Kuupäevavalija lisamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kuupäevavalija on juhtelement, mis võimaldab kasutajatel Microsoft Office InfoPathi vormil väikest hüpikkalendrit klõpsates kiiresti kuupäeva lisada. Kuupäevavalija abil saate näiteks koguda kindlustusvormi täitjate sünnikuupäevi. Samuti saate kuupäevavalijat kasutada valmiskuupäevade (nt tänase kuupäeva) kuvamiseks.

Selle artikli teemad

Kuupäevavalija kasutamine

Kasutamine

Ühilduvuskaalutlused.

Kuupäevavalija lisamine

Tänase kuupäeva kuvamine kuupäevavalijas

Praeguse kuupäeva ja kellaaja kuvamine kuupäevavalijas

Paigutuse näpunäited

Kuupäevavalija kasutamine

Kuupäevavalija võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad vormil sisestada soovitud kuupäeva (nt mõne kindla projekti algus- ja lõppkuupäeva).

 • Kasutage funktsioone täna ja nüüd tänase kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks vormi.

 • Vormil saab kuvada mõnest välisest andmeallikast pärinevaid kuupäevi (nt klienditellimuste andmebaasist toodud arveldus- ja tarnekuupäeva).

Järgmisel joonisel on kuupäevavalijat kasutatud reisiavalduse vormimallil väljumiskuupäeva kogumiseks.

Kuupäevavalija juhtelemendis vormil lahkumist kuupäeva

Kuupäevavalijat saate vastavalt oma vajadusele kohandada, topeltklõpsates vormimallil juhtelementi ja muutes siis selle atribuute. Näiteks võite määrata soovitud vaikekuupäeva või muuta kuupäeva vormil kuvamise viisi.

Lehe algusse

Kasutamine

Kuupäevavalija sarnaneb tekstiväljaga, kuid välja paremas servas asub väike kalendriikoon. Hüpikkalendri avamiseks peab kasutaja kalendriikooni klõpsama. Kalendri kuvamisel saab kasutaja kalendris soovitud kuupäeva klõpsata või parem- või vasaknoolenupu abil mõnele järgmisele või eelmisele kuule liikuda. Kui kasutaja soovib lisada tänase kuupäeva, võib ta klõpsata kalendri allservas asuvat nuppu Täna.

hüpikakende kalender

Lehe algusse

Ühilduvuskaalutlused.

InfoPathis vormimalli kujundamisel saate brauseriga ühilduva vormimalli kujundamiseks valida kindla ühilduvusrežiimi. Kui brauseriga ühilduv vormimall avaldatakse serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, ja kui vormimall on brauseritoega, saate vaadata sellel vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole mõni juhtelement tööpaanil Juhtelemendid saadaval, sest neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Ehkki kuupäevavalijad on saadaval ka brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel, peaksite arvesse võtma järgmisi piiranguid.

 • Kuupäevavalijad on täielikult toetatud üksnes Windows Internet Exploreri brauserites. Muudes veebibrauserites kuvatakse kuupäevavalija tekstiväljana, ehkki kuupäevavormingu suvandid on sellel tekstiväljal toetatud.

 • Kohatäiteteksti on tekst, mis kuvatakse vormimalli juhtelementi. Kohatäiteteksti näide on "Klõpsake siin ja tippige." Kuigi saate kohatäite teksti sätete Brauseriga ühilduvate vormimallide jätta, et teksti ei kuvata veebibrauseris.

Lehe algusse

Kuupäevavalija lisamine

Kuupäevavalija lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud kuupäevavalija kujundusrežiim valitud kujul.

Kuupäevavalija kujundusrežiimis valitud kujul

Juhtelemendid võivad olla seotud või sidumata. Kui juhtelement on seotud, on see ühendatud andmeallikas oleva välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse aluseks oleval vormil (XML-failis). Kui juhtelement on sidumata, ei ole see välja või rühmaga ühendatud ja juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või viite kursori juhtelemendile, kuvatakse juhtelemendi paremas ülanurgas tekst ja sidumisikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas seotud. Ikoon näitab, kas juhtelement on rühma või väljaga õigesti seotud. Kui sidumine on õige, kuvatakse roheline ikoon. Kui sidumisega on probleeme, kuvatakse selle asemel sinine või punane ikoon.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaanil Andmeallikas hierarhilise vaate. Kuupäevavalija on alati seotud väljadega. Järgmises näites on seotud lahkumise kuupäeva Kuupäevavalija vormimalli departureDate väljale tööpaan Andmeallikas .

Kuupäevavalija vormimallil seos vastava välja andmeallikas

Kuupäevavalija lisamine uude tühja vormimalli

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, on tööpaanil Juhtelemendid olev märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimis valitud. See lubab InfoPathil luua andmeallikas automaatselt välju ja rühmi samal ajal, kui lisate vormimallile juhtelemente. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas olevad kausta- ja failiikoonid.

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendis Juhtelementide lisamine väärtust Kuupäevavalija.

 4. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst ja selle järele koolon (:).

 5. Kuupäeva kuvamisviisi määramiseks vormil topeltklõpsake vormimallile lisatud kuupäevavalijat.

 6. Klõpsake vahekaarti Andmed ja siis nuppu Vorming.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäevavorming loendis Kuva kuupäeva selliselt soovitud kuvamisvormingut.

  Märkus.: Kuupäeva kuvamisvormingut saate muuta ainult juhul, kui andmetüüp on tekst, kuupäev või kuupäev ja kellaaeg.

Kuupäevavalija lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui te kujundust vormimalli olemasoleva laiendatav märgistuskeel (XML) faili, andmebaasi või veebiteenuse, InfoPathi saab väljade ja rühmade kaudu olemasolevast andmeallikast tööpaan Andmeallikas . Selle stsenaariumi korral saate lisada Kuupäevavalija lohistades välja date valija tööpaan Andmeallikas vormimallile või sisestades Kuupäevavalija abil tööpaan juhtelemendid kirjeldatud järgmist:

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendis Juhtelementide lisamine väärtust Kuupäevavalija.

 4. Valige dialoogiboksis Kuupäevavalija sidumine väli, kus soovite kuupäevavalija andmeid talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. InfoPath kasutab välja või rühma nime juhtelemendi silt. Vajadusel muutke sildi teksti.

 6. Kuupäeva kuvamisviisi määramiseks vormil topeltklõpsake vormimallile lisatud kuupäevavalijat.

 7. Klõpsake vahekaardil Andmed nuppu Vorming.

 8. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäevavorming loendis Kuva kuupäeva selliselt soovitud kuvamisvormingut.

  Märkus.: Kuupäeva kuvamisvormingut saate muuta ainult juhul, kui andmetüüp on tekst, kuupäev või kuupäev ja kellaaeg.

Näpunäide.: Juhtelemente saate lisada ka tööpaani Andmeallikas abil. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja, millega soovite kuupäevavalija siduda, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Kuupäevavalija.

Lehe algusse

Tänase kuupäeva kuvamine kuupäevavalijas

Et vormile lisataks automaatselt tänane kuupäev, kui kasutaja avab vormi, võite koos kuupäevavalija juhtelemendiga kasutada funktsiooni today (täna).

 1. Lisage vormimallile kuupäevavalija.

 2. Topeltklõpsake vormimallile lisatud kuupäevavalijat.

 3. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 4. Klõpsake jaotises Vaikeväärtus nuppu Lisa valem  Nupu pilt .

 5. Klõpsake dialoogiboksis Valemi lisamine nuppu Lisa funktsioon.

 6. Klõpsake dialoogiboksi Funktsiooni lisamine loendis Kategooriad väärtust Kuupäev ja kellaaeg.

 7. Klõpsake loendis Funktsioonid väärtust today (täna) ning seejärel klõpsake dialoogiboksi Kuupäevavalija: atribuudid naasmiseks kaks korda nuppu OK.

  Väljal Väärtus kuvatakse tekst today().

 8. Tühjendage jaotises Vaikeväärtus ruut Värskenda seda väärtust, kui valemi tulem uuesti arvutatakse.

  Märkus.: Kui tühjendate selle märkeruudu, siis kuupäeva igal sellel vormimallil põhineva vormi avamisel automaatselt ei värskendata. See sobib kõige paremini juhtudel, kui soovite, et kasutajad näeks vormi loomise kuupäeva. Selle ruudu võite jätta märgituks juhul, kui vormimallile on lisatud väli Viimati värskendatud või Viimati avatud ja soovite, et nende väljade kuupäeva muudetaks iga kord vormi avamisel.

 9. Vormimallile naasmiseks klõpsake nuppu OK.

 10. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

 11. Kontrollige, et kuupäevavalijas kuvatav kuupäev oleks kuvatud soovitud viisil. Kui ei ole, saate kuupäeva või kellaaja kuvamisviisi muuta, klõpsates dialoogiboksis Kuupäevavalija: atribuudid nuppu Vorming.

Lehe algusse

Praeguse kuupäeva ja kellaaja kuvamine kuupäevavalijas

Et vormile lisataks automaatselt praegune kuupäev ja kellaaeg, kui kasutaja avab vormi, võite koos kuupäevavalija juhtelemendiga kasutada funktsiooni now (kohe).

 1. Lisage vormimallile kuupäevavalija.

 2. Topeltklõpsake vormimallile lisatud kuupäevavalijat.

 3. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 4. Klõpsake loendis Andmetüüp väärtust Kuupäev ja kellaaeg (dateTime).

 5. Klõpsake nuppu Vorming.

 6. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäeva- ja kellaajavorming loendis Kuva kellaaega selliselt soovitud väärtust ja seejärel nuppu OK.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäevavalija: atribuudid jaotises Vaikeväärtus nuppu Lisa valem  Nupu pilt .

 8. Klõpsake dialoogiboksis Valemi lisamine nuppu Lisa funktsioon.

 9. Klõpsake dialoogiboksi Funktsiooni lisamine loendis Kategooriad väärtust Kuupäev ja kellaaeg.

 10. Klõpsake loendis Funktsioonid väärtust now (kohe) ning seejärel klõpsake dialoogiboksi Kuupäevavalija: atribuudid naasmiseks kaks korda nuppu OK.

  Väljal Väärtus kuvatakse tekst now().

 11. Tühjendage jaotises Vaikeväärtus ruut Värskenda seda väärtust, kui valemi tulem uuesti arvutatakse.

  Märkus.: Kui tühjendate selle märkeruudu, siis kuupäeva igal sellel vormimallil põhineva vormi avamisel automaatselt ei värskendata. See sobib kõige paremini juhtudel, kui soovite, et kasutajad näeks vormi loomise kuupäeva. Selle ruudu võite jätta märgituks juhul, kui vormimallile on lisatud väli Viimati värskendatud või Viimati avatud ja soovite, et nende väljade kuupäeva muudetaks iga kord vormi avamisel.

 12. Vormimallile naasmiseks klõpsake nuppu OK.

 13. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

 14. Kontrollige, et kuupäevavalijas kuvatav kuupäev oleks kuvatud soovitud viisil. Kui ei ole, saate kuupäeva või kellaaja kuvamisviisi muuta, klõpsates dialoogiboksis Kuupäevavalija: atribuudid nuppu Vorming.

Lehe algusse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda kuupäevavalija ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Mitme kuupäevavalija suuruse korraga muutmiseks valige kuupäevavalijad, mille suurust soovite muuta, klõpsake menüü Vorming käsku Atribuudid ning tehke siis vahekaardil Suurus soovitud muudatused.

 • Kuupäevavalija äärise või värvi muutmiseks valige soovitud kuupäevavalija, klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ja tehke siis soovitud muudatused.

 • Kuupäevavalijas kuvatavat teksti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Kõigi vormimallil leiduvate kuupäevavalijate fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks paremklõpsake soovitud vorminguga kuupäevavalijat ning klõpsake siis kiirmenüü käsku Rakenda font kõigile kuupäevavalija juhtelementidele.

 • Kui soovite vaadata, milline näeb kuupäevavalija välja tegelikku teksti sisaldades, klõpsake menüü Vaade käsku Näidisandmed. Nii saate aimu sellest, milline on vormi ilme siis, kui kasutajad asuvad vormi täitma.

 • Vahel võib näida, et kuupäevavalijas sisalduv tekst ja kuupäevavalijast vasakul asuv silt pole päris kohakuti. Teksti ja sildi joondamiseks topeltklõpsake kuupäevavalijat. Klõpsake vahekaardil Suurus nuppu Joonda ja siis nuppu Rakenda. Kui silt ja kuupäevavalija asuvad paigutustabeli erinevates lahtrites, paremklõpsake silti sisaldavat lahtrit, klõpsake kiirmenüü käsku Tabeliatribuudid ning siis klõpsake vahekaardi Lahter jaotises Vertikaaljoondus väärtust Joonda keskele.

 • Kuupäeva kuvamisviisi muutmiseks topeltklõpsake kuupäevavalijat, klõpsake vahekaarti Andmed ja seejärel klõpsake nuppu Vorming. Valige soovitud kuvamisviis dialoogiboksis Kuupäevavorming.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×