Makro käivitamine

Makro käivitamiseks Microsoft Excelis on mitu võimalust. Makro on toiming või toimingute kogum, mida saate kasutada toimingute automatiseerimiseks. Makrod lindistatakse programmeerimiskeeles Visual Basic for Applications. Makrot saab alati käivitada klõpsates lindi käsku Makrod. Sõltuvalt sellest, milline käivitamisviis on makrole määratud, saate makro käivitada juhtklahvi (Ctrl) ja kiirklahvi kombinatsiooniga või klõpsates mõnda kiirpääsuriba nuppu või lindi kohandatud jaotise nuppu või klõpsates objekti, graafikaobjekti või juhtelemendi ala. Makrot on võimalik töövihiku avamisel ka automaatselt käivitada.

Märkus. : Kui olete Excelis makroturbe tasemeks seadnud Keela kõik makrod sellest teatamata, siis käivitab Excel ainult need makrod, mis on digitaalselt allkirjastatud või talletatud usaldusväärses asukohas, näiteks teie arvuti Exceli käivituskaustas. Kui makro, mida soovite käivitada, pole digitaalselt allkirjastatud või selle asukohaks pole usaldusväärne koht, siis saate ajutiselt muuta makroturbe taset ja lubada kõik makrod.

Mida teha enne makrode käivitamist?

Makrode käivitamiseks peate Excelis esmalt mõnda sätet muutma.

 1. Kui menüü Arendaja puudub, siis kuvage see. Lisateavet lugege teemast Menüü Arendaja kuvamine.

 2. Selleks, et turbetase lubaks ajutiselt kõiki makrosid, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Makroturve.

   Menüü Arendaja lindil
  2. Klõpsake kategooria Makro sätted jaotises Makro sätted raadionuppu Luba kõik makrod (pole soovitatav, kuna see lubab ka potentsiaalselt ohtliku koodi käitamise) ja seejärel nuppu OK.

   Märkus. : Selleks, et takistada potentsiaalselt ohtliku koodi käivitumist, on soovitatav pärast makrodega töötamise lõpetamist taastada mõni makrosid keelav säte.

 1. Avage soovitud makrot sisaldav töövihik.

 2. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Makrod.

  Menüü Arendaja lindil
 3. Klõpsake boksis Makro nimi makrot, mida soovite käivitada.

 4. Tehke ühte järgmistest:

  • Makro käivitamiseks võite vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F8. Makro peatamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

  • Makro käivitamiseks moodulist Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) klõpsake nuppu Redigeeri ja seejärel klõpsake menüüs Run (Käivita) nuppu Run Sub/UserForm (Käivita alam/kasutaja vorm) või vajutage klahvi F5.

 1. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Makrod.

  Menüü Arendaja lindil
 2. Klõpsake väljal Makro nimi makrot, mida soovite juhtklahvi (Ctrl) ja kiirklahvi kombinatsioonile määrata.

 3. Klõpsake nuppu Suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Makro suvandid.

 4. Tippige väljale Kiirklahv väike- või suurtäht, mida soovite koos juhtklahviga (Ctrl) kasutada.

  Märkus. : See kiirklahv alistab kõik vastavad Exceli kiirklahvid, kui makrot sisaldav töövihik on avatud.

  Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavaid kiirklahve, mis on Excelis juba varem määratud, saate vaadata artiklist Exceli kiir- ja funktsiooniklahvid.

 5. Tippige makro kirjeldus väljale Kirjeldus.

 6. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu OK ning seejärel klõpsake dialoogiboksi Makro sulgemiseks nuppu Loobu.

Makro käivitamiseks kiirpääsuriba nupu kaudu peate sellele tööriistaribale esmalt vastava nupu lisama. Selleks lugege teemat Makro määramine nupule.

Saate luua kohandatud jaotise, mis kuvatakse lindil mõnes menüüs, ning seejärel lisada sellesse jaotisse nupu, mis käivitab makro. Näiteks võite lisada menüüle Arendaja kohandatud jaotise "Minu makrod" ning seejärel lisada sinna makro (mis kuvatakse nupuna). Selleks lugege teemat Makro määramine nupule.

Makro käivitamine graafikaobjekti ala klõpsamisega

Saate luua pildil asuva tööpunkti, mida kasutajad saavad makro käivitamiseks klõpsata.

 1. Lisage töölehele graafikaobjekt (nt pilt, lõikepilt, kujund või SmartArt-objekt).

  Lisateavet graafikaobjektide lisamise kohta leiate teemast Kujundite lisamine, muutmine või kustutamine.

 2. Tööpunkti loomiseks olemasolevale objektile klõpsake Lisa > Kujundid, valige soovitud kujund ja joonistage see olemasolevale objektile.

  Kujundid
 3. Paremklõpsake loodud tööpunkti ja seejärel klõpsake käsku Omista makro.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Makro omistamiseks graafikaobjektile topeltklõpsake makrot või sisestage selle nimi boksi Makro nimi.

  • Valitud graafikaobjektile omistatava uue makro lindistamiseks klõpsake käsku Lindista, tippige dialoogiboksis Makro lindistamine makro nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et alustada makro lindistamist. Kui olete makro lindistamise lõpule viinud, klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Seiska lindistamine Nupu pilt .

   Näpunäide. : Samuti võite klõpsata olekuriba vasakul pool nuppu Seiska salvestamine Nupu pilt .

  • Olemasoleva makro redigeerimiseks klõpsake soovitud makro nime boksis Makro nimi ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Valige töölehel tööpunkt. Kuvatakse menüü Joonistusriistad koos alammenüüga Vorming.

 7. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid käsu Kujundi täide kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

  Kujunditäite värvi suvandite menüü

 8. Klõpsake menüü Kujundi kontuur kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Kontuurita.

Kui salvestate makro nimega Auto_Open, siis käivitatakse makro iga kord, kui seda sisaldav töövihik avatakse. Makro automaatseks käivitamiseks töövihiku avamisel saate ka kirjutada Visual Basic Editoriga töövihiku sündmuse Open (Avamine) jaoks VBA protseduuri. Sündmus Open (Avamine) on töövihiku sisesündmus, mis käivitab oma makrokoodi töövihiku igal avamisel.

Makro Auto_Open loomine

 1. Kui soovite salvestada makro koos kindla töövihikuga, siis avage kõigepealt see töövihik.

 2. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Lindista makro.

 3. Tippige väljale Makro nimi tekst Auto_Open.

 4. Valige loendist Makro salvestuskoht töövihik, kuhu soovite makro salvestada.

  Näpunäide. : Kui soovite, et makro oleks Exceli kasutamisel alati saadaval, siis valige väärtus Eramakrode töövihik. Kui valite väärtuse Eramakrode töövihik ning seda pole veel loodud, loob Excel peidetud eramakrode töövihiku (Personal.xlsb) ja salvestab makro sellesse töövihikusse. Windows Vistas salvestatakse see töövihik kausta C:\Users\kasutajanimi\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Kui seda seal ei leidu, võib see olla salvestatud alamkausta Roaming (mitte Local). Microsoft Windows XP-s salvestatakse see töövihik kausta C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Kaustas XLStart asuvad töövihikud avatakse Exceli käivitamisel automaatselt. Kui soovite eramakrode töövihikus olevat makrot käivitada automaatselt mõnes muus töövihikus, siis peate ka selle salvestama kausta XLStart, et Exceli käivitamisel avataks mõlemad töövihikud.

 5. Klõpsake nuppu OK ja seejärel sooritage toimingud, mida soovite lindistada.

 6. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Seiska salvestamine Nupu pilt .

  Näpunäide. : Samuti võite klõpsata olekuriba vasakul pool nuppu Seiska salvestamine.

  Nupp Seiska salvestamine olekuribal

Märkmed : 

 • Kui olete punktis 6 valinud makro salvestuskoha väärtuseks See töövihik või Uus töövihik, siis salvestage või teisaldage töövihik ühte XLStart-kaustadest.

 • Auto_Open-makro salvestamisel on järgmised piirangud.

  • Kui töövihikul, kuhu makro Auto_Open salvestate, on sündmuse Avamine jaoks VBA-protseduur juba olemas, siis alistab sündmuse Avamine VBA-protseduur Auto_Open-makro toimingud.

  • Auto_Open-makrot ignoreeritakse, kui töövihik avatakse programmiliselt, meetodi Avamine abil.

  • Auto_Open-makro käivitatakse enne muude töövihikute avamist. Kui lindistate toimingud, mida soovite lasta Excelil sooritada vaiketöövihikus (töövihik 1) või XLStart-kaustast laaditud töövihikus, ilmneb Exceli taaskäivitamisel seetõttu Auto_Open-makro tõrge, sest makro töötab juba enne vaike- või käivitustöövihiku avamist.

   Nende piirangute ilmnemisel võite Auto_Open-makro salvestamise asemel luua VBA-protseduuri sündmuse Avamine jaoks, nagu järgmises jaotises kirjeldatud.

 • Kui soovite Exceli käivitada ilma Auto_Open-makro käitamist, hoidke Exceli käivitamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

VBA-protseduuri loomine töövihiku sündmuse Avamine jaoks

Järgmine näide kasutab makro käivitamiseks töövihiku avamisel sündmust Avamine.

 1. Salvestage ja sulgege kõik avatud töövihikud.

 2. Avage töövihik, kuhu soovite makro lisada, või looge uus töövihik.

 3. Klõpsake menüü Arendaja jaotises Kood nuppu Visual Basic.

 4. Paremklõpsake Project Exploreri aknas objekti ThisWorkbook (Sellest töövihikust) ja seejärel klõpsake käsku View Code (Kuva kood).

  Näpunäide. : Kui Project Exploreri akent ei kuvata, siis klõpsake menüüs View (Vaade) käsku Project Explorer.

 5. Valige koodiakna kohal olevas loendis Object (Objekt) väärtus Workbook (Töövihik).

  Sündmuse Open (Avamine) jaoks luuakse automaatselt tühi protseduur, nt selline:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Lisage protseduurile järgmine kood:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 7. Minge Exceli ja salvestage töövihik makrotoega töövihikuna (.xlsm).

 8. Sulgege töövihik ja avage see uuesti. Faili taasavamisel käivitab Excel toimingu Workbook_Open, mis kuvab teateboksis tänase kuupäeva ja kellaaja.

 9. Klõpsake teateboksis nuppu OK.

  Märkus. : Töölehe Tööleht1 lahter A1 sisaldab protseduuri Workbook_Open käivitamise tulemusel ka kuupäeva.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Lehe algusse

Vt ka

Makro automaatne käivitamine töövihiku avamisel 

Ülesannete automatiseerimine makrolindistaja abil

Makro salvestamine kindlate töövihikute avamiseks Exceli käivitumisel

Kõigi makrode loomine ja salvestamine ühte töövihikusse

Makro salvestamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×