Loendi või teegi sisutüübi muutmine

Pärast saidi sisutüüp teatud loendisse või teeki lisamist saate sisutüüpi selles asukohas kohandada. Loendite või teekidega seotud sisutüüpe nimetatakse loendi sisutüüpideks. Kõik loendi sisutüübis tehtud muudatused rakendatakse vaid selle sisutüübi eksemplarile, mis on loendisse või teeki lisatud. Loendi sisutüübi emasaidi sisutüüpi ei värskendata muudatustega. Kui kohandate loendi sisutüübi päritud atribuute ja selle emasaidi sisutüüp on värskendatud, kirjutatakse teie kohandused üle (välja arvatud juhul, kui muudate loendi sisutüübi kirjutuskaitstuks). Kui kohandate loendi sisutüüpi lisades sellele lisaatribuute, mida sisutüüp oma emasaidi sisutüübiga ei jaga, ei kirjutata neid lisaatribuute üle juhul, kui emasaidi sisutüüp on värskendatud.

Loendi või teegi sisutüüpide muutmiseks peavad teil olema vähemalt loendite haldamisõigused.

Selle artikli teemad

Sisutüübile dokumendimalli lisamine

Sisutüübi veergude muutmine

Veeru lisamine

Veeru eemaldamine

Veergude järjestuse muutmine

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

Sisutüübile töövoo lisamine

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

Sisutüübi teabehalduspoliitika määramine

Saidikogumi poliitika loendi sisutüübile rakendamine

Loendi sisutüübile uue teabehalduspoliitika loomine

Sisutüübi dokumenditeabe paani sätete muutmine

Sisutüübi loendist või teegist eemaldamine

Sisutüübile dokumendimalli lisamine

Dokumendimalli saate seostada vaid dokumendi sisutüübiga (suvaline dokumendi emasaidi sisutüübist toodud tuletatud sisutüüp). Dokumendimalli sisutüübiga seostamisel saate tagada, et kui autorid loovad sellest sisutüübist uusi dokumente, on kõigi dokumentide aluseks sama dokumendimall.

Näiteks kasutab teie ettevõte õiguslike lepingute loomiseks kindlat dokumendimalli. Kui seostate selle dokumendimalli sisutüübiga, mida ettevõte kasutab õiguslike lepingute loomiseks, põhinevad kõik selle sisutüübi alusel loodavad uued lepingud ühel õigusliku lepingu dokumendimallil.

 1. Liikuge dokumenditeeki, kus soovite sisutüüpi dokumendimalliga värskendada.

 2. Klõpsake lindil menüüd Teek ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 5. Kui dokumendimall, mida soovite kasutada, on talletatud teie saidil, klõpsake käsku Sisesta olemasoleva dokumendimalli URL ja tippige soovitud malli URL.

  Märkus. : Saate kasutada URL-i, mis on saidi või ressursikausta asukohaga seoses suhteline. Dokumendimalle saab talletada saidiressursi vaikeasukohas http://Serveri nimi/Sait/Dokumenditeegi nimi/Vormid/Sisutüübi nimi/ või teegikohas, mis on eriliselt dokumendimallide salvestamiseks seadistatud.

  Järgmisest tabelist leiate kasutatavate URL-i tüüpide näited. Näited eeldavad dokumendimalli vaikeressursikausta (saidi sisutüüpide faile sisaldava kausta) olemasolu asukohas http://Serveri nimi/Sait/Dokumenditeegi nimi/Vormid/Sisutüübi nimi/ ja dokumendimalli nimega Dokumendinimi.doc.

URL-i tüüp

Näide

Saidi suhtaadress

Serveri nimi/sait/teegi nimi/vormid/Dokumendinimi.doc

Ressursikausta suhtaadress

Dokumendinimi.doc

 1. Kui soovite kasutatava dokumendimalli üles laadida, klõpsake jaotises Dokumendimallid käsku Laadi üles uus dokumendimall ja seejärel nuppu Sirvi. Liikuge dialoogiboksis Faili valimine sirvides soovitud faili asukohani, valige see ja klõpsake nuppu Ava.

 2. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi veergude muutmine

Sisutüübi üksuse kohta kogutavate atribuutide või metaandmete määramiseks saate sisutüübile veerge lisada. Näiteks soovib teie ettevõte jälitada kõigi ostutellimuste teatud metaandmeid (nt konto- ja projektinumber ning projektijuht). Kui lisate ostutellimuse sisutüübile konto- ja projektinumbri ning projektijuhi veerud, peavad kasutajad selle sisutüübiga üksuste kasutamiseks sisestama vastavad metaandmed.

Kui teil on loend või teek, mis sisaldab mitme erineva sisutüübi üksusi, saate igat sisutüüpi üksuste kordumatuid metaandmeid koguda. Selleks lisage veerud loendi või teegi asemel otse vastavasse sisutüüpi.

Sisutüübi veergude muutmiseks on mitmeid võimalusi.

Veeru lisamine

 1. Liikuge loendisse või teeki, mille sisutüüpi soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotise Veerud käsku Lisa olemasolevatest saidi- või loendiveergudest.

 5. Klõpsake jaotise Veergude valimine väljal Vali veerud asukohast noolt ja valige rühm, kust soovite veeru lisada.

 6. Klõpsake loendis Saadaolevad veerud soovitud veergu ja seejärel klõpsake veeru teisaldamiseks loendisse Lisatavad veerud nuppu Lisa.

 7. Täiendavate veergude lisamiseks korrake juhiseid 5 ja 6.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite sisutüübist eemaldada.

 5. Klõpsake nuppu Eemalda. Kui teilt küsitakse kinnitust, kas soovite veeru sisutüübist eemaldada, klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : Nupp Eemalda ei pruugi mõne sisutüübiga seotud veeru jaoks saadaval olla.

Lehe algusesse

Veergude järjestuse muutmine

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Veerud nuppu Veergude järjestus.

 5. Klõpsake jaotises Veergude järjestus selle veeru kõrval olevat noolt, mille järjestust soovite veerus Järjekorranumber muuta, ja seejärel valige soovitud järjekorranumber.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite kohustuslikuks muuta.

 5. Jaotises Veeru sätted tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise nõutavaks teha, klõpsake nuppu Kohustuslik.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise valikuliseks teha, klõpsake nuppu Valikuline.

  • Kui soovite veergu peita nii, et see poleks sisutüübi vormidel Uus, Redigeeri või Kuva kuvatud, klõpsake nuppu Peidetud.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübile töövoo lisamine

töövoog abil saate saidi dokumentidele ja üksustele määrata kindlad äriprotsessid. Ettevõtted saavad töövoogude abil sageli kasutatavaid äriprotsesse (nt dokumendi kinnitamine või läbivaatamine) automatiseerida ja hallata. Sisutüübile töövoo lisamisel saate tagada kõigi selle sisutüübiga üksuste äriprotsesside ühtsuse. Kui lisate sisutüübile töövoo, saate töövoo käivitada vastava sisutüübiga üksikute üksuste korral.

Märkus. : Saate töövoo loendi või teegi sisutüübile lisada vaid juhul, kui teie saidil või tööruumis on töövoog juurutatud. Kui töövood pole saadaval, võtke ühendust keskadministraatoriga.

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid selle sisutüübi nime, millele soovite töövoo lisada.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted üksust Töövoosätted.

 5. Klõpsake käsku Lisa töövoog.

 6. Klõpsake lehe Töövoo lisamine jaotises Töövoog soovitud töövoomalli.

 7. Tippige jaotises Nimi töövoole kordumatu nimi.

 8. Määrake jaotises Tööülesannete loend töövooga kasutatav tööülesannete loend.

  Märkmed : 

  • Saate kasutada tööülesannete vaikeloendit või luua uue loendi. Kui kasutate vaikeloendit Tööülesanded, saavad töövoo osavõtjad hõlpsalt otsida ja vaadata oma töövoo tööülesandeid, kasutades selleks loendi Tööülesanded vaadet Minu tööülesanded.

  • Kui töövoo ülesanded sisaldavad või paljastavad tundlikke või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite üldisest tööülesannete loendist eraldi hoida, siis looge uus tööülesannete loend.

  • Kui teie ettevõttes on kasutusel mitu töövoogu või kui töövood sisaldavad mitut tööülesannet, siis looge uus tööülesannete loend. Sellisel juhul võib olla vajalik luua igale töövoole oma tööülesannete loend.

 9. Valige jaotises Ajalooloend ajalooloend, mida soovite töövooga kasutada. Ajalooloendis kuvatakse kõik töövoo eksemplaridega seotud sündmused.

  Märkus. : Saate kasutada vaikeloendit Ajalugu või luua uue loendi. Kui teie ettevõte kasutab mitut töövoogu, võib tekkida vajadus luua igale töövoole oma ajalooloend.

 10. Jaotises Käivitamissuvandid saate määrata, kuidas, millal ja kes saab töövoo käivitada.

  Märkus. : Teatud suvandid ei pruugi saadaval olla, kui teie valitud töövoomall neid ei toeta.

 11. Klõpsake nuppu OK või nuppu Edasi.

 12. Valige lehel Töövoo kohandamine soovitud lisasuvandid ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüübi kirjutuskaitstuks muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid selle sisutüübi nime, mille soovite kirjutuskaitstuks muuta.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 5. Klõpsake jaotise Kirjutuskaitstud osas Kas see sisutüüp peaks olema kirjutuskaitstud? raadionuppu Jah.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi teabehalduspoliitika määramine

Saate loendi sisutüübile olemasoleva saidikogumi poliitika rakendada. Lisaks saate luua uue teabehalduspoliitika, mis rakendatakse vaid teatud loendisisutüübile.

Saidikogumi poliitika loendi sisutüübile rakendamine

Kui teabehalduspoliitikad on saidile juba saidikogumi poliitikatena loodud, saate neid üksikutele loendisisutüüpidele rakendada.

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid selle sisutüübi nime, millele soovite teabehalduspoliitika rakendada.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted linki Teabehalduspoliitika sätted.

 5. Klõpsake jaotises Poliitika määramine käsku Kasuta saidikogumi poliitikat ja valige rakendatav poliitika.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Loendi sisutüübile uue teabehalduspoliitika loomine

Saate määratleda teabehalduspoliitika, mida rakendatakse vaid teatud loendisisutüübile. Sel viisil loodud teabehalduspoliitikat ei saa teistes loendites, teekides ega saitides uuesti kasutada. Kui loend või teek lubab mitut sisutüüpi, ei saa te määratleda teabehalduspoliitikat, mida rakendatakse kogu loendile või teegile. Selle asemel peate määratlema teabehalduspoliitika iga üksiku loendisisutüübi jaoks, mis on selle loendi või teegiga seotud.

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid selle sisutüübi nime, mille teabehalduspoliitikat soovite määratleda.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted linki Teabehalduspoliitika sätted.

 5. Klõpsake jaotises Poliitika määramine käsku Määratle poliitika ja seejärel nuppu OK.

 6. Tippige lehe Poliitika redigeerimine jaotisesse Nimi ja administreerimiskirjeldus loodava poliitika lühikirjeldus.

  Märkus. : Loendi sisutüübi poliitika määratlemisel saab poliitika nimeks loendi sisutüübi nimi. Kordumatuid nimesid saate määrata vaid neile teabehalduspoliitikatele, mis on määratletud loendis Saidikogumi poliitikad.

 7. Tippige jaotisse Poliitikaavaldus kirjeldav avaldus, mis selgitab kasutajatele poliitika eesmärki. See avaldus kuvatakse kasutajatele vastavale poliitikale alluvate dokumentide või üksuste avamisel. Kirjeldus peaks selgitama, millised poliitikad on sisule rakendatud, või osutama sisu kindlatele käsitlusviisidele. Poliitikaavalduse pikkus võib olla kuni 512 märki.

 8. Valige järgmistes jaotistes üksikud poliitikafunktsioonid, mida soovite teabehalduspoliitikale lisada.

  Lisateavet üksikute teabehalduspoliitikate funktsioonide konfigureerimise kohta leiate jaotises Vt ka kuvatud linkide kaudu.

 9. Kui olete valinud kõik poliitikafunktsioonide suvandid, mida soovite sellele teabehalduspoliitikale lisada, klõpsake poliitikafunktsioonide rakendamiseks nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi dokumenditeabe paani sätete muutmine

Microsoft Office 2010 programmides Word, Excel ja PowerPoint kuvatava dokumentide teabepaani abil saavad kasutajad dokumendihaldusserveris talletatava dokumendi sisutüübi atribuute vaadata ja muuta selles Office'i programmis, mida nad dokumendi redigeerimiseks kasutavad. Näiteks kui kindla teegi dokumendi sisutüüp sisaldab veergu Olek, saavad kasutajad dokumendi redigeerimisel Wordis vaadata dokumendi teabepaanil atribuuti Olek. Dokumendi teabepaani saab kasutada ka atribuudi Olek muutmiseks olekust Mustand olekuks Lõplik. Dokumendi salvestamisel serverisse värskendatakse see atribuut teegi veerus Olek automaatselt.

 1. Liikuge loendisse või teeki, milles soovite sisutüüpi muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid selle sisutüübi nime, mille dokumenditeabe paani soovite muuta.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted käsku Dokumenditeabe paani sätted.

 5. Tehke jaotises Dokumenditeabe paani mall ühte järgmistest.

  • Sisutüübi jaoks määratletud atribuute (veerge) kuvava vaikemalli kasutamiseks klõpsake raadionuppu Kasuta Microsoft Office'i rakenduste jaoks vaikemalli.

  • Olemasoleva kohandatud malli kasutamiseks klõpsake raadionuppu Kasuta olemasolevat kohandatud malli (URL, UNC või URN) ja tippige väljale malli asukoha tee.

  • Olemasoleva kohandatud malli (XSN) üleslaadimiseks klõpsake raadionuppu Laadi kasutamiseks üles mõni olemasolev kohandatud mall (XSN) ja seejärel soovitud malli leidmiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : Kui kavatsete malli sel viisil üles laadida, peate enne malli avaldamist ja üleslaadimist eemaldama InfoPathis mallist publitseerimise URL-i.

  • InfoPathis kohandatud paani loomiseks klõpsake raadionuppu Loo uus kohandatud mall.

   Märkus. : Selle suvandi valimisel käivitab ja kuvab InfoPath vaikemalli, mida saate kohandatud paani loomiseks kohandada.

 6. Määrake jaotises Kuva alati, kas soovite, et dokumendi teabepaan kuvataks automaatselt, kui selle sisutüübiga dokument mõnes Office 2010 programmis esimest korda avatakse või salvestatakse.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi loendist või teegist eemaldamine

Sisutüübi loendist või teegist eemaldamisel ei kasutajad enam loendis või teegis seda sisutüüpi uusi üksuseid luua. Sisutüübi loendist või teegist eemaldamisel ei kustutata sellest sisutüübist loodud üksusi.

 1. Liikuge loendisse või teeki, millest soovite sisutüübi eemaldada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

  • Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid eemaldatava sisutüübi nime.

  Märkus. : Kui loend või teek on seadistatud nii, et mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 4. Klõpsake jaotises Sätted käsku Kustuta see sisutüüp.

 5. Kui teilt küsitakse sisutüübi kustutamise kohta kinnitust, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×