Kujundite, piltide või muude objektide rühmitamine ja rühmituse tühistamine

Kujundite, piltide või muude objektide rühmitamine ja rühmituse tühistamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Rühmitada saab nii kujundeid ja pilte kui ka muid objekte. Rühmitamine võimaldab kõiki kujundeid või objekte üheaegselt pöörata ja teisaldada või korraga nende suurust muuta, nagu oleks tegemist ühe kujundi või objektiga. Samuti saab korraga muuta kõigi rühmas olevate kujundite atribuute ning kujundite rühmitamist igal ajal tühistada ja seejärel kujundid hiljem uuesti rühmitada.

 1. Kujundite, piltide või muude rühmitatavate objektide klõpsamisel vajutage alla juhtklahv (Ctrl) ja hoidke seda all.

  Näpunäide. : Kujundi või pildi valimise korral lugege teemat kujundi või muu objekti valimine.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite ja muude objektide rühmitamiseks klõpsake menüüs Joonistusriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Rühmita.

   Nupp Rühmita menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming

  • Piltide rühmitamiseks klõpsake menüüs Pildiriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Rühmita.

   Nupp Rühmita menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

   Wordis peab piltide rühmitamiseks olema suvandi Teksti mähkimine väärtuseks seatud iga pildi korral midagi muud kui Tekstireale. Selle suvandi muutmiseks paremklõpsake pilti, klõpsake käsku Teksti mähkimine ja seejärel valige mõni muu suvand, mitte Tekstireale.

   Märkmed : 

   • Muudatusi saate teha terves rühmas korraga – näiteks saate lisada lisamine kujundile täite või efektivõi pildile efekti.

   • Pärast rühma koostamist saate endiselt edasi töötada ka ainult ühe rühma kuuluva üksusega. Valige rühm ja klõpsake siis üksust, et see valida.

   • Rühmi saate luua ka olemasolevate rühmade sees. Näiteks saate keerukate jooniste koostamiseks lisada mõne olemasoleva üksuse peale veel ühe üksuse.

Vahel juhtub, et soovite rühma mujale teisaldada, kuid jätta ühe kujundi või pildi praegusesse asukohta alles, või ühte kujundit olulisel määral muuta ilma muid samas rühmas asuvaid kujundeid muutmata.

 1. Valige rühm, mille rühmitamist soovite tühistada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite ja muude objektide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüüs Joonistusriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Tühista rühmitus.

   Nupp Tühista rühmitus menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming

  • Piltide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüüs Pildiriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Tühista rühmitus.

   Nupp Tühista rühmitus menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

Märkmed : 

 • Nupp Taasrühmita pole rakendustes Word 2013 ja Word 2016 saadaval. Taasrühmitamiseks valige kõik kujundid või pildid, mida soovite uuesti rühmitada, ning klõpsake siis nuppu Rühmita ja käsku Rühmita.

 • Kui olete SmartArt-pildi üksikkujunditeks teisendanud, ei saa te neid uuesti tagasi SmartArt-pildiks teisendada ega uuesti rühmitada.

Kõik rakendused peale Wordi

 1. Valige mõni kujund, pilt või muu objekt, mis varem kuulusid rühma.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite ja muude objektide taasrühmitamiseks klõpsake menüüs Joonistusriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Taasrühmita.

   Nupp Taasrühmita menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming

  • Piltide taasrühmitamiseks klõpsake menüüs Pildiriistad > Vorming nuppu Rühmita ja käsku Taasrühmita.

   Nupp Taasrühmita menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

Siit leiate mõne põhjuse, miks nupp Rühmita võib olla tuhm, koos võimalike lahendustega selle nupu aktiivseks muutmiseks.

 • Valitud on ainult üks pilt või kujund. Veenduge, et teil oleks valitud mitu kujundit või pilti.

 • Teie valik sisaldab tabelit, töölehte või GIF-pilti. Kui valitud on mõni neist objektidest, pole nupp Rühmita saadaval.

 • Kui kasutate Wordi ja proovite pilte rühmitada, on võimalik, et suvandi Teksti mähkimine väärtuseks on seatud Tekstireale. Asendage iga rühmitatava pildi paigutussuvandi väärtus Tekstireale mõne muu väärtusega.

 • Kui kasutate PowerPointi, siis on võimalik, et proovisite rühmitada midagi koos tiitlikohatäitega "Klõpsake tiitli lisamiseks" või sisukohatäitega "Klõpsake teksti lisamiseks".

  Kahe kohatäite ja kahe omaette objektiga slaid

  Ülaltoodud näites saab sinise ruudu ja rohelise ringi rühmitada. Kujundeid ei saa aga rühmitada kohatäitetekstiga.

  Nupu Rühmita tagasisaamiseks nihutage kujund, pilt või objekt oma slaidil mujale (väljapoole kohatäiteteksti) või eemaldage kohatäide rühmitavate objektide hulgast.

Märkus. :  Kui ükski neist lahendustest ei tee nuppu Rühmita teie jaoks aktiivseks, otsige teavet vastuste foorumist või postitage sinna oma küsimused.

 1. Kujundite, piltide või muude rühmitatavate objektide valimisel vajutage alla juhtklahv (CTRL) ja hoidke seda all.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite ja muude objektide rühmitamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

  • Piltide rühmitamiseks klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

   Kui menüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite kujundi, pildi või mõne muu objekti valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

  Märkmed : 

  • Pärast üksuste rühmitamist saate endiselt eraldi valida ka rühmas oleva mistahes üksuse. Valige rühm ja seal oleva konkreetse üksuse valimiseks klõpsake seda.

  • Kõik rühma kuuluvad pildid või objektid peavad olema samas programmis. Eri programmides olevaid kujundeid, pilte ega muid objekte ei saa rühmitada.

Kujundite, piltide või objektide rühmitamise tühistamiseks (nt juhul, kui soovite rühma mujale teisaldada, kuid jätta ühe kujundi praegusesse asukohta alles, või ühte kujundit olulisel määral muuta ilma muid kujundeid muutmata) tehke järgmist.

 1. Valige rühm, mille rühmitamist soovite tühistada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite või muude objektide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Tühista rühmitus.

   Loend Rühmita, kus on valitud käsk Tühista rühmitus

  • Piltide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Tühista rühmitus.

   Loend Rühmita, kus on valitud käsk Tühista rühmitus

   Kui menüüd Joonistusriistad, Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite kujundite, piltide või muude objektide rühma valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

 1. Valige mõni kujund või objekt, mis varem kuulus rühma.

  Märkus. :  Kui olete SmartArt-pildi teisendanud üksikkujunditeks, pole võimalik neid uuesti tagasi SmartArt-pildiks teisendada ega uuesti rühmitada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kujundite ja objektide taasrühmitamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Taasrühmita.

  • Piltide taasrühmitamiseks klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Taasrühmita.

   Loend Rühmita, kus on valitud käsk Taasrühmita

   Kui menüüd Joonistusriistad, Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite kujundite, piltide või muude objektide rühma valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Märkus. : Nupp Taasrühmita pole rakenduses Word 2010 saadaval. Objektide taasrühmitamiseks valige kõik pildid, mida soovite uuesti rühmitada, ja klõpsake siis nuppu Rühmita.

Kui teie valik sisaldab tabelit, töölehte või GIF-pilti, pole nupp Rühmita saadaval. PowerPointis ei pruugi nupp Rühmita saadaval olla juhul, kui kujund, pilt või objekt on lisatud kohatäitesse või te püüate rühmitada kohatäidet, sest kohatäiteid ei saa koos muude kujundite, piltide ega objektidega rühmitada.

Kahe kohatäite ja kahe omaette objektiga slaid
Joonis 1. Ülalolevas näites saab koos rühmitada sinise ruudu ja rohelise ringi. Sinist ruutu aga ei saa rühmitada koos sisu kohatäite („Klõpsake teksti lisamiseks”) ega pealkirja kohatäitega („Sisestage pealkiri”).
 • Nihutage kujund, pilt või objekt oma slaidil mujale (väljapoole kohatäidet) või eemaldage kohatäide rühmitatavate objektide hulgast.

Märkus. :  Kui nupp Rühmita pole saadaval ka pärast kujundi, pildi või objekti nihutamist, otsige teavet PSS-i teabebaasist.

 1. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 2. Lõigake rühmitatavad kujundid või muud objektid välja ja kleepige need joonistuslõuendile.

 3. Valige kujundid või muud objektid, mida soovite rühmitada.

  Kujundite valimise kohta lisateabe saamiseks lugege teemat kujundi või muu objekti valimine.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Ilma tekstita kujundite korral klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

  • Tekstiga kujundite korral klõpsake menüü Tekstiväljariistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

   Kui menüüd Joonistusriistad, Tekstiväljariistad või Vorming ei kuvata, siis veenge, et oleksite kujundi või mõne muu objekti valinud.

 5. Lohistage rühmitatud kujundid või objektid joonistuslõuendilt ära.

 6. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkmed : 

  • Pärast kujundite või objektide rühmitamist saate endiselt valida ka rühmas oleva mistahes üksikkujundi või -objekti. Valige rühm ja seal oleva üksikkujundi või -objekti valimiseks klõpsake seda.

  • Eri programmides olevaid kujundeid ega muid objekte ei saa rühmitada.

 1. Paremklõpsake igat rühmitatavat pilti ja seejärel osutage kiirmenüü käsule Teksti mähkimine.

 2. Klõpsake valikut Nelinurkselt või mis tahes muud laadi peale valiku Tekstireale.

 3. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 4. Lõigake rühmitatavad pildid välja ja kleepige need joonistuslõuendile.

 5. Valige pildid, mida soovite rühmitada.

  Piltide valimise kohta lisateabe saamiseks lugege teemat kujundi või muu objekti valimine.

 6. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

  Kui menüüd Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite pildi või mõne muu objekti valinud.

 7. Lohistage rühmitatud pildid joonistuslõuendilt ära.

 8. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkmed : 

  • Pärast piltide või muude objektide rühmitamist saate endiselt valida ka rühmas oleva mistahes üksikpildi või -objekti. Valige rühm ja seal oleva üksikpildi või -objekti valimiseks klõpsake seda.

  • Eri programmides olevaid pilte ega muid objekte ei saa rühmitada.

 1. Paremklõpsake rühmitatavat pilti ja seejärel osutage kiirmenüü käsule Teksti mähkimine.

 2. Klõpsake valikut Nelinurkselt või mis tahes muud laadi peale valiku Tekstireale.

 3. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 4. Lõigake rühmitatav pilt välja ja kleepige see joonistuslõuendile.

 5. Lõigake rühmitatav tekstiväli välja ja kleepige see joonistuslõuendile.

 6. Valige pilt ja tekstiväli, mida soovite rühmitada.

  Piltide ja tekstiväljade valimise kohta leiate lisateavet artiklist Kujundi või muu objekti valimine.

 7. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

  Kui menüüd Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite pildi või mõne muu objekti valinud.

 8. Lohistage rühmitatud pilt ja tekstiväli joonistuslõuendilt ära.

 9. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkmed : 

  • Pärast pildi ja tekstivälja rühmitamist saate endiselt valida ka iga rühmas oleva üksikobjekti ja seda muuta. Valige rühm ja seal oleva pildi või tekstivälja valimiseks klõpsake seda.

  • Eri programmides olevaid pilte ega muid objekte ei saa rühmitada.

Programmis Office Word 2007 saab pildile pealdise lisada ka ilma tekstivälja kasutamata. Tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake pilti ja seejärel osutage kiirmenüü käsule Lisa pealdis.

 2. Valige soovitud suvandid (nt olemasolev tekst, pealdise paigutus ja valikuline nummerdus) ning klõpsake siis nuppu OK.

Nüüd saate pealdise valida ning muuta teksti ja tekstivormingut.

Kujundite, piltide või objektide rühmitamise tühistamiseks (nt juhul, kui soovite rühma mujale teisaldada, kuid jätta ühe kujundi praegusesse asukohta alles, või ühte kujundit olulisel määral muuta ilma muid kujundeid muutmata) tehke järgmist.

 1. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 2. Lohistage rühm, mille rühmitamist soovite tühistada, joonistuslõuendile.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Ilma tekstita kujundite või muude objektide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Tühista rühmitus.

  • Tekstiga kujundite korral klõpsake menüü Tekstiväljariistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Rühmita.

  • Piltide rühmitamise tühistamiseks klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Tühista rühmitus.

 4. Kui menüüd Joonistusriistad, Tekstiväljariistad, Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite kujundite, piltide või muude objektide rühma valinud.

 5. Lohistage kujundid, pildid või objektid joonistuslõuendilt ära.

 6. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Kui soovite anda oma SmartArt-pildi kujunditele viimistletuma ilme või kujundite suurust ja paigutust täpsemalt kohandada, teisendage SmartArt-pilt üksikkujunditeks.

NB! : Kui olete SmartArt-pildi teisendanud üksikkujunditeks, ei saa neid enam uuesti SmartArt-pildiks teisendada. SmartArt-pildi teisendamise korral ei saa kujundeid automaatselt paigutada, samuti ei saa te enam kasutada menüüs SmartArt-riistad olevaid kujundus- ja vormingutööriistu (nt galeriid Paigutused, Muuda värve ja SmartArt-laadid. Selle asemel aga saate kujundeid vormindada menüüs Joonistusriistad olevate valikute abil.

 1. Valige kõik SmartArt-pildil olevad kujundid.

  Kõigi kujundite valimiseks klõpsake kujundit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

 3. Selleks et teisendada SmartArt-pilt üksikkujunditeks, klõpsake dokumendis mõnda muud ala ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

Märkus. : SmartArt-pildi kujunditeks teisendamise korral muudetakse iga üksikkujund rühmitatud kujundiks. See tähendab, et pildi kleepimisel rühmitatakse iga SmartArt-pildil oleva kujundi puhul kaks kujundit – üks kujund teksti ja teine geomeetrilise vormi jaoks. Kui SmartArt-pildil olnud kujund ei sisaldanud teksti, võidakse sellesse kujundisse teksti sisestamisel kuvada teistest kujunditest erinev font või tekstisuurus.

 1. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 2. Lohistage uuesti rühmitatavad kujundid või objektid joonistuslõuendile.

 3. Valige mõni kujund või objekt, mis varem kuulus rühma.

  Kui olete SmartArt-pildi teisendanud üksikkujunditeks, pole võimalik neid uuesti tagasi SmartArt-pildiks teisendada ega uuesti rühmitada.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Ilma tekstita kujundite või muude objektide uuesti rühmitamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Nupu pilt ja siis käsku Taasrühmita.

  • Tekstiga kujundite uuesti rühmitamiseks klõpsake menüü Tekstiväljariistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Taasrühmita.

 5. Kui menüüd Joonistusriistad, Tekstiväljariistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite kujundite, piltide või muude objektide rühma valinud.

 6. Lohistage uuesti rühmitatud kujundid või objektid joonistuslõuendilt ära.

 7. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 1. Lisage joonistuslõuend. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Kujundid ja seejärel klõpsake käsku Uus joonistuslõuend.

 2. Lohistage uuesti rühmitatavad pildid või objektid joonistuslõuendile.

 3. Valige mõni pilt või objekt, mis varem kuulus rühma.

 4. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Rühmita Nupu pilt ja siis käsku Taasrühmita.

  Kui menüüd Pildiriistad või Vorming ei kuvata, siis veenduge, et oleksite pildi või mõne muu objekti valinud.

 5. Lohistage uuesti rühmitatud kujundid või objektid joonistuslõuendilt ära.

 6. Valige joonistuslõuend ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×