Kujundi täite või efekti lisamine või kustutamine

Kujundi ilme muutmiseks võite muuta selle täidet või lisada efekte (nt varje, sära, peegeldusi, pehmeid servi, kaldlõikeid või ruumilisi pöördeid).

Selle artikli teemad

Täited, astmikud ja efektid

Kujundi täite lisamine või muutmine

Kujundi efekti lisamine või muutmine

Kujundi täite kustutamine

Kujundi efekti kustutamine

Täited, astmikud ja efektid

Täide on kujundi sisemus. Kujundi täitevärvi muutmisel saate täitele lisada ka tekstuuri, pildi või astmiku. Astmik on järkjärgult muutuvate värvide ja varjude jada (enamasti üleminek ühest värvist või ühest sama värvi toonist teise).

SmartArt-pilt ühtlase täite ja astmiktäite kujundiga

Kujundi täitevärvi muutmine mõjutab üksnes kujundi sisemust või pealispinda. Kui lisate mõne muu efekti (nt varju) ja soovite muuta selle efekti värvi, peate varju värvi eraldi muutma.

Ruumiline efekt lisab kujundile sügavust. Vastavalt vajadusele saate kujundile lisada ruumiliste efektide valmiskombinatsiooni või üksikuid efekte. Üksikefektide kombinatsioone saate kujundile lisada järgmistes tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmides: Excel, Outlook, Word ja PowerPoint.

Lehe algusesse

Kujundi täite lisamine või muutmine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel, Outlook, Word ja PowerPoint

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nupu Kujundi täide kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

   Näpunäide. : Käsuga Veel täitevärve saate muuta ka kujundi läbipaistvust. Soovitud läbipaistvuse saavutamiseks nihutage dialoogiboksi Värvid allservas liugurit Läbipaistvus või sisestage vastav arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni 100%-ni (täiesti läbipaistev).

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

  • Programmis Outlook 2007 või Word 2007 klõpsake mustri lisamiseks või muutmiseks käsku Muster ja seejärel valige soovitud suvandid.

 Programmis Office Publisher 2007

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake tööriistariba Vorming nupu Täitevärv  Nupu pilt noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kujundi värvi muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite värvi, mida pole kuvatud värvide hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve ja seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Täiteefektid ja vahekaarti Astmik ning valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Täiteefektid ja vahekaarti Tekstuur ning valige soovitud suvandid.

  • Mustertäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Täiteefektid ja vahekaarti Muster ning valige soovitud suvandid.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Täiteefektid ja vahekaarti Pilt ning valige soovitud suvandid.

  • Toontäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Täiteefektid ja vahekaarti Heledusvarjund ning valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Kujundi efekti lisamine või muutmine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige käsk Valmiskombinatsioon ja klõpsake soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varjustuse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Vari ja klõpsake soovitud varjustust.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige käsk Sära ja klõpsake soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake käsku Veel säravärve ja seejärel valige soovitud värv. Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel värve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pehmete servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake serva jaoks soovitud suurust.

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake soovitud kaldlõikevarianti.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkmed : 

   • Kui soovite luua mitmest üksikefektist koosneva kohandatud efekti, korrake 2. juhist.

   • Kui lisate kujundile esmalt mõne ruumilise efekti (nt kaldlõike või ruumilise pöörde) ja seejärel pehmed servad, siis kujundi ilme ei muutu, kuna ruumiline efekt alistab muud efektid. Ruumilise efekti kustutamisel on pehmed servad aga nähtavad.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Outlook ja Word

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Tehke menüü Joonistusriistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  Joonistusriistade menüü Vorming

  • Varju lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nupu Varjuefektid noolt ja seejärel valige soovitud varjuefekt.

   Varjustuse värvi kohandamiseks valige käsk Varju värv ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel varjuvärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Ruumilise efekti lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises Ruumilised efektid nupu Ruumilised efektid kõrval asuvat noolt ja seejärel valige soovitud suvandid.

 Programmis Office Publisher 2007

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake esmalt tööriistariba Vorming nuppu Varju laad  Nupu pilt ja seejärel soovitud varjulaadi.

   Varju paigutuse või värvi kohandamiseks klõpsake käsku Varjusätted ja valige soovitud suvandid tööriistaribal Varjusätted .

  • Klõpsake esmalt tööriistariba Vorming nuppu Ruumilise efekti laad  Nupu pilt ja seejärel soovitud laadi.

   Ruumilise efekti värvi, pöördenurga, sügavuse, valgustuse või pinnatekstuuri muutmiseks klõpsake nuppu Ruumilise efekti sätted ja seejärel soovitud suvandeid tööriistaribal Ruumilise efekti sätted .

Märkus. : Samale kujundile ei saa korraga rakendada nii varjustust kui ka ruumilist efekti.

Lehe algusesse

Kujundi täite kustutamine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel, Outlook, Word ja PowerPoint

 1. Klõpsake kujundit, mille täite soovite kustutada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nupu Kujundi täide kõrval asuvat noolt ja siis käsku Täiteta.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

 Programmis Office Publisher 2007

 1. Klõpsake kujundit, mille täite soovite kustutada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake tööriistariba Vorming nupu Täitevärv  Nupu pilt noolt ja seejärel käsku Täiteta.

Lehe algusesse

Kujundi efekti kustutamine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Klõpsake kujundit, mille efekti soovite kustutada.

  Sama efekti kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

  • Kujundi efektide valmiskombinatsiooni kustutamiseks valige käsk Valmiskombinatsioon ja klõpsake käsku Valmissätteid pole.

  • Kujundi varjustuse kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Kujundi peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Kujundi sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Kujundi pehmete servade kustutamiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake käsku Pehmete servadeta.

  • Kujundi serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Kujundi ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

Märkus. : Kui olete lisanud mitu eraldi efekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2. juhist.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Outlook ja Word

 1. Klõpsake kujundit, mille efekti soovite kustutada.

  Sama efekti kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Tehke menüü Joonistusriistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  Menüü Vorming jaotised Varjuefektid ja Ruumilised efektid

  • Varju kustutamiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nupu Varjuefektid noolt ja seejärel suvandit Varjuefektita.

  • Ruumilise efekti kustutamiseks klõpsake jaotises Ruumilised efektid nupu Ruumilised efektid noolt ja seejärel suvandit Ruumilise efektita.

 Programmis Office Publisher 2007

 1. Klõpsake kujundit, mille efekti soovite kustutada.

  Efekti kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Varju kustutamiseks klõpsake tööriistariba Vorming nuppu Varju laad  Nupu pilt ja siis käsku Varjuta.

  • Ruumilise efekti kustutamiseks klõpsake tööriistariba Vorming nuppu Ruumilise efekti laad  Nupu pilt ja siis käsku Ruumilise efektita.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×