Lisateavet SmartArt-piltide kohta

Selle artikli teemad

SmartArt-piltide ülevaade

Mida tuleks paigutuse valimisel silmas pidada?

Tekstipaan

SmartArt-piltide laad, värv ja efektid

SmartArt-piltide animeerimine

SmartArt-piltide ülevaade

SmartArt-pildi abil saate visuaalselt edasi anda teavet ja ideesid. Kuna SmartArt-piltide loomisel saate paljude variantide jaoks valida just endale sobiva paigutuse, saate oma sõnumi väljendada kiiresti, hõlpsasti ja mõjukalt.

Enamasti piirduvad inimesed üksnes teksti sisaldava sisu loomisega, ehkki illustratsioonid ja pildid aitavad sihtrühmal teavet paremini mõista ja meelde jätta kui üksnes teksti lugemine. Professionaalse mulje jätvate illustratsioonide loomine võib aga olla üsna keeruline, eriti juhul, kui te pole ise kujundaja või ei saa elukutselist disainerit palgata. Microsoft Office'i varasemate versioonide kasutamisel oleks ühesuuruste kujundite loomine ja täpne paigutamine, tekstile soovitud ilme andmine ning kujundite dokumendi üldilmega vastavusse viimiseks käsitsi vormindamine võtnud palju väärtuslikku aega, mille oleksite saanud pühendada sisu viimistlemisele. SmartArt-piltide ja teiste uute funktsioonide (nt kujundus) abil saate aga nüüd luua profikvaliteediga illustratsioone üksnes mõne hiireklõpsuga.

SmartArt-pilte saate luua rakendustes Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ja Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office Outlook 2007 meilisõnumites. Ehkki teistes tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmides ei saa SmartArt-pilte luua, saate SmartArt-pilte neis programmides siiski tavapiltidena kopeerida ja kleepida.

Kuna Office PowerPoint 2007 esitlused sisaldavad sageli täpploenditega slaide, saate slaiditeksti kiiresti SmartArt-pildiks teisendada. Lisaks saate Office PowerPoint 2007 esitlustes SmartArt-piltidele animatsiooniefekte lisada.

SmartArt-pildi loomisel palutakse teil valida tüüp (nt Protsess, Hierarhia, Tsükkel või Seos). Tüüp sarnaneb SmartArt-piltide kategooriaga ja iga tüüp sisaldab mitut erinevat paigutust.

Lisateavet SmartArt-pildi loomise kohta.

Lehe algusesse

Mida tuleks paigutuse valimisel silmas pidada?

SmartArt-pildi paigutuse valimisel peaksite kõigepealt endalt küsima, mida soovite väljendada ja kas eelistate teavet edasi anda mõnel kindlal viisil. Kuna paigutuste vahetamine on lihtne ja kiire, võite proovida mitut erinevat (ja mitut tüüpi) paigutust, kuni leiate teie teavet kõige paremini illustreeriva variandi. Mitmesuguste tüüpide ja paigutustega katsetamisel võite lähtuda järgmisest tabelist.

Paigutuse vahetamisel kantakse enamik teksti ja muud sisu, värvid, laadid, efektid ning tekstivorming automaatselt uude paigutusse üle.

Märkus. : Järgmine tabel on mõeldud teid üksnes abistama ega ole täielik.

Toiming

Kasutatav tüüp

Mittejärjestikuse teabe kuvamine.

Loend

Protsessi või ajajoone etappide kuvamine.

Protsess

Pideva protsessi kuvamine.

Tsükkel

Organisatsiooniskeemi loomine.

Hierarhia

Otsusepuu kuvamine.

Hierarhia

Seoste illustreerimine.

Seos

Osade ja terviku vahelise seose näitamine.

Maatriks

Proportsionaalsete seoste kuvamine (suurim komponent ülal või all).

Püramiid

Võtke kindlasti arvesse ka teksti pikkust, kuna teksti pikkusel ja vajaminevate kujundite arvul on sobivaima paigutuse leidmisel oluline osa. Kas üksikasjad on olulisemad kui kokkuvõtvad punktid või vastupidi? Üldjuhul on SmartArt-pildid kõige mõjusamad siis, kui kujundeid ja teksti kasutatakse üksnes põhiliste punktide edasiandmiseks. Suuremad tekstimassiivid võivad tähelepanu teie SmartArt-pildilt eemale tõmmata ja teha sõnumi visuaalse edasiandmise keeruliseks. Teatud paigutused (nt Trapetsloend; tüüp Loend) sobivad aga hästi ka pikema teksti korral.

Mõni SmartArt-piltide paigutus sisaldab piiratud arvul kujundeid. Näiteks tüübi Seos paigutus Tasakaalunooled on mõeldud kahe vastandliku idee või kontseptsiooni esitamiseks. Ainult kaks kujundit võivad sisaldada teksti ja paigutust ei saa arvukamate ideede või kontseptsioonide esitamiseks muuta. Kui valite piiratud arvu kujunditega paigutuse, kuvatakse tekstipaanil selle sisu kõrval, mida teie SmartArt-pildil ei kuvata, punane X.

Paigutus Tasakaalunooled

Kui soovite edasi anda rohkem kui kahte mõtet, võiksite valida mõne muu paigutuse, millel on teksti jaoks rohkem kui kaks kujundit – näiteks paigutuse Püramiid (tüüp Püramiid). Võtke arvesse, et paigutuse või tüübi vahetamine võib esitatava teabe mõtet muuta. Paremale osutavate nooltega paigutus (nt tüübi Protsess paigutus Protsess) näiteks kannab ringina paigutatud nooltega SmartArt-pildist (nt tüübi Tsükkeldiagramm paigutus Pidev tsükkeldiagramm) erinevat tähendust. Nooled osutavad tavaliselt teatud suunas liikuvale voole või edenemisele, noolte asemel ühendusjooni sisaldav sarnane paigutus seevastu osutab küll ühendustele, kuid mitte tingimata voole.

Kui te ei leia täpselt sobivat paigutust, võite kujundeid paigutuse struktuuri kohendamiseks SmartArt-pilti lisada ja sealt eemaldada. Paigutus Protsess (tüüp Protsess) näiteks kuvatakse kolme kujundiga, ent teie protsessi jaoks võib vaja minna ainult kahte või hoopis viit kujundit. Kujundite lisamisel või eemaldamisel ja teksti redigeerimisel värskendatakse kujundite paigutust ning teksti pikkust kujundites automaatselt – SmartArt-pildi paigutuse algne kujundus ja ääris ei muutu.

Paigutuse valimisel kuvatakse kohatäitetekst (nt [Tekst]). Kohatäiteteksti ei prindita ja seda ei kuvata Office PowerPoint 2007 esitluses. Kohatäiteteksti saate asendada endale meelepärase sisuga. Võtke arvesse, et kohatäiteteksti sisaldavad kujundid kuvatakse ja prinditakse alati, kui te pole neid just kustutanud.

Näpunäide. : Kui leiate, et teie SmartArt-pilt jätab liiga igava mulje, valige mõni muu paigutus, mis sisaldab alamkujundeid või rakendage mõni muu SmartArt-laad või värvivariatsioon.

Lehe algusesse

Tekstipaan

Tekstipaan on paan, kus saate sisestada ja redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti. Tekstipaan kuvatakse SmartArt-pildist vasakul. Kui lisate ja redigeerite tekstipaanil sisu, värskendatakse SmartArt-pilti automaatselt – kujundeid lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele.

SmartArt-pildi loomisel asustatakse nii SmartArt-pilt kui ka tekstipaan kohatäitetekstiga, mille saate asendada endale vajaliku teabega. Tekstipaani ülemises osas saate redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti. Tekstipaani alumises osas saate vaadata SmartArt-pildi lisateavet.

Tekstipaan, millel on kuvatud 1. taseme ja 2. taseme tekst

Fikseeritud arvu kujundeid sisaldavate SmartArt-piltide korral kuvatakse SmartArt-pildil üksnes osa tekstipaanil leiduvast tekstist. Tekst, pildid ja muu sisu, mida ei kuvata, on tekstipaanil tähistatud punase X-iga. Sisu, mida ei kuvata, on mõne teise paigutuse valimisel teile siiski kättesaadav, ent kui otsustate sama paigutuse alles jätta ja sulete selle, siis teie privaatsuse kaitsmiseks teavet ei salvestata.

Tekstipaan punaste X-idega

Tekstipaan toimib liigenduse või täpploendina, mis vastendab teavet täpselt SmartArt-pildiga. Iga SmartArt-pilt määratleb ise oma tekstipaani loenditäppide ja SmartArt-pildi kujundikomplekti vahelise vastenduse.

Tekstipaanil uue täpploendirea loomiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Rea taandamiseks tekstipaanil valige taandatav rida ja klõpsake siis menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Liigenda paremale. Rea negatiivseks taandamiseks klõpsake nuppu Liigenda vasakule. Tekstipaanil võite taandamiseks vajutada ka tabeldusklahvi (TAB) ja negatiivseks taandamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB. Iga sellise toimingu korral viiakse tekstipaani täpid SmartArt-pildi paigutuse kujunditega automaatselt uuesti vastavusse. Teksti saab sellele eelneva tekstireaga võrreldes paremale liigendada ainult ühe taseme võrra; ülataseme kujundit ei saa paremale liigendada.

Märkus. : Sõltuvalt valitud paigutusest on tekstipaani iga täpp SmartArt-pildil tähistatud kas uue kujundi või kujundi sees asuva täpina. Pöörake tähelepanu näiteks sellele, kuidas sama tekst on kahel järgmisel SmartArt-pildil erinevalt vastendatud. Esimeses näites on alamtäpid kujutatud eraldi kujunditena. Teises näites on alamtäpid kujutatud kujundi sees asuvate täppidena.

Hierarhialoendi SmartArt-pilt: täpid on kuvatud tekstipaanil, kuid mitte kujundites.

Protsessi SmartArt-pilt: tekstipaani täpid on ka kujundis kuvatud täppidena.

Kui kasutate organisatsiooniskeemi paigutust koos abi kujundiga, osutab joonega täpp abi kujundile.

Tekstipaan, kus on kuvatud juhataja, alluva ja abi kujundite täpid.

Näpunäide. : Kui te ei soovi kogu teksti kujunditesse paigutada, valige mõni muu paigutus, kus kogu tekst kuvatakse täpploendina.

Ehkki tekstipaanil saab tekstile rakendada märgivormingu (nt muuta fonti või fondi suurust või kasutada paksu või kursiivkirja või allakriipsutust), ei kuvata märgivormingut tekstipaanil. Küll aga kajastuvad kõik vormingumuudatused teie SmartArt-pildil.

Kui lisate ühte kujundisse rohkem teksti ja fondi suurust tuleb teksti mahutamiseks vähendada, vähendatakse automaatselt ka kõigi ülejäänud SmartArt-pildi kujundite teksti fondisuurust, et teie SmartArt-pilt jätaks ühtse ja professionaalse mulje. Pärast paigutuse valimist võite hiirekursoriga osutada muudele kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliideslindil kuvatud paigutustele, et näha, milline näeks sisu välja vastava paigutuse rakendamisel.

Lehe algusesse

SmartArt-piltide laad, värv ja efektid

Menüü SmartArt-riistad menüüs Kujundus on kaks galeriid, mille abil saate oma SmartArt-pildi ilmet kiiresti muuta – SmartArt-laadid ja Värvide muutmine. Kui viite kursori mõnele neis galeriides leiduvale pisipildile, näete ilma SmartArt-laadi või värvivariatsiooni rakendamata, kuidas see teie SmartArt-pilti mõjutaks.

SmartArt-laadi rakendamisel saate oma SmartArt-pildile kiiresti ja lihtsasti lisada professionaalse kujundusega efektikombinatsiooni. kiirlaadid hõlmavad kujunditäiteid, servi, varje, joonelaade, astmikke ja ruumilisi perspektiive ning rakendatakse tervele SmartArt-pildile. Ühele või mitmele SmartArt-pildi kujundile saate rakendada ka eraldi kujundilaade.

Teine galerii – Värvide muutmine – pakub SmartArt-pildi jaoks välja mitmesuguste värvivariantide vahemiku. Iga variandi korral rakendatakse kujunduse värvid teie SmartArt-pildi kujunditele erinevalt.

SmartArt-laadid ja värvikombinatsioonid on mõeldud teie sisu rõhutamiseks.

Kui kasutate näiteks perspektiiviefektiga ruumilist SmartArt-laadi, saate kõiki töötajaid vaadata samal tasemel.

Valge kontuuriga paigutus Organisatsiooniskeem

Perspektiiviefektiga ruumilist SmartArt-laadi võite kasutada ka tulevikku suunatud ajajoone rõhutamiseks.

Linnulennulise pildiga põhiajajoon

Näpunäide. : Kuna ruumilised SmartArt-laadid (eriti tegevuspaigaga seotud ruumilisus) võivad tähelepanu sageli edasiantavalt sisult eemale tõmmata, võiksite neid kasutada ettevaatusega. Ruumilised SmartArt-laadid sobivad sageli kõige paremini dokumendi esimese lehekülje või esitluse esimese slaidi jaoks. Lihtsamad ruumilised efektid (nt kaldlõige) pole nii segavad, ent ka nende kasutamisega ei tohiks üle pingutada.

Protsessi-tüüpi SmartArt-pildi üksikute etappide rõhutamiseks võite kasutada mõnda jaotise Värviline kombinatsioonidest.

Protsessi paigutus värvide vahemikuga – rõhuvärvid 5–6

Sellisel SmartArt-pildil, mille tüüp on Tsükkel, võite ringikujulise liikumise rõhutamiseks kasutada suvalist sätte Astmiku vahemik – rõhkn värvi sätet. Värvid muutuvad astmeliselt kuni keskmise kujundini ja siis tagurpidi uuesti esimese kujundini.

Pideva tsükli paigutus astmiku vahemikuga – rõhk 3

Värvide valimisel peaksite arvesse võtma ka seda, kas soovite, et sihtrühm prindiks SmartArt-pildi välja või vaataks seda arvutiekraanil. Näiteks Esmased kujunduse värvid on mõeldud mustvalgeks printimiseks.

Näpunäide. : Värvikombinatsioonid, mille nimes on sõna Läbipaistev, toimivad kõige paremini juhul, kui teil on pildi või mõne muu silmatorkava efektiga taustslaid. Nii saate dokumendis rafineeritumat kujundust näidata.

Kui lisate dokumenti SmartArt-pildi, vastab selle ilme teie dokumendi ülejäänud sisule. Dokumendi kujundus muutmisel värskendatakse automaatselt ka SmartArt-pildi ilmet.

Ehkki vahel võib juhtuda, et valmisgaleriides ei leidu täpselt teie soovidele vastavat ilmet, pole vaja muretseda – peaaegu kõiki SmartArt-pildi osi saab kohandada. Kui SmartArt-laadide galeriis pole teie jaoks õiget täidete, joonte ja efektide kombinatsiooni, saate rakendada eraldi kujundilaadi või kujundi üleni ise kohandada. Kui mõne kujundi suurus ja asend ei vasta soovitule, võite kujundit liigutada või kujundi suurust muuta. Enamiku kujundussuvandeid leiate menüü SmartArt-riistad menüüst Vorming.

Ka pärast SmartArt-pildi kohandamist saate selle paigutust muuta nii, et suurem osa teie tehtud kohandustest jäetakse alles. Kui soovite kõik vormingumuudatused eemaldada ja otsast alustada, võite klõpsata menüü Kujundus nuppu Lähtesta graafika.

Pildi lähtestamise nupp

SmartArt-pildi ilme muutmiseks võite muuta selle teksti või kujundi täidet, lisada efekte (nt varje, peegeldusi, sära või pehmeid servi) või lisada ruumilisi efekte (nt kaldlõikeid või pööramisi).

Lehe algusesse

SmartArt-piltide animeerimine

Märkus. : Animeerimine on saadaval üksnes programmis Office PowerPoint 2007 loodud SmartArt-piltide jaoks.

Kui soovite teatud osa teabest esile tõsta või teavet järkjärgult kuvada, võite oma SmartArt-pildile või mõnele SmartArt-pildil leiduvale kujundile lisada animatsiooniefekte. Näiteks võite määrata, et kujund ilmuks nähtavale ühest servast või kuvataks pilgupüüdmiseks aeglaselt ilmuvana.

Saadaolevate animatsioonide valik sõltub SmartArt-pildi jaoks valitud paigutusest, ent saate alati valida, kas soovite kujundeid animeerida korraga või ükshaaval.

SmartArt-pildile Office PowerPoint 2007 esitluses animatsiooni lisamise kohta leiate lisateavet teemast SmartArt-pildi animeerimine.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×