Leheveeriste seadmine enne töölehe printimist

Microsoft Exceli töölehe paremaks joondamiseks prinditavale lehele saate veeriseid muuta, määrata kohandatud veerised või paigutada töölehe horisontaalselt või vertikaalselt lehe keskele.

Leheveerised on tühjad alad tööleheandmete ja prinditava lehe servade vahel. Ülemist ja alumist leheveerist saab kasutada teatud üksuste (nt päiste, jaluste ja leheküljenumbrite) jaoks.

 1. Valige tööleht või -lehed, mida soovite printida.

  Töölehtede valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik leht

  Klõpsake lehe sakki.

  Lehesakid

  Kui vajalikku sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki.

  Lehtede kerimisnupud

  Kaks või enam järjestikust lehte

  Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke viimase valitava saki klõpsamise ajal all tõstuklahvi (Shift).

  Kaks või enam mittejärjestikust lehte

  Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke teiste valitavate sakkide klõpsamise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

  Kõik töövihiku lehed

  Paremklõpsake lehe sakki ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Vali kõik lehed.

  Näpunäide.    Kui valitud on mitu töölehte, kuvatakse töölehe ülaservas oleval tiitliribal sõna [Rühm]. Mitme töölehe valiku tühistamiseks töövihikus klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht pole nähtaval, siis paremklõpsake mõne valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

  Menüü Küljendus jaotis Lehe häälestus

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valmisveeriste kasutamiseks klõpsake väärtust Tavaline, Lai või Kitsas.

   Näpunäide.   Kui olete varem kasutanud kohandatud veerise sätet, on see säte saadaval valmisveerisesuvandina Viimane kohandatud säte.

  • Kohandatud leheveeriste määramiseks klõpsake nuppu Kohandatud veerised ja seejärel sisestage soovitud veerisesuurused väljadele Üleval, All, Vasakul ja Paremal.

  • Päise- või jaluseveeriste seadmiseks klõpsake nuppu Kohandatud veerised ja sisestage uus veerisesuurus seejärel väljale Päis või Jalus. Päise- või jaluseveeriste seadmine muudab vahemaad paberi ülaservast päiseni või paberi allservast jaluseni.

   Märkus.   Päise- ja jalusesätted peaksid olema väiksemad kui teie üla- ja allveerise sätted ning suuremad kui minimaalsed printeriveerised (või nendega võrdsed).

  • Sisu paigutamiseks horisontaalselt või vertikaalselt lehe keskele klõpsake nuppu Kohandatud veerised ja märkige siis jaotises Keskjoonda leheküljel ruut Horisontaalselt või Vertikaalselt.

Näpunäide.   Kui soovite näha, kuidas uued veerised prinditud töölehte mõjutavad, klõpsake dialoogiboksi Lehekülje häälestus vahekaardil Veerised nuppu Prindieelvaade. Veeriste reguleerimiseks prindi eelvaates märkige eelvaateakna alumises parempoolses nurgas ruut Kuva veerised ning lohistage mustad veerisepidemed lehe külgedel või üla- või allservas soovitud kohta.

Märkus.    Töölehel määratletud leheveerised talletatakse töövihiku salvestamisel koos selle töölehega. Uute töövihikute vaikeleheveeriseid ei saa muuta.

Rakenduskoht: Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 Preview, Excel Starter, Excel 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt