Meilikonto lisamine või eemaldamine

Meilisõnumite saatmiseks ja vastuvõtuks rakenduses Microsoft Outlook peate esmalt looma ja konfigureerima meilikonto.

Selle artikli teemad

Meilikontod

Microsoft Exchange'i konto lisamine

Exchange'i konto lisamine ja käsitsi konfigureerimine

POP3-, IMAP- või HTTP-meilikonto lisamine

POP3-, IMAP- või HTTP-meilikonto lisamine ja käsitsi konfigureerimine

Meilikonto eemaldamine

Meilikontod

Outlook toetab nii Microsoft Exchange'i kui ka POP3, IMAP (Internet Message Access Protocol) ja mõningaid HTTP-meilikontosid. Teie ISP (Interneti-teenuse pakkuja) või meiliadministraator annab teile Outlookis meilikonto käsitsi loomiseks vajaliku konfiguratsiooniteabe.

Enamiku kontode puhul suudab Outlook konto automaatselt tuvastada ja konfigureerida, kasutades ainult nime, meiliaadressi ja parooli. Exchange'i konto kasutajad ei pea tavaliselt oma andmeid sisestama, sest Microsoft Office Outlook 2007 suudab ise tuvastada Exchange'i kontoga ühenduse saamiseks kasutatavad võrgumandaadid.

Meilikontod asuvad profiilides. Profiil koosneb kontodest, andmefailidest ja sätetest, mis sisaldavad teavet meilisõnumite talletamise kohta. Outlooki esmakordsel käivitamisel luuakse automaatselt uus profiil ja seejärel käivitub sama profiil iga kord, kui Outlooki käivitate.

Enamik kasutajaid vajab vaid üht profiili. Mõnikord võib aga vaja minna mitut profiili. Võite näiteks luua ühe profiili töö juures ja teise kodus kasutamiseks. Kui teie arvutit kasutavad ka teised, saab nende meilikontosid ja sätteid hoida eraldi teise nimega profiilis.

Märkus. : Outlook Expressi kasutajatele on Outlooki profiilid sarnased Outlook Expressi identiteetidega. Outlooki profiilid pole seotud operatsioonisüsteemi Microsoft Windows riist- ja tarkvara profiilidega.

Vastavalt vajadusele saate ühele Outlooki kasutajaprofiilile lisada mitu meilikontot. Näiteks võite lisada ärikirjadega tegelemiseks Exchange'i konto ja seejärel Interneti meilikonto (nt teie Interneti-teenusepakkujalt saadud POP3-konto) erakirjade tarbeks. Profiilid võivad sisaldada kõiki teie meilikontosid, aga ühele profiilile on ette nähtud ainult üks Exchange'i konto.

Lehe algusesse

Microsoft Exchange'i konto lisamine

Exchange'i kontosid saate lisada Outlooki esmakäivitamisel või kui sulete Outlooki ja seejärel klõpsate Windowsi juhtpaneelil ikooni E-post.

Märkus. : Ühele profiilile on ette nähtud ainult üks Exchange'i konto.

 1. Sulgege Outlook.

 2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

  Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

  Saate lisada Exchange'i konto kas uuele loodavale või juba olemasolevale profiilile.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Uue profiili loomine    

   1. Klõpsake jaotises Profiilid nuppu Kuva profiilid.

   2. Klõpsake nuppu Lisa .

   3. Tippige dialoogiboksis Uus profiil profiili nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    See nimi kuvatakse Outlooki käivitamisel, kui konfigureerite Outlooki kasutatava profiili kohta küsima.

  • Valige mõni olemasolevatest profiilidest    

   Dialoogiboksi Meilihäälestus tiitliribal on praegu aktiivse profiili nimi. Mõne muu profiili valimiseks klõpsake nuppu Kuva profiilid, valige soovitud profiili nimi ja klõpsake siis nuppu Atribuudid.

   1. Klõpsake nuppu Meilikontod.

   2. Klõpsake nuppu Uus .

    Teie Exchange'i konto konfigureeritakse automaatselt teie Windowsi domeenimandaatide põhjal.

 4. Klõpsake nuppu Edasi.

  .

 5. Kui Exchange'i sätete konfigureerimine on lõppenud, klõpsake nuppu Lõpeta.

  Kui teie Exchange'i sätteid ei saa Outlookis automaatselt konfigureerida või kui teave ekraanil on vale, märkige ruut Soovin serveri sätteid käsitsi konfigureerida ja seejärel klõpsake nuppu Edasi. Juhised konto käsitsi konfigureerimiseks asuvad jaotises Exchange'i konto lisamine ja käsitsi konfigureerimine.

Lehe algusesse

Exchange'i konto lisamine ja käsitsi konfigureerimine

Exchange'i kontosid saate lisada ainult Outlooki esmakäivitamisel või kui sulete Outlooki ja seejärel klõpsate Windowsi juhtpaneelil ikooni E-post.

 1. Sulgege Outlook.

 2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

  Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Uue profiili loomine    

   1. Klõpsake jaotises Profiilid nuppu Kuva profiilid.

   2. Klõpsake nuppu Lisa .

   3. Tippige dialoogiboksis Uus profiil profiili nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    See nimi kuvatakse Outlooki käivitamisel, kui konfigureerite Outlooki kasutatava profiili kohta küsima.

  • Lisamine olemasolevale profiilile    

   Dialoogiboksi Meilihäälestus tiitliribal on praegu aktiivse profiili nimi. Mõne muu profiili valimiseks klõpsake nuppu Kuva profiilid, valige soovitud profiili nimi ja klõpsake siis nuppu Atribuudid.

   1. Klõpsake nuppu Meilikontod.

   2. Klõpsake nuppu Uus .

   3. Klõpsake raadionuppu Microsoft Exchange'i, POP3-, IMAP- või HTTP-konto ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

    Teie Exchange'i konto konfigureeritakse automaatselt teie Windowsi domeenimandaatide põhjal. Järgnevad juhised võimaldavad teil Exchange'i kontot käsitsi konfigureerida.

 4. Märkige ruut Soovin käsitsi konfigureerida serverisätteid (või muid serveritüüpe) ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 5. Klõpsake raadionuppu Microsoft Exchange'i Server ja siis klõpsake nuppu Edasi.

 6. Tippige oma meiliadministraatori määratud selle serveri nimi, kus töötab Exchange.

 7. Exchange'i vahemälurežiimi kasutamiseks märkige ruut Kasuta Exchange'i vahemälurežiimi.

  Lisateave Exchange'i vahemälurežiimi kohta

  Exchange'i vahemälurežiim muudab mugavamaks Exchange'i konto kasutamise. Selles režiimis salvestatakse teie postkasti koopia teie arvutisse. See koopia võimaldab kiiret juurdepääsu teie andmetele ning seda värskendatakse järjepidevalt meiliserveriga.

  Kui Exchange'i vahemälurežiimi sisselülitamine nurjub, võivad sellel olla järgmised põhjused.

  • Teie Exchange'i serveri administraator võib olla keelanud selle funktsionaalsuse.     Exchange'i administraatoritel on õigus see funktsioon Outlookis keelata. Lisateabe saamiseks pöörduge tema poole.

  • Olete installinud Microsofti terminaliteenused.    Exchange'i vahemälurežiim kasutab ühenduseta kausta faili (.ost). Neid faile ei saa kasutada, kui olete installinud Microsofti terminaliteenused Microsoft Windows Server 2003 jaoks. Terminaliteenuste kliendi või kaugtöölaua kliendi installimine ei takista selle funktsiooni kasutamist.

 8. Tippige oma meiliadministraatori määratud kasutajanimi väljale Kasutajanimi. See pole tavaliselt teie täisnimi.

 9. Soovi korral võite toimida ka järgmiselt.

  • Klõpsake nuppu Veel sätteid. Tippige vahekaardi Üldist jaotises Meilikonto nimi, mis võimaldab teil kontot eristada, näiteks Minu tööalased meilisõnumid.

  • Kõpsake nuppu Veel sätteid. Konfigureerige soovitud suvandeid vahekaartidel.

  • Kontrollimaks, kas server tunneb teie nime ära ja kas teie arvuti on võrku ühendatud, klõpsake nuppu Kontrolli nime. Teie poolt juhistes 8 ja 10 määratud konto- ja serverinimed kuvatakse allajoonituna. Kui teie nime allajoonituna ei kuvata, võtke ühendust Exchange'i administraatoriga.

 10. Kui klõpsasite nuppu Veel sätteid ja avasite dialoogiboksi Microsoft Exchange'i Server, klõpsake nuppu OK.

 11. Klõpsake nuppu Edasi.

 12. Klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusesse

POP3-, IMAP- või HTTP-meilikonto lisamine

Märkus. : POP3-, IMAP- ja HTTP-meilikontosid saab igal ajal lisada kehtivale Outlooki profiilile. Saate lisada kontosid ka teistelele profiilidele või uuele profiilile, mille saate luua avades Windowsi juhtpaneelilt mooduli E-post.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Konto lisamine praegu kasutatavale profiilile    

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kontosätted.

    Käsku Kontosätted pole

    Rakenduses Office Outlook 2007asub käsk Kontosätted menüüs Tööriistad. Kui kasutate mõnda Outlooki varasemat versiooni, siis järgmised juhised ei kehti. Teavet leiate oma toote spikrist. Kui teie kasutatava programmi tiitliribal on kirjas Microsoft Outlook Express, pole tegu sama programmiga, mis Outlook. Sel juhul saate abi Outlook Expressi spikrist.

  • Konto lisamine mõnele teisele olemasolevale profiilile    

   1. Sulgege Outlook.

   2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

    Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

    Dialoogiboksi Meilihäälestus tiitliribal on praegu aktiivse profiili nimi. Mõne muu profiili valimiseks klõpsake nuppu Kuva profiilid, valige soovitud profiili nimi ja klõpsake siis nuppu Atribuudid.

   3. Klõpsake nuppu Meilikontod.

  • Konto lisamine uuele profiilile    

   1. Sulgege Outlook.

   2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

    Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

   3. Klõpsake jaotises Profiilid nuppu Kuva profiilid.

   4. Klõpsake nuppu Lisa .

   5. Tippige dialoogiboksis Uus profiil profiili nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    See nimi kuvatakse Outlooki käivitamisel, kui konfigureerite Outlooki kasutatava profiili kohta küsima.

   6. Klõpsake nuppu Meilikontod.

 2. Klõpsake nuppu Uus .

 3. Valige Microsoft Exchange, POP3, IMAP või HTTP ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 4. Tippige väljale Teie nimi oma nimi sellisel kujul, nagu soovite, et teised seda näeksid.

 5. Tippige väljale Meiliaadress oma täielik meiliaadress, mille olete saanud meiliadministraatorilt või Interneti-teenuse pakkujalt. Kaasake kindlasti oma kasutajanimi, @-märk ning domeeni nimi (nt barbara@contoso.com).

 6. Tippige teile määratud või teie enda meilikonto jaoks valitud parool väljadele Parool ja Parooli kinnitus.

  Näpunäide. : Teie parool võib olla tõstutundlik. Veenduge, et klaviatuuri suurtähelukk (CAPS LOCK) poleks sisse lülitatud.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

  Teie meiliserveriga võetakse ühendust ja Outlook konfigureeritakse vastavalt teie kontole. Kui krüptitud ühenduse loomine meiliserveriga nurjub, palutakse teil krüptimata ühenduse loomiseks klõpstata nuppu Edasi

  Pärast konto konfigureerimist klõpsake nuppu Valmis.

  Kui teie meilikontot ei saa Outlookis automaatselt konfigureerida või kui ekraanil kuvatav teave on vale, märkige ruut Soovin serveri sätteid käsitsi konfigureerida ja seejärel klõpsake nuppu Edasi. Juhised konto käsitsi konfigureerimiseks asuvad jaotises POP3-, IMAP- või HTTP-meilikonto lisamine ja käsitsi konfigureerimine.

Lehe algusesse

POP3-, IMAP- või HTTP-meilikonto lisamine ja käsitsi konfigureerimine

Märkus. : POP3-, IMAP- ja HTTP-meilikontosid saab igal ajal lisada kehtivale Outlooki profiilile. Lisaks saate kontosid lisada kõigile teistele profiilidele, klõpsates Windowsi juhtpaneelil ikooni E-post.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Konto lisamine praegu kasutatavale profiilile    

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kontosätted.

    Käsku Kontosätted pole

    Rakenduses Office Outlook 2007asub käsk Kontosätted menüüs Tööriistad. Kui kasutate mõnda Outlooki varasemat versiooni, siis järgmised juhised ei kehti. Teavet leiate oma toote spikrist. Kui teie kasutatava programmi tiitliribal on kirjas Microsoft Outlook Express, pole tegu sama programmiga, mis Outlook. Sel juhul saate abi Outlook Expressi spikrist.

  • Konto lisamine mõnele teisele olemasolevale profiilile    

   1. Sulgege Outlook.

   2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

    Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

  • Dialoogiboksi Meilihäälestus tiitliribal on praegu aktiivse profiili nimi. Mõne muu profiili valimiseks klõpsake nuppu Kuva profiilid, valige soovitud profiili nimi ja klõpsake seejärel nuppu Atribuudid.

   1. Klõpsake nuppu Meilikontod.

  • Konto lisamine uuele profiilile    

   1. Sulgege Outlook.

   2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

    Märkus. : Ikoon E-post kuvatakse juhtpaneelil ainult juhul, kui teil on Outlook installitud ja olete seda ka vähemalt korra kasutanud.

   3. Klõpsake jaotises Profiilid nuppu Kuva profiilid.

   4. Klõpsake nuppu Lisa .

   5. Tippige dialoogiboksis Uus profiil profiili nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    See nimi kuvatakse Outlooki käivitamisel, kui konfigureeritav Outlook küsib kasutatava profiili kohta.

   6. Klõpsake nuppu Meilikontod.

 2. Klõpsake nuppu Uus .

 3. Valige Microsoft Exchange, POP3, IMAP või HTTP ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 4. Tippige väljale Teie nimi oma nimi sellisel kujul, nagu soovite, et teised seda näeksid.

 5. Tippige väljale Meiliaadress oma täielik meiliaadress, mille olete saanud meiliadministraatorilt või Interneti-teenuse pakkujalt. Kaasake kindlasti oma kasutajanimi, @-märk ning domeeni nimi (nt barbara@contoso.com).

 6. Tippige teile määratud või teie enda meilikonto jaoks valitud parool väljadele Parool ja Parooli kinnitus.

  Näpunäide. : Teie parool võib olla tõstutundlik. Veenduge, et klaviatuuri suurtähelukk (CAPS LOCK) poleks sisse lülitatud.

 7. Märkige ruut Soovin käsitsi konfigureerida serverisätteid (või muid serveritüüpe).

 8. Klõpsake nuppu Edasi.

 9. Klõpsake raadionuppu Interneti meilikonto.

 10. Klõpsake nuppu E-post ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  Olenevalt teie varem sisestatud teabest võib mõni tekstiväli juba teksti sisaldada. Veenduge, et kirjed oleksid korrektsed.

 11. Jaotises Kasutajateave tehke järgmist:

  1. Tippige väljale Teie nimi oma täisnimi sellisel kujul, nagu soovite, et teised seda näeksid.

  2. Tippige väljale Meiliaadress oma täielik meiliaadress, mille olete saanud meiliadministraatorilt või Interneti-teenuse pakkujalt. Kaasake kindlasti kasutajanimi, @-märk ning domeeni nimi (nt barbara@contoso.com).

 12. Jaotises Serveriteave tehke järgmist:

  1. Loendiboksis Kontotüüp valige POP3, IMAP või HTTP.

   Näpunäide. : Teie Interneti-teenuse pakkuja teavitab teid, millist protokolli peate kasutama oma meilikontole juurdepääsu saamiseks, ent POP3-tüüp on kõige levinum. Microsoft Windows Live Maili kontod kasutavad HTTP-protokolli. Kui valite tüübiks HTTP, peate valima ka teenusepakkuja loendis HTTP-teenuse pakkuja ja märkima serveri asukoha väljal Serveri URL.

  2. Tippige väljale Sissetuleva meili server oma serveri täielik nimi, mille saate oma Interneti-teenusepakkujalt või meiliadministraatorilt. Sageli on see mail, millele järgneb domeeninimi, nt mail.contoso.com.

  3. Tippige väljale Väljuva meili server oma serveri täielik nimi, mille saate oma Interneti-teenusepakkujalt või meiliadministraatorilt. Sageli on see mail., millele järgneb domeeninimi, nt mail.contoso.com.

 13. Jaotises Sisselogimisteave tehke järgmist:

  1. Tippige väljale Kasutajanimi oma Interneti-teenusepakkujalt või meiliadministraatorilt saadud kasutajanimi. Selleks võib olla osa teie meiliaadressist, mis eelneb @-märgile või kogu teie meiliaadress.

  2. Tippige väljale Parool parool, mille saate oma Interneti-teenusepakkujalt või meiliadministraatorilt või mille olete ise loonud.

  3. Märkige ruut Pea parool meeles.

   Märkmed : Outlook peab teie parooli meeles, kui tipite selle väljale Parool ja märgite ruudu Pea parool meeles. Kui määrate Outlooki oma parooli meeles pidama, ei pea te seda iga kord kontole juurdepääsemiseks uuesti tippima. Samas muudab see teie konto kaitsetuks igaühe ees, kellel on juurdepääs teie arvutile.

   Kasutage tugevaid paroole, mis sisaldavad segiläbi suur- ja väiketähti, numbreid ning tähiseid. Nõrkades paroolides ei kasutata selliseid elemente segiläbi. Tugev parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Parooli pikkus peaks olema kaheksa või enam märki. Pääsufraas, kus kasutatakse 14 või enamat märki, on parem lahendus. Lisateavet on artiklis Help protect your personal information with strong passwords (Isikliku teabe kaitsmine tugevate paroolide abil).

   Enda parooli meelespidamine on väga oluline. Parooli unustamise korral ei saa Microsoft seda teie jaoks taastada. Hoidke üles kirjutatud paroole kindlas kohas ja eemal sellest teabest, mida kaitsta soovite.

 14. Soovi korral võite toimida ka järgmiselt.

  1. Klõpsake nuppu Veel sätteid. Tippige vahekaardi Üldist jaotises Meilikonto nimi, mis võimaldab teil kontot eristada, näiteks Minu isiklik e-post.

  2. Klõpsake nuppu Veel sätteid. Kui teie konto seda nõuab, märkige vahekaardil Väljamineva meili server ruut Väljamineva meili server (SMTP) nõuab autentimist.

  3. POP3-konto puhul klõpsake nuppu Veel sätteid. Kui teie Interneti-teenusepakkuja seda nõuab, siis märkige vahekaardi Täpsemalt jaotise Serveripordi numbrid jaotises Sissetuleva meili server (POP3) ruut See server nõuab krüptitud ühendust (SSL).

  4. IMAP-kontode puhul klõpsake nuppu Veel sätteid. Valige vahekaardi Täpsemalt jaotise Serveripordi numbridjaotise Sissetuleva meili server (IMAP) suvandi Kasuta järgmist tüüpi krüptitud ühendust loendiboksis Pole, SSL, TLS või Automaatne, kui teie Interneti-teenusepakkuja nõuab nende sätete kasutamist.

  5. Klõpsake nuppu Veel sätteid. Valige vahekaardi Täpsemalt jaotise Serveripordi numbrid jaotise Väljamineva meili server (SMTP) suvandi Kasuta järgmist tüüpi krüptitud ühendust loendiboksis Pole, SSL, TLS või Automaatne, kui teie Interneti-teenusepakkuja nõuab nende sätete kasutamist.

  6. Kui lisate POP3- või IMAP-serveri kontot, klõpsake nuppu Kontosätete testimine, et kontrollida, kas teie konto toimib. Kui osa teabest on vale või puudub üldse (nt parool), palutakse teil see parandada või sisestada. Veenduge, et teie arvutil oleks Intereneti-ühenduses.

 15. Klõpsake nuppu Edasi.

 16. Klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusesse

Meilikonto eemaldamine

Konto eemaldamine praegu kasutatavast profiilist

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kontosätted.

  Käsku Kontosätted pole

  Rakenduses Office Outlook 2007asub käsk Kontosätted menüüs Tööriistad. Kui kasutate mõnda Outlooki varasemat versiooni, siis järgmised juhised ei kehti. Teavet leiate oma toote spikrist. Kui teie kasutatava programmi tiitliribal on kirjas Microsoft Outlook Express, pole tegu sama programmiga, mis Outlook. Sel juhul saate abi Outlook Expressi spikrist.

 2. Klõpsake eemaldatavat kontot ja seejärel nuppu Eemalda.

 3. Konto eemaldamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Konto eemaldamine mõnest teisest profiilist

 1. Sulgege Outlook.

 2. Avage juhtpaneelilt moodul E-post.

  Dialoogiboksi Meilihäälestus tiitliribal on praegu aktiivse profiili nimi. Mõne muu profiili valimiseks klõpsake nuppu Kuva profiilid, valige soovitud profiili nimi ja klõpsake seejärel nuppu Atribuudid.

 3. Klõpsake nuppu Meilikontod.

 4. Valige konto ja seejärel klõpsake nuppu Eemalda .

 5. Konto eemaldamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Märkus. : POP3-, IMAP- või HTTP-konto eemaldamine ei kustuta selle konto kaudu saadetud ja vastu võetud üksusi. Kui kasutasite POP3-kontot, saate üksustega töötamiseks endiselt kasutada faili Erakaustad (.pst).

Märkus. : Kui kasutasite Exchange'i kontot, talletatakse teie andmed meiliserveris, juhul kui te ei teisalda neid pst-faili. IMAP- ja HTTP- kontode puhul salvestatakse teie Outlookis kuvatud sõnumid pst-faili. Erinevalt POP3-kontost, tuleb teil siin pst-fail käsitsi Outlooki profiilile lisada, kasutades menüü Fail käsku Andmefailide haldus.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×