Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui versioonimine on saidi loendites ja teekides lubatud, saate teavet selle loomise ajal jälitada ja hallata. Vajadusel saate varasemaid versioone vaadata ja taastada. Näiteks kui töötajad leiavad, et üksuse mõne varasema versiooni sisu on uuemast versioonist täpsem. Mõnes asutuses säilitatakse loendiüksustest mitu versiooni juriidiliste põhjuste tõttu või auditeerimiseks.

Kui olete lubanud ja konfigureerinud versioonimise, saate üksust redigeerides säilitada varasema versiooni. Peate otsustama, mitu versiooni soovite säilitada ja kas soovite mustandversioone näidata kõigile saidi kasutajatele või ainult autorile ja teatud inimestele teie ettevõttes.

Vaikimisi Versioonimine on sisse lülitatud SharePoint Server 2016 dokumenditeegi ja loendi puhul välja lülitatud. Välja lülitada, peate kas täielikud või kujundusõigused.

Värskendatud juuli 2017 tänu klientide tagasiside.

Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine SharePoint Online‘i loendis või teegis

 1. Otsige üles teek või loend, kus soovite versioonimise lubada.

 2. Valige Sätted Hammasrattakujuline sätete nupp ja seejärel valige Teegi sätted või Loendi sätted

  Sätete menüü valitud käsuga Teegi sätted või Menüü Sätted, kus on esile tõstetud Loendi sätted

 3. Klõpsake sätete lehel valikut Versioonisätted.

  Teegisätete dialoogiboks, kus versioonimissätted on valitud.
 4. Lehel Versioonisätted saate määrata järgmised sätted.

  • Dokumenditeegi korral:

   Versioonimisvalikute dialoogiboks
   • edastatud üksuste sisu heakskiidu nõudmine;

   • Looge uus versioon iga kord, kui redigeeritakse faili selle dokumenditeegi ainult põhiversioonide või põhi-ja vaheversioonid abil.

   • säilitatavate versioonide ja mustandite arvu piiramine;

   • mustandite vaatamise õiguste määramine;

   • dokumentide kontrollimise nõudmine enne nende redigeerimist.

  • Loendi korral:

   • edastatud üksuste sisu heakskiidu nõudmine;

   • loendi mõne üksuse redigeerimisel uue versiooni loomine;

   • säilitatavate versioonide ja mustandite arvu piiramine;

   • loendis olevate mustandite vaatamise õiguste määramine.

 5. Klõpsake nuppu OK.

SharePoint Online'i loendi või teegi versioonimise keelamine

Järgige lubamiseks samu juhiseid, aga klõpsake lehel Versioonisätted valikut Versioone pole. Samuti saate sätte Sisu kinnitamine on nõutav väärtuseks määrata Ei.

SharePoint Online‘i loendi või teegi varasema versiooni vaatamine, taastamine või kustutamine

Dokumendi varasema versiooni taastamiseks tehke järgmist.

 1. Avage loend või teek, milles oleva üksuse või dokumendi ajalugu soovite vaadata.

 2. Klõpsake kolmikpunkte (...) selle üksuse kõrval, mille ajalugu soovite vaadata.

 3. Klõpsake nuppu Versiooniajalugu.

  Dokumenditeegi paremklõpsumenüü, kus on esile tõstetud käsk „Versiooniajalugu“

  Kui nupp Versiooniajalugu pole nähtaval, klõpsake rohkemate valikut nuppu ja valige seejärel Versiooniajalugu.

 4. Viige kursor dialoogiboksis Versiooniajalugu varasema versiooni kuupäeva kohale ja klõpsake menüü vaatamiseks allanoolt.

  Versioonide dialoogiboksi ripploend
 5. Menüüs on saadaval järgmised valikud.

  Üksuse versioonimisdialoogi menüü
  • Kuva kuvab praeguse dokumendi. See avab dialoogiboksi, kus saate praegust dokumenti redigeerida, selle kustutada ning vaadata selle kinnituse olekut.

  • Taasta taastab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle määrata kinnitatud dokumendiks. See lisab selle uue versioonina.

  • Kustuta kustutab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle üksuse kindlasti prügikasti saata.

  • Hülga see versioon See versioon kuvatakse ainult kinnitatud dokumentide juures valiku Kustuta asemel.

 6. Kui olete lõpetanud, klõpsake paremas ülanurgas nuppu X.

Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine SharePoint 2016 või 2013 loendis või teegis

 1. Otsige üles teek või loend, kus soovite versioonimise lubada.

 2. Klõpsake lindil menüüd Teek või Loend.

  Lindimenüü Teek ja Sirvi või Lindil valitud menüü Loend

 3. Klõpsake jaotises Sätted nuppu Teegi sätted või Loendi sätted.

  SharePointi teegi sättenupud lindil või Loendi sätted lindil

 4. Klõpsake sätete lehel valikut Versioonisätted.

  Teegisätete dialoogiboks, kus versioonimissätted on valitud.
 5. Lehel Versioonisätted saate määrata järgmised sätted.

  • Dokumenditeegi korral:

   Versioonimisvalikute dialoogiboks
   • edastatud üksuste sisu heakskiidu nõudmine;

   • selles dokumenditeegis iga kord faili redigeerimisel versiooni loomine põhiversioonina või nii põhi- kui ka vaheversioonina;

   • säilitatavate versioonide ja mustandite arvu piiramine;

   • mustandite vaatamise õiguste määramine;

   • dokumentide kontrollimise nõudmine enne nende redigeerimist.

  • Loendi korral:

   • edastatud üksuste sisu heakskiidu nõudmine;

   • loendi mõne üksuse redigeerimisel uue versiooni loomine;

   • säilitatavate versioonide ja mustandite arvu piiramine;

   • loendis olevate mustandite vaatamise õiguste määramine.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Loendi või teegi versioonimise keelamine SharePoint 2016 või 2013 loendis või teegis

Järgige lubamiseks samu juhiseid, aga klõpsake lehel Versioonisätted valikut Versioone pole. Samuti saate sätte Sisu kinnitamine on nõutav väärtuseks määrata Ei.

Varasema versiooni vaatamine, taastamine või kustutamine

Dokumendi varasema versiooni taastamiseks tehke järgmist.

 1. Avage loend või teek, milles oleva üksuse või dokumendi ajalugu soovite vaadata.

 2. Klõpsake lindil menüüd Failid või Üksused. Lindi puudumisel klõpsake kolmikpunkte (...) selle üksuse kõrval, mille ajalugu soovite vaadata.

 3. Klõpsake nuppu Versiooniajalugu.

  Menüüs „Fail“ esile tõstetud nupp „Versiooniajalugu“

  Kui valik Versiooniajalugu pole nähtaval, klõpsake dialoogiboksis kolmikpunkti (...) ja valige seejärel Versiooniajalugu.

 4. Viige kursor dialoogiboksis Versiooniajalugu varasema versiooni kuupäeva kohale ja klõpsake menüü vaatamiseks allanoolt.

  Versioonide dialoogiboksi ripploend
 5. Menüüs on saadaval järgmised valikud.

  Üksuse versioonimisdialoogi menüü
  • Kuva kuvab praeguse dokumendi. See avab dialoogiboksi, kus saate praegust dokumenti redigeerida, selle kustutada ning vaadata selle kinnituse olekut.

  • Taasta taastab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle määrata kinnitatud dokumendiks. See lisab selle uue versioonina.

  • Kustuta kustutab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle üksuse kindlasti prügikasti saata.

  • Hülga see versioon See versioon kuvatakse ainult kinnitatud dokumentide juures valiku Kustuta asemel.

 6. Kui olete lõpetanud, klõpsake paremas ülanurgas nuppu X.

Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine SharePoint 2010 loendis või teegis

Loendi või teegi versioonimise lubamiseks ja konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Otsige üles loend või teek, mida soovite kasutada. Kui nime ei kuvata kiirkäivituspaanil, klõpsake nuppu Kogu saidi sisu ja seejärel valige oma loendi või teegi nimi.

 2. Klõpsake lindil jaotises Loendi tööriistad või Teegi tööriistad menüüd Loend või Teek.

 3. Klõpsake nuppu Loendi sätted või Teegi sätted.

  Nupp Loendi sätted SharePointi lindil või Nupp Teegi sätted SharePoint Foundationi lindimenüüs Teek

  Avatakse loendi või teegi sätete leht.

 4. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Versioonisätted.

  Valige sätete jaotises versioonimissätted.

  Avatakse dialoogiboks Versioonisätted.

  Saate määrata põhi- ja vaheversioonide sätted, heakskiidu nõudmise, üksuste vaatamise õigused ja väljaregistreerimise nõudmise.
 5. Tehke ühte järgmistest.

  Dokumenditeekide puhul valige jaotises Üksuse versiooniajalugu sätte Kas soovite luua uue versiooni iga kord, kui mõnda selle dokumenditeegi failidest redigeerite? juures ainult põhiversioonid või nii põhi- kui ka vaheversioonid.

  Loendite puhul määrake jaotises Üksuse versiooniajalugu sätte Loo uus versioon iga kord, kui mõnda selle loendi üksust redigeeritakse väärtuseks Jah.

 6. Valikuline: loendis säilitatavate versioonide arvu saate ise valida.

 7. Valikuline: loendite puhul saate ise valida selliste kinnitatud versioonide arvu, mille jaoks soovite ka mustandid säilitada. See säte on saadaval üksnes juhul, kui olete jaotises Sisu heakskiitmine valinud variandi Jah.

  Teekide puhul määrake arv sätte Säilita järgmine arv põhiversioonide mustandeid juures.

 8. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Saate määrata, kes saavad mustandeid vaadata. Loendis on see valik saadaval ainult siis, kui jaotise Sisu heakskiitmine sätte Nõua edastatud üksuste puhul sisu heakskiitu väärtus on Jah.

  Valige üks järgmistest.

  • Kõik üksuste lugemise õigusega kasutajad – valige see säte, kui soovite juurdepääsu lubada kõigile, kellel on saidil lugemisõigused.

  • Ainult üksuste redigeerimise õigusega kasutajad – valige see säte, kui soovite mustandite kuvamise lubada ainult neile kasutajatele, kellel on saidi redigeerimise õigused.

  • Ainult üksuste kinnitamise õigusega kasutajad (ja üksuse autor) – valige see säte juhul, kui üksust tohivad vaadata ainult üksuse autor ning need töötajad, kellel on loendis üksuste kinnitamise õigus.

 9. Dialoogiboksi sulgemiseks ja lehele Sätted naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Loendi või teegi versioonimise keelamine SharePoint 2010 loendis või teegis

Järgige samu juhiseid nagu versioonimise lubamiseks, aga tehke ühte järgmistest.

Dokumenditeekide puhul valige jaotises Üksuse versiooniajalugu sätte Kas soovite luua uue versiooni iga kord, kui mõnda selle dokumenditeegi failidest redigeerite? juures Ei.

Loendite puhul määrake jaotises Üksuse versiooniajalugu sätte Loo uus versioon iga kord, kui mõnda selle loendi üksust redigeeritakse väärtuseks Ei.

Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Versioonide kuvamine, taastamine või kustutamine SharePoint 2010 loendis või teegis

 1. Avage loend või teek, milles oleva üksuse või dokumendi ajalugu soovite vaadata.

 2. Klõpsake allanoolt selle dokumendi või üksuse kõrval, mille ajalugu soovite kuvada, ja seejärel valige Versiooniajalugu.

  Dokumendis avatud rippmenüü, kus on esile tõstetud valik Versiooniajalugu
 3. Viige kursor dialoogiboksis Versiooniajalugu varasema versiooni kuupäeva kohale ja klõpsake menüü vaatamiseks allanoolt.

  Versioon, mille juures avatud rippmenüüs on esile tõstetud valik Vaata
 4. Menüüs on saadaval järgmised valikud.

  • Kuva kuvab praeguse dokumendi. See avab dialoogiboksi, kus saate praegust dokumenti redigeerida, selle kustutada ning vaadata selle kinnituse olekut.

   SharePoint 2010 versiooniajaloo dialoogiboks

   Võimalik, et saate dialoogiboksis Kuva redigeerida, kuigi tavaliselt pole see saadaval. Redigeerimiseks valige faili või üksuse rippmenüüst Redigeeri atribuute.

  • Taasta taastab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle määrata kinnitatud dokumendiks. See lisab selle uue versioonina.

   Versioonide ripploend, kus on esile tõstetud käsk Taasta.
  • Kustuta kustutab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle üksuse kindlasti prügikasti saata.

   Versiooniajalugu, kus on esile tõstetud valik Kustuta
  • Tühista selle versiooni avaldamine kuvatakse siis, kui kasutate oma dokumentides või üksustes kinnitamist ja avaldamist.

   Versioonide rippmenüü, kus on esile tõstetud valik Tühista avaldamine
 5. Kui olete lõpetanud, klõpsake paremas ülanurgas nuppu X, kui versioonidialoog veel suletud pole.

Üksuse versioonimise lubamine teenuses SharePoint 2007

 1. Kui loend või teek pole avatud, klõpsake selle nime kiirkäivitusalal.

  Kui loendi või teegi nime ei kuvata, klõpsake käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel oma loendi või teegi nime.

  1. Klõpsake sätete sätete menüü ja seejärel klõpsake käsku Loendi sätted või Teegi sätted.

   Dokumenditeegi sätete valimine sätete menüüst
 2. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Versioonisätted.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Versioonisätted versioonimise, kinnitamise ja sisseregistreerimise nõudmise sisselülitamiseks
  • Loendiüksuste jälgitavate versioonide määramiseks klõpsake jaotises Üksuse versiooniajalugu valikut Loo uus versioon iga kord, kui mõnda selle loendi üksust redigeeritakse.

  • Failide jaoks ainult ühte tüüpi versioonide jälgimise määramiseks klõpsake jaotises Dokumendi versiooniajalugu valikut Loo põhiversioonid.

  • Failide jaoks nii põhi- kui ka vaheversioonide jälgimise määramiseks klõpsake jaotises Dokumendi versiooniajalugu valikut Loo põhi- ja vaheversioonid (mustandid).

 4. Saate määrata, kui palju versioone üksustest või failidest säilitatakse. Tehke jaotises Üksuse versiooniajalugu või Dokumendi versiooniajalugu ühte järgmistest.

  • Säilitatavate loendiüksuste versioonide arvu määramiseks märkige ruut Säilita järgmine arv versioone ja tippige säilitatavate versioonide arv.

  • Säilitatavate dokumendifailide põhiversioonide arvu määramiseks märkige ruut Säilita järgmine arv põhiversioone ja tippige säilitatavate põhiversioonide arv.

  • Säilitatavate dokumendifailide vaheversioonide arvu määramiseks märkige ruut Säilita järgmine arv põhiversioonide mustandeid ja tippige põhiversioonide jaoks säilitatavate mustandite (vaheversioonid) arv.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Üksuse versioonimise keelamine teenuses SharePoint 2007

Versioonimise keelamiseks järgige samu juhiseid nagu selle lubamiseks, aga valige versioonisätete dialoogiboksis valik Versioone pole.

Versioonimine ja kinnitamine on välja lülitatud

Versioonide kuvamine, taastamine või kustutamine SharePoint 2007 loendis või teegis

 1. Avage loend või teek, milles oleva üksuse või dokumendi ajalugu soovite vaadata.

 2. Klõpsake allanoolt selle dokumendi või üksuse kõrval, mille ajalugu soovite kuvada, ja seejärel valige Versiooniajalugu.

  Dokumendis avatud rippmenüü, kus on esile tõstetud valik Versiooniajalugu
 3. Viige kursor dialoogiboksis Versiooniajalugu varasema versiooni kuupäeva kohale ja klõpsake menüü vaatamiseks allanoolt.

  Versioon, mille juures avatud rippmenüüs on esile tõstetud valik Vaata
 4. Menüüs on saadaval järgmised valikud.

  • Kuva kuvab praeguse dokumendi. See avab dialoogiboksi, kus saate praegust dokumenti redigeerida, selle kustutada ning vaadata selle kinnituse olekut.

   Versioonimisdialoogi kuvamine

   Dialoogis Kuva saate üksuse kustutada või taastada või naasta versiooniajaloo loendisse.

  • Taasta taastab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle määrata kinnitatud dokumendiks. See lisab selle uue versioonina.

   Faili versioonide rippmenüü, kus on esile tõstetud nupp Taasta
  • Kustuta kustutab dokumendi. Selle valiku klõpsamisel kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas soovite selle üksuse kindlasti prügikasti saata.

   Faili juures avatud versioonimise rippmenüü, kus on esile tõstetud valik Kustuta
  • Tühista selle versiooni avaldamine kuvatakse siis, kui kasutate oma dokumentides või üksustes kinnitamist ja avaldamist.

   Avaldatud faili rippmenüü, kus on esile tõstetud valik Tühista selle versiooni avaldamine
 5. Kui olete lõpetanud, klõpsake paremas ülanurgas nuppu X, kui versioonidialoog veel suletud pole.

Muud sätted, mis mõjutavad versioonimist

Saate konfigureerida ka muud versioonimist mõjutavad sätted. Loendites või teekides saate nõuda sisu heakskiitmist. Seda sätet nimetatakse mõnikord sisu modereerimiseks. Teekides saate nõuda failide väljaregistreerimist, et vältida muudatustega seotud konflikte ja paluda inimestel failide kohta kommentaarid sisestada, kui need uuesti sisse registreeritakse.

Lisateavet nende sätete ja muu kohta leiate teemast Versioonimine loendis või teegis.

Saatke meile kommentaar

Kas sellest artiklist oli abi? Kui jah, siis andke meile sellest lehe allservas teada. Kui te abi ei saanud, siis kirjutage, mis jäi arusaamatuks või puudu. Lisage teave SharePointi, opsüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Vaatame teie tagasiside põhjal juhised uuesti läbi, lisame teavet ja täiendame artiklit.

Seotud teemad

Teegis failide väljamöllimisnõude häälestamine
Versioonimine loendis või teegis?

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×