Office
Logi sisse

Levinumate valemite näited

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Järgnevaid näiteid saate kasutada loendi või teegi arvutatud veergude loomisel. Näiteid, mis ei sisalda viiteid veergudele, saate kasutada veeru vaikeväärtuse määramiseks.

Selle artikli teemad

Tingimusvalemite

Kuupäeva ja kellaaja valemid

Matemaatilised valemid

Teksti valemid

Tingimusvalemid

Järgnevaid valemeid saate kasutada tingimuslausete testimiseks, saades vastuseks väärtuse Jah või Ei, alternatiivsete väärtuste (nt OK ja Pole OK) testimiseks või saamaks tulemuseks tühiku või sidekriipsu, mis tähistavad nullväärtust.

Arvude suuruse võrdlemine

Selle võrdluse tegemiseks kasutage funktsiooni IF.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15000

9000

=[Veerg1]>[Veerg2]

Kas Veerg1 on suurem kui Veerg2? (Jah.)

15000

9000

=IF([Veerg1]<=[Veerg2], "OK", "Pole OK")

Kas Veerg1 on väiksem või võrdne Veerg2-ga? (Pole OK)

Veergude sisu võrdlemise järel vastuseks loogikaväärtuse saamine

Loogikaväärtuse (Jah või Ei) saamiseks kasutage funktsioone AND, OR ja NOT.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15

9

8

=AND([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3])

Kas 15 on suurem kui 9 ja väiksem kui 8? (Ei.)

15

9

8

=OR([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3])

Kas 15 on suurem kui 9 või väiksem kui 8? (Jah.)

15

9

8

=NOT([Veerg1]+[Veerg2]=24)

Ega 15 pluss 9 ei võrdu 24-ga? (Ei.)

Mõne muu arvutuse jaoks või mõne muu väärtuse kui Jah või Ei saamiseks kasutage funktsioone IF, AND ja OR.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15

9

8

=IF([Veerg1]=15, "OK", "Pole OK")

Kui väärtus veerus Veerg1 võrdub 15-ga, tagastab funktsioon väärtuse "OK". (OK)

15

9

8

=IF(AND([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3]), "OK", "Pole OK")

Kui 15 on suurem kui 9 ja väiksem kui 8, tagastab funktsioon väärtuse "OK". (Pole OK)

15

9

8

=IF(OR([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3]), "OK", "Pole OK")

Kui 15 on suurem kui 9 või väiksem kui 8, tagastab funktsioon väärtuse "OK". (OK)

Nullide kuvamine tühikute või sidekriipsudena

Nulli kuvamiseks kasutage lihtarvutust. Tühiku või sidekriipsu kuvamiseks kasutage funktsiooni IF.

C olumn1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

10

10

=[Veerg1]–[Veerg2]

Teine arv lahutatud esimesest (0)

15

9

=IF([Veerg1]–[Veerg2],"–",[Veerg1]–[Veerg2])

Kui väärtus on null, on tulemuseks sidekriips (–)

Veergude veaväärtuste peitmine

Sidekriipsu, väärtuse #N/A või NA kuvamiseks veaväärtusena kasutage funktsiooni ISERROR.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

10

0

=[Veerg1]/[Veerg2]

Tulemuseks on viga (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Veerg1]/[Veerg2]),"NA",[Veerg1]/[Veerg2])

Vea puhul on tulemuseks väärtus NA

10

0

=IF(ISERROR([Veerg1]/[Veerg2]),"–",[Veerg1]/[Veerg2])

Vea puhul on tulemuseks sidekriips

Lehe algusse

Kuupäeva ja kellaaja valemid

Järgnevaid valemeid saate kasutada kuupäevadel ja kellaajal põhinevate arvutuste tegemiseks (nt päevade, kuude või aastate liitmine kuupäevale, kahe kuupäeva vahelise aja arvutamine ja ajaühikute teisendamine kümnendsüsteemi).

Kuupäevade liitmine

Päevade liitmiseks kuupäevale kasutage liitmistehet (+).

Märkus.: Kuupäevadega tehete tegemisel peab arvutatava veeru tulemuse väärtus olema seatud väärtuseks Kuupäev ja kellaaeg.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.06.2007

3

=[Veerg1]+[Veerg2]

Kuupäevale 09.06.07 liidetakse 3 päeva (12.06.07)

10.12.2008

54

=[Veerg1]+[Veerg2]

Kuupäevale 10.12.2008 liidetakse 54 päeva (02.02.2009)

Kuude liitmiseks kuupäevale kasutage funktsioone DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.06.2007

3

=DATE(YEAR([Veerg1]),MONTH([Veerg1])+[Veerg2],DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 09.06.07 liidetakse 3 kuud (09.09.07)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Veerg1]),MONTH([Veerg1])+[Veerg2],DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 10.12.2008 liidetakse 25 kuud (10.01.2011)

Aastate liitmiseks kuupäevale kasutage funktsioone DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.06.2007

3

=DATE(YEAR([Veerg1])+[Veerg2],MONTH([Veerg1]),DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 09.06.07 liidetakse 3 aastat (09.06.10)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Veerg1])+[Veerg2],MONTH([Veerg1]),DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 10.12.2008 liidetakse 25 aastat (10.12.2033)

Päevade, kuude ja aastate kombinatsiooni liitmiseks kuupäevale kasutage funktsioone DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

09.06.2007

=DATE(YEAR([Veerg1])+3,MONTH([Veerg1])+1,DAY([Veerg1])+5)

Kuupäevale 9.06.2007 liidetakse 3 aastat, 1 kuu ja 5 päeva (14.07.2010)

10.12.2008

=DATE(YEAR([Veerg1])+1,MONTH([Veerg1])+7,DAY([Veerg1])+5)

Kuupäevale 10.12.08 liidetakse 1 aasta, 7 kuud ja 5 päeva (15.07.10)

Kahe kuupäeva vahe arvutamine

Selle arvutuse tegemiseks kasutega funktsiooni DATEDIF.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

1. jaanuar 1995

15. juuni 1999

=DATEDIF([Veerg1], [Veerg2],"d")

Tulemuseks on kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arv (1626)

1. jaanuar 1995

15. juuni 1995

=DATEDIF([Veerg1], [Veerg2],"ym")

Tulemuseks on kahe kuupäeva vahele jäävate kuude arv, aastaid arvestamata (5)

1. jaanuar 1995

15. juuni 1999

=DATEDIF([Veerg1], [Veerg2],"yd")

Tulemuseks on kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arv, aastaid arvestamata (165)

Kahe kellaaja vahe arvutamine

Tulemi esitamiseks standardses kellaajavormingus (tunnid:minutid:sekundid) kasutage lahutamistehet (–) ja funktsiooni TEXT. Et see meetod toimiks, ei tohi tundide arv ületada väärtust 24, minutite arv väärtust 60 ja sekundite arv väärtust 60.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

09.06.2007 10:35 EL

09.06.2007 3:30 PL

=TEXT([Veerg2]–[Veerg1],"h")

Tulemuseks on tundide arv kahe kellaja vahel (4)

09.06.2007 10:35 EL

09.06.2007 3:30 PL

=TEXT([Veerg2]–[Veerg1],"h:mm")

Tulemuseks on tundide ja minutite arv kahe kellaaja vahel (4:55)

09.06.2007 10:35 EL

09.06.2007 3:30 PL

=TEXT([Veerg2]–[Veerg1],"h:mm:ss")

Tulemuseks on tundide, minutite ja sekundite arv kahe kellaaja vahel (4:55:00)

Tulemi esitamiseks ühel ajaühikul põhineva kokkuvõttena kasutage funktsiooni INT või funktsioone HOUR, MINUTE ja SECOND.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=INT(([Veerg2]–[Veerg1])*24)

Tulemuseks on tundide arv kahe kellaaja vahel (28)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=INT(([Veerg2]–[Veerg1])*1440)

Tulemuseks on minutite arv kahe kellaaja vahel (1735)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=INT(([Veerg2]–[Veerg1])*86400)

Tulemuseks on sekundite arv kahe kellaaja vahel (104100)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=HOUR([Veerg2]–[Veerg1])

Tulemuseks on tundide arv kahe kellaaja vahel päevi ja muid ajaühikuid arvestamata (4)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=MINUTE([Veerg2]–[Veerg1])

Tulemuseks on minutite arv kahe kellaaja vahel tunde ja muid ajaühikuid arvestamata (55)

09.06.2007 10:35 EL

10.06.2007 3:30 PL

=SECOND([Veerg2]–[Veerg1])

Tulemuseks on sekundite arv kahe kellaaja vahel minuteid ja muid ajaühikuid arvestamata (0)

Kellaaegade teisendamine

Standardvormingus tundide teisendamiseks kümnendarvuks kasutage funktsiooni INT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

10:35 EL

=([Veerg1]–INT([Veerg1]))*24

Tulemuseks on tundide arv alates 12:00 EL (10,583333)

12:15 PL

=([Veerg1]–INT([Veerg1]))*24

Tulemuseks on tundide arv alates 12:00 PL (12,25)

Tundide teisendamiseks kümnendarvudest standardsesse kellaajavormingusse (tunnid:minutid:sekundid) kasutage jagamistehet ja funktsiooni TEXT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23:58

=TEXT(Veerg1/24, "hh:mm:ss")

Tulemuseks on tundide, minutite ja sekundite arv alates 12:00 EL (00:59:55)

2:06

=TEXT(Veerg1/24, "h:mm")

Tulemuseks on tundide ja minutite arv alates 12:00 EL (0:05)

Juliuse kuupäevade lisamine

Juliuse kuupäev tähendab kuupäevavormingut, mis on praeguse aastaarvu ja aasta algusest möödunud päevade arvu kombinatsioon. Näiteks kuupäev 1. jaanuar 2007 märgitakse kujul 2007001 ning kuupäev 31. detsember 2007 kujul 2007365. See vorming ei põhine Juliuse kalendril.

Kuupäeva teisendamiseks Juliuse kuupäevaks kasutage funktsioone TEXT ja DATEVALUE.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23.06.2007

=TEXT([Veerg1],"yy")&TEXT(([Veerg1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Veerg1],"yy"))+1),"000")

Tulemuseks on Juliuse kuupäev kahekohalise aastaarvuga (07174)

23.06.2007

=TEXT([Veerg1],"yyyy")&TEXT(([Veerg1]–DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Veerg1],"yy"))+1),"000")

Tulemuseks on Juliuse kuupäev neljakohalise aastaarvuga (2007174)

Kuupäeva teisendamiseks Juliuse kuupäevaks, mida kasutatakse astronoomias, kasutage konstanti 2415018.50. See valem töötab ainult kuupäevast 01.03.1901hilisemate kuupäevade puhul ja ainult siis, kui kasutatakse 1900-kuupäevasüsteemi.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23.06.2007

=[Veerg1]+2415018.50

Tulemuseks on astronoomias kasutatav Juliuse kuupäev (2454274.50)

Kuupäevade kuvamine nädalapäevadena

Kuupäevade esitamiseks nädalapäevana kasutage funktsioone TEXT ja WEEKDAY.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

19. veebruar 2007

=TEXT(WEEKDAY([Veerg1]), "dddd")

Tulemuseks on kuupäevale vastava nädalapäeva nimi (Esmaspäev)

3. jaanuar 2008

=TEXT(WEEKDAY([Veerg1]), "ddd")

Tulemuseks on kuupäevale vastava nädalapäeva lühendatud nimi (E)

Lehe algusse

Matemaatilised valemid

Järgnevaid valemeid saate kasutada mitmete matemaatiliste arvutuste tegemiseks (nt liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, keskmise ja mediaani leidmine, ümardamine ning väärtuste loendamine).

Arvude liitmine

Arvude liitmiseks kahes või rohkemas järjestikku asuvates veergudes kasutage liitmistehet (+) või funktsiooni SUM.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

6

5

4

=[Veerg1]+[Veerg2]+[Veerg3]

Tulemuseks on kolme esimese veeru väärtuste summa (15)

6

5

4

=SUM([Veerg1],[Veerg2],[Veerg3])

Liidetakse kolme esimese veeru väärtused (15)

6

5

4

=SUM(IF([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]–[Veerg2], 10), [Veerg3])

Kui veeru Veerg1 väärtus on suurem kui veeru Veerg2 väärtus, liidetakse nende vahe veeru Veerg3 väärtusele. Vastasel juhul liidetakse arv 10 ja veerg Veerg3 (5)

Arvude lahutamine

Arvude lahutamiseks kahes või rohkemas järjestikus veerus kasutage lahutamistehet (–) või funktsiooni SUM negatiivsete arvudega.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

15000

9000

–8000

=[Veerg1]-[Veerg2]

15 000-st lahutatakse 9000 (6000)

15000

9000

–8000

=SUM([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Liidetakse kolme esimese veeru numbrid, kaasa arvatud negatiivsed väärtused (16000)

Kahe arvu vahe arvutamine protsendina

Kasutage lahutamis- (–) ja jagamistehet (/) ning funktsiooni ABS.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

2342

2500

=([Veerg2]-[Veerg1])/ABS([Veerg1])

Tulemuseks on erinevus protsentides (6.75% või 0.06746)

Arvude korrutamine

Arvude korrutamiseks kahes või rohkemas järjestikus veerus kasutage korrutamistehet (*) või funktsiooni PRODUCT.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

5

2

=[Veerg1]*[Veerg2]

Korrutatakse kahe esimese veeru arvud (10)

5

2

=PRODUCT([Veerg1], [Veerg2])

Korrutatakse kahe esimese veeru arvud (10)

5

2

=PRODUCT([Veerg1],[Veerg2],2)

Korrutatakse kahe esimese veeru arvud ja arv 2 (20)

Arvude jagamine

Arvude jagamiseks kahes või rohkemas järjestikuses veerus kasutage jagamistehet (/).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

15000

12

=[Veerg1]/[Veerg2]

Arv 15 000 jagatakse arvuga 12 (1250)

15000

12

=([Veerg1]+10000)/[Veerg2]

Arvule 15 000 liidetakse 10 000 ja saadud summa jagatakse arvuga 12 (2083)

Arvude keskmise väärtuse arvutamine

Arvude keskmise leidmiseks kahes või rohkemas järjestikuses veerus kasutage funktsiooni AVERAGE.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

6

5

4

=AVERAGE([Veerg1], [Veerg2],[Veerg3])

Tulemuseks on kolme esimese veeru arvu keskmine (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]–[Veerg2], 10), [Veerg3])

Kui Veerg1 on suurem kui Veerg2, arvutatakse nende vahe ja Veerg3 keskmine. Vastasel juhul arvutatakse arvu 10 ja Veerg3 keskmine (2.5)

Arvude mediaani arvutamine

Mediaan on arvurea keskmine liige. Arvuhulga mediaani arvutamiseks kasutage funktsiooni MEDIAN.

A

B

C

D

E

F

Valem

Kirjeldus (tulem)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Tulemuseks on esimese 6 veeru mediaan (8)

Vahemiku suurima ja väikseima arvu arvutamine

Väikseima või suurima arvu arvutamiseks kahes või rohkemas järjestikus veerus kasutage funktsiooni MIN või MAX.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

10

7

9

=MIN([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Tulemuseks on väikseim arv (7)

10

7

9

=MAX([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Tulemuseks on suurim arv (10)

Väärtuste loendamine

Numbriliste väärtuste loendamiseks kasutage funktsiooni COUNT.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

Õun

12.12.2007

=COUNT([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loendatakse numbrilisi väärtusi sisaldavad veerud. Ei loendata kuupäevi, kellaaegu, teksti ja nullväärtusi (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loendatakse numbrilisi väärtusi sisaldavad veerud, aga ei loeta veaväärtusi ja loogilisi väärtusi (2)

Arvu suurendamine või vähendamine teatud protsendi võrra

Selle arvutuse tegemiseks kasutage protsenditehet (%).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

23

3%

=[Veerg1]*(1+5%)

Arvu veerus Veerg1 suurendatakse 5% võrra (24,15)

23

3%

=[Veerg1]*(1+[Veerg2])

Arvu veerus Veerg1 suurendatakse veerus Veerg2 oleva protsentväärtuse (3%) võrra (23.69)

23

3%

=[Veerg1]*(1-[Veerg2])

Arvu veerus Veerg1 vähendatakse veerus Veerg2 oleva protsentväärtuse (3%) võrra (22.31)

Arvu astendamine

Selle arvutuse tegemiseks kasutage tehtemärki "^" või funktsiooni POWER.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

5

2

=[Veerg1]^[Veerg2]

Arvutatakse arvu 5 ruut (25)

5

3

=POWER([Veerg1], [Veerg2])

Arvutatakse arvu 5 kuup (125)

Arvu ümardamine

Arvu ümardamiseks ülespoole kasutage funktsioone ROUNDUP, ODD või EVEN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUNDUP([Veerg1],0)

Arv 20,3 ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni (21)

-5,9

=ROUNDUP([Veerg1],0)

Arv -5,9 ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Veerg1],2)

Arv 12,5493 ümardatakse ülespoole lähima sajandikuni, s t kahe komakoha võrra (12,55)

20,3

=EVEN([Veerg1])

Arv 20,3 ümardatakse ülespoole lähima paarisarvuni (22)

20,3

=ODD([Veerg1])

Arv 20,3 ümardatakse ülespoole lähima paaritu arvuni (21)

Arvu ümardamiseks allapoole kasutage funktsiooni ROUNDDOWN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUNDDOWN([Veerg1],0)

Arv 20,3 ümardatakse allapoole lähima täisarvuni (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Veerg1],0)

Arv -5,9 ümardatakse allapoole lähima täisarvuni ( -6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Veerg1],2)

Arv 12,5493 ümardatakse ülespoole lähima sajandikuni, s t kahe komakoha võrra (12,54)

Arvu ümardamiseks lähima arvuni või murruni kasutage funktsiooni ROUND.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUND([Veerg1],0)

Arv 20,3 ümardatakse allapoole, kuna murdarvuline osa on väiksem kui 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Veerg1],0)

Arv 5,9 ümardatakse ülespoole, kuna murdarvuline osa on suurem kui 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Veerg1],0)

Arv -5,9 ümardatakse allapoole, kuna murdarvuline osa on väiksem kui -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Veerg1], 1)

Arv ümardatakse lähima kümnendikuni (ühe kümnendkoha võrra). Kuna ümardatav osa on 0,05 või suurem, ümardatakse arv ülespoole (tulem: 1,3)

30,452

=ROUND([Veerg1], 2)

Arv ümardatakse lähima sajandikuni (kahe kümnendkoha võrra). Kuna ümardatav osa (0,002) on väiksem kui 0,005, ümardatakse arv allapoole (tulem: 30,45)

Arvu ümardamiseks kindla tüvenumbrini kasutage funktsioone ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT ja LEN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

5492820

=ROUND([Veerg1],3-LEN(INT([Veerg1])))

Arv ümardatakse kolme tüvenumbrini (5 490 000)

22230

=ROUNDDOWN([Veerg1],3-LEN(INT([Veerg1])))

Arv ümardatakse allapoole kolme tüvenumbrini (22 200)

5492820

=ROUNDUP([Veerg1], 5-LEN(INT([Veerg1])))

Arv ümardatakse ülespoole viie tüvenumbrini (5 492 900)

Lehe algusse

Tekstivalemid

Järgmisi valemeid saate kasutada teksti redigeerimiseks (nt mitme veeru väärtuste kombineerimine ja ühendamine, veergude sisu võrdlemine, märkide või tühikute eemaldamine ning märkide kordamine).

Teksti täheregistri muutmine

Teksti täheregistri muutmiseks saate kasutada funktsioone UPPER, LOWER või PROPER.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

nina Vietzen

=UPPER([Veerg1])

Tekst muudetakse suurtäheliseks (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([Veerg1])

Tekst muudetakse väiketäheliseks (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([Veerg1])

Sõnade esitähed muudetakse tekstis suurteks tähtedeks (Nina Vietzen)

Ees- ja perekonnanimede ühendamine

Ees- ja perekonnanime kombineerimiseks saate kasutada tehtemärki (&) või funktsiooni CONCATENATE.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Carlos

Carvallo

=[Veerg1]&[Veerg2]

Kaks stringi ühendatakse (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Veerg1]&" "&[Veerg2]

Stringid ühendatakse tühikuga nende vahel (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Veerg2]&", "&[Veerg1]

Stringid ühendatakse koma ja tühikuga nende vahel (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=CONCATENATE([Veerg2], ",", [Veerg1])

Stringid ühendatakse komaga nende vahel (Carvallo,Carlos)

Eri veergude teksti ja arvude ühendamine

Teksti ja arvude ühendamiseks kasutage funktsiooni CONCATENATE, tehtemärki (&) või funktsioone TEXT ja ampersand.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Yang

28

=[Veerg1]&" müüs "&[Veerg2]&" ühikut."

Ülaltoodud sisu kombineeritakse fraasiks (Yang müüs 28 ühikut.)

Dubois

40%

=[Veerg1]&" müüs "&TEXT([Veerg2],"0%")&" kogumüügist."

Ülaltoodud sisu kombineeritakse fraasiks (Dubois müüs 40% kogumüügist.)

Märkus.: Funktsioon TEXT liidab aluseks oleva väärtuse (.4.) asemel veeru Veerg2 vormindatud väärtused.

Yang

28

=CONCATENATE([Veerg1]," müüs ",[Column2]," ühikut.")

Ülaltoodud sisu kombineeritakse fraasiks (Yang müüs 28 ühikut.)

Teksti ühendamine kuupäeva- või kellaajaga

Teksti kombineerimiseks kuupäeva või kellaajaga kasutage funktsiooni TEXT ja ampersand tehtemärki (&).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Arvelduskuupäev

5. juuni 2007

="Väljavõtte kuupäev: "&TEXT([Veerg2], "dd. mmm yyyy")

Tekst kombineeritakse kuupäevaga (Väljavõtte kuupäev: 5. jun 2007)

Arvelduskuupäev

5. juuni 2007

=[Veerg1]&" "&TEXT([Veerg2], "dd. mmm yyyy")

Erinevates veergudes asuv tekst ja kuupäev kombineeritakse ühte veergu (Arvelduskuupäev 05. jun 2007)

Veergude sisu võrdlemine

Ühe veeru võrdlemiseks teise veeru või väärtusteloendiga kasutage funktsioone EXACT või OR.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

BD122

BD123

=EXACT([Veerg1],[Veerg2])

Võrreldakse kahe esimese veeru sisu (Ei)

BD122

BD123

=EXACT([Veerg1], "BD122")

Võrreldakse veeru Veerg1 sisu ja stringi "BD122" (Jah)

Veeru väärtuse või väärtuse osa kindlale tekstile vastavuse kontrollimine

Veeruväärtuse või selle osa kindla tekstiga ühtimise kontrollimiseks kasutage funktsioone IF, FIND, SEARCH ja ISNUMBER.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

Vietzen

=IF([Veerg1]="Vietzen", "OK", "Pole OK")

Kontrollitakse, kas Veerg1 on Vietzen (OK)

Vietzen

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Veerg1])), "OK", "Pole OK")

Kontrollitakse, kas Veerg1 sisaldab tähte v (OK)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Veerg1]))

Kontrollitakse, kas Veerg1 sisaldab väärtust BD (Jah)

Mittetühjade veergude loendamine

Mittetühjade lahtrite loendamiseks kasutage funktsiooni COUNTA.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

Müük

19

=COUNTA([Veerg1], [Veerg2])

Loetakse kokku täidetud veergude arvu (2)

Müük

19

=COUNTA([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loetakse kokku täidetud veergude arvu (2)

Märkide eemaldamine tekstist

Märkide eemaldamiseks tekstist kasutage funktsioone LEN, LEFT ja RIGHT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

Vitamiin A

=LEFT([Veerg1],LEN([Veerg1])-2)

Tulemuseks on 8 märki (10-2), alates vasakust (Vitamiin)

Vitamiin B1

=RIGHT([Veerg1], LEN([Veerg1])-8)

Tulemuseks on 3 märki (11-8), alates paremalt ( B1)

Veeru algusest ja lõpust tühikute eemaldamine

Tühikute eemaldamiseks veerust kasutage funktsiooni TRIM.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

Tere!

=TRIM([Veerg1])

Tühikud eemaldatakse algusest ja lõpust (Tere!)

Märgi kordamine veerus

Märgi kordamiseks veerus kasutage funktsiooni REPT.

Valem

Kirjeldus (tulem)

=REPT(".",3)

Punkti korratakse 3 korda (...)

=REPT("-",10)

Sidekriipsu korratakse 10 korda (----------)

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×