Office
Logi sisse

Makrokasutuse põhialused programmis Access 2007

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selles artiklis kirjeldatakse makrode olemust ja võimalusi aja säästmiseks sagedaste toimingute automatiseerimise abil. Artiklis uuritakse makrode loomise ja kasutamise põhialuseid ning puudutatakse ka programmi Microsoft Office Access 2007 makrode parendusi.

Selle artikli teemad

Mis on makro?

Makrod

Uued makrofunktsioonid Office Access 2007

Makro loomine

Makro käivitamine

Mis on makro?

Makro on tööriista, mis võimaldab teil ülesannete automatiseerimine ja lisada oma vormide, aruannete ja juhtelementide funktsioone. Näiteks kui lisate vormile käsunupu, seote nupu OnClick sündmus ja makro sisaldab käske, mida soovite iga kord, kui ta on klõpsanud nupule.

Accessi on kasulik mõelda makrode lihtsustatud programmeerimiskeel, mida kirjutate toimingute sooritamiseks loend. Kui koostate makro, valige iga toimingu rippmenüü loendist ja seejärel täitke iga toimingu jaoks vajalik teave. Makrode abil saate lisada funktsioone, vormide ja aruannete juhtelementide Visual Basic for Applications (VBA) mooduli koodi kirjutamata. Makrod pakuvad VBA-s Saadaolevate käskude alamhulk ja enamik inimesi lihtsam kui VBA-koodi kirjutamine makrot.

Näiteks Oletame, et soovite alustada aruande otse oma andmete sisestamise vormid ühte. Saate nupu lisamine vormile ja seejärel luua makro, mis käivitab aruande. Makro võib olla autonoomse makro (on eraldi objekti andmebaasis), mis on seotud seejärel nupu OnClick sündmuse või makro võib olla manustatud otse OnClick sündmus ise nupust – Office Access 2007uus funktsioon. Mõlemal juhul, kui klõpsate nuppu makro töötab ja käivitab aruande.

Makro koostatakse järgmisel illustratsioonil kuvatud makrokoosturi abil.

Makrokoostur

Makrokoosturi kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises muumakro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake noolt nupu Klassimoodul või mooduli all ja seejärel klõpsake käsku makro. Nupu pilt

  Näpunäide.: Makrokoostur on ümber rakenduses Access 2010 lihtsam isegi loomine, muutmine ja ühiskasutusse anda juurdepääsu makrod.

Lehe algusse

Makrod

Termini makro kasutatakse sageli viidata autonoomse makro objektid (ehk teisisõnu öeldes objektid, makrode navigeerimispaani jaotises), kuid tegelikult makro ühest objektist võib sisaldada mitut makrot. Sel juhul seda nimetatakse makrorühm. Makrorühm kuvatakse navigeerimispaanil makrot ühe objektina, kuid on tegelikkuses sisaldab rohkem kui üks makro. Muidugi on võimalik luua iga makro eraldi makro objekti, kuid tihti mõttekas rühmitamine mitu seotud makrot makro ühe objekti. Veerus Makro nimi nimi tuvastab iga makro.

Makro koosneb üksikutest makrotoimingutest. Enamik toiminguid nõuavad ühte või mitut argumenti. Lisaks saate makrorühma igale makrole määrata nimed ning lisada iga toimingu käivitamise tingimused. Järgmistest lõikudest leiate nende funktsioonide üksikasjalikud kirjeldused.

Makronimed

Kui teie makro objekt sisaldab vaid ühte makrot, makrode nimed ei ole vaja. Lihtsalt viidata saate makro nimi makro objekti. Siiski puhul makrorühm, peate määrama kordumatu nimi iga makro. Kui veerus Makro nimi ei ole nähtav, makrokoosturi, klõpsake menüü kujundus jaotises Kuvamine/peitmineMakro nimed Nupu pilt . Lisateavet makrode makro rühmade kuvatakse selle artikli.

Argumendid

Argument on toimingu jaoks vajalikku teavet sisaldav väärtus (nt teatiseväljal kuvatav string, kasutatav juhtelement jne). Mõned argumendid on kohustuslikud ja mõned mitte. Argumendid kuvatakse makrokoosturi allosa paanil Toiminguargumendid.

Toiminguargumentide sisestamine

Uus funktsioon Office Access 2007 Makrokoostur on veerg argumendid , mis võimaldab teil vaadata (kuid mitte redigeerida) soovitud toimingu argumendid toimingu samal real. See on pisut hõlpsam lugeda makro, kuna te enam ei vaja selle argumentide kuvamiseks iga toimingu valimiseks. Veeru argumendid kuvamiseks klõpsake menüü kujundus jaotises Kuvamine/peitmineargumendid Nupu pilt .

Tingimused

Tingimused määravad kindlad kriteeriumid, mis peavad toimingu tegemiseks olema täidetud. Saate kasutada mis tahes avaldis, mille tulemiks on True/False (Tõene/väär) või Yes/No (Jah/ei). Toimingut ei tehta, kui avaldise tulem on False (Väär), No (Ei) või 0 (null). Kui avaldise tulemiks on mis tahes muu väärtus, siis toiming käivitatakse.

Ühe tingimusega mitme toimingu käivitamiseks saate tippida veergu Tingimus iga järgneva toimingu jaoks kolmikpunkti. Kui avaldise tulem on False (Väär), No (Ei) või 0 (null), siis ei käivitata ühtegi toimingut. Kui avaldise tulem on mis tahes muu väärtus, tehakse kõik toimingud.

Veeru tingimused kuvamiseks makrokoosturi, klõpsake menüü kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu tingimuste Nupu pilt .

Avaldis toimingu käivitamiseks

Tingimus

[Linn]="Tartu"

Tartu on makro käivitanud vormi välja väärtus Linn.

DCount("[TellimuseID]", "Tellimused")>35

Tabeli Tellimused väljal TellimuseID on üle 35 kirje.

DCount("*", "Tellimuse üksikasjad", "[TellimuseID]=Forms![Tellimused]![TellimuseID]")>3

Tabelis Tellimuse üksikasjad on üle kolme kirje, mille puhul tabeli väli TellimuseID vastendub vormi Tellimused väljaga TellimuseID.

[Tarnekuupäev] Between #02.02.06# And #02.03.06#

Makro käivitanud vormi välja Tarnekuupäev väärtus pole varasem kui 02.02.06 ega hilisem kui 02.03.06.

Forms![Tooted]![Ühikuid laos]<5

Vormi Tooted välja ÜhikuidLaos väärtus on väiksem kui 5.

IsNull([Eesnimi])

Makro käivitanud vormil Eesnimi väärtus on null (ei ole väärtust). See avaldis on võrdub [Eesnimi] on tühi.

[RiikPiirkond]="EE" And Forms![MüükKokku]![TellimusiKokku]> 100

Makro käivitanud vormi välja Riik/Piirkond väärtus on EE ja vormi MüükKokku välja TellimusiKokku väärtus on suurem kui 100.

[Riik/Piirkond] In ("Soome", "Rootsi", "Taani") And Len([Sihtnumber])<>5

Makro käivitanud vormi välja Riik/Piirkond väärtus on kas Soome, Rootsi või Taani ja sihtnumbri pikkus pole 5 märki.

Teateboks("Kas kinnitate muudatused?",1)=1

Saate klõpsata nuppu OK dialoogiboksis, milles funktsioon Teateboks kuvab küsimuse „Kas kinnitate muudatused?", . Nupu Tühista klõpsamisel eirab Access toimingut.

[TempVars]![TeateboksResult]=2

Teateboksi sisu ja väärtuse 2 (vbCancel=2) võrdlustulemi salvestamiseks kasutatakse ajutist muutujat.

Näpunäide.: Et sundida Accessi toimingut ajutiselt vahele jätma, tippige tingimuseks False (Väär). Toimingu vahelejätmine võib hõlbustada makro tõrkeotsingut.

Makrotoimingud

Toimingud on makrode elementaarkoostisosad. Access sisaldab arvukalt paljusid käske võimaldavaid toiminguid. Näiteks saab mõne enamkasutatava toiminguga avada aruande, otsida kirjet, kuvada teateboksi või rakendada vormile või aruandele filtri.

Lehe algusse

Programmi Office Access 2007 uued makrofunktsioonid

Accessi varasemates versioonides ei saanud paljusid üldlevinud funktsioone kasutada ilma VBA-koodi kirjutamiseta. Programm Office Access 2007 sisaldab palju uusi funktsioone ja makrotoiminguid, mis vähendab vajadust VBA-koodi kasutamise järele. Nii on lihtsam andmebaasi funktsionaalsust suurendada ja seda ka turvalisemaks muuta.

 • Manustatud makrod     – nüüd saate vormi, aruande või juhtelemendi mis tahes sündmusele manustada makro. Manustatud makro pole navigeerimispaanil nähtav, vaid muutub vormi, aruande või juhtelemendi osaks, milles makro loodi. Manustatud makrot sisaldava vormi, aruande või juhtelemendi kopeerimisel sisaldub see makro ka koopias.

 • Suurem Turvalisus    kui nupp Kuva kõik toimingud Nupu pilt on esile tõstetud makrokoosturi, ainult makrotoimingud ja Käivita_käsk argumendid, mis on mõeldud kasutamiseks on need, mis ei nõua käivitamiseks. Neid toiminguid koostatud makro käivitatakse isegi siis, kui andmebaas on keelatud režiimis (kui töötab ei saa VBA). Andmebaasidele, mis sisaldavad makrotoiminguid, mis ei ole usaldusväärsete loendis – VBA-koodi andmebaasid või – peavad olema selgesõnaliselt antud usaldusväärsed olek.

 • Viga töötlemise ja silumine   Office Access 2007 pakub uus makrotoiminguid, sh Tõrke_korral (sarnane "Klõpsake tõrge" lause VBA-s) ja Tühista_makrotõrge, mis võimaldavad teil sooritada teatud toiminguid teie makro töötamise tõrgete korral. Lisaks Uus Makrotoiming saate sisestada ühe sammu režiimi, mis tahes hetkel oma makro nii, et saate jälgida, kuidas makro tööd ühe toimingu korraga. 

 • Ajutised muutujad    Kolm uut makrotoimingut (Sea_ajutine_muutuja, Eemalda_ajutine_muutujaja Eemalda_kõik_ajutised_muutujad) võimaldavad teil luua ja kasutada ajutisi muutujaid makrode. Neid tingimusavaldistega juhtelemendi makrode või andmete edastamiseks aruandeid või vorme saate kasutada või muul eesmärgil, mis nõuab ajutine talletuskoht väärtus. Need ajutised muutujad on ka puuetega inimestele juurdepääsetavate VBA-s, nii, et saate neid kasutada ka suhelda andmed ja sealt VBA-moodulid.

Lehe algusse


Makro loomine

Programmi Office Access 2007 makro või makrorühm võib sisalduda makroobjektis (nn autonoomses makros) või makrot saab manustada vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse atribuudile. Manustatud makrod muutuvad selle objekti või juhtelemendi osaks, millele need manustati. Autonoomsed makrod kuvatakse navigeerimispaani jaotises Makrod, manustatud makrosid ei kuvata.

Makro Builder funktsioonid

Autonoomse Makro loomine

Makro rühma loomine

Manustatud makro loomine

Näide: Manustamine makro aruande andmete korral

Makro redigeerimine

Lisateavet makrotoimingute

Makrokoosturi funktsioonid

Makrokoosturit saate kasutada makrode loomiseks ja muutmiseks. Makrokoosturi avamiseks toimige järgmiselt.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises muumakro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake noolt nupu Klassimoodul või mooduli all ja seejärel klõpsake käsku makro. Nupu pilt

  Access kuvab makrokoosturi.

Makrokoosturit saate kasutada makro käivitamisel tehtavate toimingute loendi koostamiseks. Makrokoosturi esmaavamisel kuvatakse veerud Toiming, Argumendid ja Kommentaar.

Jaotises Toimingu argumendid saate vajadusel sisestada ja redigeerida iga makrotoimingu argumente. Kuvatakse ka iga toimingu või argumendi kirjeldusega tekstiväli. Kirjelduse lugemiseks klõpsake soovitud toimingut või argumenti.

Järgmises tabelis esitatakse makrokoosturi vahekaardil Kujundus saadavad käsud.

Rühm

Käsk

Kirjeldus

Tööriistad   

Käivita   

Saate sooritada makros loetletud toiminguid.

Üksiktoiming   

Lubab sammrežiimi. Kui käivitate makro selles režiimis, sooritatakse üks toiming korraga. Pärast toimingu lõpuleviimist kuvatakse dialoogiboks Makro üksiksamm. Järgmisele toimingule liikumiseks klõpsake dialoogiboksis nuppu Samm. Kõigi hetkel töötavate makrode peatamiseks klõpsake nuppu Peata kõik makrod. Sammurežiimist väljumiseks ja ülejäänud toimingute katkestusteta sooritamiseks klõpsake nuppu Jätka.

Koosturi   

Avaldist sisaldada võiva toiminguargumendi sisestamise korral on see nupp lubatud. Avaldise koostamiseks kasutatava dialoogiboksi Avaldisekoostur avamiseks klõpsake nuppu Koostur.

Read   

Ridade lisamine   

Saate valitud rea või ridade kohale lisada ühe või mitu tühja toimingurida.

Kustuta read   

Saate kustutada valitud toiminguread.

Kuva/peida   

Kuva kõik toimingud   

Saate ripploendis Toiming kuvada rohkem või vähem makrotoiminguid.

 • Kuvatava makrotoiminguloendi pikendamiseks klõpsake käsku Kuva kõik toimingud. Kui makrotoiminguloendit on võimalik pikendada, kuvatakse nupp Kuva kõik toimingud aktiivsena. Kui valite makrotoimingu pikendatud makrotoiminguloendist, peaksite makro käivitamiseks andma andmebaasile konkreetse usaldusväärsusoleku.

 • Pikema makrotoimingute loendi vahetamiseks lühema vastu, milles kuvatakse ainult need makrotoimingud, mida saab sooritada mitteusaldusväärses andmebaasis, veenduge, et nupp Kuva kõik toimingud poleks valitud.

  Näpunäide.: Kui nupp Kuva kõik toimingud on valitud, klõpsake valiku tühistamiseks nuppu Kuva kõik toimingud uuesti.

  Kui nupp Kuva kõik toimingud pole valitud, on saadaval lühem usaldusväärsete makrotoimingute loend.

Makro nimed   

Kuvab või peidab veeru Makro nimi . Makro nimed on vajalikud üksikute makrode üksteisest eristada, kuid muidu makro nimi on valikulised. Lisateabe saamiseks vt selle artikli jaotisest makro rühma loomine.

Tingimused   

Saate kuvada või peita veeru Tingimus. Kasutage seda veergu avaldiste sisestamiseks, mis reguleerivad toimingu sooritamise aega.

Argumendid   

Saate kuvada või peita veeru Argumendid. Selles veerus kuvatakse makrode argumendid ning see hõlbustab makro lugemist. Kui veergu Argumendid ei kuvata, tuleb iga toimingut eraldi klõpsata ja lugeda argumente jaotises Toiminguargumendid. Veergu Argumendid argumente sisestada ei saa.

Teema algusse

Autonoomse makro loomine

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel väärtust Makro.

 • Avatakse makrokoostur.

 • Makrole toimingu lisamiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest tühja lahtrit.

  2. Tippige soovitud toiming või klõpsake toiminguloend kuvamiseks noolenuppu ja valige soovitud toiming.

  3. Määrake jaotises Toimingu argumendid, argumendid toimingu vajadusel. Iga argument kirjelduse kuvamiseks klõpsake argumendiväljale, ja lugege argumendi kirjeldus paremal pool.
   Näpunäited

   • Toimingu argumentide, mille sätted on andmebaasiobjektid, saate argumendi lohistage objekt navigeerimispaani kaudu soovitud toimingu argumendiväljale Objekti nimi .

   • Samuti saate toimingu luua lohistades andmebaasiobjekti navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access toimingu, mis avab selle tabeli, päringu, vormi või aruande. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access toimingu, millega makro käivitatakse.

  4. Soovi korral saate tippida makro kommentaari.

 • Makrotoimingute lisamiseks liikuge järgmisele toimingurida ja korrake sammu 2. Access täidab toiminguid vastavalt nende järjestusele loendis.

Teema algusse

Makrorühma loomine

Saate luua makrorühma, mis rühmitab mitu seostatud makrot üheks makroobjektiks.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel väärtust Makro.

 • Avatakse makrokoostur.

 • Klõpsake menüü kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Makro nimed Nupu pilt , kui see pole juba valitud. Veerus Makro nimi kuvatakse Makrokoostur.

  Märkus.: Makrorühmades on makronimed vajalikud üksikute makrode identimiseks. Makro nimi kuvatakse makro esimese toimingu real. Makro järgmiste toimingute juures jääb makro nimeveerg tühjaks. Makro lõpeb makro nimeveeru järgmise kirjega.

 • Tippige veergu Makro nimi makrorühma esimese makro nimi.

 • Lisage esimese makroga teostatavad toimingud.

  1. Toimingute loendi kuvamiseks klõpsake noolt veerus Toiming.

  2. Klõpsake soovitud toimingut.

  3. Määrake jaotises Toimingu argumendid, argumendid toimingu vajadusel. Iga argument kirjelduse kuvamiseks klõpsake argumendiväljale, ja lugege argumendi kirjeldus paremal pool.
   Näpunäited

   • Nende toiminguargumentide jaoks, mille sätted on andmebaasiobjektid, saate argumendi määramiseks lohistada objekti navigeerimispaanilt toimingu argumendiväljale Objekti nimi.

   • Samuti saate toimingu luua lohistades andmebaasiobjekti navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access toimingu, mis avab selle tabeli, päringu, vormi või aruande. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access toimingu, millega makro käivitatakse.

  4. Soovi korral saate tippida makro kommentaari.

 • Liikuge järgmisel tühjal real veerule Makro nimi ja tippige makrorühma järgmise makro nimi.

 • Lisage toimingud, mida makro peaks sooritama.

 • Korrake juhiseid 5 ja 6 rühma iga makro jaoks.

Märkus.: 

 • Kui käivitate makro rühma, topeltklõpsates seda navigeerimispaanil ja klõpsates käivitada Nupu pilt menüü kujundus jaotises Tööriistad , käivitab Access üksnes esimese makro, peatub teise makro nime.

 • Makrorühma salvestamisel määratav nimi on rühma kõigi makrode nimi. Nimi kuvatakse navigeerimispaani jaotises Makrod. Makrorühma üksikule makrole viitamiseks kasutage süntaksit

  makrorühmanimi.makronimi

  Näiteks viitab nupud.tooted nupud makro jaotises makro tooted. Makrod, nt loendis makro nimi argumendi Käivita_makro, loendis Access kuvab makro toodete nupud.tooted.

Teema algusse

Manustatud makro loomine

Manustatud makrod erinevad autonoomsetest selle poolest, et manustatud makro salvestatakse vormide, aruannete või juhtelementide sündmuseatribuutides. Neid ei kuvata navigeerimispaani jaotise Makrod objektide hulgas. See hõlbustab andmebaasi haldamist, sest te ei pea jälitama vormi või aruande makrosid sisaldavaid eraldi makroobjekte. Manustatud makro loomiseks kasutage järgmist toimingut.

 1. Avage vorm või aruanne, mis sisaldab makro kujundusvaates või küljendivaates. Vormi või aruande avamiseks paremklõpsake seda navigeerimispaanil ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade Nupu pilt või Küljendivaade Nupu pilt .

 2. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake juhtelementi või jaotist, mis sisaldab sündmuseatribuuti, millele soovite makro manustada.

  Terve vormi või aruande valimiseks klõpsake atribuudilehe ülaosas ripploendi väärtust Aruanne.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

 5. Klõpsake sündmuse atribuut, mida soovite makro manustada, ja klõpsake Koosturi nupp kõrval.

 6. Klõpsake dialoogiboksi Koosturi valimine käsku Makrokoostur ja seejärel nuppu OK.

 7. Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest tühja rida.

 8. Klõpsake ripploendis Toiming soovitud toimingut.

 9. Sisestage paanil Toiminguargumendid nõutud argumendid ja liikuge edasi järgmise toimingu reale.

 10. Täitke juhiseid 8 ja 9, kuni makro on valmis.

 11. Klõpsake nuppu Salvesta Nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Sule Nupu pilt .

Makro käivitatakse sündmuse igal vallandumisel.

Märkus.: Access võimaldab teil luua makro rühma nimega manustatud makro. Kuid töötab ainult esimese makro jaotises sündmuse käivitamisel. Edaspidised makrode ignoreeritakse juhul, kui neid nimetatakse jooksul manustatud makro endale (näiteks kui Tõrke_korral) kaudu.

Teema algusse

Näide – makro manustamine aruandesündmusele Andmete_puudumise_korral

Kui käivitate aruande ja selle allikad ei sisalda ühtegi kirjet, kuvatakse tühi aruandeleht (st leht, millel puuduvad andmed). Võite eelistada aruande asemel teatise kuvamist. Manustatud makro on sellises olukorras ideaalne lahendus.

 1. Avage aruanne küljendi- või kujundusvaates.

 2. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

 4. Klõpsake sündmust Andmete_puudumise_korral.

 5. Klõpsake Koosturi nupp .

 6. Klõpsake dialoogiboksis Koosturi valimine nuppu Makrokoostur ja klõpsake siis nuppu OK.

 7. Sisestage järgmises tabelis olevad toimingud ja argumendid.

Toiming

Argumendid

Teateboks

Kirjeid ei leitud, Jah, Teave, Andmeid pole

Tühista_sündmus

[argumente pole]

 1. Pange tähele, et eelmises tabelis on argumendid esitatud sellisel kujul, nagu need kuvatakse veerus Argumendid. Sisestatakse need aga jaotises Toiminguargumendid vastavalt järgmisele tabelile.

Toiminguargument

Väärtus

Teade

Kirjeid ei leitud.

Piiks

Jah

Tüüp

Teave

Pealkiri

Andmeid pole

 1. Klõpsake nuppu Sule.

  Makrokoostur suletakse ja kuvatakse sündmuse Andmete puudumise korral väärtus [Manustatud makro].

 2. Salvestage ja sulgege aruanne.

Järgmisel korral, kui aruande käivitamisel andmeid ei leita, kuvatakse teatis. Teatise nupu OK klõpsamisel aruanne katkestatakse ilma tühja lehe kuvamiseta.

Teema algusse

Makro redigeerimine

 • Soovitud toiming rea lisamine     Klõpsake kohale, kuhu soovite lisada uue makro rida ja seejärel menüü kujundus jaotises read nuppu Lisa read Nupu pilt .

 • Soovitud toimingu rea kustutamine     Klõpsake toimingurida, mille soovite kustutada, ja seejärel menüü kujundus jaotises read nuppu Kustuta read Nupu pilt .

 • Toimingurea teisaldamine     – klõpsake rea valimiseks toimingu nimest vasakul reaselektorit. Rea teisaldamiseks uude asukohta lohistage reaselektorit.

Lehe algusse

Makrotoimingute lisateave

Makrokoosturi kasutamisel saate toimingu või argumendi kohta lisateabe saamiseks seda klõpsata ja lugeda kirjeldust makrokoosturi akna alumises parempoolses nurgas oleval väljal. Lisaks on iga makrotoiminguga seotud spikriteema. Lisateabe saamiseks toimingu kohta klõpsake toiminguloendis soovitud toimingut ja seejärel vajutage klahvi F1.

Lehe algusse

Makro käivitamine

Autonoomse makrosid saab käivitada mis tahes järgmistest viisidest: otse (näiteks navigeerimispaanilt), makro jaotises muu makro, VBA-moodulis kaudu või sündmuse vormi, aruande või juhtelemendi. Manustatud vormi, aruande, makro või juhtelement saab käivitada, klõpsates nuppu Käivita Nupu pilt menüü kujundus jaotises makro on kujundusvaates; muul juhul ainult käivitatakse makro iga kord, kui selle seotud sündmuse käivitamisel.

Makro käivitamine otse

Makro käivitamiseks otse tehke ühte järgmistest.

 • Liikuge navigeerimispaanil makrole ja topeltklõpsake makro nime.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises makro nuppu Käivita makro Nupu pilt , klõpsake loendis Makro nimi makrot, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 • Kui makro on kujundusvaates avatud, klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt menüü kujundus jaotises Tööriistad . Avage makro kujundusvaates, paremklõpsake seda navigeerimispaanil ja seejärel klõpsake nuppu Kujundusvaade Nupu pilt .

Makrorühma kuuluva makro käivitamine

Makrorühma kuuluva makro käivitamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises makro nuppu Käivita makro Nupu pilt ja seejärel klõpsake loendis Makro nimi makrot.

  Access sisaldab iga makro jaotises vorminguga makrorühmanimi.makronimikirje iga makro jaoks.

 • Klõpsake nuppu OK.

 • Määrake makro sätteks sündmuse atribuut vormi või aruande või Käivita_makro argumendina makro nimi. Viidata makro abil süntaksit:

  makrorühmanimi.makronimi

  Näiteks järgmine sündmuse atribuudi säte käivitab makro Kategooriad makrorühmas Vormi lülituskilbi nupud.

  Vormi lülituskilbi nupud.Kategooriad

 • Mis on makro jaotises jooksul VBA-protseduuri abil objekti DoCmd meetodit Käivita_makro ja abil süntaksit viidata makro makro käivitamine.

Makro käivitamine muu makro või VBA-toimingu kaudu

Makrole või Käivita_makro lisada.

 • Makro Käivita_makro lisamiseks klõpsake Käivita_makro tühja toimingurida toimingu loendis ja seejärel seadke argumendi Makro nimi makrot, mida soovite käivitada nime.

 • Käivita_makro lisamiseks VBA-protseduuri oma protseduuri objekti DoCmd meetodit Käivita_makro lisamiseks ja seejärel määrake nimi makrot, mida soovite käivitada. Näiteks meetodi Käivita_makro järgmine eksemplar käivitab makro nimega Minu makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makro käivitamine vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse reaktsioonina

Kuigi makrosid saab nüüd manustada otse vormide, aruannete ja juhtelementide sündmuste atribuutidele, saate ka luua autonoomseid makrosid ja siduda need sündmustega, mis oli makrode kasutamise moodus Accessi varasemates versioonides.

 1. Pärast autonoomse makro loomist avage vorm või aruanne kujundus- või küljendivaates.

 2. Avage vormi või aruande atribuudileht või vormi või aruande jaotise või juhtelemendi atribuudileht.

 3. Klõpsake vahekaarti Sündmus.

 4. Sündmuse atribuut sündmus, mida soovite makro käivitamiseks klõpsake. Makro käivitamiseks sündmusega muutus klõpsake atribuudi Muutmisel .

 5. Klõpsake ripploendis autonoomse makro nime.

 6. Salvestage vorm või aruanne.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×