Lihtsa valemi loomine

  Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Töölehel saate väärtuste liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks või jagamiseks luua lihtsa valemi. Lihtsad valemid algavad alati võrdusmärgiga (=), millele järgnevad konstant ehk arvväärtused ja arvutamise tehtemärk, näiteks pluss (+), miinus (-), tärn (*) ja kaldkriips (/).

Kui sisestate näiteks valemi =5+2*3, korrutab Excel esmalt kaks viimast arvu omavahel ja liidab siis tulemile esimese arvu. Matemaatikatehete tavajärjestuses sooritatakse korrutustehted alati enne liitmist.

  1. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite valemi tippida.

  2. Tippige = (võrdusmärk) ning seejärel konstandid ja tehtemärgid, mida soovite arvutuses kasutada.

    Valemisse saate sisestada täpselt nii palju konstante ja tehtemärke, kui soovite – kuni 8192 märki.

    Näpunäide.    Konstantide valemisse tippimise asemel võite ka soovitud väärtusi sisaldavad lahtrid valida ja sisestada tehtemärgid lahtrite valimise vahepeal.

  3. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus.   

Näited

Järgmises töövihikus on ära toodud lihtsate valemite näited. Saate olemasolevaid valemeid muuta või ise valemeid sisestada, et lähemalt uurida valemite tööpõhimõtteid ja näha nende tulemeid.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

2

5

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=A2+A3

Liidab lahtrite A1 ja A2 väärtused.

=A2+A3

'=A2-A3

Lahutab lahtri A2 väärtuse lahtri A1 väärtusest.

=A2-A3

'=A2/A3

Jagab lahtri A1 väärtuse lahtri A2 väärtusega.

=A2/A3

'=A2*A3

Korrutab lahtri A1 väärtuse lahtri A2 väärtusega.

=A2*A3

'=A2^A3

Tõstab lahtri A1 väärtuse lahtris A2 määratud astmesse.

=A2^A3

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=5+2

Liidab arvud 5 ja 2.

=5+2

'=5-2

Lahutab arvu 2 arvust 5.

=5-2

'=5/2

Jagab arvu 5 arvuga 2.

=5/2

'=5*2

Korrutab arvu 5 arvuga 2.

=5*2

'=5^2

Tõstab arvu 5 astmesse 2.

=5^2

Kui soovite näidisandmetega Excelis põhjalikumalt töötada, võite manustatud töövihiku oma arvutisse alla laadida ja selle siis Excelis avada.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt