Lihtsa esitluse loomine PowerPointis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

PowerPointi abil saate luua lihtsa esitluse kiirelt ja hõlpsalt. PowerPoint sisaldab mitut funktsiooni, mille abil saate oma tööd tõhustada ja täiustada.

Märkus. : PowerPoint 2016 või PowerPoint 2013 kohta leiate teavet artiklist Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomiseks.

Siit leiate ülevaate toimingutest (koos kirjelduste ja hüperlinkidega), mida saate esitluste koostamiseks kasutada. Olenevalt esitluse keerukusest ei pruugi kõik artiklis viidatud toimingud nõutavad olla. Toiminguid saate teha suvalises järjestuses, kuid alltoodud järjestus on soovituslik.

Spikriartiklite lingid

Vastava artikli sisu

Tutvumine PowerPointi tööruumiga

PowerPointi aknas töötamise lühitutvustus

Esitlusele nime andmine ja salvestamine

Esitlusele nime panemise ja salvestamise toimingud

Slaidide lisamine, ümberkorraldamine ja kustutamine

Slaidide lisamise, ümberkorraldamise ja kustutamise toimingud

Slaidile teksti lisamine

Toimingud teemade kaupa

 • Teksti lisamine tekstiväljale

 • Sellise teksti lisamine, mis moodustab osa kujundist

 • Kujundist sõltumatu teksti lisamine

Malli rakendamine esitlusele

Toimingud teemade kaupa

 • PowerPointi sisemise malli rakendamine

 • Kasutaja loodud ja arvutisse salvestatud malli rakendamine

 • Tasuta malli allalaadimine PowerPointi veebisaidilt Office.com või muu tootja veebisaidilt ja selle rakendamine esitluses

  Näpunäide. : Valmismalli kasutamine aitab aega kokku hoida.

Kujunduste kasutamine esitlusele värvi ja laadi lisamiseks

Tekstile ja muudele esitluse elementidele värvide ja vormingu lisamise ning efektide rakendamise juhised

Näpunäide. : Valmismalli kasutamisel ei soovi te ilmselt kujundi värve, fonte ja laade muuta.

Pildi lisamine

Pildi või muu kujutise lisamise juhised

Kujundite lisamine, muutmine või kustutamine

Mitme erineva kujundi lisamise, muutmise ja kustutamise juhised

Kuvatõmmise või kuvalõike lisamine

Kuvatõmmiste ja muu sisu lisamise juhised

SmartArt-pildi loomine

Juhised professionaalse ilmega illustratsioonide loomiseks vaid mõne hiireklõpsu abil

Slaidinumbrite, leheküljenumbrite või kuupäeva ja kellaaja lisamine

Slaididele, märkmelehtedele ja jaotusmaterjalidele slaidinumbrite, leheküljenumbrite või kuupäeva ja kellaaja lisamise juhised

Hüperlingi loomine

Toimingud teemade kaupa

 • Sama esitluse slaidile osutava hüperlingi loomine

 • Mõne muu esitluse slaidile osutava hüperlingi loomine

 • Veebis asuvale lehele või failile osutava hüperlingi loomine

 • Meiliaadressile osutava hüperlingi loomine

 • Uue faili juurde viiva hüperlingi loomine

Esitluse esitamine ja levitamine

Esitluse esitamise ja levitamise viiside tutvustus ja toimingud

Ettekandemärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal

Juhised esitluse kuvamiseks koos esineja märkmetega ühes arvutis (nt teie sülearvutis) ning samaaegse märkmeteta esitluse esitamiseks kogu publikule mõne teise kuvari kaudu (nt suuremale ekraanile projitseerituna) ja esinejavaate häälestamiseks

Slaidide või jaotusmaterjalide printimine

Toimingud teemade kaupa

 • Slaidi suuruse, paigutuse ja esimese slaidi numbri määramine

 • Prindisuvandite seadmine ning slaidide või jaotusmaterjalide printimine

 • Prindisätete salvestamine

Märkmelehtede loomine ja printimine

Toimingud teemade kaupa

 • Märkmelehtede loomine

 • Märkmetele lisaruumi andmine

 • Kõigile märkmelehtedele illustratsioonide või vormingu lisamine

 • Märkmelehtede kuvamine veebilehel

 • Slaidide pisipiltidega märkmelehtede printimine

 • Märkmelehtede printimine ilma slaidide pisipiltideta

Slaidide printimine

Ülevaade PowerPointis printimise kohta ning juhised slaidide suuruse ja printimissuuna seadmise ja slaidide printimise kohta

Selle artikli teemad

Tutvumine PowerPointi tööruumiga

Esitlusele nime andmine ja salvestamine

Slaidide lisamine, ümberkorraldamine ja kustutamine

Teksti lisamine ja vormindamine

Esitlusele sobivama ilme rakendamine

Lõikepiltide, SmartArt-piltide ja muude objektide lisamine

Hüperlinkide lisamine

Õigekirja kontrollimine ja esitluse eelvaate vaatamine

Teave esitluse esitamise kohta

Oletagem, et teil tuleb päeva lõpuks koostada PowerPointi esitlus, kuid te pole kunagi ühtki esitlust koostanud. Või koostasite ehk mõne esitluse viimati väga kaua aega tagasi ning ei mäleta enam täpselt, kuidas see käis?

Kui soovite PowerPointi kasutamise õppimist (või meeldetuletamist) alustada, on see artikkel selleks parim koht. Kui olete selle artikli läbi töötanud, peaks teil valmis olema uus PowerPointi esitlus ning lisaks olete saanud tugevad teadmised ja kindlustunde Office PowerPoint 2007 kasutamisel.

 • Enne töö alustamist soovitame artikli printida, nii et te ei peaks kogu aeg vaheldumisi vaatama ekraanil olevat artiklit ja PowerPointi akent. Artikli printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Tutvumine PowerPointi tööruumiga

Tehke ühte järgmistest.

 • Kui Office PowerPoint 2007 on juba käivitatud, siis salvestage ja sulgege kõik avatud esitlused, sulgege PowerPoint 2007 ja käivitage rakendus siis uuesti.

  Lisateavet esitluste salvestamise kohta leiate jaotise Vt ka linke klõpsates.

 • Kui Office PowerPoint 2007 veel ei tööta, käivitage see nüüd.

PowerPointi käivitamisel avatakse normaalvaade, kus saate slaide luua ja nendega töötada.

Tööruum PowerPointi esmasel avamisel

1. Paanil Slaid saate töötada otse üksikute slaididega.

2. Punktiiräärised näitavad ära kohatäited, kuhu saate tippida teksti või lisada pilte, diagramme ja muid objekte.

3. Vahekaardil Slaidid kuvatakse kõigi paanil Slaid kuvatavate täissuuruses slaidide pisipilt. Pärast muude slaidide lisamist võite soovitud slaidi kuvamiseks paanil Slaid klõpsata selle pisipilti vahekaardil Slaidid. Slaide saate esitluses ümber korraldada ka pisipiltide lohistamise abil. Lisaks saab vahekaardil Slaidid ka slaide lisada ja kustutada.

4. Paanil Märkmed saate tippida märkmeid praeguse slaidi kohta. Märkmed saate jagada osalejatele või kasutada neid esinejavaates esitluse esitamise ajal abimaterjalina.

Märkus. : Vaikimisi kasutab Office PowerPoint 2007 uute esitluste jaoks tühja esitluse malli, mida näete eelneval illustratsioonil. Tühi esitlus on Office PowerPoint 2007 mallidest kõige lihtsam ja üldisem. See on hea mall kasutamiseks juhul, kui olete PowerPointis algaja, kuna seda on lihtne mõista ning seda saab rakendada paljude esitlusetüüpide jaoks. Tühja esitluse mallil põhineva uue esitluse loomiseks tehke järgmist. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu  Office'i nupu pilt , nuppu Uus ja jaotises Mallid kategooriat Tühjad ja viimatised. Seejärel topeltklõpsake jaotises Tühjad ja viimatised malli Tühi esitlus.

Pärast tühja esitluse malli avamist on paanist Märkmed nähtaval ainult väike osa. Kui soovite suurendada tippimiseks saadaolevat ruumi, tehke paanist Märkmed suurema osa kuvamiseks järgmist.

 1. Osutage paani Märkmed ülemisele äärisele.

 2. Kui kursor võtab kuju Horisontaalne tükeldusriba , lohistage äärist üles, et esinejamärkmete jaoks rohkem ruumi teha, nagu järgmisel joonisel näidatud.

Muudetud suurusega märkmepaaniga tööruum

Nagu näete, muudetakse paani Slaid suurust automaatselt.

Kuva ülaserva lähedal on kolm nuppu, millest võib teile abi olla.

 • Võta tagasi  Nupu pilt – sellega saate viimati tehtud muudatuse tagasi võtta. (Kursori viimisel nupule kuvatakse kohtspikker, mis näitab, milline toiming tagasi võetakse. Kui soovite näha menüüd muude viimatiste toimingutega, mille saab tagasi võtta, klõpsake nupust Võta tagasi  Nupu pilt paremal asuvat noolt.) Muudatuse tagasivõtmiseks võite ka vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

 • Tee uuesti  Nupu pilt või Korda  Nupu pilt – sellega saate viimatise muudatuse uuesti teha või seda korrata olenevalt sellest, millise toimingu te vahetult enne tegite. (Korratava või uuesti tehtava toimingu kohta kohtspikri kuvamiseks viige kursor nupule.) Muudatuse kordamiseks või uuesti tegemiseks võite ka vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+Y.

 • Microsoft Office PowerPointi spikker  Nupu pilt – sellega saate avada paani PowerPointi spikker. Spikri avamiseks võite ka vajutada klahvi F1.

Vaata ka

Kiirpääsuriba kohandamine

Esitlusele nime andmine ja salvestamine

Nagu igas teises tarkvaraprogrammis, on ka siin mõistlik oma esitlusele kohe nimi panna ja see salvestada ning seejärel töö käigus muudatusi sageli salvestada.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , osutage käsule Salvesta nimega ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Ainult rakenduses Office PowerPoint 2007 avatava esitluse salvestamiseks klõpsake väärtust PowerPointi esitlus.

  • Kui soovite salvestada esitluse, mida saab avada nii rakenduses Office PowerPoint 2007 kui ka PowerPointi varasemates versioonides, valige väärtus PowerPoint 97–2003 esitlus.

   Selle variandi valimise korral ei saa te kasutada Office PowerPoint 2007 uusi funktsioone.

 2. Valige dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestuskoht kaust või muu asukoht, kuhu soovite esitluse salvestada.

 3. Sisestage väljale Faili nimi oma esitluse nimi või ärge tehke midagi, kui soovite failile jätta vaikenime, ja klõpsake seejärel nuppu Salvesta.

Edaspidi võite esitluse mis tahes hetkel kiireks salvestamiseks vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+S või klõpsata ekraani ülaservas asuvat nuppu Salvesta  Nupu pilt .

Vaata ka

Faili salvestamine

Slaidide lisamine, ümberkorraldamine ja kustutamine

Esitluses automaatselt kuvatav slaid sisaldab kahte kohatäidet – ühte tiitli jaoks ja teist alamtiitli jaoks. Kohatäidete korraldust slaidil nimetatakse paigutuseks. Office PowerPoint 2007 pakub ka muud tüüpi kohatäiteid, näiteks piltide ja SmartArt-graafika jaoks.

Slaidi lisamisel esitlusse saate samaaegselt valida ka uue slaidi paigutuse. Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vahekaardil Slaidid seal juba kuvatava üksiku slaidi all asuvat ala.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Slaidid nupu Uus slaid kõrval asuvat allanoolt.

  Uue slaidi nupu kõrval olev nool

  Kuvatakse galerii saadaolevate slaidipaigutuste pisipiltidega.

  Slaidipaigutuste galerii

  1. Nimi määratleb sisu, mille jaoks iga slaid on kujundatud.

  2. Värviliste ikoonidena kuvatavad kohatäited võivad sisaldada teksti, kuid nende ikoonide klõpsamise järel saate ka automaatselt lisada objekte, sealhulgas SmartArt-pilte ja lõikepilte.

 3. Klõpsake uue slaidi jaoks soovitud paigutust.

  Uus slaid kuvatakse nüüd nii vahekaardil Slaidid, kus see on praeguse slaidina esile tõstetud, kui ka paanil Slaid. Korrake neid toiminguid iga lisatava slaidi korral.

  Kui te soovite, et uuel slaidil oleks sama paigutus, mis sellele eelneval slaidil, klõpsake nuppu Uus slaid, mitte selle kõrval olevat noolt.

Vajaminevate slaidide arvu tuvastamine

Et arvutada, mitu slaidi teil vaja on, koostage käsitletava materjali põhjal liigendus ja jagage materjal eraldi slaididele. Tavaliselt läheb vaja vähemalt järgmisi slaide:

 • põhitiitelslaid;

 • sissejuhatav slaid, kus loetletakse esitluse põhipunktid ja -teemad;

 • üks slaid sissejuhataval slaidil loetletud iga punkti või teema jaoks;

 • kokkuvõtteslaid, kus korratakse esitluse põhipunkte ja teemasid.

Näiteks kui soovite rääkida kolmest punktist või teemast, siis selle põhistruktuuriga peaks teil olema vähemalt kuus slaidi: tiitelslaid, sissejuhatav slaid, üks slaid iga põhipunkti- või -teema jaoks ning kokkuvõtteslaid.

Lihtne kuue slaidiga esitlus

Kui käsitletav materjal on mõnes punktis või teemas väga mahukas, tasub kaaluda slaididele alamrühmade moodustamist, kasutades sama liigendusstruktuuri.

Näpunäide. : Mõelge, kui pikka aega peaks üks slaid esitluse ajal ekraanil olema. Keskmine aeg on kahest kuni viie minutini slaidi kohta.

Slaidile uue paigutuse rakendamine

Olemasoleva slaidi paigutuse muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vahekaardil Slaidid slaidi, millele soovite uue paigutuse rakendada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Slaidid nuppu Paigutus ja seejärel klõpsake uut soovitud paigutust.

  Kui rakendate paigutuse, millel pole slaidil oleva sisu jaoks piisaval hulgal õiget tüüpi kohatäiteid, luuakse sisu jaoks täiendavad kohatäited automaatselt.

Slaidi kopeerimine

Kui soovite luua kaks slaidi, mis on sisu ja paigutuse poolest sarnased, saate töövaeva kokku hoida, luues ühe slaidi, millel on kogu kahel slaidil korduv vorming ja sisu, ning tehes seejärel sellest slaidist enne slaide eristavate elementide lisamist koopia.

 1. Avage vaade kiirmenüü, paremklõpsake kopeeritavat slaidi vahekaardil Slaidid ja siis klõpsake käsku Kopeeri.

 2. Paremklõpsake vahekaardil Slaidid kohta, kuhu soovite uue slaidikoopia lisada. Seejärel klõpsake käsku Kleebi.

Slaidi koopia saab lisada ka ühest esitlusest teise.

Slaidide järjestuse ümberkorraldamine

 • Klõpsake vahekaardil Slaidid slaidi, mille soovite eemaldada, ning lohistage see seejärel soovitud kohta.

  Mitme slaidi valimiseks klõpsake teisaldatavat slaidi ning siis vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake seda all hoides kõiki teisaldatavaid slaide.

Slaidi kustutamine

 • Paremklõpsake vahekaardil Slaidid seda slaidi, mille soovite kustutada, ja seejärel klõpsake kiirmenüüs käsku Kustuta slaid.

Vaata ka

Esitluse loomine ja printimine liigendusvaates

Slaidide kopeerimine ja kleepimine

Mis on slaidipaigutus?

Teksti lisamine ja vormindamine

Kõige tavalisem PowerPointis kasutatav sisu on tekst – nii tiitlites, pealkirjades kui ka täpploendites.

 • Slaidile teksti lisamiseks klõpsake kohatäidet, kuhu soovite teksti lisada, ja tippige või kleepige soovitav tekst.

Täpploendite vormindamine

Mõned kohatäited vormindavad teksti automaatselt täpploendiks. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõik ühte järgmistest.

 • Täpploendi teisendamiseks ilma täppideta loendiks ja vastupidi valige tekst ja klõpsake nuppu Täpploend Nupu pilt .

 • Täpploendi täpilaadi muutmiseks klõpsake nupu Täpploend  Nupu pilt kõrval olevat noolt ning seejärel soovitud täpilaadi.

  Neid muudatusi saate teha ka minitööriistaribal, mis on teksti valimisel kuvatav käepärane väike poolläbipaistev tööriistariba. Minitööriistariba selgelt kuvamiseks viige kursor sellele. Minitööriistariba kasutamiseks klõpsake mõnda saadaolevat käsku.

  Minitööriistariba kuvamiseks võite ka valimata teksti paremklõpsata.

Teksti ilme muutmine

Slaidil asuva teksti ilme muutmiseks on palju võimalusi, alates menüü Avaleht fondi, laadi, suuruse, värvi ja lõigu vormindamise nuppudest ja lõpetades keerukamate suvanditega, näiteks animatsioonide või SmartArt-pildiks teisendamisega.

Esinejamärkmete lisamine

Liigne tekst võib slaidi muuta raskesti loetavaks. Ent kui osa vajalikust teabest pole teie publikule ekraanil kuvatud, siis kuidas saaksite selles järge pidada?

Lahendus seisneb esineja märkmetes, mida saate tippida iga slaidi paanile Märkmed tippida. Esinejamärkmed aitavad teie ekraanil kuvatavat esitlust ülemäärasest sisust prii hoida, kuid annavad teile samas ülevaate kogu teabest, mida teil esitluse esitamiseks vaja läheb.

Liigselt üksikasjaliku teabe saate lõikamisfunktsiooni kasutades igal ajal paanilt Slaidid eemaldada ning otse paanile Märkmed kleepida, nii et materjal jääb teie jaoks alles.

Esinejamärkmed saate ka välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Soovi korral saate Office PowerPoint 2007 esitlust ise vaadata ühel ekraanil (nt esinejapuldis) ja näidata sama esitlust publikule teisel ekraanil. Sel juhul saate endale mõeldud märkmeid vaadata esinejavaates – seda vaadet näete ainult teie ise oma ekraanil.

Vaata ka

Ettekandemärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal

Minitööriistariba abil dokumendile vormingu lisamine

Märkmelehtede loomine ja printimine

Slaidile teksti lisamine

Esitlusele sobivama ilme rakendamine

Seni keskendusime slaidide korraldamisele ja nende põhilisele sisule. Heidame nüüd pilgu esitluse üldisele ilmele. Millist visuaalset pilti soovite saavutada? Milline ilme ja omadused muudaksid selle teie publikule selgemaks ja köidaksid vaatajate tähelepanu?

Office PowerPoint 2007 pakub laias valikus kujundusi, mis muudavad esitluse üldise ilme muutmise hõlpsaks. Kujundus on kujunduselementide komplekt, mille abil saab kõigile Office’i dokumentidele rakendada ühtse ilme, kasutades värvide, fontide ja efektide kombinatsioone.

Office PowerPoint 2007 rakendab Office’i kujunduse automaatselt nendele esitlustele, mis on loodud tühja esitluse malli põhjal, kuid esitluse ilmet saab mõne muu kujunduse rakendamisega igal hetkel kerge vaevaga muuta.

Sama slaid kahe eri kujundusega

Esitlusele mõne muu kujunduse rakendamine

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kujundused seda dokumendikujundust, mille soovite rakendada.

  • Praeguse slaidi kindla kujundusega eelvaate kuvamiseks viige kursor kujunduse pisipildile.

  • Täiendavate kujunduste pisipiltide kuvamiseks klõpsake pisipiltide rea kõrval olevaid nooli.

   Veel kujundusi kuvavad nooled

  • Kui te ei määra teisiti, rakendab Office PowerPoint 2007 kujundused tervele esitlusele. Ainult valitud slaidide ilme muutmiseks hoidke vahekaardil Slaidid iga muudetava slaidi klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL). Kui kõik slaidid on valitud, paremklõpsake kujundust, mille soovite neile rakendada. Seejärel klõpsake kiirmenüüs käsku Rakenda valitud slaididele.

  • Kui otsustate hiljem, et soovite siiski kasutada mõnda muud kujundust, klõpsake soovitud kujundust selle rakendamiseks.

Vaata ka

Dokumendi kujunduse rakendamine või kohandamine Wordis või Excelis

Lõikepiltide, SmartArt-piltide ja muude objektide lisamine

Kui soovite luua võimalikult visuaalselt muljetavaldava esitluse, pole pelgalt täpploendeid sisaldavate slaidisarjade koostamine kõige dünaamilisem lahendus. Visuaalselt igav pilt võib publiku tähelepanu hajutada. Samuti ei saa mõnda tüüpi teavet lõiguna või täpploendina kõige selgemalt esitada.

Sama slaid graafilise sisuga ja ilma selleta

Õnneks muudab Office PowerPoint 2007 võimalikuks mitut sorti heli- ja visuaalsisu lisamise, sealhulgas tabelid, SmartArt-pildid, lõikepildid, kujundid, diagrammid, muusika, filmid, helid ja animatsioonid. Samuti saab lisada hüperlinke, mis võimaldavad paindlikult liikuda nii esitluse sees kui ka sellest väljaspool asuvatesse kohtadesse, ja pilkupüüdvaid üleminekuefekte ühelt slaidilt teisele liikumiseks.

Selles jaotises antakse ülevaade vaid mõnda sagedamini kasutatavat tüüpi objektidest ja efektidest, mida saate slaididele lisada.

Lõikepildi lisamine

 1. Klõpsake kohatäidet, kuhu soovite lõikepildi lisada.

  Kui te ei vali kohatäidet või kui valite kohatäite, mis ei tohi pilti sisaldada, lisatakse lõikepilt slaidi keskele.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Lõikepilt.

  Avatakse tööpaan Lõikepilt.

 3. Otsige tööpaanil Lõikepilt üles soovitud lõikepilt ja klõpsake seda.

  Kui otsite veebist lõikepilte ja pilte, suunatakse teid Bingi. Peate arvestama autoriõigustega ja Bingi litsentsifilter aitab teil valida kasutatavaid pilte.

Nüüd saate lõikepilti nihutada või pöörata, selle suurust muuta, sellele teksti lisada ja muid muudatusi teha.

Slaiditeksti teisendamine SmartArt-pildiks

SmartArt-pilt on teie teabe visuaalne esitusviis, mida saate igati kohandada. Teksti teisendamine SmartArt-pildiks on kiire viis muuta olemasolevad slaidid professionaalselt kujundatud illustratsioonideks. Näiteks saate päevakorraslaidi teisendada ühe klõpsuga SmartArt-pildiks.

Teisendatud PowerPointi slaid Päevakord

Oma sõnumi või idee efektiivseks esitamiseks saate sobiva paigutuse valida paljude valmispaigutuste seast.

Olemasoleva teksti teisendamiseks SmartArt-pildiks tehke järgmist.

 1. Klõpsake kohatäidet, mis sisaldab teksti, mida soovite teisendada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik käsku Teisenda SmartArt-pildiks Nupu pilt .

 3. Kui soovite vaadata, kuidas SmartArt-pilt teie teksti lisamisel välja nägema hakkab, viige kursor galeriis vastava SmartArt-pildi pisipildile. Galerii sisaldab SmartArt-piltide paigutusi, mis sobivad kõige paremini täpploendite jaoks. Kõigi paigutuste kuvamiseks klõpsake käsku Veel SmartArt-pilte.

  Meelepärase SmartArt-pildi leidmisel klõpsake seda, et rakendada pilt oma tekstile.

  Nüüd saate SmartArt-pilti nihutada ja pöörata, selle suurust muuta, sellele teksti lisada või mõne muu kiirlaadi rakendada ning muid muudatusi teha.

Kuigi SmartArt-pildi loomine olemasoleva teksti jaoks on väga lihtne, saate soovi korral ka teistpidi tegutseda – lisada kõigepealt SmartArt-pildi ning seejärel teksti.

 1. Klõpsake kohatäidet, kuhu soovite SmartArt-pildi lisada.

  Kui te ei vali kohatäidet või kui valite kohatäite, mis ei tohi pilti sisaldada, lisatakse SmartArt-pilt slaidi keskele.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

 3. Klõpsake dialoogiboksi SmartArt-pildi valimine kõige vasakpoolsemal paanil soovitud SmartArt-pildi tüüpi.

 4. Otsige keskmisel paanil üles soovitud paigutus, klõpsake seda ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Paigutuse eelvaate vaatamiseks klõpsake seda paigutust. Eelvaade kuvatakse kõige parempoolsemal paanil.

Slaidiülemineku lisamine

Slaidisiirded ehk üleminekud on animatsiooni meenutavad efektid, mis ilmuvad siis, kui liigute ühelt slaidilt teisele. Office PowerPoint 2007 pakub laias valikus üleminekuid, mille seas on nii tavapärased hajutused, lahustamised, lõiked ja pühkimised kui ka näiteks ebatavalisemad rattad ja malelauad.

 • Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek soovitud üleminekuefekti.

  • Kui soovite vaadata, kuidas aktiivne slaid konkreetse ülemineku rakendamisel välja hakkaks nägema, viige kursor vastava ülemineku pisipildile.

  • Täiendavate üleminekute pisipiltide kuvamiseks klõpsake pisipiltide rea kõrval olevaid nooli.

   Nooled täiendavate üleminekute kuvamiseks

  • Kui otsustate hiljem, et soovite siiski kasutada mõnda muud üleminekut, klõpsake soovitud üleminekut selle rakendamiseks.

Jaotises Selle slaidi üleminek saate valida ka muid suvandeid, millega reguleerida üleminekuefekti kiirust, lisada heli ja rakendada sama üleminek kõikidele esitluse slaididele.

Vaata ka

Kujundite kiirlaadi rakendamine või vahetamine

Lisateave SmartArt-piltide kohta

Slaidide üleminekute lisamine

Kujundite lisamine, muutmine või kustutamine

Tabeli lisamine slaidile

Hüperlinkide lisamine

Hüperlinkide abil saate liikuda ühelt slaidilt teisele, võrgu või Interneti-asukohta või isegi mõnda teise faili või programmi.

 1. Valige tekst, mille klõpsamisel tuleks hüperlink aktiveerida.

  Soovi korral võite teksti asemel valida hoopis mõne objekti (nt lõikepildi või SmartArt-pildi).

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lingid nuppu Hüperlink.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Hüperlingi lisamine väljal Minu kohad lingi sihtkoha (s.t koha, kuhu link viib) jaoks asjakohast nuppu.

  Samas esitluses mõnele teisele slaidile minekuks klõpsake näiteks nuppu Koht selles dokumendis.

 4. Otsige sihtkoht üles ja klõpsake seda, tehke soovitud muudatused väljadel Kuvatav tekst ja Aadress ning klõpsake nuppu OK.

Vaata ka

Hüperlingi loomine või redigeerimine

Õigekirja kontrollimine ja esitluse eelvaate vaatamine

Kui kõik slaidid on saanud soovitud ilme, on esitluse lõpuleviimiseks vaja täita ainult veel kaks juhist.

Esitluse õigekirja kontrollimine

Ehkki õigekirjakontroll on rakenduses Office PowerPoint 2007 automaatselt sisse lülitatud, tasub õigekirja pärast esitlusega töötamise lõpetamist uuesti kontrollida.

 1. Esitluse algusse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+HOME.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Õigekeelsuskontroll nuppu Õigekiri.

  Kui Office PowerPoint 2007 leiab õigekirjavigu, kuvatakse dialoogiboks, kus on valitud esimene õigekirjakontrolli poolt leitud kirjaveaga sõna. Teie määrata on, kuidas programmi leitud vigu parandada. Pärast iga valesti kirjutatud sõna parandamist valib programm järgmise jne.

Esitluse eelvaade slaidiseansina

Kui soovite oma arvuti ekraanil vaadata, kuidas esitlus esitamise ajal publikule kuvatakse, tehke järgmist.

 1. Tehke menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine ühte järgmistest.

  • Esitluse esimese slaidiga alustamiseks klõpsake nuppu Algusest.

  • Kui soovite alustada praegu paanil Slaid kuvatud slaidiga, klõpsake nuppu Praeguselt slaidilt.

   Esitlus avatakse slaidiseansivaates.

 2. Järgmisele slaidile liikumiseks klõpsake.

  Tavavaatesse naasmiseks saate igal ajal vajutada paoklahvi (ESC).

Loomulikult saate esitluse eelvaadet vaadata ka esitluse koostamise ajal.

Vaata ka

Õigekirja ja grammatika kontrollimine

Teave esitluse esitamise kohta

Nüüd, kui esitlus on valmis, sõltub edasine juba sellest, kes on esitluse esitaja, kus seda esitatakse ja milliseid seadmeid kasutatakse.

 • Kas esitlus esitatakse arvutis, kus see loodi, mõnes muus arvutis või edastatakse see CD-plaadi või võrgukoha kaudu?

 • Kui esitlus toimub reaalajas, siis kas esitajaks olete teie, keegi teine või töötab see automaatselt?

Vastustest neile küsimustele sõltub, kas järgmisena kirjeldatud toimingud tuleb läbida siin toodud järjestuses, mõnes muus järjestuses või (mõnel juhul) ei tule üldse läbida.

 • Harjutamine ja aja mõõtmine.    Esitluse esitajale tuleb jätta piisavalt aega, et see mahuks ajakavva (vajadusel tuleb arvestada ka pärast esitlust esitatavate küsimustega), ning esitaja peab esitamist harjutama. Hea mõte on harjutada seal, kus esitlus tegelikult esitatakse, kasutades samu seadmeid. Samuti võiks kohal olla vähemalt ühest või kahest inimesest koosnev publik. Nii õpib esitaja tundma seadmeid ja harjub publikuga. Harjutuspubliku tagasiside on eriti teretulnud, kuna see aitab tuvastada neid kohti, mille peaks veel enne tegelikku esitamist üle vaatama.

 • Jaotusmaterjalide ja esineja märkmete printimine.    Esitluse võib välja printida esineja märkmetena või jaotusmaterjalidena.

  • Esinejamärkmete vaates on iga lehe ülaosas üks slaid ning selle all kuvatakse sama slaidi paanilt Märkmed pärit tekst. Kõneleja saab seda kasutada abimaterjalina esitamise ajal. Neid võib jaotada ka kuulajatele, et neile kättesaadav teave oleks täielikum.

  • Jaotusmaterjalide ühel lehel kuvatakse üks, kaks, kolm, neli, kuus või üheksa slaidi ning need on mõeldud juhuks, kui paani Märkmed sisu publikule jaotada ei soovita. (Kolme slaidiga jaotusmaterjalide lehed sisaldavad joonitud ruumi, kuhu kuulaja saab märkmeid teha.)

   Jaotusmaterjalid ja esineja märkmed

 • Pakendamine CD või veebis avaldamise jaoks.    Kui kasutate PowerPointi esitluse CD-le, võrgukohta või arvuti kõvakettale kopeerimiseks CD pakendi funktsiooni, kopeeritakse ühtlasi ka Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 ja kõik teie esitlusega lingitud failid (nt filmid või helid). Nii võite kindel olla, et kaasatud on kõik esitluse elemendid ning et ka inimesed, kellel pole arvutis Office PowerPoint 2007, saavad esitlust vaadata.

Lisateabelingid

Esitluse kopeerimine CD-le, võrku või kohalikule kettale

Esitluse esitamise harjutamine ja ajastamine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Märkmelehtede loomine ja printimine

PowerPointi slaidide ja jaotusmaterjalide printimine

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×