Microsoft Office Word 2007 uuendused

Microsoft Office Word 2007 uuendused

Tänu rakenduse Microsoft Office Word 2007 dokumentide loomist ja vormindamist hõlbustavatele mitmekülgsetele tööriistadele ning uuele kasutajaliidesele Microsoft Office Fluenti kasutajaliides saate luua professionaalse ilmega dokumente. Läbivaatuse, kommenteerimise ja võrdlemise täiustatud võimalused aitavad töökaaslastelt kiiresti tagasisidet saada ja seda hallata. Andmete parem integreerimine tagab dokumentide ühendatuse olulise äriteabega.

Selle artikli teemad

Professionaalse väljanägemisega dokumentide loomine

Dokumentide turvaline ühiskasutus

Mitte ainult dokumendid

Arvutiprobleemide lahendamine

Professionaalse väljanägemisega dokumentide loomine

Office Word 2007 redigeerimis- ja läbivaatustööriistade abil saate luua viimistletud ilmega dokumente hõlpsamalt kui kunagi varem.

Rohkem aega kirjutamisele, vähem vormindamisele

Uue kasutajaliidese Office Fluenti kasutajaliides komponendiks olev lint koondab tööriistu toimingute alusel ning sagedamini kasutatavad käsud on kohe käeulatuses.

Wordi menüü Avaleht

1. Menüüd on orienteeritud kindlatele toimingutele.

2. Iga menüü jaotised jaotavad toimingu alamtoiminguteks.

3. Iga jaotise käsunupud on mõeldud mõne kindla käsu täitmiseks või käskudest koosneva menüü kuvamiseks.

Uus, tulemustele orienteeritud kasutajaliides Office Fluenti kasutajaliides kuvab tööriistad selgelt ja loogiliselt rühmitatuna just siis, kui neid vajate.

 • Valmislaadide, tabeli- ja loendivormingute ning graafiliste efektide galeriid võimaldavad veelgi aega säästa ja Wordi suurepäraseid võimalusi paremini ära kasutada.

 • Kasutajaliidese Fluenti kasutajaliides abil dokumenti vormindades ei pea te enam mõistatama – vormingute galeriis saate enne muudatuse tegemist täpse ja näitliku ülevaate soovitud vormingust.

Valmiselementide lisamine paari hiireklõpsuga

Esilehegalerii

Rakenduses Office Word 2007 on kasutusele võetud koosteüksused, mida saate kasutada dokumentidele valmissisisu lisamiseks.

 • Kui töötate mõne kindla mallitüübiga dokumendiga (nt aruanne), saate dokumendi viimistlemiseks valida galeriist esilehe, noteeringu, päise või jaluse.

 • Kui soovite valmissisu kohandada või kui teie ettevõttes kasutatakse mõnda kindlat sisuelementi (nt juriidiline lahtiütlemine või klientide kontaktandmed) väga sageli, võite luua oma koosteüksused, mille saate hiljem galeriist vaid ühe hiireklõpsuga valida.

Mõjuv graafika aitab tõhusamalt suhelda

Slaiditeksti ja paigutusegaleriiga SmartArt-pilt

Uued diagrammifunktsioonid sisaldavad ruumilisi kujundeid, läbipaistvus-, varjutus- ja muid efekte.

Dokumentidele kiiresti uudse ilme andmine

Kui ettevõte uuendab oma stiili, saate seda kiiresti ka dokumentides kajastada. Kiirlaadid ja dokumendikujundused võimaldavad kiiresti muuta kogu dokumendi teksti, tabelite ja piltide ilmet ning viia dokumentide väljanägemine kooskõlla ettevõtte stiili ja värvieelistustega.

Õigekirjavigade hõlbus vältimine

Kui koostate dokumenti, mida teistel lugeda tuleb, ei soovi te kindlasti, et kirjavead tähelepanu sisult kõrvale juhiksid või teie mainet õõnestaksid. Õigekirjakontrolli uued funktsioonid tõstavad kindlustunnet töö levitamisel.

 • Õigekirjakontrolli on muudetud tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmides järjepidavamaks. Tehtud muudatusi iseloomustavad järgmised näited.

 • Microsoft Office System 2007i õigekirjakontroll hõlmab ka reformijärgset prantsuse sõnastikku, mis rakenduses Microsoft Office 2003 oli eraldi installimist vajav lisandmoodul. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Õigekirja- ja grammatikakontrolli töö muutmine.

 • Keele esmakordsel kasutamisel luuakse keele jaoks automaatselt välistussõnastik. Välistussõnastike abil saate sundida õigekirjakontrolli märkima lipuga neid sõnu, mille kasutamist soovite vältida. See funktsioon aitab ära hoida ebatsensuursete või stiilijuhendiga sobimatute sõnade kasutamist. Lisateavet on teemas Sõna eelistatud kirjapildi määramine välistussõnastike abil.

 • Õigekeelsuskontrolli abil saate leida ja märkida lipuga kontekstipõhiseid õigekirjavigu. Kas olete kunagi tippinud järgnevaga sarnase lause? Kohtume homme kell suus. Rakenduses Office Word 2007 saate suvandi Kasuta kontekstipõhist õigekirja abil selliseid vigu otsida ja parandada. Suvand on saadaval, kui kontrollite õigekirja inglise-, saksa- või hispaaniakeelsetes dokumentides. Lisateavet on teemas Õigekirja- ja grammatikakontrolli töö valimine.

 • Õigekirja- ja grammatikakontrolli saate kas ühe või kõigi loodavate dokumentide puhul soovi korral ka keelata.

Lehe algusesse

Dokumentide turvaline ühiskasutus

Kui saadate dokumendi töökaaslastele läbivaatamiseks, aitab Office Word 2007 teil tõhusalt koguda ja hallata nende täiendusi ja kommentaare. Kui soovite dokumendi avaldada, saate Office Word 2007 abil kontrollida, et kooskõlastamata parandused ning lahendamata kommentaarid ei jääks avaldatavasse dokumenti alles.

Dokumendi kahe versiooni kiire võrdlemine

Dokumentide võrdlus ja ühendamine

Office Word 2007 võimaldab kerge vaevaga tuvastada dokumendis tehtud muudatused. Dokumentide võrdlemisel ja ühendamisel saate korraga vaadata dokumendi mõlemat versiooni ning lisaks ka kolmandat, kus on selgelt näha kõik kustutused, lisamised ja teisaldused.

Dokumentidest peidetud metaandmete ja isikliku teabe otsimine ja eemaldamine

Enne dokumendi ühiskasutusse andmist saate dokumendiinspektori abil kontrollida, kas dokument sisaldab peidetud metaandmeid, isiklikku teavet või dokumendis talletatud sisu. Dokumendiinspektor otsib ja eemaldab dokumendist järgmise teabe: kommentaarid, versioonid, jälitatud muutused, tindimarginaalid, dokumendiatribuudid, dokumendihaldusserveri teabe, peitteksti, kohandatud XML-andmed ning päiste ja jaluste teabe. Dokumendiinspektor kontrollib, et ühiskasutatavad dokumendid ei sisaldaks peidetud isiklikku teavet ega peidetud sisu, mida ettevõtte ei soovi levitada. Lisaks sellele saab ettevõte vastavalt oma vajadustele dokumendiinspektorit kohandada ja lisada muud tüüpi peitsisu kontrollimise funktsioone.

Dokumendile digitaalse allkirja või allkirjarea lisamine

Allkirjastatud allkirjaridadega dokument

Dokumendi autentsuse, tervikluse ja päritolu tõendamiseks saate dokumendile lisada digitaalallkirja. Rakenduses Office Word 2007 saate dokumendile lisada nähtamatu digitaalallkirja või koos digitaalallkirjaga ka Microsoft Office'i allkirjarea nähtava allkirja kujutamiseks.

Tänu võimalusele jäädvustada Office'i dokumentides allkirjarea abil digitaalseid allkirju saab ettevõte kasutusele võtta dokumentide (nt lepingud) elektroonse allkirjastamise. Erinevalt allkirjadest paberil saab digitaalallkirja puhul kindlaks teha, millele täpselt on allkiri antud. Digitaalallkirja saab ka kinnitada.

Wordi dokumentide teisendamine PDF- või XPS-vormingusse

Office Word 2007 toetab failide eksportimist järgmistesse vormingutesse.

 • Portable Document Format (PDF) –    PDF-vorming on fikseeritud paigutusega elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. PDF-vorming tagab faili veebivaatlusel või printimisel täpselt sama, ettenähtud vormingu ning failiandmetesse pole võimalik niisama lihtsalt muudatusi sisse viia. PDF-vormingut kasutatakse ka trükikojas trükitavate dokumentide puhul.

 • XML Paper Specification (XPS) –    XPS-vorming on elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. XPS-vorming tagab faili veebivaatlusel või printimisel ettenähtud vormingu ning failiandmetesse pole võimalik niisama lihtsalt muudatusi sisse viia.

Lisateavet saate lugeda järgmistest teemadest:

Manustatud makrosid sisaldavate dokumentide kiire avastamine

Office Word 2007 kasutab makrotoega dokumentide puhul eraldi failivormingut (.docm) ning tänu sellele saate kohe teada, kas fail saab käivitada manustatud makrosid.

Dokumendi lõpliku versiooni muutmise takistamine

Redigeerimise lubamiseks tühistage käsk Märgi lõpetatuks

Enne dokumendi lõpliku versiooni ühiskasutusse andmist saate käsu Märgi lõpetatuks abil muuta dokumendi kirjutuskaitstuks ning anda ka teistele teada, et edastate dokumendi lõpliku versiooni. Kui dokument on märgitud lõpetatuks, on selle puhul keelatud tippimine, redigeerimiskäsud ja õigekeelsuskontroll ning dokumenti vaatavad kasutajad ei saa seda kogemata muuta. Käsk Märgi lõpetatuks ei ole turvafunktsioon. Lõpetatuks märgitud dokumenti saab redigeerida, kui lülitada suvand Märgi lõpetatuks välja.

Lehe algusesse

Mitte ainult dokumendid

Ajal, mil arvutid ja failid on omavahel seotud, on senisest olulisem, et dokumendid oleksid salvestatud väikesemahuliste, kompaktsete ja mitmeid platvorme toetatavate failidena. Selleks pakub Office 2007 uut taset XML-toe arenduses. Tänu uuele XML-põhisele failivormingule on programmis Office Word 2007 salvestatud failid väiksemad, stabiilsemad ning integreeritud teabesüsteemide ja väliste andmeallikatega.

Väiksem failimaht ja täiustatud taastefunktsioonid

Uus Wordi XML-vorming on tihendatud segmenditud failivorming, mis võimaldab oluliselt vähendada salvestatava faili mahtu ning tagab kahjustatud või rikutud faili kiire ja hõlpsa taastamise.

Dokumentide seotus äriteabega

Ärivaldkonnas dokumentide eesmärk on sageli oluliste äriandmete edastamine. Dokumentide koostamise automatiseerimise võimalused aitavad säästa aega ja vähendada võimalike vigade tekkimise ohtu. Saate luua nutikaid ja dünaamilisi dokumente, mis tänu uutele dokumendi juhtelementidele ja lõppsüsteemidega ühenduse tagavale andmeköitele suudavad end ise värskendada.

Dokumendiatribuutide haldamine dokumentide teabepaanil

Dokumendi teabepaanil saate Wordi dokumendiga töötamise ajal kerge vaevaga vaadata ja redigeerida dokumendi atribuute. Dokumendi teabepaan kuvatakse Wordi dokumendi kohal ning seal saate vaadata ja redigeerida nii standardsete Microsoft Office'i dokumentide kui ka dokumendihaldusserveris salvestatud failide dokumendiatribuute. Kui redigeerite dokumendi teabepaanil serveris talletatud dokumendi atribuute, salvestatakse värskendatud atribuudid otse serverisse.

Näiteks jälgib server dokumendi redigeerimisolekut. Dokumendi viimistlemisel saate dokumentide teabepaanil muuta dokumendi oleku mustandist lõplikuks. Dokumendi salvestamisel serverisse värskendatakse serveris ka dokumendi redigeerimisolek.

Kui talletate dokumendimalle teenuse Windows SharePoint Services 3.0 teegis, võib teek sisaldada mallide teavet talletavaid kohandatud atribuute. Näiteks on ettevõttel vaja dokumentide kategooriatesse jagamiseks sisestada teegis kategooriaatribuut. Dokumendi teabepaanil saate atribuute redigeerida tuttavas Wordi keskkonnas.

Lehe algusesse

Arvutiprobleemide lahendamine

Microsoft Office System 2007 sisaldab täiustatud taastetööriistu, mille abil saate rakenduse Office Word 2007 probleemide korral oma tehtud töö kiiresti taastada.

Office'i diagnostika

Microsoft Office'i diagnostika on diagnostikatestide sari, mis võimaldab kindlaks teha arvuti kokkujooksmise põhjusi. Diagnostikatestide abil saate mõne probleemi kohe lahendada ning teistele probleemidele leida võimalikke lahendusviise. Microsoft Office'i diagnostika on välja vahetanud Microsoft Office 2003 funktsiooni Avasta ja paranda ning Microsoft Office'i rakendusetaaste.

Lisateavet saate lugeda teemast Office'i diagnostika abil Office'i kokkujooksvate programmide diagnoosimine ja parandamine.

Programmitaaste

Rakendusel Office Word 2007 on täiustatud võimalused tehtud töö kaotsimineku vältimiseks rakenduse tavatul sulgemisel. Igal võimalikul juhul üritab Word taaskäivitamisel taastada rakenduse mõned olekuaspektid.

Näiteks töötate korraga mitme failiga, millest igaühel on eraldi aknas avatud teatud andmed. Wordi jookseb kokku. Taaskäivitamisel avab Word failid ja taastab nende eelneva oleku.

Lisateavet saate lugeda teemast Tehtud töö kaotsimineku vältimine programmi tavatu sulgemise korral.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×