Mõnes muus Accessi andmebaasis asuvate andmete importimine või andmetele linkimine

Mõnes muus Accessi andmebaasis asuvate andmete importimine või andmetele linkimine

Andmeid saab ühest Accessi andmebaasist teise tuua mitmel viisil. Lihtsaim meetod on kopeerimine ja kleepimine, kuid importimine ja linkimine annavad kasutatavate andmete ning nende sihtandmebaasi paigutamise üle parema ülevaate.

See artikkel selgitab, kuidas mõnes muus Accessi andmebaasis asuvaid andmeid importida või andmetele linkida.

Selle artikli teemad

Mõnes muus Accessi andmebaasis asuvate andmete importimise või andmetele linkimise alused

Mõnes muus Accessi andmebaasis olevate andmete importimine

Mõnes muus Accessi andmebaasis olevatele andmetele linkimine

Mõnes muus Accessi andmebaasis asuvate andmete importimise või andmetele linkimise alused

Teisest andmebaasist importimisel loob Access sihtandmebaasi andmete või objektide koopia ilma lähteandmeid muutmata. Imporditoimingu käigus saate valida kopeeritavad objektid, määrata tabelite ja päringute importimisviisi, määrata, kas tabelite vahelised seosed imporditakse jne.

Levinumad stsenaariumid andmete ja objektide importimiseks Accessi andmebaasist

Tavaliselt imporditakse andmeid järgmistel põhjustel.

 • Soovite liita kaks andmebaasi ning kopeerite ühe andmebaasi sisu teise. Importimisel saate kopeerida kõik tabelid, päringud, vormid ja moodulid ning kõik tabelite seosed ühe toiminguga teise andmebaasi.

 • Peate looma tabeleid, mis sarnanevad olemasolevate tabelitega mõned muus andmebaasis. Saate kopeerida terve tabeli või ainult tabelimääratlused ilma, et peaksite uusi tabeleid kujundama. Kui impordite ainult tabelimääratluse, saate tühja tabeli. Sihtandmebaasi kopeeritakse ainult väljad ja väljaatribuudid, kuid mitte tabeli andmed. Teine importimise eelis (võrreldes kopeerimise-kleepimisega) on see, et saate koos tabelitega importida ka tabelitevahelised seosed.

 • Peate kopeerima seotud objektide kogumi mõnda teise andmebaasi. Näiteks tahate kopeerida tabeli Töötajad ja vormi Töötajad teise andmebaasi. Importides saate kopeerida objekti ja kõik sellega seotud objektid ühe toiminguga teise andmebaasi.

Märkus. : Kui teie eesmärk on lisada ühe andmebaasi kirjeid teises andmebaasis olemasolevasse tabelisse, peaksite importima need kirjed uude tabelisse ning seejärel looma lisanduspäringu. Imporditoimingu käigus ei saa olemasolevasse tabelisse kirjeid lisada. Lisateavet lisanduspäringute kohta leiate artiklist Lisanduspäringu loomine.

Levinumad stsenaariumid Accessi andmebaasis olevale tabelile linkimiseks

Linkimine on soovitatav järgmistes olukordades.

 • Ettevõte kasutab mitut Accessi andmebaasi, kuid teatud tabelite (nt Töötajad) andmeid tuleb jagada erinevate andmebaaside vahel. Selle asemel, et tabelit igas andmebaasis dubleerida, saate hoida tabelit ühes andmebaasis ning linkida sellele kõigis teistes.

 • Teisel töörühmal või osakonnal on vaja kasutada ja lisada andmeid teise andmebaasis, kuid soovite, andmebaasi ülesehitus jääks teie alluvusse.

Järgneva jaotise juhised selgitavad andmebaasiobjektide importimist ja nendele linkimist.

Lehe algusesse

Mõnes muus Accessi andmebaasis olevate andmete importimine

Andmete importimine järgib järgmisi üldisi samme.

 • Imporditoimingu ettevalmistamine

 • Impordiviisardi käivitamine

 • Soovi korral salvestage impordisätted impordimääranguna hilisemaks taaskasutamiseks.

Järgmiste juhiste abil selgitatakse, kuidas iga toimingut sooritada.

Imporditoimingu ettevalmistamine

 1. Leidke lähteandmed ja objektid, mida soovite importida.

  Kui lähteandmebaas on MDB- või ACCDB-fail, saate importida tabelid, päringud, vormid, aruanded, makrod ja moodulid. Kui lähtefail on MDE- või ACCDE-fail, saate importida ainult tabelid.

 2. Kui impordite Accessi andmebaasist andmeid esimest korda, leiate järgmisest tabelist kasulikke näpunäiteid.

Element

Kirjeldus

Mitu objekti

Ühe imporditoiminguga saab importida mitu objekti.

Uus objekt

Iga imporditoiming loob sihtandmebaasis uue objekti. Imporditoiminguga ei saa olemasolevat objekti üle kirjutada ega olemasolevasse tabelisse kirjeid lisada.

Lingitud tabeli importimine

Kui lähtetabel (nt andmebaasi Müük tabel Töötajad1) on lingitud tabel (tabel, mis lingib andmebaasi Palk tabelile Töötajad), asendatakse jooksev imporditoiming linkimistoiminguga. Toimingu lõppedes kuvatakse lingitud tabelit (nt nimega Töötajad1), mis lingib esialgsele lähtetabelile (andmebaasi Palk tabel Töötajad).

Väljade ja kirjete vahelejätmine

Andmete importimisel tabelist või päringust ei saa teatud väljasid ja kirjeid vahele jätta. Kui te aga ei soovi importida ühtegi tabeli kirjet, saate importida ainult tabelimääratluse.

Seosed

Saate importida lähtetabelite vahelised seosed.

Tabelimääratlus

Importida saab terve tabeli või ainult tabelimääratluse. Kui impordite ainult määratluse, loob Access tabeli, milles on samad väljad kui lähtetabelis, kuid puuduvad andmed.

Kirjeallika objektid

Päringu, vormi või aruande importimine ei impordi automaatselt aluseks olevat kirjeallikat. Importima peab ka aluseks olevad kirjeallikad, vastasel juhul päring, vorm või aruanne ei tööta.

Otsinguväljad

Kui lähtetabeli väli otsib väärtusi teisest tabelist või päringust, peate importima ka seotud tabeli või päringu, kui soovite, et sihtväli kuvaks otsinguväärtusi. Kui te seotud tabelit või päringut ei impordi, kuvab sihtväli ainult otsingu ID-sid.

Alamvormid ja alamaruanded

Vormi või aruande importimisel ei impordita seal kaasatud alamvorme ja alamaruandeid automaatselt. Et vorm või aruanne töötaks ka sihtandmebaasis, tuleb iga alamvorm, alamaruanne ja nende aluseks olevad kirjeallikad eraldi importida.

Päringud

Päringu saab importida päringuna või tabelina. Kui impordite päringu päringuna, peate importima ka aluseks olevad tabelid.

 1. Sulgege lähteandmebaas. Veenduge, et teised kasutajad pole seda avanud eksklusiivrežiimis.

 2. Avage sihtandmebaas. Veenduge, et andmebaas pole kirjutuskaitstud ning teil on andmebaasi objektide ja andmete lisamiseks vajalikud õigused.

  Kui lähteandmebaas on kaitstud parooliga, peate sisestama parooli iga kord, kui kasutate seda andmebaasi imporditoimingu allikana.

  Märkus. : Kui soovite andmeid uude andmebaasi importida, peate enne imporditoimingu alustamist looma tühja andmebaasi, mis ei sisalda tabeleid, vorme või aruandeid. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Uus.

  Imporditoiming ei kirjuta üle ega muuda olemasolevaid tabeleid või objekte. Kui lähteobjektiga samanimeline objekt on sihtandmebaasis juba olemas, lisab Access imporditava objekti nimele arvu (1, 2, 3 jne). Kui näiteks impordite tabeli Probleemid andmebaasi, kus on sellise nimega tabel juba olemas, antakse imporditavale tabelile nimi Probleemid1. Kui nimi Probleemid1 on juba kasutused, saab imporditav tabel nime Probleemid2 jne.

  Arvestage, et kui soovite lähtetabeli kirjeid lisada sihtandmebaasi tabelisse, peate imporditoimingu asemel kasutama lisanduspäringut. Lisateavet lisanduspäringute kohta leiate artiklist Lisanduspäringu loomine.

Andmete importimine

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Access. Nupu pilt

  Märkus. : Menüü Välisandmed on saadaval ainult siis, kui andmebaas on avatud.

 2. Tippige väljale Faili nimi lähteandmebaasi nimi või klõpsake dialoogiboksi Faili avamine kuvamiseks nuppu Sirvi.

 3. Märkige raadionupp Importige tabelid, päringud, vormid, aruanded ja moodulid praegusesse andmebaasi ja klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Objektide importimine vahekaarte ja valige soovitud objektid.

  Valitud objekti tühistamiseks klõpsake seda uuesti.

 5. Lisasätete määramiseks klõpsake nuppu Suvandid.

  Järgnev tabel kirjeldab iga suvandi mõju toimingu tulemile.

Element

Kirjeldus

Märkeruut Seosed

Märkige, kui soovite importida valitud tabelite vahelised seosed.

Märkeruut Menüüd ja tööriistaribad

Märkige, kui soovite importida lähteandmebaasis olevad kohandatud menüüd ja tööriistaribad. Menüüsid ja tööriistaribasid kuvatakse vahekaardil Lisandmoodulid.

Märkeruut Impordi/ekspordi spetsifikatsioonid

Märkige, kui soovite importida kõik lähteandmebaasis olevad impordi või ekspordi spetsifikatsioonid.

Märkeruut Navigeerimispaani jaotised

Märkige, kui soovite importida lähteandmebaasis olevad kohandatud navigeerimispaani jaotised.

Raadionupp Määratlus ja andmed

Valige, kui soovite importida kõikide valitud tabelite ülesehituse ja andmed.

Raadionupp Ainult määratlus

Valige, kui soovite importida ainult valitud tabelite väljad. Lähtekirjeid ei impordita.

Raadionupp Päringutena

Valige, kui soovite importida valitud päringud päringutena. Sel juhul pidage meeles, et impordite koos päringutega ka kõik aluseks olevad tabelid.

Raadionupp Tabelitena

Valige, kui soovite importida päringud tabelitena. Sel juhul pole vaja aluseks olevaid tabeleid importida.

 1. Klõpsake toimingu lõpuleviimiseks nuppu OK.

  Access kopeerib andmed ja kuvab probleemide esinemisel tõrketeateid. Kui andmete importimise toiming on edukas, saate viisardi viimasel lehel salvestada toimingu üksikasjad impordimääranguna edaspidiseks kasutamiseks. Järgmised juhised selgitavad, kuidas salvestada toimingu üksikasjad määranguna.

Impordimäärangu salvestamine

 1. Toimingu üksikasjade salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta imporditoimingud.

  Kui salvestate üksikasjad, saate korrata sama imporditoimingut hiljem ilma viisardita.

 2. Tippige väljale Salvesta nimega impordimäärangu nimi. Võite ka tippida kirjelduse väljale Kirjeldus.

 3. Eksporditoimingu käivitamiseks fikseeritud intervallidega (nt iga nädal või iga kuu) märkige ruut Loo Outlooki tööülesanne.

  See loob Microsoft Office Outlook 2007 tööülesande, millega saate määrangu käivitada.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta import.

  Kui jätsite ruudu Loo Outlooki tööülesanne märkimata, salvestab Access impordimäärangu ja impordib määratud objektid. Saate nüüd imporditud tabeleid ja objekte vaadata ja kontrollida, kas importimine oli edukas.

Kui märkisite ruudu Loo Outlooki tööülesanne, käivitab Access programmi Outlook. Järgnevate juhiste lõpuleviimiseks kasutage järgmist toimingut.

Märkus. : Kui Outlook pole installitud, kuvab Access tõrketeate. Kui Outlook pole õigesti konfigureeritud, käivitub Outlooki käivitusviisard. Outlooki konfigureerimiseks järgige viisardi juhiseid.

 1. Vaadake Outlookis üle ja muutke tööülesannete sätted (nt Tähtaeg ja Meeldetuletus).

  Tööülesande kordamiseks klõpsake nuppu Korduvus. See joonis näitab toiminguajastit mõne tüüpilise sättega:

  Outlooki toiminguajasti

  Lisateavet Outlooki tööülesannete ajastamise kohta leiate artiklist Impordi- või eksporditoimingu ajastamine.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

  Määrangu käivitamiseks hiljem avage tööülesanne Outlookis ja klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Microsoft Office Access nuppu Käivita import Nupu pilt .

 3. Vaadake Accessis imporditud andmed ja objektid üle ning veenduge, et kopeeriti kõik andmed ja objektid.

Lehe algusesse

Mõnes muus Accessi andmebaasis olevatele andmetele linkimine

Linkides saate teise andmebaasi andmeid kasutada ilma, et peaksite neid importima. Nii saate muuta ja kuvada lähteandmete värskeimat versiooni nii lähte- kui sihtandmebaasis, ilma vajaduseta samadest andmetest kahte koopiat teha ja hallata. Linkida saab ainult tabelitele teises Accessi andmebaasis. Linkida ei saa päringutele, vormidele, aruannetele, makrodele või moodulitele.

Kui lingite tabelile Accessi andmebaasis, loob Access uue lingitud tabeli, mis on lingitud lähtekirjete ja -väljadega. Kõik muudatused, mis tehakse lähteandmebaasis, kajastuvad ka sihtandmebaasi lingitud tabelis ja vastupidi. Sihtandmebaasis ei saa aga muuta lingitud tabeli ülesehitust. Seega ei saa lingitud tabelis teha muudatusi (nt lisada ja kustutada väljasid või muuta välja andmetüüpi).

Accessi andmebaasi tabelitele linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke lähteandmebaas.

  Failid võivad olla MDB-, MDE-, ACCDB- või ACCDE-vormingus. Kui lähteandmebaas on kaitstud parooliga, peate parooli linkimistoimingu ajal sisestama.

 2. Tuvastage tabelid, millele soovite linkida.

  Linkida saab tabelitele, kuid mitte päringutele, vormidele, aruannetele, makrodele või moodulitele.

  Kui lingite tabelitele Accessi andmebaasis esimest korda, leiate järgmisest tabelist kasulikke näpunäiteid.

Element

Kirjeldus

Mitu objekti

Ühe linkimistoiminguga saab linkida mitmele tabelile. Iga lähtetabeli jaoks luuaks eraldi lingitud tabel.

Lingitud tabelitele linkimine

Linkida ei saa tabelile, mis on juba lähteandmebaasis lingitud tabel.

Kui näiteks andmebaasi Müük tabel Töötajad1 on tegelikult lingitud tabel, mis lingib andmebaasi Palk tabelile Töötajad, ei saa kasutada lähtetabelina andmebaasi Müük tabelit Töötajad1. Peate linkima otse andmebaasi Palk tabelile Töötajad.

Uus või olemasolev tabel

Iga linkimistoiming loob iga lähtetabeli jaoks uue lingitud tabeli. Linkimistoiminguga ei saa olemasolevat tabelit üle kirjutada või sellele andmeid lisada.

Seosed

Kui valite mitu lähtetabelit, kantakse nendevahelised seosed automaatselt üle ka sihtandmebaasi. Sihtandmebaasis olevaid seoseid ei saa aga muuta ega kustutada.

Otsinguväljad

Kui lähtetabeli väli otsib väärtusi teisest tabelist, peate kindlasti linkima ka seotud tabelile, kui soovite, et sihtväli kuvaks otsinguväärtusi. Kui te seotud tabelile ei lingi, kuvab sihtväli ainult otsingu ID-sid.

 1. Sulgege lähteandmebaas. Veenduge, et teised kasutajad pole seda eksklusiivrežiimis avanud.

 2. Avage sihtandmebaas. Veenduge, et see pole kirjutuskaitstud ning teil on andmebaasi objektide ja andmete lisamiseks vajalikud õigused.

  Märkus. : Kui soovite luua lingid uude andmebaasi, peate enne imporditoimingu alustamist looma tühja andmebaasi, mis ei sisalda tabeleid, vorme või aruandeid.

  Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Uus.

  Toiming ei kirjuta üle ega muuda olemasolevaid tabeleid või objekte. Kui lähteobjektiga samanimeline objekt on sihtandmebaasis juba olemas, lisab Access lingitud tabeli nimele arvu (1, 2, 3 jne). Kui näiteks lingite tabelile Probleemid andmebaasis, kus on sellise nimega tabel juba olemas, antakse lingitud tabelile nimi Probleemid1. Kui nimi Probleemid1 on juba kasutused, saab imporditav tabel nime Probleemid2 jne.

  Pidage meeles, et kui soovite lähtetabeli kirjeid lisada sihtandmebaasi tabelisse, peate linkimistoimingu asemel kasutama lisanduspäringut.

  Lisateavet lisanduspäringute kohta leiate artiklist Lisanduspäringu loomine.

Andmetele linkimine

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Access. Nupu pilt

  Märkus. : Menüü Välisandmed on saadaval ainult siis, kui andmebaas on avatud.

 2. Tippige väljale Faili nimi lähteandmebaasi nimi või klõpsake dialoogiboksi Faili avamine kuvamiseks nuppu Sirvi.

 3. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja klõpsake nuppu OK.

 4. Valige dialoogiboksis Tabelite linkimine lingitavad tabelid.

  Valiku tühistamiseks klõpsake tabelil uuesti.

 5. Klõpsake toimingu lõpuleviimiseks nuppu OK.

  Access loob lingitud tabelid.

 6. Avage lingitud tabelid andmelehevaates ja veenduge, et andmed on õiged.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×