Microsoft Office Wordi kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Microsoft Office Word 2007 spikris on kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb korraga vajutada, eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Selle teema printimiseks vajutage esmalt tabeldusklahvi (TAB) ja valige suvand Kuva kõik. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Selle artikli teemad

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Navigeerimine Office Fluenti lindil

Microsoft Office Wordi kiirklahvide tutvustus

Funktsiooniklahvide tutvustus

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine.

ALT+F5

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile (päripäeva) liikumine. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva).

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul (nt Otsi ja asenda)).

ALT+F6

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Suvandi valimine ripploendist.

Ripploendi väärtuse esimene märk

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Valitud käsu käivitamine.

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisbokside kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate tippida või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME

Liikumine kirje lõppu.

END

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule.

Vasaknool või paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valimise tühistamine.

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valimise tühistamine.

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valimise tühistamine.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valimise tühistamine.

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti järjepunktist valimine kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti järjepunktist valimine kirje lõpuni.

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Avamine kuvamine.

CTRL+F12 või CTRL+O

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine.

F12

Liikumin eelmisesse kausta. Nupu pilt

ALT+1

Nupp Taseme võrra üles Nupu pilt – avatud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal oleva kausta avamine.

ALT+2

Nupp Kustuta Nupu pilt – valitud kausta või faili kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Nupp Loo uus kaust Nupu pilt – uue kausta loomine.

ALT+4

Nupp Vaated Nupu pilt – ühe saadaoleva vaate aktiveerimine.

ALT+5

Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel.

Tabeldusklahv (TAB)

Loendi avamine Vt.

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine.

F5

Toimingute tagasivõtmine ja uuestitegemine

Toiming

Klahvid

Toimingu tühistamine.

Paoklahv (ESC)

Toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Toimingu uuesti tegemine või toimingu kordamine.

CTRL+Y

Juurdepääs tööpaanidele ja galeriidele ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Liikumine aktiivse menüü tööpaanile. (Võib-olla peate klahvikombinatsiooni CTRL+tabeldusklahv vajutama mitu korda.)

CTRL+TAB

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

CTRL+tühik

Valitud nupule määratud toimingu tegemine.

Tühik või sisestusklahv (ENTER)

Valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine.

SHIFT+F10

Galerii esimese või viimase üksuse valimine.

HOME- või END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

PAGE UP või PAGE DOWN

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

 4. Teisaldage nooleklahvide abil tööpaan ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi ENTER.

Juurdepääs nutikatele siltidele ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Nutika sildi menüü või teate või nupu Automaatkorrektuuri suvandid Nupu pilt või Kleepimissuvandid Nupu pilt kuvamine. Kui olemas on mitu nutikat silti, aktiveeritakse järgmine nutikas silt ja kuvatakse selle menüü või sõnum.

ALT+SHIFT+F10

Nutika sildi menüü järgmise üksuse valimine.

Allanool

Nutika sildi menüü eelmise üksuse valimine.

Ülesnool

Nutika sildi menüüs valitud üksusega toimingu tegemine.

Sisestusklahv (ENTER)

Nutika sildi menüü või teate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Võite lasta end nutika sildi ilmumisest teavitada helisignaaliga. Helivihjete kuulmiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab ka olema installitud Microsoft Office Sounds.

 • Kui teil on veebiühendus, saate lisandmooduli Microsoft Office Sounds alla laadida Microsoft Office'i veebisaidilt. Pärast helifailide installimist tehke programmides Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 või Microsoft Office Word 2007 järgmist.

  1. Vajutage Microsoft Office'i nupu Nupu pilt menüü avamiseks klahvikombinatsiooni ALT+F ja seejärel Programmi suvandite avamiseks klahvi I.

  2. Vajutage nupu Täpsemalt valimiseks klahvi A ja seejärel käsule Täpsemad suvandid programmiga töötamiseks liikumiseks tabeldusklahvi.

  3. Vajutage jaotises Üldine asuvale märkeruudule Luba heliga tagasiside liikumiseks viis korda klahve ALT+L ja seejärel tühikuklahvi.

  4. Vajutage nupu OK valimiseks mitu korda tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.   Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office'i programme.

Lehe algusesse

Navigeerimine Office Fluenti lindil

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

Märkus.   Lint on osa kasutajaliidesest Microsoft Office Fluenti kasutajaliides.

Kiirklahvide abil jõuate käsuni vaid paari klahvivajutusega, sõltumata sellest, kus te programmis parajasti asute. Rakenduses Office Word 2007 saate kõiki käske kasutada kiirklahvide abil. Enamik käske on juurdepääsetavad kahe kuni viie klahvivajutusega. Kiirklahvi kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

  Menüülint koos kiirklahvispikritega

  Eelnev pilt pärineb koolitusprogrammist Microsoft Office'i veebikoolitus.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavad klahvivihjed. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi I, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

  Märkus.   Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus Office Fluenti lindiga programmides klaviatuuri kasutamiseks on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

ALT või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindi järgmisele menüüle.

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool

Lindi peitmine või kuvamine.

CTRL+F1

Valitud käsu kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • akna allservas asuv olekuriba

 • teie dokument

F6

Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi).

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Lindi üksuste vahel liikumine alla, üles, vasakule või paremale.

allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine.

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine.

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks.

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmiselõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti.

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

Lehe algusesse

Microsoft Office Wordi kiirklahvide tutvustus

Microsoft Office Wordi tavalised toimingud

Toiming

Klahvid

Püsitühiku sisestamine.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Poolitamatu kriipsu sisestamine.

CTRL+sidekriips

Tähtede muutmine paksuks.

CTRL+B

Tähtede kuvamine kursiivis.

CTRL+I

Tähed allakriipsutamine.

CTRL+U

Fondi suuruse vähendamine ühe väärtuse võrra.

CTRL+SHIFT+<

Fondi suuruse suurendamine ühe väärtuse võrra.

CTRL+SHIFT+>

Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra.

CTRL+[

Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra.

CTRL+]

Lõigu- või märgivormingu eemaldamine.

CTRL+tühik

Valitud teksti või objekti kopeerimine.

CTRL+C

Valitud teksti või objekti lõikamine.

CTRL+X

Teksti või objekti kleepimine.

CTRL+V

Teisiti kleepimine.

CTRL+ALT+V

Ainult vormingu kleepimine.

CTRL+SHIFT+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Dialoogiboksi Sõnaarvestus avamine.

CTRL+SHIFT+G

Dokumentide ja veebilehtedega töötamine

Dokumentide loomine, vaatamine ja salvestamine

Toiming

Klahvid

Uue, praeguse või viimati kasutatud dokumendiga sama tüüpi dokumendi loomine.

CTRL+N

Dokumendi avamine.

CTRL+O

Dokumendi sulgemine.

CTRL+W

Dokumendiakna tükeldamine.

ALT+CTRL+S

Dokumendiakna tükelduse eemaldamine.

ALT+SHIFT+C

Dokumendi salvestamine.

CTRL+S

Teksti otsimine, asendamine ja sirvimine

Toiming

Klahvid

Teksti, vormingu ja kindlate üksuste valimine.

CTRL+F

Otsingut kordamine (akna Otsing ja asendus sulgemise järel).

ALT+CTRL+Y

Teksti, vormingu ja kindlate üksuste asendamine.

CTRL+H

Liikumine leheküljele, järjehoidjale, tabelisse, kommentaari, pildile või mõnda muusse asukohta.

CTRL+G

Ühe neljast viimati redigeeritud asukoha aktiveerimine.

ALT+CTRL+Z

Sirvimissuvandite loendi avamine. Vajutage suvandi valimiseks nooleklahve ja seejärel vajutage valitud suvandi abil dokumendi sirvimiseks sisestusklahvi (ENTER).

ALT+CTRL+HOME

Liikumine eelmisesse redigeerimiskohta.

CTRL+PAGE UP

Liikumine järgmisesse redigeerimiskohta.

CTRL+PAGE DOWN

Mõne muu vaate aktiveerimine

Toiming

Klahvid

Küljendivaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+P

Liigendusvaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+O

Mustandvaate aktiveerimine.

ALT+CTRL+N

Liigendusvaade

Toiming

Klahvid

Lõigu tõstmine.

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine.

ALT+SHIFT+paremnool

Kehateksti langetamine.

CTRL+SHIFT+N

Valitud lõikude kõrgemale tõstmine.

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine.

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirja all oleva teksti laiendamine.

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine.

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kogu teksti või pealkirjade laiendamine või ahendamine.

ALT+SHIFT+A

Märgivormingu peitmine või kuvamine.

Kaldkriips (/) numbriklaviatuuril

Kehateksti esimese rea või kogu kehateksti kuvamine.

ALT+SHIFT+L

Kõigi pealkirjade kuvamine, mille laad on Pealkiri 1.

ALT+SHIFT+1

Kõigi pealkirjade kuvamine pealkirjatasemeni Pealkiri n.

ALT+SHIFT+n

Tabeldusmärgi sisestamine.

CTRL+TAB

Dokumentide printimine ja eelvaates vaatamine

Toiming

Klahvid

Dokumendi printimine.

CTRL+P

Prindi eelvaate aktiveerimine või desaktiveerimine.

ALT+CTRL+I

Liikumine suumitud eelvaatelehel.

Nooleklahvid

Järgmise või eelmise lehekülje eelvaate kuvamine, kui lehekülgi pole suumitud.

PAGE UP või PAGE DOWN

Liikumine esimesele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

CTRL+HOME

Liikumine viimasele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

CTRL+END

Dokumentide läbivaatamine

Toiming

Klahvid

Kommentaari lisamine.

ALT+CTRL+M

Muutuste jälitamise sisse või välja lülitamine.

CTRL+SHIFT+E

Avatud läbivaatuspaani sulgemine.

ALT+SHIFT+C

Täisekraan-lugemisvaade

Märkus.   Kõik ekraanilugejad ei pruugi ühilduda täisekraan-lugemisvaatega.

Toiming

Klahvid

Liikumine dokumendi algusse.

HOME-klahv

Liikumine dokumendi lõppu.

END-klahv

Liikumine lehele n.

n, sisestusklahv (ENTER)

Lugemisvaate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Viited, all- ja lõpumärkused

Toiming

Klahvid

Sisukorra kirje märkimine.

ALT+SHIFT+O

Teatmeallikate kirje (tsitaadi) märkimine.

ALT+SHIFT+I

Registrikirje märkimine.

ALT+SHIFT+X

Allmärkuse lisamine.

ALT+CTRL+F

Lõpumärkuse lisamine.

ALT+CTRL+D

Veebilehtedega töötamine

Toiming

Klahvid

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Liikumine ühe lehe võrra tagasi.

ALT+vasaknool

Liikumine ühe lehe võrra edasi.

ALT+paremnool

Värskendamine.

F9

Teksti ja piltide redigeerimine ja teisaldamine

Teksti ja piltide kustutamine

Toiming

Klahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv

Vasakpoolse sõna kustutamine.

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine.

CTRL+DELETE

Valitud teksti lõikamine Office'i lõikelauale.

CTRL+X

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Teksti ja piltide kopeerimine ja teisaldamine

Toiming

Klahvid

Office'i lõikelaua avamine.

Vajutage menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni ALT+H ja seejärel klahve F,O.

Valitud teksti või pildi kopeerimine Office'i lõikelauale.

CTRL+C

Valitud teksti või pildi lõikamine Office'i lõikelauale.

CTRL+X

Viimase täienduse kleepimine Office'i lõikelauale.

CTRL+V

Teksti või graafika teisaldamine üks kord.

F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))

Teksti või graafika kopeerimine üks kord.

SHIFT+F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (ENTER))

Dialoogiboksi Uue koosteüksuse loomine avamine pärast teksti või objekti valimist.

ALT+F3

Pärast koosteüksuse  (nt SmartArt-pilt)  valimist sellega seotud kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Kühvli sisu kleepimine.

CTRL+SHIFT+F3

Dokumendi eelmises sektsioonis kasutatud päise ja jaluse kleepimine.

ALT+SHIFT+R

Erimärkide sisestamine

Selleks, et lisada

Klahvid

Väli

CTRL+F9

Reapiir

SHIFT+ENTER

Leheküljepiir

CTRL+ENTER

Veerupiir

CTRL+SHIFT+ENTER

Mõttekriips

ALT+CTRL+miinusmärk

Sidekriips

CTRL+miinusmärk

Poolituskriips

CTRL+sidekriips

Poolitamatu kriips

CTRL+SHIFT+sidekriips

Poolitamatu tühik

CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Autoriõiguse sümbol

ALT+CTRL+C

Registreeritud kaubamärgi sümbol

ALT+CTRL+R

Kaubamärgi sümbol

ALT+CTRL+T

Kolmikpunkt

ALT+CTRL+punkt

Üksik algusjutumärk

CTRL+` (üksikjutumärk), ` (üksikjutumärk)

Üksik lõpujutumärk

CTRL+' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Algusjutumärk

CTRL+` (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)

Lõpujutumärk

CTRL+' (üksikjutumärk), SHIFT+' (üksikjutumärk)

Automaatteksti kirje

Sisestusklahv (ENTER) (pärast automaatteksti kirje nime esimeste tähtede tippimist, kui kuvatakse kohtspikker)

Märkide lisamine märgikoodide abil

Toiming

Klahvid

Sisestage määratud Unicode'i (kuueteistkümnendsüsteemis) märgikoodile vastav Unicode'i märk. Näiteks euro valuutamärgi sisestamiseks (Euro valuutasümbol) tippige 20AC ja seejärel hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage klahvi X.

Märgikood, ALT+X

Tehke kindlaks valitud märgile vastav Unicode'i märgikood.

ALT+X

Sisestage määratud ANSI (kümnendsüsteemis) märgikoodile vastav ANSI märk. Näiteks euro valuutasümboli sisestamiseks hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage numbriklaviatuuril klahve 0128.

ALT+märgikood (numbriklaviatuuril)

Teksti ja piltide valimine

Valige tekst, hoides all tõstuklahvi (SHIFT) ja kasutades kursori liigutamiseks nooleklahve.

Valiku laiendamine

Toiming

Klahvid

Laiendusrežiimi sisse lülitamine.

F8

Lähima märgi valimine.

Vajutage klahvi F8 ja seejärel vasaknoolt või paremnoolt

Valiku mahu suurendamine.

F8 (sõna valimiseks vajutage üks kord, lause valimiseks kaks korda jne)

Valiku mahu vähendamine.

SHIFT+F8

Laiendusrežiimi välja lülitamine.

Paoklahv (ESC)

Valiku laiendamine ühe märgi võrra paremale.

SHIFT+paremnool

Valiku laiendamine ühe märgi võrra vasakule.

SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine sõna lõpuni.

CTRL+SHIFT+paremnool

Valiku laiendamine sõna alguseni.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine rea lõpuni.

SHIFT+END

Valiku laiendamine rea alguseni.

SHIFT+HOME

Valiku laiendamine ühe rea võrra alla.

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine ühe rea võrra üles.

SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine lõigu lõpuni.

CTRL+SHIFT+allanool

Valiku laiendamine lõigu alguseni.

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra alla.

SHIFT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra üles.

SHIFT+PAGE UP

Valiku laiendamine dokumendi alguseni.

CTRL+SHIFT+HOME

Valiku laiendamine dokumendi lõpuni.

CTRL+SHIFT+END

Valiku laiendamine akna lõpuni.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine terve dokumendi kaasamiseks.

CTRL+A

Vertikaalse tekstiploki valimine.

CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Valiku laiendamine kindla asukohani dokumendis.

F8+nooleklahvid; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Teksti ja piltide valimine tabelis

Toiming

Klahvid

Järgmise lahtri sisu valimine.

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise lahtri sisu valimine.

SHIFT+TAB

Valiku laiendamine külgnevatele lahtritele.

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt mõnda nooleklahvi

Veeru valimine.

Liikuge nooleklahvide abil veeru kõige ülemisse või alumisse lahtrisse ja tehke siis ühte järgmistest.

 • Veeru valimiseks algusest lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE DOWN

 • Veeru valimiseks lõpust alguseni vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+ALT+PAGE UP.

Valiku (või ploki) laiendamine.

CTRL+SHIFT+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC)

Terve tabeli valimine.

ALT+5 numbriklaviatuuril (numbrilukk (NUM LOCK) on välja lülitatud)

Dokumendis liikumine

Et liikuda

Klahvid

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Ühe lõigu võrra ülespoole

CTRL+ülesnool

Ühe lõigu võrra allapoole

CTRL+allanool

Ühe lahtri võrra vasakule (tabelis)

SHIFT+TAB

Ühe lahtri võrra paremale (tabelis)

Tabeldusklahv (TAB)

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Rea lõppu

END-klahv

Rea algusesse

HOME-klahv

Akna ülaossa

ALT+CTRL+PAGE UP

Akna lõppu

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Ühe kuva võrra üles (kerimine)

PAGE UP

Ühe kuva võrra alla (kerimine)

PAGE DOWN

Järgmise lehekülje ülaossa

CTRL+PAGE DOWN

Eelmise lehekülje ülaossa

CTRL+PAGE UP

Dokumendi lõppu

CTRL+END

Dokumendi algusse

CTRL+HOME

Eelmise paranduse juurde

SHIFT+F5

Pärast dokumendi avamist asukohta, kus enne viimast sulgemist dokumendiga töötasite.

SHIFT+F5

Tabelis liikumine

Et liikuda asukohta

Klahvid

Rea järgmine lahter

Tabeldusklahv (TAB)

Rea eelmine lahter

SHIFT+TAB

Rea esimene lahter

ALT+HOME

Rea viimane lahter

ALT+END

Veeru esimene lahter

ALT+PAGE UP

Veeru viimane lahter

ALT+PAGE DOWN

Eelmine rida

Ülesnool

Järgmine rida

Allanool

Ühe rea võrra üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Ühe rea võrra alla

ALT+SHIFT+allanool

Lõikude ja tabeldusmärkide sisestamine tabelisse

Et lisada

Klahvid

Uued lõigud lahtris

Sisestusklahv (ENTER)

Lõigumärgid lahtris

CTRL+TAB

Märgi- ja lõiguvorming

Vormingu kopeerimine

Toiming

Klahvid

Teksti vormingu kopeerimine.

CTRL+SHIFT+C

Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile.

CTRL+SHIFT+V

Fondi või selle suuruse muutmine

Märkus.   Järgmised kiirklahvid ei toimi täisekraan-lugemisvaates.

Toiming

Klahvid

Fondi muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

CTRL+SHIFT+F

Fondi suurendamine.

CTRL+SHIFT+>

Fondi vähendamine.

CTRL+SHIFT+<

Fondi suurendamine ühe punkti võrra.

CTRL+]

Fondi vähendamine ühe punkti võrra.

CTRL+[

Märgivormingute rakendamine

Toiming

Klahvid

Märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

CTRL+D

Märkide täheregistri muutmine.

SHIFT+F3

Kõigi tähtede suurtähestamine.

CTRL+SHIFT+A

Paksu vormingu rakendamine.

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine.

CTRL+U

Sõnade, kuid mitte tühikute allakriipsutamine.

CTRL+SHIFT+W

Teksti kahekordne allakriipsutamine.

CTRL+SHIFT+D

Peittekstivormingu rakendamine.

CTRL+SHIFT+H

Kursiivvormingu rakendamine.

CTRL+I

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena.

CTRL+SHIFT+K

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+VÕRDUSMÄRK

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+SHIFT+PLUSSMÄRK

Märkide käsitsivormingu eemaldamine.

CTRL+tühikuklahv

Valitud teksti fondi asendamine fondiga Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Tekstivormingute vaatamine ja kopeerimine

Toiming

Klahvid

Mitteprinditavate märkide kuvamine.

CTRL+SHIFT+* (numbriklaviatuuri tärn ei toimi)

Teksti vormingu läbivaatamine.

SHIFT+F1 (seejärel klõpsake teksti, mille vormingut soovite läbi vaadata)

Vormingute kopeerimine.

CTRL+SHIFT+C

Vormingud kleepimine.

CTRL+SHIFT+V

Reasammu häälestamine

Toiming

Klahvid

Ühekordse reasammuga read.

CTRL+1

Kahekordse reasammuga read.

CTRL+2

1,5-kordse reasammu häälestamine.

CTRL+5

Lõigule eelneva ühe reasammu eemaldamine.

CTRL+0 (null)

Lõikude joondamine

Toiming

Klahvid

Lõigu kesk- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+E

Lõigu rööp- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+J

Lõigu parem- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

CTRL+R

Lõigu joondamine vasakule.

CTRL+L

Lõigu taandamine vasakult.

CTRL+M

Vasaku lõigutaande eemaldamine.

CTRL+SHIFT+M

Lõigutaande loomine.

CTRL+T

Lõigutaande vähendamine.

CTRL+SHIFT+T

Lõiguvormingu eemaldamine.

CTRL+Q

Lõigulaadide rakendamine

Toiming

Klahvid

Tööpaani Rakenda laadid avamine.

CTRL+SHIFT+S

Tööpaani Laadid avamine.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Automaatvormingu käivitamine.

ALT+CTRL+K

Normaallaadi rakendamine.

CTRL+SHIFT+N

Laadi Pealkiri 1 rakendamine.

ALT+CTRL+1

Laadi Pealkiri 2 rakendamine.

ALT+CTRL+2

Laadi Pealkiri 3 rakendamine.

ALT+CTRL+3

Tööpaani Laadid sulgemine

 1. Kui tööpaan Laadid pole valitud, vajutage selle valimiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve CTRL+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Objektide lisamine ja redigeerimine

Objekti lisamine

 1. Vajutage dialoogiboksi Objekt avamiseks klahve ALT, N, J ja seejärel klahvi J.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB ja tippige seejärel lisatava objekti failinimi või liikuge sirvides soovitud failini.

Objekti redigeerimine

 1. Kui kursor asub dokumendis objektist vasakul, valige objekt klahvikombinatsiooni SHIFT+paremnool abil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10

 3. Vajutage objektile Objekti nimi objekt liikumiseks tabeldusklahvi (TAB), sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel veelkord sisestusklahvi (ENTER).

SmartArt-pildi lisamine

 1. SmartArt-pildi valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, N ja M.

 2. Soovitud pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Soovitud pildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel nooleklahve.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

WordArt-joonistusobjekti lisamine

 1. WordArt-joonistusobjekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid ALT, N ja W.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

Kirjakooste ja väljad

Kirjakooste

Märkus.   Nende kiirklahvide kasutamiseks peate olema menüüs Postitused.

Toiming

Klahvid

Kirjakooste eelvaate kuvamine.

ALT+SHIFT+K

Dokumendi ühendamine.

ALT+SHIFT+N

Ühendatud dokumendi printimine.

ALT+SHIFT+M

Kirjakooste andmedokumendi redigeerimine.

ALT+SHIFT+E

Koostevälja lisamine.

ALT+SHIFT+F

Väljadega töötamine

Toiming

Klahvid

Välja DATE lisamine.

ALT+SHIFT+D

Välja LISTNUM lisamine.

ALT+CTRL+L

Välja PAGE lisamine.

ALT+SHIFT+P

Välja TIME lisamine.

ALT+SHIFT+T

Tühja välja lisamine.

CTRL+F9

Lingitud teabe värskendamine Microsoft Office Wordi algdokumendis.

CTRL+SHIFT+F7

Valitud väljade värskendamine.

F9

Välja lingi eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F9

Valitud väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

SHIFT+F9

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

ALT+F9

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

ALT+SHIFT+F9

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Liikumine eelmisele väljale.

SHIFT+F11

Välja lukustamine.

CTRL+F11

Välja lukustuse eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F11

Keeleriba

Käsitsikirja tuvastus

Toiming

Klahvid

Keelte või klahvipaigutuste vaheldumisi aktiveerimine.

Vasak ALT+SHIFT

Parandusvariantide loendi kuvamine.

Windowsi logo klahv+C

Käsitsikirja sisse- või väljalülitamine.

Windowsi logo klahv+H

Jaapani IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

ALT+~

Korea IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril.

Parempoolne ALT

Hiina IME 101 sisse- või väljalülitamine klahviga klaviatuuril.

CTRL+tühikuklahv

Näpunäited

 • Klahvikombinatsiooni keelte või klahvipaigutuste ümberlülitamiseks saate seadistada dialoogiboksis Täpsemad klahvisätted. Dialoogiboksi Täpsemad klahvisätted avamiseks paremklõpsake riba Keel ja seejärel klõpsake käsku Sätted. Klõpsake jaotises Eelistused nuppu Klahvisätted.

 • Windowsi logoga klahv (Windowsi logo klahv) asub enamiku klaviatuuride alumises klahvireas.

Lehe algusesse

Funktsiooniklahvide tutvustus

Funktsiooniklahvid

Toiming

Klahvid

Spikri või veebisaidi Microsoft Office Online kuvamine.

F1

Teksti või graafika teisaldamine.

F2

Viimase toimingu kordamine.

F4

Käsu Mine (menüü Avaleht) valimine.

F5

Liikumine järgmisele paanile või paneelile.

F6

Käsu Õigekirjakontroll (menüü Läbivaatus) valimine.

F7

Valiku laiendamine.

F8

Valitud väljade värskendamine.

F9

Klahvivihjete kuvamine.

F10

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Käsu Salvesta nimega (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

F12

SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Kontekstitundliku spikri või vormingu käivitamine.

SHIFT+F1

Teksti kopeerimine.

SHIFT+F2

Märkide täheregistri muutmine.

SHIFT+F3

Toimingut Otsimine või Minek kordamine.

SHIFT+F4

Liikumine viimasele muutusele.

SHIFT+F5

Liikumine eelmisele paanile või paneelile (pärast klahvi F6 vajutamist).

SHIFT+F6

Käsu Tesaurus (menüü Läbivaatus jaotis Õigekeelsuskontroll) valimine.

SHIFT+F7

Valiku kahandamine.

SHIFT+F8

Väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

SHIFT+F9

Kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Liikumine eelmisele väljale.

SHIFT+F11

Käsu Salvesta (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

SHIFT+F12

CTRL+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Käsu Prindi eelvaade (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

CTRL+F2

Kühvlile lõikamine.

CTRL+F3

Akna sulgemine.

CTRL+F4

Liikumine järgmisesse aknasse.

CTRL+F6

Tühja välja lisamine.

CTRL+F9

Dokumendiakna maksimeerimine.

CTRL+F10

Välja lukustamine.

CTRL+F11

Käsu Ava (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Kühvli sisu lisamine.

CTRL+SHIFT+F3

Järjehoidja redigeerimine.

CTRL+SHIFT+F5

Liikumine eelmisse aknasse.

CTRL+SHIFT+F6

Office Word 2007 lähtedokumendis lingitud teabe värskendamine.

CTRL+SHIFT+F7

Valiku või ploki laiendamine.

CTRL+SHIFT+F8, seejärel vajutage nooleklahvi

Välja lingi eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F9

Välja lukustuse eemaldamine.

CTRL+SHIFT+F11

Käsu Prindi (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele väljale.

ALT+F1

Uue koosteüksuse loomine (Ehitusklots).

ALT+F3

Rakenduse Office Word 2007 sulgemine.

ALT+F4

Programmiakna suuruse taastamine.

ALT+F5

Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul (nt Otsi ja asenda)).

ALT+F6

Järgmise õigekirja- või grammatikavea otsimine.

ALT+F7

Makro käivitamine.

ALT+F8

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

ALT+F9

Programmiakna maksimeerimine.

ALT+F10

Microsoft Visual Basicu lähteteksti kuvamine.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Liikumine eelmisele väljale.

ALT+SHIFT+F1

Käsu Salvesta (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

ALT+SHIFT+F2

Tööpaani Uurimistöö kuvamine.

ALT+SHIFT+F7

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

ALT+SHIFT+F9

Nutika sildi menüü või teate kuvamine.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funktsiooniklahv

Toiming

Klahvid

Microsofti süsteemiteabe kuvamine.

CTRL+ALT+F1

Käsu Ava (Microsoft Office'i nuppNupu pilt) valimine.

CTRL+ALT+F2

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Word 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt