Microsoft Office Servers 2010 korduma kippuvad küsimused / seletusfail (Readme)

Kõik serverid

Kõik serverid (keelekohased probleemid)

Hõlbustusplatvorm

Teenus Business Connectivity Services

Teenused Excel Services ja Access Services

Ettevõtte sisuhaldus

IME

Mobiilsus

Office 2010 veebirakendused

Project Server 2010

SharePointi äriteave

SharePoint Designer 2010

SharePoint Server 2010 põhiressursid

SharePoint Server 2010 põhiressursid (keelekohased probleemid)

SharePoint Workspace

Teenus Microsoft Visio Services

Kõik teadaolevad probleemid on rühmitatud rakenduste kaupa.

Kõik serverid

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Versioonitäiendus

Kui lähteveebirakendus kasutab Windowsi autentimist, aga sihtrakendus taotlusepõhist Windowsi autentimist, siis võib andmebaasi täiendamisel versiooniks SharePoint 2010 andmebaasiseondamise protsessiga versiooni täiendamine nurjuda.

See probleem ilmneb, sest versioonitäienduse protsess ei saa versioonitäiendust läbi viiva isiku jaoks Windowsi taotluse vormingu täieliku õigustega identiteeti lisada veebirakenduse poliitikana.

Lahenduseks on esmalt versioonitäienduse algatamiseks andmebaasi versioonitäiendamine, seondades see Windowsi autentimisega pärandveebirakendusega, ja seejärel pärast versioonitäiendamise lõppemist migreerimine taotlusepõhise Windowsi autentimisega rakendusse või kaasata andmebaasiseonduse versioontäiendust läbi viiva kasutaja Windowsi taotluse vormingu jaoks täielike õigustega veebirakendusetaseme poliitika.

Versioonitäiendus

Serveripargi versioonitäienduse teostamine SharePoint 2010 toodete konfigureerimisviisardi (PSConfigUI.exe) abil võib põhjustada järgmisi tõrkeid.

[psconfigui] [SPUpgradeSession] [ERROR] [2/5/2010 1:22:32 PM]: See täiendusseanss on peatatud. Võimalikuks põhjuseks on protsessi järsk lõpetamine või opsüsteemi taaskäivitamine. Käivitage täiendamine uuesti.

Versioonitäienduse taaskäivitamise katse võib nurjuda, nii et versioonitäienduslogisse ei kirjutata ühtegi kirjet.

See probleem võib ilmneda juhul, kui ajastiteenuse käitamiseks kasutatav teenusekonto on aegunud või muul viisil kehtetu ja see takistab ajastiteenusel versioonitäienduse ajal käivitumist. Versioonitäienduse taaskäivitamise katse ajal, mil server on sellises olekus, takistab versioonitäienduse lõpuleviimist.

Selle probleemi lahendamiseks peate ajastiteenuse serveripargi ja kohaliku arvutiga seotud sätted värskendama, värskendades serveripargi konto parooliteabe järgmise käsu abil:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials

Kui see on edukalt tehtud ja ajastiteenus on käivitatud, peaks versioonitäienduse jätkamine SharePoint 2010 toodete konfigureerimisviisardi (PSConfigUI.exe) taaskäivitamise teel olema võimalik.

Aruandlusteenuste integratsioon

Kui valite aruandlusteenuse faili (.rdl) ja paremklõpsate seda, et vaadata kontekstimenüüd, siis aruandlusteenustele omaseid ikoone ei kuvata.

SQL-i aruandlusteenuste lisandmoodul loob uued kaustad ja failid kausta %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\images. Pärast kohapealset versioonitäiendust kopeeritakse need failid ja kaustad kausta %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\ vastavatesse asukohtadesse, kuid nendele kaustadele ja failidele määratakse valed ACL-id, mis takistavadki aruandlusteenustel oma ikoonide õigesti kuvamist.

Selle probleemi vältimiseks võite aruandlusteenuse veebiosade versiooni täiendada enne SharePoint 2010 toodete kasutuselevõtmist versiooniks SQL 2008 R2. Nii saate vältida ACL-iga seotud probleemi, mis ilmneb versioonitäienduse ajal juhul, kui kasutate aruandlusteenuste veebiosade varasemaid versioone.

Kui aga see probleem ilmneb pärast SharePoint 2010 toodete kasutuselevõtmist, võite muuta lisatud kaustade ACL-e, et ikoonide kuvamine oleks lubatud. Kausta ACL-id tuleb värskendada serveris, kui soovite määrata rühmale Kasutajad lugemisõiguse järgmistes kaustades:

 • ReportServer

 • lg_ReportServer

ACL-ide uuestimääramine võib osutuda vajalikuks, kui SQL 2008 R2 versiooni aruandlusteenuste komponendid installitakse või täiendatakse pärast seda, kui SharePoint 2010 tooted on serverisse installitud või seal kasutusele võetud.

Dokumendi paigutus

Microsoft Office 2010 dokumentide paigutus võib Windows Vistas ja Windows 2008 Serveris olla operatsioonisüsteemidega Windows XP ja Windows 7 võrreldes erinev.

Microsoft Office 2010 sisaldab mitmete operatsioonisüsteemis Windows 7 saadaolevate fontide uusimaid versioone. Siiski ei saa Office 2010 neid fonte installida operatsioonisüsteemis Windows Vista ega Windows 2008 Server, kuna nendes operatsioonisüsteemides on need fondid kaitstud. Selle tulemusena võidaksegi Office 2010 dokumentide paigutus kuvada nt operatsioonisüsteemis Windows 7 ja Windows Vista erinevalt.

Selle probleemi lahendab Windows Vista ja Windows Server 2008 värskendus. See värskendus eemaldab teatud fondifailidelt süsteemifaili kaitse.

NB! Kasutajad, kes on juba Office 2010 installinud operatsioonisüsteemi Windows Vista või Windows 2008 Server ja soovivad võtta kasutusele fontide uusima versiooni, peavad esmalt desinstallima tarkvarakomplekti Office 2010 ja seejärel installima Windowsi värskenduse enne Office 2010 installimist.

Selle värskenduse installimiseks järgige Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklis "http://support.microsoft.com/kb/980248" olevaid juhiseid.

Lehe algusesse

Kõik serverid (keelekohased probleemid)

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Installimine

FAST Search Serveri konfigureerimine nurjub itaaliakeelse Win2k8 SP2 X64 puhul

Installijärgne konfiguratsioon nurjub. Kuvatakse järgmine tõrge.

Exception -  : Exception - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML Validation error: L'attributo 'modifiedTime' non è valido. Il valore '2010-04-16T14.35.48Z' non è valido per il tipo di dati 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime' - La stringa "2010-04-16T14.35.48Z" non è un valore XsdDateTime valido.
   in Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation..ctor(String deploymentXML)

Tõlge eesti keelde
Erand –: Erand – Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML-i valideerimisviga: Atribuut modifiedTime ei sobi. Väärtus 2010-04-16T14 .35.48 Z ei sobi andmetüübi http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime väärtuseks – String "2010-04-16T14.35.48Z" XsdDateTime ei sobi väärtuseks.
   Fail: Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation .. ctor (String deploymentXML)

Lahendus: installige Win2k8 SP2 asemel Win2k8 R2.

Teise võimalusena kustutage fail C:\FASTSearch\etc\deployment.xsd.

Kui seda faili ei leita, siis skeemi valideerimist ei sooritata.

FAST Searchi keskuse installimine

Jaapanikeelses operatsioonisüsteemis nurjub skripti "ReplaceDefaultCertificate.ps1" abil FAST Searchi vaikesertifikaadi asendamine uue sertifikaadiga.

Lahendus

 1. Looge faili varukoopia.

 2. Asendage vale väärtus "-eq" uue väärtusega "-eq" ja salvestage.

Märkus. Seda toimingut ei soovitata sooritada tootmiskeskkondades, kuna selle faili muutmise korral ei saa seda enam hiljem paigata. Paikamisega ei saa seda hiljem enam asendada.

Lehe algusesse

Hõlbustusplatvorm

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

MOSS-i veebianalüütika veebiosa

Selleks, et veebianalüütika veebiosa töötaks õigesti, peab otsinguteenuse rakendus (SSA) töötama ja funktsioon Otsi sisu peab olema analüüsitud.

Mõlemad järgmised veebianalüütika veebiosa andmetüübid sõltuvad otsinguteenuse rakenduse tööst:

 1. andmetüüp "Sisu" peab kutsuma otsingu funktsiooni Turbekärpimine;

 2. andmetüüp "Päringud" kasutab kasutaja sooritatud otsingutest kogutud andmeid. 

Kui veebiosas kuvatakse teade "No Result to Show" (Kuvatavaid tulemeid pole), siis võib selle põhjuseks olla otsinguteenuse rakenduse puudumine.

Kui veebiosas kuvatakse teade "Andmete allalaadimisel ilmnes tõrge ", siis võib selle põhjuseks olla asjaolu, et sisuanalüüs on tegemata.

Selleks, et kontrollida kas otsing töötab, sooritage saidil mõned lihtsamad otsingupäringud, ja vaadake seejärel ULS-logidest lisateavet nende olukordade kohta.

Kui SSA ei tööta, avage Administreerimiskeskus –> Teenuserakenduste haldamine või kasutage otsinguteenuse rakenduse loomiseks pargikonfigureerimisviisardit.

Kui SSA töötab, kuid analüüsi pole tehtud, avage leht Teenuserakenduste haldamine ja hallake SSA-d (tõstke SSA esile ja klõpsake lindil nuppu Halda). Vaadake, kas analüüsiajalugu sisaldab mingit teavet (ajalugu või tõrkeid). Klõpsake vasakpoolse navigeerimispaani jaotises Analüüsimine linki Sisuallikad ja avage leht Sisuallikate haldamine. Vaikimisi kuvatakse loendis väärtus Kohalikud SharePointi saidid (või mõned muud sisuallikad). Klõpsake sisuallika nime, valige ripploendis väärtus Käivita täielik analüüs ja oodake, kuni analüüsimine lõpule viiakse.

Pärast ülalmainitud paranduste tegemist käivitage veebianalüütika veebiosa vahemälu tühjendamiseks käsk IISReset ja laske andmed uuesti tuua.

Lehe algusesse

Teenus Business Connectivity Services

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

Teenused Excel Services ja Access Services

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

Ettevõtte sisuhaldus

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

IME

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

IME (JPN)

SharePointi sõnastik installitakse ainult IME uusima versiooni jaoks.

Kui kasutaja installib versioonid Office 2007 IME ja Office 2010 IME ning SharePointi sõnastiku, siis installitud sõnastik registreeritakse ainult versioonis Office 2010 IME.

Lehe algusesse

Mobiilsus

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

Office 2010 veebirakendused

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Laadid

Dokumenditeegi jaoks seatud lokaat <> inglise keeles.

Kui kasutada WAC Wordi redaktorit teksti loomiseks varem mittekasutatud valmislaadiga (nt Pealkiri 4), siis on laadi definitsioon sama, mis inglise keeles.

Enne keelekohaste dokumentide redigeerimist tehke järgmist:

 1. Määrake saidi lokaat.

 2. Sulgege brauser.

 3. Käivitage käsk IIS Reset.

Lehe algusesse

Project Server 2010

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

SharePointi äriteave

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Installimine

Kas koos PerformancePointi teenusepaketi 2. beetaversiooniga tuleb installida ka mõni taaslevitatav SQL Server?

Kui plaanite luua ühenduse analüüsiteenuste andmeallikatega (ehk kui valite installisuvandi Täpsem), peate installima funktsioonipaketi December 2008 Feature Pack for Microsoft SQL Server 2005. See funktsioonipakett sisaldab kahte nõutavat komponenti: ADOMD.NET ja haldusobjektide komplekti (XMO – Management Objects Collection). Selle funktsioonipaketi allalaadimiseks avage sait: Feature Pack for Microsoft SQL Server 2005 – December 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157389).

Installimine

Kui täiendate versiooni Microsoft Office SharePoint Server 2007 versiooniks Microsoft SharePoint Server 2010, ei pruugita teatud tüüpi veebiosade nimesid uuendada.

Rakenduses SharePoint Server 2007 loodud tootluse võtmenäitajaid (KPI-sid) nimetatakse rakenduses SharePoint Server 2010 olekuindikaatoriteks. Rakenduses SharePoint Server 2007 loodud KPI üksikasju nimetatakse rakenduses SharePoint Server 2010 olekuindikaatorite üksikasjadeks. KPI-d ja KPI üksikasjade aruanded luuakse nüüd rakenduses PerformancePointi Armatuurlaua kujundaja.

Lahendus: puudub.

Installimine

Mida peab SharePointi saidi administraator teadma PerformancePointi teenusepaketi 2. beetaversioonis uue aruandluskeskuse saidi loomisest, kui versiooni täiendamiseks on kasutatud andmebaasi manustamise meetodit?

Et sait kasutaks uut juhtlehte, redigeerige enne avaldamist aruandluskeskuse saidi mallile vastavat faili ONet.XML. Sellega tagatakse, et kui kasutajad loovad uusi aruandluskeskuse saite, siis need saidid kasutavad uut juhtlehte.

Installimine

Kui Armatuurlaua kujundaja avatakse, ei pruugita seotud SharePointi loendeid (nt PerformancePointi sisu ja andmeühendused) automaatselt laadida.

See probleem võib ilmneda teatud turbesätete SharePoint Serveri konfiguratsiooni teatud väärtuste korral. Kui turbesätted on konfigureeritud nii, et FQDN InternetSecurityManager.MapUrlToZone tagastab veebisaidiaadressi (URL) Interneti-URL-ina. MapZoneToUrl-i lubatud tagastusväärtused on Local (Kohalik), Intranet (Sisevõrk), Trusted (Usaldusväärne), Internet või Restricted (Piiratud). Kui valitud on väärtus Internet, ei laadita vajalikke SharePointi loendeid. See võib ilmneda ka juhul, kui URL-i asemel kasutatakse IP-aadressi.

Lahendus: tehke ühte järgmistest.

 • Määrake õige SharePoint Serveri URL. Selleks klõpsake vaate Backstage nuppu ja siis käsku Kujundaja suvandid. Klõpsake vahekaarti Server ja siis määrake SharePoint Serveri URL. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 • Lisage FQDN ja IP-aadress usaldusväärsete saitidena.

Installimine

Kasutajad ei leia menüüs Start rakendust Armatuurlaua kujundaja.

Kui täiendada versiooniks PerformancePointi teenusepakett rakenduses Microsoft SharePoint Server 2010, ei eemaldata menüüst Start PerformancePointi Armatuurlaua kujundaja varasemaid versioone.

Lahendus: tehke järgmist.

 1. Otsige menüüs Start üles Armatuurlaua kujundaja varasem versioon. Selleks liikuge ühte või mõlemasse järgmistest kohtadest.

  • Klõpsake nuppu ja käske Start > Programmid (või Kõik programmid) > Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 > Armatuurlaua kujundaja (Dashboard Designer).

  • Klõpsake nuppu ja käske Start > Programmid (või Kõik programmid) > PerformancePoint Services for SharePoint > Armatuurlaua kujundaja (Dashboard Designer).

 2. Paremklõpsake rakendust Armatuurlaua kujundaja ja siis klõpsake käsku Kustuta.

 3. Installige ja käivitage Armatuurlaua kujundaja uusim versioon.

Installimine

Versiooni Microsoft SharePoint Server 2010 kasutusele võtmisel ei pruugita KPI veebiosas kuvatavate olekuindikaatorite madalaima taseme liikmeid õigesti kuvada.

See võib ilmneda KPI veebiosade korral, millel on mitu veergu ja mis loodi rakenduses Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Lahendus.

Eemaldage KPI veebiosast kõik veerud peale ühe ja lisage need uuesti aruandes. Seejärel peaks madalaima taseme liikmed olema õigesti kuvatud.

Installimine

Võimalik, et kui võtate PerformancePoint Services 2010 beetaversiooni asemel kasutusele lõppversiooni, peate loendiüksuse loomise lubamiseks faili web.config käsitsi konfigureerima.

Kui võtate PerformancePoint Services beetaversiooni asemel kasutusele lõppversiooni, siis loendiüksuse komponente sisaldav jaotis eemaldatakse. Seega nurjuvad kõik uue loendiüksuse loomise katsed.

Lahendus: kustutatud jaotise taastamiseks muutke faili web.config sisu järgmiselt.

 1. Sisestage siltide "configsections" vahele järgmine kood:

<sectionGroup name="Bpm">
<section name="FCODaoProviders" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
</sectionGroup>

 1. Sisestage lõppsildi "configuration" (/configation) ette järgmine kood:

<Bpm>

<FCODaoProviders>

<add key="DashboardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DashboardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="DataSourceSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DataSourceSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="FilterSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.FilterSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="IndicatorSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.IndicatorSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="KpiSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.KpiSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ReportViewSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ReportViewSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ScorecardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ScorecardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

</FCODaoProviders>

</Bpm>

Märkus. Kõik loendiüksused, mida olete proovinud toote täiendatud versioonis luua, kaasatakse jaotisse "Bpm".

Andmeallikad

PerformancePoint Services 2010 ei toeta SAP BW ühendust.

Lahendus puudub.

Andmeallikad

Kui andmed sisaldavad ISBN-identifikaatoreid, mille esimene number on tavaliselt null, siis see null jäetakse ISBN-i ID-l ära.

Lahendus: asendage ISBN-i ID algusnull tähemärgiga.

Andmeallikad

Miks kuvatakse teenuserakenduse kustutamise katsel tõrketeade?

Kui proovite kustutada sõltuvat puhverserverit kasutavat teenuserakendust, kuvatakse tõrketeade.

Lahendus: kustutage esmalt teenuserakenduse puhverserver ja seejärel teenuserakendus. Nende kustutamiseks esmalt valige soovitud üksus ja seejärel kustutage see lindi kaudu.

Andmeallikad

Miks ei saa PerformancePointi teenusepaketis luua ega redigeerida Excel 2007 töövihikut?

Kui Excel 2007 töötab 64-bitises operatsioonisüsteemis, ei saa töövihiku andmeallikaid luua ega redigeerida. Neid funktsioone toetatakse ainult järgmistes keskkondades:

 • 32-bitine operatsioonisüsteem: Office 2007 Office 14

 • 64-bitine operatsioonisüsteem: Office 14 (x64)

Andmeallikad

Kui teile kuvatakse tõrketeade, kui proovite Excel Web Applicationi töövihikut andmeallikana kasutada, olete arvatavasti installinud Exceli klõpskäivitusversiooni. Tõrketeade sisaldab teksti selle kohta, et Excelit pole installitud.

Vastus: Microsoft Excel Web Appi töövihikuid, mis kasutavad Office 2010 (virtualiseeritud) klõpskäivitusversiooni, ei saa teenuses PerformancePoint Services andmeallikana kasutada.

Lahendus

Kasutage Excel 2010 tavalist ehk jaemüügiversiooni.

Andmeallikad

Kui koostate analüüsiaruande, mis kasutab lisandmoodulit PowerPivot andmeallikana ja proovite seejärel kasutada seda aruannet juhtpaneelil, võidakse teil paluda sisestada kasutaja mandaat ning kuvada tõrketeade.

Kui soovite teenuse PerformancePoint Services analüüsiaruande andmeallikana kasutada lisandmoodulit PowerPivot, peate esmalt installima Windowsi kiirparanduse (vt teabebaasi (KB) artiklit 975954).

Aruanded

PerformancePointi veebilehe aruannet ei kuvata õigesti.

See võib ilmneda juhul, kui veebilehe aruande jaoks kasutatav veebisaidi aadress (URL) on pikem kui 2048 märki (teatud brauserites suurim lubatud pikkus).

Vt ka:

http://support.microsoft.com/kb/q208427/.

Lahendus: pöörduge URL-i lubatud pikkuse kontrollimiseks IT-administraatori poole. Vajadusel kasutage lühemat URL-i.

Tulemuskaart

Tühje lahtreid sisaldavad tulemuskaardi liitmised ei kuva oodatud tulemusi. See tähendab tühjade lahtrite puhul ei kuvata väärtuseks null.

Lahendust pole.

Tulemuskaart

Tulemuskaardi mõni veerg on liiga lai või sisaldab arvväärtusi, mis kattuvad näidikutega.

See võib ilmneda, kui näidik kuvatakse brauseris (sh Internet Explorer, Mozilla Firefox või Safari) esimest korda.

Lahendus: esmalt värskendage armatuurlaua leht. Tulemuskaart peaks nüüd õigesti kuvatud olema. Kui see pole nii, juurutage armatuurlaud uuesti.

Tulemuskaart

Kui kasutajad laiendavad dimensiooniliikmeid PerformancePointi tulemuskaardil, mis on ühendatud analüütilise diagrammi või analüüsitabeliga, ilmneb tõrketeade.

See probleem võib ilmneda juhul, kui ühendus on loodud SharePointi saidil redigeerimisrežiimi kaudu või SharePoint Designeris.

Lahendus: tehke ühte järgmistest.

 • Värskendage armatuurlaua leht.

 • Kustutage tulemuskaardi ja analüütilise diagrammi või analüüsitabeli vaheline ühendus. Siis looge ühenduse uuesti PerformancePointi Armatuurlaua kujundaja abil.

Tulemuskaart

Kui täiendate versiooni Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 SP3 versiooniks PerformancePointi teenusepakett rakenduses Microsoft SharePoint Server 2010, võidakse tulemuskaartidel kuvada tühje või valesid näidikuid.

See probleem võib tuleneda KPI-de tulemuslikkuse uuest arvutusviisist.

Lahendus: avage PerformancePointi Armatuurlaua kujundajas tulemuskaartidel kasutatavate KPI-de ribajaotuse sätted ja muutke neid. Salvestage muudatused SharePoint Serveris ja juurutage armatuurlauad uuesti.

Tulemuskaart

Kui kasutajad lisavad mõne marginaali eesmärk-KPI-le, mida on PerformancePointi tulemuskaardil kasutatud mitu korda, siis marginaal kuvatakse eesmärk-KPI igal ilmnemisjuhul.

See probleem võib ilmneda ka juhul, kui tulemuskaardil on KPI-de all loetletud erinevad dimensiooniliikmed. Põhjus on selles, et KPI-d on kordumatult tuvastatavad nende nime järgi, mitte tulemuskaardi lahtrite järgi, kus KPI-d asuvad.

Lahendus: kasutage tulemuskaardi iga eesmärk-KPI jaoks kordumatud nime.

Tulemuskaart

Kui Dashboard Designeris on tulemuskaart avatud ja proovite lisada tulemuskaardi lahtrisse kommentaari, kuvatakse teade tundmatu tõrke ilmnemise kohta.

See tõrketeade võidakse kuvada juhul, kui teenusepaketi PerformancePoint Services administreerimiskeskuse sätetes pole valitud väärtust Luba kommentaarid.

Lahendus: puudub

Tulemuskaart

Kui lisada tulemuskaardi lahtrisse kommentaar, siis määratakse kommentaari autoriks i:Anonymous first time only. Miks ei kuvata kommentaari autorite loendis kasutajakontot?

Kui teile on määratud teenusekomplektis PerformancePoint Services vastavad õigused, kuid pole SharePointi sisse logitud, siis PerformancePoint Services autendib teid tulemuskaardi kommentaaride autorite tuvastamisel automaatselt vastavalt teie Windowsi mandaadile. See probleem ilmneb juhul, kui kontole Anonüümsed kasutajad on antud juurdepääs SharePointi saidile. Võtke arvesse, et see automaatne autentimine mõjutab ainult tulemuskaardi kommentaaride autorite tuvastamist.

Lahendus: värskendage seda lehte ja teie kasutajakonto tuvastatakse.

Andmeallikad

Tulemuskaartidel, mis kasutavad ajateavet kasutama konfigureeritud tabelandmeallikaid, võidakse kuvada ebatäpset teavet, sõltuvalt SharePoint Serveris määratud ajavööndist.

Kui loote tabelandmeallika (nt SharePointi kohandatud loendi) ja kasutate kuupäeva-/kellaajaveergu, siis loendisse lisatud väärtused salvestatakse vaikimisi UTC-ajavööndi järgi. Seda ka juhul, kui asute mõnes muus ajavööndis. Kui konfigureerite selle andmeallika kasutama ajateavet, peavad kõik sisendväärtused kasutama UTC-ajavööndit. Muul juhul võidakse seda andmeallikat kasutavatel tulemuskaartidel kuvada valet teavet.

Lahendus: veenduge, et kõik tabelandmeallikad, mis sisaldavad kuupäeva-/kellaajaväärtusi, kasutaksid UTC-ajavööndit.

Andmeallikad

Armatuurlaua kujundajas KPI uuesti avamisel pole selle andmeallikas paanil Üksikasjad kuvatud.

Kui avate PerformancePointi Armatuurlaua kujundajas oma tööruumis ühe või mitu KPI-d uuesti, siis andmeallikaid, mida need KPI-d kasutavad, ei avata tööruumis automaatselt.

Lahendus: otsige üles andmeallikad, mis neid KPI-sid kasutavad, siis topeltklõpsake neid tööruumis avamiseks. Seejärel kasutage iga KPI jaoks sobiva andmeallika valimiseks paani Üksikasjad loendit Andmeallikad.

Andmeallikad

Kui loote tulemuskaarte, analüütilisi diagramme või analüüsitabeleid, mis kasutavad tööriistas PowerPivot for Excel 2010 talletatud andmeid, ei saa nimega hulki kasutada.

Tööriistaga PowerPivot for Excel 2010 loodud nimega hulki saab kasutada ainult Exceli failis, kus need loodi.

Lahendus: puudub

Andmeallikad

Armatuurlaua kasutajad ei saa kasutada käske Mine süvitsi, Mine üldiseks, Kuva üksikasjad sellise tulemuskaardi, analüütilise diagrammi või analüüsitabeli korral, mis kasutavad tööriistas PowerPivot for Excel 2010 talletatud andmeid.

See probleem võib ilmneda, sest tööriist PowerPivot for Excel 2010 ei toeta kasutajahierarhiaid.

Lahendus: puudub

Andmeallikad

KPI-sid, mis on loodud tööriista PowerPivot for Excel 2010 abil, ei saa olekuindikaatoritena rakendusse Microsoft SharePoint Server 2010 importida.

KPI-sid saab tööriista PowerPivot for Excel 2010 abil luua, aga neid KPI-sid ei saa andmekuupi salvestada.

Lahendust pole

Andmeallikad

Liikmeatribuudid pole saadaval analüüsiaruannetes ja tulemuskaartidel, mis kasutavad andmeallikana tööriista PowerPivot for Excel 2010.


PowerPivot for Excel 2010 ei esita andmekuubis liikmeatribuute.

Andmeallikad

Teatud analüüsiaruannetes ja tulemuskaartidel ei kuvata andmekuubis rakendatud arvuvormingut.

See probleem ilmneb tulemuskaartide, analüütiliste diagrammide ja analüüsitabelite korral, mis kasutavad tööriistas PowerPivot for Excel 2010 olevaid andmeid. Mõõteväärtustele rakendatud vormingut ei kanta üle PerformancePointi aruannetesse ja tulemuskaartidele.

Andmeallikad

Kui proovite kuvada pilti ruudustikvaates, kuvatakse püsiprogrammeeritud URL, kuid mitte tegelikku pilti.

PerformancePointi teenusepakett ei saa kuvada pilte, mis on toote dimensiooniatribuutidega lingitud püsiprogrammeeritud URL-ide kaudu.

Lahendus: kasutage aruande loomiseks SQL Serveri aruandlusteenuseid (SSRS) ja siis linkige see aruanne PerformancePoint teenusepaketi armatuurlaudades SSRS-aruandena.

Andmeallikad

Strateegilise kaardi kujundi taustavärv ei muutu KPI tulemuslikkuse muutudes.

See probleem võib ilmneda, kui tulemuskaardi KPI kasutab ajateavet.

Lahendus: puudub

Andmeallikad

Tulemuskaardi lahtrites kuvatakse arvväärtuste asemel tõrketeateid.

Need tõrked võivad ilmneda tulemuskaartidel, mis kasutavad andmekuubis arvutatud liikmeid (nt liikmeid, mis kasutavad ajateabe valemeid, dimensioonifiltreid või arvutatud mõõte). See tõrge võib ilmneda ka juhul, kui KPI mõõtude liitmise vaikesätte väärtus on Liida.

Lahendus: tehke ühte järgmistest.

 • Ärge kasutage tulemuskaartidel arvutatud kuubimõõte. Selle asemel valige mõni muu mõõde dialoogiboksi Mõõdete andmeallika vastendus kaudu. Selleks tehke järgmist.

  1. Topeltklõpsake tööruumibrauseris KPI-d, mis kasutab arvutatud kuubimõõtu. Seejärel otsige rea Tegelik veerg Andmete vastendamine ja topeltklõpsake lahtris olevat hüperteksti. Dialoogiboks Mõõdete andmeallika vastendus avaneb.

  2. Jaotises Mõõdu valimine kasutage mõõdu valimiseks ripploendit.

  3. Dialoogiboksi Mõõdete andmeallika vastendus sulgemiseks klõpsake nuppu OK. Seejärel paremklõpsake tööruumibrauseris muudetud KPI-d ja siis klõpsake käsku Salvesta.

  4. Topeltklõpsake tööruumibrauseris tulemuskaarti, mis sisaldab muudetud KPI-d. Klõpsake lindimenüüd Redigeeri ja siis nuppu Värskenda. Tulemuskaart peaks õigesti renderdatud olema.

  5. Paremklõpsake tööruumibrauseris muudetud tulemuskaarti ja siis klõpsake käsku Salvesta.

 • Konfigureerige KPI mõõtude liitmine dialoogiboksi Mõõdete andmeallika vastendus abil. Selleks tehke järgmist.

  1. Topeltklõpsake tööruumibrauseris KPI-d, mis kasutab arvutatud kuubimõõtu. Seejärel otsige rea Tegelik veerg Andmete vastendamine ja topeltklõpsake lahtris olevat hüperteksti. Dialoogiboks Mõõdete andmeallika vastendus avaneb.

  2. Jaotises Liikmete liitmisalus kasutage ripploendit ühe järgmistest suvanditest valimiseks: Summa, Miinimum, Maksimum, Kogus või Keskmine.

  3. Dialoogiboksi Mõõdete andmeallika vastendus sulgemiseks klõpsake nuppu OK. Seejärel paremklõpsake tööruumibrauseris muudetud KPI-d ja siis klõpsake käsku Salvesta.

  4. Topeltklõpsake tööruumibrauseris tulemuskaarti, mis sisaldab muudetud KPI-d. Klõpsake lindimenüüd Redigeeri ja siis nuppu Värskenda. Tulemuskaart peaks õigesti renderdatud olema.

  5. Paremklõpsake tööruumibrauseris muudetud tulemuskaarti ja siis klõpsake käsku Salvesta.

Andmeallikad

Kui Armatuurlaua kujundaja loendist andmeallika valimisel kuvatakse ootamatut tõrget kajastav teade, on võimalik, et ilmnes tagasiühilduvusega seotud teadaolev probleem.

Lahendus

Kui soovite luua Armatuurlaua kujundajas ühenduse teenuse Excel Services 2007 töövihikuga, peate selle üksuse nime käsitsi sisestama. Varasemas versiooni töövihikut ei kuvata andmeallikate ripploendis automaatselt.

Armatuurlaua kujundaja

Operatsioonisüsteemis Windows 7 (64-bitine): kui proovite analüüsiaruande kuva suurendada, muutes Armatuurlaua kujundaja suurust, siis muudetud suurusega aruanne renderdatakse halvasti.

Lahendus

Pärast suuruse muutmist minimeerige ja taastage Armatuurlaua kujundaja aken.

Armatuurlaua kujundaja

Armatuurlaua kujundajas KPI uuesti avamisel pole selle andmeallikas paanil Üksikasjad kuvatud.

Kui avate PerformancePointi Armatuurlaua kujundajas oma tööruumis ühe või mitu KPI-d uuesti, siis andmeallikaid, mida need KPI-d kasutavad, ei avata tööruumis automaatselt.

Lahendus: otsige üles andmeallikad, mis neid KPI-sid kasutavad, siis topeltklõpsake neid tööruumis avamiseks. Seejärel kasutage iga KPI jaoks sobiva andmeallika valimiseks paani Üksikasjad loendit Andmeallikad.

Armatuurlaua kujundaja

Hierarhiapuus ilmneb tõrge, kui proovitakse analüüsida mittekuubiandmeid (andmeid, mis pole SQL Serveri analüüsiteenuste mitmedimensioonilises andmebaasis).

Hierarhiapuud saab kasutada ainult analüüsiteenuste andmeallikatega. Seda ei saa kasutada järgmistest allikatest toodud andmetega:

Excel Services, import Exceli töövihikust, SharePointi loend, SQL Serveri tabel või muud kohandatud andmeallikad.

See tõrge ilmneb, kui KPI tegelik või sihtarvutuse väärtuseks on seatud Andmeväärtus.

Lahendus: ärge seadke analüüsiteenusteväliste andmeallikate jaoks arvutustüübiks Andmeväärtus.

Armatuurlaua kujundaja

Pärast käskude Pivot ja Decomp valimist ilmneb hierarhiapuus töötlemata erand (tõrkekood 20604).

See tõrge ilmneb, kui liigendate aruande, mis sisaldab ajateabega arvutatud liikmeid, ja siis proovite analüüsida hierarhiapuus andmeid. Liigendamisel paigutatakse arvutatud liikmed ridadele, mitte veergudele, kus neid saab valideerida.

Lahendus: ärge liigendage aruannet, mis sisaldab ajateabega arvutatud liikmeid, sest need liikmed peavad jääma veergudesse.

Armatuurlaua kujundaja

Armatuurlaua kujundajas võib käsu Impordi üksused klõpsamisel ilmneda tõrge. Tõrketeade sisaldab järgmist teksti: Kirjutuskaitstud elementi ei saa avaldada.

See tõrge ilmneb juhul, kui tööruumifaili salvestaval kasutajal pole ühe ega mitme SharePointi üksuse redigeerimise õigusi.

Lahendus

Otsige tööruumifailist kõik atribuudid, mille tüüp on ReadOnly. Selleks kasutage otsingustringi: ReadOnly=. Muutke kõigi nende atribuutide, mille väärtus on true (tõene), väärtuseks false (väär). Pärast seda, kui olete need muudatused tööruumifaili salvestanud, saate need üksused probleemideta importida.

Aruanded

Kui avate analüütilise diagrammi või analüüsitabeli redigeerimiseks PerformancePointi Armatuurlaua kujundajas, pole selle andmeallikas automaatselt saadaval. Armatuurlauaüksus tundub olevat avatud, kuid andmeallikat ei kuvata paanil Üksikasjad. Lisaks ei saa te paanil Üksikasjad laiendada üksusi Mõõdud, Mõõtmed, Nimega komplektid ega muid üksusi.

See käitumine võib ilmneda siis, kui armatuurlauaüksuse kasutatav andmeallikas salvestatakse mõnel muul SharePointi saidil või saidikogumi tasemel.

Lahendus: laadige andmeallikas käsitsi, avades selle Armatuurlaua kujundajas. Andmeallikas kuvatakse ja ühendatakse õigesti, kui andmeallikas ja analüütiline diagramm või analüüsitabel asuvad samas tööruumis.

Armatuurlaua kujundaja

Kui proovite esimest korda käivitada ja installida PerformancePointi Armatuurlaua kujundajat Mozilla Firefoxi abil, võidakse kuvada tõrketeade.

Tõrketeates on kirjas, et rakendust ei saa alla laadida ja rakendusel puuduvad nõutavad failid. See probleem võib ilmneda, kui arvutisse pole installitud rakendust Microsoft .NET Framework Assistant 1.1.

Lahendus: installige rakendus Microsoft .NET Framework Assistant 1.1.

Dashboard Designer

Vahel harva võib juhtuda, et Dashboard Designeri mitte-ingliskeelses (tõlgitud) versioonis kuvatakse mõnedes dialoogides ingliskeelne tekst.

Lahendus: selle probleemi lahendamiseks käivitage Dashboard Designer uuesti.

Dashboard Designer

Kuidas takistada pesastatud kerimisribade kuvamist avaldatud aruandes?

See probleem ilmneb aruannetes, mis loovad ühenduse teenusepaketi Excel Services aruandes olevate andmetega. Kui proovite seda tüüpi aruannet SharePointis avada, kuvatakse dialoog, mis sisaldab järgmist teksti: s soovite lubada selles töövihikus välisandmete päringud?. Kui klõpsate dialoogi sulgemiseks nuppu Jah, siis kuvatakse aruanne koos täiendavate kerimisribadega.

Lahendused

Sellel probleemil on kolm lahendust. Esimest lahendust saate rakendada iga kord, kui täiendavad kerimisribad kuvatakse.

 1. Rakendage Dashboard Designeris aruandele atribuut Auto-size (Automaatne suurus).

 2. Konfigureerige teenusepaketti Excel Services nii, et aruande avamisel seda dialoogi ei kuvataks.

 3. Looge armatuurlaud Dashboard Designeri asemel SharePoint Designeris ja kasutage teenusepaketi PPS Excel Services veebiosa asemel hoopis teenusepaketi Excel Services veebiosa.

Aruanded (strateegiline kaart)

Kui Armatuurlaua kujundajas strateegilise kaardi tüüpi aruande koostamisel kuvatakse tõrketeade, võib selle põhjuseks olla asjaolu, et teil on installimata Microsoft Visio õige versioon.

Arvutisse peab olema installitud PerformancePointi armatuurlaua kujundajaga ühilduv Visio versioon.

 • Kui kasutate Armatuurlaua kujundaja 64-bitist versiooni, siis tuleb teil installida rakenduse Microsoft Visio 2010 64-bitine versioon.

 • Kui kasutate Armatuurlaua kujundaja 32-bitist versiooni, siis tuleb teil installida rakenduse Microsoft Office Visio 2007 või Microsoft Visio 2010 32-bitine versioon.

Lehe algusesse

SharePoint Designer 2010

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

SharePoint Server 2010 põhiressursid

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Profiili sünkroonimist autonoomse installi puhul ei toetata.

Kasutage sama tulemuse saamiseks täielikku installi ja käivitage pargi konfigureerimise viisard.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

AD või LDAP allikaga ei saa ühendust luua.

Selleks, et AD puhul kasutada astmelist sünkroonimist, peab ühendust loova konto (määratud ühenduse loomise ajal) olema AD-s DirSynci õigused. Need õigused ei luba AD-sse kirjutamist, kuid lubavad kontol taotleda/sooritada astmelisi päringuid, võimaldades astmelise sünkroonimise tõrgeteta töötamist. Sarnased õigused (muudatuste logi lugemise jaoks) on nõutavad toetatud LDAP-serverite jaoks, kui muudatuste logi saab LDAP-serveri jaoks seadistada.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

SharePointi administraator on loonud ühenduse (nt olid OÜ1 ja OÜ2 valitud). AD/LDAP administraator lisab näiteks mõne ümberkonfigureerimis- või hankimisstsenaariumi tõttu AD/LDAP-is veel OÜ-sid. SharePointi administraator redigeerib mingil põhjusel ühendust, laiendab ümbrisepuud ja klõpsab nuppu OK. AD/LDAP-i lisatud uued OÜ-d valitakse automaatselt ilma teavitamata. Järgmistel importimistel tuuakse nende OÜ-de kasutajad/rühmad.

Kontrollige alati, millised OÜ-d on valitud. Kui tuuakse kasutajad/rühmad, keda ei oleks pidanud importima, tühistage OU valimine ja/või kustutage need administreerimiskeskuse kasutajaprofiilide halduse UX-i kaudu.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Ühenduse loomine võib olla keerukas või aeglane.

Näide:

AD-ühenduse loomine

 1. Avage kasutajaprofiili rakendusehalduse leht: Administreerimiskeskuse sait –> Rakendusehaldus –> Teenuserakenduste haldamine, klõpsake käsku UPA (Kasutajaprofiili rakendus) ja siis nuppu Halda.

 2. Klõpsake kasutajaprofiili rakendusehalduses ühenduse haldamise lehe avamiseks käsku Konfigureeri sünkroonimisühendused.

 3. Klõpsake ühenduse redigeerimise lehe avamiseks käsku Loo uus ühendus.

  1. AD-st profiilide importimiseks klõpsake käsku Ühenduse tüüp: Active Directory.

  2. Sisestage teave ühenduse kohta.

  3. Klõpsake nuppu OK. (Olge kannatlik, kuna selle toimingu sooritamiseks võib veidi aega kuluda.)

  4. Kui ühendus on loodud, siis suunatakse see leht ümber ühenduse haldamise lehele ja see ühendus lisatakse ühenduse haldamise lehe loendisse.

 4. (Valikuline) Saate ühendusele seada välistamise filtri, et välistada teatud kasutajate/rühmade importimist MOSS-i.

  1. Valige ühenduse haldamise lehel ühendus, millele soovite välistamise filtri seada ja paremklõpsake käsku Edit Connection Filter (Redigeeri ühendusfiltrit).

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Kõik atribuutide vastendused on tugevalt tüübiga seotud. Näiteks ei saa profiilisalves vastendada AD-atribuuti, mille tüüp on string, atribuudiga, mille tüüp on täisarv.

Kustutage atribuut ja looge see uuesti sama nimega ja õige tüübiga. Selle tulemuseks on andmekadu versiooni täiendamise korral, kuid need andmed saab taastada pärast atribuudi ja allika (nt AD) uuesti vastendamist ja sünkroonimist. Kuna varasemates versioonides polnud eksportimine lubatud, peaksid vastendatavad andmed selles välissalves saadaval olema.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Eksportige ja hoidke turvalises kohas krüptimisvõtit, mida on vaja kõikide teisaldamise ja varundamise/taastamise stsenaariumide jaoks. Nende võtmeteta tuleb täielik sünkroonimine uuesti ette valmistada ja käitada.

TUNGIVALT SOOVITATAV! Eksportige sünkroonimise krüptimisvõti ja salvestage see turvalisse kohta. Kui salvestate võtme turvalisse kohta, saate selle importida ka kõigisse pargis asuvatesse arvutitesse. See toiming lihtsalt lisab teabe nende arvutite registrisse juhuks, kui soovite seda teenust sellesse arvutisse teisaldada.

Kui käivitate profiili sünkroonimise samas arvutis uuesti, siis pole eksportimise/importimise krüptimisvõtit vaja.

 1. FIM-i krüptimisvõtme salvestamine. Avage arvutis, kus töötab profiili sünkroonimise teenus, kaust
  %program files%\Microsoft Office Servers\
  14.0\Synchronization Service\bin
  ja käivitage krüptimisvõtme faili eksportimiseks järgmine käsk:

  • miiskmu.exe /e [faili_nimi] /u:[domeen\kasutaja] [parool], kus

   • /e tähistab faili, kuhu eksporditud võtmed salvestatakse;

   • /u tähistab teenusekontot, mis sisaldab neid võtmeid.

 2. Profiili sünkroonimise teenuse lõpetamine. Profiili sünkroonimise teenuse lõpetamiseks arvutis, kus see töötab, valige saidi Administreerimiskeskuse sait lehel Selle serveri teenuste haldamine arvuti ja klõpsake seda profiili sünkroonimise teenuse peatamiseks. Oodake, kuni profiili sünkroonimise teenus on peatatud.

 3. Profiili sünkroonimise teenuse käivitamine. Valige samal teenuse haldamise lehel mõni muu arvuti ja klõpsake seda profiili sünkroonimise teenuse käivitamiseks.

  • MÄRKUS. Profiili sünkroonimise teenuse olekuks jääb Alustamine. Võimalik, et Windowsi sündmuselogi sisaldab FIM-i sünkroonimise teenuse tõrketeadet, teatud krüptimisvõtme puudumise kohta.

 1. FIM-i krüptimisvõtme importimine. Logige sisse arvutisse, kus profiili sünkroonimise teenus käivitatakse, avage kaust %program files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin ja käivitage krüptimisvõtme importimise jaoks eksportimise krüptimisvõtmes määratud kontos järgmine käsk:

  • miiskmu.exe /I [faili_nimi]
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E},

kus

 • /i tähistab esimeses juhises eksporditud faili nime.

 • (Valikuline). Et kontrollida, kas krüptimisvõti on õigesti imporditud, käivitage järgmine käsk:

  • miiskmu.exe /c
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

 1. Oodake, kuni profiili sünkroonimise teenus uues arvutis käivitatakse.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Kasutajaprofiili sünkroonimise teenus ei järgi tõrkesiirdeparameetreid.

Kasutajaprofiili sünkroonimise teenus sõltub teenuse Forefront Identity Manager (FIM, varasema nimega MIIS) sünkroonimiskomponentidest. Need komponendid kasutavad krüptimis- ja tõrkesiirdemeetmeid, mille kasutamise kohta leiate teavet sellest artiklist.

Kui ilmneb olukord, kus tõrkesiirdeserverit ei valmistatud sünkroonimisteenuse jaoks ette, saab selle teenusega ühendada uue andmebaasi ja sünkroonimisteenus sünkroonib selle allikaga uuesti. Sünkroonimisteenuse andmebaasi kasutatakse nende andmete ettevalmistamiseks, mille allikaks on kas SharePoint või mõni muu Directory allikas. Kuigi ettevalmistamine on aeganõudev, siis uuesti sünkroonimisega ei tohiks andmekadu kaasneda.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739274(WS.10).aspx 

MIISactivate: serveri aktiveerimise tööriist

Aktiveeritakse ooterežiimis server, kus töötab teenus Microsoft® Forefront Identity Manager (FIM) 2010, ja see muudetakse primaarserveriks, kus FIM töötab.

Süntaks

miisactivate [Faili_nimi] [Kasutajanimi {Parool | *}] [/q]

Parameetrid

Faili_nimi

Selle parameetri väärtus on krüptimisvõtit sisaldava faili nimi (sh ka tee).

Kasutajanimi

Selle parameetri väärtus on teenuse Forefront Identity Manager Service mandaat.

MIISactivate toetab järgmisi toiminguid.

• [Domeen\]Kasutajanimi

• [Domeen.com\]Kasutajanimi

• Kasutajanimi@domeen.com

Parool

Teenuse Forefront Identity Manager Service parool. Kui soovite, et küsitaks parooli, lisage tärn (*).

/q

Käivitatakse vaikses režiimis ja dialoogibokse ei kuvata.

/?

Käsuviiba avamisel kuvatakse spikker.

Kommentaarid

 • Kui parooli sünkroonimine on lubatud, peate enne, kui saate ooterežiimis serveri aktiveerida, käivitama paroolimuutmisteate konfigureerimise utiliidi pcnscfg.exe. Paroolimuutmisteate teenus tuleb enne parooli sünkroonimise jätkamist suunata ooterežiimis serverisse.

 • MIISactivate.exe asub kaustas InstallationDirectory\Bin.

 • Utiliidi MIISactivate.exe käivitamiseks on vaja kohaliku administraatori õigusi.

 • Kui utiliidi MIISactivate.exe käivitamisel kuvatakse tõrketeade "Erand: 0x80230443", siis skeemid ei ühti. See võib juhtuda, kui hoolduspakett on rakendatud primaarserverile, kuid mitte töövalmis sekundaarserverile. Töövalmis sekundaarserver tuleb värskendada primaarserveri värskendamiseks kasutatud hoolduspaketti kasutades ja seejärel tuleb utiliit MIISactivate.exe uuesti käivitada.

 • Kui aktiveerite ooterežiimis serveri ja ei saa teenust Synchronization Service Manager käivitada, siis võib selle põhjuseks olla asjaolu, et FIMSyncAdmini rühmad on loodud kohalike, mitte domeenirühmadena. Peate looma uue domeenirühma, käivitama FIM-i installi parandusrežiimis ja määrama uue domeenirühma.

Näide

Varundusserveri, kus töötab FIM, aktiveerimiseks ja selle primaarserveriks, kus töötab FIM, muutmiseks tippige käsk:

miisactivate miis_keys.bin FIMAdmin *

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Kui viiteatribuuti (nt töötaja ülemus) kasutatakse kõigis domeenides ja töötaja ning ülemuse vahel on loodud erinevad ühendused, siis viiteatribuuti ei lahendata. See kehtib kõigi viiteatribuutide (nt Isik – kolleeg, ülemus või kohandatud atribuut Isik) puhul.

Soovitatav on sellest probleemist hoolimata luua ühe kataloogiteenuse metsa kohta üks ühendus. See lubab sünkroonimisteenusel lahendada kõik samas metsas olevad viited.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Sünkroonimine katkestatakse paljude tõrgete ilmnemise tõttu.

Teatud sünkroonimistoimingud põhjustavad ajutisi tõrkeolukordi, mis lõpuks lahendatakse, kui sünkroonimise saab lõpule viia. Keskkondades, kus töödeldakse väga palju objekte, võib tõrgete arv ületada tõrgete vaikelimiidi (5000), mille tõttu sünkroonimine katkestatakse enne kõigi objektide töötlemise lõpuleviimist.

Suurendage tõrgete limiidi väärtust, et seda limiiti ei ületataks ja sünkroonimine saaks kõigi objektide töötlemise lõpule viia. Kui sünkroonimise saab lõpule viia, siis lahendatakse ka kõik ajutised tõrkeolukorrad. Tõrgete limiidi konfigureerimiseks tuleb kirje ErrorLimit (REG_DWORD) lisada järgmise registri alamvõtmesse:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\

CurrentControlSet\Services\miisserver\

Parameetrid

Parameetri väärtuseks on täisarv vahemikus 0–100 000.

 • Väärtus 0 = tõrgete limiidiks seatakse 100 000

 • Väärtus vahemikus 1–99999 = tõrgete limiidiks seatakse määratud arv

 • Väärtus 100000 = tõrgete limiidiks seatakse 100 000

 • Arvust 100 000 suurem väärtus = tõrgete limiidiks seatakse 100 000

 • Võtit pole = seatakse tõrgete vaikelimiit, milleks on 5000

Märkus

Pärast registrivõtme muutmist tuleb teenus FIMSynchronizationService taaskäivitada.

Juurutamine

Mõnes muus keeles OOB-töövoogude versioon pole isegi pärast alamsaidile LPK installimist saadaval.

(Kasutaja on installinud MOSS 2010 ingliskeelse versiooni ja loonud saidikogumiku. Seejärel installis kasutaja jaapani keele jaoks LPK, et kasutada OOB-töövooge jaapani keeles, kuid need pole loodud saidikogumikus saadaval.)

[Üksikasi]
Kui saidikogumi juursait on loodud enne LPK installimist ja muus keeles alamsait on loodud pärast LPK installimist, siis pole OOB-töövoo funktsioon selle LPK keele jaoks alamsaidil saadaval (ja seda ei kuvata saadaolevate töövoogude loendis).

Kui näiteks kasutaja installib SharePoint Serveri ingliskeelse versiooni, loob ingliskeelse saidikogumi ja seejärel installib jaapani keele jaoks LPK ja loob jaapanikeelse alamsaidi,
ei kuvata jaapanikeelset OOB-töövoogu seni, kuni ta aktiveerib saidikogumi sätete lehel funktsiooni Workflows (Töövood).
Kui aga ingliskeelne saidikogum luuakse pärast jaapani keele jaoks LPK installimist, on jaapanikeelne OOB-töövoog saadaval.

Funktsiooni aktiveerimise ajal teisaldatakse töövoofailid kausta _catalog. Seega, et kasutajad saaksid kasutada installitud OOB-töövoo funktsiooni, peavad nad lehe Site Collection Settings (Saidikogumi sätted) menüüs Site Settings (Saidi sätted) funktsiooni Workflows (Töövood) esmalt desaktiveerima ja siis uuesti aktiveerima.

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Kasutajaprofiili sünkroonimise peatamiseks ega taastamiseks pole kasutajaliidest.

Kasutajaprofiili sünkroonimine on arvutis keerukas olek ja selle täielik peatamine või taastamine võib olla kahjulik ja võib põhjustada sünkroonimisprotsessi täieliku taaskäivitumise. Selleks, et saavutada peatamise või taastamise lõppeesmärk, milleks on tavaliselt teenuse ressursikasutuse vähendamine tippkoormuse ajal, saab administraator määrata arvutis, kus kasutajaprofiili sünkroonimise teenus töötab, järgmised registrivõtmed.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService
\Performance\MaxObjectImportRate (DWORD):

Selle võtmega määratakse objektide arv sekundis, mida tuleb käsitleda kõigi serveris käivitatud profiilide, kus on importimine käivitatud, ülempiirina. Importimise ajal peab objektide arv sekundis, mida mõõdab jõudlusloendur “Objects Read /sec” (Loetud objektide arv sekundis), olema atribuudis MaxObjectImportRate seatud väärtusest väiksem. Selle väärtuse vahemik on 1 kuni Max(Int32). Väärtust 0 või võtme puudumist käsitletakse kui juhtumit, kus maksimaalset väärtust pole määratletud.


HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\ Performance
\MaxObjectSynchronizationRate (DWORD):

Selle võtmega määratakse objektide arv sekundis, mida tuleb käsitleda kõigi serveris käivitatud profiilide, kus on sünkroonimine käivitatud, ülempiirina. Sünkroonimise ajal peab objektide arv sekundis, mida mõõdab jõudlusloendur “Objects Synchronized / sec” (Sünkroonitud objektide arv sekundis), olema atribuudis MaxObjectSynchronizationRate seatud väärtusest väiksem. Selle väärtuse vahemik on 1 kuni Max(Int32). Väärtust 0 või võtme puudumist käsitletakse kui juhtumit, kus maksimaalset väärtust pole määratletud.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\Performance
\MaxObjectExportRate (DWORD):

Selle võtmega määratakse objektide arv sekundis, mida tuleb käsitleda kõigi serveris käivitatud profiilide, kus on eksportimine käivitatud, ülempiirina. Eksportimise ajal peab objektide arv sekundis, mida mõõdab jõudlusloendur “Objects Exported /sec” (Eksporditud objektide arv sekundis), olema atribuudis MaxObjectExportedRate seatud väärtusest väiksem. Selle väärtuse vahemik on 1 kuni Max(Int32). Väärtust 0 või võtme puudumist käsitletakse kui juhtumit, kus maksimaalset väärtust pole määratletud.

Kasutajaprofiiliteenus

SQL-i jõudluse häälestamise üldised näpunäited

 • Ketta konfigureerimine, mitme spindliga RAID-massiiv – operatsioonisüsteem

 • Andmebaas ja andmebaasi logifailid eraldi draividel

 • Ühe gigabaidine võrguühendus teenuste ja SQL-i arvuti vahel

 • Nimitoru lubamine, kui teenus töötab samas arvutis, kus SQL

 • CPU-de märkimine sisendite ja väljundite ühtivuse jaoks

 • SQL-i prioriteedi tõstmine

Kasutajaprofiili sünkroonimine

Astmelise sünkroonimisega ei tooda väärtusi atribuutide jaoks, mis on vastendatud pärast viimast täieliku sünkroonimise käitust.

Konfiguratsiooni muudatuse korral (nt atribuutide uus vastendamine) ei edastata andmeid olemasolevate kirjete jaoks, kui pole tehtud täielikku sünkroonimist. Tehke täielik sünkroonimine.

OOB-töövoog

Kui käivitada OOB-töövoog ilma tähtaega määramata, kuvatakse töövoo käivitamise teavitussõnumis tähtaeg kujul Due by 1/1/0001 12:00:00 AM (Tähtaeg: 1/1/0001, 12:00:00 EL).

See on segadusttekitav ja tüütu, sest me ei soovi näha tähtaega, kui me seda töövoo käivitamisel ei määranud.

Sama probleem on töövoo tööülesannetega. Uue tööülesande teavitussõnumis on teave

Tähtaeg: 1/1/0001, kuigi töövoo käivitamisel ei määratud tähtaega.

SharePoint Designeri hilise muudatuse (#3708517) tõttu annavad teatud IF-avaldised tingimuse väärtuseks alati FALSE (VÄÄR). Seega kuvatakse alati vale tähtaeg.

SharePoint Designeri abil saab seda probleemi lahendada mitmel viisil.

(käsitleme näitena OOB-töövoogu "Kinnitamine – SharePoint 2010")

 1. Reegli käsitsi muutmine

  • Avage SharePoint Designer ja liikuge vasakul oleva navigeerimispaani abil soovitud töövooni: Saidi objektid > Kõik failid > _catalogs > wfpub > Kinnitamine – SharePoint 2010 (kopeeritud töövoogude puhul: Saidi objektid > Kõik failid > Töövood > {töövoo nimi}.

  • Avage Notepadis fail ReviewApproval_{keele_ID}.xoml.rules (eestikeelse versiooni keele ID on 1061) (kopeeritud töövoogude puhul avage fail {töövoo nimi}.xoml.rules).

  • Otsige string 1900-01-01 ja asendage see stringiga 0001-01-01, siis salvestage.

  • Avaldage töövoog uuesti.

 1. IF-avaldise muutmine

  • Avage SharePoint Designer ja laadige redigeerimiseks töövoog Kinnitamine – SharePoint 2010.

  • Klõpsake töövoodisaineris suvandit Kinnitusprotsess.

  • Klõpsake linki Change the behavior of the overall task process (Üldise ülesandeprotsessi käitumise muutine).

  • Otsige jaotises When the Task Process Starts (Ülesandeprotsessi käivitamisel) IF-avaldis, mida kasutatakse algse tähtaja võrdluseks (If Parameter: Due Date for All Tasks equals 12/31/1899 4:00:00 PM)

  • Looge uus stringitüüp "InitialDueDateString" ja määrake enne IF-avaldist stringile InitialDueDateString järgmine parameeter: Due Date for All Tasks (st Set Variable: InitialDueDateString to Parameter: Due Date for All Tasks).

  • Muudke IF-avaldist järgmiselt: "If Variable: InitialDueDateString equals 1/1/0001 12:00:00 AM"

  • Kui töövoo käivitamise ajal ei määrata tähtaega, kuvatakse nüüd tähtaja väärtus Pole. Sama loogikat saab rakendada töövooloogika muudes kohtades.

Kasutajad saavad seda probleemi lahendada ka muudel viisidel vastavalt vajadusele ja kasutades selleks muid toimingute/tingimuste muutujaid.

Lehe algusesse

SharePoint Server 2010 põhiressursid (keelekohased probleemid)

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Ida-Aasia keeltes rühmade kinnitamine

Kui MOSS 2007 Ida-Aasia mingis keeles versiooni asemel võetakse kasutusele MOSS 2010, siis kohandatud failis PersonalFolder.aspx ei kuvata vasakpoolset navigeerimispaani õigesti.

Selle probleemi lahendamiseks peab administraator lehe EawfDocLib.master SharePoint Designeri kaudu värskendama.

Lehe algusesse

SharePoint Workspace

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

SharePoint Workspace 2010 veebiteenused

Veebiteenuste registrivõtmetes tehtud muudatused ja veebiteenuste piirangud

Office SharePoint Workspace 2010 sisaldab veebiteenuseid, mis ühilduvad Groove 2007 saadaolevate veebiteenustega, aga tehtud on kolm olulist muudatust.

Registris olevate võtmete asukoht on muudetud.

Võtmete LocalRequestKey ja LocalResponseKey krüptimisel kasutatakse krüptimisviisi DPAPI CurrentUser.

Versiooni 2010 tööruumides ei pääse veebiteenuse kaudu juurde tööriistade andmetele. Juurdepääsu Groove 2007 ühilduvatele tööruumidele pole rakenduses Groove 2007 koos hoolduspaketiga SP1 muudetud.

Registrivõtmetes tehtud muudatused

Rakenduses SharePoint Workspace 2010 asuvad kõik veebiteenuste võtmed registris järgmises kohas:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Office\Groove\WebServices

Need võtmed on järgmised:

GrooveHTTPDesiredPort

GrooveHTTPPort

GrooveLocalHTTPPort

GrooveLocalHTTPServerPID

LocalRequestKey

LocalResponseKey

Nende võtmete tähendus on sama, mis rakenduses Groove 2007. Lisateavet leiate Groove'i veebiteenuste arendajatele mõeldud materjalidest.

Võtmetele LocalRequestKey ja LocalResponseKey stringiväärtuste saamiseks tuleb kutsuda meetod Võta kaitse maha (Unprotect). Näide:

Microsoft.Win32.RegistryKey grooveWebServicesRegKey =

  Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(

  "Software\\Microsoft\\Office\\Groove\\WebServices");

if (grooveWebServicesRegKey != null)

{

  keyValue = grooveWebServicesRegKey.
GetValue("LocalRequestKey");

  if (keyValue != null)

  {

    byte[] unprotectedData = ProtectedData.
Unprotect((byte[]) keyValue, null, DataProtectionScope.CurrentUser);

    string localRequestKey =
Encoding.Unicode.GetString(unprotectedData);

    return localRequestKey;

  }

Meetodi Võta kaitse maha (Unprotect) kutsumiseks peate lisama viite projekti C# üksusele System.Security ja lisama projekti C# faili järgmise rea:

using System.Security.Cryptography;

Unicode'i meetod GetString asub teegis System.Text.

Veebiteenuste juurdepääs rakendusele Groove Workspaces 2010

Versiooni 2010 tööruumis saate kasutada kõiki GrooveSpaces'i toiminguid. Kuigi toiming GrooveSpaces.Read tagastab teenuse GrooveTools URL-i, ei saa te versiooni 2010 tööruumis teenustega GrooveTools, GrooveCalendar, GrooveForms2 ega GrooveFilesBase64 sooritada ühtegi toimingut. Rakenduses Workspaces 2010 on praegu toiminguga Space.Version tagastatav suurim versiooni number 19, kuid see võib arendamise käigus muutuda.

Märkus. Kui kutsute versiooni 2010 tööruumis toimingu GrooveTools.ReadAvailableTools, tagastab see tühja loendi, kuna te ei saa tööriistu lisada.

Märkus. Toiming GrooveSpaces.Create loob Groove 2007 ühilduva tööruumi.

Veebiteenuste juurdepääs rakendusele SharePoint Workspaces

Selleks, et lugeda rakenduse SharePoint Workspaces faile toiminguga GrooveSpaces.Read, peate määrama järgmise atribuudi SpaceType:

  “urn:groove.net:Groove.Core.Tools.System.
TelespaceTypes.SiteClient”.

Toimingud, mida saate rakenduses SharePoint Workspace veebiteenuste kaudu sooritada, on järgmised.

• GrooveSpaces.ReadSpace

• GrooveSpaces.Delete

• GrooveSpaces.UpdateUnreadMarks

• GrooveLocal.View

Kõik muud toimingud on keelatud. Teie rakendus et tohiks kutsuda SharePointi tööruumis muid toiminguid.

Rakenduses SharePoint Workspaces on praegu toiminguga Space.Version tagastatav suurim versiooni number 18, kuid see võib arendamise käigus muutuda.

Veebiteenuste juurdepääs ühiskaustadele

Juurdepääs ühiskaustadele ei erine rakenduses Groove 2007 koos hoolduspaketiga SP1 saadaval juurdepääsust Groove'i ühiskaustadega tööruumidele. Ühiskaustades on praegu toiminguga Space.Version tagastatav suurim versiooni number 18, kuid see võib arendamise käigus muutuda.

Märkmed muude veebiteenuste kohta

Rakenduses SharePoint Workspace 2010 on toiminguga GrooveProperties.Read tagastatav suurim versiooni number 14 .

Groove 2007 kiirparandus sisaldab veebiteenuste kaudu sooritatavaid täpsemaid toiminguid, mis on saadaval ka Groove'i veebiteenuste versioonis 2.1. Need täpsemad toimingud pole rakenduses SharePoint Workspace 2010 saadaval.

Selles beetaversioonis on saadaval tarkvaraarenduskomplekt. See sisaldab Groove'i veebiteenuste dokumentatsiooni, näiteid ja WSDL-i definitsioonifaile.

Office Communicatori integreerimine

Office Communicator on installitud ja töötab, kuid kasutaja pole sisse logitud, siis SharePointi tööruumis ei toimu kontakti topeltklõpsamisel midagi. Eeldatakse Office Communicatori kiirsõnumiakna avanemist pärast kasutaja sisselogimist.

Eeldatav käitumine on järgmine.

Kui Office Communicator on installitud ja töötab ning kasutaja on sisse loginud, kuvatakse juhul, kui kasutaja SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsab, Office Communicatori kiirsõnumiaken. Kui Office Communicator on installitud, aga ei tööta, siis SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsamisel kuvatakse SharePointi tööruumi teade.

Kui SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsamisel ei kuvata ühtegi akent, siis selle probleemi lahendamiseks logige Office Communicatori kiirsõnumi avamiseks Office Communicatorisse sisse või väljuge SharePointi tööruumi teate kuvamiseks Office Communicatorist.

Pärandvara Groove 2007 kohandatud tööriistad

Rakenduses SharePoint Workspace 2010 ei saa värskendada kohandatud vormide tööriistade kujundust

Groove 2007 vormide ja InfoPathi vormide tööriistade abil loodud kohandatud tööriistu saab kasutada rakenduses Microsoft SharePoint Workspace 2010. Kuid selles tarkvaraversioonis on nende kohandatud tööriistade puhul keelatud juurdepääs Designerile. Kui mõne sellise tööriista kujundust on vaja värskendada, siis peab need värskendused tegema mõni tööruumi liige, kes kasutab versiooni Groove 2007. Lisaks eelnevale peab sellel liikmel olema kujundaja õigused, mis on tavaliselt halduritel. Kui versiooni Groove 2007 kasutav liige on avaldanud värskendatud kujunduse, saavad kõik tööruumi liikmed kasutada värskendatud kujundust.

Office Communicatori integreerimine

Kui Office Communicator on installitud ja töötab, kuid kasutaja pole sisse logitud, ei toimu SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsamisel midagi. Ootuspäraselt peaks Office Communicatori kiirsõnumiaken avanema nagu siis, kui kasutaja on sisse logitud.

Eeldatav käitumine on järgmine.

 • Kui Office Communicator on installitud ja töötab ning kasutaja on sisse loginud, kuvatakse juhul, kui kasutaja SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsab, Office Communicatori kiirsõnumiaken.

 • Kui Office Communicator on installitud, aga ei tööta, siis SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsamisel kuvatakse SharePointi tööruumi teade.

Kui SharePointi tööruumis kontakti topeltklõpsamisel ei kuvata ühtegi akent, siis selle probleemi lahendamiseks logige Office Communicatori kiirsõnumi avamiseks Office Communicatorisse sisse või SharePointi tööruumi teate kuvamiseks väljuge Office Communicatorist.

Otsinguveergudega loendite sünkroonimine

Pärast otsinguveeru lisamist nurjub teegi/loendi sünkroonimine.

SharePoint Serveri ahenduspiirang on vaikimisi kaheksa otsinguveergu. Dokumenditeekidel on vaikimisi neli või viis otsinguveergu, nii et kui lisada teeki liiga palju veerge, siis sünkroonimine nurjub.

Pole

OneNote'i failide sünkroonimine

SharePoint Workspace ei saa sünkroonida OneNote'i faile. Kui kasutaja proovib avada OneNote'i faili, siis SharePoint Workspace soovitab faili avada SharePointi saidil.

Lahendust pole.

OneNote 2010 haldab kogu sünkroonimistegevust rakenduse sees; SPW pole OneNote 2010 märkmike ajakohasena hoidmiseks vajalik.

IRM-i dokumenditeekide sünkroonimine

SharePointi tööruume ei saa IRM-i dokumenditeekidega sünkroonida.  SPW UI kaudu kuvatakse IRM-iga dokumenditeegi tõrge.

Pole.

Loendi sünkroonimine ja õigused

Kui kasutaja kasutab saiti võrguühenduseta ja tal puudub uute üksuste lisamise või olemasolevate üksuste muutmise õigus, kuvatakse kasutajale vastava sisuga tõrketeade, kuid ei selgitata probleemi lahendamist.

Stsenaarium on järgmine.

 1. Kasutaja valib sellelt SharePointi saidilt, mille jaoks tal puudub lisamise ja muutmise õigus, käsu Sünkrooni SharePointi tööruumiga.

 2. Kui sait on võrguühenduseta, loob kasutaja ühes loendis uue loendiüksuse.

 3. Sünkroonimise ajal kuvatakse lindil menüü Lahenda.

 4. Kui kasutaja proovib tõrget kõrvaldada, kuvatakse dialoogiboks teatega, et ilmnenud on õigustega seotud probleem ja pakutakse võimalust tõrke kõrvaldamiseks.

 5. Kui valite suvandi Paranda tõrge, avatakse üksus redigeerimisrežiimis. Kui kasutaja siis üksuse salvestab ja sulgeb, ei lahenda see probleemi.

Kasutajal on kaks võimalust:

 1. õigete õigustega uuestisünkroonimine;

 2. tööruumi lisatud üksuse kustutamine.

Projekti tööülesannete loendi sünkroonimine

Kui kasutaja sünkroonib SharePoint Workspace'is kasutusvalmis projekti tööülesannete loendit, ei saa ta uusi kokkuvõtlikke ülesandeid luua.

Looge kokkuvõtlik ülesanne SharePointi saidil.

Loendi sünkroonimine ja mandaat

Kui kasutaja kasutab saiti võrguühenduseta sellises serveris, mille mandaat on vahemällu salvestatud täieliku domeeninimega, kuid kasutaja sünkroonib saiti mittetäieliku domeeninime abil, võib juhtuda, et üksuste manuseid ei sünkroonita.

See on Windowsis teadaolev probleem. Probleemi lahendamiseks tuleb vahemällu salvestada ka serveri mittetäielik domeeninimi.

SharePointi tööruumide loomine

Kui kasutaja kustutab SharePointi tööruumi ja proovib seda kohe veebibrauseris SharePointi saidi kaudu uuesti luua, võidakse kasutajale kuvada järgmine tõrketeade.

Kustutatud tööruumi ei saa liikuda. Kui proovite just kustutatud tööruumi uuesti luua, proovige hiljem uuesti.

Kui kasutajad soovivad tööruumi veebibrauseri kaudu SharePointi saidi menüü Toiming abil uuesti luua, tuleb neil enne selle proovimist määramatu aeg oodata.

Lahendusena saab kasutaja SharePointi tööruumi luua käivitusriba kaudu. Avage aken SharePoint Workspace'i loomine ja sisestage väljale asukoht SharePointi saidi URL.

Kaustade ühiskasutuse tööruum

Kui kasutaja loob Windows Vistas uue kaustade ühiskasutuse tööruumi, käivitatakse Windows Explorer, kuid kaustade ühiskasutuse tegumiriba ei kuvata. See on segadusttekitav SharePoint Workspace'i kaudu kaustade ühiskasutuse suhtes.

Arvuti taaskäivitamine peaks probleemi lahendama.

Loendiüksuste konfliktid

Kui konflikt tekib olukorras, kus loendiüksus lisatakse SharePointi saidile (server), sama loendiüksust redigeeritakse SharePointi tööruumis (klient) ja mõlemal on ühesugune väli, mis peaks tegelikult olema kordumatu, esitatakse kasutajale SharePoint Workspace'is kolm võimalust.

Need kolm võimalust on järgmised:

 1. SharePoint Workspace'i üksuse parandamine;

 2. serveris asuva eksemplari säilitamine;

 3. mõlema säilitamine.

Selles olukorras pole mõlema säilitamine otstarbekas, kuna see ei lahenda konflikti.

Võtke arvesse, et vastupidises olukorras, kus üksus luuakse SharePoint Workspace'is (klient) ja redigeeritakse SharePointi saidil (server), pakutakse kasutajale SharePoint Workspace'is kaks võimalust.

Need kaks võimalust on järgmised:

 1. üksuse redigeerimine/parandamine;

 2. üksuse kustutamine (serveris asuv eksemplar säilitatakse).

Kuna mõlema eksemplari säilitamine ei lahenda tegelikult probleemi, peaks kasutaja üksust muutma SharePoint Workspace'is või säilitama serverieksemplari, mis sisuliselt kustutab SharePoint Workspace'i üksuse. Üks neist peaks konflikti lahendama.

Lehe algusesse

Teenus Microsoft Visio Services

Küsimus/probleem

Vastus/lahendus

Praegu pole probleeme ilmnenud.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×