Lehtede kohandamine veebiosade abil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

See teema on mõeldud eelkõige veebilehtede omanikele ja administraatoritele. Teemast leiate veebiosade ja veebiosalehtede tutvustuse ja selgituse, kuidas veebiosade lisamise, muutmise või kustutamisega saab lehte kohandada.

Märkus. : See artikkel kehtib SharePoint Server 2007 ja Windows SharePoint Services 3.0. Kui kasutate SharePoint Online'i, lugege teemat Akna tänapäevane lehtedel olevate veebiosade abil.

Selle artikli teemad

Veebiosade ja veebiosa lehtede ülevaade

Veebiosade tüübid

Veebiosade ja veebiosa lehtede kasutamine

Veebibrauserite tugi veebiosa lehtedele

Veebiosade ja veebiosalehtede tutvustus

Veebiosa on teabe moodulüksus, mis on veebiosa lehtede põhikoosteüksus. Veebiosa saate lisada veebiosa lehe veebiosa aladel ning kohandada siis veebiosi, et luua oma saidi kasutajate jaoks ainulaane leht.

Järgmises näites kasutatakse veebiosa põhifunktsioonide kirjeldamiseks pildi veebiosa.

Piltide veebiosa näidis

1. Veebiosa tiitliriba sisaldab veebiosa pealkirja.

2. Veebiosa menüü sisaldab funktsioone, mille abil saate veebiosa vähendada või sulgeda, redigeerida või leida spikrist teavet mõne veebiosa kohta. Redigeerimisrežiimis saate menüü abil veebiosa kustutada või ühendada selle mõne muu veebiosaga sõltuvalt sellest, mis tüüpi veebiosaga parasjagu töötate.

3. Veebiosa keha sisaldab kasutatava veebiosa tüübile määratud sisu. Selle näite puhul on tegemist pilti kuvava pildi veebiosaga.

Veebiosaleht teatud tüüpi veebileht, kus saate veebiosade abil ühendada andmed (nt loendid ja skeemid) ja veebisisu (nt tekst ja pildid) ühise ülesande või teema keskseks dünaamiliseks teabeportaaliks.

Veebiosalehe näide on teie saidi avaleht. Luues uue saidi või tööruumisaidi, loote veebiosalehe. Veebiosalehe loomiseks saate valida ka olemasolevate saidimallide hulgast või kasutada täiesti uue veebiosalehe loomiseks Microsoft Windows SharePointi teenustega ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007).

Veebiosalehel saate nii struktureeritud kui ka struktureerimata teabe kuvada hästikorraldatud, otstarbekal ja käepärasel viisil. Veebiosaleht sisaldab sageli mitut veebiosa, mis on omavahel ühendatud nii, et saaksite andmeid ja sisu soovikohaselt ja dünaamiliselt kuvada.

Näiteks saate olulise teabe kuvamiseks luua veebiosalehe Klientide tellimused. Teile helistab klient, kes soovib saada teavet tellimuse kohta, mille ID-numbri ta on unustanud, kuid mäletab tellimuse esitamise kuupäeva. Veebiosalehe abil saate teha järgmist.

Mitme veebiosaga veebiosaleht Kliendi tellimused

1. Otsida tellimust ID-numbri või toodud näite puhul tellimuse kuupäeva järgi.

2. Kuvada kõik tellimused kuupäeva järgi.

3. Valida kliendi nime järgi vajaliku tellimuse ja vaadata nii tellimuse kui ka kliendi üksikasjalikke andmeid.

4. Valida tellimuse reaüksuse (käesoleval juhul lambi) ja kuvada kliendi küsimuse kinnituseks toote pildi.

5. Otsida kliendi tellimusega seotud värskeimaid äriuudiseid.

Veebiosa atribuudid

Kõigil veebiosadel on teatud ühised atribuudid (ehk alusklassi atribuudid), mis on tööpaanil jaotatud jaotistesse ja mille abil reguleeritakse veebiosa väljanägemist (nt tiitel, kõrgus ja laius), paigutust (veebiosa järjestus alal ja sisu suund) ning täpsemaid omadusi (nt pildi ikoon ja kirjeldus).

Lisaks sellele võivad veebiosal olla ka ainult sellele veebiosale omased kohandatud atribuudid, mis kuvatakse tööpaanil veebiosa tavaliste atribuutide kohal või all. Näiteks on pildi veebiosal kohandatud atribuudid, sealhulgas pildi link, selle horisontaal- ja vertikaaljoondus ning taustvärv.

Märkus. : Sõltuvalt veebiosa loomise viisist võivad kohandatud atribuudid olla tavaliste atribuutide all tööpaani vaikejaotises Mitmesugust.

Veebiosa vaated

Veebiosa kohandamiseks valige üks järgmisest kahest vaatest.

 • Ühisvaade.    Lisage veebiosa esmalt veebiosalehele ja seejärel kasutage veebiosalehe redigeerimiseks ühisvaadet. Ühiskasutusega veebiosad on saadaval veebiosalehe kõigile vastava õigusega kasutajatele.

 • Eravaade.    Lisage ühiskasutusega veebiosa eravaatele ja redigeerige seejärel veebiosa eravaadet. Eravaates tehtud veebiosa muudatused on nähtavad ainult teile. Kasutajatele, kes pole eravaates muudatusi teinud, näevad veebiosa ühisvaadet.

Veebiosa vaade, milles töötate, on oluline järgmistel põhjustel.

 • Teil võib olla õigus redigeerida mõnda veebiosa ainult teatud veebiosalehel ning mitte kõigil lehtedel.

 • Võib juhtuda, et pääsete juurde veebiosalehe teatud veebiosadele, kuid ei saa ühendust sama veebiosalehe ülejäänud veebiosadega.

Veebiosad ja nende ühendused

Veebiosade üks täiendavaid funktsioone on nende hõlpsa ühendamise võimalus andmevahetuse ja käitumise sünkroonimise kaudu. Veebiosi ühendades saate andmeid dünaamiliselt ja eri viisidel hallata. Paljude toodete ja tehnoloogiate kasutamisel võib eri allikatest pärinevate andmekogumite ühendamine olla keeruline, sageli lausa programmeerimisoskust nõudev ülesanne. Kui kasutate veebiosi, on aga andmete ühendamine sama lihtne kui menüükäskude kasutamine. Veebiosade ühendamisega saate kahest veebiosast pärinevaid andmeid esitada alternatiivsetes vaadetes, teha kahe veebiosa vahelisi seotud arvutusi ja kasutada veebiosa filtreerimiseks mõne muu veebiosa väärtusi – ja seda kõike ühel veebiosalehel.

Veebiosa alad ja nende atribuudid

Veebiosa alad on veebiosade ümbrised, mille abil saate veebiosi veebiosalehel rühmitada ja korraldada. Veebiosa aladel on oma atribuutide kogum, mis täidab kahte eesmärki: atribuutide ühte alamkogumit saate kasutada veebiosade küljenduse ja vormingu määramiseks veebiosalehel, teise abil saate aga häälestada alal asuvate veebiosade täiendava kaitse muudatuste eest (nn lukustuse).

Veebiosa ala igal atribuudi on oma vaikesätted ehk -käitumine. Kui lisate veebiosalehele täiendavaid veebiosi, seatakse mõned atribuudiväärtused automaatselt. Neid atribuudiväärtusi ei saa brauseris redigeerida, kuid soovi korral saate seda teha Windows SharePointi teenustega ühilduvas veebikujundusprogrammis (nt Office SharePoint Designer 2007).

Lisateavet veebiosatsooni atribuutide kohta leiate Windows SharePoint Services 3.0 SDK-st, mis on saadaval SharePointi üldisel arendusssaidil.

Lehe algusesse

Veebiosade tüübid

Windows SharePoint Services pakub mitmesuguseid teie saidi jaoks kasutusvalmis veebiosi. Saate kasutada valmis veebiosi, kohandada neid oma vajadustele või luua uusi veebiosi ning laadida need üles ja kasutada kogu teie saidi ulatuses.

Vaikimisi veebiosad

Järgmised veebiosad on vaikimisi igal saidil ja neid saab kohandada vastavalt teie meeskonna vajadustele. Paljud neist veebiosadest saab üksteisega ühendada ja luua mitmesuguseid ainulaadseid lahendusi.

 • Sisuredaktori veebiosa     Sisuredaktori veebiosa abil saate lisada veebiosalehele vormindatud teksti, tabeleid, hüperlinke ja pilte.

 • Vormi veebiosa     Vormi veebiosa abil saate luua ühenduse mõne muu veebiosa andmete veeruga ja seda sortida. Mõlemad veebiosad peavad töötama samas serveris.

 • Pildi veebiosa     Pildi veebiosa abil saate veebiosalehele lisada pildi või graafika. Pildi hõlpsamaks sobitamiseks lehe teiste veebiosadega saate pildi veebiosas oleva pildi vertikaal- ja horisontaaljoonduse ning taustvärvi häälestamiseks muuta ühisvaates kohandatud atribuute.

 • Loendivaate veebiosa    Loendivaate veebiosa saate kasutada loendi või teegi andmete kuvamiseks oma saidil ja ühenduse loomiseks teiste veebiosadega, sh teiste loendivaate veebiosadega. Loendites asub teiste meeskonnaliikmetega ühiskasutatav teave, mis on tihti tabeli kujul. Loendivaated kuvavad seda teavet erineval otstarbel ka erineval viisil (nt filtreerimine, sortimine või teatud veergude valimine).

  Märkus. : Loendivaate nimelist veebiosa ei ole olemas. Kui loote oma saidil loendi, luuakse automaatselt loendivaate veebiosa, millel on loendiga sama nimi. Näiteks kui loote loendi nimega Paadid, muutub galeriis Saidi nimi kättesaadavaks veebiosa Paadid. Veebiosa kuvab loodud loendis sisalduvad andmed automaatselt.

 • Lehevaaturi veebiosa     Veebilehe, faili või kausta kuvamiseks veebiosalehel saate kasutada lehevaaturi veebiosa. Sisu linkimiseks võite sisestada hüperlingi või faili- või kaustanime.

 • Saidikasutajate veebiosa    Saidikasutajate veebiosa saate kasutada saidi kasutamisõigusega kasutajate ja domeenirühmade loendi kuvamiseks. Saidikasutajate veebiosa kuvatakse automaatselt dokumendi tööruumi avalehel. Saidikasutajate veebiosa saate lisada ka kõigile veebiosa lehtedele.

  Märkus. : Saitidel, mis töötavad teenusel Microsoft SharePoint Services 2.0 või vanem, kutsuti saidikasutajate veebiosa liikmete veebiosaks.

 • XML-veebiosa     Saate XML-veebiosa abil kuvada XML-vormingut (Extensible Markup Language) ning enne sisu kuvamist XSLT-teisendusi (Extensible Stylesheet Language Transformations) XML-vormingule rakendada. Näiteks võib teil olla XML-fail paatide ja hindade loendiga ning linkidega paadipiltidele. Võite kasutada paatide loendi ja hinnakirja kuvamiseks andmete teisendamiseks XSLT-d ja teha pildi eraldi aknas kuvamiseks paadi nime hüperlingiks.

Eelkonfigureeritud loendivaate veebiosad

Windows SharePoint Servicese meeskonnatöö saidi mallile on sisse ehitatud järgmised veebiosad, mis konfigureeritakse automaatselt ja on veebiosalehel kasutatavad kohe, kui luuakse uus meeskonnatöö sait. Kui loote meeskonnatöö saidi või töökoha saidi, on malliga kaasas ka nende veebiosade eri kombinatsioonid sõltuvalt sellest, millise malli valite.

Märkus. : Need veebiosad on tuletatud loendivaate veebiosast ning neile ainulaadse paigutuse ja kujunduse loomiseks kasutatakse eelkonfigureeritud veebiosamalle. Loenditesse andmete lisamiseks klõpsake kiirkäivitusalal käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel klõpsake nuppu Loendid. Klõpsake lehel Kogu saidi sisu selle loendi nime, millesse soovite andmeid lisada.

 • Teadaanded     Teadaannete veebiosa abil saate postitada uudiseid, olekuteavet ja muid lühiteateid, mida soovite meeskonnaliikmetega jagada.

 • Kalender     Kalendri veebiosa abil saate kuvada eelseisvaid sündmusi või meeskonnaliikmete ajakavasid.

 • Lingid     Linkide veebiosa abil saate postitada hüperlinke nendele veebiosadele, mis teie meeskonnale huvi pakuvad.

 • Ühisdokumendid     Ühisdokumentide veebiosa abil saate saidi kasutajatele anda ühiskasutusse dokumentide vaiketeegis olevaid faile.

 • Tööülesanded     Tööülesannete veebiosa saate kasutada meeskonnaliikmele tööülesande määramiseks, tööülesande tähtaja ja prioriteetsuse määramiseks ning tööülesande oleku ja edenemise kuvamiseks.

 • Meeskonnaarutelu     Meeskonnaarutelu veebiosa saate kasutada foorumina meeskonnaliikmeid huvitavate teemade arutamiseks.

Kohandatud veebiosad

Teenusega Windows SharePoint Services ühilduva programmeerimiskeskkonna (nt Microsoft Visual Studio) kaudu saavad arendajad kohandatud veebiosade loomisel ära kasutada kõiki Microsoft ASP.NET-i funktsioone. Veebiosaleht on ASP.NET (.aspx) ja veebiosad on tuletatud veebivormide juhtelementidest. Arendajad saavad veebiosalehtede täiustamiseks luua oma veebiosi, mis pakuvad uusi funktsioone. Samuti saavad arendajad veebiosadele lisada kohandatud atribuute, lisada spetsiifiliste kasutajaliideste tööriistapaanile kohandatud koostureid ja luua veebiosade ühenduste abil ühenduse teiste veebiosadega. Lisateavet veebiosade loomise ja juurutamise kohta leiate Windows SharePoint Services 3.0 SDK-st, mis on saadaval SharePointi üldisel arendussaidil.

Saate kasutada ka veebiosi, mille on loonud teised inimesed või ettevõtted. Kolmanda osapoole veebiosa lisamiseks oma veebiosalehele või saidile peavad teil olema vastavad õigused. Mõned veebiosad tuleb juurutada otse serverisse. Kui teil ei õnnestu kolmanda osapoole veebiosa oma veebiosalehele või saidile lisada, pöörduge abi saamiseks oma administraatori poole.

Lehe algusesse

Veebiosade ja veebiosalehtede kasutamise võimalused

Veebiosalehtede abil saate teha järgmist.

 • Ühendada eri andmeallikatest pärinevaid andmeid.

 • Võtta kokku olulisi andmeid ja koostada nende põhjal aruandeid.

 • Andmeid analüüsida ja kokku võtta (nt summad, kogusummad, arvestused).

 • Võtta kokku oluline teave, mida soovite iga päeva alguses vaadata.

 • Järjestada teadlike äriotsuste tegemiseks projekti- või klienditeave tähtsuse järgi ja tõsta vajalik teave esile.

 • Kuvada päevaplaanide tegemiseks ajakohase töögraafiku ja kohtumiste teabe.

 • Leida kiiresti vajalikud äriuudised ja ilmateated ning lihtsustada veebis sirvimist ja sagelikasutatavate veebilehtede leidmist.

Veebiosalehe loomise ja kohandamise võimalused

Veebiosalehe saate luua ja seda kohandada mitmel viisil.

 • Vorm Uus veebiosa leht    Levinuim viis veebiosa lehe loomiseks on vormi Uus veebiosa leht abil. Klõpsake menüü Saiditoimingud Viiktekst 1 käsku Loo ja siis klõpsake käsku Veebiosa leht, et avada vorm Uus veebiosa leht. Kui olete selle vormi abil lehe loonud, saate kohe lehte brauseris kujundama hakata. Kui soovite lehte sirvida, sulgege lihtsalt tööriistapaan.

 • Veebikujundusprogramm.    Windows SharePointi teenustega ühilduva veebikujundusprogrammi (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007) abil saate veebiosalehel teha järgmisi täiendavaid kohandusi.

  • Kohandada vaikimisi saidi kujundust kasutava veebiosalehe kujundust.

  • Redigeerida veebiosalehe malli või luua uue malli.

  • Kohandada lehe küljendust.

  • Redigeerida tsooni atribuute.

  • Lisada HTML-koodi või veebi juhtelemente.

  • Muuta veebiosade paigutust alal.

  • Lisada veebiosi väljapoole ala või lisada veebiosi veebilehele, mis pole veebiosaleht.

  • Luua eri veebiosalehtedel olevate veebiosade vahelisi ühendusi.

  • Avaldada veebiosalehe Windows SharePointi teenuseid käitaval veebilehel.

  • Kohandada vormi veebiosa ja kasutada andmevaate veebiosa.

Lehe algusesse

Veebiosalehtede veebibrauseri tugi

Veebibrauserite veebiosalehtede toel on kaks taset.

 • 1. taseme tugi on visuaalse ja funktsionaalse toe kõrgeim tase. Esimese taseme tuge pakuvad brauseri Microsoft Internet Explorer Microsoft Windowsi jaoks kõik uuemad versioonid.

 • 2. taseme toe korral pole mõnes brauseris mõni visuaalne ja rakenduslik funktsioon saadaval ning mõni funktsioon ei pruugi toimida ja võib käituda teisiti kui 1. taseme toega brauserites. Enamik funktsioone on siiski kasutajatele saadaval. 2. taseme tuge pakuvad näiteks Windowsi brauserid Firefox 1.5 ja hilisemad versioonid ning Netscape Navigator 8.0 ja hilisemad versioonid. 2. taseme brauserites pole Windows SharePoint Services 3.0 administreerimiskeskus toetatud.

Märkus. : Teise taseme brauserid ei toeta veebiosavaheliste ühenduste loomist.

Järgmisest tabelist leiate levinumate veebibrauserite pakutava toe tasemed.

Brauseri versioon (vähemalt)

Opsüsteem

1. tase

2. tase

Internet Explorer 6.x

Windows

jah

jah

Internet Explorer 6.x 64-bitine versioon

Windows

jah

jah

Internet Explorer 7

Windows

jah

jah

Firefox 1.5

Windows

Ei

jah

Netscape 8.0

Windows

Ei

jah

Firefox 1.5

Unix

Ei

jah

Netscape 7.2

Unix

Ei

jah

Mozilla 1.7.12

Unix

Ei

jah

Safari 2.0.2

Macintosh

Ei

jah

Firefox 1.5

Macintosh

Ei

jah

Muu

Muu

Ei

Ei

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×