Lehevaaturi veebiosa lisamine veebilehe kuvamiseks SharePointi lehel

Lehevaaturi veebiosa abil saate SharePointi lehel kuvada veebilehe, faili või kausta. Sisuga linkimiseks sisestage hüperlink, faili- või kaustatee.

Märkmed : 

 • Lehevaaturi veebiosa saab kasutada ainult HTML IFRAME-elementi toetava brauseri kasutamisel.

 • Faili või kausta kuvamiseks on vaja Microsoft Internet Explorerit.

Selle artikli teemad

Lehevaaturi veebiosa kasutusvõimalused

Veebilehe kuvamine SharePointi lehel lehevaaturi veebiosa abil

Lehele veebiosa lisamine

Veebilehe, kausta või faili määramine (kohandatud atribuudid)

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Ilme

Paigutus

Täpsemalt

Lehevaaturi veebiosa kasutusvõimalused

Lehevaaturi veebiosa saate kasutada järgmiste üksuste kuvamiseks:

 • SharePointi lehe uudiste kokkuvõtete jaotise Interneti-uudiste lemmikallikas;

 • serveri aktiivsete töörühmafailide loend, mida soovite regulaarselt vaadata;

 • sageli kasutatav dokument või arvutustabel.

Veebilehe kuvamine SharePointi lehel lehevaaturi veebiosa abil

Lehevaaturi veebiosa lingitud sisu eraldatakse HTML IFRAME-elemendi abil lehe muust sisust. See element tagab, et lehevaaturi veebiosa sisuna kuvatavad HTML-elemendid poleks vastuolus lehe muude HTML-elementidega. Näiteks võib leht sisaldada juba HTML FORM-elementi ja kui lingitud sisu sisaldab samuti HTML FORM-elementi, mis ei sisaldu HTML IRAME-elemendis, siis ei saa lehte õigesti kuvada.

Lehevaaturi veebiosa kuvab sisu ülejäänud leheosa suhtes asünkroonselt. Nii saate vaadata ja kasutada muid lehel olevaid veebiosi, kui sisu kuvamine lingi kaudu võtab kaua aega.

Lehele veebiosa lisamine

Lehe redigeerimiseks peavad teil olema vähemalt saidi kujundajaterühma liikme õigused.

 1. Klõpsake lehe lindil menüüd Leht ja seejärel nuppu Redigeeri.
  Menüü Leht käsk Redigeeri

  Märkus. : Kui nupp Redigeeri on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 2. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüü Lisa nuppu Veel veebiosi.
  Klõpsake käsku Veel veebiosi

 3. Valige jaotisest Kategooriad kategooria (nt Meediumid ja sisu), siis valige veebiosa, mille soovite lehele lisada (nt Sisuredaktor), ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.
  Dialoogiboks Veel veebiosi

  Veebiosa valimisel kuvatakse teave selle veebiosa kohta.

 4. Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüü Leht nuppu Salvesta.

  Märkmed : 

  • Teenuses SharePoint Foundation 2010 asub lehevaaturi veebiosa kategoorias Meediumid ja sisu.

  • Serveris Microsoft SharePoint Server 2010 asub lehevaaturi veebiosa kategoorias Loome.

Veebilehe, kausta või faili määramine (kohandatud atribuudid)

Lehevaaturi veebiosa atribuutide redigeerimiseks tehke järgmist.

 • Kui te pole veel lehevaaturi veebiosa konfigureerinud, klõpsake veebiosas linki Ava tööriistapaan.

 • Osutage veebiosale, klõpsake allanoolt ja seejärel käsku Redigeeri veebiosa.

Tööriistapaanil kuvatakse veebiosa atribuudid. Järgmised kirjeldused on teile abiks veebiosa kohandatud atribuutide konfigureerimisel.

Atribuut

Kirjeldus

Rühm Veebileht, Kaust või Fail

Saate määrata lehevaaturi veebiosas kuvatava sisu liigi.

Valige üks järgmistest.

 • Veebileht    – valige see suvand, kui soovite lehevaaturi veebiosa sisuna kuvada veebilehe. Selle suvandi valimisel sisestatakse tekstiväljale Link automaatselt hüperteksti edastuse protokoll (http://). See on vaikeväärtus.

 • Kaust    – valige see suvand, kui soovite kuvada kausta failide loendi.

 • Fail    – valige see suvand, kui soovite kuvada faili sisu. Fail avatakse kas eraldi brauseriaknas või veebiosa sees (kui rakendus, milles fail avatakse, toetab faili aktiveerimist brauseriaknas).

Link

Määrab lehevaaturi veebiosas kuvatava sisuga lingitava hüperlingi, kausta või faili.

 • Kui valite selles jaotises varem kirjeldatud suvandi Veebileht, peate sisestama sobiva hüperlingi. Kaks sobivat hüperlingiprotokolli, mida võite kasutada, on järgmised.

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • privaatsusega Hypertext Transfer Protocol (https://), mis kasutab SSL-krüptimist (Secure Sockets Layer)

   Saate kasutada absoluutset või suhtelist URL-i. Failitee kasutamine on keelatud.

 • Kui valite selles jaotises varem kirjeldatud suvandi Kaust, peate sisestama sobiva kohaliku või võrgukausta. Kausta kuvamiseks on vaja Microsoft Internet Explorerit.

 • Kui valite selles jaotises varem kirjeldatud suvandi Fail, peate sisestama sobiva failitee. Faili kuvamiseks on vaja Microsoft Internet Explorerit. Faili ülesotsimiseks võite ka klõpsata nuppu Sirvi.

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Veebiosadel on ühine atribuutide komplekt, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused. Veebiosa atribuute saate muuta tööriistapaani kaudu.

Märkus. : Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa ühisatribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

 • Võimalik, et mõne veebiosa puhul on arendaja keelanud ühe või mitme ühisatribuudi kuvamise. Lisaks saab veebiosa arendaja luua ja kuvada täiendavaid atribuute. Võimalik, et need kohandatud atribuudid pole tööriistapaani jaotistes Ilme, Paigutus või Täpsemalt loetletud.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa. Kroomi oleku vaikesäte on Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosa paneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas lehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse järelliide (Peidetud).

Saate veebiosa peita. Näiteks võite seda teha siis, kui te ei soovi veebiosa kuvada, vaid soovite seda kasutada veebiosaühenduse kaudu muule veebiosale andmete edastamiseks.

Suund

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise ja enamiku Euroopa riikide keeltes aga vasakult paremal. See säte ei pruugi olla saadaval igat liiki veebiosade korral.

Tsoon

Saate määrata lehe tsooni, kus veebiosa asub.

Märkus. : Kui teil pole tsoonide muutmise õigust, siis lehe tsoone loendis ei kuvata.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakul äärel.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus. :  Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Täpsemalt

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab lehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosi tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

 1. Režiimne – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab. Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

 2. Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

 3. Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus. :  Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse SharePointi spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogiikooni pildi URL

Saate määrata selle faili asukoha, mis sisaldab veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata selle faili asukoha, mis sisaldab veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×