Loendiüksuste lisamine, redigeerimine või kustutamine

Sait võib hõlmata mitmesuguseid loendeid, alustades kontaktidest ja kalendritest ning lõpetades teadaannete ja probleemijälitusega. Sõltumata sellest, millist tüüpi loendit värskendate, on loendiüksuste lisamise, redigeerimise ja kustutamise protsess ikka ühesugune. Soovi korral saate luua loendi, mis sisaldab eri veerge (sh Tekst, Arv, Valik, Valuuta, Kuupäev ja kellaaeg, Otsing, Jah/ei ning Arvutatud). Samuti saate loendiüksustele teabe lisamiseks manustada faile, näiteks olulisi arve sisaldava arvutustabeli või taustteabega dokumendi.

Märkmed : 

 • Loendiüksuste lisamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks peavad teil olema loendi muutmise õigused.

 • Loendiüksuste andmelehevaates lisamise, redigeerimise ja kustutamise protsessi on kirjeldatud SharePointi spikris.

Selle artikli teemad

Loendiüksuse lisamine

Üksuse lisamine vormi kaudu

Üksuse tekstisisene lisamine või redigeerimine

Üksuste lisamine loendisse meilisõnumiga

Loendiüksuse redigeerimine

Üksuse redigeerimine vormi kaudu

Ühe või mitme üksuse kustutamine loendist

Loendiüksuse lisamine

Loendiüksuse lisamiseks on kaks võimalust. Üksusi saate lisada vormi kaudu (see on vaikemeetod) või tekstisiseselt, mis tähendab, et lisate üksuse otse loendilehel.

Märkus. :  Mõni loend võidakse kuvada veebiosades, mis on saidi lehtede põhilised koostiselemendid. Näiteks kuvatakse loendid Teadaanded, Kalender ja Lingid vaikeavalehe veebiosades. Kui loend kuvatakse veebiosas, siis on võimalik, et saate üksusi loendisse lisada ilma loendit avamata. Kui te aga ei näe loendiüksuste lisamise linki, peate loendi siiski avama.

Üksuse lisamine vormi kaudu

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, kuhu soovite üksuse lisada.

 2. Klõpsake loendi nime kiirkäivitusalal (vasakpoolne navigeerimispaan) või klõpsake nuppu Sätted SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted , käsku Saidi sisu ja siis klõpsake vastavas loendijaotises loendi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake lindi menüü Üksused jaotises Uus nuppu Uus üksus.

  Kui loendisse on lisatud täiendavaid sisutüüpe, klõpsake nupu Uus kõrval asuvat noolenuppu, et kuvada ka muud valikud (näiteks Uus tugiteenuste küsimus või Uus tarnija).

 4. Sisestage loendiüksuse teave. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

  • Kui veerusildi kõrval on punane tärn, on teabe sisestamine nõutav.

  • Loendiüksusele faili manustamiseks klõpsake lindi menüü Redigeeri jaotises Toimingud nuppu Manusta fail, faili otsimiseks nuppu Sirvi ja pärast soovitud faili leidmist nuppu OK. Igale loendiüksusele saab manustada mitu faili. Kui nupp Manusta fail pole saadaval, ei pruugi teie loend manuseid toetada.

  • Sõltuvalt loendist võib lindi menüüs Kohandatud käsud olla saadaval ka muid käske.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete teabe sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake vormi allservas asuvat käsku Salvesta.

  • Sisestatud teabe hülgamiseks klõpsake vormi allservas asuvat käsku Loobu.

Lehe algusesse

Üksuse tekstisisene lisamine või redigeerimine

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, kuhu soovite üksuse lisada.

 2. Klõpsake loendi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted , käsku Saidi sisu ja siis klõpsake vastavas loendijaotises loendi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake loendi kohal asuvat käsku Redigeeri.

  Loendisisese üksuse lisamine

 4. Sisestage loendiüksuse teave. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

  • Kui mõni veerg nõuab teavet, kuid te ei sisesta midagi, kuvatakse veeru kõrval tõrketeade.

  • Tekstisisese redigeerimise korral ei saa te loendiüksusele faile manustada. Küll aga saate loendiüksusi manustada siis, kui lisate üksuse vormi kaudu.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete teabe sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake loendi redigeerimise lõpetamiseks käsku Peata.

  • Klõpsake sisestatud teabe hülgamiseks üksuse kõrval kolmikpunkti (…) ja seejärel rippmenüüs käsku Kustuta üksus.

Lehe algusesse

Üksuste lisamine loendisse meilisõnumiga

Arutelutahvleid, teadaandeid ja kalendreid saate häälestada meilisõnumiga saadetud üksuste lisamiseks eeldusel, et sait võimaldab sisu e-postiga vastu võtta. Meilisõnumiga saate saata ajaveebipostitusi, kuid mitte kommentaare. Muid loendeid saate seadistada meilisõnumeid vastu võtma meiliohjuriks kutsutavate kohandatud lahenduste abil.

Loendi meiliaadressi hankimiseks tehke mõnda järgmistest.

 • Vaadake oma meiliprogrammi aadressiraamatut. Kui meiliaadressi seal pole, peate seda küsima loendi autorilt. Seejärel saate hiljem selle hõlpsamaks leidmiseks lisada meiliprogrammi kontaktiloendisse.

 • Vaadake loendi nime all kuvatavat loendi kirjeldust. On võimalik, et saidi omanik on kirjeldusse lisanud ka loendi meiliaadressi.

 • Kui meiliaadressi pole loendi kirjelduses kuvatud ja teil on loendi sätete vaatamise õigus, vaadake loendi meilisätteid.

  1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, kuhu soovite faile meiliga saata.

  2. Klõpsake loendi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted , käsku Vaata saidi sisu ja siis klõpsake vastavas loendijaotises loendi nime.

   Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

  3. Klõpsake lindi menüü Loend jaotise Sätted käsku Loendi sätted.

   Nupp Loendi sätted

 • Kui loendis on meilisõnumite vastuvõtmine lubatud, kuvatakse loendi meiliaadress lehe Loendi sätted jaotise Suhtlus väljal Meiliaadress.

Märkus. :  Saidi jaoks peab olema lubatud e-post. Kui lehel Loendi sätted pole kuvatud väli Meiliaadress, pole saidil e-post lubatud.

Failide lisamine meilisõnumiga saatmise kaudu

 • Loendiüksuse saatmiseks meilisõnumiga kasutage SharePointi rühma meiliaadressi. Teie organisatsioonil võib olla ka oma SharePointi rühma nimeline meililoend, mis lubab rühma liikmetel üksteisele meilisõnumeid saata. SharePointi rühma aadress võib sisaldada loendite aadresse: kui saadate rühma liikmetele meilisõnumi, lisatakse manusfailid automaatselt teie SharePointi saidile.

Meilisõnumi saatmine loendisse

 1. Valmistage saadetav üksus oma meilirakenduses ette ühel järgmistest viisidest.

  • Aruteluüksuse saatmiseks või üksuse postitamiseks meeskonna ajaveebi sisestage oma sisu sõnumi kehateksti ossa.

  • Kalendriüksuse saatmiseks saatke oma meili- või kalendrirakendusest koosolekukutse või kohtumine.

  • Pildi, vormi või dokumendi saatmiseks lisage üksus sõnumile manusena.

  • Tavalise meilisõnumi või vastuse saatmiseks lisage sisu sõnumi kehateksti ossa nagu iga teisegi meilisõnumi puhul.

 2. Sisestage loendi aadress väljale Adressaat või Koopia. Kui teie SharePointi rühm juba sisaldab loendit, siis sisestage selle asemel SharePointi rühma meiliaadress.

 3. Saatke sõnum. Enamikus meilirakendustes tuleb sõnumi saatmiseks klõpsata nuppu Saada.

 4. Üksus lisatakse loendisse ja kuvatakse loendis. Kui te ei näe oma üksust loendis, värskendage brauseriakna sisu.

Sõltuvalt meiliserveri sätetest võib loendiüksuse kohalejõudmine võtta mõne hetke aega.

Märkus. : Kalendriüksuse saatmisel mõnele saidile meilisõnumiga peate koosolekust osavõtjaid võimalikest koosolekumuudatustest ise teavitama. Kui muudate koosoleku üksikasju saidil, ei saadeta koosolekuvärskendusi ega -tühistusi saidilt automaatselt.

Lehe algusesse

Loendiüksuse redigeerimine

Loendiüksuse redigeerimiseks on kaks võimalust. Üksusi saate redigeerida vormi kaudu (see on vaikemeetod) või tekstisiseselt, mis tähendab, et redigeerite üksust otse loendilehel.

Märkus. :  Kui loend on seadistatud versioone jälitama, luuakse loendiüksusest igal redigeerimisel uus versioon. Saate vaadata loendiüksuse muutmise ajalugu ja kui olete uuemas versioonis teinud mõne vea, võite taastada eelmise versiooni.

Lehe algusesse

Üksuse redigeerimine vormi kaudu

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, mille üksust soovite redigeerida.

 2. Klõpsake loendi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted , käsku Saidi sisu ja siis klõpsake vastavas loendijaotises loendi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake redigeeritava üksuse kõrval märkeruutu.

 4. Klõpsake lindi menüü Üksused jaotises Haldamine nuppu Redigeeri üksust.

Märkus. :  Lisaks saate klõpsata üksuse kõrval kolmikpunkti (...) ja valida menüükäsu Redigeeri üksust.

Üksuse redigeerimine

 • Redigeerige loendiüksuse teavet. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

 • Kui veerusildi kõrval on punane tärn, on teabe sisestamine nõutav.

 • Loendiüksusele faili manustamiseks klõpsake lindi menüü Üksused jaotisesToimingud nuppu Manusta fail, faili otsimiseks nuppu Sirvi ja pärast soovitud faili leidmist nuppu OK. Igale loendiüksusele saab manustada ka mitu faili. Kui nupp OK pole saadaval, ei pruugi teie loend manuseid toetada.

 • Loendiüksuse manuse kustutamiseks valige käsk Redigeeri üksust ja seejärel klõpsake vormi jaotises Manused eemaldatava manuse kõrval nuppu Kustuta.

  Manuse kustutamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete teabe sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake lindi menüü Redigeeri jaotises Kinnitamine nuppu Salvesta või vormi allservas nuppu Salvesta.

 2. Sisestatud teabe hülgamiseks klõpsake lindi menüü Redigeeri jaotises Kinnitamine nuppu Loobu.

 3. Lehe algusesse

Ühe või mitme üksuse kustutamine loendist

NB! :  Üksuste kustutamisel olge ettevaatlik. Üksuste kustutamine võib olla jäädav ja võib juhtuda, et te ei saa üksusi taastada. Võiksite üksused kustutamise asemel pigem teisaldada või arhiivida. Sõltuvalt sellest, kuidas teie SharePointi sait on konfigureeritud, on võimalik, et saate üksused koos sisuga kaustast Prügikast taastada.

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, kust soovite üksusi kustutada.

 2. Klõpsake loendi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted , käsku Saidi sisu ja siis klõpsake vastavas loendijaotises loendi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

  Märkige märkeruuduveerus redigeeritavatele üksustele vastavad ruudud ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta üksus.

  Üksuse kustutamine

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×