Lõikude taandamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Taanded määravad ära lõigu kauguse vasak- või paremveerisest. Veeriste vahel saate lõigu või lõikude rühma taanet muuta. Samuti võite luua negatiivse taande, mis tõmbab lõigu vasakveerisest väljapoole. Lisaks saate luua lõigutaande, milles taandatakse kõik read peale lõigu esirea.

Lõigutaanded ja leheveerised

1. Leheküljeveerised

2. Taane

Teemast Uue kiirlaadi loomine leiate lisateavet selle kohta, kuidas luua korduvkasutatavaid vorminduslaade.

Selle artikli teemad

Ainult lõigu esirea taandamine

Terve lõigu vasaktaande suurendamine või vähendamine

Terve lõigu paremtaande suurendamine või vähendamine

Taande seadmine tabeldusklahvi (TAB) abil

Kogu teksti taandamine peale esirea

Negatiivse taande loomine

Ainult lõigu esirea taandamine

Esirea taandega tekst

 1. Klõpsake selle rea ees, mida soovite taandada.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksikäivitit ning seejärel vahekaarti Taanded ja vahed.

  Dialoogiboksi „Lõik” käiviti

 3. Valige jaotise Taane loendis Muud väärtus Esireataane ning seejärel valige loendis Mõõt, kui suures ulatuses soovite esirida taandada.

  Märkus. : Lõigu esimene rida ja kõik järgnevad lõigud taandatakse. Valitud lõigule eelnevad lõigud peate sama toimingu abil taandama.

Lehe algusse

Terve lõigu vasaktaande suurendamine või vähendamine

 1. Valige lõik, mida soovite muuta.

 2. Lõigu vasaktaande suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake menüü Küljendus jaotises Lõik asuva loendiboksi Vasaktaane kõrval olevaid noolenuppe.

Lehe algusse

Terve lõigu paremtaande suurendamine või vähendamine

 1. Valige lõik, mida soovite muuta.

 2. Lõigu paremtaande suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake menüü Küljendus jaotises Lõik asuva loendiboksi Paremtaane kõrval olevaid noolenuppe.

Lehe algusse

Taande seadmine tabeldusklahvi (TAB) abil

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

 3. Klõpsake jaotisesAutomaatkorrektuuri sätted nuppuAutomaatkorrektuuri suvandid ja seejärel vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

 4. Märkige ruut Sea vasak- ning esireataane tabeldus- ja tagasilükkeklahviga.

 5. Lõigu esirea taandamiseks klõpsake rea ees.

  Terve lõigu taandamiseks klõpsake suvalise rea ees, välja arvatud esirida.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB).

Märkus. : Taande eemaldamiseks vajutage enne järjepunkti teisaldamist tagasilükkeklahvi (BACKSPACE). Samuti võite klõpsata kiirpääsuribal käsku Võta tagasi.

Lehe algusse

Kogu teksti taandamine peale esirea

Ripptaandega tekst

 1. Valige lõik, milles soovite taandada kogu teksti, välja arvatud lõigu esimene rida. Sellist taandamist nimetatakse ka lõigutaandeks.

 2. Lohistage horisontaaljoonlaual marker Lõigutaane kohta, kust soovite taanet alustada.

  ripptaande marker

  Kui te ei näe dokumendi ülemises servas horisontaalset joonlauda, siis klõpsake vertikaalsel kerimisribal nuppu Kuva joonlaud.

Lõigutaande seadmine täpsete mõõtmete abil

Vahekaardil Taanded ja vahed saate valida suvandid lõigutaande täpsemaks seadmiseks.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksikäivitit ning seejärel vahekaarti Taanded ja vahed.

  Dialoogiboksi „Lõik” käiviti

 2. Klõpsake jaotiseTaane loendis Muud väärtust Lõigutaane ja seejärel valige loendis Mõõt soovitud taande suurus.

Lehe algusse

Negatiivse taande loomine

Negatiivse taandega tekst

 1. Valige tekst või lõik, mida soovite vasakveerisele taandada.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Lõik väljal Vasaktaane allanoolt.

  Klõpsake allanoolt niikaua, kuni valitud tekst on vasakul veerisel soovitud kohas.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×