Makrotoiming Teisalda_tekst

Makrotoimingu Teisalda_tekst abil saab teksti praegu aktiivsest Microsoft Office Access 2007andmebaas (.mdb või .accdb) või Microsoft Accessi projekt (.adp) tekstifaili eksportida või importida. Lisaks sellele saab tekstifailis olevaid andmeid praegu aktiivse Accessi andmebaasiga link (tabelid). Lingitud tekstifaili puhul saab tekstifailis olevaid andmeid vaadata Accessis, võimaldades samal ajal piiramatut juurdepääsu andmetele tekstitöötlusprogrammist. Andmete eksport, import ja linkimine toimib ka HTML-failis (*.html) asuvate tabelite või loendite puhul.

Märkus.: Tekstifailist või HTML-failist lingitud andmed kuvatakse Accessis kirjutuskaitstult.

Märkus.: Seda toimingut ei lubata, kui andmebaasi ei usaldata. Lisateavet makrode lubamise kohta leiate käesoleva artikli jaotises Vt ka asuvatest linkidest.

Seadistus

Toimingul Teisalda_tekst on järgmised argumendid.

Toiminguargument

Kirjeldus

Teisaldamistüüp

Soovitud teisaldamise tüüp. Andmete importimine, eksportimine ja linkimine on toetatud eraldajatega tekstifail või kindla laiusega tekstifail või HTML-failide puhul. Andmeid saab eksportida ka programmi Microsoft Office Word 2007 kirjakooste andmefaili, mida saab edaspidi kasutada Wordi kirjakoostefunktsioonis koostedokumentide (nt vormkirjade ja aadressisiltide) loomiseks.

Valige Makrokoosturpaani jaotise Toiminguargumendid boksis Teisaldamistüüp mõni järgmistest variantidest: Importimine, eraldusega, Importimine, kindla laiusega, Importimine, HTML, Eksportimine, eraldusega, Eksportimine, kindla laiusega, Eksportimine, HTML, Eksportimine, ühendamine Windows Wordi dokumendiga, Linkimine, eraldusega, Linkimine, kindla laiusega või Linkimine, HTML. Vaikeväärtus on Importimine, eraldusega.

Märkus.: Accessi projektifailide (.adp) puhul on toetatud ainult teisaldamistüübid Importimine, eraldusega, Importimine, kindla laiusega, Eksportimine, eraldusega, Eksportimine, kindla laiusega ja Eksportimine, ühendamine Windows Wordi dokumendiga.

Spetsifikatsiooninimi

Tekstifaili importimise või linkimise viisi määratleva suvandite komplekti spetsifikatsiooninimi. Kindla laiusega tekstifaili puhul peate kas määrama argumendi või kasutama faili skeem, mis peab olema talletatud imporditava või lingitava tekstifailiga samas kaustas.

Tekstifaili importimise või linkimise spetsifikatsiooni loomiseks tehke järgmist:

  1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Tekstifail.

  2. Sisestage dialoogiboksis Too välisandmed boksi Faili nimi lähtetekstifaili tee.

  3. Klõpsake andmete talletamiseks soovikohane suvand (importimine, lisamine või linkimine) ja klõpsake nuppu OK.

  4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiimpordiviisard suvandit Täpsem.

  5. Määrake selle spetsifikatsiooni suvandid ja klõpsake siis nuppu Nimega salvestamine.

  6. Sisestage spetsifikatsiooni nimi ja klõpsake nuppu OK.

  7. Olemasolevate spetsifikatsioonide haldamiseks klõpsake spetsifikatsiooni dialoogiboksis käsku Spetsifikatsioonid.

  8. Spetsifikatsiooni dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

Edaspidi saate selle argumendi väärtuseks tippida spetsifikatsiooni nime, kui soovite sama tüüpi tekstifaili importida või eksportida.

Eraldatud tekstifaile saab importida, eksportida või linkida ilma selle argumendi spetsifikatsiooni nime sisestamata. Sel juhul kasutab Access viisardi dialoogiboksi vaikeväärtusi. Access kasutab kirjakooste andmefailide puhul eelmääratletud vormingut, mistõttu pole selle argumendi puhul nende failitüüpide eksportimiseks spetsifikatsiooni nime tarvis sisestada. Impordi- või ekspordispetsifikatsioone saab kasutada ka HTML-failide korral, ent sel juhul rakendub vaid spetsifikatsiooni andmetüübi vormindamise osa.

Tabeli nimi

Accessi imporditava, eksporditava või lingitava tekstiandmete tabeli nimi. Võite tippida ka Accessi päring nime, kuhu soovite andmeid eksportida. See argument on kohustuslik.

Kui klõpsate boksis Teisaldamistüüp varianti Importimine, eraldusega, Importimine, kindla laiusega või Importimine, HTML, lisab Access tekstiandmed sellesse tabelisse, kui tabel on juba olemas. Muul juhul loob Access tekstiandmeid sisaldava uue tabeli.

SQL-string/-lause kasutamine toimingu Teisalda_tekst korral pole toetatud. SQL-lause kasutamise asemel peate esmalt looma päringu ja siis määrama argumendi Tabeli nimi väärtuseks päringu nime.

Faili nimi

Imporditava, ekspordi sihtkohaks oleva või lingitava tekstifaili nimi. Sisestage täielik tee. See argument on kohustuslik.

Accessist eksportimisel loob Access uue tekstifaili. Kui failinimi ühtib olemasoleva tekstifaili nimega, asendab Access olemasoleva tekstifaili.

Kui soovite importida või linkida mõnd HTML-failis asuvat konkreetset tabelit või loendit, kasutage argumenti HTML-tabeli nimi.

Sisaldab väljanimesid

Määrab, kas tekstifaili esimene rida sisaldab väljade nimesid. Kui valite Jah, kasutab Access tekstiandmete importimisel või linkimisel sellel real olevaid nimesid väljanimedena. Kui valite Ei, käsitleb Access esimest rida tavapärase andmereana. Vaikeväärtus on Ei.

Seda argumenti Access ignoreerib programmi Word for Windows kirjakooste andmefailide puhul, kuna nende failide esimene rida peab sisaldama väljade nimesid.

Kui ekspordite Accessi tabelit või valikupäring vorminguks eraldatud või kindla laiusega tekstifaili ja kui valite selle argumendi väärtuseks Jah, lisab Access teie tabeli või valitud päringu väljade nimed tekstifaili esimesele reale.

Kui impordite või lingite kindla laiusega tekstifaili ja valite selles boksis Jah, peab väljanimesid sisaldaval esimesel real väljanimede eraldamiseks kasutusel olema impordi- või ekspordispetsifikatsioonis määratud väljade eraldaja. Kui ekspordite kindla laiusega tekstifaili ja valite selle argumendi väärtuseks Jah, lisab Access selle eraldajaga väljanimed tekstifaili esimesele reale.

HTML-tabeli nimi

HTML-failis oleva tabeli või loendi nimi, mida soovite importida või linkida. Seda argumenti ignoreeritakse, kuni argumendi Teisaldamistüüp väärtuseks on seatud kas Importimine, HTML või Linkimine, HTML. Kui jätate selle argumendi väärtuse määramata, imporditakse või lingitakse HTML-faili esimene tabel või loend.

Tabel või loend määratletakse HTML-failis sildiga <CAPTION> tähistatud tekstiga, kui silt <CAPTION> eksisteerib. Kui silti <CAPTION> pole, määratletakse nimi sildiga <TITLE> tähistatud tekstina. Kui sama nimega on mitu tabelit või loendit, eristab Access neid iga nime lõppu numbri lisamisega; nt Töötajad1 ja Töötajad2.

Koodileht

Koos koodilehtkasutatava märgistiknimi.

Kommentaarid

Andmeid Accessi valitud päringutest saab eksportida tekstifailideks. Access ekspordib päringu tulemite hulk ja käsitleb seda tabelina.

Olemasolevasse Accessi tabelisse lisatavad tekstiandmed peavad ühilduma tabeli struktuuriga.

  • Iga tekstivälja välja andmetüüp peab olema vastavuses tabeli vastava välja tüübiga.

  • Väljad peavad olema samas järjestuses (seda nõuet ei pea järgima juhul, kui määrate argumendi Sisaldab väljanimesid väärtuseks Jah; teksti väljanimed peavad siis olema vastavuses tabeli väljanimedega).

See toiming sarnaneb menüü Välisandmed jaotises Import või Eksport käsu Tekstifail klõpsamisega. Toimingu Teisalda_tekst argumendid peegeldavad käsuga Tekstifail käivitatud viisardi suvandeid.

tip

Impordi- ja ekspordispetsifikatsioon talletab Accessis tekstifaili importimiseks, eksportimiseks või linkimiseks vajaminevat teavet. Talletatud spetsifikatsioone saab kasutada sarnaste tekstifailide importimiseks, eksportimiseks või linkimiseks. Näiteks võidakse teile saata suurarvutist regulaarselt nädala müügiandmeid tekstifailis. Saate seda tüüpi andmete tarvis luua ja salvestada spetsifikatsiooni ning seda edaspidi kasutada iga kord, kui sama tüüpi andmeid Accessi andmebaasi lisada soovite.

Märkus.: Kui käivitate lingitud tekstifaili suhtes päringu või filtri, on päring või filter tõstutundlik.

Toimingu Teisalda_tekst käivitamiseks moodulis Visual Basic for Applications (VBA) saate kasutada objekti DoCmd meetodit Teisalda_tekst.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×