Märkmiku sünkroonimisolek

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui jagate märkmike võrgus, OneNote hoiab neid automaatselt sünkroonitud ja ajakohased. Kui soovite muudatused käsitsi sünkroonima – kui olete teinud palju muudatusi ühismärkmikule ja soovite veenduda, et need on üles laaditud OneDrive või SharePointi enne sulgemist oma arvutis, näiteks – siit leiate kuidas:

 1. Valige ühismärkmikus Fail > Teave > Kuva sünkroonimisolek.

 2. Kontrollige dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine ühismärkmikke, millega teil on loodud ühendus.

 3. Kui märkmik tundub olevat sünkroonimata, siis valige Sünkrooni kohe või Sünkrooni kõik.

Märkus.: Sünkroonimine laadib alla ka igasugused muudatused, mida teised autoriseeritud kasutajad on ühismärkmikule pärast viimast värskendust teinud.

Kui teil on märkmike sünkroonimisega probleeme, saate otsida sünkroonimistõrkeid.

Selle artikli teemad

Märkmiku sünkroonimine

Märkmiku sünkroonimine oleku kontrollimine

Otsida Sünkroonimistõrkeid

Teisaldate või kustutate valesti paigutatud jaotised

Teave märkmiku sünkroonimise kohta

Kui töötate arvutisse salvestatud märkmikega, salvestab Microsoft OneNote 2010 pidevalt ja automaatselt teie töötamise ajal tehtavaid muudatusi. Kui aga seadistate ühismärkmiku veebis või oma ettevõtte võrgus, et saaksite märkmikku teistes arvutites või teiste inimestega ühiselt kasutada, toimub salvestamine ja haldamine pisut teisiti.

OneNote säilitab ühismärkmikust kohaliku vahemällu talletatud koopia kõigis nendes arvutites, mille kaudu seda ühismärkmikku kasutatakse, ja sünkroonib kõik muudatused perioodiliselt ühiskasutatavasse kohta salvestatud märkmikuga. Seda protsessi juhtivaid sätteid saate muuta. Ühismärkmiku kõigi muudatuste täpseks kajastamiseks saate teatud ilmnevaid konflikte lahendada.

Lehe algusse

Märkmiku sünkroonimise oleku kontrollimine

Tavaoludes sünkroonib OneNote ühismärkmikke teatud aja järel automaatselt. Praeguse sünkroonimisoleku tähistamiseks kuvatakse OneNote'i navigeerimisribal ühismärkmike ikoonide kohal üks järgmistest sünkroonimisoleku ikoonidest.

OneNote sünkroonib muudatusi.    Kahe ringis asuva rohelise noolega ikoon kuvatakse siis, kui OneNote proovib teie muudatusi ühiskasutatavas kohas asuva märkmikufailiga sünkroonida.

OneNote on lõpetanud muudatuste sünkroonimise.    Kahe ringis asuva rohelise noolega ja punase märkeruuduga ikoon kuvataks siis, kui teie muudatused on ühiskasutatavas kohas asuva märkmikufailiga edukalt sünkroonitud. Kui sünkroonimine õnnestub, saavad teised kasutajad kuvada teie märkmete kõige uuema versiooni.

OneNote ei saa muudatusi sünkroonida.    Kollase kolmnurkse hoiatustähisega ikoon kuvatakse siis, kui kõige viimasel sünkroonimiskatsel ilmnes tõrkeid. Tõrke põhjuse kuvamiseks paremklõpsake navigeerimisribal ühismärkmiku ikooni ja siis klõpsake käsku Märkmiku sünkroonimisolek. Lisateavet lugege selle artikli jaotisest "Sünkroonimistõrgete tõrkeotsing". OneNote jätkab siiski nende märkmikujaotiste sünkroonimist, milles tõrkeid ei ilmnenud. Lisaks saate jätkata kõigis teistes jaotistes muudatuste tegemist ja need muudatused sünkroonitakse kohe, kui tõrge on kõrvaldatud.

OneNote ei saa muudatusi sünkroonida.    Punase kaldkriipsuga ringiikoon kuvatakse siis, kui teil puudub ühendus kohaga, kuhu ühismärkmik on salvestatud. Võib-olla puudub teil võrguühendus või ühiskasutatava koha server ei vasta. Kui teil pole ühiskasutatava kohaga ühendust, saate ühismärkmiku redigeerimist kohalikus arvutis siiski jätkata. Võrguühenduseta tehtud muudatused sünkroonitakse automaatselt järgmine kord, kui loote ühiskasutatava kohaga ühenduse.

Märkus.: Ühismärkmike sünkroonimiseks peab OneNote olema käivitatud. Kui teie arvuti on ühendatud võrgus ühiskasutatava kohaga, kuid OneNote on suletud, ei sünkroonita teie arvutis ühismärkmikke enne, kui käivitate OneNote'i.

Märkmiku automaatse sünkroonimise sisse- või väljalülitamine

Kui ühismärkmiku asukoht pole ajutiselt kättesaadav või kui te ei soovi näha teiste muudatusi märkmikus, millega parajasti töötate, saate märkmiku automaatse sünkroonimise välja lülitada. Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Teave.

 2. Klõpsake kuva paremas servas nuppu Kuva sünkroonimisolek.

 3. Kuvatavas dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine klõpsake suvandinuppu Tööta ühenduseta. OneNote ei sünkrooni teie muudatusi ega kuva teiste inimeste muudatusi ühismärkmikus enne, kui sünkroonite märkmiku käsitsi või lülitate automaatsünkroonimise uuesti sisse.

Lehe algusse

Sünkroonimistõrgete tõrkeotsing

Kui ühismärkmiku teatud jaotisi ei saa õigesti sünkroonida, kuvab OneNote dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine tõrketeate.

 1. Paremklõpsake navigeerimisribal kontrollitava ühismärkmiku ikooni ja siis klõpsake käsku Märkmiku sünkroonimisolek.

 2. Kuvatavas dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine klõpsake vahekaarti Tõrked.

Märkus.: Kui märkmiku mõnes jaotises ilmneb tõrge, siis sama märkmiku muud jaotised sünkroonitakse siiski õigesti.

Lehe algusse

Valesti paigutatud jaotiste teisaldamine või kustutamine

Valesti paigutatud jaotised võivad tekkida siis, kui OneNote 2010 proovib sünkroonida sellise märkmikujaotise muudatusi, mille jaotisefaili ei leita. Sel juhul kuvatakse navigeerimisriba allosas ikoon Valesti paigutatud jaotised.

Viiktekst 1

Valesti paigutatud jaotised võivad tekkida ka järgmistes olukordades.

 • Tegite muudatusi jaotises, mille kustutas ühiskasutatavas kohas teine kasutaja.

 • Tegite muudatusi jaotises, mille teisaldas uude asukohta teine kasutaja. Kui jaotis teisaldati muusse ühismärkmikusse, mis on samuti teie arvutis avatud, siis suudab OneNote jaotisefaili uuesti leida ja sünkroonida teie muudatused uues asukohas. Sel juhul ikoon Valesti paigutatud jaotised kaob pärast muudatuste sünkroonimist.

Valesti paigutatud jaotised jäävad märkmikku alles, kuni OneNote leiab jaotise uue asukoha või kuni teie või mõni muu kasutaja valesti paigutatud jaotise teisaldate või kustutate.

Valesti paigutatud jaotise teisaldamine teise märkmikku

Kui ühismärkmiku jaotist ei saa enam sünkroonida, kuid soovite säilitada selles sisalduvat teavet, saate teisaldada sünkroonimata jaotise teise märkmikku. Sellega eemaldatakse jaotis ühismärkmikust, kuid säilitatakse selle sisu.

 1. Paremklõpsake valesti paigutatud jaotist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Teisalda.

 2. Tehke dialoogiboksis Jaotise teisaldamine ühte järgmistest.

  • Jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi ette klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda ette.

  • Jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi järele klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda järele.

  • Jaotise teisaldamiseks jaotiserühma või märkmikku ilma olemasolevate jaotisteta, klõpsake loendis soovitud jaotiserühma või märkmikku ning seejärel käsku Teisalda sisse.

   Näpunäide.: Uue jaotiserühma loomiseks märkige loendis asukoht ning klõpsake seejärel käsku Loo uus jaotiserühm enne, kui teisaldate praeguse jaotise.

Märkmikust valesti paigutatud jaotise kustutamine

Kui ühismärkmiku jaotis kustutati tahtlikult ja te ei pea selle muudatusi sünkroonima või salvestama, tehke järgmist.

 1. Navigeerimisriba allservas nuppu Valesti paigutatud jaotised Viiktekst 1 .

 2. Paremklõpsake valesti paigutatud jaotiste loendis kustutatava jaotise nime ja seejärel klõpsake käsku Kustuta.

  NB!: Valesti paigutatud jaotise kustutamisel kustutatakse selle sisu jäädavalt. Kui te pole kindel, kas kustutada valesti paigutatud jaotis jäädavalt, saate kustutamise asemel teisaldada selle märkmiku muusse asukohta.

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Sünkroonimisoleku kuvamine

Sünkroonimise sätete muutmine

Mis tahes sünkroonimise konfliktide lahendamine

Vaadake mis tahes valesti paigutatud jaotised

Sünkroonimisoleku vaatamine

Tavaoludes sünkroonib OneNote ühismärkmikke automaatselt korrapäraste vaheaegadega. Navigeerimisribal Märkmikud kuvab OneNote sünkroonimisoleku ikooni, mis tähistab iga ühismärkmiku praegust sünkroonimisolekut.

Ikooni pilt OneNote on sünkroonimise muudatused    See ikoon kuvatakse juhul, kui OneNote avaldab viidetega teistele kasutajatele, kes on redigeerimise ühismärkmiku samal ajal tehtud muudatused sünkroonida. Sünkroonimisel, on parem võrgust või oma arvuti sulgemiseks. 

Sünkroonimise ajakohane ikoon OneNote on lõpule jõudnud, muudatuste sünkroonimine    See ikoon kuvatakse siis, kui ühismärkmiku tehtud muudatused on sünkroonitud märkmiku fail ühiskasutatavasse asukohta. Kui sünkroonimine õnnestus, teised kasutajad näeksid märkmetes uusim versioon. 

Ikooni pilt OneNote'i täielikult ei saanud muudatuste sünkroonimine    See ikoon kuvatakse, kui te ei ole ühendatud asukohta, kuhu on talletatud ühismärkmiku või kui viimase sünkroonimiskatse ajal ilmnenud tõrked. Tõrke põhjuseks kuvamiseks viige kursor üle navigatsiooniribal märkmikud märkmiku nime ja oodake, kuni kuvatakse kohtspikker. Kui teil on ühendatud ühiskasutatavasse asukohta, saate redigeerida valitud märkmiku kohaliku koopia endiselt teie arvutis. Muudatused, mida te ühenduseta sünkroonitakse automaatselt järgmine kord, kui ühendate ühiskasutatavasse asukohta. 

Märkus.: Ühismärkmike sünkroonimiseks peab OneNote olema käivitatud. Kui arvuti on ühendatud võrgu ühiskasutatava kohaga, kuid OneNote on suletud, siis teie arvutis ühismärkmikke ei sünkroonita.

Sünkroonimistõrgete vaatamine

 1. Osutage menüü Fail käsku Sünkrooni ja seejärel klõpsake käsku Märkmiku sünkroonimisolek.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine vahekaarti Tõrked.

Märkus.: Kui ühismärkmiku mingi jaotise korralik sünkroonimine nurjub, sünkroonib Outlook siiski sama märkmiku muud jaotised.

Lehe algusse

Sünkroonimissätete muutmine

Kuigi enamikul juhtudel on parim lahendus märkmike automaatne sünkroonimine, saate reguleerida, millal OneNote sünkroonib märkmiku muudatused selle ühiskasutuskohas. See on vajalik juhul, kui soovite tagada kiire sünkroonimise (nt vahetult enne arvuti väljalülitamist). Automaatse sünkroonimise saate ka ajutiselt peatada, kui te ei soovi, et teised kasutajad näeksid muudatusi enne, kui need on avaldamiseks valmis.

Ühismärkmiku käsitsi sünkroonimine

 • Osutage menüü Fail käsku Sünkrooni ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi navigeerimisribal Märkmikud kuvatud märkmike sünkroonimiseks klõpsake käsku Sünkrooni kõik märkmikud kohe.

  • Ainult praegu redigeeritava märkmiku sünkroonimiseks klõpsake käsku Sünkrooni see märkmik kohe.

Märkmiku automaatse sünkroonimise väljalülitamine

Ühismärkmike automaatne sünkroonimine on vaikimisi sisselülitatud. Kui te ei soovi, et teised kasutajad näeksid ühismärkmikku tehtavaid muudatusi enne redigeerimise lõpuleviimist (nt kui kontrollite veel fakte), siis saate automaatse sünkroonimise keelata.

 1. Avage ühismärkmik, mille automaatset sünkroonimist arvuti ja ühiskasutusega märkmikufaili vahel soovite keelata.

 2. Osutage menüü Fail käsku Sünkrooni ja seejärel klõpsake käsku Tööta ühenduseta.

  NB!: Töötades ühenduseta, ei püüa OneNote enam sünkroonida arvutis tehtavaid märkmiku muudatusi isegi pärast OneNote'i sulgemist ja taaskäivitamist. Keegi teine ei näe teie märkmikku tehtavaid muudatusi enne, kui aktiveerite uuesti märkmiku automaatse sünkroonimise.

Märkmiku automaatse sünkroonimise uuesti aktiveerimine

 1. Avage ühismärkmik, mille automaatset sünkroonimist arvuti ja ühiskasutusega märkmikufaili vahel soovite lubada.

 2. Osutage menüü Fail käsku Sünkrooni ja seejärel klõpsake käsku Märkmiku sünkroonimisolek.

 3. Märkige dialoogiboksis Ühismärkmiku sünkroonimine ruut Sünkrooni automaatselt ja seejärel klõpsake nuppu Sule.

Lehe algusse

Sünkroonimiskonfliktide lahendamine

Katkenud ühendused ühismärkmike asukohtadega ja võrgu seisund võivad tingida vajaduse, et märkmiku omanik või teised kasutajad lahendaksid sünkronimiskonfliktid käsitsi.

Kui püüate teise kasutajaga samaaegselt muuta märkmete sama lõiku või kui teete muudatust samal ajal, kui teise kasutaja muudatusi sünkroonitakse, siis ilmneb tavaliselt versioonikonflikt. Tõrketeade võidakse kuvada ka juhul, kui teie ja teine kasutaja muutsite sama lõiku ajal, kui mõlemad olid võrguühenduseta.

Sellistel juhtudel kuvatakse kollasel teaberibal tõrketeade. Konfliktsel lehel kuvatakse vastav ikoon.

Ühismärkmiku konflikti haldamiseks OneNote'is tehke järgmist.

 1. Klõpsake lehe ülaservas kollast teaberiba, kus loendatakse konfliktsed muudatused (punaselt esiletõstetud).

 2. Vajaduse korral tehke muudatused pealehel.

 3. Kui olete kõigi muudatuste tegemise lõpetanud, kustutage konfliktide leht, paremklõpsates selle vahekaarti ja seejärel klõpsates kiirmenüü käsku Kustuta.

Märkus.: Konflikte ei pea lahendama kohe. Kindlaid konflikte põhjustanud lehtede sünkroonimine toimib endiselt, kui teie või teised kasutajad teevad ühismärkmikku uusi muudatusi. Konfliktide loendiga lehed jäävad märkmikku senikauaks, kuni otsustate, kuidas konfliktid lahendada. Kindla ühismärkmiku konfliktilehed on nähtavad kõigile kasutajatele, seega saavad kõik ühismärkmiku kasutajad konflikti lahendada.

Lehe algusse

Valesti paigutatud jaotiste ülevaatamine

Valesti paigutatud jaotised võivad tekkida siis, kui OneNote proovib sünkroonida sellise märkmikujaotise muudatusi, mille jaotisefaili ei leita. Sellisel juhul kuvatakse navigeerimisriba Märkmikud allosas, ikooni Kõik märkmikud kohal ikoon Valesti paigutatud jaotised.

Valesti paigutatud jaotised võivad tekkida ka järgmistes olukordades.

 • Tegite muudatusi jaotises, mille kustutas ühiskasutatavas kohas teine kasutaja.

 • Tegite muudatusi jaotises, mille teisaldas uude asukohta teine kasutaja. Kui jaotis teisaldati muusse ühismärkmikusse, mis on samuti teie arvutis avatud, siis suudab OneNote jaotisefaili uuesti leida ja sünkroonida teie muudatused uues asukohas. Sel juhul ikoon Valesti paigutatud jaotised kaob pärast muudatuste sünkroonimist.

Valesti paigutatud jaotised jäävad märkmikku, kuni OneNote leiab jaotise uue asukoha või kuni valesti paigutatud jaotis kustutatakse teie või muu kasutaja poolt.

Valesti paigutatud jaotise kustutamine

Kui ühismärkmiku jaotis kustutati tahtlikult ja te ei pea selle muudatusi sünkroonima või salvestama, tehke järgmist.

 1. Klõpsake navigeerimisriba Märkmikud allosas ikooni Valesti paigutatud jaotised.

 2. Paremklõpsake valesti paigutatud jaotiste loendis kustutatava jaotise nime ja seejärel klõpsake käsku Kustuta.

  NB!: Valesti paigutatud jaotise kustutamisel kustutatakse selle sisu jäädavalt. Kui te pole kindel, kas kustutada valesti paigutatud jaotis jäädavalt, saate kustutamise asemel teisaldada selle märkmiku muusse asukohta.

Valesti paigutatud jaotise teisaldamine teise märkmikku

Kui ühismärkmiku jaotist ei saa enam sünkroonida, kuid soovite säilitada selles sisalduvat teavet, saate teisaldada sünkroonimata jaotise teise märkmikku. Sellega eemaldatakse jaotis ühismärkmikust, kuid säilitatakse selle sisu.

 1. Paremklõpsake valesti paigutatud jaotist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Teisalda.

 2. Tehke dialoogiboksis Jaotise teisaldamine ühte järgmistest.

  • Jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi ette klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda ette.

  • Jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi järele klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda järele.

  • Jaotise teisaldamiseks jaotiserühma või märkmikku ilma olemasolevate jaotisteta, klõpsake loendis soovitud jaotiserühma või märkmikku ning seejärel käsku Teisalda sisse.

   Näpunäide.: Uue jaotiserühma loomiseks märkige loendis asukoht ning klõpsake seejärel käsku Loo uus jaotiserühm enne, kui teisaldate praeguse jaotise.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×