Office
Logi sisse

Loendite tutvustus

Loend on teabe kogum, mida saate meeskonnaliikmetega ühiselt kasutada. Näiteks saate luua sündmuse jaoks registreerimislehe või jälitada kalendris olevaid meeskonnaüritusi.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Loenditega töötamise võimalused

Loendite tüübid

Teenuse Microsoft Windows SharePoint Services saidi loomisel luuakse teie jaoks mitut tüüpi loendid. Need vaikeloendid võivad olla nii arutelutahvlid kui ka kalendriloendid.

Neid loendeid saate vajadusel kohandada, lisada neisse üksusi, luua saadaolevate mallide põhjal uusi loendeid ning luua valitud sätete ja veergudega kohandatud loendeid.

Loendit saate vaadata mitmel viisil. Näiteks saate ühel lehel kuvada kõik tööülesanded ja teisel lehel tänase tähtajaga ülesanded. Loendiüksuste korraldamiseks saate kasutada ka kaustu. Näiteks saate avalehel kuvada ainult praegused kalendris olevad sündmused ning luua teisel lehel  seinakalendriga  sarnase vaate.

Kas soovite teenuse Windows SharePoint Services 3.0 saidil kasutada arvutustabelis olevaid andmeid? Selleks saate luua uue loendi, importides arvutustabeli koos veergude ja andmetega.

Kui teie arvutisse on installitud teenusega Windows SharePoint Services 3.0 ühilduv andmebaasiprogramm (nt Microsoft Office Access 2007) ja teie brauser toetab ActiveX-juhtelemente, saate loendiandmed seostada andmebaasiriistadega (nt päringud, ühendid ja aruanded).

Loendeid saate kuvada ka saidi lehtede veebiosa. Veebiosad on veebisaidi koosteelemendid, mille abil saate üksusi otse loendist veebiosalehele lisada. Samuti saate avada loendi ja sellega töötada. Näiteks kuvatakse vaikeloend Teadaanded uue avalehe veebiosas, kuid soovi korral võite loendi avamiseks ja sellega eraldi lehel töötamiseks klõpsata loendi tiitlit.

Lehe algusesse

Loenditega töötamise võimalused

Järgmistest kirjeldustest leiate teabe haldamist hõlbustavaid soovitusi loenditega töötamiseks.

 • Versioonide ja üksikasjaliku ajaloo jälitamine.    Loendiüksusi jälitades saate näha, milliseid üksusi erinevates versioonides on muudetud ja kes need muudatused on teinud. Kui uuem versioon sisaldab vigu, saate taastada üksuse eelmise versiooni. Loendiajaloo jälitamine on oluline juhul, kui ettevõttel on vaja jälgida loendi loomist ja täiendamist.

  Loendi versiooniajalugu

 • Kinnitamise nõudmine.    Kui soovite, et loendiüksus ei oleks enne kinnitamist kõigile kasutajatele nähtav, saate nõuda üksuse eelnevat kinnitamist. Üksused jäävad ootele, kuni vastava õigusega kasutaja need kinnitab või hülgab. Saate reguleerida, millised kasutajate rühmad saavad loendiüksust enne selle kinnitamist vaadata.

 • Meili ja loendi ühendamine.    Kui saidil on lubatud nii sissetulev kui ka väljaminev neil, saate loendites kasutada meilifunktsioonide võimalusi. Paljusid loendeid (nt kalendreid) on võimalik häälestada nii, et kasutajad saavad sinna sisu lisada meilisõnumite teel. Teatud loendeid (nt tööülesannete loend) on võimalik häälestada ka nii, et kasutajale mõne üksuse määramisel teavitatakse teda sellest meili teel.

 • Õiguste kohandamine.    Saate määrata, kas loendi osalejad saavad lugeda ja redigeerida ainult enda loodud või loendi kõiki üksusi. Kasutajad, kelle on loendite haldamise õigus, saavad lugeda ja redigeerida kõiki loendiüksusi. Kui loendiüksus sisaldab konfidentsiaalset teavet, saate selle üksusele rakendada eriõigused.

 • Vaadete loomine ja haldamine.    Meeskond saab ühele loendile luua mitu vaadet. Loendi tegelik sisu ei muutu, kuid üksused korraldatakse ja filtreeritakse nii, et kasutajad saaksid hõlpsamini leida neile vajalikku ja neid huvitavat teavet.

 • Valemite ja arvutatud väärtuste kasutamine.    Valemeid ja arvutatud väärtusi saate kasutada loendi veergude teabe dünaamiliseks loomiseks. Toimingutesse saate kaasata loendi ühe või mitme veeru teabe, samuti süsteemifunktsioonid (nt tänase kuupäeva tähistamiseks funktsiooni [today]). Näiteks saate määrata vaiketähtajaks tänasest kuupäevast seitse päeva hilisema kuupäeva.

 • Muudatustega kursis olemine.    Teenuse Windows SharePoint Services 3.0 loendid ja vaated kasutavad RSS-i, mis võimaldab kõigil töörühma liikmetel saada automaatselt värskendusi. RSS on tehnoloogia, mille abil kasutajad saavad vaadata uudiste ja teabe värskendusi või RSS-kanaleid ühtses asukohas. Samuti saate luua loendi muudatustest ja uute üksuste lisamisest teavitavaid meiliteatisi. Teatiste abil saate hõlpsalt jälitada teie jaoks olulisi muudatusi.

 • Teabevahetus loendi ja andmebaasiprogrammi vahel.    Kui teie arvutis on teenusega Windows SharePoint Services 3.0 ühilduv andmebaasiprogramm (nt Microsoft Office Access 2007), saate andmeid saidile ja saidilt nii importida kui ka eksportida, samuti linkida andmebaasitabeli SharePointi loendiga. Kui töötate loendi andmetega andmebaasis, saate andmeid tavapärasel viisi analüüsida (nt kasutada päringuid, ühendeid ja aruandeid).

  Loendite ühtne kasutamine saitidel.    Kui teie rühm töötab erinevat tüüpi loenditega, saate ühtsust erinevatele loenditele lisada sisutüüp, saidi veergude ja mallide abil. Need funktsioonid võimaldavad teil sätteid ja loendi struktuuri tõhusalt uuesti kasutada. Näiteks võite luua sisutüübi klienditeeninduse küsimuse jaoks, kus määratakse kindlad veerud (näiteks kliendi kontaktandmed), ja äriprotsessid selle sisutüübi jaoks. Teistsugune näide on saidi veeru loomine osakondade nimede jaoks, mis sisaldab osakondade rippmenüüd. Veergu saate kasutada mitmes loendis, nii et nimed kuvatakse igas loendis ühesuguselt.

  Jaotises Vt ka on linke lisateabele sisutüüpide, saidi veergude ja loendimallide kohta.

 • Loendiüksustega töötamine meiliprogrammis.    Kui kasutate teenusega Windows SharePoint Services 3.0 ühilduvat meiliprogrammi, saate olulise teabe kõikjale kaasa võtta. Näiteks programmis Microsoft Office Outlook 2007 saate vaadata ja värskendada oma saidil olevaid tööülesandeid, kontakte ja arutelutahvleid.

Lehe algusesse

Loendite tüübid

Teie kasutatava loendi tüüp sõltub teabest, mida soovite anda ühiskasutusse.

 • Teadaanded.    Teadaannete loendit saate kasutada uudiste ja oleku ühiselt kasutamiseks ning meeldetuletuste saatmiseks. Teadaanded toetavad laiendatud vormindamist piltide, hüperlinkide ja vormindatud tekstiga.

 • Kontaktid.    Kontaktide loend võimaldab talletada teavet inimeste ja rühmade kohta, kellega te koos töötate. Kui kasutate meili- või kontaktihaldusprogrammi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0, saate SharePointi saidil olevaid kontakte selles programmis vaadata ja värskendada.Näiteks saate oma ettevõtte tarnijate loendit värskendada programmis Office Outlook 2007. Kontaktiloend ei halda tegelikult teie saidi liikmeid – seda kasutatakse ettevõtte kontaktide (nt tarnijate loendi) talletamiseks ja ühiselt kasutamiseks.

 • Arutelutahvlid.    Arutelutahvli abil saab pakkuda keskset kohta meeskonna arutelude lindistamiseks ja talletamiseks, mis sarnaneb uudiserühmade vormingule. Kui teie administraator on lubanud teie saidi loenditel meilisõnumite vastuvõtmise, saavad arutelurühmad talletada meiliarutelusid enam levinud meiliprogrammidest. Näiteks võite luua arutelutahvli ettevõtte uue toote turuletoomiseks. Kui kasutate meiliprogrammi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0, saate oma arutelutahvlit vaadata ja värskendada ka muus programmis töötades.

 • Lingid.    Linkide loendit saab kasutada keskse kohana veebi, ettevõtte sisevõrgu ja muude ressursside linkide jaoks. Näiteks võite luua loendi linkidest oma klientide veebisaitidele.

 • Kalender.    Kalendrit saate kasutada kõikide oma meeskonna ürituste ja sündmuste (näiteks pühade) jaoks. Kalender pakub visuaalseid vaateid, mis sarnanevad laua- või seinakalendrile, kuhu saab kanda meeskonna üritusi, näiteks koosolekuid, pidulikke sündmusi ja kogupäevasündmusi. Samuti saate jälgida vahe-eesmärkide (näiteks tähtaegade või toote väljalaskmise kuupäevade) täitmist, mis pole seotud kindla ajalise intervalliga. Kui kasutate meili- või kalendriprogrammi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0, saate oma SharePointi saidi kalendrit vaadata ja värskendada ka muus programmis töötades. Näiteks saate SharePointi saidi kalendrit vastavalt programmi Office Outlook 2007 kuupäevadele muuta, vaadates kahte kalendrit üksteise kõrval või kohal programmis Office Outlook 2007.

 • Tööülesanded.    Tööülesannete loendi abil saate jälgida teavet nii rühma projektide kui ka muude tegemist vajavate asjade kohta. Tööülesandeid saab inimestele määrata ning tööülesannete olekut ja valmiduse protsenti vaadata. Kui kasutate meiliprogrammi või tööülesannete haldamise programmi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0, saate oma SharePointi tööülesandeid muus programmis vaadata ja värskendada. Näiteks võite luua tööülesannete loendi ettevõtte eelarve koostamise protsessi kohta ning seejärel seda programmis Office Outlook 2007 koos teiste tööülesannetega vaadata ja värskendada.

 • Projekti tööülesanded.    Sellise teabe talletamiseks, mis on sarnane tööülesannete loendiga, kuid mis pakub ka visuaalset või Gantti vaadet koos edenemisribadega, kasutage projekti tööülesannete loendit. Terve projekti jooksul saate jälgida projekti olekut ja valmiduse protsenti. Kui kasutate meiliprogrammi või tööülesannete haldusprogrammi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0, saate oma SharePointi projekti tööülesandeid muus programmis vaadata ja värskendada. Näiteks võite luua SharePointi saidil tööülesannete loendi, mille abil koolitusjuhendi koostamise tööd tuvastada ja määrata. Seejärel saate edenemist jälgida programmis Office Outlook 2007.

 • Küsimuste jälgimine.    Küsimuste jälgimise loendit saate kasutada selleks, et salvestada teavet kindlate küsimuste (näiteks küsimused toe kohta) kohta ning jälgida nende edenemist. Küsimusi saate määrata, kategoriseerida ning neid üksteisega seostada. Näiteks võite luua küsimuste jälgimise loendi klienditeeninduse probleemide ja lahenduste haldamiseks. Küsimusi saab igal redigeerimisel ka kommenteerida, luues kommentaaride ajaloo, muutmata sealjuures aga küsimuse algset kirjeldust. Näiteks võib klienditeenindaja salvestada iga probleemi lahendamiseks tehtud toimingud ja tulemid.

 • Uuring.    Tagasiside (näiteks töötajate rahulolu uuringu või küsimustiku vastuste) kogumiseks ja kompileerimiseks võite kasutada uuringut. Küsimused ja vastused saab kujundada mitmel erineval viisil ning vaadata tagasiside ülevaadet. Kui teil on installitud arvutustabeli- või andmebaasiprogramm, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0 või Windows SharePoint Services 2.0, saate tulemid eksportida ja neid analüüsida.

 • Kohandatud.    Kuigi kohandada saab iga loendit, võite alustada kohandatud loendist ja kohandada ainult neid sätteid, mille ise määrate. Samuti võite luua loendi, mis põhineb arvutustabelil, kui teil on arvutustabeliprogramm, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services 3.0 või Windows SharePoint Services 2.0, ning Windows Internet Explorer ja Microsoft Windows. Näiteks saate programmist Microsoft Office Excel 2007 importida loendi, mille olete koostanud tarnijate lepingute talletamiseks ja haldamiseks.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×