Loendi või teegi vaate loomine, muutmine ja kustutamine

Loendi või teegi vaate loomine, muutmine ja kustutamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kõige olulisemate üksuste korraldamiseks ja kuvamiseks, filtreerimise ja sortimise rakendamiseks või põnevama laadi kasutamiseks saate luua teekide ja loendite kohandatud vaateid. Saate luua eravaate (mis kuvatakse ainult teile) või kui teil on selleks luba, luua avaliku vaate, mis kuvatakse kõigile loendi kasutajatele.

Märkus.: Kui teie ekraanid ei sobi need allpool, võib olla kasutate uus komplekt SharePoint Online'is. Kui jah, klõpsake siin.

Märkus.: Kui loote vaateid, mis kuvatakse telefonis või mõnes muus mobiilsideseadmes, tuleb arvestada mobiilsideseadmete võimalustega. Lisateavet leiate teemast SharePointi saidi konfigureerimine mobiilsideseadmete jaoks.

Vaate loomine

 1. Avage loend või teek, kuhu soovite vaate loomine, klõpsake menüüd loend või Teek ja seejärel klõpsake nuppu Loo vaade.

  Märkus.: Kui suvand Loo vaade on keelatud, siis ei ole teil õigusi vaate loomiseks. Lisateavet era- ja avalike vaadete loomise õiguste kohta leiate allpool selle artikli jaotisest Vaadete sätted.

  SharePointi teegi loomise vaate nupp lindil.

 2. Valige lehel Sätted vaate tüüp. Iga tüübi kohta leiate allpool teavet teemast Võimalikud vaadete tüübid.

 3. Tippige väljale Vaate nimi oma vaate nimi. Kui soovite selle vaate teha loendi või teegi vaikevaateks, valige suvand Tee see vaikevaateks. Loendi või teegi vaikevaateks saab olla ainult avalik vaade.

  Leht „Vaatesätete loomine”
 4. Valige jaotise Sihtrühm alamjaotises Vaate sihtrühm suvand Loo oma vaade või Loo avalik vaade. Kui soovite vaadet ainult enda jaoks, saate luua oma vaate. Saate luua avaliku vaate, kui soovite, et seda kuvataks loendi kõigile kasutajatele.

  Märkus.: Kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, pole teil õigusi selle loendi või teegi jaoks avaliku vaate loomiseks.

 5. Valige jaotises Veerud need veerud, mida soovite vaates kuvada, ja tühistage nende veergude valimine, mida te ei soovi kuvada. Valige veeru numbrite kõrval veergude vaates kuvamise järjestus.

 6. Konfigureerige vaate jaoks muud sätted, nt Sortimine ja Filtreerimine ning lehe allservas klõpsake nuppu OK. Kõigi valitavate sätete kirjeldused leiate allpool jaotisest Vaadete sätted.

Järgmiste toimingute abil saate muuta vaadet, nt määrata see vaikevaateks, lisada või eemaldada veerge ning muuta üksuste sortimisjärjestust vaates.

Märkus.: Kui vaade on loodud, ei saa muuta vaate tüüp (nt te ei saa aktiveerida Standardvaade andmelehevaates või Gantti vaade kalendrivaade või vastupidi). Peate vaate tüüp, mida soovite uue vaate loomiseks. Kui otsite ainult veergude ja ridade loendites või teekides kiiresti redigeerida, aga ajutiselt muutmiseks Standardvaade andmelehevaate abil kiiresti muuta. Selleks, lindil menüüd loend või Teek ja klõpsake nuppu Redigeeri kiirülevaate. Kui olete lõpetanud, vaade kuvatakse minge tagasi seda varem. Pange tähele, et ei saa kasutada Quick Edit vaadetes kui üksused on rühmitatud. Andmelehevaate kohta leiate lisateavet teemast Andmeleht jaotises vaade all tüüpi vaateid, saate valida.

 1. Avage loend või teek, kus soovite vaadet muuta, ja klõpsake menüüd Loend või Teek.

 2. Valige Muuda vaadet.

  Märkus.: Kui suvand Muuda vaadet on keelatud, siis pole teil õigusi praeguse vaate muutmiseks. Eravaateid saate siiski muuta. Lisateavet era- ja avalike vaadete loomise õiguste kohta leiate allpool artikli jaotisest Vaadete sätted.

 3. Valige ripploendist Praegune vaade muudetav vaade.

 4. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake lehe allservas nuppu OK. Kõigi muudetavate sätete kirjeldused leiate allpool jaotisest Vaadete sätted.

  Märkus.: Ripploendis „Praegune vaade” on vaated järjestatud tähestikuliselt ja seda ei saa muuta. Siiski saate muuta vaate nime, nii et esimene täht oleks tähestikulises järjekorras soovitud kohal.

Järgmiste toimingute abil saate vaate kustutada.

 1. Avage loend või teek, mille vaadet soovite kustutada, ja klõpsake menüüd Loend või Teek.

 2. Valige ripploendist Praegune vaade kustutatav vaade.

  Praeguste loendivaadete ripploend

 3. Valige Muuda vaadet.

  Märkus.: Kui suvand Muuda vaadet on keelatud, siis ei pruugi teil olla vajalikke õigusi praeguse vaate muutmiseks. Eravaateid saate siiski muuta. Lisateavet era- ja avalike vaadete loomise õiguste kohta leiate allpool artikli jaotisest Vaadete sätted.

  Nupp Muuda avatud rippmenüüga

 4. Kerige sätete lehel allapoole jaotisse Vaated ja klõpsake vaadet, mille soovite kustutada.

 5. Klõpsake vaate ülaosas käsku Kustuta.

  Nupp „Kustuta vaade”

  Märkus.:  Kui suvand Kustuta pole saadaval, võib see vaade olla loendi või teegi vaikevaade, mida kustutada ei saa. Esmalt peate muutma mõnda muud vaadet ja määrama selle vaikevaateks.

 6. Nõudmisel klõpsake nuppu OK.

Leht Vaatetüübid

Märkus.:  Kui vaade on loodud, siis ei saa selle vormingut enam muuta (nt kalendrivaadet ei saa muuta Gantti vaateks). Siiski saate luua samade andmete lisavaateid iga uue vormingu kohta, mida soovite kasutada.

Võimalikud vaadete tüübid on järgmised.

Standardvaade    – selle vaate korral kuvatakse loendi- ja teegiüksused ridadena üksteise järel. Standardvaade on enamiku loendi- ja teegitüüpide vaikevaade. Seda vaadet on võimalik mitmel viisil kohandada (nt lisades vaatesse veerge või neid sealt eemaldades).

Standardvaade

Kalendrivaade.    Selles vaates kuvatakse loend või teek seinakalendriga sarnases vormingus. Saate rakendada selles vormingus päeva-, nädala või kuuvaateid. Sellest vaatest võib olla kasu, kui soovite kuvada loendi- või teegiüksuseid ajalises järjestuses. Selle vaate kasutamiseks peavad loendis või teegis olema kalendriüksuste algus- ja lõppkuupäevadega veerud.

Kalendrivaade

Andmelehevaade.    Selles vaates kuvatakse loendi- ja teegi- üksused ruudustikus, mis sarnaneb arvutustabeliga. Sellest vaatest, mida nimetatakse ka kiirredigeerimisvaateks, võib olla kasu, kui teil tuleb redigeerida loendis või teegis palju üksusi korraga. See vaade on kasulik ka siis, kui andmeid on vaja eksportida arvutustabelisse või andmebaasirakendusse. Andmelehevaatel on mõned piirangud: kõik Exceli funktsioonid pole saadaval, näiteks kui veeru üksus on hall, siis seda veerutüüpi redigeerida ei saa.

Andmelehevaade

Gantti vaade.    Selles vaates kuvatakse loendi- ja teegiüksused andmeribana, mille abil jälgitakse edenemist. Gantti vaate abil saate projekte hallata. Selle vaate abil näete näiteks, millised tööülesanded kattuvad, ja samuti saate visualiseerida üldist edenemist. Selle vaate kasutamiseks peavad loendis või vaates olema algus- ja lõppkuupäevadega veerud.

Gantti vaade

Accessi vaade.    Saate Microsoft Accessi abil loendi või teegi põhjal vorme ja aruandeid koostada. See on saadaval ainult juhul, kui Microsoft Access on installitud.

Vaate loomine Microsoft Accessis

Kohandatud vaade SharePoint Designeris.    Saate käivitada ja kasutada rakendust SharePoint Designer täpsemate kohandatud vaadete loomiseks. Selle jaoks on nõutavad täpsemad õigused ja SharePoint Designer.

SharePoint Designer 2013 avalehe pilt

Olemasolev vaade.    Kui mõni olemasolev vaade on peaaegu see, mida soovite, saate aega kokku hoida, kasutades olemasolevat vaadet uue vaate loomise lähtepunktina. Jaotises „Alusta olemasolevast vaatest” kuvatakse praeguste vaadete loend. Klõpsake vaadet uue loendi loomiseks.

Olemasoleva vaate põhjal alustamine

Vaadetel on mitmesuguseid sätteid, mille abil on loendist või teegist vajaliku teabe kiire leidmine hõlpsam. SharePointi vaadete sätted on järgmised. Kõigi vaatetüüpide puhul pole kõik sätted saadaval. Kalendrivaate sätted erinevad muud tüüpi vaadete sätetest.

Vaates kuvatakse maksimaalselt 5000 üksust. Vaates kuvatavate üksuste arvu haldamiseks saate kasutada filtrit ja üksuste limiidi sätteid. Lisateavet leiate teemast SharePointis mahukate loendite ja teekide haldamine.

 • Vaikevaade.    Kõikidel loenditel ja teekidel on vaikevaade, mis on see vaade, mis kuvatakse loendi või teegi avamisel. Loendi või teegi vaikevaateks saate määrata mis tahes avaliku vaate, kuid selleks ei saa määrata eravaadet. Vaikevaate kustutamiseks tuleb esmalt mõni muu avalik vaade määrata loendi või teegi vaikevaateks.

  Märkus.:  Kui vaate loomis- või redigeerimislehtedel ei kuvata linki Tee see vaikevaateks, siis pole teil õigusi avaliku vaate loomiseks või on tegemist eravaatega. Avaliku vaate loomiseks peate olema loendi või teegi kujundajate rühma liige või teil peavad olema samaväärsed õigused. Lisateavet leiate teemast Õigustasemete teabe mõistmine SharePointis.

 • Sihtrühm.    Vaate loomisel saate vaate sihtrühmasätte väärtuseks määrata Eravaade või Avalik vaade. Eravaade kuvatakse ainult teile ja avalikku vaadet võivad kõik kuvada.

  Eravaadet ei saa muuta avalikuks vaateks ega vastupidi. Avalikku vaadet saab kasutada nii era- kui avalike vaadete lähtepunktina. Eravaadet saab kasutada ainult eravaadete lähtepunktina.

  Kui Loo vaade on keelatud, kui proovite vaate loomine, ei ole asjakohased õigused vaate loomiseks. Loo vaade on saadaval juhul, kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, peate olema jaotises veebikujundaja või samaväärsed õigused. Loo isiklik vaade, peate liikme jaotises loendi või teegi või samaväärne õigusi.

 • Veerud.    Veerud sisaldavad loendi- või teegiüksuste kohta vajalikku teavet. Veergude ja vaadete muude funktsioonide (nt filtrite) abil saate kuvada ainult oma töö jaoks kõige olulisemat teavet. Sellest on kasu eriti siis, kui loend või teek sisaldab palju üksusi. Lisateavet veergudega töötamise kohta kohandatud vaadete loomisel leiate teemast Loendi või teegi veeru loomine, muutmine ja kustutamine.

 • Gantti veerud.    Saate valida veerud, mis kuvatakse Gantti vaates. Tiitel on kohustuslik tekstiväli. Alguskuupäev ja Tähtaeg on kohustuslikud kuupäevaväljad. Kui valite veeru (nt Tiitel), aga ripploendis ei kuvata ühtegi väärtust, tuleb vaate kasutamiseks see veerg luua.

 • Sortimine.    Saate määrata, millises järjestuses üksused vaates kuvatakse. Määrata saab kuni kaks kriteeriumi. Näiteks saab tööülesannete loendi üksused sortida esmalt tähtsuse ja siis tähtaja järgi.

 • Filter.    Saate konfigureerida vaate kuvama loendi- või teegiüksuste alamhulka, filtreerides need loendi või teegi veergudes oleva teabe järgi. Näiteks saab vaates kuvada teegi teatud projekti dokumente.

  Näpunäide.: Arvutatud veergude või filtrid, mis kasutavad arvutused, nt [täna] üksuste kuvamiseks kuupäeva vastab täna või [minu] kasutaja üksuste vaate kuvamiseks saate kasutada. Samuti saate ühendada lihtne võrrandite koos funktsioonidega. Näiteks seitsme viimase päeva filter loodud veerus loodud üksuste kuvamiseks määratud tehtemärk on väiksem kui, ja määrake selle väärtuseks [täna] -7 (ilma tühikuteta). Lisateabe saamiseks vt SharePointi loendid levinumate valemite näited .

 • Tabelivaade.    Selles vaates kuvatakse iga üksuse jaoks märkeruut, et kasutajad saaksid hulgitoiminguteks valida mitu loendi- või teegiüksust. Nii hoiate aega kokku, kui on tarvis muuta korraga palju loendi- või teegiüksusi. Näiteks saab kasutaja valida ja välja möllida korraga mitu dokumenti.

 • Rühmitusalus.    Saate loendi- ja teegiüksusi rühmitada veergudes oleva teabe alusel. Näiteks saate tööülesannete loendi üksused rühmitada esmalt tähtsuse ja siis valmidusprotsendi järgi.

 • Kokkuvõtted.    Siin kuvatakse vaates olevate veergude kokkuvõttearvutused (nt loendus, keskmine, maksimum, miinimum). Näiteks määrates dokumenditeegis tiitliveeru sätteks Loendus, kuvatakse vaates ja selle rühmades olevate dokumentide arv. Veerud, mille puhul saab kokkuvõttefunktsioone kasutada, ja veeru jaoks saadaolevad sätted sõltuvad veeru tüübist (nt arve sisaldav veerg) ning loendi või teegi tüübist, mille jaoks vaade luuakse.

 • Laad.    See määrab vaate paigutuse (nt teabeleht). Kõigi vaatetüüpide jaoks pole kõik laadid saadaval.

  • Põhitabel.    Üksused kuvatakse ridades.
   Standardvaade

  • Kastis.    Selles vaates kuvatakse loendiüksused visiitkaardiga sarnases paigutuses. See laad on saadaval ainult loendite jaoks.
   Vaatelaad Kastis

  • Kastis, siltideta.    Sarnane laadiga Kastis, kuid veeru silte vaates ei kuvata. See laad on saadaval ainult loendite jaoks.

  • Vaikevaade.    Vaikevaade sõltub loendi või teegi tüübist ja konfiguratsioonist.

  • Dokumendi üksikasjad.    Selles vaates kuvatakse teegis olevad failid visiitkaardiga sarnases paigutuses. See laad on saadaval enamiku teekide jaoks, aga mitte loendite jaoks.
   Dokumendi üksikasjade vaade

  • Teabeleht.    Üksused kuvatakse ridades ja ridade vahel on jooned.
   Vaatelaad Teabeleht

  • Teabeleht, joonteta.    Üksused kuvatakse ridades, ridadel on vaheldumisi erinev varjustus. Ridade vahel pole jooni.
   Teabelehe joonteta vaade

  • Eelvaate paan. Üksuste nimed kuvatakse lehe vasakul poolel. Kui osutate kursoriga üksuse nimele, kuvatakse vaate jaoks valitud veerud lehe paremal poolel.
   Eelvaatepaani vaatelaad

  • Varjustatud.    Üksused kuvatakse ridades, ridadel on vaheldumisi erinev varjustus.
   Varjustatud vaade

 • Kaustad.    Kui soovite vaates koos üksustega kuvada ka loendi või teegi kaustad, siis valige suvand Kuva üksused kaustades. Kui soovite vaates kuvada ainult loendi või teegi üksused (mõnikord nimetatakse seda lamedaks vaateks), siis valige suvand Kuva kõik üksused ilma kaustadeta. Teatud juhtudel saab valida, kas loodav vaade rakendatakse kõikide kaustade jaoks, ainult kõrgeima taseme kausta jaoks või teatud sisutüüp kaustade jaoks.

 • Üksuste limiit.    Saate määratleda mitu üksust igas vaates korraga kuvatakse (pakettidena) või vaates kuvatavate üksuste koguarvu. Mida suurem on vaates kuvatav üksustepakett, seda kauem aega kulub selle allalaadimiseks brauseris.

 • Mobiilside.    Saate määrata, et soovitud vaade on mõeldud mobiilsideseadmete jaoks ja et see on mobiilsideseadmete vaikemobiilivaade. Samuti saate määrata selle vaate korral loendivaate veebiosas kuvatavate üksuste arvu. See suvand pole saadaval kõigi loendite ega teekide jaoks. See vaade peab olema avalik vaade.

Märkus.: Ekraani näeb välja erinevas näiteid siin? Teie administraator on pannud loendi klassikaline režiim või varasema versiooni kasutate. Kui jah, klõpsake siin.

Luua uusi vaateid, SharePoint loendite korraldamine ja veergude peitmine või kuvamine. Üks vaade on vaikevaade. Saate lisada täiendavad vaated on saadaval menüü Vaade suvandid . Saate luua vaate erinevate sortimine, filtreerimine and tehtud veeru päised või filtrite paanil rühmitamine valikute salvestamiseks. Veergude olete kuvada või peita ja veergude laiust salvestatakse ka vaates.

 1. Valige loendis käsuriba, Vaatesuvandid Loendite ikooni Kuva suvandid .

  Kui Vaatesuvandid Loendite ikooni Kuva suvandid ei ole nähtav, veenduge, et teil on redigeerimine loendis või on valitud üks või mitu üksust. Lisaks, pole teil õigusi. Sel juhul pöörduge Office 365 administraator või saidi või loendi omanikud.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta nimega kuvamine.

 3. Sisestage uus nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 1. Minge loendi sätted.

 2. Klõpsake sätete lehe allosas nuppu Loo vaade.

 3. Valige lehel Vaate tüüp vaate tüüp, mis avab selle vaate tüüp lehel Loo vaade. Kõige levinum vaade on Standardvaade , mis kuvab teie loendi üksuste ühe rea pärast teise. Standardvaade on vaikimisi suurema tüüpi loendeid.

  NB!: Kui valite vaate tüüp, ei saaks seda muuta, kuid saate luua mõne muu vaate mõne muu vaate tüüp. Lisateavet leiate teemast loomine, muutmine või kustutamine loendi või teegi vaate.

 4. Tippige väljale Vaate nimi oma vaate nimi.

 5. Valige muuta see vaikevaateks , kui soovite muuta see vaikevaateks loendi. Avalik vaade võib olla vaikevaade.

 6. Valige jaotise Sihtrühm alamjaotises Vaate sihtrühm suvand Loo oma vaade või Loo avalik vaade. Kui soovite vaadet ainult enda jaoks, saate luua oma vaate. Saate luua avaliku vaate, kui soovite, et seda kuvataks loendi kõigile kasutajatele.

  Märkus.: Kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, pole teil kujundusõigus ega kõrgema taseme.

 7. Valige jaotises Veerud need veerud, mida soovite vaates kuvada, ja tühistage nende veergude valimine, mida te ei soovi kuvada. Valige veeru numbrite kõrval veergude vaates kuvamise järjestus.

 8. Muuta muid sätteid vaate, nt sortimine ja filtreerimine, ja klõpsake lehe allservas OK . Lisateabe saamiseks vt SharePoint Online'i loendivaate redigeerimine.

 1. Valige loendis käsuriba, Vaatesuvandid Loendite ikooni Kuva suvandid .

  Kui Vaatesuvandid Loendite ikooni Kuva suvandid ei ole nähtav, veenduge, et teil on redigeerimine loendis või on valitud üks või mitu üksust. Lisaks, pole teil õigusi. Sel juhul pöörduge Office 365 administraator või saidi või loendi omanikud.

 2. Klõpsake selle nime, vaadet, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake uuesti nuppu Kuva suvandid ja seejärel valige praeguse vaate redigeerimine.

 4. Tehke lehel vaate redigeerimine soovitud muudatused. Saate lisada või Eemalda veerud, lisa sortimine või filtreerimine kriteeriumid, konfigureerimine ja muud kaustad.

 5. Kui olete muudatuste lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Samuti võite teha muudatusi, otse loendivaates. Selleks klõpsake veeru nimi. Saate üksuste järjestuse muutmine, filter neid, rühmitada, lisada veerge ja muud veeru sätete muutmine. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Kuva suvandid ja klõpsake siis nuppu Salvesta nimega kuvamine. Salvestage vaade praeguse nime, või sisestage uus nimi uue vaate loomiseks.

 1. Valige loendis käsuriba, Vaatesuvandid Loendite ikooni Kuva suvandid .

 2. Klõpsake nime vaade, mille soovite kustutada.

 3. Klõpsake uuesti nuppu Kuva suvandid ja seejärel valige praeguse vaate redigeerimine.

 4. Lehel Vaate redigeerimine, klõpsake käsku Kustuta ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Vt ka

Saidi veerutüübid ja -suvandid

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×