Office
Logi sisse

Märkmete tegemine ja vormindamine

OneNote'is on märkmeid sama lihtne teha kui pabermärkmikus. Lisaks saate OneNote'is hõlpsalt igal ajal ja kuhu iganes märkmete jaoks lisaruumi tekitada ja lehti lisada. Saate lehel teksti ümber paigutada ning vormingut muuta, vajalikku teavet otsida ja seda kohe leida ning järeltegevuseks tähtsaid märkmeid sildistada.

OneNote'i märkmed võivad sisaldada nii teksti kui ka pilte, sh veebilehtedelt ja muudest programmidest pärinevat teksti ja pilte, aga ka digitaalset käsitsikirja, heli- ja videoklippe, loendeid ning linke.

Selle artikli teemad

Märkmete tippimine või kirjutamine lehele

Teksti liigutamine lehel

Lehele ruumi lisamine

Uue lehe loomine

Lehejärjestuse muutmine

Kuupäeva ja kellaaja lisamine

Täpp- või numberloendi loomine

Täpploendi loomine

Numberloendi loomine

Lingi lisamine või redigeerimine

Lingi lisamine

Lingi redigeerimine

Lingi eemaldamine

Tähtsatele märkmetele siltide lisamine

Märkmele sildi lisamine

Siltide otsimine

Märkmete salvestamine

Märkmete tippimine või kirjutamine lehele

Tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake märkmete tippimiseks lehe mis tahes kohta, kus soovite märkmeid kuvada, ning tippige sinna tekst. Saate jätkata tippimist teksti ümber kuvatavas märkmekastis või klõpsata uue märkme loomiseks mõnda muud kohta lehel.

 • Kui kasutate OneNote'i puutepliiatsiga seadmes või puutefunktsiooniga arvutis, klõpsake või puudutage lindil menüüd Joonista ning seejärel klõpsake või puudutage jaotises Tööriistad pliiatsi värvi, mida käsitsi kirjutatavate märkmete puhul lehel kasutada. Kui soovite uuesti tippimist kasutada, klõpsake lindil menüü Joonista nuppu Tipi.
   

Lehe algusse

Teksti liigutamine lehel

Tehke ühte järgmistest.

 • Teksti liigutamiseks ühe lehe piires asetage hiirekursor teksti kohale. Kui kuvatakse märkmeümbris, klõpsake selle ülaserva ning seejärel klõpsake ümbrist ja lohistage see lehel uude asukohta.

 • Teksti kopeerimiseks või liigutamiseks ühelt lehelt teisele paremklõpsake märkmeümbrise ülaserva, klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri või Lõika ning kleepige märkmed soovitud lehele.
   

Lehe algusse

Lehele ruumi lisamine

Tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Lisa.

 2. Klõpsake jaotises Lisamine nuppu Lisa ruumi.

 3. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite ruumi lisada, ning lohistage kursorit noole suunas, et lisada nii palju lisakirjutusruumi, kui vajate.
   

Lehe algusse

Uue lehe loomine

OneNote'is võib küll ühte lehte lõpmatuseni kerida, kuid mitme lehe ja jaotise kasutamine aitab märkmikke tõhusamalt korraldada. Uue tühja lehe lisamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake OneNote'i programmiakna paremal küljel lehevahekaartide veeru üleval asuvat nuppu Lisa leht.

 2. Tippige uue lehe ülaserva päisealale pealkiri. Sinna tipitav lehe pealkiri kuvatakse ka teie loodud uue lehe vahekaardi sildil.
   

Lehe algusse

Lehejärjestuse muutmine

Tehke järgmist.

 • Kui soovite märkmikujaotise lehesakkide loendis lehte üles või alla nihutada, klõpsake selle lehesakki ning lohistage sakk üles või alla uude asukohta.
   

Lehe algusse

Kuupäeva ja kellaaja lisamine

OneNote’is loodud uuele lehele lisatakse automaatselt praegune kellaaeg ja kuupäev, mis näitavad, millal leht loodi. Sõltuvalt sellest, kuidas OneNote’i kasutate, saate lisada märkmetele ka arvuti praeguse kellaaja ja kuupäeva, et kronoloogilisi sündmusi märkida või jälgida. Näiteks saate koostada päeva teatud kellaaegadel vastu võetud telefonikõnede logi, kus kõne üksikasjadele eelnevad kõne kuupäev ja kellaaeg.

Tehke järgmist.

 1. Asetage kursor märkmetes sinna, kuhu soovite kuupäeva- ja kellaajatempli lisada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises Ajatempel ühte kolmest nupust: kas Kuupäev, Aeg või Kuupäev ja kellaaeg.

  • Praeguse kuupäeva kiiresti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+D.

  • Praeguse kellaaja kiiresti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+T.

  • Praeguse kuupäeva ja kellaaja kiiresti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+F.
    

OneNote kasutab Windowsi juhtpaneelil määratud kuupäeva- ja kellaajavormingut. Kui soovite muuta kuupäeva ja kellaaja ilmet OneNote'is, järgige oma Windowsi versiooni jaoks allpool toodud juhiseid.

 • Windows 10
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 10 (tippige ekraani vasakus allnurgas olevale otsinguribale märksõna juhtpaneel). Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linkiPiirkond. Valige dialoogiboksi Piirkond vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

 • Windows 8
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 8 (nipsake ekraani paremast servast sissepoole, või kui kasutate hiirt, osutage kuva ülemisele parempoolsele nurgale, ja seejärel valige otsinguikoon. Tippige märksõna juhtpaneel). Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linki Piirkond. Valige dialoogiboksi Piirkond vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

 • Windows 7
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 7. Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linki Piirkond ja keel. Valige dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

Lehe algusse

Täpp- või numberloendi loomine

Täpploendi loomine

Täpploendid sobivad hästi üksuste loendamiseks juhuslikus järjekorras (nt ostunimekirjas).

Tehke järgmist.

 1. Asetage kursor märkmetes sinna, kus soovite täpploendit alustada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Põhitekst nuppu Täpploend.

 3. Tippige esimese täpi tekst ning vajutage järgmise täpi loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

 4. Täpploendi lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER) kaks korda.
   

Näpunäide.: Täpploendi automaatseks alustamiseks tippige uue tekstirea algusesse * (tärn) ja vajutage tühikuklahvi.
 

Numberloendi loomine

Numberloendid sobivad hästi üksuste loendamiseks kronoloogilises järjekorras (nt üksikasjalikes juhistes).

Tehke järgmist.

 • Asetage kursor märkmetes sinna, kus soovite numberloendit alustada.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Põhitekst nuppu Numberloend.

 • Tippige esimese üksuse tekst ja vajutage järgmise loomiseks sisestusklahvi (ENTER).

 • Numberloendi lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER) kaks korda.
   

Näpunäide.: Numberloendi automaatseks alustamiseks tippige uue tekstirea algusesse 1. ja vajutage tühikuklahvi.
 

Lehe algusse

Lingi lisamine või redigeerimine

OneNote loob lingi (varasema nimetusega hüperlink) automaatselt, kui tipite või kleebite märkmetesse Interneti-aadressi või veebi URL-i. Märkmetekstist lingi loomiseks valige Lisa > Link.
 

Lingi lisamine

Tehke ühte järgmistest.

 • Tippige või kleepige märkmetesse Interneti-aadress, kuhu link peaks viitama. Näiteks kui soovite lisada Microsofti veebiaadressi linki, tippige http://www.microsoft.com (või lihtsalt www.microsoft.com) ning OneNote muudab automaatselt lingi klõpsatavaks.

 • Valige Lisa > Link. Tippige väljale Aadress Interneti-aadress, millele link peaks viitama, ning klõpsake nuppu OK.
   

Märkus.: Märkmiku muudele lehtedele suunavate linkide loomiseks klõpsake märkmiku jaotist, mis sisaldab lingitavat lehte, paremklõpsake selle lehesakki ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri link lehele. Kleepige link märkmetes sinna, kus soovite seda kuvada.
 

Lingi redigeerimine

Olemasoleva lingi Interneti-aadressi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake redigeeritavat linki ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri linki.

 2. Asendage avaneva dialoogiboksi Link väljal Aadress kuvatav URL uuega. Vajadusel muutke ka väljal Kuvatav tekst olevat kirjeldust, et see sobiks uue lingiga.

 3. Klõpsake nuppu OK.
   

Lingi eemaldamine

Lingi eemaldamiseks nii, et ei kustuks sellega ühendatud tekst, tehke järgmist.

 • Paremklõpsake kustutatavat linki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda link.
   

Lehe algusse

Tähtsatele märkmetele siltide lisamine

OneNote'is on võimalik märkmetele rakendada mitut silti, nt Tähtis ja Ülesanne. Siltide abil saate märkmeid visuaalselt tähtsuse järjekorda seada või neid kategoriseerida ning silte saab märkmikest otsimise korral kasutada märkmete rühmitamiseks liigituse või tähtsuse järgi.
 

Märkmele sildi lisamine

Tehke järgmist.

 1. Klõpsake märkmetes teksti, mida soovite sildistada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Sildid sildiikooni, mida soovite kasutada. Kasutage loendi sirvimiseks nooli või klõpsake kõikide saadaolevate siltide kuvamiseks paremas allnurgas noolt Rohkem.
   

Siltide otsimine

Kõikide sildistatud märkmete kiiresti leidmiseks (nt kui soovite näha kõiki üksusi sildiga Tähtis) tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Avaleht nuppu Otsi silte. Klõpsake avaneva tööpaani Siltide kokkuvõte loendis mis tahes silti, et leida ja avada sellega seotud märget sisaldav leht.
   

Lehe algusse

Märkmete salvestamine

Erinevalt muudest programmidest salvestab Microsoft OneNote teie töö automaatselt ja pidevalt, seega ei ole teil kunagi vaja oma tööd käsitsi salvestada.

Saate OneNote'i sulgeda kohe, kui olete märkmete tegemise lõpetanud. Kui OneNote'i järgmine kord käivitate, avaneb automaatselt viimane vaadatud leht koos teie viimaste muudatustega.
 

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Märkmete tippimine või kirjutamine lehele

Teksti liigutamine lehel

Lehele ruumi lisamine

Uue lehe loomine

Lehejärjestuse muutmine

Märkmete salvestamine

Kuupäeva ja kellaaja lisamine

Täpp- või numberloendi loomine

Hüperlingi lisamine või redigeerimine

Tabeli loomine

Pildi lisamine

Kuvalõike lisamine

märkme

Märkmete tippimine või kirjutamine lehele

 • Tipitud märkmete jaoks klõpsake lehel kohta, kus soovite märkmeid kuvada ja seejärel tippige. OneNote loob märkmeümbrise iga tipitava või kirjutatava tekstiploki jaoks.

 • Kui kasutate tindipliiatsiga sisestuse seadet, klõpsake tööriistaribal Kirjutusriistad valikut Tindipliiats Nupu pilt ja kirjutage märkmed täpselt sinna, kuhu soovite. Tippimise aktiveerimiseks klõpsake tööriistaribal Kirjutusriistad valikut Tippige tekst või valige objektid. Viiktekst 1 .

Lehe algusse

Teksti liigutamine lehel

Tehke ühte järgmistest.

 • Teksti liigutamiseks ühe lehe piires asetage kursor teksti kohale. Kui kuvatakse märkmeümbris, klõpsake selle ülaserva ning seejärel klõpsake ümbrist ja lohistage see lehel uude asukohta.

 • Teksti kopeerimiseks või liigutamiseks ühelt lehelt teisele paremklõpsake märkmeümbrise ülaserva, klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri või Lõika ning kleepige märkmed soovitud lehele. 

Lehe algusse

Lehele ruumi lisamine

 1. Klõpsake tööriistariba Kirjutusriistad nuppu Lisa veel kirjutusruumi Nupu pilt .

 2. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite ruumi lisada, ning lohistage kursorit noole suunas, et lisada nii palju ruumi, kui vajate. 

  Klõpsake ja lohistage leheruumi lisamiseks.

  Viiktekst 1 Lohistage lehekülje servadesse või ridade vahele ruumi lisamiseks.

Täiendava ruumi lisamiseks lehe allossa, klõpsake vertikaalsel kerimisribal valikut Liigu kerides Viiktekst 1 .

Lehe algusse

Uue lehe loomine

 1. Uue lehe kiireks loomiseks klõpsake lehesakkide kohal asuvat nuppu Uus leht. (Tühja lehe valimiseks, alamlehe loomiseks leherühma või lehe loomiseks mallist klõpsake nupu Uus leht kõrval olevat noolt.)

 2. Tippige lehe tiitel lehe ülaosas asuvale väljalePealkiri. Tipitav pealkiri kuvatakse lehesakil piki OneNote’i akna külge.

Lehe algusse

Lehejärjestuse muutmine

 • Lehe teisaldamiseks jaotise piires klõpsake ja lohistage lehesakki veidi paremale, kuni kuvatakse väike nool ja seejärel lohistage lehesakki üles või alla uude asukohta praeguses jaotises.

Lehe algusse

Märkmete salvestamine

OneNote salvestab märkmete tegemisel teie töö automaatselt ja pidevalt, kui aktiveerite muu lehe või jaotise ja alati, kui sulete jaotised ja märkmikud. Märkmeid pole vaja käsitsi salvestada, isegi kui olete need lõpule viinud.

Märkmete jaotise koopia salvestamiseks muusse asukohta, kasutage menüü Fail käsku Salvesta nimega. OneNote salvestab automaatselt nende märkmete jaotise edaspidised muudatused sellesse uude asukohta...

Lehe algusse

Kuupäeva ja kellaaja lisamine

Olenevalt sellest, kuidas te OneNote’i kasutate, saate märkmetes kronoloogiliste sündmuste märkimiseks või jälgimiseks kasutada arvuti praegust kuupäeva ja kellaaega. Näiteks saate säilitada konkreetsel kellaajal vastu võetud telefonikõnede logi või märkida praeguse kuupäevaga kirjeid OneNote’i veebilogisse või päevikusse.

 1. Kuupäeva- ja kellaajatempli lisamiseks asetage kursor soovitud kohta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüüs Lisa käsku Kuupäev ja kellaaeg.

  • Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+F.

  • Ainult kuupäeva lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+D.

  • Ainult kellaaja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+T.

Näpunäide.: OneNote lisab uue lehekülje lisamisel kuupäeva- ja kellaajatempli alati automaatselt lehe pealkirja alla. Lehekülje kuupäeva- või kellaajatempli muutmiseks klõpsake kuupäeva või kellaaega ja seejärel klõpsake kuvatavat kalendri- või kellaikooni. OneNote kasutab uut kuupäeva- ja kellaajatemplit märkmete otsimiseks lehelt.

OneNote kasutab Windowsi juhtpaneelil määratud kuupäeva- ja kellaajavormingut. Kui soovite muuta kuupäeva ja kellaaja ilmet OneNote'is, järgige oma Windowsi versiooni jaoks allpool toodud juhiseid.

 • Windows 10
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 10 (tippige ekraani vasakus allnurgas olevale otsinguribale märksõna juhtpaneel). Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linkiPiirkond. Valige dialoogiboksi Piirkond vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

 • Windows 8
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 8 (nipsake ekraani paremast servast sissepoole, või kui kasutate hiirt, osutage kuva ülemisele parempoolsele nurgale, ja seejärel valige otsinguikoon. Tippige märksõna juhtpaneel). Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linki Piirkond. Valige dialoogiboksi Piirkond vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

 • Windows 7
  Sulgege OneNote ja avage juhtpaneel opsüsteemis Windows 7. Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond ning seejärel linki Piirkond ja keel. Valige dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Vormingud soovitud kellaaja- ja kuupäevavormingud ning klõpsake nuppu OK. Kõik tehtud muudatused rakendatakse edaspidi lisatavates kuupäeva- ja kellaajavormingutes. Olemasolevaid märkmeid automaatselt uute sätetega ümber ei vormindata.

Lehe algusse

Täpp- või numberloendi loomine

Täpploendi loomine

 1. Klõpsake soovitud tööriistaribal Vorming nuppu Täpploend Nupu Täpploend pilt .

 2. Tippige loendi esimese üksuse soovitud tekst ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  Järgmise loendiüksuse uus loenditäpp luuakse automaatselt.

 3. Täpploendi lõpetamiseks ja tavalise lõigu tippimisega jätkamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (ENTER) või vajutage loendi viimase loenditäpi kustutamiseks tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

Täpploendi automaatseks alustamiseks tippige * (tärn) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (TAB).

Numberloendi loomine

 1. Klõpsake soovitud tööriistaribal Vorming nuppu Numberloend Viiktekst 1 .

 2. Tippige loendi esimese üksuse soovitud tekst ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  Järgmise loendiüksuse uus number luuakse automaatselt.

 3. Numberloendi lõpetamiseks ja tavalise lõigu tippimisega jätkamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (ENTER) või vajutage loendi viimase arvu kustutamiseks tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

Numberloendi automaatseks alustamiseks tippige 1. ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (TAB).

Lehe algusse

Hüperlingi lisamine või redigeerimine

OneNote loob hüperlingi automaatselt iga kord, kui tipite või kleebite Interneti või veebi URL-i oma märkmetesse.

Hüperlingi lisamine

Tehke ühte järgmistest.

 • Tippige või kleepige märkmetesse Interneti-aadress, kuhu hüperlink peaks viitama. Näiteks kui soovite lisada Microsofti veebiaadressi hüperlinki, tippige http://www.microsoft.com.

 • Klõpsake menüü Lisa käsku Hüperlink ja määrake dialoogiboksis Lisa hüperlink ja määrake Interneti-aadress, millele hüperlink peab osutama, seejärel määrake väljal Kuvatav tekst märkmetes kuvatav hüperlink.

Hüperlingi loomiseks märkmiku muudesse asukohtasse, et saaksite kiiremini navigeerida, klõpsake klõpsatava lingiga märkmikujaotist, paremklõpsake veerisel selle lehesakki, valige Kopeeri hüperlink sellele lehele ja seejärel kleepige hüperlink soovitud kuvatavasse kohta.

Hüperlingi redigeerimine

 • Paremklõpsake hüperlinki ka seejärel valige kiirmenüüs Redigeeri hüperlinki.

Lehe algusse

Tabeli loomine

 1. Klõpsake asukohta, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüüs Tabel nuppu Lisa tabel.

 3. Sisestage tabeli lisamise dialoogiboksi soovitud veergude ja ridade arv.

Tabeli saate kiiremini luua seda joonistades. Klõpsake tööriistaribal Standardne nuppu Lisa tabel ja lohistage kursorit allapoole ja paremale, et määrata veergude ja ridade soovitud arv. Lisaks saate tabeli loomiseks ja uute veergude tabelisse lisamiseks kasutada tabeldusklahvi (TAB) ning uute ridade lisamiseks tabelisse saate kasutada sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Pildi lisamine

Märkmetesse saate lisada pilte, graafikat ja lõikepilte.

Pildi lisamiseks arvutis olevast failist tehke järgmist.

 1. Valige menüü Lisa käsk Pilt ja seejärel klõpsake käsku Failist.

 2. Liikuge dialoogiboksis Lisa pilt faili asukohta, klõpsake valitud faili ja seejärel valige Lisa.

Pildi lisamiseks veebist tehke järgmist.

 1. Valige menüü Lisa käsk Pilt ja seejärel klõpsake käsku Failist.

 2. Tippige või kleepige dialoogiboksi Lisa pilt väljale Faili nimi pildifaili täielik URL ja seejärel valige Lisa.

Märkmetesse lisatud piltidele saate märkmeid lisada teksti tippimisega neile. Seetõttu, erinevalt muudest Microsoft Office'i programmidest, ei saa lisatud pildi klõpsamisega pilti valida. Selle asemel paigutab ta teksti tippimiseks järjepunkti. Kui soovite valida lisatud pildi, nihutage kursor selle kohale. Pildi ümber kuvatakse sinine kriipsääris ja pildi kõrval kuvatakse sinine sihikukujuline pide. Pildi valimiseks klõpsake äärist või pidet. Kui pilt on valitud, klõpsake ja lohistage see lehel uude asukohta.

Lehe algusse

Kuvalõike lisamine

OneNote'i abil saate teha arvutiekraanist täieliku või osalise pildi ja selle siis märkmetesse lisada. Nende kuvalõikeks nimetatavate piltide abil saate kiiresti jäädvustada teabe, mida pole vaja redigeerida. Näiteks saate reisifirma veebisaidilt pildistate ärireisi kava ja kleepida selle märkmetesse, et seda vaadata veebile juurdepääsu puudumise korral.

Kuvalõikeid saate luua, kui lohistate kursori valitud ristkülikukujulisele alale, mille vahemik võib alata 25-pikslisest ruudust ning ulatuda kuva kogu kõrguse ja laiuseni. Pilti kaasatakse kõik, mis jääb ristkülikukujulisse alasse ja see lisatakse automaatselt nii märkmetesse kui ka lõikelauale. Saate pildi täiendavaid koopiaid OneNote’i muudele lehtedele või muusse programmi kleepida.

 1. Klõpsake OneNote’i menüü Lisa käsku Kuvalõige.

  OneNote minimeeritakse ja viimane aktiivne aken muutub nähtavaks.

 2. Vajadusel aktiveerige programm, mille kuvatakse teave, mida soovite jäädvustada pildina (nt Internet Exploreri veebileht).

 3. Kursori mis tahes suunas lohistamiseks valiku tegemisel vajutage hiireklahvi ja hoidke seda all. Näiteks saate alustada jäädvustatava ala vasakust ülanurgast ja seejärel lohistada kursori parempoolsesse allnurka.

 4. Kuvalõike loomiseks vabastage hiirenupp ja lisage kuvalõige oma märkmetesse.

  Näpunäide.: Iga kord, kui loote kuvalõike, kopeeritakse see automaatselt lõikelauale. Pildi lisamiseks muusse programmi, klõpsake nuppu Kleebi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V mis tahes kohas, kuhu soovite pilti lisada.

Märkus.: Kuvalõiked on staatilised pildid. Kui teete millestki (nt veebilehest) kuvalõike ja allikas teavet muudetakse, siis kuvalõiget ei värskendata.

Lehe algusse

Tähtsatele märkmetele märkmesiltide lisamine

OneNote sisaldab märkmetega seostamiseks mitut eelmääratletud märkmesilti (nt Tähtis ja Teha). Samuti saate luua oma kohandatud märkmesilte ja otsida sildistatud üksusi.

Märkmesildi lisamine

 1. Viige kursor selle lõigus juurde, mida soovite sildistada.

 2. Klõpsake tööriistaribal Standardne nupu Sildid kõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake soovitud märkmesilti. Näiteks märkeruudu lisamiseks millelegi järeltegevuse määramisel valige Tehaolev töö Viiktekst 1 .

Pärast siltide lisamist märkmetele saate otsida sildistatud üksuste märkmeid ja sildistatud üksusi rühmitada vastavalt sildi nimele.

Sildistatud märkmete otsimine

 1. Klõpsake tööriistaribal Standardne nupu Sildid kõrval asuvat noolt ja seejärel valige Kuva kõik sildistatud üksused.

 2. Vajadusel kitsendage paanil Märkmesiltide kokkuvõteOtsingu ulatust ja seejärel valige Värskenda tulemid.

Tehaoleva töö märkmesilti saate kasutada märkeruuduna, et näidata, kas olete sellega toiminguüksusega hiljem tegelenud. Märkige või tühjendage ruut tööpaanil Märkmesiltide kokkuvõte või märkmesilti sisaldaval lehel.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×