Kujundi lisamine SmartArt-pildile

Kujundeid saate lisada nii otse SmartArt-pildil kui ka tekstipaani kaudu.

Kujundi lisamine SmartArt-pildil

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite kujundi lisada.

 2. Klõpsake uue kujundi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat pilti.

 3. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüüd Kujundus.

  SmartArt-riistade menüü Kujundus pilt

 4. Klõpsake jaotises Pildi loomine nupu Lisa kujund all asuvat noolt ja tehke siis uue kujundi asukoha valimiseks ühte järgmistest.

  Jaotise Pildi loomine pilt

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundiga samal tasemel, ent valitud kujundi järele, klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundiga samal tasemel, ent valitud kujundi ette, klõpsake käsku Lisa kujund enne.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundist ühe taseme võrra kõrgemale klõpsake käsku Lisa kujund üles.

   Uus kujund asub valitud kujundi kohale ning valitud kujund ja kõik selle all asuvad kujundid viiakse ühe taseme võrra madalamale.

  • Kujundi lisamiseks valitud kujundist ühe taseme võrra madalamale klõpsake käsku Lisa kujund alla.

   Uus kujund lisatakse teiste kujundite järele (nendega samale tasemele).

Märkus.   

 • Kui soovite kiiresti lisada kujundi, mis vastab teie SmartArt-pildil juba leiduvatele kujunditele, klõpsake nuppu Lisa kujund, mitte 4. juhises soovitatud nupu Lisa kujund all asuvat noolt.

 • Kui teil pole nupu Lisa kujund klõpsamisel ühtegi kujundit valitud, lisatakse kujund teie SmartArt-pildi tasakaalu säilitamiseks ülataseme kujundite lõppu või mõne ülataseme kujundi alla.

 • Kujund Lisa abi on saadaval üksnes juhul, kui olete valinud organisatsiooniskeemi paigutuse.

Kujundi lisamine tekstipaani kaudu

Kujundi lisamine olemasoleva kujundi ette

 1. Asetage kursor tekstipaanil selle teksti algusse, kuhu soovite kujundi lisada.

 2. Tippige tekst ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Kujundi lisamine olemasoleva kujundi järele

 1. Asetage kursor tekstipaanil selle teksti lõppu, kuhu soovite kujundi lisada.

 2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel tippige tekst.

Märkus.   

 • Uue kujundi taandamiseks vajutage tekstipaanil olles tabeldusklahvi (TAB). Negatiivseks taandamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 • Kui valite mõne teisi kujundeid ühendava või seostava kujundi (nt joone või noole) ja seejärel klõpsate nuppu Lisa kujund, lisatakse paigutuse kujunduse tasakaalu säilitamiseks nii ühendav kujund kui ka selle kõrval asuv kujund. Ainult ühendava kujundi lisamiseks lisage SmartArt-pildile joon või mõni muu kujund.

 • Kui soovite lisada praegu paigutuses leiduvatest kujunditest erineva kujundi, lisage esmalt mõni vaikekujund ja seejärel asendage kujund.

 • Kohandatud kujundi lisamiseks kas samale SmartArt-pildile või mõnele teisele sama paigutusnimega SmartArt-pildile kopeerige ja kleepige soovitud kujund. Kõiki kohandusi pole pärast kujundi lisamist vaja uuesti teha. Kui olete näiteks muutnud mõne Protsess 1A ristkülikukujundi punaseks kolmnurgaks, võite punase kolmnurga kopeerida ja kleepida Protsess 1B pildile ilma värvikohandusi kordamata. Kolmnurga kohandused säilitatakse üksnes juhul, kui kopeerite ja kleebite sama SmartArt-pildi piires.

 • Täiendavate Abi kujundite kiireks lisamiseks viige kursor abi tähistava teksti lõppu ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Rakenduskoht: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt