Office
Logi sisse

Meili etapiviisiline migreerimine teenusekomplekti Office 365

Kasutajate postkastide sisu saate aja jooksul migreerida Exchange 2003 või Exchange 2007 meilisüsteemist Office 365 keskkonda etapiviisilise migreerimise abil.

Selles artiklis kirjeldatakse meilide etapiviisilise migreerimise toiminguid. Migreerimisprotsessi ülevaate leiate teemast Mida peate teenusekomplekti Office 365 meilide etapiviisilise migreerimise kohta teadma. Kui olete nimetatud artikli sisuga tutvunud, saate käesoleva artikli juhiste järgi alustada postkastide migreerimist ühest meilisüsteemist teise.

Juhised Windows PowerShelli kohta leiate artiklist PowerShelli kasutamine etapiviisiliseks migreerimiseks teenusekomplekti Office 365.

Migreerimistoimingud

Siin on toimingud, mida peate tegema enne etapiviisilise migreerimise alustamist.

 1. Etapiviisiliseks migreerimiseks valmistumine

 2. Domeeni omanikustaatuse kinnitamine

 3. Kataloogisünkroonimise kasutamine kasutajate loomiseks teenusekomplektis Office 365

 4. Migreeritavate postkastide loendi loomine

 5. Office 365 ühendamine oma meilisüsteemiga

 6. Postkastide migreerimine

 7. Etapiviisilise migreerimise paketi käivitamine

 8. Kohapealsete postkastide teisendamine meililoaga kasutajateks

 9. Oma meili marsruutimine otse teenusekomplekti Office 365

 10. Etapiviisilise migreerimise paketi kustutamine

 11. Migreerimisjärgsete toimingute tegemine

Etapiviisiliseks migreerimiseks valmistumine

Enne, kui migreerite postkastid etapiviisilise migreerimise abil teenusekomplekti Office 365, peate esmalt tegema mõned muudatused Exchange Serveri keskkonda.

Etapiviisiliseks migreerimiseks valmistumine

 1. Konfigureerige oma kohapealses Exchange Serveris Outlook Anywhere   . Meilimigreerimisteenus loob funktsiooni Outlook Anywhere (tuntud ka kui „RPC over HTTP“) abil ühenduse teie kohapealse Exchange Serveriga. Järgmistest teemadest leiate teavet funktsiooni Outlook Anywhere häälestamise kohta versioonide Exchange 2007 ja Exchange 2003 korral.

  NB!: Outlook Anywhere’i konfigureerimiseks peate kasutama usaldusväärse sertimiskeskuse väljastatud serti. Funktsiooni Outlook Anywhere ei saa konfigureerida iseallkirjastatud serdi abil. Lisateavet leiate teemast SSL-i konfigureerimine Outlook Anywhere’i jaoks.

 2. Valikuline: veenduge, et saate funktsiooni Outlook Anywhere abil oma Exchange’i organisatsiooniga ühenduse luua.    Proovige ühendusesätete testimiseks üht järgmistest meetoditest.

 3. Määrake õigused.    Kohapealsel kasutajakontol, mida kasutate kohapealse Exchange’i meilikeskkonnaga ühenduse loomiseks (seda nimetatakse ka migreerimise administraatoriks), peavad olema õigused, mis tagavad juurdepääsu kohapealsetele postkastidele, mida soovite teenusekomplekti Office 365 migreerida. Seda kasutajakontot kasutate siis, kui ühendate teenusekomplekti Office 365 hiljem oma meilisüsteemiga.

 4. Postkastide migreerimiseks peavad administraatoril olema järgmised õigused.

  • peab teile olema määratud õigus FullAccess iga asutusesisese postkasti jaoks ja õigus WriteProperty atribuudi TargetAddress muutmiseks asutusesisestes kasutajakontodes.

   või

  • Teile peab olema määratud õigus Receive As, mis on seotud kohapealsete postkastide andmebaasidega, kus kasutajate postkastid talletatakse, ja õigus WriteProperty kohapealsete kasutajakontode atribuudi TargetAddress muutmiseks.

  Juhised nende õiguste seadmise kohta leiate teemast Õiguste määramine Exchange’i postkastide migreerimiseks teenusekomplekti Office 365

 5. Keelake ühendatud sõnumside   . Kui ühendatud sõnumside teenus on migreeritavate kohapealsete postkastide puhul sisse lülitatud, lülitage see enne migreerimist välja. Kui migreerimine on lõpule jõudnud, lülitage ühendatud sõnumside teenus postkastide jaoks uuesti sisse. Üksikasjalikud juhised leiate teemast ühendatud sõnumside keelamine.

Domeeni omanikustaatuse kinnitamine

Migreerimise ajal kasutatakse uue Office 365 postkasti jaoks meiliaadressi loomiseks iga kohapealse postkasti SMTP-aadressi (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol). Etapiviisilise migreerimise käitamiseks peab kohapealne domeen olema teie Office 365 keskkonnas kinnitatud domeen.

Kohapealse domeeni omanikustaatuse kinnitamine domeeniviisardi abil

 1. Märkus.: Nende toimingute tegemiseks peate olema teenusekomplektis Office 365 üldadministraator.

  Logige teenusekomplekti Office 365 sisse oma töö- või koolikontoga.

 2. Valige Häälestus > Domeenid.

 3. Domeeniviisardi käivitamiseks klõpsake lehel Domeenide haldamine nuppu Lisa domeen Ikoon Lisa .

 4. Klõpsake lehel Lisa teenusekomplektile Office 365 domeen linki Määrake domeeninimi ja kinnitage kuuluvus.

 5. Tippige domeeni nimi (nt Contoso.com), mida kasutate kohapealse Exchange’i keskkonna jaoks, ja klõpsake nuppu Edasi.

 6. Valige lehel domeeni <teie domeeni nimi> omanikustaatuse kinnitamine olevast loendist oma DNS-hostiteenuse (DNS – Domain Name System) pakkuja või valige võimalusel Üldjuhised.

 7. Täitke DNS-hostiteenuse pakkujale mõeldud juhised. Tavaliselt valitakse domeeniomaniku staatuse kinnitamiseks TXT-kirje.

  Oma Office 365 rentniku kohase TXT- või MX-kirje väärtuse leiate ka teemas Office 365 DNS-i kirjete loomiseks vajaliku teabe kogumine esitatud juhiste järgi.

  Kui olete TXT- või MX-kirje lisanud, oodake enne järgmise juhise juurde asumist umbes 15 minutit.

 8. Klõpsake Office 365 domeeniviisardis nuppu Valmis, Kinnita kohe ja teile peaks kuvatama kinnitusleht. Klõpsake nuppu Valmis.

  Kui te kinnituslehte ei näe, oodake veidi ja proovige uuesti.

  Ärge alustage domeeniviisardi järgmist etappi. Nüüd olete kinnitanud, et teie kohapealse Exchange’i keskkonna domeen kuulub teile, ja võite meilimigreerimist jätkata.

Kataloogisünkroonimise kasutamine kasutajate loomiseks teenusekomplektis Office 365

Kõikide Office 365 keskkonna kasutajate loomiseks saate kasutada kataloogisünkroonimist.

Pärast kasutajate loomist peate nad litsentsima. Pärast kasutajate loomist on teil litsentside lisamiseks aega 30 päeva. Litsentside lisamise kohta leiate teavet teemast Migreerimisjärgsete toimingute tegemine.

Uute kasutajate loomine

 • Kohapealsete kasutajate sünkroonimiseks ja loomiseks teenusekomplektis Office 365 saate kasutada Microsofti Azure Active Directory sünkroonimisriista või Microsoft Azure Active Directory sünkroonimisteenuseid. Pärast postkastide migreerimist teenusekomplekti Office 365 saate kasutajakontosid hallata kohapealses keskkonnas ning need sünkroonitakse teie Office 365 keskkonnaga. Lisateabe saamiseks vt teemat Kataloogiintegreerimine .

Migreeritavate postkastide loendi loomine

Kui olete tuvastanud kasutajad, kelle kohapealsed postkastid soovite migreerida teenusekomplekti Office 365, saate migreerimispaketi loomiseks kasutada komaeraldusega väärtuste (CSV) faili. Iga CSV-faili rida, mida Office 365 kasutab migreerimise käivitamiseks, peab sisaldama teavet kohapealse postkasti kohta.

Märkus.: Etapiviisilise migreerimise korral puudub piirang teenusekomplekti Office 365 migreeritavate postkastide arvu kohta. Migreerimispaketi CSV-fail võib maksimalselt sisaldada 2 000 rida. Enam kui 2 000 postkasti migreerimiseks saate luua täiendava CSV-faili ja kasutada iga faili uue migreerimispaketi loomiseks.

Toetatud atribuudid

Etapiviisilise migreerimise CSV-fail toetab järgmist kolme atribuuti. Iga CSV-faili rida vastab postkastile ning see peab sisaldama väärtust iga atribuudi jaoks.

Atribuut

Kirjeldus

Kas see on nõutav?

Meiliaadress

Määrab kohapealsete postkastide esmase SMTP-meiliaadressi, nt pilarp@contoso.com.

Kohapealsete postkastide jaoks kasutage Office 365 kasutaja-ID-de asemel esmast SMTP-aadressi. Kui näiteks kohapealse domeeni nimi on contoso.com, kuid teenusekomplekti Office 365 meilidomeen on service.contoso.com, kasutage CSV-faili meiliaadresside jaoks domeeninime contoso.com.

Nõutav

Parool

Uue Office 365 postkasti jaoks määratav parool. Kõik Office 365 keskkonna jaoks seatud paroolipiirangud rakenduvad ka CSV-failis olevatele paroolidele.

Valikuline

ForceChangePassword

Määrab, kas kasutajad peavad muutma parooli, kui nad logivad oma uude Office 365 postkasti. Kasutage selle parameetri väärtusena valikut True või False.

Märkus.: Kui olete kohapealses meilikeskkonnas rakendanud teenuse Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) või suurema juurutamise teel ühekordse sisselogimise lahenduse, tuleb atribuudi ForceChangePassword väärtuseks määrata False.

Valikuline

CSV-faili vorming

Siin on CSV-faili vormingu näide. Selles näites on teenusekomplekti Office 365 migreeritud kolm kohapealset postkasti.

CSV-faili esimesel või päisereal on loetletud atribuutide või väljade nimed, mis määratakse järgmistel ridadel. Atribuutide nimed on komadega eraldatud.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Iga päiserea all olev rida kajastab ühte kasutajat ja sisaldab selle kasutaja postkasti migreerimiseks kasutatavat teavet. Iga rea atribuutide väärtused peavad olema päisereal asuvate atribuutide nimedega samas järjestuses.

CSV-faili loomiseks võite kasutada tekstiredaktorit või nt rakendust Excel. Salvestage fail CSV- või TXT-failina.

Märkus.: Kui CSV-fail sisaldab mitte-ASCII märke või erimärke, salvestage CSV-fail kindlasti UTF-8 või muu Unicode kodeeringuga. Sõltuvalt rakendusest võib CSV-faili salvestamine UTF-8 või mõne muu Unicode kodeeringuga olla hõlpsam, kui arvuti süsteemilokaat vastab CSV-failis kasutatud keelele.

Ühendamine Office 365 oma meilisüsteemiga

Migreerimise lõpp-punkt sisaldab sätteid ja identimisteavet, mida on vaja selleks, et luua ühendus teenusekomplekti Office 365 migreeritavaid postkaste majutava kohapealse serveriga. Etapiviisilise migreerimise jaoks saate luua Outlook Anywhere migreerimise lõpp-punkti. Kõikide migreerimispakettide kasutamise jaoks luuakse üks migreerimise lõpp-punkt.

Migreerimise lõpp-punkti loomine

 1. Avage Exchange’i halduskeskus.

 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 3. Valige Rohkem Ikoon Rohkem > Migreerimise lõpp-punktid.

  Valige migreerimise lõpp-punkt.
 4. Lehel Migreerimise lõpp-punktid valige Uus Ikoon Uus .

 5. Lehel Valige migreerimise lõpp-punkti tüüp valige Outlook Anywhere > Edasi.

 6. Lehel Sisestage kohapealse konto identimisteave sisestage järgmine teave.

  • Meiliaadress.     Sisestage kohapealse Exchange’i meilikeskkonna mis tahes migreeritava kasutaja meiliaadress. Office 365 testib selle kasutaja postkasti ühenduvust.

  • Privileegidega konto.     Sisestage selle konto kasutajanimi (vormingus domeen\kasutajanimi või meiliaadress), millel on kohapealses meilikeskkonnas vajalikud administraatoriõigused. Office 365 kasutab seda kontot migreerimise lõpp-punkti tuvastamiseks ja sellele kontole määratud õiguste testimiseks, proovides postkastile määratud meiliaadressiga juurde pääseda.

  • Privileegidega konto parool.     Sisestage privileegidega administraatorikonto parool.

 7. Klõpsake nuppu Edasi ja tehke ühte järgmistest.

  • Kui Office 365 loob lähteserveriga ühenduse, kuvatakse ühenduse sätted. Klõpsake nuppu Edasi.

   Kinnitatud ühendus Outlook Anywhere’i lõpp-punkti jaoks.
  • Kui lähteserveriga ühenduse loomise test nurjub, sisestage järgmine teave.

   • Exchange’i server.     Sisestage kohapealse Exchange Serveri täielik domeeninimi (FQDN). See on teie postkastiserveri hostinimi. Nt EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC puhverserver.     Sisestage Outlook Anywhere’i RPC puhverserveri FQDN. Puhverserver on tavaliselt sama mis teie Outlook Web Appi URL. Nt mail.contoso.com, mis on ka selle puhverserveri URL, mida Outlook kasutab Exchange Serveriga ühenduse loomiseks

 8. Lehele Sisestage üldteave sisestage Migreerimise lõpp-punkti nimi, nt Test5-endpoint. Jätke kaks ülejäänud välja tühjaks, et kasutada vaikeväärtusi.

  Migreerimise lõpp-punkti nimi.
 9. Migreerimise lõpp-punkti loomiseks klõpsake nuppu Uus.

  Kinnitamaks, et teie Exchange Online on ühendatud kohapealse serveriga, saate käivitada 4. näite käsu Test-MigrationServerAvailability.

Postkastide migreerimine

Nüüd loote ja käitate migreerimispaketi, et migreerida postkastid teenusekomplekti Office 365.

Etapiviisilise migreerimise paketi loomine

Etapiviisilise migreerimise jaoks te migreerite postkaste pakettidena – üks pakett iga loodud CSV-faili jaoks.

Etapiviisilise migreerimise paketi loomine

 1. Liikuge Exchange’i halduskeskuses valikule Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige Uus Ikoon Uus > Migreerimine Exchange Online’i.

  Valige Exchange Online'i migreerimine
 3. Lehel Valige migreerimise tüüp valige Etapiviisiline migreerimine > edasi.

 4. Valige lehel Kasutajate valimine Sirvimine ja valige selle migreerimispaketi jaoks CSV-fail.

  Pärast CSV-faili valimist kontrollib Office 365 CSV-faili, et veenduda järgmises.

  • See pole tühi.

  • Selles kasutatakse komaeraldusega vormingut.

  • Selles pole rohkem kui 2 000 rida.

  • See sisaldab nõutavat EmailAddressi veergu päisereas.

  • Igas reas on päisereaga sama veergude arv.

  Kui üks neist kontrollidest nurjub, kuvatakse tõrge, mis kirjeldab nurjumise põhjust. Selles etapis peate kõik vead parandama CSV-failis ning migreerimispaketi loomiseks selle uuesti edastama. Pärast CSV-faili valideerimist kuvatakse CSV-failis loetletud kasutajate arv migreeritavate postkastide arvuna.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. Lehel Migreerimise lõpp-punkti kinnitamine kinnitage loetletud migreerimise lõpp-punkti teave ja valige edasi.

  Uus migreerimispakett kinnitatud lõpp-punktiga.
 7. Tippige lehele Teisalda konfiguratsioon migreerimispaketi nimi (ei tohi sisaldada tühikuid ega erimärke) ja klõpsake nuppu edasi. See nimi kuvatakse pärast migreerimispaketi loomist lehel Migreerimine olevas migreerimispakettide loendis.

 8. Tehke lehel Paketi käivitamine üht järgmistest.

  • Käivita pakett automaatselt.     Migreerimispakett käivitatakse kohe pärast uue migreerimispaketi salvestamist. Pakett käivitatakse olekuga Sünkroonimine.

  • Käivita pakett hiljem käsitsi.     Migreerimispakett luuakse, kuid seda ei käivitata. Paketi olekuks seatakse Loodud. Migreerimispaketi käivitamiseks valige see migreerimise armatuurlaual ja seejärel valige Käivita.

 9. Migreerimispaketi loomiseks klõpsake nuppu uus.

  Veenduge, et migreerimise armatuurlaual oleks kuvatud uus migreerimispakett.

Etapiviisilise migreerimise paketi käivitamine

Kui olete loonud migreerimispaketi ja konfigureerinud selle käsitsi käivitamiseks, saate selle Exchange halduskeskuse kaudu käivitada.

Etapiviisilise migreerimise paketi käivitamine

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Käivita.

 3. Kui migreerimispaketi käivitamine õnnestub, seatakse migreerimise armatuurlaual olekuks Sünkroonimine.

  Migreerimispaketi sünkroonimine

Teostatud migreerimissammu kinnitamine

Migreerimise armatuurlaual saate jälgida sünkroonimise olekut. Probleemide korral saate vaadata logifaili, mis annab tõrgete kohta lisateavet.

Samuti saate kontrollida, kas migreerimise edenedes luuakse Office 365 halduskeskuses kasutajaid.

Teisendage kohapealsed postkastid meililoaga kasutajateks, et migreeritud kasutajad pääseksid oma meilide juurde

Pärast postkastide partii migreerimist on teil vaja viisi kasutajatele meilidele juurdepääsu võimaldamiseks. Kasutajal, kelle postkast on migreeritud, on nüüd nii kohapealne kui ka Office 365 postkast. Kasutajad, kellel on Office 365 postkast, ei saa enam uusi meile kohapealsesse postkasti.

Kuna te pole migreerimist veel lõpule viinud, ei saa te veel kõiki kasutajaid suunata meilide lugemiseks teenusekomplekti Office 365. Mida teha, kui inimestel on mõlemad? Saate juba migreeritud kohapealsed postkastid muuta meililoaga kasutajateks. Kui muudate postkastist meililoaga kasutajaks, saate kasutaja suunata meilide vaatamiseks otse teenusekomplekti Office 365, selle asemel, et nad avaksid kohapealsed postkastid.

Veel üks oluline põhjus kohapealsete postkastide teisendamiseks meililoaga kasutajateks on säilitada Exchange Online’i puhverserveriaadressis, kopeerides puhverserveriaadressid meililoaga kasutajateks. Nii saate pilveteenuse kasutajaid hallata Active Directory abil oma kohapealse meilikeskkonna kaudu. Ja kui otsustate oma kohapealse Exchange'i meilikeskkonna pärast postkastide Exchange Online’i migreerimist eemaldada, jäävad meililoaga kasutajale kopeeritud puhverserveriaadressid teie kohapealsesse Active Directorysse alles.

Lisateabe saamiseks ja nende skriptide allalaadimiseks, mida saate käitada postkastide teisendamisel meililoaga kasutajateks, lugege järgmist teemat:

Valikuline Migreerimistoimingute kordamine

Pakette saate käivitada samaaegselt või ükshaaval. Toimige vastavalt ajakavale ja võimalusele aidata inimestel migreerimine lõpule viia. Pidage meeles, et iga migreerimispaketi piiranguks on 2000 postkasti.

Kui olete kõik kasutajad migreerinud teenusekomplekti Office 365, olete valmis saatma meili otse teenusekomplekti Office 365 ja eemaldama vana meilisüsteemi.

Valikuline: meiliviivituste lühendamine

See toiming pole kohustuslik, kuid kui selle vahele jätate, võivad meilisõnumid uutesse Office 365 postkastidesse jõuda viivitusega.

Kui inimesed väljastpoolt teie ettevõtet saadavad teile meilisõnumi, ei kontrolli nende meilisüsteemid alati, kuhu see meilisõnum saata. Selle asemel salvestavad nende süsteemid teie meilisüsteemi asukoha vastavalt teie DNS-serveri sättele, mida nimetatakse elueaväärtuseks (time-to-live – TTL). Kui muudate oma meilisüsteemi asukohta enne TTL-i aegumist, proovivad nende süsteemid saata meilisõnumi esmalt vanasse asukohta, enne kui hakkavad uurima, kas asukoht on muutunud. Seetõttu võivad meilisõnumid jõuda kohale viivitusega. Üks võimalus, kuidas saate seda vältida, on muuta oma DNS-serveritest ettevõttevälistesse serveritesse edastatava TLL-i väärtus väiksemaks. See tähendab, et teistes ettevõtetes värskendatakse teie meilisüsteemi asukohta tihedamini.

Kui määratud on näiteks 3600 sekundi (ühe tunni) pikkune või lühem vahemik, värskendatakse enamikus meilisüsteemides asukohta iga tunni järel. Soovitame teil enne meili migreerimist määrata see intervall vähemalt sama väikseks. See annab kõigile teile meilisõnumeid edastavatele süsteemidele piisavalt aega muudatusi töödelda. Nii et kui lähete lõplikult üle teenusekomplektile Office 365, saate TTL-iks seada uuesti pikema vahemiku.

TTL-i sätet saate muuta oma meilisüsteemi meilivahetuskirje kaudu, mida nimetatakse ka MX-kirjeks. See asub teie avalikus DNS-süsteemis. Kui teil on mitu MX-kirjet, tuleb nende kõigi väärtuseks seada 3600 või väiksem arv.

Kui vajate DNS-i sätete konfigureerimisel abi, avage Office 365 DNS-i juhend.

Oma meili marsruutimine otse teenusekomplekti Office 365

Meilisüsteemid kasutavad meilisõnumite kohaletoimetamiskoha väljaselgitamiseks DNS-i kirjet nimega MX-kirje. Meili migreerimise protsessi ajal osutas teie MX-kirje teie lähtemeilisüsteemile. Nüüd, kui meili migreerimine teenusekomplekti Office 365 on lõpule jõudnud, on aeg seada oma MX-kirje osutama teenusekomplektile Office 365. See aitab tagada, et meilisõnumid toimetatakse teie Office 365 postkastidesse. MX-kirje teisaldamine võimaldab teil lõpuks vana meilisüsteemi välja lülitada.

Paljude DNS-i pakkujate jaoks on meil MX-kirje muutmiseks oma juhised. Kui teie DNS-i pakkujat pole loendis või kui soovite saada üldisi suuniseid, vaadake MX-kirje üldjuhiseid.

Selleks et teie klientide ja partnerite meilisüsteemid tunneksid muudetud MX-kirje ära, võib kuluda kuni 72 tundi. Enne järgmise toiminguga alustamist oodake vähemalt 72 tundi.

Etapiviisilise migreerimise paketi kustutamine

Kui olete MX-kirje muutnud ja veendunud, et e-post marsruuditakse teenusekomplekti Office 365 postkastidesse, saate kustutada etapiviisilise migreerimise paketid. Enne migreerimispaketi kustutamist kontrollige järgmist.

 • Kõik paketi kasutajad kasutavad oma Office 365 postkaste. Pärast paketi kustutamist ei kopeerita kohapealses Exchange Serveris asuvatesse postkastidesse saadetud meile enam vastavatesse Office 365 postkastidesse.

 • Pärast seda, kui meile hakati saatma otse Office 365 postkastidesse, on neid sünkroonitud vähemalt ühe korra. Selleks veenduge, et migreerimispaketi väljal Viimase sünkroonimise aeg olev väärtus on hilisem kui see aeg, millal alustati meili marsruutimist otse teenusekomplekti Office 365 postkastidesse.

Kui kustutate etapiviisilise migreerimise paketi, eemaldab migreerimisteenus kõik migreerimispaketiga seotud kirjed ja kustutab migreerimispaketi. Pakett eemaldatakse migreerimise armatuurlaual olevate migreerimispakettide loendist.

Etapiviisilise migreerimise paketi kustutamine

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Kustuta.

  Paketi kustutamiseks võib kuluda paar minutit.

 3. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 4. Veenduge, et migreerimispaketti pole enam migreerimise armatuurlaual.

Migreerimisjärgsete toimingute tegemine

Pärast postkastide migreerimist teenusekomplekti Office 365 tuleb teha mõned migreerimisjärgsed toimingud.

Migreerimisjärgsete toimingute tegemine

 1. Aktiveerige migreeritud kontode Office 365 kasutajakontod, määrates neile litsentsid.    Kui te litsentse ei määra, keelatakse postkast ajapikendusperioodi (30 päeva) lõppemisel. Kui soovite teavet Office 365 halduskeskuses litsentsi määramise kohta, lugege teemat Office 365 ettevõtteversiooni litsentside määramine.

 2. Looge automaattuvastuse DNS-i kirje, et kasutajad pääseksid oma postkastidele hõlpsalt juurde.    Kui kõik kohapealsed postkastid on teenusekomplekti Office 365 migreeritud, saate oma Office 365 organisatsiooni jaoks konfigureerida automaattuvastuse DNS-i kirje, mis võimaldab kasutajatel hõlpsalt oma Office 365 postkastidega rakenduse Outlook ja mobiiliklientide abil ühenduse luua. See uus automaattuvastuse DNS-i kirje peab kasutama sama nimeruumi, mida kasutate oma Office 365 organisatsiooni jaoks. Kui teie pilvepõhine nimeruum on näiteks cloud.contoso.com, peate looma automaattuvastuse DNS-i kirje autodiscover.cloud.contoso.com.

  Selleks, et juurutada automaattuvastusteenus Outlooki ja mobiiliklientide jaoks, kasutab Office 365 CNAME-kirjet. Automaattuvastuse CNAME-kirje peab sisaldama järgmist teavet.

  • Pseudonüüm: autodiscover

  • Sihtkoht:autodiscover.outlook.com

  Lisateavet leiate teemast DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

 3. Eemaldage kohapealsed Exchange'i serverid.    Kui olete kontrollinud, kas kogu meil marsruuditakse otse Office 365 postkastidesse, migreerimine on lõpule viidud ja puudub edasine vajadus hallata kohapealset meilikeskkonda, saate Exchange’i desinstallida.

  Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

  Märkus.: Exchange’i eemaldamisel võivad olla soovimatud tagajärjed. Enne kohapealse Exchange’i organisatsiooni eemaldamist soovitame võtta ühendust Microsofti toega.

Vt ka

Mida peate teenusekomplekti Office 365 meilide etapiviisilise migreerimise kohta teadma.

Meili teenusekomplekti Office 365

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×