Microsoft Office Publisher 2007 privaatsusavalduse täiendus

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Viimati värskendatud: oktoober 2006

See leht on 2007 Microsoft Office Systemi privaatsusavalduselisa. Andmete kogumise ja kasutamise tavade mõistmiseks oluline mõne kindla Office'i rakenduse või teenuse, et peaksite lugema nii privaatsusavalduse Microsoft Office System 2007 ja seda täiendada.

Piltide ja muude dokumentidega linkimine

Kui otsustate luua lingi mõnele teie arvuti kõvakettal või serveris asuvale pildile, failile, andmeallikale või muule dokumendile, salvestatakse selle faili tee teie publikatsioonis. Mõnel juhul võib link sisaldada teie kasutajanime või teavet teie võrgus asuvate serverite kohta. Andmesideühenduse puhul võite soovi korral salvestada oma kasutajanime või parooli koos andmesideühenduse lingiga.

Uurimistöö ja teatmematerjalid

Microsoft Office Publisher 2007 võimaldab teil mõne konkreetse mõiste või fraasi kohta mitmelt sisuteenuste pakkujalt teavet küsida. Kui soovite mõne sõna või väljendi kohta teavet otsida, edastab Office Publisher 2007 Interneti kaudu teie otsitava teksti, praegu kasutatava tarkvaratoote andmed, arvutisüsteemis määratud lokaadi ja autoriseerimisandmed (näitamaks, et teil on õigus uurimistööga seotud teavet alla laadida), kui sisuteenuste pakkuja seda teavet nõuab.

Office Publisher 2007 saadab selle teabe teie valitud sisuteenuste pakkujale. Sisuteenuste pakkuja, kes pole Microsoftiga seotud, saadab teile teabe soovitud sõna või fraasi kohta.

Teile saadetav teave sisaldab sageli linki vastava sisuteenuste pakkuja saidil leiduvale lisateabele. Kui klõpsate seda linki, võib sisuteenuste pakkuja lisada teie arvutisse küpsise, et teid edaspidi ära tunda. Microsoft ei vastuta muudele tootjatele kuuluvate saitide privaatsuspõhimõtete eest.

Kui te pole päringut saatnud Microsoftile kuuluvale teenusele, ei võta Microsoft seda teavet vastu ega talleta seda.

Tõlketeenus

Office Publisher 2007 võimaldab kogu publikatsiooni või mõne selle osa tõlkimist kakskeelse sõnastiku või masintõlke abil. Saate valida publikatsiooni tõlkimise mooduse. Saate valida või sisestada tõlgitava sõna või fraasi või valida kogu publikatsiooni tõlkimise.

Kui valite või sisestate sõna või fraasi, mida soovite tõlkida, võrreldakse sisestatud fraasi kakskeelse sõnastikuga. Osa kakskeelseid ehk tõlkesõnastikke on teie tarkvaraga juba kaasas, teised on saadaval Microsoft Office'i veebisaidil.

Kui valite kogu dokumendi tõlkimise, saadetakse publikatsioon ilma krüptimata muule tõlketeenuse osutajale. Nii nagu igasuguse Internetis edastatud krüptimata teabe puhul, on teistel isikutel võimalik seda publikatsiooni vaadata.

Kui otsustate kasutada mõnda Microsoft Office'i veebisaidil pakutavat või mõne muu tõlketeenuse pakkuja sõnastikku, edastab Office Publisher 2007 Interneti kaudu teie otsitava teksti, teie tarkvara tüübi ning arvutisüsteemis määratud lokaadi- ja keeleandmed. Muudele ettevõtete pakutavate tõlketeenuste puhul võib Office Publisher 2007 saata ka varem vahemällu talletatud autentimisteabe, mis näitab, et olete varem registreerunud saidi kasutajaks.

Teile saadetav teave sisaldab sageli linki vastava tõlketeenuste pakkuja saidil leiduvale lisateabele. Kui klõpsate seda linki, võib sisuteenuste pakkuja lisada teie arvutisse küpsise, et teid edaspidi ära tunda.

Teie nime võimalikud talletuskohad

Teatud juhtudel talletab Office Publisher 2007 teie nime, et mõne funktsiooni kasutamine teile mugavamaks muuta. Teie nimi talletatakse näiteks järgmistes kohtades:

 • Väljad Autor

 • Faili atribuut AuthorName (autori nimi)

Enda nime eemaldamiseks nendelt väljadelt ja atribuutidest saate kustutada selle teabe menüü Fail dialoogiboksis Atribuudid.

Teiste ettevõtete loodud Office'i lahendused võivad teie nime ja muud isikuteavet talletada ka failiga seostatud kohandatud atribuutides.

Microsoft Office'i veebijuhtelemendi, Microsoft Office Exceli andmepääsufunktsiooni, DataCalci või muude mõne muu andmeallikaga otseühenduse loomist võimaldavate funktsioonide kasutamisel võidakse publikatsioonis salvestada ka teie autoriseerimisteave (kasutajanimi ja parool). Selle autoriseerimisteabe muutmiseks või kustutamiseks peate vastavalt muutma ühenduse atribuute.

Äriteave

Programmis Office Publisher 2007 saate luua kohandatud äriteabe komplekte, sisestades soovitud andmed (nt nimi, amet, ettevõtte nimi, ettevõtte aadress, faksi number, meiliaadress, ettevõtte logo). Teave on fakultatiivne ja salvestatakse süsteemiregistris. Teavet kasutatakse loodavate programmi Office Publisher 2007 mallide teabeväljade automaatseks asustamiseks. Salvestatud teabe kõiki välju saate lisada, kustutada ja redigeerida, klõpsates menüü Lisa käsku Äriteave ja rakendada seda kõigile loodavatele publikatsioonidele ja mallidele.

Kui otsustate äriteavet mitte salvestada, siis vaikimisi täidetakse malli väljad programmi installimisel sisestatud nime ja ettevõttenimega. Nende atribuutide registreerimiseks klõpsake menüü Fail käsku Atribuudid ja seejärel vahekaarti Kokkuvõte.

Printimine

Kui esmalt prindite ja seejärel salvestate mõne rakenduse Office Publisher 2007 publikatsiooni, salvestab Office Publisher 2007 koos publikatsiooniga ka teie printeri tee. Mõnel juhul võib see tee sisaldada kasutajanime või arvuti nime.

Dokumentide tööruumi saidid

Rakenduse Office Publisher 2007 abil pääsete juurde teenuse Microsoft Windows SharePoint Services saidil asuvatele dokumentide tööruumi saitidele. Dokumentide tööruumi sait on ühistööruum, kus saate töökaaslastega hõlpsasti ühe või mitme publikatsiooni osas koostööd teha.

Kui avate mõne dokumentide tööruumi saidi, laadib Office Publisher 2007 dokumentide tööruumi saidilt alla andmeid, et kuvada teile selle saidiga seotud teavet. Täpsemalt öeldes laadib Office Publisher 2007 alla järgmised andmed.

 • Teenuse Windows SharePoint Services saidi nimi

 • Saidi URL või aadress

 • Saidikasutajate nimed, meiliaadressid ja õigusetasemed

 • Dokumentide, tööülesannete ja muu saidil saadaoleva teabe loendid

Lisaks talletab Office Publisher 2007 küpsistena ka teenuse Windows SharePoint Services nende saitide loendi, mida olete oma arvutist külastanud. Selle loendi kaudu pääsete kiiresti juurde saitidele, mida olete varem külastanud. Microsoft ei kasuta teie külastatud saitide loendit ja sellele ei pääse Interneti kaudu juurde, kui te just ise ei otsusta loendit laiemalt kättesaadavaks teha.

Windows SharePoint Services

Teenus Microsoft Windows SharePoint Services pakub veebipõhiseid ühiskasutatavaid tööruumisaite, kus saate töökaaslastega dokumentide või koosolekute osas koostööd teha.

Kui lähete veebibrauseri või mõne Office'i programmi kaudu mõnele SharePointi saidile, salvestab sait teie arvutisse küpsise, kui teil on õigus luua saidil uus alamsait. Need küpsised moodustavad loendi saitidest, millele teil on juurdepääsuõigused. Office'i programmid kasutavad seda loendit teile varem külastatud saitidele kiire juurdepääsu andmiseks.

Microsoft ei kasuta teie külastatud saitide loendit ja sellele ei pääse Interneti kaudu juurde, kui te just ise ei otsusta loendit laiemalt kättesaadavaks teha.

Selle loendi kustutamiseks tühjendage oma veebibrauseri küpsiste vahemälu.

Kui olete teenuses Windows SharePoint Services loonud uue veebisaidi või loendi või inimesi mõnele olemasolevale veebisaidile või loendisse lisanud või kutsunud, salvestab sait iga inimese (sh teie) kohta järgmised andmed.

 • Täisnimi

 • Meiliaadress

 • Kasutaja sisselogimisnimi (Microsoft Windows NT logimisnimi – nt DOMEEN\kasutajanimi)

Igale elemendile, mida teie või saidi teised kasutajad on saidil muutnud või mille lisanud, lisatakse kasutajatunnus (ID). Sellele teabele (nagu ka SharePointi saidi ülejäänud sisule) peaksid juurde pääsema ainult administraatorid ja saidi liikmed.

Kõik SharePointi saidi elemendid sisaldavad kahte välja: Autor ja Muutja. Väljale Autor on sisestatud elemendi algselt loonud isiku kasutajanimi ja elemendi loomiskuupäev. Väljale Muutja on sisestatud rakenduse Office Publisher 2007 publikatsiooni viimati muutnud isiku kasutajanimi ja muutmiskuupäev.

SharePointi saitide majutamiseks kasutatavate serverite administraatoritel on juurdepääs osale nende saitide andmetest, mida kasutatakse saidi kasutusmustrite analüüsimiseks ja saidi tööajaprotsendi parandamiseks. Need andmed on kättesaadavad ainult serverite administraatoritele ja neid ei jagata Microsoftiga, kui Microsoft pole SharePointi saidi majutaja. Hõivatavad andmed sisaldavad saidile juurdepääsu omavate isikute nimesid, meiliaadresse ja õigusi.

Selle saidi sisu võivad otsida ja vaadata kõik vastava SharePointi saidi juurdepääsuõigusega kasutajad.

Audit

Teenus Windows SharePoint Services hõlmab auditeerimisfunktsioone, mille abil administraatorid saavad usaldusväärse kontrolljälje selle kohta, kuidas kasutajad olulise sisuga töötavad.

Kui teenuse Windows SharePoint Services administraatorid lubavad auditeerimisfunktsiooni, registreerib server SharePointi sisuandmebaasis automaatselt teatavad kasutaja tehtud toimingud. Need toimingud hõlmavad vaatamist, redigeerimist, sissemöllimist ja väljamöllimist. Iga registreeritud toimingu kohta registreerib server ka faili, toimingu ning kasutaja SharePointi ID ja IP-aadressi tuvastava teabe. Microsoftile ei saadeta selle toimingu käigus mingisuguseid andmeid.

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud ja kättesaadav üksnes nende SharePointi saitide administraatoritele, kus sisu talletatakse.

Sõnumside ja teatised

Office Publisher 2007 annab teile võimaluse saata otse programmist kiirsõnumeid ning saada teatisi selle kohta, kas teised kasutajad on võrgus või kui ühisdokumentides või tööruumides on tehtud teatud muudatusi.

Office Publisher 2007 kasutab Microsofti sõnumsideklienti, mis võimaldab teil vaadata teiste kasutajate võrgusolekut ja neile sõnumeid saata. Office Publisher 2007 sisaldab veebijuhtelementi, mille abil saab olekuteavet ka veebilehel kuvada. Selle funktsiooni abil saate veebilehtedel teha otsest koostööd teiega samade publikatsioonide või tööruumidega töötavate inimestega.

Selle veebijuhtelemendi jaoks kirjutatud veebileheskriptid võivad olekuandmeid teie sõnumsideprogrammist skripti majutavasse veebiserverisse saata. Vaikimisi on see funktsioon lubatud ainult sisevõrgusaitide, usaldusväärsete saitide ja kohalikus arvutis asuvate saitide jaoks.

Seda juhtelementi kasutavad nii teenuse Microsoft Windows SharePoint Services lehed kui ka Microsoft Office SharePoint Server 2007 lehed. Kummagi lehetüübi puhul ei saadeta olekuandmeid tagasi veebiserverisse.

Kui külastate mõnda teenuse Microsoft Windows SharePoint Services saiti või Office SharePoint Serveri saiti ja loote teatise, lisab Office Publisher 2007 teie arvutisse järgmisi andmeid sisaldava küpsise:

 • Saidi nimi

 • Saidi URL

 • Kas teatise allikas on mõni teenuse Windows SharePoint Services sait või SharePoint Serveri sait

 • Teatiseteenuse avaldamiseks kasutatud saidi URL

Selle küpsise andmete abil saab sait teile õigesti teatisi saata. Microsoft ei kasuta seda küpsist, välja arvatud juhul, kui küpsis on algselt saadetud mõnest Microsofti serverist – sel juhul kasutab küpsist üksnes vastav teenuse Windows SharePoint Services sait või SharePoint Serveri sait.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×