z

Lipud

Toiming

Kiirklahvid

Lipu määramiseks dialoogiboksi Järeltegevus avamine

CTRL+SHIFT+G

Värvikategooriad

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksis Värvikategooriad loendist valitud kategooria kustutamine

ALT+D

Uue üksuse või faili loomine

Toiming

Kiirklahvid

Kohtumise loomine

CTRL+SHIFT+A

Kontakti loomine

CTRL+SHIFT+C

Kontaktiloendi loomine.

CTRL+SHIFT+L

Faksi loomine

CTRL+SHIFT+X

Kausta loomine

CTRL+SHIFT+E

Päevikukande loomine

CTRL+SHIFT+J

Koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Sõnumi loomine

CTRL+SHIFT+M

Märkme loomine

CTRL+SHIFT+N

Microsoft Office'i dokumendi loomine

CTRL+SHIFT+H

Sellesse kausta postitamine

CTRL+SHIFT+S

Selles kaustas vastuse postitamine

CTRL+T

Otsingukausta loomine

CTRL+SHIFT+P

Tööülesande loomine

CTRL+SHIFT+K

Tööülesande määramise loomine

CTRL+SHIFT+U

Toimingud kõigis üksustes

Toiming

Kiirklahvid

Salvestamine (v.a paanil Ülesanded)

CTRL+S või SHIFT+F12

Salvestamine ja sulgemine (v.a paani E-post)

ALT+S

Nimega salvestamine (ainult paanil E-post)

F12

Tagasivõtmine

CTRL+Z või ALT+(BACKSPACE)

Üksuse kustutamine

CTRL+D

Printimine

CTRL+P

Üksuse kopeerimine

CTRL+SHIFT+Y

Üksuse teisaldamine

CTRL+SHIFT+V

Nimede kontroll

CTRL+K

Õigekirja kontroll

F7

Järeltegevuse lipu sõnumile seadmine

CTRL+SHIFT+G

Edasisaatmine

CTRL+F

Saatmine või postitamine või kõigi kutsumine

ALT+S

Väljal redigeerimise lubamine (v.a e-posti ja ikoonivaates ).

F2

Vasakjoondab teksti

CTRL+L

Teksti joondamine keskele

CTRL+E

Teksti paremjoondamine

CTRL+R

E-posti

Toiming

Kiirklahvid

Kausta Sisse aktiveerimine

CTRL+SHIFT+I

Kausta Välja aktiveerimine

CTRL+SHIFT+O

Konto (kust sõnum saata) valimine

CTRL + TAB (järjepunktiga väljal abil ), ja seejärel LIIKUMISEKS nupule kontod

Nimede kontroll

CTRL+K

Saatmine

ALT+S

Sõnumile vastamine

CTRL+R

Sõnumi kõikidele adressaatidele vastamine

CTRL+SHIFT+R

Vastus koos koosolekukutsega

CTRL+ALT+R

Sõnumi edasisaatmine

CTRL+F

Sõnumi mitterämpspostiks märkimine

CTRL+ ALT+J

Sõnumis blokeeritud välise sisu kuvamine

CTRL+SHIFT+I

Kausta postitamine

CTRL+ SHIFT+S

Normaallaadi rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Uute sõnumite saabumise kontroll

CTRL+M või F9

Eelmisele sõnumile minek

Ülesnool

Järgmisele sõnumile minek

Allanool

Sõnumi loomine (e-posti vaates)

CTRL+N

Sõnumi loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+M

Vastuvõetud sõnumi avamine

CTRL+O

Kõneluse kustutamine ja ignoreerimine

CTRL+DELETE

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

Avamata sõnumile kiirlipu lisamine

Lisamisklahv (INSERT)

Dialoogiboksi Järeltoiming kuvamine

CTRL+SHIFT+G

Loetuks märkimine

CTRL+Q

Mitteloetuks märkimine

CTRL+U

Valitud sõnumis kohtspikri avamine

CTRL+SHIFT+W

Otsimine ja asendamine

F4

Järgmise otsimine

SHIFT+F4

Saatmine

CTRL+ENTER

Printimine

CTRL+P

Edasisaatmine

CTRL+F

Manusena edasisaatmine

CTRL+ALT+F

Valitud üksuse atribuutide kuvamine

ALT+ENTER

Multimeediumsõnumi loomine

CTRL+SHIFT+U

Tekstisõnumi loomine

CTRL+SHIFT+T

Allalaadimiseks märkimine

CTRL+ALT+M

Märgi allalaadimiseks tühjendamine

CTRL+ALT+U

Saatmise/vastuvõtmise edenemise käigu kuvamine

CTRL+B (kui parajasti toimub saatmine/vastuvõtmine)

Kalender

Toiming

Klahvid

Kohtumise loomine (vaates Kalender)

CTRL+N

Kohtumise loomine (igas Outlooki vaates)

CTRL+SHIFT+A

Koosolekukutse loomine

CTRL+SHIFT+Q

Kohtumise või koosoleku edasisaatmine

CTRL+F

Koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+R

Kõikidele koosolekukutsele vastamine sõnumiga

CTRL+SHIFT+R

Kalendris 10 päeva kuvamine

ALT+0

Kalendris 1 päeva kuvamine

ALT+1

Kalendris 2 päeva kuvamine

ALT+2

Kalendris 3 päeva kuvamine

ALT+3

Kalendris 4 päeva kuvamine

ALT+4

Kalendris 5 päeva kuvamine

ALT+5

Kalendris 6 päeva kuvamine

ALT+6

Kalendris 7 päeva kuvamine

ALT+7

Kalendris 8 päeva kuvamine

ALT+8

Kalendris 9 päeva kuvamine

ALT+9

Soovitud kuupäeva juurde minek

CTRL+G

Kuuvaate aktiveerimine

ALT+võrdusmärk või CTRL+ALT+4

Järgmise päeva peale minek

CTRL+paremnool

Järgmise nädala peale minek

ALT+allanool

Minek järgmise kuu peale

ALT+PAGE DOWN

Minek eelmise päeva peale

CTRL+vasaknool

Minek eelmise nädala peale

ALT+UP ARROW

Minek eelmise kuu peale

ALT+PAGE UP

Minek nädala algusse

ALT+HOME

Minek nädala lõppu

ALT+END

Vaate Kogu nädal aktiveerimine

ALT+miinusmärk or CTRL+ALT+3

Vaate Töönädal aktiveerimine

CTRL+ALT+2

Minek eelmise kohtingu juurde

CTRL+koma või CTRL+SHIFT+koma

Minek järgmise kohtingu juurde

CTRL+punkt või CTRL+SHIFT+punkt

Avatud kohtumise või tööülesande kordumise seadistamine

CTRL+G

Vt ka alamteemasid Vaated, Kuupäeva/nädala/kuu vaade ja Kuupäevanavigaator

Kontaktid

Toiming

Kiirklahvid

Uue numbri valimine

CTRL+SHIFT+D

Kontakti või muu üksuse otsimine (otsing)

F3 või CTRL+E

Nime sisestamine välja Aadressiraamatutest otsimine .

F11

Minge või Business kaardi vaates kontaktid kontakti, mis algab kindla tähega.

SHIFT+täht

Kõikide kontaktide valimine

CTRL+A

Looge sõnum, mis kasutab valitud kontakti teemaks.

CTRL+F

Valitud kontakti kohta päevikukande loomine

CTRL+J

Kontakti loomine (paanil Kontaktid)

CTRL+N

Kontakti loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+C

Valitud kontakti kasutava kontaktivormi avamine.

CTRL+O

Kontaktiloendi loomine.

CTRL+SHIFT+L

Printimine

CTRL+P

Kontaktiloendi liikmete loendi värskendamine.

F5

Viib teise kausta.

CTRL+Y

Aadressiraamatu avamine

CTRL+SHIFT+B

Dialoogiboksi Täpsem otsing kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Kontaktivormil järgmise kontakti avamine

CTRL+SHIFT+punkt

Kontakti otsimine

F11

Kontakti sulgemine

Paoklahv (ESC)

Valitud kontaktile faksi saatmine

CTRL+SHIFT+X

Dialoogiboksi Aadressi kontrollimine .

ALT+D

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 1 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+1

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 2 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+2

Kontaktivormil jaotises Internete-posti 3 andmete kuvamine

ALT+SHIFT+3

Dialoogiboks Elektrooniline visiitkaart

Toiming

Kiirklahvid

Loendi Lisa avamine

ALT+A

Kui väli, mis on määratud silt on valitud, valige väljal silt tekst.

ALT+B

Dialoogiboksi Kaardipildi lisamine avamine

ALT+C

Asetage kursor välja Redigeeri algusse.

ALT+E

Boksi Väljad valimine

ALT+F

Ripploendi Pildi joondus valimine

ALT+G

Värvipaleti taustvärviks valimine

ALT+K, seejärel sisestusklahv (ENTER)

Ripploendi Paigutus valimine

ALT+L

Valitud välja kustutamine boksist Väljad

ALT+R

Tööülesanded

Toiming

Kiirklahvid

Ülesanderiba kuvamine või peitmine

ALT+F2

Tööülesande aktsepteerimine

ALT+C

Tööülesandest keeldumine

ALT+D

Sõnumi või muu üksuse otsimine

CTRL+E

Dialoogiboksi Kaustale minek avamine

CTRL+Y

Tööülesande loomine (vaates Tööülesanded)

CTRL+N

Tööülesande loomine (Outlooki mis tahes vaates)

CTRL+SHIFT+K

Valitud üksuse avamine

CTRL+O

Valitud üksuse printimine

CTRL+P

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Valitud üksuse kustutamine

CTRL+D

Tööülesande edasisaatmine manuses

CTRL+F

Tööülesande taotluse loomine

CTRL+SHIFT+ALT+U

Navigeerimispaani, tööülesannete loendi ja ülesanderiba vaheldumisi kuvamine

TAB või SHIFT+TAB

Valitud üksuse avamine Päeviku üksusena

CTRL+J

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Üksusele lipu lisamine või lõpetatuks märkimine

INSERT

Teksti vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Menüü Vorming kuvamine

ALT+O

Dialoogiboksi Font kuvamine

CTRL+SHIFT+P

Täheregistri muutmine (valitud teksti korral)

SHIFT+F3

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena.

CTRL+SHIFT+K

Tähtede muutmine paksuks.

CTRL+B

Täppide lisamine

CTRL+SHIFT+L

Tähtede kuvamine kursiivis.

CTRL+I

Taane suurendamine

CTRL+T

Taane vähendamine

CTRL+SHIFT+T

Joondamine vasakule

CTRL+L

Keskele joondamine

CTRL+E

Allakriipsutamine

CTRL+U

Fondi suurendamine

CTRL+] või CTRL+SHIFT+>

Fondisuuruse vähendamine

CTRL+[ või CTRL+SHIFT+<

Lõikamine

CTRL+X või SHIFT+DELETE

Kopeerimine

CTRL+C või CTRL+INSERT

Märkus. : CTRL + INSERT pole lugemispaanil saadaval.

Kleepimine

CTRL+V või SHIFT+INSERT

Vormingu tühistamine

CTRL+SHIFT+Z või CTRL+tühikuklahv

Järgmise sõna kustutamine

CTRL+SHIFT+H

Lõigu venitamine selle mahutamiseks veeriste vahele

CTRL+SHIFT+J

Laadide rakendamine

CTRL+SHIFT+S

Lõigutaande loomine.

CTRL+T

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Lõigu joondamine vasakule.

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Lõigutaande vähendamine.

CTRL+SHIFT+T

Lõiguvormingu eemaldamine.

CTRL+Q

Veebiteabe lisamine üksustele

Toiming

Kiirklahvid

Redigeerib üksuse kehas olevat URL-i

Hoidke all klahvi CTRL ja seejärel klõpsake nuppu.

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Printimine

Toiming

Kiirklahvid

Avage Backstage'i vaates menüü Prindi

Vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F ja seejärel vajutage klahvi P

Üksuse printimine avatud aknas

ALT+F, vajutage klahvi P, seejärel klahvi F ja siis klahvi 1

Aknas Prindi eelvaade akna Lehekülje häälestus avamine

ALT+S või ALT+U

Printeri valimine vaates Prindi eelvaade.

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi I

Toiming Prindilaadide määratlemine.

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi L

Dialoogiboksi Prindisuvandid avamine

ALT+F, vajutage klahvi P ja siis klahvi R

Saatmine/vastuvõtt

Toiming

Kiirklahvid

Kõigi saatmise/vastuvõtu rühmade saatmise/vastuvõtu alustamine, mis on märgitud ruuduga Kaasa see rühm saatmisse/vastuvõttu (F9) määratud saatmise/vastuvõtu rühmade jaoks. See võib hõlmata päiseid, terviküksusi, määratud kaustu, määratud suurusest väiksemaid üksusi või suvalist määratud kombinatsiooni.

F9

Praeguses kaustas saatmise ja vastuvõtu alustamine, laadides alla terviküksused (päis, üksus ja kõik manused)

SHIFT+F9

Saatmise/vastuvõtu käivitamine

CTRL+M

Saatmise/vastuvõtu rühmade määramine

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Toiming

Kiirklahvid

Visual Basic Editori avamine

ALT+F11

Makrod

Toiming

Kiirklahvid

Makro esitamine

ALT+F8

Vormid

Toiming

Kiirklahvid

Office'i InfoPathi vormi loomine

Klõpsake InfoPathi kaustas ja siis CTRL+N

Valige Microsoft InfoPathi vorm

CTRL+SHIFT+ALT+T

Lehe algusse

Vaated

Tabelivaade

Üldkasutus

Toiming

Kiirklahvid

Üksuse avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Kõikide üksuste valimine

CTRL+A

Minek ekraani allservas olevale üksusele

PAGE DOWN

Minek ekraani ülaservas olevale üksusele

PAGE UP

Üksuste valiku laiendamine või kahandamine ühe üksuse võrra

Vastavalt kas SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Minek valikut laiendamata järgmisele või eelmisele üksusele

Vastavalt kas CTRL+ülesnool või CTRL+allanool

Aktiivse üksuse valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Valitud rühma puhul

Toiming

Kiirklahvid

Valitud rühma laiendamine

Paremnool

Valitud rühma ahendamine

Vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Kalendri päeva-, nädala- ja kuuvaade

Kõik kolm

Toiming

Kiirklahvid

Vaade esimesest kuni üheksanda päevani

ALT+päevade arv

Kümne päeva vaade

ALT+0 (null)

Aktiveerib nädalavaate

ALT+miinusmärk

Aktiveerib kuuvaate

ALT+võrdusmärk

Kalendri, tööülesandelaua ja kaustaloendi vahel liikumine

CTRL+TAB või F6

Eelmise ajaploki valimine

SHIFT+TAB

Minek eelmise päeva peale

Vasaknool

Minek järgmise päeva peale

Paremnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Päevavaade

Toiming

Kiirklahvid

Tööpäeva alguse valimine

Koduklahv (HOME)

Tööpäeva lõpu valimine

Lõpuklahv (END)

Eelmise ajaploki valimine

Ülesnool

Järgmise ajaploki valimine

Allanool

Ekraani ülaservas oleva ajaploki valimine

PAGE UP

Ekraani allservas oleva ajaploki valimine

PAGE DOWN

Valitud aja suurendamine või vähendamine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Kohtumise üles või alla teisaldamine

Kursor on kohtumisel ALT + ülesnool või ALT + allanool

Kohtumise algus- või lõpuaja muutmine

Kursor on kohtumisel ALT + SHIFT + ülesnool või ALT + SHIFT + allanool

Valitud üksuse teisaldamine järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Valitud üksuse teisaldamine eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Nädalavaade

Toiming

Kiirklahvid

Minek valitud päeva töötundide algusse

Koduklahv (HOME)

Minek valitud päeva töötundide lõppu

Lõpuklahv (END)

Minek valitud päevas ühe lehe võrra üles

PAGE UP

Minek valitud päevas ühe lehe võrra alla

PAGE DOWN

Valitud ajaploki kestuse muutmine

SHIFT+vasaknool, SHIFT+paremnool, SHIFT+ülesnool, or SHIFT+allanool; or SHIFT+HOME or SHIFT+END

Kuuvaade

Toiming

Kiirklahvid

Minek nädala esimesele päevale

Koduklahv (HOME)

Minek eelmise lehe samale nädalapäevale

PAGE UP

Minek järgmise lehe samale nädalapäevale

PAGE DOWN

Kuupäevanavigaator

Toiming

Kiirklahvid

Minek käesoleva nädala esimesele päevale

ALT+HOME

Minek käesoleva nädala viimasele päevale

ALT+END

Minek eelmise nädala samale päevale

ALT+ülesnool

Minek järgmise nädala samale päevale

ALT+allanool

Visiit- ja aadressikaardi vaade

Üldkasutus

Toiming

Kiirklahvid

Loendist konkreetse kaardi valimine

Üks või mitu tähte kaardi nimest või sortimisaluseks valitud välja nimest

Eelmise kaardi valimine

Ülesnool

Järgmise kaardi valimine

Allanool

Loendi esimese kaardi valimine

Koduklahv (HOME)

Loendi viimase kaardi valimine

Lõpuklahv (END)

Praeguselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE UP

Järgmiselt lehelt esimese kaardi valimine

PAGE DOWN

Järgmisest veerust lähima kaardi valimine

Paremnool

Eelmisest veerust lähima kaardi valimine

Vasaknool

Aktiivse kaardi valimine või valiku tühistamine

CTRL+tühik

Valiku eelmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+ülesnool

Valiku järgmisele kaardile laiendamine ja järjepunkti järel olevate kaartide valiku tühistamine

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine eelmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine järgmisele kaardile (sõltumata järjepunktist)

CTRL+SHIFT+allanool

Valiku laiendamine loendi esimese kaardini

SHIFT+HOME

Valiku laiendamine loendi viimase kaardini

SHIFT+END

Valiku laiendamine eelmise lehe esimese kaardini

SHIFT+PAGE UP

Valiku laiendamine viimase lehe viimase kaardini

SHIFT+PAGE DOWN

Väljade vahel liikumine avatud kaardis

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et väli oleks kaardil valitud. Välja valimiseks valitud kaardil klõpsake soovitud välja.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele väljale või juhtelemendile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele väljale või juhtelemendile

SHIFT+TAB

Aktiivse kaardi sulgemine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine avatud kaardil märkide vahel

Järgmiste klahvide kasutamiseks veenduge, et väli oleks kaardil valitud. Välja valimiseks valitud kaardil klõpsake soovitud välja.

Toiming

Kiirklahvid

Mitmerealisele väljale ühe rea lisamine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Minek mitmerealise välja algusse

PAGE UP

Minek mitmerealise välja lõppu

PAGE DOWN

Minek mitmerealise välja eelmisele reale

Ülesnool

Minek mitmerealise välja järgmisele reale

Allanool

Minek väljal eelmisele märgile

Vasaknool

Minek väljal järgmisele märgile

Paremnool

Ajavaade (kaustas Tööülesanded või Päevik)

Valitud üksuse korral

Toiming

Kiirklahvid

Eelmise üksuse valimine

Vasaknool

Järgmise üksuse valimine

Paremnool

Mitme külgneva üksuse valimine

SHIFT+vasaknool või SHIFT+paremnool

Mitme mittekülgneva üksuse valimine

CTRL+vasaknool+tühik või CTRL+paremnool+tühik

Valitud üksuste avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Rühma (kui see pole rühmitatud üksused) ajaskaala esimese üksuse või esimese üksuse valimine

HOME-klahv

Rühma viimase üksuse ajaskaalalt (kui see pole rühmitatud üksused) või viimase üksuse valimine

END-klahv

Kuvab (valimata) ajaskaala (kui see pole rühmitatud üksused) esimese üksuse või rühma esimese üksuse.

CTRL+HOME

Kuvab (valimata) ajaskaala (kui see pole rühmitatud üksused) viimase üksuse või rühma viimase üksuse.

CTRL+END

Valitud rühma korral

Toiming

Kiirklahvid

Rühma laiendamine

Sisestusklahv (ENTER) või paremnool

Rühma ahendamine

Sisestusklahv (ENTER) või vasaknool

Eelmise rühma valimine

Ülesnool

Järgmise rühma valimine

Allanool

Ajaskaalalt esimese rühma valimine

Koduklahv (HOME)

Ajaskaalalt viimase rühma valimine

Lõpuklahv (END)

Laiendatud rühmas esimese kuval oleva üksuse või muul juhul esimese kuvast väljas oleva üksuse valimine paremal

Paremnool

Päevade ajaskaalal valitud ajaühiku korral

Toiming

Kiirklahvid

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra tagasi

Vasaknool

Minek ajaskaalal valitud ajaühiku võrra edasi

Paremnool

Aktiivse vaate, ülesanderiba, otsingu- ja päevikukausta vaheldumisi aktiveerimine

TAB ja SHIFT+TAB

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×