Loendivaate veebiosa

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Loendivaate nimega veebiosa pole olemas. Kui loote saidimalli põhjal uue saidi, lisatakse saidiosad saidi avalehele automaatselt. Näiteks sisaldab meeskonnatöö veebisait teadaandeid, kalendrit ja linkide veebiosi. Need veebiosad on loendivaate veebiosa variandid, mis kasutavad loendi andmete kuvamiseks eelkonfigureeritud loendimalle.

Kui loote oma saidil loendi või teegi, luuakse samamoodi automaatselt loendivaate veebiosa, millel on loendi või teegiga sama nimi. Näiteks kui loote loendi nimega Lepingud, muutub galeriis Saidi nimi galerii kättesaadavaks loendivaate veebiosa Lepingud. Veebiosa kuvab loodud loendis või teegis sisalduvad andmed automaatselt.

Selle artikli teemad

Loendivaate veebiosa kasutamise viisid

Veebiosa loendi- või teegivaate kohandamine

Loendivaate veebiosa ühendamine mõne muu veebiosaga

Ühendatavad toetatud loenditüübid

Ühendatavad toetatud loendiveerutüübid

Loendivaate veebiosa kohandatud atribuudid

Veebiosade ühisatribuudid

Loendivaate veebiosa kasutamise võimalused

Loendivaate veebiosa saate kasutada loendi või teegi andmete kuvamiseks oma saidil ja ühenduse loomiseks teiste veebiosadega, sh teiste loendivaate veebiosadega. Loendites asub teiste meeskonnaliikmetega ühiskasutatav teave, mis on tihti tabeli kujul. Loendivaated kuvavad seda teavet erineval otstarbel ka erineval viisil (nt filtreerimine, sortimine või teatud veergude valimine).

Enamikku loendeid ja loendivaate veebiosi saab tabelina kuvada ühel või kahel viisil: standardvaates, mis on kättesaadav kõigile kasutajatele, ja andmelehevaates. Andmelehevaade nõuab rakendusega Microsoft Windows SharePoint Services ühilduvat programmi või juhtelementi (nt Microsoft Office Access 2007 ja ActiveX-juhtelement tugi).

Loendivaate veebiosa abil saate teha järgmisi toiminguid.

 • Veebiosa saidil loendiandmete kuvamine tabelina, et andmeid kiiremini sortida, filtreerida, eristada ja värskendada.

 • Loendivaate veebiosas nende dokumentide kuvamine, mis on ühiseks läbivaatamiseks valmis või mida teie rühm sageli kasutab.

 • Loendivaate veebiosas projektiandmete jälitamine ja filtreerimine või sortimine isiku nime ja tööülesannet sisaldava veeru kaupa, mis pärinevad sellega ühendatud kontaktiloendi vaate veebiosas asuvast ühtivast veerust.

 • Töötaja nime ja ID-numbrit sisaldavast töötajate põhiloendivaate veebiosa abil töötaja kohta üksikasjaliku teabe (nt võimalikud toetused, perekonnaseis ja ravikindlustuse olemasolu) otsimine sellega ühendatud, töötajaid puudutavate üksikasjade loendi veebiosast.

 • Valmis klienditellimuse vaatamine kahes omavahel ühendatud loendivaate veebiosas: tellimusi puudutavat teavet sisaldavas loendivaate veebiosas ja kõiki tellimuse reaüksusi sisaldavas tellimuse üksikasjade loendivaate veebiosas.

 • Kontaktiloendi veebiosas isiku kohta käiva põhiteabe visuaalne parendamine, kuvades tema pildi ühendatud pildiveebiosas või kohandatud kaardiveebiosas asuval tööaadressikaardil.

Lisateavet eri tüüpi veebiosade kohandamise kohta leiate ka jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Veebiosa loendi- või teegivaate kohandamine

Pärast loendivaate veebiosa lisamist veebiosalehele saate selle kohandada vastavalt sellele, mida soovite lehel kuvada. Praegust vaadet saate redigeerida veebiosalehe kaudu.

Saate luua ka loendi või teegi kohandatud vaateid, mida saab kasutada erineva teabe kuvamiseks selle veebiosa loendite ja teekide erinevates eksemplarides. Loendi või teegi kohandatud vaateid saab luua kohandatava loendi või teegi menüü Vaade menüü Vaade kaudu. Lisateabelinke loendi või teegi kohandatud vaadete loomise kohta leiate teemast Vt ka.

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud Viiktekst 1 käsku Redigeeri lehte.

 2. Klõpsake kohandatava veebiosa veebiosamenüüd Menüü Veebiosa ja klõpsake valikut Ühiskasutusega veebiosa muutmine.

 3. Klõpsake tööriistapaanil suvandit Praeguse vaate redigeerimine.

 4. Jaotises Veerud saate veerge kuvada või peita, märkides sobivad ruudud. Veeru nime kõrvale sisestage veeru järjekorranumber vaates.

 5. Jaotises Sordi valige, kas ja kuidas teavet sorditakse. Sortimiseks saate kasutada kahte veergu, nt esiteks autori ja seejärel iga autori faili nime järgi.

 6. Valige jaotises Filter, kas ja kuidas soovite teavet filtreerida. Filtreeritud vaade kuvab väiksema üksuste valiku (nt kindla osakonna loodud üksused või üksused olekuga Kinnitatud).

 7. Jaotises Rühmitamisalus saate üksused rühmitada sama väärtuse järgi nende oma jaotises, näiteks laiendatav dokumentide jaotis kindla autori järgi.

 8. Jaotises Kogusummad saate arvutada veeru üksuste arvu, näiteks arvete koguarvu. Mõnel juhul saate täiendava teabe, näiteks keskmised, kokku võtta või selle muust teabest eraldada.

 9. Jaotises Laad saate valida vaate jaoks sobiva laadi (nt varjustatud loend, kus iga teine rida on varjustatud).

 10. Kui loendis või teegis on kaustu, saate luua kaustu mittesisaldava vaate. Seda kutsutakse vahel tavavaateks. Kõigi loendiüksuste kuvamiseks samal tasemel klõpsake linki Kuva kõik üksused ilma kaustadeta.

 11. Suure loendi või teegi puhul saate piirata loendis või teegis kuvatavate failide arvu või samal lehel kuvatavate failide arvu. Valige jaotises Üksuste limiit soovitud suvandid.

 12. Kui plaanite kuvada loendit või teeki mobiilsideseadmes, valige soovitud suvandid jaotises Mobiilside.

 13. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Loendivaate veebiosa ühendamine mõne muu veebiosaga

Enamikku loendivaate veebiosas asuvaid loendeid saate tabelina kuvada ühel või mitmel viisil: kõigile kasutajatele kättesaadavas standardvaates ja andmelehevaates. Andmelehevaade nõuab rakendusega Microsoft Windows SharePoint Services ühilduvat programmi või juhtelementi (nt rakendus Office Access 2007 ja ActiveX-juhtelemendi toetus).

Standardvaate või andmelehevaate abil saate ühendada loendivaate veebiosa mõne muu veebiosaga, seda andmetega varustada ning muuta teises veebiosas (sh teises loendivaate veebiosas) andmete kuvamisviisi.

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud Viiktekst 1 käsku Redigeeri lehte.

 2. Klõpsake veebiosa menüüd Menüü Veebiosa ja siis osutage valikule Ühendused.

 3. Valige käsk Lisa rida asukohta või Too sortimine või filtreerimine asukohast ja klõpsake seejärel lingitava veebiosa nime.

Alammenüü Ühendused põhilised käsud

Käsk alammenüüs

Kirjeldus

Lisa rida asukohta

Saate valitud andmerea teisele veebiosale saatmisega loendivaate veebiosa teise veebiosaga ühendada. Olenevalt sellest, kuidas teine veebiosa loodi ja kuidas see andmeid saab, võib teine veebiosa kuvada andmerea või kasutada andmerida filtri või parameetriväärtusena.

Standardvaates lisatakse loendivaate veebiosaga ühendamisel automaatselt suvandinuppe sisaldav veerg Valige üksus. See sisaldab suvandeid, mille abil saate tähistada, milline rida tuleks teisele veebiosale saata. Standardvaates saate korraga valida vaid ühe rea. Mõned veerud (nt veerg Redigeeri) pole veebiosaühenduses kasutuseks saadaval.

Andmelehevaates saate valida mitu rida, kuid vaid üks neist saadetakse teise veebiossa. Kui valite mitu rida, saadetakse teise veebiossa see rida, mis sisaldab aktiivset lahtrit, ja kõiki teisi ridu eiratakse. Teise veebiossa ei saa saata üksuste Summarida ega Uus rida andmeid.

Sellise ühendusega saate loendivaate veebiosaga mitu veebiosa ühendada.

Lisa andmed asukohta

Loendivaate veebiosa saate ühendada selle loendi andmetega toimiva veebiosa juurde ning loendivaate veebiosa on teise veebiosa andmeallikaks.

Standard- ja andmelehevaates saadetakse teise veebiossa ainult vaate andmed.

Sellise ühendusega saate loendivaate veebiosaga mitu veebiosa ühendada.

Too sortimine või filtreerimine asukohast

Standard- ja andmelehevaates saate loendivaate veebiosa ühendada sellise veebiosaga, mis pakub loendivaate veebiosale järgmist teavet.

 • Ühe või mitme veerunime/väärtuse paari andmed, mis filtreerivad loendivaate veebiosas andmeid

 • Andmeveerg loendivaate veebiosas andmete tõusvas või laskuvas järjestuses sortimiseks

Sellise ühendusega saab loendivaate veebiosaga ühendada vaid ühe veebiosa.

Kõik teie saidil asuvad loendivaate veebiosad on tavaliselt saadaval galeriis Saidi nimi galerii. Kui lisate korda veebiosalehele galeriist esmakordselt loendivaate veebiosa, kuvab veebiosaleht veebiosas vaikeloendi. Loendivaate veebiosas ja ühendatud veebiosas soovitud andmete kuvamiseks võib olla vaja loendivaadet redigeerida. Näiteks kui soovite andmeid erineval viisil filtreerida, sortida või rühmitada, või kuvada erinevaid veerge.

Loendivaadet saate tööpaani kohandatud atribuutide jaotises Loendivaated muuta ühel järgmisel viisil.

 • Valige atribuudile Valitud vaade teistsugune vaade.

 • Klõpsake praeguse vaate redigeerimiseks nuppu Praeguse vaate redigeerimine.

Loendivaate igal valimisel või redigeerimisel, tehakse algsest loendikujundusest koopia, mis salvestatakse loendivaate veebiosas. Loendi andmed jäävad seejuures samaks.

Olge praeguse vaate asemel mõne muu vaate aktiveerimisel ettevaatlik. Niimoodi võite praegusesse vaatesse tehtud muudatused kustutada ja praeguse vaate veergudest sõltuvad veebiosaühendused keelata. Ühest vaatest teise lülitumisel palutakse teilt kinnitust.

Lehe algusse

Ühendatavad toetatud loenditüübid

Kuigi kuvada saab kõiki loendivaate veebiosas olevaid loenditüüpe, toetatakse veebiosaga ühenduse loomisel üksnes teatud loenditüüpe. Üldjuhul toetatakse andmeid tabelina kuvavaid loenditüüpe (nt Kontaktid). Loendeid, mis andmeid tabelina ei kuva, ei toetata. Toetatud ja mitte-toetatud loenditüübid on järgmised.

Toetatud loenditüübid

Toetuseta loenditüübid

 • Teadaanded

 • Kontaktid

 • Sündmused

 • Teemad

 • Lingid

 • Tööülesanded

 • Kohandatud loendid

 • Arvutustabelist imporditud andmeid sisaldavad loendid

 • Dokumenditeegid

 • Vormiteegid

 • Sündmusteloendi kalendrivaade

 • Arutelutahvlid

 • Küsitlused

 • Pilditeegid

 • Saidi- ja loendimalli kataloogid

 • Veebiosagaleriid

 • Andmeallikad

Lehe algusse

Ühendatavad toetatud loendiveerutüübid

Kuigi kuvada saab kõiki loendivaate veebiosas olevaid loendiveerutüüpe, toetatakse veebiosaga ühenduse loomisel üksnes teatud veerutüüpe. Toetatud ja mitte-toetatud loendiveerutüübid on järgmised.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

 • Üks tekstirida

 • Valik

 • Number

 • Valuuta

 • Kuupäev ja kellaaeg

 • Hüperlink või pilt (ühtivate veergude jaoks)

 • Otsing

 • Jah/Ei

 • Arvutatud

 • Hüperlink või pilt (filtreerimiseks)

 • Mitu tekstirida

 • Redigeerimine

Lehe algusse

Loendivaate veebiosa kohandatud atribuudid

Järgmisest loendist leiate loendivaate veebiosa kohandatud atribuudid.

Märkus. : Eravaates pole neid kohandatud atribuute võimalik kuvada ega redigeerida.

Atribuut

Kirjeldus

Valitud vaade

Olge praeguse vaate asemel mõne muu vaate aktiveerimisel ettevaatlik. Niimoodi võite praegusesse vaatesse tehtud muudatused kustutada ja praeguse vaate veergudest sõltuvad veebiosaühendused keelata. Ühest vaatest teise lülitumisel palutakse teilt kinnitust.

Määrab veebiosas kuvatava loendivaate. Võite valida ühe järgmistest.

 • Loendi nimi või kõik dokumendid.     Selle atribuudi valimisel kuvatakse sõltuvalt loenditüübist kõik loendi või teegi veerud.

  Märkus. : Enne nuppude OK või Rakenda klõpsamist valige väärtus <Praegune vaade>, et naasta viimati kasutatud vaatesse ning eirata loendivaate kujundust puudutava teabe koopiasse tehtud salvestamata muudatusi. Pärast nuppude OK ja Rakenda klõpsamist rakendatakse tehtud muudatused uues aktiivses vaates ning salvestatakse loendivaate veebiosas.

 • Exploreri vaade.     See atribuut kuvab dokumenditeegi sisu (nagu ka Windows Explorer) üksnes ikoonide abil. Vaadet saab kasutada ainult dokumenditeekides.

 • Koondvaade.    See atribuut kuvab loendi koondvaate. Vaade on loenditüübiti erinev.

 • Lisaloendivaated.    Selle atribuudi valimisel kuvatakse olenevalt loenditüübist kasutaja määratud vaated või vaikevaated.

Praeguse vaate redigeerimine

Valige atribuut Praeguse vaate redigeerimine, et redigeerida veebiosas kasutatavat aktiivset vaadet, sh kuvatavaid veerge, kasutatavat sortimisjärjestust ja filtrit, summade kuvamist ja üksusepiirangut.

Loendivaate igal valimisel või redigeerimisel tehakse algsest loendi kujundust puudutavast teabest koopia, mis salvestatakse loendivaate veebiosas. Loendi andmed jäävad seejuures samaks.

Tööriistariba tüüp

Määrab loendi tööriistariba kuvamisviisi või kuvamise. Valige üks kolmest järgmisest suvandist.

Koondtööriistariba.    See suvand kuvab aktiivse loendivaate koondtööriistariba. Suvand on enamike loenditüüpide (välja arvatud kohandatud loendid) vaikeväärtus.

Kogu tööriistariba.    See suvand kuvab aktiivse loendivaate kogu tööriistariba. Suvand on kohandatud loendite vaikeväärtus.

Tööriistariba pole.    Tööriistariba ei kuvata.

Lehe algusse

Veebiosade tavalised atribuudid

Kõigil veebiosadel on ühine atribuutide kogum, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused.

Märkus. : Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa atribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

 • Võimalik, et mõne veebiosa korral on veebiosa arendaja keelanud ühe või mitme ühise atribuudi kuvamise või loonud ja lisanud täiendavaid atribuute, mida tööriistapaani jaotiste Ilme, Paigutus ja Täpsemalt loendites pole.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätete valimisel võidakse veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Pealkiri.

Saate määrata veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus.

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Jämedus

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa või mitte. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosa paneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Küljendus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas veebiosalehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse märge (Peidetud).

Saate veebiosa peita, kui soovite sellega veebiosaühenduse kaudu teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

Suund.

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise, eesti ja enamikus muudes Euroopa riikides kasutatavates keeltes aga vasakult paremale. See säte ei pruugi kõigi veebiosatüüpide korral olla saadaval.

Tsoon

Saate määrata veebiosalehe tsooni, kus veebiosa asub.

Märkus. : Veebiosalehe tsoonid ei ole loendiboksis loetletud, kui teil puudub tsooni muutmise õigus.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakul äärel.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus. :  Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Täpsem

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab veebiosalehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil järgmistes veebiosa galeriides: sait, virtuaalserver ja veebiosaleht.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

 • Režiime – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

 • Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

 • Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus. : Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse versiooni Windows SharePoint Services 3.0 spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogiikooni pildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Lehe algusse

Viimati värskendatud 2014 / 6 / 16

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×