Lahtrilaadi rakendamine, loomine ja eemaldamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Sammhaaval mitme vormingu ja veenduge, et lahtrites on ühtse vormingu, saate kasutada lahtrilaadi. Lahtrilaadi on määratletud vormindamise omadused, nt fondid ja fondisuurused, arvuvormingute, Lahtriääriste ja Lahtrivarjustuse. Soovite takistada kõik muudatuste tegemist kindlad lahtrid, saate kasutada ka lahtrilaadi, mis lahtrid lukustab.

Eelmääratletud lahtrilaadid näide

Microsoft Office Excelis on palju sisseehitatud lahtrilaade, mida saate rakendada ja muuta. Lahtrilaadi muutmise või kopeerimisega saate luua ka kohandatud lahtrilaadi.

NB! : Lahtrilaadid põhinevad tervele töövihikule rakendatud dokumendikujundusel. Kui muudate dokumendikujundust, siis värskendatakse kõik lahtrilaadid vastavalt uuele dokumendikujundusele.

Selle artikli teemad

Lahtrilaadi rakendamine

Kohandatud lahtrilaadi loomine

Lahtrilaadi loomine olemasoleva lahtrilaadi muutmise teel

Andmete Lahtrilaadi eemaldamine

Eelmääratletud või kohandatud lahtrilaadi kustutamine

Lahtrilaadi rakendamine

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

  Lahtrite, vahemike, ridade või veergude valimine

  Kui soovite valida

  Toiming

  Üks lahter.

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel lohistage viimase lahtrini. Võite ka hoida all tõstuklahvi (SHIFT), klõpsates valiku laiendamiseks nooleklahve.

  Samuti saate valida vahemiku esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvi F8, et laiendada valikut nooleklahvide abil. Valiku laiendamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite dokumenti kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks saate vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL+A teist korda, valitakse terve tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ning seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni valite ülejäänud lahtrid või vahemikud.

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT + F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT + F8.

  Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Rea või veeru valimiseks saate valida ka esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+nooleklahv (paremnool või vasaknool rea valimiseks, ülesnool ja allanool veeru valimiseks).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, valib CTRL + SHIFT+nooleklahv rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT+nooleklahv teist korda, valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru, seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni valite viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevaid read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimest veeru- või reapäist, seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate teisi veeru- või reapäiseid nende valikusse lisamiseks.

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus lahter ja vajutage klahve CTRL + nooleklahv (paremnool ja vasaknool ridade jaoks, üles ja alla veergude jaoks).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL + HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL + END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivse lahtri ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide. : Kui te ei näe nuppu Lahtrilaadid , Laadidnuppu ja seejärel klõpsake nuppu veel nupp Nupu pilt lahtrilaadide välja kõrval.

 3. Klõpsake lahtrilaadi, mida soovite rakendada.

Lehe algusse

Kohandatud lahtrilaadi loomine

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide. : Kui te ei näe nuppu Lahtrilaadid , Laadidnuppu ja seejärel klõpsake nuppu veel nupp Nupu pilt lahtrilaadide välja kõrval.

 2. Klõpsake käsku Uus lahtrilaad.

 3. Tippige väljale Laadi nimi sobiv uue lahtrilaadi nimi.

 4. Klõpsake nuppu Vorminda.

 5. Valige dialoogiboksi Lahtrite vormindamine suvaliselt vahekaardilt soovitud vorming ja klõpsake nuppu OK.

 6. Tühjendage dialoogiboksi Laad jaotises Laad sisaldab (näidise põhjal) nende vormingute märkeruudud, mida te ei soovi lahtrilaadi kaasata.

Lehe algusse

Lahtrilaadi loomine olemasoleva lahtrilaadi muutmise teel

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide. : Kui te ei näe nuppu Lahtrilaadid , Laadidnuppu ja seejärel klõpsake nuppu veel nupp Nupu pilt lahtrilaadide välja kõrval.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Olemasoleva lahtrilaadi muutmiseks paremklõpsake laadi ja klõpsake nuppu Muuda.

  • Olemasolevast lahtrilaadist koopia tegemiseks paremklõpsake seda laadi ja klõpsake nuppu Dubleeri.

 3. Tippige väljale Laadi nimi sobiv uue lahtrilaadi nimi.

  Märkus. : Kopeeritud lahtrilaad ning ümbernimetatud lahtrilaad lisatakse kohandatud lahtrilaadide loendisse. Kui te ei nimeta ümber sisseehitatud lahtrilaadi, siis värskendatakse see laad tehtud muudatustega.

 4. Lahtrilaadi muutmiseks klõpsake nuppu Vorminda.

 5. Valige dialoogiboksi Lahtrite vormindamine suvaliselt vahekaardilt soovitud vorming ja klõpsake nuppu OK.

 6. Märkige või tühjendage dialoogiboksi Laad jaotises Laad sisaldab nende vormingute märkeruudud, mida te soovite või ei soovi lahtrilaadi kaasata.

Lehe algusse

Lahtrilaadi eemaldamine andmetelt

Kui soovite lahtrilaadi valitud lahtrite andmetelt eemaldada, ei pea te lahtrilaadi kustutama.

 1. Valige lahtrid, mis on vormindatud lahtrilaadiga, mille soovite eemaldada.

  Lahtrite, vahemike, ridade või veergude valimine

  Kui soovite valida

  Toiming

  Üks lahter.

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel lohistage viimase lahtrini. Võite ka hoida all tõstuklahvi (SHIFT), klõpsates valiku laiendamiseks nooleklahve.

  Samuti saate valida vahemiku esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvi F8, et laiendada valikut nooleklahvide abil. Valiku laiendamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ning seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite dokumenti kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks saate vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL+A teist korda, valitakse terve tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ning seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni valite ülejäänud lahtrid või vahemikud.

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT + F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni SHIFT + F8.

  Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Rea või veeru valimiseks saate valida ka esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+nooleklahv (paremnool või vasaknool rea valimiseks, ülesnool ja allanool veeru valimiseks).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, valib CTRL + SHIFT+nooleklahv rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT+nooleklahv teist korda, valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru, seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni valite viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevaid read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimest veeru- või reapäist, seejärel hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate teisi veeru- või reapäiseid nende valikusse lisamiseks.

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus lahter ja vajutage klahve CTRL + nooleklahv (paremnool ja vasaknool ridade jaoks, üles ja alla veergude jaoks).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL + HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL + END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivse lahtri ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide. : Kui te ei näe nuppu Lahtrilaadid , Laadidnuppu ja seejärel klõpsake nuppu veel nupp Nupu pilt lahtrilaadide välja kõrval.

 3. Klõpsake jaotises Hea, halb ja neutraalne väärtust Tavaline.

Lehe algusse

Eelmääratletud või kohandatud lahtrilaadi kustutamine

Kui soovite mõne eelmääratletud ehk valmislahtrilaadi või kohandatud lahtrilaadi saadaolevate lahtrilaadide loendist eemaldada, võite selle kustutada. Lahtrilaadi kustutamisel eemaldatakse see ka kõigilt lahtritelt, mis on selle laadiga vormindatud.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide. : Kui te ei näe nuppu Lahtrilaadid , Laadidnuppu ja seejärel klõpsake nuppu veel nupp Nupu pilt lahtrilaadide välja kõrval.

 2. Eelmääratletud või kohandatud lahtrilaadi kustutamiseks ja eemaldamiseks kõigilt selle vorminguga lahtritelt paremklõpsake vastavat lahtrilaadi ja klõpsake siis käsku Kustuta.

  Märkus. : Lahtrilaadi Tavaline ei saa kustutada.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×