Leheküljepiiri lisamine

Dokumendi loomisel lisab Word leheküljepiiri automaatselt iga lehekülje lõppu. Käsitsi saate leheküljepiiri dokumendis mis tahes kohta lisada. (Käsitsi lisatud leheküljepiirid saate soovi korral igal ajal kustutada, ent neid leheküljepiire, mille Word automaatselt iga lehekülje lõppu lisab, eemaldada ei saa.) Samuti võite Wordi jaoks häälestada reeglid, et automaatsed leheküljepiirid lisataks sinna, kuhu soovite. Sellest on abi eelkõige juhul, kui töötate pika dokumendiga.

Dokumendi vormindust saate juhtida ka jaotisepiiride abil.

 1. Klõpsake kohta, kust teie soovi kohaselt peaks algama uus lehekülg.

 2. Valige Lisa > Leheküljepiir.

  Menüüs Lisa on esile tõstetud suvand Leheküljepiir.

Kui soovite vaadata, kuhu olete leheküljepiirid lisanud, klõpsake menüüd Avaleht ja seejärel jaotises Lõik nuppu Kuva/peida.

Menüüs Avaleht on esile tõstetud nupp Kuva/peida.

Leheküljepiirid näevad välja sellised:

Leheküljepiir

Automaatselt lisatud leheküljepiiride reguleerimine

Kui te ei soovi, et automaatsed leheküljepiirid kuvataks kummalistes kohtades (nt selliste tekstiridade vahel, mida soovite koos hoida), saate reguleerida kindlate lõikude leheküljepiirisätteid.

 1. Valige lõigud, millele soovite sätted rakendada.

 2. Klõpsake menüüs Paigutus jaotises Lõik olevat noolenuppu.

  Menüüs Küljendus on esile tõstetud nool, mille abil saate avada dialoogiboksi Lõik.

 3. Klõpsake väljal Lõik väärtust Rea- ja leheküljepiirid.

  Valige üks või mitu järgmist suvandit.

  • Suvandi Väldi orbridu valimise korral lisatakse lehe algusesse või lõppu vähemalt kaks lõigurida.

  • Suvandi Hoia järgmisega koos valimise korral ei lisata piiri nende lõikude vahele, mida soovite koos hoida.

  • Suvandi Hoia read koos abil takistatakse lehepiiride lisamist lõikude keskele.

  • Suvandiga Leheküljepiir enne lisatakse leheküljepiir konkreetse lõigu ette.

Uue lehega alustamine

 1. Klõpsake kohta, kust teie soovi kohaselt peaks algama uus lehekülg.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu Leheküljepiir.

  Leheküljepiiri lisamine

Kui soovite täpselt näha, kuhu olete leheküljepiiri lisanud, tuleb nähtavaks teha mitteprinditavad märgid (vormingumärgid). Selleks valige Avaleht > Lõik > Kuva/peida.

Nupp Kuva/peida

Leheküljepiir näeb välja järgmine:

Leheküljepiir

Pikale dokumendile mitme leheküljepiiri lisamine: meetmed

Kui soovite käsitsi leheküljepiire lisada mitme lehekülje pikkustes dokumentides, võib juhtuda, et teil tuleb neid hiljem muuta, kuna dokumendi redigeerimisel võite leheküljepiiri leida lõigu keskelt või isegi nende lõikude vahelt, mida soovite koos hoida.

Samuti on võimalik, et lehekülje lõppu või uue lehekülje algusesse on jäänud üks lõigurida (nn orbrida).

Neid soovimatuid leheküljepiire saate vältida sätete abil, mis ütlevad Wordile, kuhu leheküljepiirid paigutada ja kuhu mitte paigutada.

Soovimatute leheküljepiiride vältimine   

 1. Valige lõigud, millele soovite sätted rakendada.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Lõik avamiseks menüüd Küljendus ning seejärel jaotises Lõik olevat noolt.

  Lõigusuvandite avamine

 3. Klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

  Dialoogiboksi Lõik suvandid

  Lehekülje algusesse ja lõppu vähemalt kahe rea paigutamiseks    märkige ruut Väldi orbridu.

  Näpunäide.:  Selle ruudu märkimise korral väldite dokumendis nii alumiste kui ka ülemiste orbridade tekkimist.

  Vältimaks leheküljepiiride paigutamist lõikude vahele, mida soovite koos hoida,    märkige ruut Hoia järgmisega koos.

  Vältimaks leheküljepiiri lõigu keskel,    märkige ruut Hoia read koos.

  Leheküljepiiri paigutamiseks lõigu ette    märkige ruut Leheküljepiir enne.

Leheküljepiiri lisamine käsitsi

 1. Klõpsake kohta, kust teie soovi kohaselt peaks algama uus lehekülg.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lehed nuppu Leheküljepiir.

  Wordi automaatsete leheküljepiiride paigutuse juhtimine

  Kui lisate mitmeleheküljelistesse dokumentidesse leheküljepiirid käsitsi, siis võib juhtuda, et dokumendi redigeerimise korral peate neid leheküljepiire muutma. Kuna leheküljepiiride käsitsi muutmine on veidi tülikas, saate teatud sätete abil määrata, kuhu Word automaatsed leheküljepiirid paigutab.

Lõigu keskele jäävate leheküljepiiride vältimine   

 1. Valige lõik, mille kahele leheküljele jagunemist soovite vältida.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Hoia read koos.

Lõikude vahele jäävate leheküljepiiride vältimine

 1. Valige lõigud, mille soovite kindlasti jätta samale leheküljele.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Hoia järgmisega koos.

Leheküljepiiri lisamine lõigu ette

 1. Klõpsake lõiku, mis peaks leheküljepiirile järgnema.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Leheküljepiir enne.

Lehekülje algusesse ja lõppu vähemalt kahe rea paigutamine

Professionaalse ilmega dokumendis ei tohiks ükski lehekülg kunagi lõppeda ainult ühe uue lõigureaga ega alata eelmisele lehele jäänud lõigu viimase reaga. Uue lehekülje algusse jäävat lõigu üksikut lõpurida nimetatakse ülemiseks orbreaks. Lehekülje lõppu jäävat lõigu üksikut algusrida nimetatakse alumiseks orbreaks.

Leheküljepiiride vältimine tabelireas

 1. Valige lõik, kus soovite ülemisi ja alumisi orbridu vältida.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Väldi orbridu.

Märkus.: Vaikimisi on see säte sisse lülitatud.

 1. Klõpsake tabelis rida, mida te ei soovi murda. Kui te ei soovi tabeli jagunemist mitmele leheküljele, valige kogu tabel.

  Märkus.: Kui tabel on leheküljest suurem, peab see paratamatult mitmele leheküljele jaotuma.

 2. Klõpsake menüüs Tabeliriistad nuppu Paigutus.

  Tabeliriistade menüü Paigutus

 3. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Atribuudid.

  Office 14 lint

 4. Klõpsake vahekaarti Rida ja tühjendage ruut Luba rea katkestamist lehekülgede vahel.

Wordi poolt automaatselt lisatud leheküljepiire ei saa kustutada.

Küll aga saate kustutada kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid. Leheküljepiiri kustutamine   

 1. Klõpsake vaadet Mustand.

  Nupp Mustand

 2. Leheküljepiiri valimiseks klõpsake veerist punktiirjoone kõrval.

  *

 3. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Leheküljepiiri lisamine käsitsi

 1. Klõpsake kohta, kust teie soovi kohaselt peaks algama uus lehekülg.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lehed nuppu Leheküljepiir.

Lõigu keskele jäävate leheküljepiiride vältimine

 1. Valige lõik, mille kahele leheküljele jagunemist soovite vältida.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Hoia read koos.

  Lõikude vahele jäävate leheküljepiiride vältimine

 1. Valige lõigud, mille soovite kindlasti jätta samale leheküljele.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Hoia järgmisega koos.

Leheküljepiiri lisamine lõigu ette

 1. Klõpsake lõiku, mis peaks leheküljepiirile järgnema.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Leheküljepiir enne.

Professionaalse ilmega dokumendis ei tohiks ükski lehekülg kunagi lõppeda ainult ühe uue lõigureaga ega alata eelmisele lehele jäänud lõigu viimase reaga. Uue lehekülje algusse jäävat lõigu üksikut lõpurida nimetatakse ülemiseks orbreaks. Lehekülje lõppu jäävat lõigu üksikut algusrida nimetatakse alumiseks orbreaks.

 1. Valige lõik, kus soovite ülemisi ja alumisi orbridu vältida.

 2. Klõpsake menüüs Küljendus dialoogiboksi Lõik käivitit ning seejärel klõpsake vahekaarti Rea- ja leheküljepiirid.

 3. Märkige ruut Väldi orbridu.

Märkus.: Vaikimisi on see säte sisse lülitatud.

Leheküljepiiride vältimine tabelireas

 1. Klõpsake tabelis rida, mida te ei soovi murda. Kui te ei soovi tabeli jagunemist mitmele leheküljele, valige kogu tabel.

  Märkus.: Kui tabel on leheküljest suurem, peab see paratamatult mitmele leheküljele jaotuma.

 2. Klõpsake menüüs Tabeliriistad nuppu Paigutus.

  Lint rakenduses Word 2007

 3. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Atribuudid.

  Lint rakenduses Word 2007

 4. Klõpsake vahekaarti Rida ja tühjendage ruut Luba rea katkestamist lehekülgede vahel.

Leheküljepiiri saate dokumendis käsitsi lisada mis tahes kohta.

 1. Kui te pole redigeerimisvaates, klõpsake käske Redigeeri dokumenti > Redigeeri rakenduses Word Online.

  Redigeeri rakenduses Word Online

 2. Viige kursor kohta, kus soovite alustada uut lehekülge.

 3. Klõpsake menüü Lisamine nuppu Lehepiir.

  Nupp Lehepiir Word Web Appis

Kui olete redigeerimisvaates, näeb käsitsi lisatud leheküljepiir välja selline.

Leheküljepiir rakenduses Word Online

Seda ei kuvata lugemisvaates. Lugemisvaates kuvatakse käsitsi lisatud leheküljepiirid lehtedevahelise tühja ruumina samamoodi nagu automaatsete leheküljepiiride korral.

Näpunäide.: Kui soovite leheküljepiiri kiiresti lisada klahvide abil, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

Vt ka

Rea- ja leheküljepiirid

Jaotisepiiri lisamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×