Office
Logi sisse

Menüü Pildiriistad

Rakenduses Microsoft Publisher 2010 pildi lisamisel või valimisel muutub lindil saadavaks kontekstimenüü Pildiriistad. Selle menüü abil saate kiiresti pilti vormindada – sh pilti reguleerida, galerii abil pildi laadi vormindada, efekte rakendada, joondada ja rühmitada ning pilti kärpida.

Menüü Pildiriistad rakenduses Publisher 2010

Selle artikli teemad

Lisamine

Reguleerimine

Heledus

Kontrast

Ümber värvimine

Pildi värvide kiire muutmine ühe värvi varjunditeks

Veel variatsioone

Läbipaistva värvi seadmine

Pildi algsete värvide taastamine

Piltide tihendamine

Pildi muutmine

Pildi lähtestamine

Vahetus

Asukohavahetus

Vormingu vahetus

Pildilaadid

Pildilaadide galerii

Laadi rakendamine

Laadi tühistamine

Pildiääris

Pildi kujund

Pealdis

Varjuefektid

Korraldamine

Kärpimine

Suurus

Lisamine

Täiendava pildi lisamiseks klõpsake käsku Pilt ja navigeerige dialoogiboksis Pildi lisamine pildini, mida soovite lisada.

Menüü Pildiriistad jaotis Lisa rakenduses Publisher 2010

Reguleerimine

Jaotise Reguleeri abil saate pildi heledust, kontrasti ja värvi reguleerida. Lisaks saate kettaruumi säästmiseks pildi tihendada, pildi muu pildiga vahetada või pildi täielikult eemaldada. Lõpuks saate eemaldada kõik pildile rakendatud kohandused.

Menüü Pildiriistad jaotis Reguleeri rakenduses Publisher 2010

Heledus

Saate valitud pildi heledust 10%, 20%, 30% või 40% võrra suurendada või vähendada. Nihutage kursor mõnele valikule ja Publisher kuvab valitud pildil efekti eelvaate.

Kontrast

Saate valitud pildi kontrasti 10%, 20%, 30% või 40% võrra suurendada või vähendada. Nihutage kursor mõnele valikule ja Publisher kuvab valitud pildil efekti eelvaate.

Ümber värvimine

Rakenduses Microsoft Publisher 2010 saate värvilise pildi lihtsustamiseks vähendada selle värvide arvu. Nii saab muuta pildi failimahu väiksemaks ja kokku hoida printimiskulusid. Ühtse värvi ja laadi rakendamine kõigile publikatsiooni piltidele võib muuta publikatsiooni ühtsemaks.

Pildi värvide kiire muutmine ühe värvi varjunditeks

 1. Valige muudetav pilt, klõpsake menüüd Pildiriistad ja käsku Värvi ümber.

 2. Valige üks eelmääratletud ümbervärvimisrežiim (nt seepia, hall toon või üks heledatest või tumedatest variatsioonidest). Kursori nihutamisel valikule kuvab Publisher valitud pildil efekti eelvaate.

Veel variatsioone

 1. Valige muudetav pilt, klõpsake menüüd Pildiriistad ja käsku Värvi ümber.

 2. Valige suvand Veel variatsioone.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Pildi ümbervärvimine suvandi Värv kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud värvi. Täiendavate värvivalikute kuvamiseks klõpsake nuppu Veel värve, valige soovitud suvandid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: Kui teie publikatsioon kasutab spottvärve, pole nupp Veel värve saadaval.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kogu pildile valitud värvi toonide rakendamiseks klõpsake raadionuppu Värvi terve pilt ümber.

  • Valitud värvi toonide rakendamiseks ainult neile pildi osadele, mis pole mustad ega valged, klõpsake raadionuppu Jäta mustad osad mustaks.

Läbipaistva värvi seadmine

Pildi värvi läbipaistvaks seadmine.

 1. Valige muudetav pilt, klõpsake menüüd Pildiriistad ja käsku Värvi ümber.

 2. Klõpsake suvandit Sea läbipaistev värv – kursor muutub läbipaistvuskursoriks. Värvi läbipaistvuse kursor

 3. Klõpsake pildil läbipaistvuskursoriga värvi, mida soovite muuta läbipaistvaks.

Lehe algusesse

Pildi algsete värvide taastamine

Pildi algvärviteavet talletatakse koos pildiga, seega saate pildi algsed värvid igal ajal taastada.

 1. Valige muudetav pilt, klõpsake menüüd Pildiriistad ja klõpsake käsku Muuda värvi.

 2. Klõpsake suvandit Värvi muutmata.

  Märkused: 

  • Pildi kõigi algsätete taastamiseks klõpsake dialoogiboksis Pildi ümbervärvimine nuppu Taasta algsed värvid .

  • Värviskeemi uuendamisel võivad tehtud värvimuutmise muudatused samuti muutuda.

Piltide tihendamine

Selle tööriista abil tihendatakse pilt või pildid, et vähendada publikatsiooni talletusmahtu.

 1. Valige muudetav pilt või muudetavad pildid, klõpsake menüüd Pildiriistad ja käsku Tihenda pilte.

 2. Dialoogiboksis Pildi tihendamine kuvatakse pilditeave ja piltide tihendamissuvandid.

  • Kokkuhoid tihendusel:
   Praegune piltide kogumaht – kuvatakse publikatsiooni kõigi piltide praegune kogumaht.
   Eeldatav piltide kogumaht pärast tihendamist –- kuvatakse publikatsiooni kõigi piltide praegune kogumaht pärast tihendust (see väärtus muutub sõltuvalt muudest valitud suvanditest).

  • Tihendussuvandid:
   Kustuta piltide kärbitud alad – märkige see ruut piltide kärbitud alade kohta salvestatud piksliteabe kustutamiseks (kärbitud aladega seotud teave pole nähtav ega kasutusel).
   Eemalda OLE-andmed – märkige see ruut 24-bitise tihendamata rasterpildi eemaldamiseks. Rasterpilt on pildi OLE-voo osa. OLE-voosse kuuluv väike nähtav pilt kustutatakse, aga pilti ise kuvatakse samamoodi (pärast pildist OLE-andmete eemaldamist ei saa te pilti enam avada programmiga, millega pilt algselt loodi).
   Arvuta pildid ümber – selle ruudu märkimisel muudetakse muudetud suurusega pilt väiksemaks. Selleks kustutatakse pildi algses suuruses jääkandmed (kui pilt arvutatakse ümber ja seejärel venitatakse suuremaks kui ümberarvutamise lähtesuurus, halveneb pildi kvaliteet).
   Teisenda võimalusel JPEG-ks – märkige see ruut pildi teisendamiseks JPEG-failiks.

   Märkus.: 
   Tihenduse tase sõltub pildi olemusest – näiteks kas tegemist on fotoga, kui palju müra või kõikumisi on pildi histogrammis jne. . PNG-piltide tihendustaset ei saa muuta.

   Alla 100 KB mahuga pilte ei tihendata.

  • Sihtväljund:
   Trükikojas trükkimine – selle suvandi klõpsamisel tihendatakse pildid tihedusega 300 pikslit tolli kohta (ppi). JPEG-tihendust ei teostata.
   Printimine. – selle suvandi klõpsamisel tihendatakse pildid tihedusega 220 ppi ja 95 JPEG-kvaliteeditasemel.
   Võrgus – selle suvandi klõpsamisel tihendatakse pildid tihendusega 96 punkti tolli kohta (dpi) ja 75 JPEG-kvaliteeditasemel.

  • Rakenda tihendussätted kohe:
   Rakenda kõigile publikatsiooni piltidele – selle suvandi klõpsamisel rakendatakse tihendussätted publikatsiooni kõigile piltidele.
   Rakenda ainult valitud piltidele – selle suvandi klõpsamisel rakendatakse tihendussätted vaid valitud piltidele.

Pildi muutmine

Valitud pildi või piltide asendamiseks muu pildi või piltidega tehke järgmist.

 1. Valige muudetav pilt või muudetavad pildid.

 2. Klõpsake jaotist Pildi muutmine ja seejärel käsku Muuda pilti.

 3. Navigeerige dialoogiboksis Pildi lisamine pildini, mida soovite lisada.

 4. Valitud piltide kustutamiseks klõpsake jaotist Pildi muutmine ja seejärel käsku Eemalda pilt. Pildid asendatakse tühjade pildiraamidega.

Pildi lähtestamine

Valitud pildile kogu rakendatud vormingu eemaldamiseks klõpsake käsku Lähtesta pilt.

Lehe algusesse

Vahetus

Selle tööriista abil saate vahetada kahe valitud pildi asukohta või vormingut.

Rakenduse Publisher 2010 menüü Pildiriistad jaotis Vahetus

Asukohavahetus

 1. Klõpsake esimest pilti ja hoidke teise pildi klõpsamisel all juhtklahvi (CTRL) või tõstuklahvi (SHIFT). Nii valite mõlemad pildid.

 2. Klõpsake jaotist Vahetus ja seejärel käsku Vaheta.

Vormingu vahetus

 1. Klõpsake esimest pilti ja hoidke teise pildi klõpsamisel all juhtklahvi (CTRL). Nii valite mõlemad pildid.

 2. Klõpsake jaotist Vahetus ja seejärel käsku Vaheta vaid vorming.

Pildilaadid

Jaotise Pildilaadid abil saate pildi kujundit, äärist ja pealdisi muuta. Saate pildilaadide galeriist rakendada eelmääratletud pildilaadid või vormindada pildi kujundit ja äärist käsitsi.

Rakenduse Publisher 2010 menüü Pildiriistad jaotis Pildilaadid

Pildilaadide galerii

Laadigaleriis on neli erinevat laadi, millest igaühel on kuus erinevat äärisesuvandit, mida saate piltidele rakendada. Kursori nihutamisel galeriivaliku peale kuvavad valitud pildid laadi eelvaate.

Laadi rakendamine

 1. Valige pilt või pildid, mille laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüd Pildiriistad.

 3. Valige pildilaadide galeriis soovitud laad.

  Märkus.:  Korraga kõigi 24 saadaoleva laadi kuvamiseks klõpsake nuppu Veel Nupp Veel .

Laadi tühistamine

 1. Valige pilt või pildid, mille laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüd Pildiriistad.

 3. Klõpsake pildilaadide galeriis nuppu Veel Nupp Veel .

 4. Klõpsake nuppu Tühista pildilaad.

Pildiääris

Saate käsitsi valida valitud pildi värvi, joonejämeduse ja äärisemustri.

 1. Valige pilt või pildid, mille laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüd Pildiriistad.

 3. Klõpsake käsku Pildiääris ja valige soovitud suvandid.
  Värvid – valige paletil soovitud joonevärv. Täiendavate värvivalikute kuvamiseks klõpsake suvandit Veel kontuurivärve. Avatakse dialoogiboks Värvid. Saate valida uue värvi Microsoft Windowsi tavavärvipaletist või RGB või CMYK värvimudeli abil määratletava kohandatud värvi. Saate valida ka kataloogi Pantone värvi.

  Märkus.:  Siin kuvatavad PANTONE®-värvid ei pruugi ühilduda PANTONE-standardis esitatutega. Täpse värvi leidmiseks kasutage PANTONE Color Publicationsi värvikataloogi. PANTONE® ja muude ettevõtte Pantone, Inc. kaubamärkide omanik on Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007..

  Paksus – valige joonepaksus või klõpsake suvandit Veel jooni ja sisestage joonepaksus väljale Paksus.Kriipsjooned – valige kriipsjoonelaad.Muster – avatakse dialoogiboks Mustrijooned. Menüüs Heledusvarjund saate valida uue alusvärvi ja rakendada alusvärvile heledusvarjundi. Menüüs Muster saate äärisele mustri rakendada.

Pildi kujund

Saate valitud pildile või piltidele kujundi rakendada. Lisateavet piltidele kujundite rakendamise kohta leiate teemast Automaatkujundi rakendamine pildile.

Märkus.:  Kui valite mitu pilti, pole jaotis Pildi kujund saadaval.

Pealdis

Saate piltidele rakendatava pealdise valida pealdiselaadide galeriist.

 1. Valige pilt või pildid, mille laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüd Pildiriistad.

 3. Klõpsake käsku Pealdis ja seejärel valige pealdiselaadide galeriis pealdis. Kursori nihutamisel galeriivaliku peale kuvavad valitud pildid laadi eelvaate.

 4. Publisher lisab eelvormindatud tekstivälja ja saate seejärel sisestada piltide jaoks pealdise teksti.

Lehe algusesse

Varjuefektid

Jaotise Varjuefektid abil saate piltide varjustust vormindada. Varjud on galerii Pildilaadid esimesel real.

Menüü Pildiriistad jaotis Varjuefektid rakenduses Publisher 2010

 1. Valige tekst, millele soovite varjustuse rakendada.

 2. Klõpsake menüüd Pildiriistad.

 3. Klõpsake käsku Varjuefektid ja valige varjuefektilaadide galeriis soovitud efekt.

 4. Varjustuse värvi muutmiseks klõpsake käsku Varju värv ja valige soovitud värvisuvandid.

 5. Varju ulatuse nihutamiseks klõpsake vastavaid suunanuppe Varjuefektide täiustusriist rakenduse Publisher 2010 menüüs Pildiriistad .

 6. Varjuefekti sisse- ja välja lülitamiseks klõpsake keskmist nuppu.

Korraldamine

Jaotise Korraldamine abil saate pildi ümber oleva teksti mähkimissuvandeid seada, nihutada pilti ette- või tahapoole võrreldes lehe teiste objektidega, lehel pilti joondada, pilti teiste objektidega rühmitada või rühmitamise tühistada ning pilti pöörata. Lisateavet objektide korraldamise kohta leiate järgmistest teemadest.

Menüü Pildiriistad jaotis Korraldamine rakenduses Publisher 2010

Kärpimine

Kärpimist kasutatakse sageli pildi osa peitmiseks või vähendamiseks, et mingit pildi osa rõhutada või soovimatuid osasid eemaldada. Kärpimise kohta leiate lisateavet teemast Piltide kärpimine.

Menüü Pildiriistad jaotis Kärpimine rakenduses Publisher 2010

Suurus

Jaotise Suurus abil saate muuta piltide väärtusi Kujundi kõrgus ja Kujundi laius.

Menüü Pildiriistad jaotis Suurus rakenduses Publisher 2010

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×