Lineaarses vormingus võrrandid ja matemaatika automaatkorrektuur rakenduses Word

Võrrandi lisamiseks klaviatuuri abil vajutage klahve ALT+= ja seejärel tippige võrrand.

Matemaatika automaatkorrektuuri abil saate lisada võrrandisümboleid väljaspool matemaatikapiirkondi. Lisateavet vt Märkeruut Kasuta matemaatika automaatkorrektuuri reegleid väljaspool matemaatikapiirkondi.

Selle artikli teemad

Lineaarses vormingus võrrandite tippimine

Matemaatika automaatkorrektuuri sümbolid

Automaatkorrektuuri reeglite kasutamine väljaspool matemaatikavõrrandeid

Lineaarses vormingus võrrandite tippimine

Saate matemaatika automaatkorrektuuri koode kasutades tippida enamikku võrranditest. Näiteks saate võrrandimassiivi joondamiseks kasutada sümboleid @ ja & (nagu järgmises näites):

\eqarray(x+1&=2@1+2+3+y&=z@3/x&=6)<space>

mis laheneb järgmiseks.

Võrrand

Toome veel mõned näited.

Näide

Lineaarne vorming

Valmisvorming

Vektorid

(abc)\vec<space><space>

Vektor

(abc)\hat<space><space>

Vektor

Raamitud valem

\rect(a/b)<space>

Raamitud valem

Sulud

(a+b/c)<space>

Sulgudega võrrand

{a+b/c}<space>

Sulgudega võrrand

Eraldajatega sulud

{a/b\vbar<space>x+y\vbar<space>}<space>

Sulgude ja eraldajatega võrrand

Murdarvud

a/(b+c)<space>

Murd

LeftSubSup

_a^b<space>x<space>

LeftSubSup

Piirang

lim_(n->\infty)<space>n

Piir

Maatriks

(\matrix(a&b@&c&d))<space>

Maatriks ja võrrandimassiiv

n-aarne

\iint_(a=0)^\infty<space><space>a

n-aarne

Üla-/allkriips

\overbar(abc)<space>

Ülakriips

\overbrace(a+b)<space>

Ülemine looksulg

Juur

\sqrt(5&a^2)<space>

Juur

Märkus. :  Kui näitele järgneb kaks järjestikust tühikut, siis lahendab esimene tühik tipitud teksti võrrandiks ja teine tühik loob võrrandi.

Microsoft Office kasutab matemaatiliste avaldiste loomiseks ja kuvamiseks Unicode'i tehnilises märkuses 28 kirjeldatud lineaarset vormingut. Lisateavet (sh kiiresti võrrandite kirjutamine ja loomine) vt Unicode – matemaatiliste avaldiste peaaegu lihttekstina kodeerimine.

Matemaatika automaatkorrektuuri sümbolid

Tippige üks järgmistest koodidest ja selle järele eraldusmärk. Näiteks tippige koodi järele kirjavahemärk, või vajutage tühikuklahvi või sisestusklahvi (ENTER).

Selleks, et veenduda, kas dokumendis kuvatakse sama matemaatika automaatkorrektuuri sümbol kui automaatkorrektuuri dialoogiboksis, valige menüü Avaleht jaotises Font väärtus Cambria Math.

NB! : Koodid on tõstutundlikud.

Soovitav sümbol

Tipitav kood

Matemaatiline sümbol

Matemaatiline sümbol

\above

Matemaatiline sümbol

\aleph

Matemaatiline sümbol

\alpha

Matemaatiline sümbol

\Alpha

Matemaatiline sümbol

\amalg

Matemaatiline sümbol

\angle

Matemaatiline sümbol

\approx

Matemaatiline sümbol

\asmash

Matemaatiline sümbol

\ast

Matemaatiline sümbol

\asymp

Matemaatiline sümbol

\atop

Matemaatiline sümbol

\bar

Matemaatiline sümbol

\Bar

Matemaatiline sümbol

\begin

Matemaatiline sümbol

\below

Matemaatiline sümbol

\bet

Matemaatiline sümbol

\beta

Matemaatiline sümbol

\Beta

Matemaatiline sümbol

\bot

Matemaatiline sümbol

\bowtie

Matemaatiline sümbol

\box

Matemaatiline sümbol

\bra

Matemaatiline sümbol

\breve

Matemaatiline sümbol

\bullet

Matemaatiline sümbol

\cap

Matemaatiline sümbol

\cbrt

Matemaatiline sümbol

\cdot

Matemaatiline sümbol

\cdots

Matemaatiline sümbol

\check

Matemaatiline sümbol

\chi

Matemaatiline sümbol

\Chi

Matemaatiline sümbol

\circ

Matemaatiline sümbol

\close

Matemaatiline sümbol

\clubsuit

Matemaatiline sümbol

\coint

Matemaatiline sümbol

\cong

Matemaatiline sümbol

\cup

Matemaatiline sümbol

\dalet

Matemaatiline sümbol

\dashv

Matemaatiline sümbol

\dd

Matemaatiline sümbol

\Dd

Matemaatiline sümbol

\ddddot

Matemaatiline sümbol

\dddot

Matemaatiline sümbol

\ddot

Matemaatiline sümbol

\ddots

Matemaatiline sümbol

\degree

Matemaatiline sümbol

\delta

Matemaatiline sümbol

\Delta

Matemaatiline sümbol

\diamond

Matemaatiline sümbol

\diamondsuit

Matemaatiline sümbol

\div

Matemaatiline sümbol

\dot

Matemaatiline sümbol

\doteq

Matemaatiline sümbol

\dots

Matemaatiline sümbol

\downarrow

Matemaatiline sümbol

\Downarrow

Matemaatiline sümbol

\dsmash

Matemaatiline sümbol

\ee

Matemaatiline sümbol

\ell

Matemaatiline sümbol

\emptyset

Matemaatiline sümbol

\end

Matemaatiline sümbol

\epsilon

Matemaatiline sümbol

\Epsilon

Matemaatiline sümbol

\eqarray

Matemaatiline sümbol

\equiv

Matemaatiline sümbol

\eta

Matemaatiline sümbol

\Eta

Matemaatiline sümbol

\exists

Matemaatiline sümbol

\forall

Matemaatiline sümbol

\funcapply

Matemaatiline sümbol

\gamma

Matemaatiline sümbol

\Gamma

Matemaatiline sümbol

\ge

Matemaatiline sümbol

\geq

Matemaatiline sümbol

\gets

Matemaatiline sümbol

\gg

Matemaatiline sümbol

\gimel

Matemaatiline sümbol

\hat

Matemaatiline sümbol

\hbar

Matemaatiline sümbol

\heartsuit

Matemaatiline sümbol

\hookleftarrow

Matemaatiline sümbol

\hookrightarrow

Matemaatiline sümbol

\hphantom

Matemaatiline sümbol

\hvec

Matemaatiline sümbol

\ii

Matemaatiline sümbol

\iiint

Matemaatiline sümbol

\iint

Matemaatiline sümbol

\Im

Matemaatiline sümbol

\in

Matemaatiline sümbol

\inc

Matemaatiline sümbol

\infty

Matemaatiline sümbol

\int

Matemaatiline sümbol

\iota

Matemaatiline sümbol

\Iota

Matemaatiline sümbol

\jj

Matemaatiline sümbol

\kappa

Matemaatiline sümbol

\Kappa

Matemaatiline sümbol

\ket

Matemaatiline sümbol

\lambda

Matemaatiline sümbol

\Lambda

Matemaatiline sümbol

\langle

Matemaatiline sümbol

\lbrace

Matemaatiline sümbol

\lbrack

Matemaatiline sümbol

\lceil

Matemaatiline sümbol

\ldivide

Matemaatiline sümbol

\ldots

Matemaatiline sümbol

\le

Matemaatiline sümbol

\leftarrow

Matemaatiline sümbol

\Leftarrow

Matemaatiline sümbol

\leftharpoondown

Matemaatiline sümbol

\leftharpoonup

Matemaatiline sümbol

\leftrightarrow

Matemaatiline sümbol

\Leftrightarrow

Matemaatiline sümbol

\leq

Matemaatiline sümbol

\lfloor

Matemaatiline sümbol

\ll

Matemaatiline sümbol

\mapsto

Matemaatiline sümbol

\matrix

Matemaatiline sümbol

\mid

Matemaatiline sümbol

\models

Matemaatiline sümbol

\mp

Matemaatiline sümbol

\mu

Matemaatiline sümbol

\Mu

Matemaatiline sümbol

\nabla

Matemaatiline sümbol

\naryand

Matemaatiline sümbol

\ne

Matemaatiline sümbol

\nearrow

Matemaatiline sümbol

\neq

Matemaatiline sümbol

\ni

Matemaatiline sümbol

\norm

Matemaatiline sümbol

\nu

Matemaatiline sümbol

\Nu

Matemaatiline sümbol

\nwarrow

Matemaatiline sümbol

\o

Matemaatiline sümbol

\O

Matemaatiline sümbol

\odot

Matemaatiline sümbol

\oiiint

Matemaatiline sümbol

\oiint

Matemaatiline sümbol

\oint

Matemaatiline sümbol

\omega

Matemaatiline sümbol

\Omega

Matemaatiline sümbol

\ominus

Matemaatiline sümbol

\open

Matemaatiline sümbol

\oplus

Matemaatiline sümbol

\otimes

Matemaatiline sümbol

\over

Matemaatiline sümbol

\overbar

Matemaatiline sümbol

\overbrace

Matemaatiline sümbol

\overparen

Matemaatiline sümbol

\parallel

Matemaatiline sümbol

\partial

Matemaatiline sümbol

\phantom

Matemaatiline sümbol

\phi

Matemaatiline sümbol

\Phi

Matemaatiline sümbol

\pi

Matemaatiline sümbol

\Pi

Matemaatiline sümbol

\pm

Matemaatiline sümbol

\pppprime

Matemaatiline sümbol

\ppprime

Matemaatiline sümbol

\pprime

Matemaatiline sümbol

\prec

Matemaatiline sümbol

\preceq

Matemaatiline sümbol

\prime

Matemaatiline sümbol

\prod

Matemaatiline sümbol

\propto

Matemaatiline sümbol

\psi

Matemaatiline sümbol

\Psi

Matemaatiline sümbol

\qdrt

Matemaatiline sümbol

\quadratic

Matemaatiline sümbol

\rangle

Matemaatiline sümbol

\ratio

Matemaatiline sümbol

\rbrace

Matemaatiline sümbol

\rbrack

Matemaatiline sümbol

\rceil

Matemaatiline sümbol

\rddots

Matemaatiline sümbol

\Re

Matemaatiline sümbol

\rect

Matemaatiline sümbol

\rfloor

Matemaatiline sümbol

\rho

Matemaatiline sümbol

\Rho

Matemaatiline sümbol

\rightarrow

Matemaatiline sümbol

\Rightarrow

Matemaatiline sümbol

\rightharpoondown

Matemaatiline sümbol

\rightharpoonup

Matemaatiline sümbol

\sdivide

Matemaatiline sümbol

\searrow

Matemaatiline sümbol

\setminus

Matemaatiline sümbol

\sigma

Matemaatiline sümbol

\Sigma

Matemaatiline sümbol

\sim

Matemaatiline sümbol

\simeq

Matemaatiline sümbol

\slashedfrac

Matemaatiline sümbol

\smash

Matemaatiline sümbol

\spadesuit

Matemaatiline sümbol

\sqcap

Matemaatiline sümbol

\sqcup

Matemaatiline sümbol

\sqrt

Matemaatiline sümbol

\sqsubseteq

Matemaatiline sümbol

\sqsuperseteq

Matemaatiline sümbol

\star

Matemaatiline sümbol

\subset

Matemaatiline sümbol

\subseteq

Matemaatiline sümbol

\succ

Matemaatiline sümbol

\succeq

Matemaatiline sümbol

\sum

Matemaatiline sümbol

\superset

Matemaatiline sümbol

\superseteq

Matemaatiline sümbol

\swarrow

Matemaatiline sümbol

\tau

Matemaatiline sümbol

\Tau

Matemaatiline sümbol

\theta

Matemaatiline sümbol

\Theta

Matemaatiline sümbol

\times

Matemaatiline sümbol

\to

Matemaatiline sümbol

\top

Matemaatiline sümbol

\tvec

Matemaatiline sümbol

\ubar

Matemaatiline sümbol

\Ubar

Matemaatiline sümbol

\underbar

Matemaatiline sümbol

\underbrace

Matemaatiline sümbol

\underparen

Matemaatiline sümbol

\uparrow

Matemaatiline sümbol

\Uparrow

Matemaatiline sümbol

\updownarrow

Matemaatiline sümbol

\Updownarrow

Matemaatiline sümbol

\uplus

Matemaatiline sümbol

\upsilon

Matemaatiline sümbol

\Upsilon

Matemaatiline sümbol

\varepsilon

Matemaatiline sümbol

\varphi

Matemaatiline sümbol

\varpi

Matemaatiline sümbol

\varrho

Matemaatiline sümbol

\varsigma

Matemaatiline sümbol

\vartheta

Matemaatiline sümbol

\vbar

Matemaatiline sümbol

\vdash

Matemaatiline sümbol

\vdots

Matemaatiline sümbol

\vec

Matemaatiline sümbol

\vee

Matemaatiline sümbol

\vert

Matemaatiline sümbol

\Vert

Matemaatiline sümbol

\vphantom

Matemaatiline sümbol

\wedge

Matemaatiline sümbol

\wp

Matemaatiline sümbol

\wr

Matemaatiline sümbol

\xi

Matemaatiline sümbol

\Xi

Matemaatiline sümbol

\zeta

Matemaatiline sümbol

\Zeta

(laiuseta tühik)

\zwsp

Matemaatiline sümbol

-+

Matemaatiline sümbol

+-

Matemaatiline sümbol

<-

Matemaatiline sümbol

<=

Matemaatiline sümbol

->

Matemaatiline sümbol

>=

Märkus. : Teavet ülaltoodud tabelist puuduva sümboli lisamise kohta leiate teemast Sümboli või erimärgi lisamine.

Automaatkorrektuuri reeglite kasutamine väljaspool matemaatikavõrrandeid

  1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Suvandid

    (kui kasutate Word 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu  Office’i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid).

  2. Klõpsake kategooriat Õigekeelsuskontroll ja nuppu Automaatkorrektori suvandid.

  3. Klõpsake vahekaarti Matemaatika automaatkorrektor.

  4. Märkige ruut Kasuta matemaatika automaatkorrektuuri reegleid väljaspool matemaatikapiirkondi.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×