Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

PowerPoint 2016 sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad näiteks liikumis- ja nägemispuudega või muude erivajadustega kasutajad esitlustega hõlpsalt töötada. Hõlbustussätete ja platvormikohaste funktsioonide kohta leiate lisateavet teemast Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

PowerPoint 2016 paigutusega tutvumine

Kui avate või loote uue PowerPoint 2016 esitluse, kuvatakse esitluse nimi kuva ülaservas keskel. Kuna olete tavavaates, on rakenduse juhtelemendid (nt Minimeeri ja Sule) parempoolses ülanurgas. Vaikimisi asub kiirpääsuriba ekraani vasakus ülanurgas. Seda tööriistariba saab kohandada ja see sisaldab sagedamini kasutatavaid käske (nt Salvesta, Võta tagasi, Korda ja Alusta algusest).

Tööriistariba all asuvad lindimenüüd (nt Avaleht, Lisa, Kujundus, Üleminekud, Animatsioonid, Slaidiseanss ja Vaade). Menüüderea all asub lint (JAWS nimetab seda alumiseks lindiks). Menüü valimisel kuvatakse menüükohane lint. Igal lindil on jaotistesse rühmitatud käsud. Kui valite näiteks menüü Lisa, kuvatakse lint. Sellel ribal saate valida esitlusse lisamiseks mitmesuguseid üksusi (nt tabelid, pildid, kujundid ja võrrandid).

Lindist allpool on kolm paani. Vasakul on paan Slaidid. Sellel on slaidide pisipildid või teie esitluse slaidide tekst. Paremal on aktiivne slaid ja selle all paan Märkmed. Kuva parempoolses allnurgas on vaatenupud ja suumi juhtelemendid.

Need tööriistaribad, paanid ja juhtelemendid kuvatakse seni, kuni aktiveerite mõne muu vaate.

Klaviatuuri abil liikumine

Rakenduses PowerPoint 2016 ja kuva orientiirides liikumiseks vajutage klahvi F6. Orientiirid on järgmised (järjestatult).

 • Aktiivne slaid

 • Parempoolses allnurgas olevad nupud ja juhtelemendid

 • Ülemine tööriistariba ja lindimenüüd

 • Slaidipaan

Praeguse orientiiri ekraanielementides liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi liikumine). Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Menüüde ja loendite piires sirvimiseks vajutage nooleklahve ning seejärel valiku tegemiseks sisestusklahvi (Enter). Näiteks saate tabeldusklahvi (Tab) abil liikuda aktiivse slaidi tekstiväljade vahel või üles- ja allanooleklahvide abil liikuda paanil Slaidid slaidi ühelt pisipildilt teisele. Menüüst või režiimist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Näpunäide. : Fookuse viimiseks esimesele ujukujundile (nt tekstiväljale või pildile) vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+5. Seejärel vajutage ujukujundite seas järjest edasi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Tavalisse navigeerimisvaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lisateavet leiate artiklitest Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel ja Esitluse tegemist abistavad kiirklahvid.

PowerPoint 2016 sisaldab hõlbustatud nimesid, mille ekraanilugerid saavad teile rakenduse kasutamise ajal ette lugeda. Kasutada saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja ja muude tootjate ekraanilugereid (nt JAWS). Rakenduses PowerPoint 2016 ekraanilugeri kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist Ekraanilugeri kasutamise alustamine PowerPointi esitluses.

Mida PowerPoint 2016 puhul arvesse võtta?

Sisu hõlpsamaks lugemiseks ja valimiseks saate oma arvutis Windowsi suure kontrastsuse sätete abil kontrastsust suurendada või värve ümber pöörata. Suure kontrastsusega kujunduse kiireks kasutuselevõtuks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + vasak tõstuklahv (Shift) + Print Screen, seejärel vajutage väga kontrastse kujunduse aktiveerimiseks sisestusklahvi (Enter).

Windowsis on saadaval mitu suure kontrastsusega kujundust. Enda jaoks sobivaima kujunduse leidmiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi, seejärel tippige otsinguväljale sõnad „high contrast“ („suur kontrastsus“). Ekraaniluger ütleb: „High contrast settings, system settings“ („Suure kontrastsuse sätted, süsteemisätted“).

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Settings window, High contrast theme“ („Sätete aken, suure kontrastsusega kujundus“), millele järgneb praegu valitud kujunduse nimi.

 3. Kasutage suure kontrastsusega kujunduste sirvimiseks üles- ja allanooleklahve, kuni leiate endale sobiva.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Apply button“ („Nupp Rakenda“), ja seejärel vajutage valitud kujunduse aktiveerimiseks sisestusklahvi (Enter).

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu kiireks leidmiseks kasutage funktsiooni Juhata mind. Lisateavet funktsiooni Juhata mind kohta vaadake sellest videost: Funktsiooni Juhata mind kasutamine töö kiireks tegemiseks ekraanilugeri ja klaviatuuri abil.

Funktsiooni Juhata mind abil käsu leidmiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, milles soovite toimingut sooritada.

 2. Liikuge funktsiooni Juhata mind redigeerimisväljale, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + Q.

 3. Tippige soovitud käsk. Tippige näiteks „täpid“.

 4. Tulemite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja tulemi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

PowerPointi esitluste kasutushõlpsuse tagamine

PowerPoint for Android sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad näiteks liikumis- ja nägemispuudega või muude erivajadustega kasutajad esitlustega hõlpsalt töötada. Hõlbustussätete ja teie seadmes töötavate hõlbustusfunktsioonide kohta leiate lisateavet teemast Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

PowerPoint for Androidi paigutusega tutvumine

PowerPoint for Android avaneb vaikimisi vaates Tavaline. Selles vaates leiate ülaserva keskelt dokumendi nime. Dokumendi nime all asub menüüriba, millel on järgmised üksused (vasakult paremale).

 • Fail

Nupu Fail topeltpuudutamise korral avaneb menüü Fail, mis hõlmab järgmisi nuppe (ülevalt alla).

 • Uus

 • Ava

 • Salvesta

 • Salvesta nimega

 • Ajalugu

 • Prindi

 • Anna ühiskasutusse

 • Sule

 • Tagasiside

 • Office’i rakendused

 • Slaidiseanss

Nupu Slaidiseanss topeltpuudutamise korral avaneb vaade Slaidiseanss, mis hõlmab järgmisi üksusi ja alasid (ülevalt alla).

 • Menüüriba, millel on järgmised üksused (vasakult paremale).

  • Slaidinumbri tähis

  • Tindilüliti

  • Menüü „Tindijoonistusriistad“

  • Lüliti „Lingi kuva“

  • Nupp „Lõpeta seanss“

 • Slaidiseansi ala

 • Märkmeala koos ala laiendamiseks mõeldud lülitiga

 • Slaidide loend

 • Lisa slaid

 • Anna ühiskasutusse

 • Võta tagasi

 • Esitlusele uue slaidi lisamiseks topeltpuudutage käsku Lisa slaid.

 • Esitluse ühiskasutusse andmiseks topeltpuudutage käsku Anna ühiskasutusse.

 • Viimase toimingu tagasivõtmiseks topeltpuudutage käsku Võta tagasi.

Menüüriba alt leiate põhisisuala, kus on näha slaide. Lohistage sõrmega üle selle ala, et kuulda slaidinumbreid. Slaidi valimiseks puudutage seda. Topeltpuudutage slaidi ja kuulete teksti „Edit button (Nupp „Redigeeri“).“ Ekraani topeltpuudutamise järel sisenete redigeerimisvaatesse.

Redigeerimisvaade hõlmab järgmisi üksusi (ülevalt alla).

 • Üleval: menüüriba nupud

 • Tagasi

 • Veel suvandeid

 • Märkused

 • Anna ühiskasutusse

 • Võta tagasi

Põhisisuala

 • Kuvab ühe redigeeritava slaidi

All: nupp Mida soovite teha?, kontekstitundliku menüüriba nupud ja lüliti Laienda/ahenda

 • Mida soovite teha?

Kontekstipõhise menüüriba nupud muutuvad olenevalt sellest, mis on põhisisualal valitud (nt kogu slaid, tabel või slaidil olev tekstiväli). Kui fookus on tervel slaidil, hõlmab menüüriba vaikimisi järgmisi üksusi.

 • Mida soovite teha?

 • Paigutus

 • Tabel

 • Pilt

 • Kujund

 • Tekstiväli

 • Kaamera

 • Võta tagasi

 • Lüliti Laienda/ahenda

Märkus. :  Nende üksuste topeltpuudutamise korral avaneb täiendavate valikute menüü.

Kui topeltpuudutate lülitit Laienda/ahenda, avatakse või peidetakse menüüriba Menüü, mis hõlmab järgmisi üksusi (vasakult paremale).

 • Menüüloend „Menüü“

 • Nupp Mida soovite teha?

 • Nupp Võta tagasi

 • Nupp Tee uuesti

 • Lüliti Laienda/ahenda

Lindimenüü loend hõlmab järgmisi menüüsid.

 • Avaleht

 • Lisa

 • Joonista

 • Kujundus

 • Üleminekud

 • Slaidiseanss

 • Läbivaatus

 • Vaade

Menüüloendi üksuste topeltpuudutamise korral avanevad uued redigeerimissuvandid.

TalkBacki ekraanilugeri, puudete ja välise klaviatuuri kiirklahvide kasutamine

PowerPoint for Android töötab koos ekraanilugeriga TalkBack. Kui TalkBack on sisse lülitatud, kirjeldatakse häälega kõike, mida oma seadmes valite või aktiveerite. See hõlmab peale PowerPointi kuvade, menüüde ja hüpikakende sisu ka käske, asukohti, loendeid ja nuppe.

TalkBacki sisselülitamine

TalkBacki saate sisse lülitada Androidi telefoni häälestamise käigus või pärast häälestamist. Saate TalkBacki sisselülitamiseks aktiveerida ka otsetee. Juhised leiate artiklist TalkBacki sisselülitamine.

 1. TalkBacki sisselülitamiseks pärast häälestamist avage Sätted > Hõlbustusfunktsioonid.

 2. Puudutage funktsiooni TalkBack ja seejärel funktsiooni sisselülitamiseks tumblerlülitit.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Globaalsete ja kohalike kontekstimenüüde kasutamine

TalkBacki abil navigeerimise korral aitavad kaks kontekstimenüüd teil sätteid ja juhtelemente leida. Globaalne kontekstimenüü sisaldab käske, mis töötavad kõikjal. Kohaliku kontekstimenüü käsud olenevad aktiivsest üksusest.

Globaalse ja kohaliku kontekstimenüü kohta leiate lisateavet artiklist Globaalsete ja kohalike kontekstimenüüde kasutamine.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ otsingut saate kasutada siis, kui soovite saada suvandite kohta lisateavet, teha kiiresti toiminguid või kontrollida, kus suvand või menüü ekraanil asub.

Lugege funktsiooni „Mida soovite teha?“ kohta lisateavet artiklist Asjade kiiresti ajamine funktsiooniga „Mida soovite teha?“.

 1. Nipsake PowerPointi esitluse redigeerimisvaates sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Tell me button (Nupp „Mida soovite teha?“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage sõrmega ekraani. Kuulete teksti „Tell me what you want to do (Kirjutage, mida soovite teha).“

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit box, tell me what you want to do (Redigeerimisväli, kirjutage, mida soovite teha).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Showing <keyboard language> keyboard“ („Kuvatakse <klaviatuurikeel> klaviatuur“).

 3. Otsingusõna tippimiseks libistage sõrme üle ekraani allservas oleva klaviatuuri, kuni kuulete tärki, mida soovite tippida, ja tõstke seejärel sõrm klaviatuurilt üles. Tippimise ajal avaneb otsingutulemite loend.

 4. Otsingutulemite sirvimiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale. Kuulete otsingutulemeid. Mõnel tulemil võivad olla lisavalikutega alammenüüd. TalkBack esitab otsingutulemid koos alammenüüdega. Kuulete teksti „<Search result> menu, double-tap to activate (Menüü <otsingutulem>, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Menüü avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Tulemuse valimiseks topeltpuudutage ekraani.

PowerPoint for Androidi kasutamine koos kõnetuvastusega

Kõnetuvastusriistad võimaldavad teil kasutada PowerPoint for Androidis toimingute tegemiseks puutefunktsioonide abil navigeerimise või välise klaviatuuri asemel häälkäske. Voice Accessi rakenduse allalaadimise ja sisselülitamise kohta leiate lisateavet artiklist Voice Accessi kasutamise alustamine.

Suurendamine või vähendamine

Saate suurendada oma esitluse sisu näiteks slaidil oleva pildi lähemalt vaatamiseks.

Slaidi suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja libistage neid seejärel teineteisest eemale. Vähendamiseks suruge sõrmi kokku.

Asetekstide esitamine TalkBackiga

Selleks et saada aimu, mida esitluses olev pilt, tabel, tekstiväli või kujund endast kujutab, kuulake asetekste (kui see võimalus on olemas).

 1. Slaidil olevale objektile liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „<Alt text title> <object type> <alt text description>. ”Custom actions, launch context menu, double-tap to activate (<Aseteksti pealkiri> <objekti tüüp> <aseteksti kirjeldus>. Kohandatud toimingud, käivita kontekstimenüü, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“

 2. Objektist eemale liikumiseks nipsake vasakule või paremale.

Värvikontrasti muutmine ja värvide ümberpööramine

Saate sisu hõlpsamaks lugemiseks ja valimiseks seadmes kontrastsust suurendada või värve ümber pöörata.

Märkus. : Värvikontrasti muutmine ja värvide ümberpööramine on katsetatavad funktsioonid. Need ei pruugi kõikide nuppude ja pindadega töötada.

 1. Nipsake mis tahes vaates ekraani ülaosast kahe sõrmega alla. Kuulete teksti „Notification shade (Teatise varjund).“ Avaneb olekuala.

 2. Nipsake ekraani ülaosast kahe sõrmega alla. Kuulete fookuses oleva suvandi nime.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Open Settings button (Nupp „Ava sätted“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Settings (Sätted).“

 4. Puudutage mis tahes kohta ekraanil ja nipsake seejärel vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility, double-tap to activate (Hõlbustusfunktsioonid, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustusfunktsioonid).“

 5. Tehke üht või mõlemat järgmistest.

  • Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „High contrast text, experimental, off-switch, double-tap to activate (Kõrge kontrastsusega tekst, katsetatav, väljalülitamisnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage seejärel üksust. Kuulete teksti „On (Sees).“

  • Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Color inversion, experimental, may affect performance, off-switch, double-tap to activate (Värvi ümberpööramine, katsetatav, võib mõjutada jõudlust, väljalülitamisnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage seejärel üksust. Kuulete teksti „On (Sees).“

Erivajadustega inimeste jaoks hõlpsalt kasutatavate PowerPointi esitluste loomine

PowerPoint for Androidis olevaid tekstivälju, kujundeid, tabeleid ja pilte saab vormindada, et kõigil oleks neid hõlpsam kasutada. Näpunäited esitluse kasutushõlpsuse tagamise kohta leiate artiklist PowerPointi esitluste kasutushõlpsuse tagamine.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

PowerPointi esitluste kasutushõlpsuse tagamine

PowerPoint Mobile sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad näiteks liikumis- ja nägemispuudega või muude erivajadustega kasutajad esitlustega hõlpsasti töötada.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

PowerPoint Mobile‘i paigutusega tutvumine

Kui avate PowerPoint Mobile‘i, näete avavaate paremas ülanurgas kasutajakonto nuppu. Selle nupu all on PowerPointi päiserida. Päiserea all asuvad nupud Uus ja Sirvi. Nuppude all, põhisisualal, asub loend esitlustest, millega olete hiljuti töötanud.

Lugemisvaade

Kui avate PowerPoint Mobile‘i esitluse või alustate uue loomist, avatakse esitlus vaates Lugemisvaade. Esitluse nimi kuvatakse ekraanikuva ülaosa keskel. Nime all vasakul asub nupp Fail. Sellest nupust paremale jäävad järgmised nupud: Esita, Uus slaid, Anna ühiskasutusse ja Võta tagasi.

Esitluse kõik slaidid kuvatakse nuppude all pisipiltide loendis.

Redigeerimisvaade

Et liikuda vaatest Lugemisvaade vaatesse Redigeerimisvaade, topeltpuudutage ekraani slaidil, mida soovite redigeerida. Kuulete teksti: „Custom“ („Kohandatud“). Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Context menu, Edit button“ („Kontekstimenüü, nupp Redigeeri“), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb vaade Redigeerimisvaade. Kuulete teksti: „Slide pane“ („Slaidipaan“). Fookus on põhisisualal.

Esitluse nimi kuvatakse ekraanikuva ülaosa keskel. Nime all vasakul asub nupp Tagasi. Sellest nupust paremale jäävad järgmised nupud: Otsi, Märkmed, Esita ja Võta tagasi.

Nuppude all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Siin kuvatakse valitud slaid.

Põhisisuala all kuvatakse paan Märkmed, kui see on aktiveeritud.

Paani Märkmed või põhisisuala all asub kontekstitundlik kiirpääsuriba. See kuvab nupud, mis on seotud põhisisualal asuval slaidil parasjagu valitud ala või üksusega. Nupp Rohkem suvandeid asub tööriistariba paremas servas. Seda nuppu topeltpuudutades avaneb põhisisuala all asuv põhimenüü.

Põhimenüü ülaosas on menüüriba. Praeguse menüü nimi on menüüriba vasakus servas. Menüükäsud kuvatakse menüü nime all. Topeltpuudutage menüü nime, et avada lindimenüü, kus kuvatakse kõik saadaolevad menüüd. Menüüribal, menüü nimest paremal, kuvatakse järgmised nupud: Mida soovite teha?, Võta tagasi, Tee uuesti ja Rohkem suvandeid (laiendatud).

Et liikuda vaatest Redigeerimisvaade vaatesse Lugemisvaade, nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Off, back button“ („Väljas, nupp Tagasi“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Puuteekraanil liikumine

 • PowerPoint Mobile'is navigeerimiseks ja ühelt kuvaelemendilt teisele liikumiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale.

 • Üksuse valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Menüüdes või loendites sirvimiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale, seejärel topeltpuudutage valiku tegemiseks ekraani.

 • Kontekstimenüüst väljumiseks joonistage kiiresti kahe sõrmega ekraanile Z-tähe kujund.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

PowerPointi esitluste kasutushõlpsuse tagamine

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×