Loendiüksuste lisamine, redigeerimine või kustutamine

Loendiüksuste lisamine, redigeerimine või kustutamine

SharePointi sait võib hõlmata mitmesuguseid loendeid, alustades kontaktidest ja kalendritest ning lõpetades teadaannete ja probleemijälitusega. Loendiüksuste lisamine, redigeerimine või kustutamine käib kõigis loendites sarnaselt. Loend võib sisaldada veerge Tekst, Arv, Valik, Valuuta, Kuupäev ja kellaaeg, Otsing, Jah/ei ja Arvutuslik. Soovi korral saate loendiüksustele teabe lisamiseks manustada faile, näiteks olulisi arve sisaldava arvutustabeli või taustteabega dokumendi. Terve loendi kustutamise kohta leiate teavet artiklist Lehel loendi või teegi lisamine, muutmine või kustutamine.

Märkus.: Loendiüksuste lisamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks peavad teil olema loendi muutmise õigused. Kui te ei näe loendiüksuste lisamise või redigeerimise käske, pidage nõu oma SharePointi administraatori või halduriga.

Seda artiklit täiendati klientide tagasiside põhjal 30. novembril 2016.

Loendi lisamine lehele

 1. Klõpsake lehel, kuhu soovite loendi lisada, menüüd Leht ja siis nuppu Redigeeri. Kui lehe ülaservas pole menüüd Leht, klõpsake nuppu Sätted  Office 365 nupp Sätted ja seejärel käsku Redigeeri lehte.

  Lehe redigeerimine

  Märkus.:  Kui käsk Redigeeri on keelatud või seda pole kuvatud, pole teil ilmselt lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori või halduri poole.

  Märkused: 

  • Kas teie Office 365 või SharePoint_onlinei kuva erineb siinsetest näidetest? Sel juhul klõpsake käesoleva artikli juhiste täitmiseks nuppu Tagasi klassikalisse SharePointi. Klassikalise kasutuskeskkonna valimine on seansikohane, mis tähendab, et see säte pole püsiv, kui teie administraator pole just teisiti konfigureerinud. Tagasi eelmisse vaatesse siirdumiseks sulgege kõik brauseriaknad, avage brauser uuesti ning logige Office 365 ja SharePointi sisse.

  • Kui olete loendi või saidi omanik või administraator, leiate vaikekeskkonna määramise juhised artiklist Dokumenditeekides vaikimisi uue või klassikalise kasutuskeskkonna määramine. Juhised on samad, ehkki loendi korral peaksite nupu Teegi sätted asemel valima Loendi sätted.

 2. Klõpsake lehel kohta, kus soovite loendi kuvada. Seejärel klõpsake käsku Lisa > Rakenduseosa.

 3. Valige loendi jaoks soovitud Rakenduseosa ja klõpsake nuppu Lisa.

 4. Kui olete lehe redigeerimisega valmis jõudnud, klõpsake nuppu Salvesta. Olenevalt sellest, kuidas teie sait on konfigureeritud, võite näha käsku Salvesta mustandina või Salvesta ja avalda.

NB!:  Lehele loendi lisamiseks peavad teil olema lehe redigeerimise õigused. Tavaliselt tähendab see seda, et peate olema saidi rühmas Liikmed. Mõnda lehte ei saa redigeerida (nt lehte Saidi sisu).

Loendiüksuse lisamine

Üksuse lisamiseks loendisse on kaks võimalust: loendivaates saab üksusi lisada ükshaaval, kiirredigeerimisvaates mitmekaupa.

 1. Liikuge saidile, kus asuvasse loendisse soovite üksust lisada.

 2. Klõpsake loendi kohal linki + uus üksus.

  Märkus.: Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Sisestage loendiüksuse teave.

  • Andmed tuleb sisestada veergu (väljale), mille kõrval on tärn *.

  • Loendiüksusele faili või failide manustamiseks klõpsake menüü Redigeeri jaotises Toimingud nuppu Manusta fail ja siis faili otsimiseks nuppu Sirvi. Kui soovite manustada mitu faili, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda failide valimise ajal all.

   Menüü Redigeeri, kus on esile tõstetud nupp Manusta fail.

   Klõpsake nuppu Ava ja siis nuppu OK. Kui käsk Manusta fail pole saadaval, ei toeta teie loend manuseid.

  • Sõltuvalt loendist võib lindi menüüs Kohandatud käsud olla saadaval ka muid käske.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Mitme üksuse lisamine kiirredigeerimisvaates

 1. Liikuge saidile, kus asuvasse loendisse soovite üksust lisada.

 2. Klõpsake loendi kohal linki redigeeri. See sarnaneb menüü Loend käsu Kiirredigeerimine valimisega.

  Loendisisese üksuse lisamine

  Loendivaatest kiirredigeerimisvaatesse siirdumiseks valige menüüs Loend käsk Vaade ja siis Kiirredigeerimine.

 3. Sisestage loendiüksuse teave.

  Kui mõni veerg nõuab teavet, kuid te ei sisesta midagi, kuvatakse veeru kõrval tõrketeade.

  NB!:  Kiirredigeerimisvaates ei saa mitmele loendiüksusele korraga faile manustada. Siiski saate ka kiirredigeerimisvaates üksikutele loendiüksustele faile manustada. Täitke lõigus Manuse lisamine olemasolevale üksusele toodud juhised, ent klõpsake soovitud üksuse kõrval kiirredigeerimiskirjes kolmikpunkti (...).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete teabe sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Peata redigeerimine.

  • Üksuse kustutamiseks klõpsake selle kõrval asuvat kolmikpunkti ja valige siis rippmenüüst käsk Kustuta üksus.

Ühe või mitme üksuse redigeerimine ja manuste lisamine

Sarnaselt üksuste lisamisega on ka loendiüksuse redigeerimiseks kaks võimalust. Üksusi saate ükshaaval redigeerida loendivaates (see on vaikemeetod) või mitmekaupa kiirredigeerimisvaates.

Üksuse redigeerimine

Ühe üksuse redigeerimine loendivaates

 1. Liikuge saidile, kus asuvas loendis olevat üksust soovite redigeerida.

 2. Klõpsake loendi nime või pealkirja.

 3. Klõpsake redigeeritava üksuse nime kõrval kolmikpunkti (...). Seejärel klõpsake rippmenüüs käsku Redigeeri üksust.

 4. Redigeerige loendiüksuse teavet.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Mitme üksuse redigeerimine kiirredigeerimisvaates

 1. Liikuge saidile, kus asuvasse loendisse soovite üksust lisada.

 2. Kiirredigeerimisvaate avamiseks klõpsake loendi kohal linki redigeeri.

  Loendisisese üksuse lisamine

  Samuti võite klõpsata menüüd Loend ja siis nuppu Kiirredigeerimine. Loendivaatest kiirredigeerimisvaatesse siirdumiseks valige menüüs Loend nupp Vaade ja käsk Kiirredigeerimine.

 3. Redigeerige üksuse teavet nagu arvutustabelis.

  NB!:  Kiirredigeerimisvaates ei saa mitmele loendiüksusele korraga faile manustada. Siiski saate ka kiirredigeerimisvaates üksikutele loendiüksustele faile manustada. Täitke lõigus Manuse lisamine olemasolevale üksusele toodud juhised, ent klõpsake soovitud üksuse kõrval kiirredigeerimiskirjes kolmikpunkti (...).

 4. Kui olete teabe sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Peata selle loendi redigeerimine.

Manuse lisamine olemasolevale üksusele

 1. Liikuge saidile, kus asuvas loendis olevat üksust soovite redigeerida.

 2. Klõpsake loendi nime või pealkirja.

 3. Klõpsake redigeeritava üksuse nime kõrval kolmikpunkti (...). Seejärel klõpsake rippmenüüs käsku Redigeeri üksust. Kiirredigeerimisvaates klõpsake üksuse kõrval kolmikpunkti (...).

 4. Klõpsake menüü Redigeeri jaotises Toimingud nuppu Manusta fail ja siis klõpsake faili otsimiseks nuppu Sirvi.

  Menüü Redigeeri, kus on esile tõstetud nupp Manusta fail.

  Klõpsake nuppu Ava ja seejärel nuppu Salvesta või OK. Kui käsk Manusta fail pole saadaval, ei toeta teie loend manuseid. Pidage nõu oma SharePointi administraatori või halduriga.

 5. Loendiüksuse manuse kustutamiseks klõpsake käsku Redigeeri üksust. Seejärel klõpsake vormi jaotises Manused eemaldatava manuse kõrval nuppu Kustuta.

  Manuse kustutamine

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Ühe või mitme üksuse kustutamine loendist

Ettevaatust!: Üksuste kustutamine võib olla jäädav ja võib juhtuda, et te ei saa üksusi taastada. Seetõttu võiksite üksused kustutamise asemel pigem teisaldada või arhiivida. Olenevalt sellest, kuidas teie SharePointi sait on konfigureeritud, on võimalik, et saate üksused koos sisuga kaustast Prügikast taastada. Lisateavet leiate lõigust Kustutatud üksuste taastamine saidi prügikastist.

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda loendit, kust soovite üksusi kustutada.

 2. Klõpsake soovitud loendi pealkirja.

  Loendi veebiosa, kus nool osutab pealkirjalingile.

  Märkus.:  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori või halduri poole.

 3. Üksusi saate kustutada nii ükshaaval kui ka mitmekaupa. Märkige kustutatavatest üksustest vasakul asuvad ruudud ja klõpsake siis menüü Üksused jaotises Haldamine nuppu Kustuta üksus.

  Üksuse kustutamine

Kustutatud üksuste taastamine prügikastist

Kui olete loendist mõne üksuse kustutanud, ent soovite selle taastada, tehke järgmist.

 1. Valige ekraani vasakpoolses servas kiirkäivitusribal Prügikast.

  Valige vasakpoolsel navigeerimispaanil Prügikast.

  Kui kiirkäivitusribal üksust Prügikast ei kuvata, tehke järgmised toimingud.

  • Klõpsake nuppu Sätted  Office 365 nupp Sätted ja siis käsku Saidi sisu.

  • Prügikast asub lehe „Saidi sisu” paremas ülaservas.

   Lehel Saidi sisu oleva prügikastinupu vaade.
 2. Valige üksus või üksused, mida soovite taastada, ja klõpsake siis nende taastamiseks nuppu Taasta valitud.

Märkus.:  Kui otsitavat üksust pole, siis on võimalik, et selle säilitusaeg on juba möödunud ja üksus on juba kustutatud. Siiski võib olla veel üks võimalus. Võite pöörduda administraatori poole, kes saab ehk faili taastada.

Loendisse veergude lisamise kohta leiate teavet artiklist Veeru loomine loendis või teegis.

Loendist veergude kustutamise kohta leiate teavet artiklist Veeru kustutamine loendist või teegist.

Kuna vaadetes kuvatavate veergude valik võib erineda, ei pea te alati soovimatuid veerge kustutama, vaid võite need hoopis peita. Lisateavet leiate artiklist Loendi või teegi vaate loomine, muutmine või kustutamine

Saatke meile kommentaar

Kas sellest artiklist oli abi? Kui jah, siis andke meile sellest lehe allservas teada. Kui te abi ei saanud, siis kirjutage, mis jäi arusaamatuks või puudu. Olge võimalikult konkreetne ja lisage teave SharePointi, opsüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Vaatame teie tagasiside põhjal juhised uuesti läbi ning parandame ja täiendame artiklit.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×