Levinumate saidiprobleemide tõrkeotsing

Selles teemas pakutakse tõrkeotsinguteavet, et aidata teil lahendada rakenduses Windows SharePoint Services 3.0 levinumaid probleeme ja vigu.

Uue saidi loomisel kuvatakse teade, et sait on kasutusel või juba olemas

Uue loendi või teegi loomise katsel kuvatakse teade, et määratud nimi on juba kasutusel

Uue faili või kausta loomisel kuvatakse teade, et faili või kausta nimi on liiga pikk

Saiti ei saa kustutada. Kuvatakse teade "Alamsaitidega saiti ei saa kustutada"

Uue faili või kausta loomisel kuvatakse teade, et faili või kausta nimi sisaldab sobimatuid märke

Veebisaidikogumi omanikku ei saa kustutada

Kui proovite faili kustutada, kuvatakse teile teade, et mõni teine kasutaja on faili praegu välja möllinud või redigeerimiseks lukustanud

Saidi avalehe vaatamisel kuvatakse veebiosa tõrketeade

Kui proovite kuvada oma saiti või oma saidi või serveri administraatorilehte, saate teate "teenus pole saadaval"

Kui proovite vaadata saidi kasutusaruandelehte, saate teate, et kasutusaruanne pole saadaval

Faili üleslaadimisel saate teate, et fail on "suurima lubatud suuruse ületanud"

Faili üleslaadimisel saate teate, et serveri administraatorid on faili blokeerinud

Pärast kasutajale uute õiguste andmist ei saa te kasutajale meili saata

Rohkem teatisi ei saa luua

Saate teate, et saidi talletuslimiit on ületatud

Uue saidi loomisel kuvatakse teade, et sait on kasutusel või juba olemas

Sümptomid

Uue saidikollektsiooni loomisel võidakse teile kuvada järgmine teade.

Teine sait on kohas http:// saidi nimi / saidid / alamsaidi nimi juba olemas. Sama URL-iga uue saidi loomiseks peate selle saidi kustutama. Valige uus URL või looge algselt määratud teel uus lisamine.

Kui proovite luua uut alamsaiti, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Veebisaidi aadress / sait / alamsaidi nimi / alamalamsaidi nimi on juba kasutusel.

Lahendus

Veebisaidi URL, mida proovite luua, on selles saidiasukohas juba olemas. Klõpsake oma brauseris nuppu Tagasi ja tippige saidile teine URL.

Lehe algusesse

Uue loendi või teegi loomise katsel kuvatakse teade, et määratud nimi on juba kasutusel

Sümptomid

Uue loendi või teegi loomise katsel võidakse teile kuvada järgmine teade.

Määratud nimi on juba kasutusel. Loendi, küsitluse, arutelutahvli või dokumenditeegi nimi ei tohi kattuda ühegi teise sellel veebisaidil asuva loendi, küsitluse, arutelutahvli või dokumenditeegi nimega. Klõpsake brauseris nuppu Tagasi ja tippige uus nimi.

Lahendus

Te ei saa luua uut loendit või teeki, millel on juba olevasoleva loendi või teegiga sama nimi. Tippige uuele loendile või teegile teine nimi või kustutage enne uue loomist vana loend või teek.

Märkus. : Kui saate selle sõnumi, kuid teil pole võimalik sama nimega olemasoleva loendi või teegi asukohta määrata, ei pruugi teil olla piisavaid õigusi loendi või teegi kuvamiseks. Abi saamiseks pöörduge administraatori poole.

Lehe algusesse

Uue faili või kausta loomisel kuvatakse teade, et faili või kausta nimi on liiga pikk

Sümptomid

Kui proovite luua uut faili või kausta, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Määratud faili või kausta nimi on liiga pikk. Kõigi failide ja kaustade URL-tee ei tohi olla pikem kui 260 märki (ja ühegi üksikfaili ega -kausta nime URL ei tohi olla pikem kui 128 märki). Tippige lühem faili või kausta nimi.

Lahendus

Faili või kausta nimi ei tohi olla pikem kui 128 tähemärki. Lisaks ei tohi faili täielik URL olla pikem kui 260 tähemärki. Klõpsake brauseris nuppu Tagasi ja tippige uus nimi.

Lehe algusesse

Saiti ei saa kustutada. Kuvatakse teade "Alamsaitidega saiti ei saa kustutada"

Sümptomid

Kui proovite saiti kustutada, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Tõrge veebisaidi kustutamisel "/ saidi nimi / alamsaidi nimi". Alamsaitidega saiti ei saa kustutada.

Lahendus

Saidi kustutamiseks peate esmalt kustutama kõik olemasolevad alamsaidid.

Lehe algusesse

Uue faili või kausta loomisel kuvatakse teade, et faili või kausta nimi sisaldab sobimatuid märke

Sümptomid

Uue faili või kausta loomise katsel võidakse teile kuvada järgmine teade.

Faili või kausta nimi "faili / kausta nimi" sisaldab lubamatuid märke. Kasutage mõnda muud nime. Lubamatud märgid on järgmised: # % & * : < > ? / \ { | } .

Lahendus

Windows SharePoint Services 3.0 faili ja kaustade nimedes on kindlate märkide kasutamine keelatud. Tippige faili või kausta nimi, mis ei sisalda ühtegi lubamatut märki.

Lehe algusesse

Veebisaidikogumi omanikku ei saa kustutada

Sümptomid

Kui proovite kustutada veebisaidikogumiku omanikke, võidakse teile kuvada järgmine teade.

  • Veebisaidikogumi omanikke ei saa kustutada.

  • Veebisaidikogumiku administraatoriloendist ei saa omanikke kustutada.

Lahendus

Oma kontot ei saa grupist Saidikogumi administraatorid eemaldada. Pöörduge mõne muu saidikogumiku administraatori või serveri administraatori poole ja paluge oma nimi grupist Saidikogumi administraatorid eemaldada.

Lehe algusesse

Kui proovite faili kustutada, kuvatakse teile teade, et mõni teine kasutaja on faili praegu välja möllinud või redigeerimiseks lukustanud

Sümptomid

Kui proovite faili kustutada, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Mõni teine kasutaja on faili välja möllinud või redigeerimiseks lukustanud.

Lahendus

Mõne teise kasutaja väljamöllitud dokumenti ei saa kustutada. Pöörduge faili väljamöllinud kasutaja poole ja paluge fail sisse möllida või pöörduge abi saamiseks saidiomaniku poole.

Lehe algusesse

Saidi avalehe vaatamisel kuvatakse veebiosa tõrketeade

Sümptomid

Saidi avalehe vaatamisel võidakse teile kuvada järgmine teade.

  • Veebiosa tõrge: Üks veebiosa atribuutidest on vale vorminguga. Windows SharePoint Services ei saa tühistada veebiosa sarjadesse jaotamist. Kontrollige atribuutide vormingut ja proovige uuesti.

  • Veebiosa tõrge: Serveri veebiosa sarjadesse jaotamist ei saa tühistada (XML-voogu tagasi objektiks teisendada).

Lahendus

Kui näete üht nendest teadetest, pöörduge serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Kui proovite kuvada oma saiti või oma saidi või serveri administraatorilehte, saate teate "teenus pole saadaval"

Sümptomid

Kui proovite saiti vaadata, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Teenus pole saadaval

Lahendus

Kui teile kuvatakse teade "teenus pole saadaval", on probleeme veebirakenduse rakendusekaustaga. Teavitage oma serveri administraatorit.

Lehe algusesse

Kui proovite vaadata saidi kasutusaruandelehte, saate teate, et kasutusaruanne pole saadaval

Sümptomid

Kui proovite vaadata saidi kasutusaruandelehte, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Selle saidi kasutusaruanne pole saadaval. Võimalik, et kasutusteabe töötlemine on sellel saidil keelatud või saidi kasutusandmeid pole veel töödeldud.

Lahendus

Logimine ja kasutuse töötlemine peavad olema sisse lülitatud ja kasutajad peavad olema teie saidi lehte külastanud enne, kui saidi kasutusraporti lehel saab teavet kuvada. Et veenduda, et logimine ja kasutuse töötlemine on rakenduses Windows SharePoint Services 3.0 lubatud, pöörduge oma saidiadministraatori poole. Kui sait on uus (loodud täna) või kui saiti pole enne tänast kasutatud, ei kuvata andmeid enne, kui logi töötlemine on lõpule viidud (tavaliselt 24 tunni jooksul). Kui saidil pole viimase 31 päeva jooksul tegevust toimunud, kuvatakse teile teade "andmeid pole".

Lehe algusesse

Faili üleslaadimisel saate teate, et fail on "suurima lubatud suuruse ületanud"

Sümptomid

Kui proovite faili üles laadida, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Vormi ei saa edastada, kuna see ületab veebiadministraatori lubatud suurimat vormisuurust. Palun saatke vähemate andmetega vorm.

Lahendus

Üleslaaditava faili suurim maht rakenduses Windows SharePoint Services 3.0 on vaikimisi 50 megabaiti (MB). Serveri administraator saab üleslaaditava faili mahtu vastavalt vajadusele suurendada või vähendada. Üleslaaditava faili mahu suurendamiseks pöörduge serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Faili üleslaadimisel saate teate, et serveri administraatorid on faili blokeerinud

Sümptomid

Kui proovite faili üles laadida, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Faili, mida proovite salvestada või tuua, on serveri administraatorid sellel veebisaidil blokeerinud.

Lahendus

Windows SharePoint Services 3.0 keelab vaikimisi kindlate failitüüpide serverisse üleslaadimise. Serveri administraatorid saavad vajadusel loendist failitüüpe lisada või eemaldada. Failitüübi üleslaadimise lubamise taotlemiseks pöörduge serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Pärast kasutajale uute õiguste andmist ei saa te kasutajale meili saata

Sümptomid

Kui proovite pärast kasutajale uute õiguste andmist saata kasutajale meilisõnumit, võidakse teile kuvada järgmine teade.

Kasutaja või kasutajad on edukalt lisatud, kuid meilisõnumi saatmisel ilmnes tõrge. Võimalik, et server pole meilisõnumite saatmiseks õigesti seadistatud. Veendumaks, et meilifunktsioon on õigesti konfigureeritud, pöörduge oma serveri administraatori poole.

Lahendus

See sõnum kuvatakse siis, kui uue kasutaja saidile, loendisse või teeki lisamisel SMTP server ei sobi või ruudu Saada uutele kasutajatele tervituskiri märkimisel ei vasta. SMTP-serveri probleemidest teavitage serveri administraatorit.

Lehe algusesse

Rohkem teatisi ei saa luua

Sümptomid

Loendile või teegile teatise loomisel võidakse teile kuvada järgmine teade.

Olete juba loonud selle saidiga lubatud maksimaalse arvu teatisi. Teatisi saate hallata lehelt Minu teatised sellel saidil.

Lahendus

Windows SharePoint Services 3.0 määrab ära teatiste arvu, mida kasutajad saavad luua. Automaatset vaikeseadet saab serveri administraator suurendada või vähendada. Veebisaidi teatistelimiidi suurendamise taotlemiseks pöörduge serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Saate teate, et saidi talletuslimiit on ületatud

Sümptomid

Kui proovite oma saidile lisada andmeid, võidakse teile kuvada järgnev teade.

Teie muudatusi ei salvestata, kuna SharePointi veebisaidi talletuslimiit on ületatud. Töö peate salvestama mõnda teise asukohta. Veebisaidi talletuslimiidi muutmiseks pöörduge administraatori poole.

Lahendus

Serveri administraator saab muuta mäluruumi hulka, mida saidid saavad serveris kasutada. Veebisaidi talletuslimiidi suurendamise taotlemiseks pöörduge oma serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×