Liitboksi lisamine

Liitboks on tekstiväli, millele on manustatud loendiboks. Sellist tüüpi juhtelemendi kasutamisel saavad vormi täitjad valida loendist mõne eelmääratletud väärtuse või tippida juhtelemendi tekstivälja osale oma soovitud väärtuse. Loend kuvatakse alles siis, kui kasutaja klõpsab välja kõrval asuvat noolenuppu.

Selle artikli teemad

Liitboksi kasutamine

Kasutaja kogemused

Ühilduvus

Liitboksi lisamine

Paigutuse näpunäited

Liitboksi kasutamine

Liitboksi võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad valikuloendist valida mõne eelmääratletud väärtuse või tippida tekstiväljale enda valitud väärtuse.

 • Loendiüksused saab vormil vaikimisi peita.

 • Saate kuvada püsiloendist, vormimalli andmeallikas või mõnest välisest andmeallikast (nt andmebaasist või teenuse Microsoft Windows SharePoint Services loendist) toodud väärtused.

Järgmisel joonisel on näidatud, kuidas kasutajad saavad kuluaruandes liitboksist väärtusi valides määrata kulude kategooria. Kui loendis pole kasutaja jaoks vajalikku väärtust, saab kasutaja loendist mõne muu väärtuse valimise asemel tippida soovitud väärtuse tekstiväljale. Selles näites on kasutaja parajasti tippimas sõnu Telefon/faks.

Liitboksi väljale tipitav üksus

Pärast liitboksi lisamist vormimalli peate määrama väärtused, mida soovite liitboksi loendis kuvada. Muidu näevad kasutajad liitboksi noolenupu klõpsamisel tühja loendit. Dialoogiboksis Liitboks: atribuudid saate kirjed ise tippida või konfigureerida liitboksi kirjeid mõnest andmebaasist või muust andmeallikast tooma.

Seostuvad juhtelemendid

Microsoft Office InfoPath sisaldab ka muid liitboksidega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Loendiboks.    Sarnaselt liitboksiga võimaldab loendiboks kasutajatel loendist soovitud väärtuse valida. Kasutajad ei saa aga loendiboksi ise väärtusi lisada. Loendiboksis kuvatakse kõik loendis leiduvad üksused, liitboksi üksused kuvatakse aga alles siis, kui kasutaja klõpsab juhtelementi. Kui kavatsete kasutajale juhtelemendis palju valikuvõimalusi pakkuda, võivad loendiboksid vormimallil liiga palju ruumi võtta. Sel juhul võib ripploendiboks või liitboks osutuda loendiboksist sobivamaks.

Ripploendiboks.    Sarnaselt liitboksiga võimaldab ripploendiboks kasutajatel väärtuse valida loendist, mis on vormil vaikimisi peidetud. Erinevalt liitboksist ei saa vormi täitjad aga ripploendiboksi kasutamisel loendisse ise väärtusi lisada.

Hulgivalikuloendiboks.    Kui soovite, et kasutajad saaksid loendist valida rohkem kui ühe väärtuse, võite kasutada hulgivalikuloendiboksi. Hulgivalikuloendiboks on sisuliselt keritava loendina korraldatud märkeruutude jada. Sarnaselt liitboksiga saavad kasutajad hulgivalikuloendisse ka ise üksusi lisada.

Raadionupud.    Sarnaselt liitboksiga võimaldab raadionuppude rühm kasutajatel soovitud väärtuse valida üksteist välistavate valikuvõimaluste loendist. Raadionuppude kasutamisel peab kasutaja loendiboksi väärtuse asemel klõpsama valiku tegemiseks pisikest ümmargust rõngast.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Liitboksid sarnanevad ilmelt ripploendiboksidega, kuid liitboksi kasutamisel saab vormi täitja vajadusel loendisse uue väärtuse lisada. Kui olete loendiüksused liitboksi loomisel dialoogiboksis Liitboks: atribuudid ise sisestanud, kuvab InfoPath liitboksis vaikekirjena teksti "Valige või tippige...". See annab kasutajatele teada, et mõlemad toimingud on aktsepteeritavad. Kui liitboksi loendiüksused on mõnest muust vormi juhtelemendist või teisene andmeallikas pärinevad väärtused, siis teksti "Valige või tippige..." ei kuvata.

Kui kasutaja avab vormi, on liitboksi loendiüksused peidetud. Loendi avamiseks peab kasutaja klõpsama liitboksi paremas servas asuvat noolenuppu. Üksuse valimiseks peab kasutaja seda klõpsama.

Liitboksi avamine vormil

Kui kasutajad ei leia loendist endale meelepärast väärtust, saavad nad klõpsata liitboksi tekstivälja ja soovitud väärtuse ise tippida.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui loote InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole liitboksi juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Lehe algusesse

Liitboksi lisamine

Liitboksi lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud liitboks kujundusrežiim valitud kujul.

Kujundusrežiimis valitud liitboks

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Liitboksid on alati seotud väli. Järgmises näites on vormimalli liitboks Kategooria seotud tööpaani Andmeallikas väljaga kategooria.

Vormimallil asuva liitboksi ja andmeallikas asuva vastava välja vaheline seos

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast.

Liitboksi lisamine

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Tehke tööpaanil Juhtelemendid ühte järgmistest.

  • Loendiboksiga seotud andmeallika välja automaatseks loomiseks märkige ruut Loo andemeallikas automaatselt.

  • Loendiboksi sidumiseks mõne olemasoleva väljaga tühjendage ruut Loo andemeallikas automaatselt.

   Märkus.: Kui märkeruut pole saadaval, on andmeallikas lukustatud. Näiteks kui vormimalli kujundus põhineb XML-skeemil, ei pruugi te saada InfoPathis andmeallikale uusi välju või rühmi lisada. See piirang aitab vältida skeemi kogemata muutmist, mis võib skeemi vigaseks muuta.

 4. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Liitboks.

 5. Kui tühjendasite 3. juhises märkeruudu Loo andemeallikas automaatselt, valige dialoogiboksis Liitboksi sidumine väli, millega soovite loendiboksi siduda.

 6. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst, millele järgneb koolon (:).

 7. Loendis kirjetena kasutatavate väärtuste määramiseks topeltklõpsake liitboksi.

 8. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 9. Liitboksi asustamiseks tehke ühte järgmistest.

   Tippige loendiboksi väärtused ise

  Sellest suvandist on kasu siis, kui teil on eelnevalt määratletud piiratud väärtuste kogum ning kui need väärtused tulevikus ei muutu. Kui väärtused siiski muutuma peaksid, tuleb avaldada vormimalli värskendatud versioon, nii et kasutajad saaksid uusimaid loendikirjeid vaadata ja kasutada.

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tippige väljale Väärtus tekst, mida soovite salvestada, juhuks kui kasutaja selle kirje valib.

  3. Tippige dialoogiboksi Kuvatav nimi tekst, mida selle kirje jaoks kuvada soovite, ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  4. Korrake toiminguid 1–3 iga kirje puhul, mida sellesse loendiboksi lisada soovite.

  5. Muutuste testimiseks klõpsake tööriistariba Standardne nuppu Eelvaade või vajutage klahve CTRL+SHIFT+B.

   Kasutage mõne muu vormiosa väärtusi

  See suvand on kasulik, kui soovite, et teie loendi väärtused muutuksid vastavalt väärtustele, mida kasutaja vormi sisestab.

  1. Klõpsake jaotises Loendiboksi kirjed üksust Otsi väärtusi vormi andmeallikast.

   Loendiboksi kirjed tuleb seostada vormimalli kindla korduva rühma või korduva väljaga.

  2. Klõpsake välja Kirjed kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt ning seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda korduvat välja või korduvat rühma, mis sisaldab välju, mis pakuvad loendiboksile väärtusi, ning lõpuks klõpsake nuppu OK.

  3. Klõpsake välja Väärtus kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab võimalikke väärtusi loendiboksi üksuste jaoks, ning klõpsake siis nuppu OK. Üks neist väärtustest salvestatakse aluseks olevas XML-is, kui kasutaja klõpsab mõnd loendiboksi üksust.

  4. Klõpsake välja Kuvatav nimi kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi, ning klõpsake siis nuppu OK.

   Näpunäide.: Kuvatavate nimede väärtuste mitmekordset esinemist loendiboksis saate vältida, kui märgite ruudu Kuva ainult kordumatute kuvatavate nimedega kirjed.

   Kasutage andmebaasi, veebiteenuse, XML-dokumendi või SharePointi saidi väärtusi

  See suvand on kasulik, kui soovite, et loendiboksi väärtused oleksid ajakohased ja korrapäraselt värskendatud. Tavaliselt talletatakse väärtusi andmebaasis või muus välises andmeallikas ning laaditakse iga kord, kui vorm avatakse.

  1. Klõpsake üksust Otsi väärtusi välisest andmeallikast.

  2. Tehke üht järgmistest toimingutest.

   • Kui olete andmeühenduse juba lisanud, klõpsake seda väljal Andmeühendus.

   • Uue andmeühenduse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ning järgige andmeühendusviisardi juhiseid.

    Loendiboksi kirjed tuleb seostada kindla korduva välja või korduva rühmaga.

  3. Klõpsake välja Kirjed kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt ning seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda rühma või välja, mis sisaldab välju, mis pakuvad loendiboksile väärtusi, ning lõpuks klõpsake nuppu OK.

  4. Klõpsake välja Väärtus kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab võimalikke väärtusi loendiboksi üksuste jaoks, ning klõpsake siis nuppu OK. Üks neist väärtustest salvestatakse aluseks olevas XML-is, kui kasutaja klõpsab mõnd loendiboksi üksust.

  5. Klõpsake välja Kuvatav nimi kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi, ning klõpsake siis nuppu OK.

   Näpunäide.: Kuvatavate nimede väärtuste mitmekordset esinemist loendiboksis saate vältida, kui märgite ruudu Kuva ainult kordumatute kuvatavate nimedega kirjed.

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda liitboksi ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Laiendage liitboksi, et see oleks loendiüksuste keskmisest laiusest mõne täheruumi võrra laiem. Nii ei jää loendiüksused juhtelemendi serva taha varju.

 • Kui soovite mitme liitboksi laiust korraga muuta, valige muudetavad liitboksid, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER, klõpsake vahekaarti Suurus ja tippige uus arv väljale Laius.

 • Mitme liitboksi taustavärvi korraga muutmiseks valige liitboksid, mille ilmet soovite muuta. Klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning tehke vahekaardil Varjustus soovitud muudatused.

 • Liitboksis kasutatavat fonti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Kõigi vormimallil leiduvate liitbokside fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks klõpsake soovitud vorminguga liitboksi ja siis menüü Vorming käsku Rakenda font kõigile liitboksi juhtelementidele.

 • Kui soovite reguleerida liitboksi ja seda vormimallil ümbritsevate objektide vahelist kaugust, saate dialoogiboksis Liitboks: atribuudid (vahekaardil Suurus) muuta veerisesätteid. Veeriseid reguleerides saab vahesid muuta täpsemalt kui lõigupiiride abil.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×