Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is navigeerimise kohta

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is navigeerimise kohta

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakendusel OneNote Windows 10 jaoks on hõlbustusfunktsioonid, mille abil saavad näiteks liikumis- ja nägemispuudega inimesed hõlpsamini märkmike, jaotiste ja lehtedega töötada. Hõlbustussätete ja platvormispetsiifiliste sätete kohta leiate lisateavet artiklist Seadme häälestamine Office 365 hõlbustusfunktsioonide kasutamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i paigutus

Tänu sellele, et OneNote on pilvepõhine, saate kõigis oma seadmetes kasutada sama märkmikku. OneNote sünkroonib sisu automaatselt.

Kui OneNote’i avate, asute märkmikulehe pealkirjaväljal. Näiteks kui avate OneNote’i esimest korda, kuulete teksti „Pealkiri. OneNote: üks koht kõigi märkmete jaoks.“

Windowsi jaoks välja töötatud OneNote’il on kolm vaadet: Normaalvaade, Täisekraanvaade ja vaade Doki töölauale. Vaade Doki töölauale on muidu samasugune nagu normaalvaade, kuid see on dokitud kuva ühte serva. Täisekraanvaate kohta leiate lisateavet teemast Täisekraanvaate kasutamine

Normaalvaade. Windowsi jaoks välja töötatud OneNote’il on lindimenüüdega ülariba. Nagu enamiku Office'i toodete korral, avaneb lindimenüü all vastavate käskudega menüülint. Lindimenüüde avamiseks kasutatavate kiirklahvide loendi leiate teemast Klaviatuuri abil navigeerimine.

Ülariba all on kaks paani: lehe- ja navigeerimispaan. Lehel on üks või mitu sisuplokki, kuhu saate sisestada märkmed.

Klaviatuuri abil navigeerimine

Rakendust OneNote 2016 saab kasutada kiirklahvidega. Täpsema teabe saamiseks lugege artiklit Rakenduse OneNote 2016 for Windows kiirklahvid (inglise keeles).

 • Ühelt navigeerimispaanilt, menüült või sisualalt teisele liikumiseks vajutage klahvi F6.

 • Sisuala piires saate liikuda nooleklahvide abil.

  NB! : OneNote’i peamises sisuplokis navigeerimiseks ärge tabeldusklahvi (Tab) kasutage. Sellel paanil lisatakse tabeldusklahvi vajutamise korral sisule taane.

 • Ühelt nupult või menüükäsult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja nende aktiveerimiseks vajutage tühikuklahvi.

OneNote'i lindil on järgmised menüüd: Fail, Avaleht, Lisa, Joonista, Ajalugu, Läbivaatus, Vaade ja Õpiriistad. Mõned erimenüüd, näiteks tabelite jaoks mõeldud menüü Paigutus, kuvatakse vaid siis, kui selleks on vajadus.

Selles tabelis on lindimenüüde avamise kiirklahvid.

Avatav menüü

Kiirklahvid

Avaleht

Alt + H

Lisa

Alt + D

Joonista

Alt + T

Ajalugu

Alt + U

Läbivaatus

Alt + X

Vaade

Alt + A

Õpiriistad

Y2

Veelgi hõlpsamat navigeerimist võimaldavad puuteliigutused. Lisateavet leiate artiklist Puuteliigutused ja kiirklahvid OneNote’is (inglise keeles).

OneNote’i erifunktsioonid

Täisekraanvaate kasutamine

Lehevaate lihtsustamiseks saate kasutada rakenduse OneNote Windows 10 jaoks täisekraanvaadet. Selle abil on teil ja ekraanilugeril hõlpsam lehel navigeerida.

 1. OneNote Windows 10 jaoks’i lehel peamise vahekaardi menüüribale liikumiseks vajutage klahvi Alt, kuni kuulete parajasti valitud vahekaarti.

 2. Peamise vahekaardi menüüribal vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Full screen modes, button collapsed” („Täisekraanrežiimid. Nupp Ahendatud”), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb alammenüü. Kuulete teksti „Full screen drawing button” („Nupp Täisekraanjoonistus”), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Nüüd kasutate täisekraanrežiimi. Fookus on põhisisualal.

 3. Täisekraanvaatest väljumiseks vajutage klahvi Alt. Kuulete tööriistariba esimest üksust. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Exit full screen drawing button.” („Nupp Täisekraanjoonistusest väljumine”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti suuruse muutmine

Saate muuta teksti suurust tiitelribadel, menüüdes, teateboksides, paletitiitlitel ja kohtspikrites ilma ekraani eraldusvõimet kohandamata. 

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi. Kuulete teksti „Start window, Search box, editing.” („Aken Start. Otsinguväli. Redigeerimine”).

 2. Tippige otsinguväljale tekst „Make text larger” („Suurenda teksti”). Kuulete teksti „Make text and other items larger or smaller.” („Suurendage või vähendage teksti ja teisi üksusi”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Settings windows, Display one, custom.”

 3. Vajutage aknas Sätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Advanced display settings hyperlink” („Täpsemate kuvamissätete hüperlink”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Advanced display settings window” („Täpsemate kuvamissätete aken”).

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Advanced sizing or text and other items hyperlink.” („Täpsemate suuruse, teksti jt üksuste sätete hüperlink”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Display windows, Control panel home link.” („Kuvamisaknad. Juhtpaneeli avalehelink”)

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Desktop element, title bars, editable combo box, collapsed.” („Töölauaelement, tiitliribad, redigeeritav liitboks, ahendatud”) Liitboksiloendi laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Loendis liikumiseks vajutage alla- ja ülesnoolt. Kui kuulete suvandit, mida soovite muuta, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Font size, <current font size>.” („Fondi suurus, <praegune fondi suurus>”) Liitboksiloendi laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Loendis liikumiseks vajutage alla- ja ülesnoolt. Kui kuulete suvandit, mida soovite muuta, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Unchecked bold checkbox.” („Märkimata paksu kirja märkeruut”) Kui soovite teksti paksuks muuta, vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Checked.” („Märgitud”)

 8. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Apply button.” („Nupp Rakenda”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikusse sisu lisamine

Kiirklahvid Windowsi rakenduses OneNote 2016

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine OneNote’i märkmikes

Office 365 rakendusel OneNote for Mac on hõlbustusfunktsioonid, mis võimaldavad Mac OSX-i sisseehitatud funktsioone veelgi paremini kasutada. Selles teemas antakse neist funktsioonidest ülevaade, sh näpunäiteid vaid klaviatuuri abil navigeerimiseks.

Lisateavet sisseehitatud hõlbustusfunktsioonide kohta leiate artiklist Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks (inglise keeles). OneNote’i kasutamisel leiate abi artiklist OneNote’is põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil (inglise keeles).

Märkus. : Selles teemas eeldatakse, et olete sisse lülitanud täisekraanvaate klaviatuuripääsu ja VoiceOveri ning et viimase käsud on teile tuttavad. (VoiceOveri käsu kasutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option.)

Selle artikli teemad

OneNote’i paigutus

Kui avate rakenduse OneNote for Mac, kuvatakse OneNote’i menüü ekraani ülaosas ning selle üksused lisatakse Apple’i menüü järele. Selle all keskel kuvatakse dokumendi nimi. Kiirpääsuriba asub vaikimisi ekraanikuva vasakus servas. See tööriistariba sisaldab kõige sagedamini kasutatavaid käske (nt „Undo“ („Võta tagasi“) ja „Redo“ („Tee uuesti“)). Teatiste ja ühiskasutussuvandite ikoon on samal real ekraanikuva paremas servas. Nende all on menüü „Help Improve Office“ („Aidake Office’it täiustada“).

Selle rea alt leiate näiteks sellised menüüd nagu „Insert („Lisa“) ja „View“ („Vaade“). Menüüriba all asub lint. Menüü valimisel kuvatakse vastava menüü lint. Igal lindil on rühmitatud käsud. Näiteks menüü „Insert“ („Lisa“) aktiveerimisel kuvatakse lint, kust saate valida dokumenti lisatavaid üksusi (nt tabelid või pildid).

Klaviatuuri abil OneNote’is navigeerimine

 • Selleks et minna sinna, kus saate avada teisi või luua uusi märkmikke, vajutage klahvikombinatsiooni Command + O.

 • Avatud märkmike loendi kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + G.

 • Märkmikest otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni VO + F.

OneNote’i märkmikus navigeerimine

 • Märkmiku ühest jaotisest teise liikumiseks vajutage klahvikombinastiooni Command + Shift + { or }

 • Jaotise ühelt lehelt teisele liikumiseks tehke järgmist.

  1. Leheloendis fookuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + Control + G.

  2. Jaotises eelmise või järgmise lehe valimiseks vajutage ülesnoole- või allanooleklahvi või siis klahvikombinatsiooni Command + PageUp või PageDown.

  3. Loendi esimesele lehele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option + Home. Loendi viimasele lehele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option + End.

Märkus. : Lisateavet OneNote’i klaviatuuri abil kasutamise kohta leiate artiklist Rakenduse OneNote for Mac kiirklahvid.

OneNote for iOS võimaldab iOS-i sisseehitatud hõlbustusfunktsioone paremini kasutada. Need funktsioonid teevad erivajadustega klientide jaoks rakenduse kasutamise mugavamaks. Näiteks on teie käsutuses iOS-i ekraaniluger VoiceOver ja dikteerimisriist teksti sisestamiseks.

Hõlbustussätete ja teie seadmes töötavate hõlbustusfunktsioonide kohta leiate lisateavet teemast Seadme häälestamine Office 365 hõlbustusfunktsioonide kasutamiseks (inglise keeles). OneNote’i kasutamisel leiate abi artiklist OneNote’is põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil (inglise keeles).

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Rakenduse OneNote for iOS paigutusega tutvumine

Rakendus OneNote for iOS sisaldab järgmisi vaateid: põhivaade, jaotiste loend, lehtede loend ja lõuend.

Rakenduse OneNote for iOS põhivaade sisaldab teie olemasolevate OneNote märkmike loendit. Selles vaates saate luua ka uusi märkmikke. Põhivaate kõige ülemise osa vasakul ülanurgas on sätete nupp, selle kõrval keskel otsinguväli ja paremal ülanurgas teatiste nupp. Ülemise rea all on link Recent Notes (Viimatised märkmed), millele järgneb märkmike loend. Kuva allservas on nupp uue märkmiku lisamiseks.

Märkmike lehele minekuks liikuge esmalt märkmikule põhivaates, seejärel märkmike jaotisse loendis Sections (Jaotised) ja seejärel märkmiku lehele loendis Pages (Lehed). Kui avate loendis Pages (Lehed) märkmiku lehe, avaneb lõuend. Tavaliselt sisaldab lõuend lehe pealkirja, kuupäeva ja ühte või mitut sisuplokki.

Kui käivitate rakenduse esimest korda, avaneb see põhivaates. Järgmisel korral avaneb see selles vaates, mida viimasena kasutasite.

Puuteekraanil liikumine

Siit leiate mõned kasulikud sõrmeliigutused rakenduse OneNote for iOS kasutamiseks:

 • Ekraanil olevate üksuste vahel liikumiseks nipsake ekraanil paremale (edasiliikumine) või vasakule (tagasiliikumine).

 • Üksuse või toimingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Ekraanil oleva uurimiseks asetage oma sõrm ekraanile ja lohistage seda aeglaselt ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab VoiceOver neist. Kui kuulete üksuse nime, mida soovite valida, topeltpuudutage ekraani.

 • Märkmiku, jaotise või lehe redigeerimiseks, teisaldamiseks või kustutamiseks viige fookus esmalt vastavale üksusele ja seejärel nipsake ühe sõrmega üles või alla, nii saate sirvida saadaolevaid toiminguid.

 • Lõuendil ringiliikumiseks nipsake ühe sõrmega paremale või vasakule. Kui redigeerite lõuendi üksust, topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega, see avab kontekstimenüü.

 • Otsingupaanist väljumiseks ja otsingurežiimi hülgamiseks nipsake tähte „z“ kahe sõrmega.

Rakendusel OneNote Windows 10 jaoks on hõlbustusfunktsioonid, mille abil saavad erivajadustega (nt liikumis- või nägemispuudega) inimesed märkmike, jaotiste ja lehtedega hõlpsamini töötada.

Märkmed : 

Mitmesugused hõlbustusfunktsioonid on arvutisse või seadmesse sisse ehitatud, näiteks ekraaniluger Jutustaja, ekraanisuurendi Luup, suure kontrastsusega värvide sätted. OneNote’i kasutamisel leiate abi artiklist OneNote’is põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil.

Hõlbustusfunktsioonid töötavad praegu kõige paremini OneNote for Windows 10 eelversiooni (beetaversiooni) režiimis. Selle teema puhul eeldatakse, et kasutate OneNote’i eelversioonirežiimis. Uue kujunduse ja funktsioonide sisselülitamise juhised leiate teemast OneNote’i eelversioonirežiimi sisselülitamine Windows 10-s, Mac-is või iPad-is.

Selle artikli teemad

Rakenduse OneNote for Windows 10 paigutusega tutvumine

Rakenduse OneNote avamisel kuulete Notebooki avatud lehe pealkirja. Kui kasutate OneNote’i esimest korda, kuulete teksti „XXX“. Muul juhul kuulete viimati avatud märkmiku pealkirja.

Ülaribale liikumiseks vajutage klahvi F6 (kuulete teksti „Avaleht, menüü“). Ülaribal on navigeerimispaani nupp ja lindi menüüd (Avaleht, Lisa, Joonista, Vaade). Seal on veel muidki nuppe, mida on lähemalt kirjeldatud järgmises jaotises.

Windows 10 rakenduses OneNote klaviatuuri abil liikumine

Põhilised navigeerimisklahvid on F6 ja tabeldusklahv (Tab).

 • Navigeerimispaanide, menüüde ja redigeerimisala vahel klaviatuuri abil liikumiseks vajutage klahvi F6.

 • Ühelt nupult või menüükäsult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja nende aktiveerimiseks tühikuklahvi (Enter).

  NB! : OneNote’i põhilisel sisupaanil liikumiseks ärge tabeldusklahvi (Tab) kasutage. Sellel paanil lisatakse tabeldusklahvi vajutamise korral sisule taane.

Kui vajutate klahvi F6, jääb see pidama mõnes järgmises kohas.

 • Lindimenüüd: Avaleht, Lisa, Joonista ja Vaade. Kui vajutate lindile liikumiseks klahvi F6, võite kuulda teksti „Home tab, item“ („Avaleht, menüü, käsk“).

  Menüü valimisel avaneb lint selle käskudega (näiteks lehe redigeerimissuvanditega). Pange tähele, et käsk Suum asub menüüs „Vaade“.

 • Märkmiku navigeerimispaan (võite kuulda teksti „Recent Notes, button“ („Viimatised märkmed, nupp“) või mõne oma märkmiku nime).

  Navigeerimispaanil on märkmike loend ning seal saab avada või luua uusi märkmikke. Sealt laiate ka rakenduse sätted ja kasutajakonto teabe.

 • Nupp Otsi (võite kuulda teksti „Search, button” („Otsi, nupp“).

  Sisestage otsitav tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Jaotiste navigeerimispaan (võite kuulda mõne teie jaotise nime).

  Sellel on jaotiste loend ja nupp Uus jaotis.

 • Lehtede navigeerimispaan (võite kuulda mõne teie lehe nime).

  Sealt leiate lehtede loendi ja nupu Uus leht.

 • Lehelõuend (võite kuulda teksti „OneNote current page, content block“ („OneNote'i praegune leht, sisuala“) – see on koht lehe sisu redigeerimiseks.

Navigeerimiseks otseteede kasutamine

Rakenduse OneNote for Windows 10 kiirklahvide täieliku loendi leiate teemast Rakenduse OneNote for Windows 10 kiirklahvid.

Järgnevas tabelis on loetletud mõned kasulikud kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Navigeerimispaani avamine

CTRL + G

Fookuse seadmine loendi praegusele jaotisele

CTRL + Shift + G

Fookuse seadmine loendi praegusele lehele

CTRL + Alt + G

Uue jaotise loomine

CTRL + T

Uue lehe loomine

CTRL + N

Navigeerimispaani peitmine

Saate rakenduses OneNote Windows 10 jaoks vaadet lihtsustada navigeerimispaani peites.

 1. Liikuge nupule Täisekraanrežiimid, nagu on õpetatud juhises Täisekraanrežiimi kasutamine, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Alammenüüs Täisekraanrežiimid vajutage allanoolt, kuni kuulete teksti: „Off, Hide navigation button.” („Väljas. Peida navigeerimisnupp”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Navigeerimispaani uuesti kuvamiseks liikuge alammenüüsse Täisekraanrežiimid ja klõpsake allanoolt, kuni kuulete teksti „On, Hide navigation button.” („Sees. Peida navigeerimisnupp”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Täisekraanvaate kasutamine

Lehevaate lihtsustamiseks saate kasutada rakenduse OneNote Windows 10 jaoks täisekraanvaadet. Selle abil on teil ja ekraanilugeril hõlpsam lehel navigeerida.

 1. OneNote Windows 10 jaoks’i lehel peamise vahekaardi menüüribale liikumiseks vajutage klahvi Alt, kuni kuulete parajasti valitud vahekaarti.

 2. Peamise vahekaardi menüüribal vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Full screen modes, button collapsed” („Täisekraanrežiimid. Nupp Ahendatud”), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb alammenüü. Kuulete teksti „Full screen drawing button” („Nupp Täisekraanjoonistus”), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Nüüd kasutate täisekraanrežiimi. Fookus on põhisisualal.

 3. Täisekraanvaatest väljumiseks vajutage klahvi Alt. Kuulete tööriistariba esimest üksust. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Exit full screen drawing button.” („Nupp Täisekraanjoonistusest väljumine”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti suuruse muutmine

Saate muuta teksti suurust tiitelribadel, menüüdes, teateboksides, paletitiitlitel ja kohtspikrites ilma ekraani eraldusvõimet kohandamata. 

 1. Vajutage mis tahes vaates Windowsi logoga klahvi. Kuulete teksti „Start window, Search box, editing.” („Aken Start. Otsinguväli. Redigeerimine”).

 2. Tippige otsinguväljale tekst „Make text larger” („Suurenda teksti”). Kuulete teksti „Make text and other items larger or smaller.” („Suurendage või vähendage teksti ja teisi üksusi”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Settings windows, Display one, custom.”

 3. Vajutage aknas Sätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Advanced display settings hyperlink” („Täpsemate kuvamissätete hüperlink”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Advanced display settings window” („Täpsemate kuvamissätete aken”).

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Advanced sizing or text and other items hyperlink.” („Täpsemate suuruse, teksti jt üksuste sätete hüperlink”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Display windows, Control panel home link.” („Kuvamisaknad. Juhtpaneeli avalehelink”)

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Desktop element, title bars, editable combo box, collapsed.” („Töölauaelement, tiitliribad, redigeeritav liitboks, ahendatud”) Liitboksiloendi laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Loendis liikumiseks vajutage alla- ja ülesnoolt. Kui kuulete suvandit, mida soovite muuta, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Font size, <current font size>.” („Fondi suurus, <praegune fondi suurus>”) Liitboksiloendi laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Loendis liikumiseks vajutage alla- ja ülesnoolt. Kui kuulete suvandit, mida soovite muuta, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Unchecked bold checkbox.” („Märkimata paksu kirja märkeruut”) Kui soovite teksti paksuks muuta, vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Checked.” („Märgitud”)

 8. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Apply button.” („Nupp Rakenda”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine OneNote’i märkmikes

OneNote Online on brauseripõhine. Seega saate seda kasutada pea igas seadmes, kus on võimalik kasutada brauserit. Igal seadmeplatvormil – olgu tegu Windowsi, Maci, iOS-i või mõne muuga – on sisseehitatud funktsioonid, mis hõlbustavad OneNote’i kasutamist. Näiteks saate kasutada ekraanilugerit, luupi või dikteerimisriista.

Selle kohta, kuidas neid funktsioone oma seadmes kasutada, leiate teavet artiklist Seadme häälestamine Office 365 hõlbustusfunktsioonide kasutamiseks (inglise keeles). OneNote’i kasutamisel leiate abi artiklist OneNote’is põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil (inglise keeles).

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote Online’i paigutusega tutvumine

Rakenduse OneNote Online aknas asub menüüsid sisaldav menüüriba lehe ülaosas. Menüüde all on tööriistalint mitmesuguste võimalustega olenevalt parasjagu valitud menüüst. Lindi all, kuva vasakul servas on paan, mis sisaldab märkmikuloendit, jaotiste loendit ja lehtede loendit. Lehe redigeerimisala ulatub ekraani keskosast kuni parema servani.

Rakenduses OneNote Online kasutatud orientiirid on järgmised:

 • Microsofti teenuste loend

 • Menüüriba

 • Märkmikuloend

 • Redigeerimisala (lõuend).

Klaviatuuri abil OneNote Online’is liikumine

Rakenduse OneNote Online orientiirides liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Klahvi F6 vajutamine viib tagasi brauseri juhtelementideni. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker), käivad veebibrauseri kohta, mitte rakenduse OneNote Online kohta.

Rakenduses OneNote Online ja ekraanielementide vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) edasiliikumiseks ja klahvikombinatsiooni Shift + Tab tagasiliikumiseks. Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Menüüde ja loendite piires sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ning valiku tegemiseks sisestusklahvi (Enter). Menüüst või režiimist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Märkmiku jaotiste ja lehtede sirvimiseks valige esmalt Jutustaja navigeerimismeetodis üksused, selleks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + ülesnooleklahv korduvalt, kuni Jutustaja teatab „items.“ („üksused.“) Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni Jutustaja ütleb sõna „Märkmikud.“ Pärast seda vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, millega liigute Jaotiste loendi ja Lehtede loendi vahel.

Lisateavet kiirklahvide kohta leiate jaotisest OneNote Online’i kiirklahvid.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu kiireks leidmiseks kasutage funktsiooni Juhata mind. Lisateavet funktsiooni Juhata mind kohta vaadake sellest videost: Funktsiooni Juhata mind kasutamine töö kiireks tegemiseks ekraanilugeri ja klaviatuuri abil.

Funktsiooni Juhata mind abil käsu leidmiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, milles soovite toimingut sooritada.

 2. Liikuge funktsiooni Juhata mind redigeerimisväljale, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + Q.

 3. Tippige soovitud käsk. Tippige näiteks „täpid“.

 4. Tulemite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja tulemi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Erivajadustega inimestele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×