Microsoft Excel 2013 lisandmoodul Power Pivot: mis on uut?

Märkus.    See funktsioon pole opsüsteemi Windows RT kasutavates PC-arvutites Office'is saadaval. Power View ja Power Pivot on saadaval väljaannetes Office Professional Plus ja Office 365 Professional Plus ning Excel 2013 eraldiseisvas väljaandes. Lugege artiklit Power Pivoti lisandmooduliga Excel 2013 töövihikud ei tööta mõnes Excel 2010 versioonis. Kas soovite vaadata, millist Office'i versiooni te kasutate?

Rakenduses Microsoft Excel 2013 on Power Pivoti funktsionaalsus põhjalikumalt integreeritud. Näiteks saate nüüd otse Excelis uue sisseehitatud andmemudeli abil mitmest allikast suuri andmehulki importida ja seostada, ilma et peaksite selleks Power Pivoti aknasse minema. Power Pivot pakub keskkonda keerukamaks andmete modelleerimiseks ja loob ühenduse sama mudeliga. Lugege, mida kõike saab veel teha lisandmoodulis Power Pivot.

Selles artiklis

Peamine andmete modelleerimise funktsionaalsus, mis on nüüd Excelisse sisse ehitatud

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 pakub andmete modelleerimiseks rohkem võimalusi

Mis on uues väljaloendis?

Andmete kategoriseerimine ja soovitused DataMarketist

Rohkemate keelte tugi

64-bitises Excelis mahukamate failide tugi

Täpsem režiim on uus vaikevaade

Peamine andmete modelleerimise funktsionaalsus, mis on nüüd Excelisse sisse ehitatud

Rakenduses Excel 2010 puhul pidite mitmest allikast suurte andmehulkade importimiseks ja seostamiseks installima Excel 2010 lisandmooduli Power Pivot.

Excel 2013-s on suur osa funktsionaalsusest, sh seda toetav infrastruktuur, ehitatud otse Exceli andmemudel. Eraldi lisandmoodulit installimata saate nüüd teha järgmist:

 • importida miljoneid ridu mitmest andmeallikast;

 • luua PivotTable-liigendtabelis seoseid eri allikatest pärinevate andmete ja mitme tabeli vahel;

 • luua peidetud arvutatud välju (varem nimetati mõõtudeks) – arvutusi, mis luuakse automaatselt arvväärtusega välja lisamisel väljaloendi väärtuste rippalasse;

 • hallata andmeühendusi.

Seega saavad nüüd kõik Exceli kasutajad koostada andmemudeleid, mida saab kasutada PivotTable-liigendtabelite, PivotChart-liigenddiagrammide ja Power View’ aruannete põhjaks. Excel laadib andmed automaatselt mälusisesesse analüüsimootorisse, mis oli varem saadaval ainult Power Pivoti lisandmoodulis. Excelis oleval andmemudelil on muud eelised.

 • Andmeid töödeldakse kiiresti.

 • Andmed on tugevalt tihendatud, tagades mõistliku failimahu.

 • Andmed salvestatakse Exceli töövihikusse, nii et need on portatiivsed.

Lisaks on saadaval Power Pivoti lisandmoodul, mis pakub veel kogenumatele andmemodelleerijatele kõrgemal tasemel modelleerimisvõimalusi.

Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 pakub andmete modelleerimiseks rohkem võimalusi

Lisandmoodul Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013, mis loob ühenduse sama andmemudeliga, pakub vilunud kasutajatele oma mudelite täiustamiseks rikkalikumat modelleerimiskeskkonda.

Näiteks võimaldab Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 teil teha järgmist.

 • Filtreerida andmeid importimise ajal. Andmeid saab importida nii Excelis kui Power Pivotis, kuid andmete importimisel Power Pivotis saate ebavajalikud andmed välja filtreerida ja importida ainult vajaliku alamkomplekti.

 • Andmete importimisel Power Pivotis tabeleid ja veerge ümber nimetada.

 • Hallata mudelit ja luua seoseid, kasutades diagrammivaates pukseerimist.

 • Rakendada vormindust (kasutamiseks Power View’ ja PivotTable-liigendtabeli aruannetes).

 • Määratleda arvutatud välju, et neid terves töövihikus kasutada.

 • Määrata juhtimismõõdikuid (KPI-d) PivotTable-liigendtabelites kasutamiseks.

 • Luua kasutaja määratletud hierarhiaid terve töövihiku jaoks.

 • Määratleda perspektiive.

 • Koostada enda arvutusi, kirjutades keerukamaid valemeid DAX-i (andmeanalüüsi avaldised) avaldisekeeles.

 • Kasutada muid täiustatud andme- ja modelleerimistoiminguid.

Neid võimalusi Excelis pole. Nende kasutamiseks tuleb aktiveerida lisandmoodul Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013. Lisandmoodul sisaldub väljaannetes Office Professional Plus ja Office 365 Professional Plus ning Excel 2013 eraldiseisvas väljaandes. Lisateavet leiate artiklist Lisandmooduli Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 käivitamine.

Kui olete Power Pivotit varem kasutanud, siis peaksite teadma, et mõned Power Pivoti varasemate versioonide funktsioonid pole lisandmoodulis Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 saadaval. Täpsemat teavet leiate allpool jaotise Mis on väljaloendis uut? tabelist. Kui teil on i töövihikuid, mida kavatsete Excel 2013 abil redigeerida ja kasutada, lugege artiklit Power Pivoti andmemudelite üleviimine Excel 2013 versioonilePower Pivot.

Mis on uues väljaloendis?

Excelil ja Power Pivotil on nüüd üks, universaalne väljaloend. Mõned väljaloendi funktsioonid on võrreldes Power Pivoti eelmise versiooniga (ver. 2, mis oli kaasas paketiga SQL Server 2012) muutunud. Näiteks saab nüüd väljad lohistada otse väärtuste kukutusalasse (peidetud mõõtude loomiseks) ja lisada välju tükeldisse otse väljaloendist. Mõne funktsiooni asukoht on Power Pivoti aknas muutunud. Mõni funktsioon pole versioonis Excel 2013 saadaval.

Funktsioon

Asukoht

Arvutatud väljade loomine ja vormindamine väljaloendis

Arvutatud välju ei looda enam väljaloendis tabelit paremklõpsates. Need luuakse, redigeeritakse ja kustutatakse PivotTable-liigendtabelis, klõpsates Excelis Power Pivoti menüüs nuppu Arvutatud väljad.

Samuti saab arvutatud välju luua Power Pivoti akna arvutusalas (sama, mis eelmises versioonis).

Peidetud arvutatud väljade toetus

Rakenduses Excel 2010 oli peidetud arvutatud väljade (arvutatud väli, mille loomiseks tuleb lihtsalt arvväärtusega veerud pukseerida Power Pivoti väljaloendi väärtustealasse) loomiseks vaja Power Pivoti lisandmoodulit.

Rakenduses Excel 2013 saate Power Pivotis ja Excelis koostatavate PivotTable-liigendtabelite jaoks peidetud arvutatud välju luua väljaloendis.

Perspektiivide kuvamine

Nagu Power Pivoti lisandmooduli versioonis v.2, saate ka rakenduses Excel 2013 perspektiiv määratleda menüüs Täpsem.

Power Pivoti versioonis v.2 saate oma mudeli perspektiivi pärast selle loomist kuvada diagrammivaates või filtreerida Power Pivoti väljaloendit selle perspektiivi järgi. Väljaloendit ei saa enam filtreerida.

Lisandmoodulis Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 valitakse kasutatav perspektiiv menüüs Täpsem, mis võimaldab kuvada terve mudeli soovitud perspektiivi Power Pivoti akna andmevaate ruudustikus ja diagrammivaates. See võimaldab suure mudeli tabelite alamkomplektiga efektiivsemalt töötada.

Juhtimismõõdikute (KPI-d) loomine

Power Pivoti eelmises versioonis sai KPI luua ainult nii, et valisite väljaloendis olemasoleva arvutatud välja.

KPI-de loomine pole enam seotud väljaloendiga. KPI-sid saab nüüd luua, redigeerida ja kustutada Exceli Power Pivoti menüü kaudu.

Samuti saab KPI-sid luua Power Pivoti aknas andmevaate ruudustiku arvutusalas (see on samaks jäänud).

Kirjelduste lisamine

Nagu Power Pivoti lisandmooduli versioonis v.2, saate arvutatud väljadele, tabelitele ja veergudele kirjeldusi lisada neid Power Pivoti aknas paremklõpsates.

Kui liigute rakenduses Excel 2013 kursoriga üle väljaloendi väljade, ei kuvata kirjeldusi küll kohtspikritena, ent neid saab vaadata Power View lehe väljaloendis. Pärast Power Pivotis kirjelduste lisamist värskendage nende vaatamiseks Power View’ leht.

Väljaloendis metaandmete otsimine

Väljaloendi otsing pole saadaval. Selle asemel on metaandmete otsimise valik nüüd Power Pivoti aknasse lisatud. Metaandmete otsimiseks klõpsake nii andme- kui ka diagrammivaates Power Pivoti akna menüüs Avaleht nuppu Otsi.

Pange tähele, et te ei otsi üksiklahtrite andmeid, vaid tabeli metaandmeid, nt väljanimesid.

Tükeldite lisamine PivotTable-liigendtabelitesse

Tükeldeid saate kasutada, paremklõpsates väljaloendis suvalist välja.

Automaatne tükeldipaigutus

Paigutage tükeldid rühmadesse horisontaalselt või vertikaalselt, klõpsates Excelis Power Pivoti menüüs suvandeid Tükeldi joondus.

Seoste automaattuvastus

Pole lisandmoodulis Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 saadaval.

Andmete kategoriseerimine ja soovitused DataMarketist

Kui lisate Power Pivotisse tabeleid, võib Power Pivot kõik veerud automaatselt kategoriseerida. Näiteks määraks Power Pivot linnanimede veeru kategooriaks Linn ja ettevõttenimede loendi kategooriaks Ettevõte. Soovi korral saate automaatseid kategoriseerimisi muuta, andmeid kategoriseerida või selle funktsiooni välja lülitada.

Andmete kategoriseerimisel on kaks peamist eelist. Kui veerud on kategoriseeritud:

 • Microsoft AzureTuruplats saab soovitada DataMarketist andmeid, mis võivad olla teie andmetega seotud. Turuplats oskab soovitada näiteks rahvaloenduse või ilmastikuandmeid. Soovitatud andmed võivad pärineda tasuta andmepakkujalt (nt ÜRO) või tasulisi andmeid pakkuvalt ettevõttelt. Teie otsustate, kas nõustute soovitustega. Microsoft Azure'i turuplatsilt seotud andmete soovituste hankimine

 • Power View võib pakkuda teie andmetega sobivaid visualiseeringuid. Kui teie andmed sisaldavad näiteks URL-i aadresse, võib Power View renderdada URL-id hüperlinkidena.

Rohkemate keelte tugi

Power Pivot on saadaval kõigis neljakümnes Office’i keeles. Power Pivot toetab nüüd ka paremalt vasakule loetavat ja kirjutatavat araabia ja heebrea keelt.

64-bitises Excelis mahukamate failide tugi

Varasemates versioonides kehtisid töövihiku mahule järgmised piirangud: 2 GB kettal ja 4 GB mälus. See piirang tagas, et Power Pivoti andmeid sisaldavad Exceli töövihikud ei ületanud kunagi SharePointi faili üleslaadimismahu piirangut.

Nüüd, kui andmemudel on Exceli osa, pole enam failimahupiirangut. Kui kasutate 64-bitist Exceli, siis töövihiku mahtu piirab ainult arvuti saadaolev ketta- ja mäluressurss.

Muude platvormide piirangud kehtivad jätkuvalt. Rakenduses SharePoint Server 2013 saab endiselt üles laadida maksimaalselt kuni 2 GB faile. Kui ühiskasutate töövihikut SharePoint Online’is või Office Onlineis, siis võidakse teid suunata töövihikut Excelis avama, kui fail on brauseris avamiseks liiga mahukas. Lisateavet failimahupiirangute kohta leiate artiklist Andmemudelite spetsifikatsioon ja limiidid.

Täpsem režiim on uus vaikevaade

Kui klõpsate rakenduses Excel 2013 Power Pivoti aknasse minekuks nuppu Haldamine, sisaldab aken vaikimisi menüüd Täpsemalt.

 • Menüü Täpsemalt peitmiseks klõpsake menüüst Avaleht vasakul asuvat nuppu Fail ja valige Vaheta tavarežiimi.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt