Lahtrite ja lahtrisisu teisaldamine või kopeerimine

Lahtrite ja lahtrisisu teisaldamine või kopeerimine

Käskude Lõika, Kopeeri ja Kleebi abil saate Microsoft Excelis teisaldada või kopeerida lahtreid või nende sisu. Samuti saate kopeerida lahtrite konkreetset sisu või atribuute. Näiteks saate kopeerida valemi tulemväärtuse, kopeerimata valemit ennast, või kopeerida ainult valemi.

Lahtri teisaldamisel või kopeerimisel teisaldatakse või kopeeritakse Microsoft Excelis lahter, sealhulgas valemid ja nende tulemväärtused, lahtrivormingud ja kommentaarid. Selleks tehke järgmist.

 1. Valige lahtrid, mida soovite teisaldada või kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Lahtrite teisaldamiseks klõpsake käsku Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv    Saate ka vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+X.

  • Lahtrite kopeerimiseks klõpsake käsku Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide. : Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V. 

Märkmed : 

 • Lõigatud või kopeeritud lahtrite ümber kuvatakse Excelis animeeritud liikuv ääris. Liikuva äärise tühistamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Lahtrite lõikamisel ja kleepimisel nende teisaldamiseks asendatakse Excelis kleepimisala olemasolevad andmed.

 • Kindlate suvandite valimiseks lahtrite kleepimisel klõpsake nupu Kleebi  Nupu pilt all asuvat noolt ja seejärel klõpsake soovitud käsku. Näiteks saate klõpsata käsku Kleebi teisiti või Kleebi pildina.

 • Lahtrite kleepimisel kuvatakse Exceli töölehel vaikimisi nupp Kleepesuvandid, et teie käsutuses oleksid teatud lisavõimalused (nt Säilita allika vorming). Kui te ei soovi selle nupu kuvamist lahtrite kleepimisel, võite selle suvandi välja lülitada. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid. Tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupp.

Lahtrite teisaldamine või kopeerimine hiire abil

Vaikimisi on hiirega redigeerimine sisse lülitatud, nii et lahtreid saab teisaldada ja kopeerida hiire abil.

 1. Valige lahtrid või vahemik, mida soovite kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Lahtri või lahtrivahemiku teisaldamiseks asetage kursor valiku äärisele. Kui kursor muutub teisalduspidemeks Exceli teisalduskursor , lohistage lahter või lahtrivahemik teise kohta.

  • Lahtri või lahtrivahemiku kopeerimiseks hoidke kursori asetamisel valiku äärisele all klahvi Ctrl. Kui kursor muutub kopeerimispidemeks Exceli kopeerimiskursor , lohistage lahter või lahtrivahemik teise kohta.

Märkus. : Lahtrite teisaldamisel asendatakse Excelis kleepimisalal olemasolevad andmed.

Lahtrite kopeerimisel kohandatakse lahtriviited automaatselt. Lahtrite teisaldamisel aga lahtriviiteid ei kohandata ning teisaldatud lahtrite ja nendele lahtritele osutavate lahtrite sisu võidakse kuvada viiteveana. Sel juhul tuleb teil viited kohandada käsitsi.

Kui valitud kopeerimisala sisaldab peidetud lahtreid, ridu või veerge, kopeeritakse Excelis ka need. Võimalik, et peate andmed, mida te ei soovi teabe kopeerimisel kaasata, ajutiselt peidust välja tooma.

Lehe algusse

Teisaldatud või kopeeritud lahtrite lisamine olemasolevate lahtrite vahele

 1. Valige lahter või vahemik, mis sisaldab kopeeritavaid andmeid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Valiku teisaldamiseks klõpsake käsku Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X. 

  • Valiku kopeerimiseks klõpsake käsku Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 3. Paremklõpsake kleepimisala vasakut ülalahtrit ning klõpsake seejärel käsku Lisa lõigatud lahtrid või Lisa kopeeritud lahtrid.

  Näpunäide.    Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Kleebitava lisamine suunda, kuhu soovite ümbritsevaid lahtreid nihutada.

Märkus.    Tervete ridade või veergude lisamisel nihutatakse ümbritsevad read ja lahtrid allapoole ja vasakule.

Lehe algusse

Ainult nähtavate lahtrite kopeerimine

Kui mõnda töölehe lahtrit, rida või veergu ei kuvata, saate kopeerida kas kõik lahtrid või ainult nähtavad lahtrid. Näiteks võite kopeerimiseks valida ainult liigendatud töölehel kuvatud kokkuvõtteandmed.

 1. Valige lahtrid, mille soovite kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Otsi ja vali ning seejärel käsku Erivalikud.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Vali raadionuppu Ainult nähtavad lahtrid ja seejärel nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 5. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide. : Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 6. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V. 

 • Kui klõpsate nupu Kleebi Nupu pilt all asuvat noolt, saate valida erinevaid kleepimissuvandeid, mida oma valikule rakendada.

Excelis kleebitakse kopeeritud andmed järjestikustesse ridadesse või veergudesse. Kui kleepimisala sisaldab peidetud ridu või veerge, peate arvatavasti kõigi kopeeritud lahtrite kuvamiseks kleepimisala peidust välja tooma.

Kui kopeerite või kleebite peidetud või filtreeritud andmed muusse rakendusse või mõnda teise Exceli eksemplari, siis kopeeritakse ainult nähtavad lahtrid.

Lehe algusse

Kuidas vältida andmete asendamist kopeeritud tühjade lahtritega

 1. Valige vahemik, mis sisaldab tühje lahtreid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all asuvat noolt Nupu pilt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

 5. Märkige ruut Jäta tühjad vahele.

Lehe algusse

Ainult lahtri sisu teisaldamine või kopeerimine

 1. Topeltklõpsake lahtreid, mis sisaldavad teisaldatavaid või kopeeritavaid andmeid.

  Märkus.    Vaikimisi saate lahtri andmeid redigeerida ja valida otse lahtris, topeltklõpsates andmeid, kuid lahtriandmeid saate redigeerida ja valida ka valemiriba.

 2. Valige lahtris teisaldatavad või kopeeritavad märgid.

  Lahtris olevate tärkide valimine

  Lahtri sisu valimine

  Toiming

  Lahtris

  Topeltklõpsake lahtrit ning lohistage seejärel lahtris üle valitava sisu.

  Valemiribal

  Nupu pilt

  Klõpsake lahtrit ning lohistage seejärel valemiribal üle valitava sisu.

  Klaviatuuri abil

  Vajutage lahtri redigeerimiseks klahvi F2, kasutage kursori paigutamiseks nooleklahve ja valige sisu klahvidega Shift + nooleklahv.

 3. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Valiku teisaldamiseks klõpsake käsku Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X. 

  • Valiku kopeerimiseks klõpsake käsku Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 4. Klõpsake lahtris kohta, kuhu soovite tärke kleepida, või topeltklõpsake andmete teisaldamiseks või kopeerimiseks mõnda muud lahtrit.

 5. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V. 

 6. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus. : Kui topeltklõpsate lahtrit või vajutate aktiivse lahtri redigeerimiseks klahvi F2, toimivad nooleklahvid ainult selle lahtri sees. Nooleklahvide abil mõnda muusse lahtrisse liikumiseks vajutage esmalt sisestusklahvi (Enter), et lõpetada oma redigeerimismuudatused aktiivses lahtris.

Lehe algusse

Ainult lahtri väärtuste, vormingute või valemite kopeerimine

Kopeeritud andmete kleepimisel saate teha ühte järgmistest.

 • Kopeerige ainult lahtrivorming (nt fondi- ja täitevärv), mitte lahtrite sisu.

 • Teisendage kõik lahtri valemid arvutatud väärtusteks, kusjuures olemasolevat vormingut üle ei kirjutata.

 • Kopeerige ainult valemid, mitte arvutatud väärtused.

 • Valige lahter või lahtrivahemik, mis sisaldab kopeeritavaid väärtusi, lahtrivorminguid või valemeid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 • Valige kleepimisala vasak ülalahter või lahter, kuhu soovite väärtuse, lahtrivormingu või valemi kleepida.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all asuvat noolt Nupu pilt ja tehke ühte järgmistest.

  • Ainult väärtuste kleepimiseks klõpsake käsku Väärtused.

  • Ainult lahtrivormingute kleepimiseks klõpsake käsku Vorming.

  • Ainult valemite kleepimiseks märkige raadionupp Valemid.

   Märkus. : Kui kopeeritud valemid sisaldavad suhtelisi lahtriviiteid, kohandab Excel dubleeritud valemites viited (ja erinevate lahtriviidete suhtelised osad). Oletagem näiteks, et lahter B8 sisaldab valemit =SUM(B1:B7). Kui kopeerite valemi lahtrisse C8, viitab dubleeritud valem selle veeru vastavatele lahtritele: =SUM(C1:C7). Kui kopeeritavad valemid sisaldavad absoluutseid lahtriviiteid, siis dubleeritud valemites viiteid ei muudeta. Kui te soovitud tulemit ei saa, saate ka algsete valemite viited muuta suhtelisteks või absoluutseteks lahtriviideteks ja seejärel lahtrid uuesti kopeerida.

Lehe algusse

Lahtri laiusesätete kopeerimine

Kopeeritud andmete kleepimisel kasutavad kleebitavad andmed sihtlahtrite veerulaiuse sätteid. Veerulaiuse reguleerimiseks nii, et see vastaks lähtelahtritele, toimige järgmiselt.

 1. Valige lahtrid, mida soovite teisaldada või kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Lahtrite teisaldamiseks klõpsake käsku Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X. 

  • Lahtrite kopeerimiseks klõpsake käsku Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C. 

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide. : Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi  Nupu pilt all asuvat noolt ja seejärel käsku Säilita allika veerulaiused.

Lehe algusse

 Lahtrite ja vahemike valimine

Valitav üksus

Toiming

Üksik lahter

Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

Lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

Suur lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

Töölehe kõik lahtrid

Klõpsake nuppu Vali kõik.

Nupp Vali kõik

Terve töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Märkus. : Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

Märkus. : Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma valikut tühistamata.

Terve rida või veerg

Klõpsake rea- või veerupäist.

Tööleht reapäise ja veerupäisega

1. Reapäis

2. Veerupäis

Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Märkus. : Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

Külgnevad read või veerud

Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

Mittekülgnevad read või veerud

Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist. Seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

Rea või veeru esimene või viimane lahter

Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

Töölehe või Exceli tabeli esimese lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Home.

Andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli tabeli viimase lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+End.

Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Lahtrid kuni töölehe alguseni

Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

Näpunäide. : Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×